Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги»

22 Жовтня 2020 11:51 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги»

 1. Резюме

Проєкт наказу розроблено з метою удосконалення роботи системи екстреної медичної допомоги, а також з метою уніфікації кодування попередніх діагнозів бригадами екстреної медичної допомоги.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

На догоспітальному етапі при наданні екстреної медичної допомоги бригадами екстреної медичної допомоги є обмеженість діагностичних та часових ресурсів для повноцінного обстеження пацієнтів та встановлення діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я у зв’язку з чим виникає потреба у встановленні попереднього діагнозу керуючись основними симптомами та скаргами. Наразі в Україні немає чинного уніфікованого інструменту для системи екстреної медичної допомоги для вирішення вказаної проблеми.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу передбачено затвердження Класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги в якому наявне кодування основних груп симптомів та попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги. Вказаний класифікатор розроблений на основі Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2-Е та адаптований для системи екстреної медичної допомоги.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Консультації із заінтересованими сторонами не проводилися. Прогноз впливу реалізації наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Громадське обговорення проєкту наказу не проводилося.

 1. Прогноз впливу

Проєкт наказу не має регуляторного впливу.

Проєкт наказу не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

Прийнятий наказ не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною службою здоров’я України.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить положень, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт наказу та не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом, щодо цього проєкту наказу не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 8 пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 111.

Міністр охорони здоров’я України М. Степанов

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги» на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Короткий опис суті проекту акта

Проєктом акта передбачено створення Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги, в якому наявне кодування основних груп симптомів та попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги.

 1. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому чи якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до прогнозованих впливів)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (після року)
Суб’єкти господарювання, що надають екстрену медичну допомогу на догоспітальному та госпітальному етапах Спрощення обробки статистичних даних Позитивний Позитивний Буде створено уніфікований інструмент для встановлення та кодування попереднього діагнозу
Медичні працівники бригад екстреної медичної допомоги Спрощення механізму встановлення попереднього діагнозу Позитивний Позитивний Буде створено уніфікований інструмент для встановлення та кодування попереднього діагнозу

Проєкт

оприлюднений на сайті

МОЗ України 22.10.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги

Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 8 пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 111-р та з метою удосконалення роботи системи екстреної медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Єдиний класифікатор попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги, що додається.
 2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести зміст цього наказу до відома керівників підпорядкованих центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 3. Керівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечити використання бригадами екстреної медичної допомоги Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги, затвердженого цим наказом та подачу звітності до інформаційно-аналітичної системи «Централь103».
 4. Директорату медичного забезпечення (Є. Ідоятова) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра І. Садов’як.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр М. Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЄДИНИЙ КЛАСИФІКАТОР

попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги

Група попередніх діагнозів Код діагнозу Попередній діагноз бригади екстреної медичної допомоги Інтерпретація попереднього діагнозу бригади екстреної медичної допомоги Виключено Примітка
Загальні та неспецифічні А01 Біль загальний/ множинної локалізації Неспецифічний загальний біль В тому числі при онкологічних захворюваннях
А03 Лихоманка Лихоманка без підозри на сепсис Підозра на сепсис (А78), гіпертермія (А88)
А04 Загальна слабкість Неспецифічне погіршення загального стану підозра на сепсис (А78)
А06 Втрата свідомості/синкопе Короткотривала втрата свідомості і синкопе Кома (А07), судомний напад (N07), черепно-мозкова травма (N80)
А07 Кома Нетравматичне порушення стану свідомості. Включена підозра на нетравматичні внутрішньочерепні причини Втрата свідомості/ непритомність (А06), судоми (N07), черепно-мозкова травма (N80). Якщо можливо закодувати специфічну причину (наприклад, гостра алкогольна інтоксикація Р16), необхідно використати цей код другим
А11 Біль у грудній клітці (без додаткових ознак) Біль у грудях, без ознак ішемії на ЕКГ Грудна клітка -симптоми/ скарги (Ь04), біль під час дихання (Я01), ішемічна хвороба серця з стенокардією (К74), гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST (К75), гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST (К75.1)
А71 Кір
А72 Вітряна віспа
А74 Краснуха
А75 Інфекційний мононуклеоз
А76 Інші вірусні екзантеми Підозра на екзантеми вірусного походження інші. Кір(А71), вітряна віспа(А72), краснуха(А74), Інфекційний мононуклеоз(А75)
А77 Вірусні інфекції інші
А77.1 Підозра або підтверджене захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2
А78 Синдром системної запальної відповіді/ підозра на сепсис Інфекційне захворювання з підозрою на сепсис, підозра на інфекційно-токсичний шок. Лихоманка без підозри на сепсис (A03), менінгіт/енцефаліт (N71)
A78.1 Менінгококова інфекція
A80 Множинна травма Кілька однотипних ушкоджень в межах одного органа чи анатомічного сегмента або ушкодження двох і більше органів у межах однієї порожнини. Підозра на ізольоване травматичне пошкодження мозку (N80) Визначити локалізацію, якщо можливо за L1 – L17
A81 Політравма Ушкодження двох і більше органів у різних порожнинах організму або одночасне ушкодження внутрішнього органа і елементів опорно-рухового апарату під дією одного травматичного чинника. Включено: кататравма, комбінована травма. Підозра на ізольоване травматичне пошкодження мозку (N80) Визначити локалізацію, якщо можливо за L1 – L17
A84 Отруєння/передозування лікарськими засобами Інтоксикація лікарськими засобами Підозра на гостре алкогольне отруєння (P16) і підозра на вживання наркотиків (P19). Якщо і алкоголь, і наркотики, використовується A84
A85 Побічна дія лікарських засобів Побічна дія або алергічна реакція на лікарські засоби. Алергія/алергічна реакція БДУ (A92),
Якщо побічний ефект спричинило передозування, використовується А84 отруєння/передозування медикаментами (A84), гостра алкогольна інтоксикація (P16) і вживання наркотиків (Р19).
А86 Немедикаментозне отруєння Токсична дія не медичних препаратів (А84), алкоголю (Р16) чи наркотиків (Р19). Включено моноксид карбону, технічні речовини, загальний/місцевий токсичний ефект отрут рослин/тварин/комах/змій
А87 Ускладнення лікування (ускладнення після хірургічних втручань/маніпуляцій) Ускладнення після хірургічних втручань. Включено післяопераційна інфекція/кровотеча/розходження країв рани
А88 Шкідлива дія фізичного фактору зовнішнього середовища Утоплення, гіпотермія, гіпертермія, кесонна і висотна хвороба, асфіксія, вогнепальне поранення, вибухова травма, електротравма, радіаційне ураження Використовується як другий код, якщо була зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1) або смерть без спроби реанімації (А96)
А88.1 Утоплення Використовується як другий код, якщо була зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1) або смерть без спроби реанімації (А96)
А88.2 Гіпотермія Вторинна гіпотермія (Шкідливий вплив фізичного фактору) Використовується як другий код, якщо була зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1) або смерть без спроби реанімації (А96)
А88.3 Гіпертермія (Перегрівання) Гіпертермія (Шкідливий вплив фізичного фактору) Лихоманка (A03), опіки (S14)
А88.4 Хвороба, пов’язана з впливом тиску зовнішнього середовища Шкідливий вплив фізичного фактору (кесонна хвороба, висотна хвороба) Використовується як другий код, якщо була зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1) або смерть без спроби реанімації (А96)
А88.5 Вогнепальне поранення Визначити локалізацію, використовуючи другим код L01 – L17.
А88.6 Вибухова травма Визначте локалізацію, використовуючи другим код L01 – L17.
A88.7 Електротравма Включає ураження блискавкою. Використовується як другий код, якщо була зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1) або смерть без спроби реанімації (А96)
A88.8 Радіаційне ураження
А88.9 Дія засобів контролю заворушень
A91 Гіперглікемія Гіперглікемія, виміряна на місці події Втрата свідомості/ непритомність (A06), кома (A07)
A92 Алергічна реакція/анафілаксія Алергічна реакція. Включаючи харчову алергію, анафілактичний шок. Алергія на медикаменти (A85), немедикаментозне отруєння (А86), укуси тварин (A86.1)
А95 Малюкова смерть Синдром раптової дитячої смерті (СРДС). Без спроби реанімації бригадою ЕМД. Смерть дитини протягом першого року життя.
А95.1 Дитяча смерть Смерть дитини віком від 1 року до 5 років.
А96 Смерть Померла особа віком від 5 років. Без спроби реанімації бригадою ЕМД СРДС (А95) і зупинка серця зі спробою реанімації (К98, К98.1)
А97 Відсутність захворювань на момент огляду Під час проведення огляду не виявлено ознак захворювань.
А99 Шок Використовується як другий код при ознаках порушення перфузії.
Травна система D01 Гострий живіт Гострий, дифузний або колькоподібний біль/дискомфорт в животі
D09 Нудота Нудота, якщо немає коду для головної або безпосередньої причини
D10 Блювота Блювання, якщо немає коду для головної або безпосередньої причини
D11 Діарея Діарея без крові у випорожненнях. Мелена (D15)
D14 Гематемезис/блювання кров’ю Свіжа (червона) або стара (“кавова гуща”) кров у блювотних масах.
D15 Мелена Діарея з кров’ю, чорний/дьогтеподібний кал, ознаки профузної кровотечі у випорожненнях.
D16 Ректальна кровотеча Ознаки свіжої крові з прямої кишки у калі Мелена (D15)
D29 Інші симптоми/скарги з боку травної системи Закреп, здуття, печія, диспепсія, метеоризм та інші.
D70 Шлунково-кишкова інфекція
D79 Стороннє тіло травної системи Стороннє тіло стравоходу/шлунка (D79.1), стороннє тіло прямої кишки (D79.2)
D79.1 Стороннє тіло стравоходу/шлунка
D79.2 Стороннє тіло прямої кишки
D80 Травма органів черевної порожнини Включено тупу травму живота.
D99 Інші хвороби травної системи Захворювання стравоходу, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічний ентерит, хронічний панкреатит.
Око D01 Біль в оці Біль в оці.
D29 Око симптоми/скарги Око симптоми/скарги інші (почервоніння, свербіж, очні інфекції, виділення гною).
D76 Стороннє тіло в оці Стороннє тіло в оці.
D79 Травма очей Травма очей. Стороннє тіло в оці (F76)
Вухо Н01 Біль у вусі Біль у вусі/оталгія.
Н29 Вушні симптоми/скарги інші Вушні симптоми/скарги інші (виділення, кровотеча з вуха, лікворея, дзвін, шум у вухах, закладеність вух). Втрата рівноваги/ запоморочення (N17)
Н76 Стороннє тіло у вусі Стороннє тіло у вусі.
Н79 Травма вуха Травма вуха. Стороннє тіло у вусі (Н76)
Серцево-судинна система К29 Симптоми/скарги з боку серцево-судинної системи Можливе порушення стану через проблеми серцево-судинної системи, не визначене іншими кодами: біль у серці, дискомфорт в ділянці серця, набряки нижніх кінцівок, серцебиття, страх перед захворюванням серця тощо. Гострий інфаркт міокарда (05), ішемічна хвороба серця із стенокардією(К74), гострий коронарний синдром з елевацією сегмента (К75), гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST (К75.1), серцева недостатність(К77), фібриляція передсердь (К78), пароксизмальна тахікардія (К79), серцева аритмія (К80), підвищений тиск (К85)
К74 Ішемічна хвороба серця із стенокардією Стенокардія (біль в грудях, при попередньо діагностованій ішемічній хворобі серця). Біль в грудях із ішемічними знахідками на ЕКГ Гострий інфаркт міокарда (05)
К75 Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST Гострий коронарний синдром (STEMI). Клінічна картина ГКС з болем у грудях і елевацією сегмента ST на ЕКГ
К75.1 Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST Гострий коронарний синдром (NON STEMI). Клінічна картина ГКС з болем у грудях і без елевації сегмента ST на ЕКГ
К77 Гостра серцева недостатність Гострий початок або раптове погіршення хронічного стану. Включає гострий набряк легень Легенева емболія (К93)
К78 Фібриляція передсердь/тріпотіння передсердь Гострі симптоматичні фібриляція/тріпотіння передсердь (може бути вторинним/додатковим кодом)
К79 Пароксизмальна тахікардія Раптове виникнення симптоматичного швидкого серцевого ритму. Включено надшлуночкову і шлуночкову тахікардію Використовується як другий код, якщо була зупинка серця (К98) через шлуночкову тахікардію
К80 Порушення серцевого ритму (без додаткових ознак) Неспецифічна серцева аритмія. Включено фібриляцію шлуночків, екстрасистолію і передчасні скорочення, брадикардію Фібриляція передсердь (Е78), пароксизмальна тахікардія (Е79) Використовується як другий код, якщо була зупинка серця (К98) через фібриляцію шлуночків
 

 

К84 Порушення провідності Передсердно-шлуночкова блокада, блокади ніжок пучка Гіса та інші порушення провідності.
К85 Підвищений артеріальний тиск Високий артеріальний тиск без специфічних причин
К89 Транзиторна ішемія головного мозку Транзиторна ішемічна атака (симптоми інсульту, які минули до 24 годин)
К90 Інсульт/підозра на гострий мозковий інсульт Симптоми гострого мозкового інсульту (будь-яка причина), гостре порушення мозкового кровообігу. Транзиторна ішемічна атака (09), кома (А07)
К93 Легенева емболія Підозра на емболію легеневої артерії (ТЕЛА, жирова тощо). Може бути супутнім кодом
К98 Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась спонтанним відновленням кровообігу Зупинка серця із спробою реанімації бригадою ЕМД, що закінчилась спонтанним відновленням кровообігу Смерть без реанімаційних заходів (А96)
К98.1 Раптова зупинка кровообігу, що закінчилась смертю у присутності бригади Зупинка серця із спробою реанімації бригадою ЕМД, яка закінчилась смертю Смерть без реанімаційних заходів (А96)
К99 Підозра на аневризму аорти Клінічні ознаки і симптоми аневризми аорти/розшаровуючої аневризми аорти
Опорно-рухова система L01 Шия – симптоми/скарги Шия – симптоми/скарги Біль голови (N01) Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (Ь81) або переломі (Ь76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L02 Спина – симптоми/скарги Спина – симптоми/скарги Ниркова коліка (U95) Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (Ь81) або інших станах, де потрібна локалізація
L03 Поперек – симптоми/скарги Ниркова коліка (U95)
L04 Грудна клітка – симптоми/скагри Грудна клітка -симптоми/скагри Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак очевидного/відкритого перелому (н., підозра на перелом ребра) або інших станах, де потрібна локалізація
L05 Бік/пахвова западина -симптоми/скарги Бік/пахвова западина -симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або інших станах, де потрібна локалізація
L07 Обличчя – симптоми/скарги Обличчя – симптоми/скарги
L08 Плече – симптоми/скарги Плече – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L09 Рука – симптоми/скарги Рука – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L10 Лікоть – симптоми/скарги Лікоть – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L11 Зап’ястя – симптоми/скарги Зап’ястя – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому
L12 Кисть, палець руки -симптоми/скарги Кисть/палець руки -симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L13 Таз – симптоми/скарги Таз – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L13.1 Промежина – симптоми/скарги Промежина – симптоми/скарги
L14 Гомілка – симптоми/скарги Гомілка – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L15 Коліно – симптоми/скарги Коліно – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L16 Кісточка – симптоми/скарги Кісточка – симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L17 Стопа/палець ноги -симптоми/скарги Стопа/палець ноги -симптоми/скарги Використовується як другий код при травмі опорно-рухового апарату (L81) або переломі (L76), якщо немає ознак відкритого перелому або інших станах, де потрібна локалізація
L29 Симптоми/скарги з боку опорно-рухової системи Симптоми/скарги (L) інші Перелом (L76), розтягнення/деформація суглобу (L79), вивих/підвивих (L80), травма опорно-рухової системи (L81) Визначте локалізацію, використовуючи другим код L01 – L17.
L76 Перелом Відкритий перелом або підозра на перелом Визначте локалізацію, використовуючи другим код L01 – L17.
L79 Розтягнення/деформація суглобу Розтягнення/деформація суглобу БДУ Перелом (L76), вивих/підвивих (L80)
L80 Вивих/підвивих Вивих/підвивих Визначте локалізацію використовуючи другим код L8 – L17.
L81 Травматична ампутація Травматичні ампутації Рвана/відкрита рана (S18) Визначте локалізацію використовуючи другим код L8 – L17. Використовується як вторинний код при травмах, завданих тваринами
L99 Інші захворювання опорно-рухової системи
Нервова система N01 Головний біль
N07 Судоми Судоми з будь-якої причини. Включено: епілепсія, фебрильні судоми
N17 Порушення рівноваги/дискоординація Запаморочення Втрата свідомості/непритомність (А06)
N71 Менінгіт/енцефаліт Головний біль (N01)
N80 Черепно-мозкова травма Ізольована важка травма голови. Підозра на травматичне пошкодження мозку Подвійне кодування з А80 або А81, якщо є інші травми
N81 Спінальна травма Підозра або знахідки, які вказують на пошкодження спинного мозку. Включаючи пара- і тетраплегію
N99 Інші захворювання нервової системи
Психічне здоров’я Р16 Підозра на гостре отруєння алкоголем Алкогольна інтоксикація із або без зловживання алкоголем в анамнезі. Встановлюється на основі анамнезу та/або проведеного огляду.
Р19 Підозра на вживання наркотиків (не медикаментів) Вживання заборонених речовин / наркотиків. Включаючи симптоми відміни. Встановлюється на основі анамнезу та/або проведеного огляду.
Р29 Психологічні симптоми/скарги інші Психологічні симптоми/скарги інші, відмінні від Психозу (Р98)
Р77 Самогубство/спроба самогубства Самогубство/спроба самогубства Використовується як другий код при травмі (A80), важкій травмі (A81), передозуванні медикаментами (А84), утопленні (А88.2), токсичному ефекті не медикаментів (А86), смерті (А96), зупинці серця (К98, К98.1) тощо
P98 Психоз Психоз, включаючи гостру потребу в наданні психіатричної допомоги
Дихальна система R01 Біль під час дихання Біль при диханні Біль в грудях (A11)
R02 Задишка/утруднене дихання Утруднене дихання, задишка Гіпервентиляція (R98)
R05 Кашель Кашель
R06 Носова кровотеча Носова кровотеча
R24 Кровохаркання Кровохаркання
R29 Дихальна система – інші симптоми/скарги Чхання, симптоми/скарги з боку носа, приносових пазух, горла та ін. Гострий тонзиліт (R76), гострий ларингіт/трахеїт (R77), пневмонія (R81), респіраторні інфекції інші (R83), ХОЗЛ (R95), Бронхіальна астма (R96), синдром гіпервентиляції (R98)
R29.1 Асфіксія Асфіксія внаслідок повішання, удушення, стиснення шиї Стороннє тіло в носі/гортані/бронхах (R87), утоплення (А88.1) Використовується як другий код при травмі шиї, самогубстві (P77), сторонньому тілу дихальних шляхів (R87) та інших причинах, які можуть приводити до асфіксії.
R76 Гострий тонзиліт Гострий тонзиліт
R77 Гострий ларингіт/трахеїт Гострий ларингіт/трахеїт
R77.1 Гострий стеноз гортані Гострий стенозуючий ларинготрахеїт, круп.
R81 Пневмонія Пневмонія
R83 Респіраторні інфекції інші Респіраторні інфекції інші Ларингіт (R77), пневмонія (R81), тонзиліт (R76)
R87 Стороннє тіло в дихальних шляхах Стороннє тіло в дихальних шляхах Використовується як другий код А88.5, якщо виникла асфіксія.
R87.1 Стороннє тіло носа
R87.2 Стороннє тіло гортані, трахеї, бронхів
R95 Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) Хронічне обструктивне захворювання легень, емфізема Бронхіальна астма (R96)
R96 Бронхіальна астма Бронхіальна астма ХОЗЛ (R95)
R98 Синдром гіпервентиляції Синдром гіпервентиляції Задишка/утруднене дихання (R02)
R99 Інші захворювання дихальної системи
Шкіра S12 Укус комахи Укус комахи Визначте локалізацію, якщо можливо за L1 -L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код А86.
S13 Укус тварини/людини Укус тварини/людини Укус змії (S13.1) Визначте локалізацію, якщо можливо за L1 -L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код А86.
S13.1 Укус змії Укус змії Укус тварини/людини (S13) Визначте локалізацію, якщо можливо за L1 -L17. Якщо наявний токсичний ефект отрут використайте другий код А86.
S14 Опік Опік всіх ступенів і причин Визначте локалізацію, якщо можливо за L1 -L17, R29, D29
S14.1 Опік хімічною речовиною
S15 Стороннє тіло в шкірі Стороннє тіло в шкірі Визначте локалізацію, якщо можливо за L1 -L17
S16 Синець/забій/гематома Синець/забій. Включаючи обличчя Використовується L1 – L17 як другий код, якщо можливо
S17 Подряпина/садно
S18 Рвана рана/поріз Рвана рана/поріз. Включаючи обличчя Укус тварини (S17), укус змії (S13.1) Використовується L1 – L17 як другий код, якщо можливо
S29 Шкірні симптоми/скарги інші Шкірні симптоми/скарги інші. Включаючи висипання, свербіж. Подвійне кодування, якщо потрібно (наприклад Лихоманка (А03)). Використовується L1 – L17 як другий код, якщо можливо
S70 Оперізуючий герпес Шкірні інфекції (S76)
S76 Шкірні інфекції Бешиха, піодермія, стрептококова інфекція шкіри та інше. Оперізуючий герпес (S70)
Ендокринні/метаболічні розлади та порушення харчування T11 Зневоднення Зневоднення
T87 Гіпоглікемія Гіпоглікемія, виміряна під час присутності бригади
Урологічні U08 Гостра затримка сечі Затримка сечі
U29 Інші скарги з боку сечовидільної системи Симптоми/скарги(U) інші Затримка сечі (U08)
U80 Травма сечових шляхів Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)
U80.1 Стороннє тіло сечових шляхів Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)
U95 Ниркова коліка Інші скарги з боку сечовидільної системи (U29)
U99 Інші захворювання сечовидільної системи Гломерулонефрит, пієлонефрит, цистит та інші.
Вагітність, пологи, планування сім’ї U03 Допологова кровотеча Кровотеча протягом вагітності. Включаючи спонтанний аборт
U29 Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю ін. включаючи пологи Народження на етапі ЕМД (W90, W91, W92, W93)
U90 Пологи без ускладнень/живонароджений Пологи без ускладнень на етапі ЕМД. Живонароджений Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю (W29)
U91 Пологи без ускладнень/мертвонароджений Пологи без ускладнень на етапі ЕМД. Мертвонароджений Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю (W29)
U92 Пологи з ускладненнями/живонароджений Пологи з ускладненнями на етапі ЕМД. Живонароджений Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю (W29)
U93 Пологи з ускладненнями/мертвонароджений Пологи з ускладненнями на етапі ЕМД. Мертвонароджений Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю (W29)
Жіночі статеві органи Х29 Генітальні симптоми/скарги у жінок Генітальні симптоми/скарги у жінок, у тому числі кровотечі, не пов’язані з вагітністю. Альгодисменорея, менструальний біль, запальні захворювання жіночих статевих органів, апоплексія. Симптоми/скарга, пов’язані з вагітністю ін. (W29), травми жіночих статевих органів (Х82), стороннє тіло жіночих статевих органів (Х82.1)
Х82 Травми жіночих статевих органів Травми жіночих статевих органів Генітальні симптоми/скарги у жінок (Х29), стороннє тіло жіночих статевих органів (Х82.1)
Х82.1 Стороннє тіло жіночих статевих органів Травми жіночих статевих органів(X82)
Чоловічі статеві органи Y29 Інші симптоми/скарги з боку чоловічих статевих органів Інфекційні захворювання чоловічих статевих органів, баланопостит, фімоз та інші симптоми/скарги статевих органів Травми чоловічих статевих органів (Y80), стороннє тіло чоловічих статевих органів (Y80.1)
Y80 Травми чоловічих статевих органів Травми чоловічих статевих органів Інші симптоми/скарги чоловічих статевих органів (Y29)
Y80.1 Стороннє тіло чоловічих статевих органів Травми чоловічих статевих органів (Y80)
Соціальні проблеми Z25 Проблеми з нападом/небезпечною подією Проблеми з нападом/небезпечною подією. Включаючи зґвалтування/сексуальне насильство
Z29 Соціальні проблеми Соціальні проблеми без додаткових умов, ознаки знущання, недбале поводження з пацієнтами

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF PRIMARY CARE (ICPC-2-E)»;

Copyright © WONCA [2016]

World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians

В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення Євгенія Ідоятова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті