Законопроєкт «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

06 Жовтня 2020 5:23 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович.

Прем’єр-міністр України                                          Денис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

 1. Резюме

Метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

За висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, набуло статусу пандемії.

На сьогодні поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відбувається у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні.

Станом на 17 червня 2020 року в Україні підтверджено 33234 випадки COVID-19, з них 14943 одужали, 943 померли.

Світова практика показала, що своєчасні протиепідемічні заходи, зокрема карантинні, є ефективними в боротьбі з COVID-19. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує Урядам заохочувати громадян до носіння масок в місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватись соціальної дистанції.

Україна запровадила своєчасний карантинний режим, що дозволило пройти епідемію без різкого зростання кількості захворювань та смертності.

Положеннями Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» передбачено, що громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» передбачено, що на період дії карантину забороняється перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Зазначеною постановою, серед іншого, передбачено, що діяльність з надання послуг громадського харчування, музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників можлива за умови використання відвідувачами респіраторів або захисних масок. Також можливе перевезення пасажирів метрополітенами за умови забезпечення перевізником контролю за використанням засобів індивідуального захисту.

Крім того, особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи інформацію про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами за умови використання засобів індивідуального захисту.

Водночас послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Крім того, в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту.

Враховуючи зазначене та з метою недопущення зростання кількості захворілих, необхідним є встановлення відповідальності для підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

 1. Суть проєкту акта

Положеннями проєкту Закону пропонується частину другу статті 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» доповнити новим пунктом, передбачивши відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту у виді штрафу в розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи запровадження вищезазначеної відповідальності підприємств, підприємців, установ, організацій, забезпечення належного застосування норм у цій сфері, необхідним є внесення змін до статті 47 вказаного Закону в частині визначення осіб, уповноважених видавати постанови про накладення штрафу за вказані правопорушення.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту Закону матиме вплив на забезпечення захисту прав та інтересів громадян і держави. Прогноз впливу додається.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Національна поліція України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, вважаються такими, що погодили проєкт Закону без зауважень.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт Закону відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону розроблено Міністерством юстиції України на виконання пункту 2 розділу V протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації від 13 червня 2020 року № 10.

Міністр                                                                                   Денис Малюська

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

17.07.2020 р. за № 3890

Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Верховна Рада України постановляє:

 1. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):

1) частину другу статті 46 доповнити пунктом «є» такого змісту:

«є) за пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту — підприємство, установа, організація, громадянин — суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) у частині другій статті 47:

у пункті 2 слова «та пунктами «б», «в», «г», «д», «е» замінити словами «та пунктами «б», «в», «г», «д», «е», «є»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби — за порушення, передбачені пунктом «є» частини другої статті 46 цього Закону.».

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта Пояснення змін
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

 

До підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові санкції:

е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, встановлених частинами другою, третьою та четвертою статті 24 цього Закону, підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від п’ятдесяти до чотирьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, коли підприємство, установа, організація або громадянин – суб’єкт господарської діяльності не припинили порушення після застосування фінансової санкції, вони сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

 

До підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові санкції:

е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, встановлених частинами другою, третьою та четвертою статті 24 цього Закону, підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від п’ятдесяти до чотирьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, коли підприємство, установа, організація або громадянин – суб’єкт господарської діяльності не припинили порушення після застосування фінансової санкції, вони сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

За висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, набуло статусу пандемії.

На сьогодні поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відбувається у багатьох країнах світу, у тому числі, і в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує Урядам заохочувати громадян до носіння масок в місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватись соціальної дистанції.

На сьогодні в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту.

Враховуючи тенденцію, яка склалась в Україні і з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виникла необхідність внесення відповідних змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Відсутній

 

є) за пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно або невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту – підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

 

Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого у встановленому порядку, і є обов’язковими для виконання.

Такі постанови можуть видавати:

2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники – за порушення, передбачені частиною першою статті 46 та пунктами «б», «в», «г», «д», «е» частини другої статті 46 цього Закону;

3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби – за порушення, передбачені частиною першою статті 46 цього Закону.

Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства

 

Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого у встановленому порядку, і є обов’язковими для виконання.

Такі постанови можуть видавати:

2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники – за порушення, передбачені частиною першою статті 46 та пунктами «б», «в», «г», «д», «е», «є» частини другої статті 46 цього Закону;

3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби – за порушення, передбачені пунктом «є» частини другої статті 46 цього Закону.

Враховуючи запровадження відповідальності підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, за пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно або не вжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, забезпечення належного застосування норм у цій сфері, необхідним є внесення змін до статті 47 вказаного Закону.

Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції                       О.М. Олійник

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

У законопроекті шляхом внесення змін до ст.ст. 46, 47 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі – Закон) пропонується встановити фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за «пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно або невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту – підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», та визначаються особи, уповноважені складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій.

Необхідність прийняття цього Закону у пояснювальній записці (п. 2) обґрунтовується тим, що «послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину …  виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок … в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту».

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо нього наступне.

 1. На думку Головного управління, чинне законодавство України вже містить належні правові передумови для реагування на порушення вимог карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Так, ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
 2. Звертаємо увагу на відсутність законодавчого визначення понять «захисна маска», «засіб індивідуального захисту», «громадські будинки», «громадські споруди», що використані у поданому законопроекті. Крім того, формулювання «невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту» не дає змоги чітко встановити всі ознаки такого порушення. Відтак при практичному застосуванні пропонованої норми можуть виникнути конфліктні ситуації, загострення соціального напруження.
 3. У новому п. «є» ч. 2 ст. 46 Закону для визначення відповідних суб’єктів передбачений наступний перелік: «підприємство, установа, організація». Однак, на наш погляд, для цілей цього законопроекту немає сенсу перераховувати усі можливі організаційно-правові форми суб’єктів господарювання. У Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», які є базовими законодавчими актами у сфері регулювання господарської діяльності, а також в інших законодавчих актах України (в тому числі, і в Кодексі України про адміністративні правопорушення) замість подібного переліку застосовується узагальнений термін «юридична особа». Принагідно також зауважимо, що вживане у проекті словосполучення «громадянин – суб’єкт господарської діяльності» не відповідає вищенаведеним кодексам України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тощо, в яких застосовується усталений юридичний термін «фізична особа-підприємець».

Керівник Головного управління                                                      С. Тихонюк

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті