Наказ МОЗ України від 10.02.2021 р. № 226

15 Лютого 2021 4:20 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10.02.2021 р. № 226

Про затвердження Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік

З метою реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року № 1022 «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України» та пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 674-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019–2021 роки»,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік, що додається.
  2. Заступникам Міністра забезпечити координацію робіт з виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік та постійний контроль за дотриманням строків їх виконання.
  3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України відповідно до компетенції забезпечити виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік та своєчасне подання інформації про стан виконання заходів до Директорату стратегічного планування та координації.
  4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, у межах повноважень:

1) забезпечити безумовне виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік;

2) щомісяця до 05 числа подавати до Директорату стратегічного планування та координації інформацію про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік.

  1. Генеральному директору Директорату стратегічного планування та координації щокварталу до 10 числа наступного місяця інформувати державного секретаря Солодку І.В. про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік.
  2. Державному секретарю Солодкій І.В. щокварталу до 20 числа наступного місяця забезпечити інформування Міністра про стан виконання Плану діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Солодку І.В.

МіністрМаксим Степанов

План діяльності Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік

Розділ 1. Заходи Міністерства охорони здоров’я України на 2020 рік з реалізації Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»
Найменування заходу Строк виконання Індикатор виконання Відповідальні за виконання
1. Забезпечення впровадження сучасних підходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги, передбачивши нову модель контролю якості знань (компетентностей) квітень проєкт постанови КМУ щодо затвердження нових моделей підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема лікарів з медицини невідкладних станів, водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фельдшерів, медичних сестер, медичних братів екстреної медичної допомоги відповідають сучасним стандартам внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
Розділ 2. Заходи Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік для досягнення цільових показників, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471
2.1 Медична реформа
Найменування заходу Строк виконання Індикатор виконання Відповідальні за виконання
2. Розроблення проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» грудень законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності

Директорат фармацевтичного забезпечення

Директорат якості життя

Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я

Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій

Департамент контролю якості надання медичної допомоги НСЗУ

3. Розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо комбінованої оплати (доплати) медичних послуг грудень законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності

Директорат фармацевтичного забезпечення

Директорат якості життя

Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я

Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій

Фінансово-економічний департамент

НСЗУ

4. Розроблення проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку визначення граничної вартості медичних послуг, що надаються на умовах комбінованої оплати закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності» у місячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» щодо комбінованої оплати (доплати) медичних послуг» Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку визначення граничної вартості медичних послуг, що надаються на умовах комбінованої оплати закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності

Директорат фармацевтичного забезпечення

Директорат якості життя

Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я

Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій

Фінансово-економічний департамент

НСЗУ

5. Розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» жовтень-грудень законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесено на розгляд Уряду Департамент контролю якості надання медичної допомоги
6. Розроблення «дорожньої карти» запровадження медичного страхування червень проєкт розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції запровадження медичного страхування в Україні» внесено на розгляд Уряду Директорат стратегічного планування та координації

Директорат медичного забезпечення

2.1.1 Розвиток електронної системи охорони здоров’я
7. Забезпечення надання якісних, безпечних та доступних цифрових медичних послуг для понад 33 млн. українців лютий розробка плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
8. Розширення функціональності електронної охорони здоров’я та впровадження нових електронних сервісів для пацієнтів грудень запущено у промислову експлуатацію нові електронні сервіси для пацієнтів Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
2.1.2 Розвиток охорони психічного здоров’я
9. Розроблення проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» червень проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» внесено на розгляд Уряду Директорат якості життя
10. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення змін до Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги» серпень прийнято наказ МОЗ «Про внесення змін до Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги» Директорат якості життя
11. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Порядок організації психіатричної допомоги особі, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру» листопад прийнято наказ МОЗ «Порядок організації психіатричної допомоги особі, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру» Директорат якості життя
2.1.3 Реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні
12. Розроблення проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції реформування системи медико- соціальної експертизи в Україні» червень проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні» внесено на розгляд Уряду Директорат якості життя
2.1.4 Розвиток системи медичних реабілітаційних послуг в Україні
13. Розроблення проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції розвитку системи медичних реабілітаційних послуг в Україні» серпень проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції розвитку системи медичних реабілітаційних послуг в Україні» внесено на розгляд Уряду Директорат якості життя
14. Забезпечити фіналізацію фахового перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, узгодити її з ВООЗ, та затвердити на загальнодержавному рівні лютий направлено на затвердження проєкт національного класифікатора Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я до Мінекономрозвитку Директорат якості життя
2.1.5 Впровадити інтегровану модель на рівні надання первинної медичної допомоги
15. На державному рівні сформувати бачення розвитку інтегрованої моделі надання первинної медичної допомоги червень проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції розвитку первинної медичної допомоги до 2030 року» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
16. Провести широке обговорення із всіма заінтересованими сторонами питання якості надання первинної медичної допомоги грудень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження методичних рекомендацій щодо показників якості надання первинної медичної допомоги» Директорат медичного забезпечення
2.1.6 Трансформація системи фінансування екстреної медичної допомоги, вторинної та третинної медичної допомоги, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації
17. Сприяти затвердженню маршрутів пацієнтів в межах госпітальних округів червень надана необхідна методологічна допомога Директорат медичного забезпечення
18. Забезпечити доступ населення до якісних послуг в закладах охорони здоров’я березень розроблено план інтеграції надання медичних та соціальних послуг населенню Директорат медичного забезпечення;

Директорат якості життя;

Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій;

Національна служба здоров’я України

2.1.7 Трансформація системи фінансування у національних закладах охорони здоров’я, в тому числі закладах загальнодержавного значення
19. Провести інвентаризацію закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ березень – травень актуалізовано наказ МОЗ від 26.01.2018 № 152 «Про затвердження переліків закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України» та визначино координацію структурними підрозділами МОЗ з урахуванням переліку Фінансово-економічний департамент

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Юридичний департамент

Директорат медичного забезпечення

Директорат стратегічного планування та координації

Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції

Директорат фармацевтичного забезпечення

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності

Директорат медичних кадрів, освіти і науки

Директорат якості життя Директорат з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я

Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій

20. Провести аналіз ведення поточної діяльності закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ червень
21. Сформувати концепцію щодо організаційно-правової форми діяльності закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ червень розроблено нормативно-правовий акт щодо визначення організаційно-правової діяльності закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ Директорат стратегічного планування та координації

Директорат медичного забезпечення

Юридичний департамент

Фінансово-економічний департамент

Управління бухгалтерського обліку та звітності

2.2 Громадське здоров’я
2.2.1 Розбудова мережі закладів епідемічного контролю та біологічної безпеки
22. Розроблення проєкту розпорядження КМУ щодо затвердження Концепції моніторингу резистентності ВІЛ-інфекції в Україні включно з Національним планом дій щодо реалізації Концепції жовтень проєкт розпорядження КМУ щодо затвердження Концепції моніторингу резистентності ВІЛ-інфекції в Україні, включно з Національним планом дій щодо реалізації Концепції внесено на розгляд Уряду Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
23. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я» березень прийнято наказ МОЗ «Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров’я» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
24. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезинфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення» травень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезинфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
25. Проєкт наказу МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно- протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» травень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
2.2.2 Розбудова системи громадського здоров’я для оцінювання стану здоров’я населення та оперативного виявлення загроз для українців
26. Розроблення проєкту наказу МОЗ щодо затвердження державних санітарних норм і правил «Біобезпека в мікробіологічних лабораторіях з діагностики туберкульозу» листопад прийнято наказ МОЗ щодо затвердження державних санітарних норм і правил «Біобезпека в мікробіологічних лабораторіях з діагностики туберкульозу» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
27. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Уніфіковані форми актів з переліком питань для проведення нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у закладах загальної середньої освіти» червень прийнято наказ МОЗ «Уніфіковані форми актів з переліком питань для проведення нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у закладах загальної середньої освіти» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
28. Розроблення проєкту постанови КМУ «Про затвердження Положення про державний соціально- гігієнічний моніторинг та порядок його проведення» листопад проєкт постанови КМУ «Про затвердження Положення про державний соціально- гігієнічний моніторинг та порядок його проведення» внесено на розгляд Уряду Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
29. Розроблення проєкту наказу «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом» червень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Порядку епідеміологічного нагляду за туберкульозом» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
30. Розроблення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» червень прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Умов праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
31. Розроблення проєкту наказу «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб» квітень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
32. Розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)» травень законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)» внесено на розгляд Уряду Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
33. Проєкт Закону України «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)» лютий законопроєкт «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)» надіслано до МЗС Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
2.2.3 Збільшити охоплення профілактичними щепленнями згідно з національним календарем щеплень
34. Розроблення проєкту наказу МОЗ щодо введення обов’язкового профілактичного щеплення від пневмококової інфекції до Календаря профілактичних щеплень жовтень прийнято наказ МОЗ щодо введення обов’язкового профілактичного щеплення від пневмококової інфекції до Календаря профілактичних щеплень Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
35. Впровадити фінансову мотивацію за показники охоплення щепленнями для лікарів первинної ланки лютий проєкт постанови КМУ щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2021 рік, в якому передбачено встановлення доплат лікарям первинної медичної допомоги за досягнення показників рівнів імунізації населення, вищих за цільові внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
2.2.4 Захист населення від впливу шкідливих речовин, що призводять до виникнення неінфекційних захворювань
36. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про внесення зміни до Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» листопад прийнято наказ МОЗ «Про внесення зміни до Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
2.3 Спеціалізована медицина
2.3.1 Створення доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров’я для надання якісних медичних послуг, в тому числі дитячих медичних закладів
37. Затвердження методології моделювання госпітальної мережі грудень розроблено методологію разом із заінтересованими ЦОВВ Директорат стратегічного планування та координації

Директорат медичного забезпечення

38. Затвердження та забезпечення реалізації планів розвитку госпітальних округів облдержадміністраціями грудень розроблено та подано на погодження МОЗ плани розвитку госпітальних округів, що забезпечують функціювання спроможної мережі закладів охорони здоров’я Директорат стратегічного планування та координації

Директорат медичного забезпечення

39. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу» червень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу» Директорат якості життя
40. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Про затвердження примірних штатних нормативів закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу» липень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження примірних штатних нормативів закладів охорони здоров’я, що надають паліативну допомогу» Директорат якості життя
2.3.2 Розробка концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги
41. Розроблення проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги» червень проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення

Директорат якості життя

2.3.3 Удосконалення системи трансплантації органів та гемопоетичних стовбурних клітини
42. Створити механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всіх видів транспорту, в тому числі цивільної авіації, авіаційного транспорту Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби України червень проєкт постанови КМУ «Про деякі питання створення єдиного аєромедичного простору в України» внесено на розгляд Уряду Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
43. Створити механізм взаємодії суб’єктів національної системи трансплантації, структурних підрозділів і органів Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора у сфері посмертного донорства травень проєкт постанови КМУ «Про деякі питання удосконалення взаємодії суб’єктів національної системи трансплантації, структурних підрозділів і органів Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора у сфері посмертного донорства» внесено на розгяд Уряду Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
44. Удосконалення роботи відділень реанімації та інтенсивної терапії (у тому числі в частині діагностики смерті мозку) вересень прийнято наказ МОЗ щодо затвердження типового табелю матеріально-технічного оснащення відділеня анестезіолога інтенсивної терапії Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
45. Удосконалити кваліфікаційні вимоги лікаря-анестезіолога, лікаря-хірурга торакального та інших спеціалістів, залучених до роботи у національній системі трансплантації серпень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
46. Переглянути та актуалізувати перелік послуг та тарифи на на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів вересень проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1083» внесено на розгляд Уряду Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
47. Забезпечити приведення окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1211 «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» у відповідність до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини вересень проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1211 «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» внесено на розгляд Уряду Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
2.3.4 Розробити та запровадити пакет медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнтів в межах програми медичних гарантій
48. Розробити спеціфікації та умови закупівлі пакету медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнтів вересень проєкт постанови КМУ, що регулює питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році внесено на розгляд Уряду Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій
2.3.5 Розвиток екстреної медичної допомоги
49. Розробити та затвердити нові моделі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також контролю якості знань (компетентностей), зокрема лікарів з медицини невідкладних станів, водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, фельдшерів, медичних сестер, медичних братів березень проєкт постанови КМУ, що врегулює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ЕМД, зокрема запровадить двоетапний, кваліфікаційний іспит медицини невідкладних станів внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
травень прийнято наказ МОЗ, який врегулює порядок контролю якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ЕМД Директорат медичного забезпечення
травень прийнято наказ МОЗ, який встановить тарифи для проведення контролю якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ЕМД Директорат медичного забезпечення
50. Здійснити заходи з забезпечення належної якості обладнання і предметів довгострокового користування у складі спеціалізованого санітарного транспорту та навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за рахунок державного бюджету травень унести зміни до Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2017 року № 1245, з метою відповідності останнім чинним профільним гармонізованим європейським стандартам Директорат медичного забезпечення
травень проєкт акту КМУ, що врегулює використання бюджетних коштів, передбачених для розвитку системи екстреної медичної допомоги, з урахуванням заходів спрямованих на забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціальним санітарним транспортом та навчально-тренувальними відділами внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
2.3.6 Розвиток допоміжних репродуктивних технологій
51. Розроблення проєкту Закону України «Про допоміжні репродуктивні технології» травень проєкт Закону України «Про допоміжні репродуктивні технології» внесено на розгляд Уряду Директорат медичного забезпечення
52. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Перелік медичних показань та протипоказань до застосування допоміжних репродуктивних технологій» жовтень прийнято наказ МОЗ «Перелік медичних показань та протипоказань до застосування допоміжних репродуктивних технологій» Директорат медичного забезпечення
53. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Порядок проведення медичного огляду пацієнта, відносно якого передбачається застосування допоміжних репродуктивних технологій» червень прийнято наказ МОЗ «Порядок проведення медичного огляду пацієнта, відносно якого передбачається застосування допоміжних репродуктивних технологій» Директорат медичного забезпечення
54. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Перелік медичних протипоказань для донорів репродуктивних клітин та порядок проведення медичного огляду донора» липень прийнято наказ МОЗ «Перелік медичних протипоказань для донорів репродуктивних клітин та порядок проведення медичного огляду донора» Директорат медичного забезпечення
55. Розроблення проєкту наказу МОЗ «Види, порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій» грудень прийнято наказ МОЗ «Види, порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій» Директорат медичного забезпечення
2.4 Доступні та якісні лікарські засоби
56. Підвищення рівня доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, шляхом розширення програми «Доступні ліки» новими лікарськими засобами грудень прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152» Директорат фармацевтичного забезпечення

НСЗУ

лютий – серпень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації» Директорат фармацевтичного забезпечення

НСЗУ

57. Покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача та запровадження прозорих та чітких вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами жовтень проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» внесено на розгляд Уряду Директорат фармацевтичного забезпечення

Держлікслужба

58. Підвищення ефективності заходів державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України, виробництва яких знаходяться за межами ЄС або країн – партнерів ЄС (які мають угоди про взаємне визнання з ЄС) грудень проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902» внесено на розгляд Уряду Директорат фармацевтичного забезпечення

Держлікслужба

Розділ 3. Заходи Міністерства охорони здоров’я України на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, затверджений постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106-р
59. Розроблення проєкту наказу МОЗ щодо внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою запровадження європейських вимог до фізичної та розумової придатності до керування транспортними засобами грудень прийнято наказ МОЗ щодо внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з метою запровадження європейських вимог до фізичної та розумової придатності до керування транспортними засобами Директорат медичного забезпечення
Розділ 4. План заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р
4.1 Оновлення змісту освіти на основі досягнень сучасної медичної науки та доказової медицини
60. Підвищення вимог до вступників на спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» грудень подано пропозиції до МОН щодо умов вступу до закладів вищої освіти на 2021/2022 навчальні роки Директорат медичних кадрів, освіти і науки
61. Розроблення нормативноправих актів щодо єдиного державного кваліфікаційного іспиту червень проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» внесено на розгляд Уряду Директорат медичних кадрів, освіти і науки
березень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження величини критерію «склав» для інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту» Директорат медичних кадрів, освіти і науки
62. Удосконалення змістовного наповнення тестових завдань інтегрованого тестового іспиту «КРОК» вересень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Положення про групу експертів з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого тестового іспиту «КРОК» Директорат медичних кадрів, освіти і науки
4.2 Трансформаційні процеси в інтернатурі та резидентурі
63. Удосконалення нормативноправового регулювання проходження інтернатури березень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження положення про інтернатуру» Директорат медичних кадрів, освіти і науки
64. Розроблення механізмів оцінки результативності проходження інтернатури червень розроблена методологія оцінки здобутих компетентностей інтернів та надіслана до закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку в інтернатурі спеціалістів галузі знань «22 Охорона здоров’я» Директорат медичних кадрів, освіти і науки

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»

4.3 Вирішення питання автономії закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань «22 Охорона здоров’я»
65. Перегляд правового статусу університетських клінік червень прийнято наказ МОЗ «Про затвердження Положення про університетську клініку» Директорат медичних кадрів, освіти і науки
4.4 Розвиток наукових досліджень у сфері охорони здоров’я
66. Широке інформування громадськості про публікації українських медичних працівників у провідних наукових журналах грудень опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ іфномації щодо публікацій українських працівників у сфері охорони здоров’я у провідних наукових журналах Директорат медичних кадрів, освіти і науки
67. Запровадження практики незалежного рецензування дисертаційних робіт в галузі знань «22 Охорона здоров’я» із залученням щонайменше одного фахівця, який працює за межами України грудень затвердженно Методику розрахунку вартості підготовки науковців у сфері охорони здоров’я Директорат медичних кадрів, освіти і науки
4.5 Забезпечити розвиток людського потенціалу сфери охорони здоров’я
68. Вжити заходів для розвитку ринку освітніх послуг з безперервного професійного розвитку в Україні, який забезпечить потреби медичних кадрів у якісному освітньому контенті листопад вжито заходів для максимальної дигіталізації взаємодії суб’єктів БПР, проєкт розпорядження КМУ «Про утворення агенції з питань безперервного професійного розвитку» внесено на розгляд Уряду Директорат медичних кадрів, освіти і науки
69. Забезпечити актуалізацію нормативно-правових актів, що регулюють наявність та вимоги до посад сфери охорони здоров’я, перелік та тривалість циклів спеціалізації листопад прийнято наказ МОЗ «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» Директорат медичних кадрів, освіти і науки
Розділ 5: Заходи, спрямовані на забезпечення сталості роботи апарату МОЗ та виконання завдань, передбачених Положенням про Міністерство охорони здоров’я України , Указами Президента України, а також іншими стратегічними та програмними документами в межах компетенції МОЗ
70. Підготовка Плану діяльності МОЗ на 2021 рік до 15 січня 2021 року план затверджено наказом МОЗ Директорат стратегічного планування та координації

Самостійні структурні підрозділи за окремими напрямами діяльності

71. Щоквартальний моніторинг стану виконання Плану діяльності МОЗ на 2021 рік до 05 числа кожного місяця, що настає за кварталом квартальний звіт підготовлено та надано Державному секретарю Директорат стратегічного планування та координації

Самостійні структурні підрозділи за окремими напрямами діяльності

72. Підготовка пропозицій до Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 року у строки встановлені КМУ квартальний звіт підготовлено та надано Державному секретарю Директорат стратегічного планування та координації

Самостійні структурні підрозділи за окремими напрямами діяльності

73. Моніторинг стану виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 року до 05 числа кожного місяця, що настає за звітним, або за окремим дорученням поінформовано Державного секретаря Директорат стратегічного планування та координації

Самостійні структурні підрозділи за окремими напрямами діяльності

74. Удосконалення процесів планування діяльності МОЗ березень затверджено методологію планування діяльності МОЗ Директорат стратегічного планування та координації
75. Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату МОЗ за 2021 рік протягом року організовано роботу щодо проведення оцінювання в установлені законодавством строки Управління по роботі з персоналом
76. Забезпечення доступу до публічної інформації МОЗ: здійснення організації роботи по розгляду запитів на публічну інформацію, реєстрації документів у Системі обліку публічної інформації МОЗ; забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті МОЗ; протягом року забезпечено доступ до публічної інформації: здійснюється організація роботи по розгляду запитів на публічну інформацію; забезпечено оприлюднення цієї інформації на офіційному вебсайті МОЗ Департамент організаційного забезпечення
77. Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, призначення на які здійснюється Державним секретарем МОЗ протягом року перевірку проведено Управління по роботі з персоналом
78. Перевірка фактів подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку протягом року проведено 100% перевірок Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
79. Підготовка інформаційно-аналітичних та позиційних матеріалів для участі керівництва МОЗ у заходах міжнародного характеру протягом року підготовлено та надано інформаційно-аналітичні та позиційні матеріали для участі керівництва МОЗ у заходах міжнародного характеру Директорат міжнародного співробітництва та євроінтеграції
80. Підготовка звіту про роботу фахівців з питань реформ (ФПР) МОЗ щоквартально підготовлено звіт Директорат стратегічного планування та координації
81. Забезпечення ризик-орієнтованого планування та здійснення внутрішніх аудитів, надання Міністру охорони здоров’я України за результатами об’єктивних і незалежних висновків та формування рекомендацій, спрямованих на усунення або мінімізацію ризиків у діяльності МОЗ та у сфері його управління протягом року операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на 2021 рік сформовано за результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту та забезпечено його виконання (100%) Управління внутрішнього аудиту
82. Проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ протягом року проведено юридичні експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами МОЗ Юридичний депарамент
83. Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів МОЗ в судах протягом року забезпечено в установленому порядку представлення інтересів МОЗ в судах Юридичний депарамент
Розділ 6: Державна стратегія реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року, затверджена постановою постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1022
6.1 Здійснення відбору основних лікарських засобів
84. Регулярний перегляд Національного переліку основних лікарських засобів протягом року опрацьовано заяв про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів та надано рекомендації (висновки) щодо перегляду зазначеного Національного переліку Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів Директорат фармацевтичного забезпечення
6.2 Стимулювання розроблення та дослідження лікарських засобів
85. Забезпечення функціювання відкритого реєстру клінічних випробувань та оперативних досліджень постійно удосконалено роботу переліку клінічних випробувань лікарських засобів Директорат фармацевтичного забезпечення ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
86. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які беруть участь у клінічних випробуваннях постійно проведено семінари, науково-практичні конференції ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
87. Удосконалення державного регулювання та забезпечення якості лікарських засобів грудень внесено зміни до Закону України «Про лікарські засоби» в частині надання дозволу на екстрене застосування лікарських засобів в тому числі вакцин Директорат фармацевтичного забезпечення ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Розділ 7: Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р
7.1 Стратегічне планування, координація формування і реалізації державної політики
88. Розглянуто звіт про оцінку потреб щодо посилення спроможності виконувати вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України та план заходів Координаційною радою з питань реформування державного управління березень надано пропозиції до звіту про оцінку потреб щодо посилення спроможності виконувати вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України та план заходів Координаційною радою з питань реформування державного управління Директорат стратегічного планування та координації
7.2 Державна служба та управління людськими ресурсами
 89. Проведення навчання служб управління персоналом та структурних підрозділів з бухгалтерського обліку центральних органів виконавчої влади щодо використання інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS  вересень проведено навчання працівників Управління по роботі з персоналом Управління по роботі з персоналом

Управління бухгалтерського обліку та звітності

90. Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», за напрямом «Управління персоналом в державному органі» грудень проведено навчання не менш як 50 відсотків державних службовців Управління по роботі з персоналом
91. Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», за напрямом «Управління персоналом в державному органі» грудень проведено навчання не менш як 50 відсотків державних службовців Управління по роботі з персоналом
92. Проведення регулярного навчання керівників та працівників служб управління персоналом державних органів з метою підвищення їх знань та компетентностей щодо сучасних підходів до управління персоналом грудень проведено навчання не менш як 80 відсотків державних службовців Управління по роботі з персоналом
93. Проведення навчання державних службовців служб управління персоналом державних органів та державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», за напрямом «Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі ключових показників результативності, ефективності та якості» березень-грудень проведено навчання не менш як 50 відсотків державних службовців Управління по роботі з персоналом
94. Проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ березень-грудень проведено конкурси, сформовано кадровий склад (у разі зняття обмежень на період дії карантину) Управління по роботі з персоналом
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті