Проєкт наказу МОЗ України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

26 Листопада 2020 9:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі — проєкт акта).

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників шляхом визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, у паперовому вигляді не подається, а форма первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, не ведеться.

Проєкт акта оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (https://moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту акта просимо надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України  в письмовому або електронному вигляді у формі порівняльної таблиці, що додається за адресою: вул. Грущевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я, телефон: (044) 253-33-31, (email: [email protected]).

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

 1. Резюме

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі — проєкт наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я з метою зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників шляхом визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 058/о), у паперовому вигляді не подається, а форма первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 060/о), не ведеться.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні епідемічна ситуація щодо поширення в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), ускладнюється. В умовах збільшення кількості випадків захворювань на COVID-19 та її розповсюдження по території України підвищується ризик щодо інфікування значної частини населення і збільшення навантаження на заклади охорони здоров’я та медичних працівників.

З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 існує потреба нормативно-правового врегулювання питання визначення умов, при яких облікова форма № 058/о у паперовому вигляді не подається, а облікова форма № 060/о не ведеться.

Таке нормативно-правове врегулювання дозволить забезпечити автоматизоване внесення відповідних медичних записів до електронної системи охорони здоров’я та їх передачу до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюванням, що суттєво зменшить навантаження на медичних працівників, які станом на сьогодні заповнюють та передають такі відомості в паперовому вигляді.

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків COVID-19 обробка паперових форм потребує більше ресурсів та значно затримується в часових проміжках, що сповільнює проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) та вчасну самоізоляцію контактних осіб. Автоматизація роботи дозволить значно оптимізувати процес заповнення та обробки даних та дозволить ефективніше проводити епідеміологічне обстеження (розслідування), що сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

Враховуючи зазначене, а також щоденне підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та значне погіршення епідемічної ситуації, пропонується врегулювати вказане питання на нормативно-правовому рівні, що дозволить зменшити існуючі суттєві навантаження на медичних працівників та підвищити ефективність протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується:

затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України стосовно того, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 та протягом 30 днів з дня його відміни за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

визначити, що відомості з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я щодо осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 передаються до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного у відповідній угоді між Національною службою здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити впровадження в промислову експлуатацію електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями в частині обліку та реєстрації підозрілих та підтверджених випадків захворювання на COVID-19, здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення її функціонування і розвитку.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Прогноз впливу реалізації проєкту акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту наказу не матиме негативного впливу на забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту наказу сприятиме протидії поширенню на території України COVID-19, а також слугуватиме однією з передумов для зміцнення і збереження громадського здоров’я та зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників.

Проєкт наказу є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною службою статистики України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу потребує проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт стосується питань інформатизації, використання національних електронних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства та цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативноправового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниІрина Микичак

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта: метою прийняття акта є зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників шляхом визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 058/о), у паперовому вигляді не подається, а форма первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 060/о), не ведеться.
 2. Вплив на ключові інтереси всіх заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Зручні та комфортні умови роботи Позитивний Позитивний У короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через зменшення адміністративного навантаження на відповідальних осіб вказаних закладів
Пацієнти Підвищення рівня показників здоров’я Позитивний Позитивний У короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Проєкт

опубліковано на сайті МОЗ України

24.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширеннямна території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),  з метою підвищення ефективності епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 2. Визначити, що відомості з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я щодо осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) передаються до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного у відповідній угоді між Національною службою здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
 3. Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити впровадження в промислову експлуатацію електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями в частині обліку та реєстрації підозрілих та підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення її функціонування і розвитку.
 4. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (М. Карчевич) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України В. Ляшка.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник МіністраІрина Микичак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

України

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

 1. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560, доповнити новим абзацом такого змісту: «На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та якими внесено відповідні медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), по таких випадках Екстрене повідомлення не заповнюється та не надсилається, а інформація в оперативному порядку телефоном не передається.».
 2. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560, доповнити новим абзацом такого змісту: «На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та якими внесено відповідні медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) або відповідні відомості до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями, форма № 060/о щодо таких випадків не ведеться.».
 3. Пункт 4 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни — для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, обов’язковим є внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).».

 1. Доповнити Порядок ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни та за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до цього Порядку є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.».

У зв’язку з цим пункти 4–27 вважати відповідно пунктами 5–28.

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’яМарія Карчевич

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560
2. На кожний випадок інфекційного захворювання (підозри), незвичайної реакції на щеплення, укусу, подряпання, ослюнення тваринами, іншого стану (бактеріоносійство), крім грипу та гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів множинних або не уточнених локалізацій, заповнюється Екстрене повідомлення, яке протягом 12 годин надсилається до територіального органу Держсанепідслужби України за місцем реєстрації захворювання. Крім цього, в оперативному порядку інформація повідомляється в цей територіальний орган Держсанепідслужби України по телефону.

Абзац відсутній

2. На кожний випадок інфекційного захворювання (підозри), незвичайної реакції на щеплення, укусу, подряпання, ослюнення тваринами, іншого стану (бактеріоносійство), крім грипу та гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів множинних або не уточнених локалізацій, заповнюється Екстрене повідомлення, яке протягом 12 годин надсилається до територіального органу Держсанепідслужби України за місцем реєстрації захворювання. Крім цього, в оперативному порядку інформація повідомляється в цей територіальний орган Держсанепідслужби України по телефону.

На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та якими внесено відповідні медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), по таких випадках Екстрене повідомлення не заповнюється та не надсилається, а інформація в оперативному порядку телефоном не передається.

З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 існує потреба нормативно-правового врегулювання питання визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560, у паперовому вигляді не подається.

Таке нормативно-правове врегулювання дозволить забезпечити автоматизоване внесення відповідних медичних записів до електронної системи охорони здоров’я та їх передачу до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюванням, що суттєво зменшить навантаження на медичних працівників, які станом на сьогодні заповнюють та передають такі відомості в паперовому вигляді.

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків COVID-19 обробка паперових форм потребує більше ресурсів та значно затримується в часових проміжках, що сповільнює проведення епідеміологічного обстеження (розслідування)

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560
1. Форму № 060/о заповнюють відповідальні особи закладів та установ охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування, суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту (незалежно від місця і обставин виявлення). Форму заповнюють лікарі або середній медичний персонал цих закладів, а також в установах територіального органу Держсанепідслужби України.

Абзац відсутній

1. Форму № 060/о заповнюють відповідальні особи закладів та установ охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування, суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту (незалежно від місця і обставин виявлення). Форму заповнюють лікарі або середній медичний персонал цих закладів, а також в установах територіального органу Держсанепідслужби України.

На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та якими внесено відповідні медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) або відповідні відомості до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями, форма № 060/о щодо таких випадків не ведеться.

З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 існує потреба нормативно-правового врегулювання питання визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560, не ведеться
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519
4. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів на лікарські засоби до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я є обов’язковим:

Підпункт відсутній

4. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів на лікарські засоби до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я є обов’язковим:

3) на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни — для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, обов’язковим є внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів існує потреба нормативно-правового врегулювання на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни питання внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 до електронної системи охорони здоров’я в обов’язковому порядку за наявності відповідної технічної можливості для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
Порядок ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519
Пункт відсутній 4. На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни та за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до цього Порядку є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів існує потреба нормативно-правового врегулювання на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни питання внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 до електронної системи охорони здоров’я в обов’язковому порядку за наявності відповідної технічної можливості для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

І. Визначення проблеми

На сьогодні епідемічна ситуація щодо поширення в Україні гострої респіраторної  хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), ускладнюється. В умовах збільшення кількості випадків захворювань на COVID-19 та її розповсюдження по території України підвищується ризик щодо інфікування значної частини населення і збільшення навантаження на заклади охорони здоров’я та медичних працівників.

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків COVID-19 обробка паперових форм потребує більше ресурсів та значно затримується в часових проміжках, що сповільнює проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) та вчасну самоізоляцію контактних осіб. Автоматизація роботи дозволить значно оптимізувати процес заповнення та обробки даних та дозволить ефективніше проводити епідеміологічне обстеження (розслідування), що сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

З метою підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 існує потреба нормативно-правового врегулювання питання визначення умов, при яких форма первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 058/о), у паперовому вигляді не подається, а форма первинної облікової документації № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції   України 8 червня 2006 року за № 686/12560 (далі — облікова форма № 060/о), не ведеться.

Таке нормативно-правове врегулювання дозволить забезпечити автоматизоване внесення відповідних медичних записів до електронної системи охорони здоров’я та їх передачу до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюванням, що суттєво зменшить навантаження на медичних працівників, які станом на сьогодні заповнюють та передають такі відомості в паперовому вигляді.

Враховуючи зазначене, а також щоденне підвищення рівня захворюваності на COVID-19 та значне погіршення епідемічної ситуації, пропонується врегулювати зазначене питання на законодавчому рівні, що дозволить зменшити існуючі суттєві навантаження на медичних працівників та підвищити ефективність протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

Основні групи, на які впливає проблема:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ цього аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 2

Розробити проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Така альтернатива передбачатиме:

затвердження відповідних Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України та встановлення, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни та за умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я внесення відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим  діагнозом захворювання на COVID-19 відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства   охорони   здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також визначення умов, при яких облікова форма № 058/о у паперовому вигляді не подається, а облікова форма № 060/о не ведеться;

визначення того, що відомості з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я щодо осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 передаються до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного у відповідній угоді між Національною службою здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

Зазначена альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19.

Зазначені цілі будуть досягнуті шляхом врегулювання питання щодо внесення при визначених умовах в обов’язковому порядку відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни.

Зважаючи на те, що станом на сьогодні пацієнти мають вільний доступ до мережі Інтернет, а робочі місця лікарів комп’ютеризовані на 92%, перспектива дієвості вказаної альтернативи є висока.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткові витрати на паперову документацію, додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв інформації, додаткові витрати щодо зберігання такої документації в архівах
Альтернатива 2 Нормативно-правове врегулювання внесення при визначених умовах в обов’язковому порядку відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення в електронній системі охорони здоров’я та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни;

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19

Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються в цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв
Альтернатива 2 Забезпечення швидкості доступу до визначених даних про пацієнта, що, своєю чергою, впливає на швидкість проведення епідеміологічного обстеження (розслідування), надання медичної допомоги та підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19;

Забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.09.2019 9244 14906 24150
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 38,3% 61,7% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Витрати пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів, які отримують медичну допомогу в субʼєкта господарювання, закупівлю та обробку паперових форм медичної документації
Альтернатива 2 Забезпечення швидкого доступу до визначених даних про пацієнта; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначеними даними про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного та фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної  практики

Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів — 6 153 178,5 грн

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва Витрати пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів, які отримують медичну допомогу в субʼєкта господарювання, обробку паперових носіїв відповідної інформації
Альтернатива 2
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 6 153 178,5 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені в Розділі І цього аналізу регуляторного впливу
Альтернатива 2 3 Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді;

зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики;

підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 2 Для держави: нормативно-правове регулювання внесення при визначених умовах в обов’язковому порядку відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19; забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації; забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників; підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 Для держави: фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань ,що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечуватиме досягнення цілей щодо: забезпечення єдиного інформаційного простору медичної інформації;

забезпечення швидкого та достовірного обміну визначених даних про пацієнтів в електронному вигляді; зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників; зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики; підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19

Для громадян: забезпечення швидкості доступу до визначених даних про пацієнта, що, своєю чергою, впливає на швидкість проведення епідеміологічного обстеження (розслідування), надання медичної допомоги та підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19; забезпечення доступності та прозорості інформації у сфері охорони здоров’я

Для суб’єктів господарювання: зменшення адміністративного та фінансового навантаження на суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики; витрати будуть пов’язані зі зменшенням коштів, передбачених на закупівлю паперових форм медичної документації (бланків та інших паперових носіїв)

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання: витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів; прогнозні витрати складатимуть 6 153 178,5 грн

Альтернатива 1 Для держави:

відсутні

 

Для громадян:

відсутні

 

Для суб’єктів господарювання:

відсутні

Для держави: фінансування здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються в цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством

 

Для громадян:

додаткове навантаження щодо обробки паперових носіїв

Для суб’єктів господарювання: витрати  пов’язані з витратами часу на пошук інформації про пацієнтів,   які отримують медичну допомогу в субʼєкта господарювання, закупівлю та обробку паперових форм медичної документації

Зазначена альтернатива не забезпечує потреби в розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені в Розділі I цього аналізу регуляторного впливу Відсутні
Альтернатива 2 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечуватиме досягнення цілей, визначених у Розділі I цього аналізу регуляторного впливу Відсутні

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни внесення відповідних медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 до електронної системи охорони здоров’я в обов’язковому порядку за наявності відповідної технічної можливості для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики сприятиме зменшенню паперової роботи медичних працівників, систематизації та зручності доступу пацієнтів до даних про себе, підвищенню ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України COVID-19 та якості управлінських рішень у сфері державного управління системою охорони здоров’я.

Розпорядником Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я та володільцем відомостей, які містяться в цьому Реєстрі, є Національна служба здоров’я України.

Відомості з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я щодо осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 передаються до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного у відповідній угоді між Національною службою здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

По таких випадках облікова форма № 058/о у паперовому вигляді не подається, а облікова форма № 060/о не ведеться. Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

внесення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни в обов’язковому порядку відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 за умови наявності відповідної технічної можливості всіма закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

забезпечення передачі відомостей з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я щодо осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями відповідно до порядку інформаційної взаємодії, визначеного у відповідній угоді між Національною службою здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

скасування подачі по таких випадках облікової форми № 058/о у паперовому вигляді, передачі відповідної інформації в оперативному порядку телефоном, а також ведення облікової форми № 060/о. При цьому розв’язання визначених у розділі І цього аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності — ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщенні на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання медичної допомоги:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

організувати виконання вимог регулювання, а саме — внесення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни в обов’язковому порядку відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 за умови наявності відповідної технічної можливості.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній. Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах цього аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта. Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — не передбачаються.
 2. Кількість суб’єктів господарювання — 24150.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта — низький.
 4. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — 9 годин (протягом першого року).
 5. Кількість медичних записів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19, внесених до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.
 6. Кількість суб’єктів господарювання, в яких скасована подача облікової форми № 058/о у паперовому вигляді, передача відповідної інформації в оперативному порядку телефоном, а також ведення облікової форми № 060/о.
 7. Кількість звернень суб’єктів господарювання і фізичних осіб для надання роз’яснень.
 8. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами вказаного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії. Строк виконання заходів 30 робочих днів. Оскільки відповідні медичні записи, зокрема медичні записи про медичний огляд, надання консультації або лікування, медичні записи про результати проведення лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень в амбулаторних умовах осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 вноситимуться до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, залучення наукових установ чи вибір цільових груп осіб для участі у відповідному опитуванні не відбуватиметься.

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниІрина Микичак

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро– та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 01.11.2020 по 16.11.2020.
Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1 Телефонні консультації з ліцензіатами з медичної практики 10 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати в зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання: ознайомитися з новими вимогами регулювання — 1 година;

організація виконання вимог — 8 годин

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 24150;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив — 100 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з 1 січня 2020 року становить — 28,31 гривні. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики — дані Державної служби статистики України та база даних Міністерства охорони здоров’я України.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4+ 5)

0,00 грн 0,00 грн
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 24150 24150
8. Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн 0,00 грн
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій)

Х 28,31 грн = 28,31 грн

0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій) 28,31 грн
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

8 годин (*) (час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання;

за результатами консультацій) Х 28,31 грн = 226,48 грн

0,00 (припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання переважно перший рік) 226,48 грн
11. Процедури офіційного звітування 0,00 0,00 0,00
12. Процедури забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
Інші процедури:
13. Разом, гривень 254,79 грн Х 254,79 грн
14. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 24150 Х 24150
Сумарно, гривень 6 153 178,5 грн Х 6 153 178,5 грн

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті