Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)»

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку права законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)».

Доповідатиме проєкт Закону України на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України Герасимов А.В.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого державою порядку
щеплення громадян від інфекційних хвороб)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 3 Конституції України життя і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Згідно з частинами другою та третьою статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Зокрема, задля цього держава визначила на законодавчому рівні порядок забезпечення громадян безплатно або на пільгових умовах лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами. Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 54 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб: розробляє і здійснює відповідні державні цільові програми; забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров’я, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів і робіт, пов’язаних з ліквідацією епідемій, координує проведення цих заходів і робіт; координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; укладає міжурядові договори; розробляє та затверджує перелік товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, у тому числі поширенню коронавірусної хвороби (COVID-2019); розробляє та затверджує перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість; встановлює граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі товарами протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, у тому числі поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або товарами, що мають істотну соціальну значущість, з урахуванням постачальницько-збутової надбавки та граничної торговельної (роздрібної) надбавки; встановлює під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, заборону скуповування та перепродажу за цінами, що перевищують встановлені граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі, з урахуванням постачальницько-збутової надбавки та граничної торговельної (роздрібної) надбавки товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість; вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.

Водночас, згідно зі статтею 10 цього Закону основними принципами профілактики інфекційних хвороб є: визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності; комплекс­ність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов’язковість їх фінансування; безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та в державних наукових установах; соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями; державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами (що тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також — за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно (що тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) (стаття 44-3 КУпАП).

Між тим, щеплення населення в умовах поширення пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) є одним із ключових напрямів надання медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також беручи до уваги. Чинне законодавство не передбачає вжиття спеціальних заходів з безкоштовного щеплення населення в умовах пандемії, зокрема пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Тому існує гостра потреба в умовах вироблення за сучасних умов різних вакцин від коронавірусної хвороби забезпечити законодавче регулювання комплексу заходів, пов’язаних із здійсненням державною функції організації безкоштовного щеплення населення від коронавірусної хвороби (COVID-19). Реалізація таких заходів передбачає і комплекс заборон, зокрема щодо недопущення:

а) ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором;

б) ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, придбаної за бюджетні кошти, з метою отримання прибутку (реалізація вакцини в комерційних цілях);

в) порушення встановленої Кабінетом Міністрів України пріоритетності щеплення громадян за бюджетні кошти.

Означені заборони передбачені проєктом Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))». Їх додержання та підвищена суспільна небезпечність їх порушення зумовлюють необхідність запровадження посиленої — кримінальної — відповідальності за їх порушення. Це вимагає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України з метою криміналізації відповідних протиправних діянь, що не суперечитиме правилам щодо адміністративної відповідальності, що встановлені за менш значимі протиправні діяння КУпАП.

Відповідно, пропонований проєкт Закону є системно пов’язаним із проєктом Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))».

2. Цілі та завдання законопроєкту

Основною метою прийняття проєкту Закону є встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб, що є особливо актуаль­ним в умовах безкоштовного щеплення громадян для профілактики захворюваності та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Загальна характеристика і основні положення законопроєкту

Проєктом Закону пропонується доповнити чинний Кримінальний кодекс України новою статтею 321-3 такого змісту:

«Стаття 321-3. Порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб

1. Ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, умисне порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація) вакцин, тестів, інших імунобіологічних препаратів, придбаних за бюджетні кошти, в комерційних цілях, а також умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику — карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ареш­том на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.».

Поряд з цим, передбачається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))».

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та ін. законодавчі акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт Закону не потребує додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроєкту

Прийняття зазначеного проєкту Закону сприятиме підвищенню рівня захисту громадян від інфекційних хвороб, а також — запобіганню вчиненню різноманітних протиправних діянь під час проведення організованого державою щеплення громадян.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстрований у Верховній Раді України

26.01.2021 № 4647

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку
щеплення громадян від інфекційних хвороб)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131 із наступними змінами) новою статтею 321-3 такого змісту:

«Стаття 321-3. Порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб

1. Ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, умисне порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація) вакцин, тестів, інших імунобіологічних препаратів, придбаних за бюджетні кошти, в комерційних цілях, а також умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику — карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо особливостей організації державою щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19))».

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131 із наступними змінами)
Стаття відсутня. Стаття 321-3. Порушення встановленого державою порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб1. Ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, умисне порушення заборони використання (у тому числі збут, реалізація) вакцин, тестів, інших імунобіологічних препаратів, придбаних за бюджетні кошти, в комерційних цілях, а також умисне порушення встановленого порядку черговості щеплення для всіх груп громадян та професійних груп ризику — карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

 

Народні депутати України

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті