Постанова КМУ від 09.10.2020 р. № 923

12 Жовтня 2020 4:01 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09.10.2020 р. № 923
Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

зменшити обсяг видатків розвитку за програмою 2301150 «Придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 571 035 тис. гривень;

збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 571 035 тис. гривень.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 613 «Про виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 59, ст. 1857) цифри «5 300 000» замінити цифрами «4 728 965».

3. Виділити Міністерству охорони здоров’я 571 035 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 109 867,6 тис. гривень, видатки розвитку — 461 167,4 тис. гривень) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Затвердити:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.

5. Забезпечити:

Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченого абзацом третім пункту 4 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 09.10.2020 р. № 923

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Умовами надання субвенції є забезпечення до кінця 2020 року обласними та Київською міською держадміністраціями подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, не менше 80 відсотків ліжкового фонду, призначених для лікування таких пацієнтів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа МОЗ інформацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

8. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.

9. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

10. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 09.10.2020 р. № 923

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами

тис. гривень

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Обсяг субвенції (загальний фонд) У тому числі
видатки споживання видатки розвитку

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

13050

11550

1500

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

16405,7

16405,7

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

60630,8

3375,8

57255

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

55822,1

6824,4

48997,7

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

18399,9

8555,2

9844,7

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

29276,2

1787,9

27488,3

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

25151,6

3488,4

21663,2

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

18390,8

8100,8

10290

10100000000

Обласний бюджет Київської області

17440

1678,1

15761,9

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

11133,8

525

10608,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

10687,5

6000

4687,5

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

50938

18290,6

32647,4

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

4867,4

753,1

4114,3

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

22108,1

22108,1

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

20386

6181

14205

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

9293,3

3885

5408,3

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

15915

15915

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

14451

5275,5

9175,5

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

37271,6

2310,6

34961

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

10548,1

5292,2

5255,9

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

23115

7800

15315

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

17041,7

780,5

16261,2

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

24354

5146

19208

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

14747,4

2267,5

12479,9

26000000000

Бюджет м. Києва

29610

29610

Усього

571035

109867,6

461167,4

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті