Проєкт Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у 2021 бюджетному році

15 Жовтня 2020 12:48 Поділитися

ОГОЛОШЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, затверджених наказом МОЗ України від 2 березня 2017 року №200 (у редації наказу МОЗ України від 05 жовтня 2020 року № 2254), далі – Методичні рекомендації, розпочинає процедуру громадського обговорення проєкту Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у 2021 бюджетному році (далі – Номенклатура).

Детальніше ознайомитись з процедурою громадського обговорення можна за посиланням у Методичних рекомендаціях.

Пропозиції необхідно надати до 16 жовтня 2020 року до МОЗ України, а також на електронну пошту [email protected], [email protected] з темою «Номенклатура 2021».

Важливо! Пропозиції мають надаватись відповідно до вимог Методичних рекомендацій та Рекомендацій з обґрунтування включення нової позиції до Номенклатури.

Зміни, що заплановані у 2021 році

Додатково повідомляємо, що відповідно до бюджетного запиту у 2021 році заплановано передати до Програми медичних гарантій наступні напрями та піднапрями:

«Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу»;

«Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу»;

«Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними магістралями та комплектом фістульних голок)» напряму «Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації»;

«Препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах»;

«Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених»;

«Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених»;

«Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу», «Лікарські засоби для забезпечення лікування хворих з гострим мозковим інсультом за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (МКХ-10: I60, I61, I62, I63, I67.6, G45)» напряму «Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями».

Таким чином медична допомога хворим за цими напрямами буде надаватись шляхом оплати надавачам медичних послуг коштів програми медичних гарантій за пакетами медичних послуг «Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах», «Медична допомога при пологах», «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда», «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

З 2021 року централізовано не буде здійснюватись закупівля лабораторних реагентів та витратних матеріалів за напрямом «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання» у зв’язку з передачею коштів до бюджетних програм Національного інституту раку та НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Крім того, у 2021 році відбудеться об’єднання частини «дорослих» та «дитячих» напрямів, а також зміна назв, що відображено у проєкті Номенклатури.

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ

08.10.2020 р.

НОМЕНКЛАТУРА

лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у 2021 бюджетному році

 1. Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих
Азацитидин ампули, флакони, шприци 100 мг
Бікалутамід таблетки, капсули, драже 50 мг
Бікалутамід —“— 150 мг
Блеоміцин ампули, флакони, шприци 15 мг
Вінкристин —“— 1 мг
Вінорельбін —“— 50 мг
Гемцитабін —“— 200 мг
Гемцитабін —“— 1000 мг
Гозерелін —“— 10,8 мг
Гозерелін —“— 3,6 мг
Дакарбазин —“— 200 мг
Доксорубіцин —“— 50 мг
Доцетаксел —“— 80 мг
Доцетаксел —“— 20 мг
Екземестан таблетки, капсули, драже 25 мг
Етопозид ампули, флакони, шприци 100 мг
Іринотекан —“— 100 мг
Капецитабін таблетки, капсули, драже 150 мг
Капецитабін —“— 500 мг
Кислота золедронова ампули, флакони, шприци 4 мг
Летрозол таблетки, капсули, драже 2,5 мг
Метотрексат ампули, флакони, шприци 50 мг
Паклітаксел —“— 100 мг
Топотекан —“— 4 мг
Трастузумаб —“— 150 мг
Філграстим —“— 48 млн МО
Флуороурацил —“— 500 мг
Циклофосфамід —“— 1000 мг
Цисплатин —“— 50 мг
Цисплатин —“— 100 мг
Метотрексат —“— 1000 мг
Паклітаксел —“— 30 мг
Доксорубіцин —“— 100 мг
Іринотекан —“— 300 мг
Кальцію фолінат —“— 100 мг
Кальцію фолінат —“— 50 мг
Карбоплатин —“— 150 мг
Карбоплатин —“— 450 мг
Епірубіцин —“— 50 мг
Епірубіцин —“— 10 мг
Іфосфамід —“— 1000 мг
Інтерферон альфа-2b —“— 3 млн. МО
Натрію йодид (131I) розчин для ін’єкцій 4000 МБк
Натрію йодид (131I) капсули тверді 4000 МБк
Самарій (153Sm) лексидронам розчин для ін’єкцій 2000 МБк у флаконах об’ємом по 10 мл
Технецій (99mTc) пертехнетат генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) 15000 МБк
Тамоксифен таблетки, капсули, драже 20 мг
Месна ампули, флакони, шприци 400 мг
Оксаліплатин —“— 50 мг
Оксаліплатин —“— 100 мг
Аспарагіназа —“— 10000 МО
Пегаспаргаза —“— 3750 МО
Бендамустин —“— 25 мг
Бендамустин —“— 100 мг
Бортезоміб —“— 1 мг
Бортезоміб —“— 3,5 мг
Ванкоміцин —“— 500 мг
Вінбластин —“— 10 мг
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг
Гідроксикарбамід —“— 500 мг
Етопозид ампули, флакони, шприци 200 мг
Ідарубіцин —“— 5 мг
Кальцію фолінат —“— 30 мг
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг
Мітоксантрон ампули, флакони, шприци 20 мг
Мелфалан таблетки, капсули, драже 2 мг
Піперащилін/тазобактам ампули, флакони, шприци 4500 мг (4000 мг/500 мг)
Прокарбазин таблетки, капсули, драже 50 мг
Пеметрексед ампули, флакони, шприци 100 мг
Пеметрексед —“— 500 мг
Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг
Ритуксимаб —“— 500 мг
Сунітініб або пазопаніб таблетки, капсули, драже 12,5 мг або 400 мг для лікування раку нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Талідомід таблетки, капсули, драже 100 мг
Флударабін ампули, флакони, шприци 50 мг
Циклофосфамід —“— 500 мг
Цитарабін —“— 1000 мг
Цитарабін —“— 100 мг
Вориконазол —“— 200 мг
Кладрибін розчин для ін’єкцій 10 мг
Хлорамбуцил таблетки, капсули, драже 2 мг
Даунорубіцин флакони 20 мг
Леналідомід таблетки, капсули, драже 10 мг
Леналідомід —“— 25 мг
6-Меркаптопурин —“— 50 мг
Амфотерицин В-ліпідний комплекс ампули, флакони, шприци 50 мг
Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз
Іматиніб таблетки, капсули, драже 100 мг
Іматиніб —“— 400 мг
Нілотиніб —“— 200 мг
Бозутиніб —“— 100 мг
Бозутиніб —“— 500 мг
Дазатиніб —“— 50 мг
Дазатиніб —“— 70 мг
Вінорельбін —“— 10 мг
Вориконазол —“— 200 мг
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг
Ганцикловір ампули, флакони, шприци 500 мг
Гемцитабін —“— 1000 мг
Гідрокортизон —“— 100 мг
Дакарбазин ампули, флакони 100 мг
Дакарбазин —“— 200 мг
Дактиноміцин ампули, флакони, шприци 0,5 мг
Даптоміцин —“— 350 мг
Доксорубіцин —“— 50 мг
Доксорубіцин ампули, флакони, шприци 10 мг
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 10 000 МО
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 20 000 МО
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 40 000 МО
Етопозид —“— 200 мг
Ідарубіцин —“— 5 мг
Ізотретиноїн таблетки, капсули, драже 20 мг
Ізотретиноїн —“— 10 мг
Іматиніб —“— 400 мг
Іматиніб —“— 100 мг
Іміпенем у комбінації з циластатином ампули, флакони, шприци 500 мг/500 мг
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 2,5 г (5%) або 5 г (10%) по 50 мл
Іринотекан —“— 40 мг
Ітраконазол —“— 150 мл (10 мг/мл)
Іфосфамід —“— 1000 мг
Кальцію фолінат —“— 30 мг
Карбоплатин —“— 50 мг
Каспофунгін —“— 50 мг
Колістиметат натрію —“— 2 000 000 МО
Ленограстим —“— 33,6 млн. МО
Лінезолід розчин для інфузій у системах 300 мл (2 мг/мл)
Лінезолід розчин для інфузій 300 мл (2 мг/мл)
Лінезолід —“— 100 мл (2 мг/мл)
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг
Мелфалан ампули, флакони, шприци 50 мг
Меркаптопурин таблетки, капсули, драже 50 мг
Меропенем ампули, флакони, шприци 500 мг
Месна —“— 400 мг
Метилпреднізолон —“— 500 мг
Метотрексат таблетки, капсули, драже 2,5 мг
Метотрексат ампули, флакони, шприци 1000 мг
Метотрексат —“— 5000 мг
Метотрексат —“— 25 мг/мл по 2 мл
Метотрексат —“— 10 мг/мл по 5 мл
Мікафунгін —“— 100 мг
Мікафунгін —“— 50 мг
Мітоксантрон ампули, флакони 10 мг
Мітоксантрон —“— 20 мг
Моксифлоксацин —“— 400 мг/250 мл
Морфіна сульфат розчин оральний, флакони 2 мг/мл
Нілотиніб таблетки, капсули, драже 200 мг
Ондансетрон ампули, флакони, шприци 4 мг
Пегаспаргаза —“— 3750 МО
Пегфілграстим ампули, флакони, шприци 6 мг/0,6 мл
Піперацилін/тазобактам —“— 4 г/0,5 г
Посаконазол —“— 105 мл (40 мг/мл)
Прокарбазин таблетки, капсули 50 мг
Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг
Ритуксимаб —“— 500 мг
Сульбактам/цефаперазон —“— 0,5 г/0,5 г
Тайгециклін флакони 50 мг
Такролімус таблетки, капсули, драже 0,5 мг
Такролімус —“— 1 мг
Такролімус —“— 5 мг
Такролімус ампули, флакони, шприци 5 мг/мл
Тейкопланін —“— 400 мг
Темозоломід —“— 100 мг
Темозоломід таблетки, капсули, драже 20 мг
Темозоломід —“— 100 мг
Тіогуанін —“— 40 мг
Топотекан ампули, флакони, шприци 4 мг
Треосульфан —“— 1 г
Треосульфан —“— 5 г
Третиноїн таблетки, капсули, драже 10 мг
Тіотепа ампули, флакони 100 мг
Філграстим ампули, флакони, шприци 30 млн МО
Флударабін —“— 50 мг
Флуконазол ампули, флакони 2 мг/мл (по 100 мл)
Фосфоміцин ампули, флакони, шприци 2 г
Цефепім —“— 1000 мг
Циклоспорин флакони, розчин оральний 5000 мг
Циклоспорин ампули, флакони, шприци 50 мг
Циклоспорин таблетки, капсули, драже 25 мг
Циклоспорин —“— 50 мг
Циклоспорин —“— 100 мг
Циклофосфамід —“— 50 мг
Циклофосфамід ампули, флакони, шприци 1000 мг
Циклофосфамід ампули, флакони 200 мг
Цисплатин ампули, флакони, шприци 50 мг
Цитарабін —“— 100 мг
Цитарабін —“— 1000 мг

2. Медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Фільтр або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання) штук
Фільтр для інфузій (96-годинні) —“—
Фільтр або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання) —“—
Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл —“—
Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic, або еквівалент —“—
Контейнер для кріозаморожування —“—
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу —“—
Контейнер для збору кісткового мозку —“—
Комплект C5L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) комплектів
Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) комплектів
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент —“—
Комплект для аферезу «Amicus» МНК з двоголковим доступом, або еквівалент —“—
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент —“—
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент —“—
Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент —“—
Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент —“—
Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент —“—
Комплект C4Y збору лімфоцитів або периферійних стовбурових клітин крові до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент —“—
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr ВВraun, або еквівалент штук
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr ВВraun, або еквівалент —“—
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент —“—
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 4–5 Fr типу Broviac, або еквівалент —“—
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6–7 Fr типу Broviac, або еквівалент —“—
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 5 Fr —“—
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 6,5 Fr штук
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 7 Fr —“—
Голка Груббера —“—
 1. Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) флакони 250 МО лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) —“— 500 МО —“—
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) —“— 1000 МО —“—
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний) —“— 1500 МО —“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 250 МО —“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 500 МО —“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 1000 МО —“—
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний) —“— 500 МО лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 500 МО та/або 600 МО —“—
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний) —“— 1000 МО —“—
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 1000 МО та/або 1200 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини флакони 500 МО лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини —“— 1000 МО —“—
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий) —“— 1000 МО лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу A або B
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа) —“— 2 мг (100 КМО) —“—
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа) —“— 5 мг (250 КМО) —“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс —“— 500 МО —“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс —“— 1000 МО —“—
Еміцизумаб —“— 30 мг —“—
Еміцизумаб —“— 60 мг —“—
Еміцизумаб —“— 105 мг —“—
Десмопресин ампули, флакони, шприци 15 мкг/мл, 1 мл лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу A
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини флакони 500 МО лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини —“— 1000 МО —“—
 1. Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) ампули, флакони, шприци 500 МО лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) —“— 1000 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) —“— 500 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) —“— 1000 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) —“— 1500 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) —“— 2000 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) —“— 3000 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини IХ (плазмовий) —“— 500 МО та/або 600 МО лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IХ (плазмовий) —“— 1000 МО та/або 1200 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини IХ (рекомбінантний) —“— 500 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини IХ (рекомбінантний) —“— 1000 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) —“— 500 МО лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) ампули, флакони, шприци 1000 МО лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) —“— 500 МО —“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) —“— 1000 МО —“—
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) —“— 2 мг (100 КМО) лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу A або B
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) —“— 5 мг (250 КМО) —“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс —“— 500 МО —“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс —“— 1000 МО —“—
Десмопресин —“— 15 мкг/мл, 1 мл лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу A
 1. Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих з анатомічно складними ураженнями штук
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих у гострих станах —“—
Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих із стандартними ураженнями —“—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих з множинним ураженням —“—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями —“—
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями —“—
Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень —“—
Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій штук
Коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску —“—
Коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень —“—
Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій —“—
Коронарний провідник для реканалізації оклюзій —“—
Коронарний провідник для стандартних ситуацій —“—
Направляючий катетер —“—
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 — 1 штука, катетер JR4 — 1 штука, катетер PIG — 1 штука, провідник — 1 штука, інтродюсер — 1 штука) комплектів
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний — 2 штуки, провідник ангіографічний — 1 штука, інтродюсер — 1 штука) —“—
Аспіраційний катетер штук
Інтродуцер —“—
Інфляційний пристрій —“—

Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Еноксапарин натрію ампули, флакони, шприци 10.000 анти-Ха МО/мл
Фондапаринукс натрію —“— 0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)
Метопролол —“— 5 мл (1 мг/мл)
Добутамін ампули, флакони 250 мг
Норадреналін ампули норадреналіну тартрат (2 мг/мл)
Мілринон ампули, флакони 1 мг/мл
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина ампули, флакони, шприци 100 мл (370 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (350 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (370 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (320 мг йоду/мл)
Гемостатичні засоби для місцевого застосування
Пластина гемостатична (колаген, фібріноген, тромбін) пластина, вкрита оболонкою розміром 9,5 х 4,8 х 0,5 см (тромбін з крові людини 2,0 МО/см2, ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг) пластина, вкрита оболонкою
Пластина гемостатична (колаген, фібріноген, тромбін) пластина, вкрита оболонкою розміром 4,8 х 4,8 х 0,5 см (тромбін з крові людини 2,0 МО/см2, ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг) —“—

Медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції
Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR) штук
Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD) штук
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR) —“—
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR) —“—
Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС) —“—
Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії —“—
Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний —“—
Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний —“—
Керований абляційний катетер однонаправлений —“—
Керований абляційний катетер двонаправлений —“—
Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений —“—
Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений —“—
Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм —“—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20-полюсний для картування легеневих вен —“—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4-полюсний —“—
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса —“—
Референтний електрод для навігаційних систем —“—
Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням —“—
Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції —“—
Інтродюсер для пункції міжпередсердної перетинки —“—
Система для охолодження абляційних рошуваних катетерів —“—
Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця
Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг з комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним об’ємом заповнення комплектів
Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг з комплектом магістральних труб —“—
Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг з комплектом магістральних труб —“—
Оксигенатор для дорослих більше 50 кг з комплектом магістральних труб —“—
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей —“—
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих —“—
Гемоконцентратор для немовлят штук
Гемоконцентратор для дітей до 15 кг —“—
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до 17,5 мм з тефлоновими прокладками 3–4 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8–10 см х 75–90 см, по 4–5 ниток двох різних кольорів —“—
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25–27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8–10 см х 75–90 см, по 4–5 ниток двох різних кольорів —“—
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, зворотно-ріжуча посилена голка 45–50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45–50 см, металевий —“—
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, зворотно-ріжуча посилена голка 45–55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45–50 см, металевий —“—
Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX СV-4), дві колючі голки 20–26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 cм штук
Клапан серця біологічний мітральний —“—
Клапан серця біологічний аортальний —“—
Клапан серця механічний двостулковий для протезування аортального клапана —“—
Клапан серця механічний двостулковий для протезування мітрального клапана —“—
Кільце для анулопластики мітрального клапана —“—
Кільце для анулопластики трикуспідального клапана —“—
Клапановмісний кондуїт —“—
Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом —“—
Комплект для апарата виміру активованого часу згортання —“—
Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м —“—
Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, — 1 штука штук
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає провідниковий катетер, — 1 штука —“—
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, — 1 штука —“—
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, — 1 штука —“—
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає стент-систему каротидну, — 1 штука штук
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від емболії, — 1 штука —“—
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродуцер для проведення стентування сонних артерій, — 1 штука —“—
Медичні вироби для стентування сонних артерій, який включає балон для предилятації, — 1 штука —“—
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для постдилятації, — 1 штука —“—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає провідниковий катетер, — 1 штука —“—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що відділяється, — 1 штука —“—
Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає балон, що відділяється, — 1 штука —“—
Інтракраніальний стент для церебральних аневризм із широкою шийкою —“—
Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою —“—
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає пункційну голку, — 1 штука —“—
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродуцер, — 1 штука —“—
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, — 1 штука —“—
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, — 1 штука —“—
Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм штук
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболізації судин, — 1 штука —“—
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, — 1 штука —“—
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікропровідник, — 1 штука —“—
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродуцер, — 1 штука —“—
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, — 1 штука —“—
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука —“—
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука —“—
Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу — 1 штука —“—
Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм — 1 штука —“—
Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій —“—
Медичні вироби: інші товари (решта)
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5–25 см, діаметр 14 мм штук
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5–25 см, діаметр 16 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5–25 см, діаметр 18 мм штук
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5–25 см, діаметр 20 мм —“—
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з e-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм —“—
В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм —“—
В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм —“—
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 16 х 8 мм —“—
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 18 х 9 мм —“—
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 20 х 10 мм —“—
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 7–4 мм комплектів
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, 70 см, діаметр 8–5 мм —“—
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з’ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм —“—
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм комплектів
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм —“—
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм —“—
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм —“—
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8–5 мм —“—
Двошаровий судинний протез з дакрону або політетрафторетилену (ПТФЕ), діаметр 6 мм, довжина 60 см штук
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 26 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчеві, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 28 мм —“—
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 30 мм штук
Катетер Сван-Ганса без термодилюційного датчика —“—
Катетер Сван-Ганса з термодилюційним датчиком —“—
Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора) —“—
Пристрій для біопсії міокарда —“—
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття дефекту міжпередсердної перетинки комплектів
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття м’язевого дефекту міжшлуночкової перетинки —“—
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття артеріального протоку —“—
Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку штук
Атріосептостомічний балон-катетер —“—
Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики —“—
Стент-система периферична для великих судин —“—
 1. Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Нейростимулююча система для первинної операції для глибинної стимуляції мозку: комплект електродів для глибинної мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука наборів
Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука наборів
 1. Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Інтерферон бета-1b ампули, флакони, шприци 9 600 000 МО (0,3 мг)  
Інтерферон бета-1а —“— 6 000 000 МО (30 мкг)  
Глатирамеру ацетат —“— 40 мг  
Глатирамеру ацетат —“— 20 мг  
Метилпреднізолон —“— 1000 мг  
Мітоксантрон —“— 2 мг/мл по 5 мл  
Фінголімод капсули 0,5 мг  
 1. Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері наборів
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері —“—
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері —“—
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері —“—
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA —“—
Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених штук
Планшет імунологічний з U-образним дном —“—
 1. Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа ампули, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 5000 МО/6500 МО
Фолітропін альфа ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 75 МО
Фолітропін альфа ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій 300 МО (22 мкг)/0,5 мл
Фолітропін бета ампули, флакони, шприци, картриджи, розчин для ін’єкцій у картриджах, розчин для ін’єкцій у флаконах 833 МО/мл
Пропофол ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 20 мл
Трипторелін ампули, флакони, шприци, розчин для ін’єкцій, порошок ліофілізований для приготування суспензії, ліофілізат для приготування суспензії 3,75 мг
Менотропін ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій, ліофілізат 75 МО
Ганірелікс або Цетрорелікс ампули, флакони, шприци 0,25 мг/0,5 мл
 1. Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ботулінічний токсин типу А ампули, флакони, шприци 300 ОД або 100 одиниць-аллерган або 100 LD50 одиниць
 1. Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Абакавір/ламівудин таблетки 600 мг/300 мг  
Абакавір розчин для перорального застосування 20 мг/мл, 1 мл  
Дарунавір таблетки 600 мг  
Дарунавір —“— 400 мг  
Зидовудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Зидовудин/ламівудин таблетки 300 мг/150 мг  
Ефавіренз таблетки, капсули 200 мг  
Ефавіренз таблетки 600 мг  
Ламівудин —“— 150 мг  
Ламівудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Лопінавір/ритонавір таблетки 200 мг/50 мг  
Лопінавір/ритонавір —“— 100 мг/25 мг  
Лопінавір/ритонавір розчин для перорального застосування 80 мг/20 мг, 1 мл  
Невірапін суспензія для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл  
Ралтегравір таблетки 400 мг  
Ритонавір таблетки, капсули 100 мг  
Тенофовір/емтрицитабін таблетки 300 мг/200 мг  
Тенофовір/емтрицитабін/ефавіренз —“— 300 мг/200 мг/600 мг  
Атазанавір таблетки, капсули 300 мг  
Тенофовір/ламівудин/ефавіренз таблетки 300 мг/300 мг/400 мг  
Тенофовір/ламівудин/долутегравір таблетки 300 мг/300 мг/50 мг  
Долутегравір —“— 50 мг  
Абакавір/ламівудин таблетки, що розчиняються 60 мг/30 мг  
Зидовудин/ламівудин —“— 60 мг/30 мг  
Тенофовір алафенамід/емтрицитабін/долутегравір таблетки 25 мг/200 мг/50 мг  
 1. Медикаменти для замісної підтримуючої терапії
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Метадон таблетки 5 мг
Метадон —“— 10 мг
Метадон —“— 25 мг
Метадон —“— 40 мг
Метадон розчин оральний 1 мг/мл
Метадон —“— 5 мг/мл
Бупренорфін таблетки сублінгвальні 2 мг
Бупренорфін —“— 4 мг
Бупренорфін —“— 8 мг
 1. Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Tubes 7 ml, набір з пробірок BD BACTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мікобактерій туберкульозу, або еквівалент упаковок
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Supplement Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 збагачувальна добавка, або еквівалент —“—
N-ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25 г —“—
BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol, або еквівалент —“—
BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin), або еквівалент —“—
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — PZA Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент упаковок
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA, пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент —“—
BD BBLTM MGITTM OADC, збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM, або еквівалент —“—
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент тестів
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент —“—
Набір реагентів GenoType MTBDR plus, або еквівалент —“—
Набір реагентів GenoType MTBDR sl, або еквівалент —“—
Набір для виділення ДНК/РНК GXT, або еквівалент —“—
Набір реагентів DNA-STRIP, або еквівалент —“—
Набір реагентів Geno Lyse, або еквівалент —“—
Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc, або еквівалент —“—
Набір штативів для «гніздового» розміщення комплектів пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент упаковок
 1. Медикаменти для лікування туберкульозу
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ізоніазид таблетки, капсули, драже 100 мг
Ізоніазид —“— 300 мг
Ізоніазид пляшки, флакони (сироп) 100 мг/5 мл
Ізоніазид ампули, флакони, шприци 100 мг/мл
Рифампіцин —“— 600 мг
Рифампіцин таблетки, капсули, драже 150 мг
Рифапентин —“— 150 мг
Рифабутин —“— 150 мг
Піразинамід дисперговані таблетки 150 мг
Піразинамід таблетки, капсули, драже 500 мг
Етамбутол дисперговані таблетки 100 мг
Етамбутол таблетки, капсули, драже 400 мг
Етамбутол ампули, флакони, шприци 100 мг/мл
Протіонамід таблетки, капсули, драже 250 мг
Етіонамід дисперговані таблетки 125 мг
Левофлоксацин таблетки, капсули, драже 250 мг
Левофлоксацин —“— 500 мг
Левофлоксацин ампули, флакони, шприци 5 мг/мл
Моксифлоксацин таблетки, капсули, драже 400 мг
Моксифлоксацин дисперговані таблетки 100 мг
Моксифлоксацин ампули, флакони, шприци 400 мг
Натрію аміносаліцилат порошок, гранули кишково-розчинні еквівалент 1 г аміносаліци-лової кислоти/натрію аміносаліцилату
Циклосерин таблетки, капсули, драже 250 мг
Циклосерин —“— 125 мг
Теризидон —“— 250 мг
Клофазимін —“— 100 мг
Клофазимін —“— 50 мг
Лінезолід —“— 600 мг
Лінезолід ампули, флакони, шприци 2 мг/мл
Рифампіцин/ізоніазид дисперговані таблетки 75 мг/50 мг
Рифампіцин/ізоніазид таблетки, капсули, драже 150 мг/75 мг
Рифампіцин/ізоніазид/піразинамід дисперговані таблетки 75 мг/50 мг/150 мг
Рифампіцин/ізоніазид/піразинамід/етамбутол таблетки, капсули, драже 150 мг/75 мг/400 мг/275 мг
Амоксицилін з клавулановою кислотою —“— 500 мг/125 мг
Амоксицилін з клавулановою кислотою ампули, флакони, шприци 1000 мг/200 мг
Іміпенем з циластатином —“— 500мг/500 мг
Меропенем —“— 1000 мг
Бедаквілін таблетки, капсули, драже 100 мг
Деламанід —“— 50 мг
Амоксицилін з клавулановою кислотою пляшки, флакони (порошок для оральної суспензії) 125 мг/31,25 мг у 5 мл
Левофлоксацин дисперговані таблетки 100 мг
Амікацин ампули, флакони, шприци 1000 мг
Претоманід таблетки 200 мг
 1. Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Тенофовір таблетки, капсули, драже 300 мг для дітей, хворих на вірусний гепатит B
Ентекавір —“— 1 мг —“—
Ентекавір —“— 0,5 мг —“—
Пегінтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 135 мкг/0,5 мл —“—
Пегінтерферон альфа-2а —“— 180 мкг/0,5 мл —“—
Тенофовір таблетки, капсули, драже 300 мг для дорослих, хворих на вірусний гепатит B
Ентекавір —“— 1 мг —“—
Ентекавір —“— 0,5 мг —“—
Пегінтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 180 мкг/0,5 мл —“—
Софосбувір таблетки, капсули, драже 400 мг для дорослих, хворих на вірусний гепатит C
Даклатасвір —“— 60 мг —“—
Софосбувір/велпатасвір —“— 400 мг/100 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір —“— 400 мг/90 мг —“—
Софосбувір —“— 400 мг для дітей, хворих на вірусний гепатит C
Рибавірин —“— 200 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір —“— 400 мг/90 мг —“—
Пегінтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 135 мкг/0,5 мл —“—
 1. Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тести СНІД

Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тестів
Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент наборів
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калібратор, або еквівалент —“—
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролі, набір з 4 контролів, або еквівалент —“—
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент —“—
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент —“—
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук в упаковці, або еквівалент —“—
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук в упаковці, або еквівалент —“—
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковці, або еквівалент —“—
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук в упаковці, або еквівалент —“—
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, е 601
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів упаковок
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo і Elecsys HIV Ag, або еквівалент —“—
Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквівалент —“—
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент —“—
Системний розчин для очищення детекторного блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент —“—
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент —“—
Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент —“—
Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент —“—
Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквівалент —“—
Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент —“—
Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент —“—
Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів, або еквівалент —“—
Пробірка для зразків, 5000 штук —“—
Набір ProCell M, або еквівалент —“—
Набір для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквівалент —“—
Промивний розчин PreClean M, або еквівалент —“—
Очищуючий розчин ProbeWoshe M, або еквівалент упаковок
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент —“—

Заходи для проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тестів
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 —“—
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів —“—
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту —“—
Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена р24 ВІЛ-1 —“—
Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1 —“—

Визначення кількості СD4-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter
CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/СD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів, або еквівалент флаконів
Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквівалент упаковок
Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л, або еквівалент —“—
Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень, або еквівалент —“—
Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень, або еквівалент упаковок
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквівалент —“—
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів, або еквівалент флаконів
Пробірки для аналізу, 12 х 75 мм, блакитні, 250 штук, або еквівалент упаковок
Клітини IMMUNO-TROL, низькі, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент —“—
Обжимна рідина DxFLEX, 10 л, або еквівалент —“—
Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквівалент —“—
Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson
Реагенти BD TriTEST™ для визначення СD3/СD4/СD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів, або еквівалент —“—
Проточна рідина BD FACSFlow, 20 л, або еквівалент —“—
Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л, або еквівалент —“—
Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 5 л, або еквівалент —“—
CaliBRITE™, 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені, FITC, PE, PerCP, 25 тестів, або еквівалент наборів
Лізуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 100 мл, або еквівалент флаконів
Низький контроль BD™ Multi-Check СD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter
AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестів, або еквівалент флаконів
AQUIOS фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквівалент упаковок
AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів, або еквівалент —“—
AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів, або еквівалент —“—
AQUIOS розчин гіпохлориту натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент —“—
AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент —“—
AQUIOS набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент наборів
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент упаковок
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences
Упаковка картриджів BD FACSPresto™ Cartridge (картриджі BD FACSPresto™ Cartridges; одноразові піпетки BD™ об’ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці, або еквівалент —“—

Визначення рівня вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt
Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів упаковок
Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Сalibrator Kit, або еквівалент —“—
Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls, або еквівалент упаковок
Набір реагентів для ампліфікації —“—
Клейка оптична плівка —“—
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок —“—
Наконечники для піпеток на 1000 мкл —“—
Реакційна пробірка на 5 мл —“—
Ємності для реагентів на 200 мл —“—
Планшети на 96 глибоких лунок —“—
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент —“—
Наконечники для піпеток на 200 мкл —“—
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент —“—
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний штативів
Пробірка, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленова (ПП) упаковок
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний —“—
Пакети для біологічно небезпечних відходів упаковок
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/сobas
Тест для визначення ВІЛ-1, версія 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент —“—
Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент —“—
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент —“—
Пробірка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент —“—
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент —“—
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу в режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTim — FRT)
Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент наборів
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний штативів
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний —“—
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний —“—
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний —“—
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл —“—
Тонкостінні ПЛР-пробірки, випукла кришка, 0,2 мл —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4800
Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4800 System (ВІЛ-1), або еквівалент упаковок
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів, або еквівалент —“—
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 3840 штук, або еквівалент —“—
AD-пластина 0,3мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквівалент —“—
Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук —“—
Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук —“—
Пластина для виділення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквівалент —“—
Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент —“—
Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент —“—
Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент —“—
Пакет для відходів малий, 25 штук в упаковці упаковок
Пакет для відходів великий, 50 штук в упаковці —“—
Лоток для відходів, 10 штук в упаковці —“—
Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестів, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кількісного визначення РНК ВІЛ-1, набір, 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1/VL Assay, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент —“—

Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора Rotor-Gene 6000TM або iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу у режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)
Набір реагентів для виявлення противірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент наборів
Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний штативів
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний —“—
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний —“—
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл —“—
Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний штативів
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott RealТime m2000rt
Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit, або еквівалент —“—
Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів, або еквівалент упаковок
Наконечники для піпеток на 1000 мкл —“—
Наконечники для піпеток на 200 мкл —“—
Реакційна пробірка на 5 мл —“—
Ємності для реагентів на 200 мл —“—
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок —“—
Планшети на 96 глибоких лунок —“—
Клейка оптична плівка —“—
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент —“—
Пакети для біологічно небезпечних відходів —“—
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний штативів
Пробірки, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленові (ПП) упаковок
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент упаковок
Набір буферного розчину Abbott mSample/Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit, або еквівалент —“—
Пробірки з кришками об’ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативі, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/сobas
Тест для якісного визначення ВІЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент —“—
Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент —“—
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, 5 флаконів по 78 мл, або еквівалент —“—
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент —“—
Пробірка K-tube 12 по 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент упаковок
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode —“—
Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штук, або еквівалент —“—
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, Kit CAP/CTM Spec Pre-extract GPR, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові
Тест для визначення нуклеїнових кислот в системі cobas® 4800 System, (ВІЛ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент —“—
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, або еквівалент —“—
Набір для пробопідготовки cobas 4800, 240 тестів, KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквівалент —“—
Буфер для промивання cobas 4800, 240 тестів, KIT cobas 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент —“—
Набір для лізису клітин cobas 4800, 240 тестів, KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент —“—
Реагент для попередньої екстракції зразка cobas® 4800/6800/8800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквівалент —“—
Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate 2 mL, або еквівалент —“—
AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 mL, або еквівалент —“—
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, або еквівалент —“—
Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквівалент —“—
Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 50 ml, або еквівалент упаковок
Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці Waste bag small (25/box) —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Qual, тест для виявлення сумарних нуклеїнових кислот вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ-1), набір на 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1 Qual, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент —“—
Набір витратних матеріалів, необхідних для приготування одного зразка сухої краплини крові (далі — СКК) дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції протягом 48 годин після народження
Фільтрувальний папір для приготування СКК, 100 штук в упаковці —“—
Пакет із застібкою малий штук
Пакет із застібкою великий —“—
Картка-індикатор вологості, 50 штук в упаковці упаковок
Автоматичні скарифікатори-ланцети, 200 штук в упаковці —“—
Антисептик (серветка спиртова 60 х 30 мм), 100 штук в упаковці —“—
Нітрилові рукавички, неопудрені, 100 штук в упаковці —“—
Силікагель у саше по 2 г —“—
Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ
Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v 2.0, або еквівалент упаковок
Комплект для очищення PCR Cleanup Kit комплектів
Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Ki,t або еквівалент —“—
Суміш стандартів BigDye Terminator, або еквівалент упаковок
Полімер POP-6 —“—
Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний упаковок
Покриття до 96-лункових плашок —“—
Розчин Hi-Di, 25 мл —“—
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Наконечник з фільтром, 20 мкл, стерильний штативів
Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний —“—
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл штук
Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Тонкостінні ПЛР-пробірки, 8 у стрипі, 0,2 мл стрипів
Тонкостінні ПЛР-кришки, 8 у стрипі, 0,2 мл —“—
Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу
Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ флаконів
Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньо-лабораторного контролю якості) —“—
Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньо-лабораторного контролю якості) —“—
Набір контролів для ВІЛ DBS (типу HIVDBSEP01-C) (ДНК ВІЛ) упаковок
Контрольна панель ВІЛ-1 (HIVRNAEP01-C) (РНК ВІЛ) —“—
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент —“—

Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для проведення імунологічних та вірусологічних досліджень

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із калію етилендіаментраоцтової кислоти (К3ЕДТА), утримувачі, голки) комплектів
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із двовалентної калію етилендіаментраоцтової кислоти (К2ЕДТА) з розділяючим гелем, утримувачі, голки) —“—
 1. Лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Контейнер зчетверений пластикатний з інтегрованим лейкофільтром штук
Контейнер зчетверений пластикатний з можливістю отримання тромбоцитів відновлених з дози крові —“—
Комплект контейнерів для трьох компонентів Reveos з фільтром, або еквівалент —“—
Комплект для об’єднання тромбоцитів «Reveos», або еквівалент —“—
Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезіс С, або еквівалент комплектів
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Амікус, або еквівалент —“—
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Тріма, або еквівалент —“—
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Macotronic, або еквівалент —“—
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Mirasol, або еквівалент —“—
Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А(АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент штук
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Anti-HCV Calibrator ARCHITECT Anti-HCV, калібратор або еквівалент штук
ARCHITECT Anti-HCV Controls ARCHITECT Anti-HCV, контролі, або еквівалент —“—
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент —“—
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратор, або еквівалент штук
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір контролів, або еквівалент —“—
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент —“—
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратор, або еквівалент штук
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі, або еквівалент —“—
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 500 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів 100 тестів, або еквівалент —“—
ARCHITECT Syphilis TP Calibrator ARCHITECT, сифіліс, набір калібраторів, або еквівалент штук
ARCHITECT Syphilis TP Controls ARCHITECT, сифіліс, набір контролів, або еквівалент —“—
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквівалент упаковок
Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, або еквівалент —“—
Trigger Solution, розчин тригера, або еквівалент —“—
Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук, або еквівалент —“—
Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент —“—
Septums, мембрани, 200 штук, або еквівалент —“—
Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент —“—
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонда, або еквівалент штук
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity s
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, набір реагентів Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент наборів
Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s HBsAg Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HBsAg Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент —“—
Alinity s HBsAg Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HBsAg Calibrator Kit, або еквівалент —“—
Alinity s HBsAg Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Assay Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s HBsAg Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Release Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент —“—
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, або еквівалент наборів
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Syphilis Reagent Kit, набір реагентів Alinity s Syphilis Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент —“—
Alinity s Syphilis Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Syphilis Calibrator Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Syphilis Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Assay Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Syphilis Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Release Control Kit, або еквівалент —“—
Alinity s Concentrated Wash Buffer концентрований промивний буфер Alinity s Concentrated Wash Buffer, 1 х 9,6 л, або еквівалент упаковок
Alinity Pre-Trigger Solution, претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент —“—
Alinity Trigger Solution, тригерний розчин, Alinity Trigger Solution, або еквівалент —“—
Alinity Reaction Vessels, реакційні ємності, Alinity Reaction Vessels, 4 по 1000 штук, або еквівалент —“—
Alinity s Sample Cups Чашки, для зразків Alinity s Sample Cups, 2 по 100 штук, або еквівалент —“—
Alinity Reagent Replacement Caps, змінні кришки для реагентів, Alinity Reagent Replacement Caps, 2 по 50 штук, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами Cobas e411, е601
Гепатит С, II покоління, 100 тестів, або еквівалент упаковок
Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент —“—
Тест-система для визначення ВІЛ комбі PT HIV combi PT Elecsys cobase, 100 тестів, або еквівалент упаковок
Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 тестів, або еквівалент —“—
Універсальний розчинник, флакони 2 по 16 мл, або еквівалент —“—
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент —“—
Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент —“—
Розчин для очищення іонселективного модуля Sys Clean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент —“—
Наконечник для проб ELECSYS 2010/cobas e 411, 30 по 120 штук, або еквівалент —“—
Реакційна пробірка ELECSYS 2010/cobas e 411, 60 по 60 штук, або еквівалент —“—
Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквівалент штук
Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент упаковок
Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент —“—
Сервісний набір SAP Elecsys cobas e, або еквівалент —“—
Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони по 2 мл, або еквівалент —“—
Контроль HIV, Elecsys cobas e, 6 флаконів по 2 мл, або еквівалент —“—
Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент —“—
Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент —“—
Системна речовина cobas® ProCell/m, 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 801, або еквівалент упаковок
Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, або еквівалент —“—
Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент —“—
Системна речовина cobas® ProbeWash M, 12 флаконів по 70 мл, або еквівалент —“—
Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквівалент —“—
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент —“—
Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601, або еквівалент —“—
Тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент —“—
Тест для визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент —“—
Підтверджувальний тест для поверхневого антигена вірусу гепатиту B, Elecsys cobas e, або еквівалент —“—
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів, Elecsys cobase, або еквівалент —“—
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквівалент —“—
Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохети, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент —“—
Пробірка для зразків Sample cup, 5000 штук, або еквівалент —“—
Контейнер для твердих відходів cobas e, 411 Cleanliner, 14 штук, або еквівалент —“—
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом cobas s201
Тест для виявлення РНК ВІЛ-1, ВІЛ-2; РНК вірусу гепатиту С, ДНК вірусу гепатиту В на системі cobas s 201, 96 тестів, cobas® TaqScreen MPX Тест, версія 2, 96 тестів, або еквівалент упаковок
Набір контролів для тесту T-SCRN MPX v 2.0, 6 наборів, cobas® TaqScreen MPX контрольний набір, версія 2, 3 по 6 флаконів по 1,6 мл, або еквівалент —“—
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), cobas®, 12 по 24 штуки, або еквівалент —“—
Вхідні S-трубки 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, cobas®, або еквівалент —“—
Наконечники K-tips/K-Tip, cobas®, 12 по 36 штук, або еквівалент —“—
Пробірка K-tube /K-Tube Rack, cobas®, 12 по 96 штук, або еквівалент —“—
Промивочний реагент для тесту для прямого кількісного визначення ДНК парвовірусу В19 генотипів 1, 2, і 3 та прямого якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А генотипів I, II, III у плазмі крові людини, cobas® TaqScreen WashReagent, 5,1 л, або еквівалент —“—
Архівна пластина Hamilton Star з бар-кодом, cobas®, або еквівалент —“—
Ущільнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 50 одиниць, або еквівалент —“—
Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 10 одиниць, або еквівалент —“—
Наконечник з фільтром Hamilton Star, cobas® 3, 840 одиниць, або еквівалент —“—
Контейнер для відходів Waste bag biohazard, 25 штук, або еквівалент —“—
 1. Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна) флакони, пероральне застосування 10 доз
Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована) флакони, ампули, заповнений шприц для ін’єкцій 1/10 доз
Вакцина для профілактики туберкульозу флакони, ампули у комплекті з розчинником для ін’єкцій 10/20 доз
Вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом суспензія для ін’єкцій 1/2/10 доз
Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи флакони, ампули 1 і 2 дози
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП) —“— 1/2/10/20 доз
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b —“— 1 доза (0,5 мл)
Комбінована вакцина для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b флакони, ампули для ін’єкцій 1/2/5/10 доз
Вакцина для профілактики сказу флакони, ампули 1 доза
Шприци з голкою одноразові для розведення вакцини одноразові шприци (1/2/5 мл)
Шприци з голкою самоблокуючі одноразові для ін’єкцій одноразові само- блокуючі шприци (0,05/0,1/0,5/1/2/5 мл)
 1. Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Протиботулічна сироватка (антитоксин) (кінська) гептавалентна типів А — G флакони, ампули 20 мл або 50 мл, містить: 4,500U (тип А), 3,300U (тип В), 3,000U (тип С), 600U (тип D), 5,100U (тип E), 3,000U (тип F), 600U (тип G)
Протидифтерійна сироватка (дифтерійний антитоксин) (кінська) —“— 10000 МО, 20000 МО
Правцевий антитоксин (людський) —“— 250 МО, 500 МО, 1000 МО, 1500 МО
Правцевий імуноглобулін (кінський) —“— 1000 МО, 1500 МО
Антирабічний імуноглобулін (людський) —“— 150 МО, 200 МО, 300 МО
Артесунат —“— 60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію
Артеметер/люмефантрин таблетки, капсули співвідношення АФІ 1/6 мг (20/120 мг)
 1. Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Соматропін флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, шприц-ручка мг для дітей віком після 10 років
Соматропін картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора мг для дітей віком до 10 років
 1. Медикаменти для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення флакони 50 мл, 5 % (50 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 5 % (50 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 50 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 10 мл, 16–20 % (160–200 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 20 мл, 16–20 % (160–200 мг/мл)
Ітраконазол капсули 100 мг
Ітраконазол флакони 150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл
Вориконазол таблетки 50 мг
Вориконазол —“— 200 мг
Вориконазол флакони, порошок для розчину для інфузій 200 мг
Амфотерицин В флакони, ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг
Посаконазол суспензія оральна 40 мг/мл, по 105 мл у флаконі
Колістиметат натрію порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій 1 млн МО
Тейкопланін флакони, ліофілізат для розчину для ін’єкцій 200 мг
Тейкопланін —“— 400 мг
Філграстим розчин для ін’єкцій 300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі
Анакінра попередньо наповнені шприци 100 мг/0,67 мл
Канакінумаб ампули, флакони, шприци 150 мг
Сиролімус таблетки 1 мг
Інгібітор С1-естерази людини флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення 1 МО
Медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення флакони 50 мл, 5 % (50 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 5 % (50 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 50 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 10 мл, 15–20 % (150–200 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 20 мл, 15–20 % (150–200 мг/мл)
Інгібітор С1-естерази людини флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення 1 МО
Анакінра попередньо наповнені шприци 100 мг/0,67 мл
 1. Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз
Дорназа Альфа розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл в ампулах  
Панкреатин мікрогранули в кишковорозчинній оболонці в 1 капсулі 10000 ОД  
Панкреатин мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці в 1 капсулі 10000 ОД  
Панкреатин —“— в 1 капсулі 25000 ОД  
Колістиметат натрію порошок для розчину для ін’єкцій, інфузій або інгаляцій у флаконах 2 млн МО  
Закупівля медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз
Дорназа Альфа розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл в ампулах  
Панкреатин мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці в 1 капсулі 25 000 ОД  
 1. Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Лікарські засоби для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
Адалімумаб ампули, флакони, шприци 40 мг/0,8 мл
Тоцилізумаб —“— 80 мг/4 мл
Тоцилізумаб —“— 200 мг/10 мл
Тоцилізумаб попередньо наповнений шприц 162 мг/0,9 мл
Етанерцепт —“— 1 мл (50 мг)
Адалімумаб ампули, флакони, шприци 20 мг для дітей вагою до 30 кг
Етанерцепт попередньо наповнений шприц 0,5 мл (25 мг) —“—
Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
Адалімумаб ампули, флакони, шприци 40 мг
Тоцилізумаб —“— 80 мг/4 мл
Тоцилізумаб —“— 200 мг/10 мл
Тоцилізумаб попередньо наповнений шприц 162 мг/0,9 мл
Етанерцепт —“— 1 мл (50 мг)
Голімумаб —“— 50 мг/0,5 мл
 1. Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 12 см х 4 м, або еквівалент 1 бинт
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepilex® Lite, 20 х 50 см, або еквівалент 1 пов’язка
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepilex® Transfer, 20 х 50 см, або еквівалент —“—
Засіб для відкритих ран, стерильний, Mepitel®, 10 х 18 см, або еквівалент 1 сітка
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE, 10 м, або еквівалент 1 бинт
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN LINE, 10 м, або еквівалент —“—
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE, 10 м, або еквівалент 1 бинт
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ YELLOW Line, 10 м, або еквівалент —“—
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент —“—
Серветки з нетканого матеріалу Mesoft, стерильні, 10 х 10 см, 2 штуки, або еквівалент 1 серветка
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 4 см х 4 м, або еквівалент 1 бинт
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент —“—
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м, або еквівалент —“—
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м, або еквівалент —“—
 1. Медикаменти та медичні вироби для хворих у до-та післяопераційний період з трансплантації
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Такролімус таблетки, капсули 0,5 мг
Такролімус таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії 0,5 мг
Такролімус таблетки, капсули 1 мг
Такролімус таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії 1 мг
Такролімус —“— 3 мг
Такролімус таблетки, капсули 5 мг
Такролімус таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії 5 мг
Циклоспорин таблетки, капсули 25 мг
Циклоспорин —“— 50 мг
Циклоспорин —“— 100 мг
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат) —“— 180 мг
Мофетіла мікофенолат —“— 250 мг
Базиліксімаб ампулули, флакони, шприц-тюбик 20 мг
Еверолімус таблетки, капсули 0,75 мг
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий ампулули, флакони, шприц-тюбик 25 мг
Азатіоприн таблетки, капсули 50 мг
Валганцикловір —“— 450 мг
Такролімус гранули для оральної суспензії 0,2 мг для дітей до 5 років
Такролімус —“— 1 мг —“—
Циклоспорин розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального 100 мг/мл по 50 мл у флаконі —“—
Мофетіла мікофенолат суспензія для перорального прийому у флаконі 1 г/5 мл по 110 г у флаконі —“—
Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А наборів
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу —“—
 1. Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ілопрост розчин для інгаляцій, ампули 10 мкг/мл, 2 мл
Силденафіл таблетки, вкриті плівковою, оболонкою 20 мг
Бозентан таблетки 62,5 мг
Бозентан —“— 125 мг
Амбрізентан —“— 5 мг
Амбрізентан —“— 10 мг
 1. Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра штук
 1. Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Рисперидон розчин оральний 1 мг/мл по 30 мл
Рисперидон таблетки 1 мг
Рисперидон —“— 2 мг
Арипіпразол —“— 5 мг
Арипіпразол —“— 10 мг
Арипіпразол —“— 15 мг
Оланзапін —“— 5 мг
Метилфенідат таблетки, капсули з негайним вивільненням 10 мг
Метилфенідат —“— 20 мг
Метилфенідат таблетки, капсули з повільним вивільненням 20 мг
Метилфенідат —“— 30 мг
Метилфенідат —“— 36 мг
Метилфенідат —“— 40 мг
Метилфенідат —“— 54 мг
Атомоксетин капсули 10 мг
Атомоксетин —“— 18 мг
Атомоксетин —“— 25 мг
Атомоксетин —“— 40 мг
Атомоксетин —“— 60 мг
Атомоксетин —“— 80 мг
Флуоксетин таблетки, капсули 20 мг
Солі вальпроєвої кислоти сироп 1 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки 300 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повільним вивільненням 300 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки 500 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повільним вивільненням 500 мг
Леветирацетам розчин оральний 100 мг/1 мл
Леветирацетам таблетки 250 мг
Леветирацетам —“— 500 мг
Ламотриджин таблетки, що диспергуються 50 мг
Ламотриджин —“— 100 мг
 1. Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Алглюкозидаза альфа порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг для хворих, які страждають на хворобу Помпе
Агалсидаза альфа концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл по 3,5 мл для хворих, які страждають на хворобу Фабрі
Агалсидаза бета порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг —“—
Агалсидаза бета —“— 5 мг —“—
Нітизинон капсули тверді 2 мг для хворих, які страждають на тирозинемію типу 1
Нітизинон —“— 5 мг —“—
Нітизинон —“— 10 мг —“—
Сапроптерину дигідрохлорид таблетки 100 мг для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)
Ларонідаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 100 ОД/мл для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Ідурсульфаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 3 мл, № 1 2 мг/мл —“—
Галсульфаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 1 мг/мл для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Елосульфаза альфа концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 1 мг/мл —“—
Іміглюцераза або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа ампули, флакони, шприци 200 ОД або 400 ОД для дітей від 4 років та дорослих, які страждають на хворобу Гоше типу 1
Іміглюцераза —“— 400 ОД для дітей до 4 років, які страждають на хворобу Гоше типу 1, та громадян, які страждають на хворобу Гоше типу 3
 1. Ендопротези та набори для імплантації
Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні —“— —“—
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації —“— для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування
Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв’язаний ротаційний —“— —“—
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки —“— для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор —“— —“—
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів —“— —“—
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки —“— для використання у дітей, хворих на пухлини кісток
Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки —“— —“—
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта комплектів для використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті