Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів»

17 Грудня 2020 11:10 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї­ни та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприєм­ця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів».

Доповідати зазначений проєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, член депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України Колтунович О.С. Співдоповідачем буде народний депутат України, член депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України Королевська Н.Ю.

Народний депутат УкраїниО.С. Колтунович

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Верховна Рада як представник волі народу має приймати рішення спрямовані на розвиток країни, в тому числі для забезпечення економічного розвитку та зростання ділової активності.

Існуюча в країні система спрощеного оподаткування діяльності фізичних осіб — підприємців останні роки значно ускладнилась. Особливо з прийняттям Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» № 128-ІХ та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» № 129-ІХ якими було запроваджено тотальну фіскалізацію діяльності фізичних осіб — підприємців через обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних РРО). Зважаючи на складність та в деяких видах діяльності і фізичну неможливість застосування касових апаратів — подальша господарська діяльність значної частини фізичних осіб — підприємців була поставлена під загрозу.

Така законодавча діяльність не знайшла підтримки в суспільстві та призвела до значних суспільних протестів. Необхідним є не відтермінування тотальної фіскалізації, а її скасування через зміну підходу до податкового контролю за діяльністю фізичних осіб — підприємців.

Одна з законодавчих ініціатив народного депутата, члена депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» у Верховній Раді України, а саме законопроєкт реєстр. № 2373 від 01.11.2019 року, яка протягом року не була розглянута, спрямована саме на недопущення значного суспільного негативного резонансу та була спрямована на сприяння діяльності фізичних осіб — підприємців.

Але за рік відбулись численні зміни в законодавстві, котрі додатково потребують термінового урегулювання. Тому даним законопроєктом пропонується:

1. Проведення актуалізації розмірів граничного доходу фізичної особи — підприємця, перевищення якого зобов’язує до застосування касового апарату незалежно від сфери діяльності:

перша група — 750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

друга група — 3000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

третя група — 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Так як відсутні науково обґрунтовані підстави застосування диференціації відповідно до сфер діяльності, такий диференційований підхід має негативний вплив та веде до структурного не ринкового розбалансування економіки так як право на незастосування касового апарату є стимулюючим фактором через зменшення адміністративних витрат платників податків.

2. Право використання Книги обліку доходів фізичними особами — підприємцями зберігається і надалі.

3. Ряд прийнятих законодавчих ініціатив, а саме Закони України №№ 2497-VII від 10.07.2018 р., 2628-VII від 23.11.2018 р., 391-ІХ від 18.12.2019 р., 465-ІХ від 16.01.2020 р., 533-ІХ від 17.03.2020 р., 591-ІХ від 13.05.2020 р., 1017-ІХ від 01.12.2020 р., 1072-ІХ від 04.12.2020 р. вказують на необхідність виключення положень, якими визначено, що зміна положень Податкового Кодексу можлива «виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу».

4. Крім того, внесене доповнення до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в частині надання права не застосування РРО «при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів» призвело до порушення принципу правової визначеності та дискримінації за видом реалізації продукції, що виправляється даним законопроєктом так як:

законодавчо відсутнє поняття «банківських систем дистанційного обслуговування». Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» визначив, що «кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках)», «Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України.», «Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі — Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.».

штучне обмеження права суб’єктів господарювання застосування такої форми оплати виключно для прийому оплати виключно за послуги є дискримінаційним.

2. Мета і завдання проєкту

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів Украї­ни щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів» направлений на урегулювання проблемних питань діяльності фізичних осіб — підприємців.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту

Проєктом Закону України передбачається внесення змін до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електрон­ного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців» та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмета правового регулювання законопроєкту, регламентуються Податковим кодексом та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів» не передбачає будь-яких додаткових видатків з дохідної частини Державного бюджету України.

Введення в дію законопроєкту сприятиме зростанню ділової активності і відповідного зростання податкових надходжень Державного бюджету України.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття проєкту

Реалізація проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів» призведе до зменшення негативних наслідків адміністративного впливу на діяльність фізичних осіб — підприємців та сприятиме зростанню ділової активності, захисту законних інтересів платників податків та усунення дискримінаційного підходу до оподаткування суб’єктів господарювання.

Народний депутат України

Проєкт

зареєстровано в Парламенті

11.12.2020 р. за № 4490

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 2 виключити.

2. У пункті 291.4 статті 291:

у підпункті 1 слова та цифри «1000000 гривень» замінити словами та цифрами «750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

в абзаці третьому підпункту 2 слова та цифри «5000000 гривень» замінити словами та цифрами «3000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року»;

у підпункті 3 слова та цифри «7000000 гривень» замінити словами та цифрами «7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року».

3. Пункт 61 підрозділу 10 розділу ХХ викласти у такій редакції:

«61. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу незалежно від обраного виду діяльності.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу визначеного для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт 22 Розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 64, стор. 18, ст. 2075) викласти в такій редакції:

«296.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів або здійснюють облік доходів в документі довільної форми складеному в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі реєстрації Книги обліку доходів у встановленому порядку фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та ведення її шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, у відповідності до норм цієї статті, записи в Книзі обліку доходів є первинним (оперативний) обліком результатів роботи і достатньою підставою для формування показників податкової звітності.

Форма Книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Книга обліку доходів може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі вибору ведення Книги обліку доходів у паперовому вигляді — книга обліку доходів реєструється в контролюючому органі за місцем обліку такого платника податків.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу.».

2) Пункт 14 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205) викласти в такій редакції:

«14) при здійсненні оплати за допомогою платіжної системи, включеної до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури».

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння господарській діяльності фізичної особи — підприємця без застосування реєстратора розрахункових операцій (програмного реєстратора розрахункових операцій) та збереження права на використання Книги обліку доходів»

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Податковий кодекс України
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України

2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Виключити
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Стаття 291. Загальні положення

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень;

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Стаття 291. Загальні положення

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 3000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень; 3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

61. До 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

61. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу визначеного в статті 291 Податкового кодексу України незалежно від обраного виду діяльності.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу визначеного, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців»
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:

22. Пункт 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:

«296.1. Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу».

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:

22. Пункт 296.1 статті 296 викласти в такій редакції:

«296.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів або здійснюють облік доходів в документі довільної форми складеному в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі реєстрації Книги обліку доходів у встановленому порядку фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та ведення її шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, у відповідності до норм цієї статті, записи в Книзі обліку доходів є первинним (оперативний) обліком результатів роботи і достатньою підставою для формування показників податкової звітності.

Форма Книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Книга обліку доходів може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі вибору ведення Книги обліку доходів у паперовому вигляді — книга обліку доходів реєструється в контролюючому органі за місцем обліку такого платника податків.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу.»

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються:

14) при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються:

14) при здійсненні оплати за допомогою платіжної системи, включеної до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

 

Народний депутат України

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті