МОЗ пропонує затвердити процедуру моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення

08 Червня 2021 5:08 Поділитися

8 червня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національну службу здоров’я України та до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі — проєкт постанови).

У супровідній документації до проєкту постанови зазначається, що Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410 (у редакції постанови КМУ від 27.02.2019 р. № 134) (далі — Типова форма договору) серед прав замовника медичних послуг визначено: право на проведення моніторингу виконання умов договору, зокрема шляхом звірки повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за відповідним договором, з інформацією, що міститься в системі, медичною документацією та іншими даними, що свідчать про надання послуг згідно з договором, та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов договору — здійснення перерахунку сплачених коштів за звітом про медичні послуги. Однак процедура проведення такого моніторингу на сьогодні досі не визначена.

Тому проєктом постанови пропонується внести зміни до деяких нормативно-правових актів з метою визначення процедури проведення моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, зокрема:

Змінами доповнюватимуться завдання, які покладені на НСЗУ, а саме: щодо здійснення моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення у спосіб, який визначатиметься в Типовій формі. Також проєктом акта передбачається, що НСЗУ зможе здійснювати самопредставництво в судах України через осіб, які будуть уповноважені діяти від імені служби, зокрема через посадових осіб юридичної служби НСЗУ та представляти власні інтереси в інших державних органах;

  • Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Типову форму договору передбачається доповнити новим терміном «моніторинг», значення терміна «медична документація» буде розширено та він включатиме також записи, які вестимуться в тому числі і в електронній системі охорони здоров’я, а також журнали видачі лікарських засобів, записи, що зберігатимуться в аптеці, тощо.

Зміни стосуються також прав та обов’язків замовника та надавача, вказаних у Типовій формі договору. Відтак замовник матиме право, зокрема, на:

  • здійснення моніторингу шляхом направлення запитів надавачу з переліком документів та/або інформації, які необхідно надати, або шляхом здійснення моніторингового візиту, на підставі аналізу даних у системі або звернень фізичних та юридичних осіб, які надійшли до замовника чи з інших джерел інформації;
  • у разі виявлення в діях надавача ознак правопорушення надсилати відповідну інформацію до правоохоронних органів тощо.

Надавач, зі свого боку, матиме право:

  • надавати замовнику заперечення до висновку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу, у строк, що не перевищуватиме 5 робочих днів з дати отримання такого висновку, а також брати участь, в особі свого представника, у розгляді заперечень (у тому числі із застосуванням засобів відеозв’язку) до виснов­ку, складеного замовником за результатами здійснення моніторингу.

Стосовно обов’язків. Замовник зобов’язуватиметься розглядати та враховувати заперечення до висновку, складеного за результатами здійснення моніторингу, під час прийняття рішення щодо застосування до надавача відповідних заходів. Надавач зобов’язуватиметься на вимогу замовника забезпечувати оновлення даних про пацієнта, внесених у систему, та інформувати замовника про внесення відповідних змін тощо.

Також замовник матиме право зупиняти оплату медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг. Це буде можливим у разі якщо надавач надав без належного обґрунтування або ж надав з порушенням встановлених строків запитувані документи (інформацію). А також у разі якщо надавач не допустив представників замовника до місць надання медичних послуг під час здійснення замовником моніторингу, який стосуватиметься певного пакету медичних послуг.

Оплата відновлюватиметься у разі надання замовникові всіх необхідних документів або в разі допуску представників замовника до місць надання медичних послуг.

Типову форму договору також передбачається доповнити новими пунктами про відповідальність сторін. Зокрема, якщо під час моніторингу буде виявлено такі порушення умов договору з боку надавача або його підрядників, як зменшення кількості кваліфікованого персоналу, залученого до надання медичних послуг, відсутність будь-якого обладнання, з переліку, який встановлений в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом тощо, замовник здійснюватиме перерахунок сплачених коштів за договором про надання медичних послуг за всі періоди надання таких медичних послуг та зупинятиме оплату за відповідним пакетом медичних послуг до моменту усунення виявлених порушень. Також перерахунок здійснюватиметься у разі неповернення сплачених коштів надавачем, у такому разі замовник зменшуватиме суму оплати за звітом про медичні послуги в поточному періоді або, у разі неможливості, в наступному.

Окрім того, передбачається, що якщо будуть виявлені факти вимагання надавачем, працівниками надавача або його підрядниками від пацієнта винагороди в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам, надавач сплачуватиме замовнику 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок такого вимагання.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті