Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

28 Грудня 2020 5:01 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Представлятиме проєкт Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Степанов Максим Володимирович.

Прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

 1. Резюме

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – проєкт акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відбувається у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. За висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я воно набуло статусу пандемії.

Станом на 25 листопада 2020 року в Україні підтверджено 661 858 випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з них 307 778 осіб одужали, 11 492 особи померли.

Світова практика показала, що своєчасні протиепідемічні заходи, зокрема карантинні, є ефективними в боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Статтею 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» передбачено, що громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів.

Статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлено, що у рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов’язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.

На виконання зазначеного припису постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» запроваджено карантин та обмежувальні протиепідемічні заходи, а також встановлено правила обов’язкової самоізоляції та обсервації.

Зазначені правила покликані на унеможливлення передачі інфекції від осіб, які є хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 або щодо яких є підстави припускати високий ризик інфікування.

В той же час убачається, що частина хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання нехтують правилами самоізоляції.

Враховуючи викладене, та з метою недопущення зростання кількості хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується статтю 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс) доповнити частиною третьою, передбачивши адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

Крім того, проєктом акта також передбачено внесення змін до статей 219, 222, 2221, 236 Кодексу з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною третьою статті 443 Кодексу, реалізації повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 443 Кодексу, а також реалізації повноважень  органів Державної прикордонної служби України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частинами другою і третьою статті 443 Кодексу у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на надходження та витрати з державного та/або місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Реалізація проєкту акта сприятиме ефективній боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на окремі регіони.Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природнє середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація проєкту акта матиме вплив на громадське здоров’я шляхом створення передумов для підвищення рівня ефективності боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта погоджено з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За результатами проведення правової експертизи Міністерством юстиції України надано висновок.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблений за власною ініціативою Міністерства охорони здоров’я України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

24.12.2020 № 4540

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 443 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Порушення особою порядку обовʼязкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, —

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) у частині першій статті 219 слова і цифри «частиною другою статті 443» замінити словами і цифрами «частиною другою і третьою статті 443»;

3) у частині першій статті 222 слова і цифри «частина друга статті 443» замінити словами і цифрами «частина друга і третя статті 443»;

4) у частині першій статті 2221:

слова «порушенням прикордонного режиму» замінити словами «порушенням правил щодо карантину людей, прикордонного режиму»;

слово і цифри «стаття 202» замінити словами і цифрами «частина друга і третя статті 443 (щодо порушень, виявлених у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду), стаття 202».

5) у частині першій та пункті 2 частини другої статті 236 слова і цифри «частиною другою статті 443» замінити словами і цифрами «частиною другою та третьою статті 443».

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта Пояснення змін
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 443. Порушення правил щодо карантину людей

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, —  тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 443. Порушення правил щодо карантину людей

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, —  тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби —  тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Враховуючи тенденцію нехтування обов’язком самоізоляції, обсервації, яка склалась в Україні і з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виникла необхідність встановлення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.
Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, — виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 443, статтями 92, 99 (якщо правопорушення вчинено громадянином), статтею 104, частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису), статтями 1272, 141, 142, 152, частинами першою — п’ятою та восьмою статті 1521, статтею 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 197, 198 цього Кодексу.

Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, — виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою та третьою статті 443, статтями 92, 99 (якщо правопорушення вчинено громадянином), статтею 104, частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису), статтями 1272, 141, 142, 152, частинами першою — п’ятою та восьмою статті 1521, статтею 159, статтею 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 197, 198 цього Кодексу.

Зміни внесені з урахуванням запропонованої проєктом нової частини третьої статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс) та з метою реалізації повноважень  виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною третьої статті 443 Кодексу.
Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, частина друга статті 443, стаття 89, частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 1162, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121, статті 1211,1212,частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 122, частина перша статті 123, 1241, 125, частини перша, друга і четверта статті 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частина перша статті 1321, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 1331, частина друга статті 135,стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137,частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151,частини шоста, сьома і восьма статті 1521, статті 161, 1644, статтею 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 1811, частина перша статті 182,статті 183,192,194, 195).

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, частина друга та третя статті 443, стаття 89, частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 1162, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121, статті 1211,1212,частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 122, частина перша статті 123, 1241, 125, частини перша, друга і четверта статті 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частина перша статті 1321, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 1331, частина друга статті 135,стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137,частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151,частини шоста, сьома і восьма статті 1521, статті 161, 1644, статтею 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 1811, частина перша статті 182,статті 183,192,194, 195).

Зміни внесені з урахуванням запропонованої проєктом нової частини третьої статті 443 Кодексу та з метою реалізації повноважень органів Національної поліції щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені вказаною частиною статті 443 Кодексу.
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України.

Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 203-1 (щодо порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204-2, 204-4).

Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України.

Уповноважені посадові особи органів Державної прикордонної служби України можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від їх розміру в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів.

Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України.

Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил щодо карантину людей, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (частина друга і третя статті 443 (щодо порушень, виявлених у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду), стаття 202, частина друга статті 203, стаття 203-1 (щодо порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204-2, 204-4).

Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України.

Уповноважені посадові особи органів Державної прикордонної служби України можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від їх розміру в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів.

Зміни внесені з урахуванням запропонованої проєктом нової частини третьої статті 443 Кодексу та з метою реалізації повноважень  органів Державної прикордонної служби України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частинами другою і третьою статті 443 Кодексу у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду.
Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п’ятою статті 41, частиною другою статті 443, статтями 78, 80 — 83, 901, 95, 167, 1681, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм), та статтею 18811 цього Кодексу.

Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством, мають право:

2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної санітарно-епідеміологічної служби — щодо адміністративних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 41, частиною другою статті 443, а також статтями 42, 78, 80 — 83, 95, 167, 1681, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм).

Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п’ятою статті 41, частиною другою та третьою статті 443, статтями 78, 80 — 83, 901, 95, 167, 1681, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм), та статтею 18811 цього Кодексу.

Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду, визначених законодавством, мають право:2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної санітарно-епідеміологічної служби — щодо адміністративних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 41, частиною другою та третьою статті 443, а також статтями 42, 78, 80 — 83, 95, 167, 1681, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм).

Зміни внесені з урахуванням запропонованої проєктом нової частини третьої статті 443 Кодексу та з метою реалізації повноважень органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені вказаною частиною статті 443 Кодексу.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*