Проєкт Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у 2022 бюджетному році

15 Червня 2021 5:38 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1300 та Методичних рекомендацій щодо підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, затверджених наказом МОЗ України від 2 березня 2017 року №200 (зі змінами та доповненнями), далі — Методичні рекомендації, розпочинає процедуру громадського обговорення проєкту Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у 2022 бюджетному році (далі — Номенклатура).

Детальніше ознайомитись з процедурою громадського обговорення можна у Методичних рекомендаціях, які були приведені у відповідність до вимог Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1300 наказом МОЗ України від 09.06.2021 № 1156.

Пропозиції необхідно надати до 28 червня 2021 року до МОЗ України, а також на електронну пошту gonchar@moz.gov.ua та zakupkimoz@gmail.com  з темою «Номенклатура 2022».

Важливо! Пропозиції мають надаватись відповідно до вимог Методичних рекомендацій.

Повідомляємо, що для забезпечення універсального та справедливого доступу до лікарських засобів та медичних виробів МОЗ України у своїй діяльності керується принципом забезпечення повної потреби для всіх пацієнтів у лікарських засобах та медичних виробах, які включені до закупівельних переліків, і після забезпечення такої потреби відбувається розширення переліків шляхом додавання нових закупівельних позицій. Пріоритетність додавання нових позицій визначається з урахуванням показників клінічної та економічної ефективності.

Проєкт

Оприлюднено на сайті МОЗ України

14.06.02021 р

ПРОЄКТ НОМЕНКЛАТУРИ
Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих

Міжнародна  непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих
Абіратерон таблетки, капсули, драже 250 мг
Анагрелід —“— 0,5 мг для пацієнтів з

ессенціальною

тромбоцитопенією

Азацитидин ампули, флакони, шприци 100 мг
Бікалутамід таблетки, капсули, драже 50 мг
Бікалутамід —“— 150 мг
Блеоміцин ампули, флакони, шприци 15 мг (15 МО)
Вінкристин —“— 1 мг
Вінорельбін —“— 50 мг
Гемцитабін —“— 200 мг
Гемцитабін —“— 1 000 мг
Гозерелін —“— 10,8 мг
Гозерелін —“— 3,6 мг
Дакарбазин ампули, флакони, шприци 200 мг
Доксорубіцин —“— 50 мг
Доцетаксел —“— 80 мг
Доцетаксел —“— 20 мг
Екземестан таблетки, капсули, драже 25 мг
Еверолімус —“— 2,5 мг
Еверолімус 5 мг Еверолімус
Еверолімус 10 мг Еверолімус
Етопозид ампули, флакони, шприци 100 мг Етопозид
Іринотекан 100 мг Іринотекан
Капецитабін таблетки, капсули, драже 150 мг Капецитабін
Капецитабін 500 мг Капецитабін
Кислота золедронова ампули, флакони, шприци 4 мг Кислота золедронова
Летрозол таблетки, капсули, драже 2,5 мг Летрозол
Метотрексат ампули, флакони, шприци 50 мг Метотрексат
Паклітаксел 100 мг Паклітаксел
Топотекан 4 мг Топотекан
Трастузумаб 150 мг Трастузумаб
Філграстим 48 млн. МО Філграстим
Флуороурацил 500 мг Флуороурацил
Цисплатин 50 мг Цисплатин
Цисплатин 100 мг Цисплатин
Метотрексат 1 000 мг Метотрексат
Паклітаксел ампули, флакони, шприци 30 мг Паклітаксел
Доксорубіцин 100 мг Доксорубіцин
Іринотекан 300 мг Іринотекан
Кабазитаксел 60 мг Кабазитаксел
Кальцію фолінат 100 мг Кальцію фолінат
Кальцію фолінат 50 мг Кальцію фолінат
Карбоплатин 150 мг
Карбоплатин 450 мг
Епірубіцин 50 мг
Епірубіцин 10 мг
Іфосфамід 1 000 мг
Інтерферон альфа-2Ь 3 млн. МО
Натрію йодид (131I) розчин для ін’єкцій 4 000 МБк
Натрію йодид (131I) капсули тверді 4 000 МБк
Самарій (153Sm) лексидронам розчин для ін’єкцій 2 000 МБк у флаконах об’ємом по 10 мл
Технецій (99mTc) пертехнетат генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) 15 000 МБк
Тамоксифен таблетки, капсули, драже 20 мг
Темозоломід 20 мг
Темозоломід 100 мг
Темозоломід 250 мг
Ерлотініб 150 мг
Месна ампули, флакони, шприци 400 мг
Оксаліплатин 50 мг
Оксаліплатин 100 мг
Аспарагіназа 10 000 МО
Пегаспаргаза 3 750 МО
Посаконазол 105 мл (40 мг/мл) для пацієнтів з гострим мієлогенним лейкозом або мієлодиспластичним синдромом
Бендамустин 25 мг
Бендамустин 100 мг
Бортезоміб 1 мг
Бортезоміб 3,5 мг
Ванкоміцин 500 мг
Вінбластин 10 мг
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг
Гідроксикарбамід 500 мг
Етопозид ампули, флакони, шприци 200 мг
Ідарубіцин 5 мг
Кальцію фолінат 30 мг
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг
Мітоксантрон ампули, флакони, шприци 20 мг
Мелфалан таблетки, капсули, драже 2 мг
Піперащилін/тазобактам ампули, флакони, шприци 4 500 мг (4 000 мг/500 мг)
Прокарбазин таблетки, капсули, драже 50 мг
Помалідомід 4 мг
Пеметрексед ампули, флакони, шприци 100 мг
Пеметрексед 500 мг
Ритуксимаб 100 мг
Ритуксимаб 500 мг
Сунітініб або пазопаніб таблетки, капсули, драже 12,5 мг або 400 мг для нововиявлених пацієнтів з раком нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Сунітініб 12,5 мг для пацієнтів, які отримують препарат, закуплений за кошти державного бюджету
Сунітініб 25 мг
Сунітініб 50 мг
Талідомід 100 мг
Флударабін ампули, флакони, шприци 50 мг
Фулвестрант 250 мг
Циклофосфамід с 500 мг
Цитарабін 1 000 мг
Цитарабін 100 мг
Вориконазол 200 мг
Кладрибін ампули, флакони, шприци 10 мг
Хлорамбуцил таблетки, капсули, драже 2 мг
Даунорубіцин ампули, флакони, шприци 20 мг
Леналідомід таблетки, капсули, драже 10 мг
Леналідомід 25 мг
6-Меркаптопурин 50 мг
Амфотерицин В-ліпідний комплекс ампули, флакони, шприци 50 мг
Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз

 

Іматиніб таблетки, капсули, драже 100 мг
Іматиніб 400 мг
Нілотиніб 200 мг
Бозутиніб 100 мг
Бозутиніб 500 мг
Дазатиніб 50 мг
Дазатиніб 70 мг

 

Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Амфотерицин В-ліпідний комплекс ампули, флакони 50 мг
Амфотерицин В-ліпосомальний —“— 50 мг
Антитимоцитарний глобулін кінський ампули, флакони 250 мг
Антитимоцитарний глобулін кролячий —“— 25 мг
Аспарагіназа ампули, флакони, шприци 10 000 МО
Ацикловір —“— 250 мг
Блеоміцин ампули, флакони 15 мг (15 МО)
Бусульфан таблетки, капсули, драже 2 мг
Бусульфан ампули, флакони 60 мг
Ванкоміцин —“— 500 мг
Вінбластин —“— 5 мг/5 мл або 10 мг/10мл
Вінкристин ампули, флакони, шприци 1 мг
Вінорельбін —“— 10 мг
Вориконазол —“— 200 мг
Вориконазол таблетки, капсули, драже 200 мг
Ганцикловір ампули, флакони, шприци 500 мг
Гемцитабін —“— 1 000 мг
Гідрокортизон —“— 100 мг
Дакарбазин ампули, флакони 100 мг
Дакарбазин —“— 200 мг
Дактиноміцин ампули, флакони, шприци 0,5 мг
Даптоміцин —“— 350 мг
Деферасірокс таблетки, капсули, драже 180 мг або 250 мг
Доксорубіцин ампули, флакони, шприци 50 мг
Доксорубіцин —“— 10 мг
Дорипенем —“— 500 мг
Еноксапарин натрію ампули, флакони, шприци 10 000 анти-Ха МО/мл
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 10 000 МО
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 20 000 МО
Еритропоетин (епоетин-альфа) —“— 40 000 МО
Етопозид —“— 200 мг
Ідарубіцин —“— 5 мг
Фентаніл Пластир трансдермальний 25 мкг/год
Фентаніл —“— 50 мкг/год
Фентаніл —“— 75 мкг/год
Фентаніл —“— 100 мкг/год
Ізотретиноїн таблетки, капсули, драже 20 мг
Ізотретиноїн —“— 10 мг
Іматиніб —“— 400 мг
Іматиніб —“— 100 мг
Іміпенем у комбінації з  циластатином ампули, флакони, шприци 500 мг/500 мг
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 2,5 г (5 %) або 5 г (10 %) по 50 мл
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти без жирових/ліпідних емульсій) флакони, пляшки, мішки, контейнери, пакети
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти з жировими/ліпідними емульсіями) —“—
Іринотекан ампули, флакони, шприци 40 мг
Ітраконазол —“— 150 мл (10 мг/мл)
Іфосфамід —“— 1 000 мг
Кальцію фолінат —“— 30 мг
Карбоплатин —“— 50 мг
Каспофунгін —“— 50 мг
Колістиметат натрію —“— 2 000 000 МО
Ленограстим —“— 33,6 млн. МО
Лінезолід розчин для інфузій у системах 300 мл (2 мг/мл)
Лінезолід розчин для інфузій 300 мл (2 мг/мл)
Лінезолід —“— 100 мл (2 мг/мл)
Ломустин таблетки, капсули, драже 40 мг
Мелфалан ампули, флакони, шприци 50 мг
Меркаптопурин таблетки, капсули, драже 50 мг
Меропенем ампули, флакони, шприци 500 мг
Месна —“— 400 мг
Метилпреднізолон —“— 500 мг
Метотрексат таблетки, капсули, драже 2,5 мг
Метотрексат ампули, флакони, шприци 1 000 мг
Метотрексат —“— 5 000 мг
Метотрексат —“— 25 мг/мл по 2 мл
Метотрексат —“— 10 мг/мл по 5 мл
Мікафунгін —“— 100 мг
Мікафунгін —“— 50 мг
Мітоксантрон ампули, флакони 10 мг
Мітоксантрон —“— 20 мг
Морфіна сульфат розчин оральний, флакони 2 мг/мл
Нілотиніб таблетки, капсули, драже 200 мг
Ондансетрон ампули, флакони, шприци 4 мг
Пегаспаргаза —“— 3 750 МО Пегаспаргаза
Пегфілграстим —“— 6 мг/0,6 мл Пегфілграстим
Піперацилін/Тазобактам —“— 4 г/0,5 г Піперацилін/Тазобактам
Посаконазол —“— 105 мл (40 мг/мл) Посаконазол
Прокарбазин таблетки, капсули 50 мг Прокарбазин
Ритуксимаб ампули, флакони, шприци 100 мг Ритуксимаб
Ритуксимаб —“— 500 мг Ритуксимаб
Сульбактам/цефаперазон —“— 0,5 г/0,5 г Сульбактам/цефаперазон
Тайгециклін флакони 50 мг Тайгециклін
Такролімус таблетки, капсули, драже 0,5 мг Такролімус
Такролімус —“— 1 мг Такролімус
Такролімус —“— 5 мг Такролімус
Такролімус ампули, флакони, шприци 5 мг/мл Такролімус
Тейкопланін —“— 400 мг Тейкопланін
Темозоломід —“— 100 мг Темозоломід
Темозоломід таблетки, капсули, драже 20 мг Темозоломід
Темозоломід —“— 100 мг Темозоломід
Тіогуанін —“— 40 мг Тіогуанін
Топотекан ампули, флакони, шприци 4 мг Топотекан
Треосульфан —“— 1 г Треосульфан
Треосульфан —“— 5 г Треосульфан
Третиноїн таблетки, капсули, драже 10 мг Третиноїн
Тіотепа ампули, флакони 100 мг Тіотепа
Філграстим ампули, флакони, шприци 30 млн. МО Філграстим
Флударабін —“— 50 мг
Флуконазол ампули, флакони 2 мг/мл (по 100 мл)
Фосфоміцин ампули, флакони, шприци 2 г
Цефепім —“— 1 000 мг
Циклоспорин флакони, розчин оральний 5 000 мг
Циклоспорин ампули, флакони, шприци 50 мг
Циклоспорин таблетки, капсули, драже 25 мг
Циклоспорин —“— 50 мг
Циклоспорин —“— 100 мг
Циклофосфамід —“— 50 мг
Циклофосфамід ампули, флакони, шприци 1 000 мг
Циклофосфамід ампули, флакони 200 мг
Цисплатин ампули, флакони, шприци 50 мг
Цитарабін —“— 100 мг
Цитарабін —“— 1 000 мг

 

Закупівля медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання) штук
Фільтри для інфузій (96-годинні)
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання)
Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл
Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic або еквівалент
Контейнер для кріозаморожування
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу
Контейнер для збору кісткового мозку
Комплект C5L для тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) комплектів
Комплект C4L для тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб)
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia або еквівалент
Комплект для аферезу “Amicus” МНК з двоголковим доступом або еквівалент
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий або еквівалент
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий або еквівалент
Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel або еквівалент
Комплект S5L для тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент комплектів
Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC або еквівалент
Комплект C4Y для збору лімфоцитів або периферійних стовбурових клітин крові до сепаратора клітин крові COM.TEC або еквівалент
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr ВВraun або еквівалент штук
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr BBraun або еквівалент Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman® або еквівалент сс сс
Набір для катетеризації центральних вен одно- або двоходовий 4-5 Fr типу Broviac або еквівалент Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6—7 Fr типу Broviac або еквівалент сс сс
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 5 Fr сс
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 6,5 Fr сс
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 7 Fr Голка Губера (Хубера) сс сс

 

Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) флакони 250 МО лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) флакони 500 МО лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 1 500 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 250 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 500 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний) 500 МО лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий) 500 МО та/або 600 МО
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий) 1 000 МО та/або 1 200 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини 500 МО лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини флакони 1 000 МО лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 1 000 МО лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу A або B
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа) 2 мг (100 КМО) —“—
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові УIIа) 5 мг (250 КМО)
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс 500 МО
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс 1 000 МО
Еміцизумаб 30 мг
Еміцизумаб 60 мг
Еміцизумаб 105 мг
Десмопресин ампули, флакони, шприци 15 мкг/мл, 1 мл лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкою формою гемофілії типу A
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини флакони 500 МО лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини флакони 1 000 МО лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го типу

 

Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) ампули, флакони, шприци 500 МО лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 500 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) с 1 500 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 2 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 3 000 МО
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий) 500 МО та/або 600 МО лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий) ампули, флакони, шприци 1 000 МО та/або 1 200 МО лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний) 500 МО
Фактор коагуляції крові людини IX (рекомбінантний) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) 500 МО лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше) 1 000 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) 500 МО
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше) 1 000 МО
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) 2 мг (100 КМО) лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу A або B
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIа) ампули, флакони, шприци 5 мг (250 КМО) лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу A або B
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс 500 МО
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс 1 000 МО
Десмопресин 15 мкг/мл, 1 мл лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкою формою гемофілії типу A

 

Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоровя для забезпечення лікування хворих із серцевосудинними та судинномозковими захворюваннями

 

Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоровя, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із множинним ураженням штук
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями
Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями
Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень
Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій штук
Коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску
Коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень
Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій
Коронарний провідник для реканалізації оклюзій
Коронарний провідник для стандартних ситуацій
Направляючий катетер
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 — 1 штука, катетер JR4 — 1 штука, катетер PIG — 1 штука, провідник — 1 штука, інтродюсер — 1 штука) комплектів
Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний — 2 штуки, провідник ангіографічний — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)
Аспіраційний катетер штук
Інтродуцер
Інфляційний пристрій

 

Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Еноксапарин натрію ампули, флакони, шприци 10 000танти-Ха МО/мл
Фондапаринукс натрію —“— 0,5 мл (2,5 мг/0,5 мл)
Метопролол —“— 5 мл (1 мг/мл)
Добутамін ампули, флакони 250 мг
Норадреналін ампули норадреналіну тартрат (2 мг/мл)
Мілринон ампули, флакони 1 мг/мл
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина ампули, флакони, шприци 100 мл (370 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (350 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (370 мг йоду/мл)
Рентгенконтрастна йодовмісна речовина —“— 50 мл (320 мг йоду/мл)
Гемостатичні засоби для місцевого застосування
Пластина гемостатична

(колаген, фібріноген, тромбін)

пластина, вкрита оболонкою

 

Медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

 

Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR) штук
Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD)
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR)
Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR) штук
Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС)
Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії
Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний
Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний
Керований абляційний катетер однонаправлений
Керований абляційний катетер двонаправлений
Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений
Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений
Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20-полюсний для картування легеневих вен
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4-полюсний
Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса
Референтний електрод для навігаційних систем
Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням
Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції
Інтродюсер для пункції міжпередсердної перетинки
Система для охолодження абляційних зрошуваних катетерів
Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця
Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 5 кг із комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним об’ємом заповнення комплектів
Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг із комплектом магістральних труб комплектів
Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг із комплектом магістральних труб
Оксигенатор для дорослих більше 50 кг із комплектом магістральних труб
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей
Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих
Гемоконцентратор для немовлят штук
Гемоконцентратор для дітей до 15 кг
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки від 16 до 17,5 мм з тефлоновими прокладками 3—4 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8—10 см х 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів
Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 25—27 мм, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8—10 см х 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, зворотно-ріжуча посилена голка 45—50 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45—50 см, металевий
Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, зворотно-ріжуча посилена голка 45—55 мм, 1/2 кола, довжина 4 см х 45—50 см, металевий
Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX СV-4), дві колючі голки 20—26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 cм штук
Картридж із кліпсами, 6 титанових кліпс у картриджі (середні). Стерильні картриджів
Клапан серця біологічний мітральний штук
Клапан серця біологічний аортальний
Клапан серця механічний двостулковий для протезування аортального клапана
Клапан серця механічний двостулковий для протезування мітрального клапана
Кільце для анулопластики мітрального клапана
Кільце для анулопластики трикуспідального клапана
Клапановмісний кондуїт
Комплект канюль для проведення операцій із  штучним кровообігом
Комплект для апарата виміру активованого часу згортання
Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м
Біологічний протез для пластики перикарда та магістральних судин, стерильний, розміри: не менше 110 х 80 мм; товщина не більше 1 мм
Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, — 1 штука
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає провідниковий катетер, — 1 штука
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, — 1 штука
Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, — 1 штука штук
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає стент-систему каротидну, — 1 штука
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від емболії, — 1 штука
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродуцер для проведення стентування сонних артерій, — 1 штука
Медичні вироби для стентування сонних артерій, який включає балон для предилятації, — 1 штука
Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для постдилятації, — 1 штука
Балон-катетер для виключення каротиднокавернозних сполук (ККС), який включає провідниковий катетер, — 1 штука
Балон-катетер для виключення каротиднокавернозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що відділяється, — 1 штука
Балон-катетер для виключення каротиднокавернозних сполук (ККС), який включає балон, що відділяється, — 1 штука
Інтракраніальний стент для церебральних аневризм із широкою шийкою
Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає пункційну голку, — 1 штука
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродуцер, — 1 штука
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, — 1 штука
Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, — 1 штука штук
Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболізації судин, — 1 штука
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, — 1 штука
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікропровідник, — 1 штука
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродуцер, — 1 штука
Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, — 1 штука
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука
Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука
Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу — 1 штука
Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм — 1 штука
Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій
Медичні вироби: інші товари (решта)
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 14 мм
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 16 мм штук
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 18 мм
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, діаметр 20 мм
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з e-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм
В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм
В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 16 х 8 мм
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 18 х 9 мм
Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, діаметр 20 х 10 мм
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 7—4 мм комплектів
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з’ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм комплектів
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм
Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм
Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм
Двошаровий судинний протез з дакрону або

політетрафторетилену (ПТФЕ), довжина 70 см, діаметр 6 мм

штук
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру,

вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 26 мм

Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 28 мм
Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 30 мм штук
Катетер Сван-Ганса без термодилюційного датчика
Катетер Сван-Ганса з термодилюційним датчиком
Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)
Пристрій для біопсії міокарда
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням у комплекті із системою доставки для закриття дефекту міжпередсердної перетинки комплектів
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням у комплекті із системою доставки для закриття м’язового дефекту міжшлуночкової перетинки
Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням у комплекті із системою доставки для закриття артеріального протоку
Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку штук
Атріосептостомічний балон-катетер
Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики
Стент-система периферична для великих судин

 

Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Нейростимулююча система для первинної операції для глибинної стимуляції мозку: комплект електродів для глибинної мозкової стимуляції — 2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука наборів
Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука наборів

 

Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Інтерферон бета-1Ь ампули, флакони, шприци 9 600 000 МО (0,3 мг)
Інтерферон бета-1а сс 6 000 000 МО (30 мкг)
Глатирамеру ацетат сс 40 мг
Глатирамеру ацетат сс 20 мг
Метилпреднізолон сс 1 000 мг
Мітоксантрон сс 2 мг/мл по 5 мл
Фінголімод капсули 0,5 мг

 

Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Адалімумаб ампули, флакони, шприци 40 мг для дітей і дорослих
Тоцилізумаб сс 80 мг/4 мл сс
Тоцилізумаб сс 200 мг/10 мл сс
Тоцилізумаб попередньо наповнений шприц 162 мг/0,9 мл для дітей і дорослих
Етанерцепт сс 0,5 мл (25 мг) для дітей вагою до

30 кг

Етанерцепт сс 1 мл (50 мг) для дітей і дорослих
Г олімумаб сс 50 мг/0,5 мл для дорослих
Адалімумаб ампули, флакони, шприци 20 мг для дітей вагою до

30 кг

 

Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері наборів
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій у гені CFTR методом LIPA
Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених штук
Планшет імунологічний з U-образним дном

 

Медикаменти для громадян, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення флакони 50 мл, 5 %

(50 мг/мл)

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 5 %

(50 мг/мл)

Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 50 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення —“— 100 мл, 10 % (100 мг/мл)
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 10 мл,

15—20 %

(150—200 мг/мл)

Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення —“— 20 мл,

15—20 %

(150—200 мг/мл)

Інгібітор С1-естерази людини флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення 1 МО
Анакінра попередньо наповнені шприци 100 мг/0,67 мл
Ітраконазол капсули 100 мг для дітей
Ітраконазол флакони 150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл —“—
Вориконазол таблетки 50 мг —“—
Вориконазол —“— 200 мг —“—
Вориконазол флакони, порошок для розчину для інфузій 200 мг —“—
Амфотерицин В флакони, ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг —“—
Посаконазол суспензія оральна 40 мг/мл, по 105 мл у флаконі —“—
Колістиметат натрію порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій 1 млн. МО —“—
Тейкопланін флакони, ліофілізат для розчину для ін’єкцій 200 мг —“—
Тейкопланін —“— 400 мг —“—
Філграстим розчин для ін’єкцій 300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі —“—
Канакінумаб ампули, флакони, шприци 150 мг —“—
Сиролімус таблетки 1 мг —“—

 

Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа ампули, порошок

для приготування

розчину для

ін’єкцій, розчин для

ін’єкцій

5 000 МО/

6 500 МО

Фолітропін альфа ампули, флакони,

порошок для

приготування

розчину для ін’єкцій, розчин для

ін’єкцій

75 МО
Фолітропін альфа ампули, флакони,

шприци, картриджі,

порошок для

приготування

розчину для

ін’єкцій, розчин для

ін’єкцій

300 МО

(22 мкг)/

0,5 мл

Фолітропін бета ампули, флакони,

шприци,

картриджі, розчин

для ін’єкцій у

картриджах, розчин

для ін’єкцій у

флаконах

833 МО/мл
Пропофол ампули, флакони,

шприци

10 мг/мл,

20 мл

Трипторелін ампули, флакони,

шприци, розчин для

ін’єкцій, порошок

ліофілізований для

приготування

суспензії, ліофілізат

для приготування

суспензії

3,75 мг
Менотропін ампули, флакони,

шприци, порошок

для розчину,

порошок

ліофілізований для

приготування

розчину для

ін’єкцій, ліофілізат

75 МО
Ганірелікс або Цетрорелікс ампули, флакони,

шприци

0,25 мг/

0,5 мл

 

Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ілопрост розчин для інгаляцій, ампули 10 мкг/мл, 2 мл
Силденафіл таблетки, вкриті плівковою, оболонкою 20 мг
Бозентан таблетки 62,5 мг
Бозентан —“— 125 мг
Амбрізентан —“— 5 мг
Амбрізентан —“— 10 мг

 

Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ботулінічний токсин типу А ампули, флакони,

шприци

300 ОД або

100 одиницьаллерган, або

100 LD50 одиниць

 

Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз

 

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Дорназа Альфа розчин для

інгаляцій

2,5 мг/2,5 мл

в ампулах

для дітей і дорослих
Панкреатин мікрогранули в

кишковорозчинній

оболонці

в 1 капсулі

10 000 ОД

для дітей
Панкреатин мінімікросфери в

кишковорозчинній

оболонці

в 1 капсулі

10 000 ОД

—“—
Панкреатин —“— в 1 капсулі

25 000 ОД

для дітей і дорослих
Колістиметат натрію порошок для

розчину для

ін’єкцій, інфузій або

інгаляцій у флаконах

2 млн МО для дітей

 

Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей

Міжнародна

непатентована назва лікарського засобу

Форма випуску Дозування Примітка
Абакавір розчин для перорального застосування 20 мг/мл, 1 мл
Абакавір/ламівудин таблетки 600 мг/300 мг
Абакавір/ламівудин таблетки, що розчиняються 60 мг/30 мг
Абакавір/ламівудин/долутегравір таблетки 600 мг/300 мг/50 мг
Атазанавір/ритонавір таблетки, капсули 300 мг/100 мг
Дарунавір таблетки 600 мг
Дарунавір таблетки 400 мг
Долутегравір 50 мг
Долутегравір 10 мг
Зидовудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл
Зидовудин/ламівудин таблетки 300 мг/150 мг
Зидовудин/ламівудин таблетки, що розчиняються 60 мг/30 мг
Ефавіренз таблетки, капсули 200 мг
Ефавіренз таблетки 600 мг
Ламівудин 150 мг
Ламівудин розчин для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл
Лопінавір/ритонавір таблетки 200 мг/50 мг
Лопінавір/ритонавір 100 мг/25 мг
Лопінавір/ритонавір розчин для перорального застосування 80 мг/20 мг, 1 мл
Невірапін суспензія для перорального застосування 10 мг/мл, 1 мл
Ралтегравір таблетки 400 мг
Ралтегравір таблетки жувальні 100 мг
Ритонавір таблетки, капсули 100 мг
Тенофовір/емтрицитабін таблетки 300 мг/200 мг
Тенофовір/емтрицитабін/ефавіренз —“— 300 мг/200 мг/600 мг
Тенофовір/ламівудин/ефавіренз —“— 300 мг/300 мг/400 мг
Тенофовір/ламівудин/долутегравір таблетки 300 мг/300 мг/50 мг
Тенофовір алафенамід/емтрицитабін/долутегравір  —“— 25 мг/200 мг/50 мг

 

Медикаменти для лікування туберкульозу

 

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Ізоніазид таблетки, капсули, драже 300 мг
Ізоніазид —“— 100 мг
Ізоніазид пляшки, флакони (сироп) 100 мг/5 мл
Ізоніазид ампули, флакони, шприци 100 мг/мл
Рифампіцин таблетки, капсули, драже 150 мг
Рифампіцин ампули, флакони, шприци 600 мг
Рифапентин таблетки, капсули, драже 150 мг
Рифабутин —“— 150 мг
Піразинамід —“— 500 мг
Піразинамід дисперговані

таблетки

150 мг
Етамбутол таблетки, капсули,

драже

400 мг
Етамбутол ампули, флакони,

шприци

100 мг/мл
Рифампіцин/ізоніазид таблетки, капсули,

драже

150 мг/75 мг
Рифампіцин/ізоніазид дисперговані

таблетки

75 мг/50 мг
Рифапентин/ізоніазид таблетки, капсули,

драже

300 мг/300 мг
Рифампіцин/ізоніазид/

Піразинамід

дисперговані

таблетки

75 мг/

50 мг/150 мг

Рифампіцин/ізоніазид/

піразинамід/етамбутол

таблетки, капсули,

драже

150 мг/

75 мг/

400 мг/275 мг

Амікацин ампули, флакони, шприци 1 000 мг
Протіонамід таблетки, капсули,

драже

250мг
Етіонамід дисперговані

таблетки

125 мг
Левофлоксацин таблетки, капсули,

драже

250 мг
Левофлоксацин —“— 500 мг
Левофлоксацин дисперговані

таблетки

100 мг
Левофлоксацин ампули, флакони,

шприци

5 мг/мл
Моксифлоксацин таблетки, капсули,

драже

400 мг
Моксифлоксацин дисперговані

таблетки

100 мг
Моксифлоксацин ампули, флакони,

шприци

400 мг
Натрію аміносаліцилат порошок, гранули

кишково-розчинні

еквівалент 1 г

аміносаліцилової кислоти/натрію аміносаліцилату

Циклосерин таблетки, капсули,

драже

250 мг
Циклосерин —“— 125 мг
Теризидон —“— 250 мг
Клофазимін —“— 100 мг
Клофазимін —“— 50 мг
Лінезолід —“— 600 мг
Лінезолід ампули, флакони,

шприци

2 мг/мл
Амоксицилін з клавулановою кислотою таблетки, капсули, драже 500 мг/125 мг
Амоксицилін з клавулановою кислотою пляшки, флакони (порошок для оральної суспензії) 125 мг/31,25 мг в 5 мл
Амоксицилін з клавулановою кислотою ампули, флакони, шприци 1 000 мг/200 мг
Іміпенем з циластатином 500 мг/500 мг
Меропенем 1 000 мг
Бедаквілін таблетки, капсули, драже 100 мг
Бедаквілін 20 мг
Деламанід 50 мг
Претоманід 200 мг

 

Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Протиботулічна сироватка (антитоксин) (кінська) гептавалентна

типів А — G

флакони, ампули 20 мл або 50 мл, містить: 4,500U (тип А), 3,300U (тип в), 3,000U (тип с), 600U (тип D), 5,100U (тип E), 3,000U (тип F), 600U (тип G)
Протидифтерійна сироватка (дифтерійний антитоксин) (кінська) флакони, ампули 10 000 МО,

20 000 МО

Правцевий антитоксин (людський) 250 МО,

500 МО,

1 000 МО,

1 500 МО

Правцевийімуноглобулін (кінський) 1 000 МО,

1 500 МО

Антирабічний імуноглобулін (людський) 150 МО,

200 МО,

300 МО

Артесунат 60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію
Артеметер/

люмефантрин

таблетки, капсули співвідношення АФІ 1/6 мг (20/120 мг)

 

Медикаменти для замісної підтримуючої терапії

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Метадон таблетки 5 мг
Метадон —“— 10 мг
Метадон таблетки 25 мг
Метадон —“— 40 мг
Метадон розчин оральний 1 мг/мл
Метадон —“— 5 мг/мл
Бупренорфін таблетки

сублінгвальні

2 мг
Бупренорфін —“— 4 мг
Бупренорфін —“— 8 мг

 

Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Алглюкозидаза альфа порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг для хворих, які страждають на хворобу Помпе
Агалсидаза альфа концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл по 3,5 мл для хворих, які страждають на хворобу Фабрі
Агалсидаза бета порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг —“—
Агалсидаза бета —“— 5 мг —“—
Нітизинон капсули тверді 2 мг для хворих, які страждають на тирозинемію типу 1
Нітизинон —“— 5 мг —“—
Нітизинон —“— 10 мг —“—
Сапроптерину дигідрохлорид таблетки 100 мг для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма типу 2)
Ларонідаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 100 ОД/мл для хворих, які страждають на мукополісахаридоз
Ідурсульфаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 3 мл, № 1 2 мг/мл —“—
Галсульфаза концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 1 мг/мл —“—
Елосульфаза альфа концентрат для розчину для інфузій, флакон 5 мл, № 1 1 мг/мл —“—
Велаглюцераза альфа ампули, флакони, шприци 400 ОД
Таліглюцераза альфа —“— 200 ОД
Іміглюцераза —“— 400 ОД
Іміглюцераза або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа —“— 200 ОД або 400 ОД для пацієнтів, які не отримували лікування за бюджетні кошти раніше, а також для пацієнтів, які можуть бути переведені між препаратами

 

Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Tubes 7 ml/Набір з пробірок BD BACTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мікобактерій туберкульозу або еквівалент упаковок
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Supplement Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 — збагачуюча добавка або еквівалент
N-Ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25 г
BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol або еквівалент
BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin) або еквівалент
BD BACTEC™ MGIT™ 960 — PZA Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA — набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду або еквівалент
BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA — пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду або еквівалент
BD BBLTM MGITTM OADC/Збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM або еквівалент
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, або еквівалент тестів
Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: GXMTB/XDR-CE-10 з визначенням широкої медикаментозної резистентності до ізоніазиду, етіонаміду, фторхінолонів та ін’єкційних препаратів другого ряду, або еквівалент тестів
Набір реагентів GenoType MTBDR plus або еквівалент
Набір реагентів GenoType MTBDR sl або еквівалент
Набір для виділення ДНК/РНК GXT або еквівалент
Набір реагентів DNA-STRIP або еквівалент
Набір реагентів Geno Lyse або еквівалент
Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD MGIT™ TBc або еквівалент
Набір штативів для “гніздового” розміщення 2 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960 або еквівалент упаковок
Набір штативів для “гніздового” розміщення 3 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960 або еквівалент
Набір штативів для “гніздового” розміщення 4 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960 або еквівалент
Набір штативів для “гніздового” розміщення 8 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960 або еквівалент

 

Медикаменти для громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Тенофовір таблетки, капсули, драже 300 мг для дітей, хворих на вірусний гепатит B
Ентекавір —“— 1 мг
Ентекавір таблетки, капсули, драже 0,5 мг для дітей, хворих на вірусний гепатит B
Пегінтерферон альфа-2а ампули, флакони, шприци 135 мкг/0,5 мл —“—
Пегінтерферон альфа-2а —“— 180 мкг/0,5 мл —“—
Тенофовір таблетки, капсули, драже 300 мг для дорослих, хворих на вірусний гепатит B
Ентекавір —“— 1 мг —“—
Ентекавір —“— 0,5 мг —“—
Пегінтерферон альфа-2а —“— 180 мкг/0,5 мл —“—
Софосбувір —“— 400 мг для дорослих, хворих на вірусний гепатит C
Даклатасвір —“— 60 мг —“—
Софосбувір/велпатасвір —“— 400 мг/100 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір —“— 400 мг/90 мг —“—
Омбітасвір/

парітапревір/ритонавір

—“— 12,5 мг/

75 мг/50 мг

—“—
Дасабувір —“— 250 мг —“—
Софосбувір —“— 400 мг для дітей, хворих на вірусний гепатит C
Рибавірин —“— 200 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір —“— 400 мг/90 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір —“— 200 мг/45 мг —“—
Софосбувір/ледіпасвір пелети для перорального прийому 150 мг/33,75мг —“—
Софосбувір/велпатасвір таблетки, капсули, драже 200 мг/50 мг —“—
Софосбувір/велпатасвір —“— 400 мг/100 мг —“—
Пегінтерферон

альфа-2а

ампули, флакони,

шприци

135 мкг/0,5 мл для дітей, хворих на вірусний гепатит C

 

Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тести СНІД
Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тестів
Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір наборів реагентів, 100 тестів, або еквівалент наборів
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калібратор, або еквівалент
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролі, набір з 4 контролів, або еквівалент
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент
ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент
ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4 000 штук в упаковці, або еквівалент
ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 1 000 штук в упаковці, або еквівалент
ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковці, або еквівалент
ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук в упаковці, або еквівалент
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 4 флакони по 25 мл, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, е 601
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів упаковок
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo і Elecsys HIV Ag, або еквівалент
Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквівалент
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
Системний розчин для очищення детекторного блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент
Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3 600 штук, або еквівалент
Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3 600 штук, або еквівалент
Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквівалент
Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент
Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент
Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів, або еквівалент
Пробірка для зразків, 5 000 штук
Набір ProCell M або еквівалент
Набір для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквівалент
Промивний розчин PreClean M або еквівалент
Очищуючий розчин ProbeWoshe M або еквівалент
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент упаковок
Заходи для проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ
Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2 тестів
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2
Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів
Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту
Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена р24 ВІЛ-1
Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1
Визначення кількості СD4-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter
CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/СD4- RD1/CD3-PC5, 50 тестів, або еквівалент флаконів
Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквівалент упаковок
Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л, або еквівалент
Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень, або еквівалент
Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень, або еквівалент
Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквівалент
Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів, або еквівалент флаконів
Пробірки для аналізу, 12 х 75 мм, блакитні, 250 штук, або еквівалент упаковок
Клітини IMMUNO-TROL, низькі, 2 флакони по 3 мл, або еквівалент упаковок
Обжимна рідина DxFLEX, 10 л, або еквівалент
Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквівалент
Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson
Реагенти BD TriTEST™ для визначення СD3/СD4/СD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів, або еквівалент упаковок
Проточна рідина BD FACSFlow, 20 л, або еквівалент
Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 5 л, або еквівалент
Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 5 л, або еквівалент
CaliBRITE™, 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені, FITC, PE, PerCP, 25 тестів, або еквівалент наборів
Лізуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 100 мл, або еквівалент флаконів
Низький контроль BD™ Multi-Check СD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter
AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестів, або флаконів еквівалент флаконів
AQUIOS фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, упаковок або еквівалент упаковок
AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів, або еквівалент
AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів, або еквівалент упаковок
AQUIOS розчин гіпохлориту натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент
AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент
AQUIOS набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент наборів
AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент упаковок
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto, BD Biosciences
Упаковка картриджів BD FACSPresto™ Cartridge (картриджі BD FACSPresto™ Cartridges; одноразові піпетки BD™ об’ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці, або еквівалент упаковок
Визначення рівня вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних, для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt
Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів упаковок
Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Сalibrator Kit або еквівалент
Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls або еквівалент
Набір реагентів для ампліфікації
Клейка оптична плівка
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок
Наконечники для піпеток на 1 000 мкл
Реакційна пробірка на 5 мл
Ємності для реагентів на 200 мл
Планшети на 96 глибоких лунок
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент упаковок
Наконечники для піпеток на 200 мкл
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes або еквівалент
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний штативів
Пробірка, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленова (ПП) упаковок
Наконечник із фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Наконечник без фільтра, 1 000 мкл, стерильний
Пакети для біологічно небезпечних відходів упаковок
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/сobas
Тест для визначення ВІЛ-1, версія 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент упаковка
Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент
Пробірка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу в режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTim — FRT)
Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 із детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент наборів
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний штативів
Наконечник із фільтром, 200 мкл, стерильний
Наконечник без фільтра, 1 000 мкл, стерильний
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний штативів
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл
Тонкостінні ПЛР-пробірки, випукла кришка, 0,2 мл
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4800
Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4 800 System (ВІЛ-1) або еквівалент упаковок
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів, або еквівалент
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 3 840 штук, або еквівалент
AD-пластина 0,3мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквівалент
Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук
Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук
Пластина для виділення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквівалент
Буфер для промивання cobas 4 800, 960 тестів, або еквівалент
Набір для пробопідготовки cobas 4 800, 960 тестів, або еквівалент
Набір для лізису клітин cobas 4 800, 960 тестів, або еквівалент
Пакет для відходів малий, 25 штук в упаковці
Пакет для відходів великий, 50 штук в упаковці
Лоток для відходів, 10 штук в упаковці
Розбавлювач зразка cobas 4 800, 240 тестів, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кількісного визначення РНК ВІЛ-1, набір, 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1/VL Assay, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент упаковок
Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)
Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора Rotor-Gene 6000TM або iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу у режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)
Набір реагентів для виявлення противірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент наборів
Наконечник без фільтра, 1 000 мкл, стерильний штативів
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний
Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл
Наконечник із фільтром 200 мкл, стерильний штативів
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott RealТime m2000rt
Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit або еквівалент упаковок
Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit або еквівалент
Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів, або еквівалент
Наконечники для піпеток на 1 000 мкл
Наконечники для піпеток на 200 мкл
Реакційна пробірка на 5 мл
Ємності для реагентів на 200 мл
Оптичний реакційний планшет на 96 лунок
Планшети на 96 глибоких лунок
Клейка оптична плівка
Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes або еквівалент
Пакети для біологічно небезпечних відходів упаковок
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний штативів
Пробірки, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленові (ПП) упаковок
Наконечник із фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент упаковок
Набір буферного розчину Abbott mSample/Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit або еквівалент
Пробірки з кришками об’ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативі, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/сobas
Тест для якісного визначення ВІЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент упаковок
Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, 5 флаконів по 78 мл, або еквівалент
Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент
Пробірка K-tube 12 по 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент
Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штук, або еквівалент
Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, Kit CAP/CTM Spec Pre-extract GPR, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4 800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові
Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4 800 System, (ВІЛ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент
Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit або еквівалент упаковок
Набір для пробопідготовки cobas 4 800, 240 тестів, KIT COBAS 4 800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквівалент
Буфер для промивання cobas 4 800, 240 тестів, KIT cobas 4 800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент
Набір для лізису клітин cobas 4 800, 240 тестів, KIT COBAS 4 800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент
Реагент для попередньої екстракції зразка cobas® 4 800/6 800/8 800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквівалент
Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate 2 ml, або еквівалент
AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 ml, або еквівалент
Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER або еквівалент
Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквівалент
Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 50 ml, або еквівалент
Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці, Waste bag small (25/box)
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert
Xpert HIV-1 Qual, тест для виявлення сумарних нуклеїнових кислот вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ-1), набір на 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1 Qual, 10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент упаковок
Набір витратних матеріалів, необхідних для приготування одного зразка сухої краплини крові (далі — СКК) дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції протягом 48 годин після народження
Фільтрувальний папір для приготування СКК, 100 штук в упаковці упаковок
Пакет із застібкою малий штук
Пакет із застібкою великий
Картка-індикатор вологості, 50 штук в упаковці упаковок
Автоматичні скарифікатори-ланцети, 200 штук в упаковці
Антисептик (серветка спиртова 60 х 30 мм), 100 штук в упаковці
Нітрилові рукавички, неопудрені, 100 штук в упаковці
Силікагель, у саше по 2 г
Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ
Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v 2.0, або еквівалент упаковок
Комплект для очищення PCR Cleanup Kit комплектів
Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Kit або еквівалент
Суміш стандартів BigDye Terminator або еквівалент упаковок
Полімер POP-6 або еквівалент
Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний, або еквівалент
Покриття до 96-лункових плашок
Розчин Hi-Di, 25 мл
Мікропробірки, 1,5 мл штук
Наконечник із фільтром, 20 мкл, стерильний штативів
Наконечник із фільтром, 1 000 мкл, стерильний
Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл штук
Наконечник із фільтром, 200 мкл, стерильний штативів
Тонкостінні ПЛР-пробірки, 8 у стрипі, 0,2 мл стрипів
Тонкостінні ПЛР-кришки, 8 у стрипі, 0,2 мл
Покриття до 96-лункових плашок Septa for 3 500 Dx/3 500xL Dx Genetic Analyzers, 96 well, 20 шт./уп., або еквівалент упаковок
Капіляри 3 500XL Dx Genetic Analyzer 24- Capillary Array, 50 cm, або еквівалент
Полімер POP-7™ Polymer 3 500 Dx Series, 384 зразки, або еквівалент
Формамід Hi-Di™ Formamide, 3 500 Dx Series, 5 мл
Анодний буфер Anode Buffer Container, 3 500 Dx Series 4 шт./уп., або еквівалент
Катодний буфер Cathode Buffer Container, 3 500 Dx Series 4 шт./уп., або еквівалент
Реагент для промивання Conditioning Reagent 3 500 Dx Series або еквівалент
Плашки MicroAmp 96 Well Reaction Plate 10/Pkg або еквівалент
Гумові покриття для буферного контейнера Septa Cathode Buffer Container for 3 500 Dx/3 500xL Dx Genetic Analyzers 10 шт./уп., або еквівалент
Вода для молекулярно-генетичних досліджень деіонізована, вільна від нуклеаз, 500 мл NucleaseFree Water (not DEPC-Treated), або еквівалент флаконів
Агароза порошок грамів
Ізопропанол 100 % мілілітрів
TBE буфер, концентрат 10Х з бромистим етидієм
TBE буфер, концентрат 10Х
Розчин бромистого етидію, 0,625 мг/мл
Ацетат натрію (3 M), pH 4.6
Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу
Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ флаконів
Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньо лабораторного контролю якості) флаконів
Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньо лабораторного контролю якості)
Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення ДНК ВІЛ (HIV-1 DNA External Quality Assessment (EQA) Panel) або еквівалент наборів
Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення РНК ВІЛ (Human Immunodeficiency Virus RNA External Quality Assessment (EQA) Panel) або еквівалент
Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент упаковок
Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для проведення імунологічних та вірусологічних досліджень
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із калію етилендіаментраоцтової кислоти (К3ЕДТА), утримувачі, голки) комплектів
Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із двовалентної калію етилендіаментраоцтової кислоти (К2ЕДТА) з розділяючим гелем, утримувачі, голки)

 

Лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Контейнер зчетверений пластикатний з інтегрованим лейкофільтром штук
Контейнер зчетверений пластикатний з можливістю отримання тромбоцитів, відновлених з дози крові
Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” з фільтром, або еквівалент штук
Комплект для об’єднання тромбоцитів “Reveos” або еквівалент
Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” без фільтру, або еквівалент комплектів
Витратні матеріали для автоматичного

плазмаферезу типу “Автоферезіс С” або еквівалент

Витратні матеріали для автоматичного

плазмаферезу із попередньо встановленими фільтрами (0,22 мікрона), голкою та контейнерами (1 контейнер для збору плазми об’ємом 1 000 мл і 3 супутні контейнери об’ємом 400 мл) типу “Автоферезіс С”, або еквівалент

штук
Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу “Амікус” або еквівалент комплектів
Витратні матеріали для автоматичного

цитаферезу “Amicore” з одноголковим доступом, або еквівалент

Витратні матеріали для автоматичного

цитаферезу “Amicore” з одноголковим доступом і двома контейнерами для тромбоцитів, або еквівалент

Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Тріма або еквівалент
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Macotronic або еквівалент
Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Mirasol або еквівалент
Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А (АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент штук
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 2 000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
ARCHITECT Anti-HCV Calibrator, ARCHITECT Anti-HCV, калібратор або еквівалент штук
ARCHITECT Anti-HCV Controls, ARCHITECT Anti-HCV, контролі або еквівалент
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 2 000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратор або еквівалент штук
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір контролів або еквівалент
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 2 000 тестів, або еквівалент упаковок
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратор або еквівалент штук
ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі або еквівалент
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit,

ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 500 тестів, або еквівалент

упаковок
ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit,

ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент

ARCHITECT Syphilis TP Calibrator, ARCHITECT, сифіліс, набір калібраторів або еквівалент щтук
ARCHITECT Syphilis TP Controls, ARCHITECT, сифіліс, набір контролів або еквівалент
ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквівалент упаковок
Pre-Trigger Solution, претригерний розчин або еквівалент
Trigger Solution, розчин тригера або еквівалент
Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4 000 штук, або еквівалент
Sample Cups, чашки для зразків, 1 000 штук, або еквівалент
Septums, мембрани, 200 штук, або еквівалент
Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент
ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонда або еквівалент штук
Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних досліджень
Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors (112 х 12), або еквівалент упаковок
Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors (60 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (112 х 12), або еквівалент упаковок
Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (60 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon Anti-K (1 х 12), або еквівалент
Набір ID-DiaCell ABO (A1, A2, O) (3 х 10 мл), або еквівалент
Набір ID-DiaCell ABO (A1, B, O) (3 х 10 мл), або еквівалент
Набір ID-DiaCell ABO (2 х 10 мл), або еквівалент
IH-QC1 Контроль (4 х 6 мл), або еквівалент
IH-QC2 Контроль (4 х 6 мл), або еквівалент
IH-QC6 Контроль (1 х 6 мл), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (4 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (112 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (60 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/D (112 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/D (60 х 12), або еквівалент
Набір DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for
Donors (112 х 12), або еквівалент
Набір LISS/Coombs (112 х 12), або еквівалент
Набір LISS/Coombs (60 х 12), або еквівалент
Набір ID-DiaCell I-II-III (3 х 10 мл), або еквівалент
Розчинник ID-Diluent 2 (1 х 500 мл), або еквівалент
Розчинник ID-Diluent 2 (10 штативів 60 х 700 мкл), або еквівалент упаковок
Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (112 х 12), або еквівалент
Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (60 х 12), або еквівалент
ID-DiaClon Anti-D, анти-D, 1 х 5 мл, або еквівалент
Розчин промивний А Концентрат (10 х 100 мл), або еквівалент
Розчин для титрування ID-Titration Solution (10 х 10 мл), або еквівалент
Штатив ID-Titration Rack (10 штативів х 60 мікропробірок), або еквівалент штук
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity s
Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент наборів
Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, або еквівалент
Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, або еквівалент
Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, або еквівалент
Alinity s HBsAg Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HBsAg Reagent Kit, 5 000 тестів, або еквівалент
Alinity s HBsAg Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HBsAg Calibrator Kit, або еквівалент
Alinity s HBsAg Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Assay Control Kit, або еквівалент наборів
Alinity s HBsAg Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Release Control Kit, або еквівалент
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, 5 000 тестів, або еквівалент
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, або еквівалент
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, або еквівалент
Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, або еквівалент
Alinity s Syphilis Reagent Kit, набір реагентів Alinity s Syphilis Reagent Kit, 5 000 тестів, або еквівалент
Alinity s Syphilis Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Syphilis Calibrator Kit, або еквівалент
Alinity s Syphilis Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Assay Control Kit, або еквівалент
Alinity s Syphilis Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Release Control Kit, або еквівалент
Alinity s Concentrated Wash Buffer концентрований промивний буфер Alinity s Concentrated Wash Buffer, 1 х 9,6 л, або еквівалент упаковок
Alinity Pre-Trigger Solution, претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент
Alinity Trigger Solution, тригерний розчин, Alinity Trigger Solution, або еквівалент упаковок
Alinity Reaction Vessels, реакційні ємності, Alinity Reaction Vessels, 4 по 1 000 штук, або еквівалент
Alinity s Sample Cups Чашки, для зразків Alinity s Sample Cups, 2 по 100 штук, або еквівалент
Alinity Reagent Replacement Caps, змінні кришки для реагентів, Alinity Reagent Replacement Caps, 2 по 50 штук, або еквівалент
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity i
Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент наборів
Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (1 000 тестів), або еквівалент
Alinity i Anti-HCV Calibrator Калібратор Alinity i Anti-HCV Calibrator або еквівалент
Контролі Alinity i Anti-HCV Controls або еквівалент
Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (1 200 тестів), або еквівалент
Калібратори Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators або еквівалент
Контролі Alinity i HBsAg Qualitative II Controls або еквівалент
Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (1 200 тестів), або еквівалент
Калібратор Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator, або еквівалент наборів
Контролі Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls, або еквівалент
Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (1 200 тестів), або еквівалент
Калібратор Alinity i Syphilis TP Calibrator або еквівалент
Контролі Alinity i Syphilis TP Controls або еквівалент
Промивний буфер Alinity i-series Concentrated Wash Buffer або еквівалент упаковок
Картридж технічного обслуговування для очистки Alinity i Maintenance Cleaning Cartridge або еквівалент
Кондиціонуючий розчин для пробозабірних голок Alinity i-series Probe Conditioning Solution або еквівалент
Чашки для зразків Alinity ci-series Sample Cups (1 000 штук), або еквівалент
Змінні кришки для калібраторів/контролів Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps (100 штук), або еквівалент
Змінні кришки для реагентів Alinity Reagent Replacement Caps (100 штук), або еквівалент
Реакційні ємності Alinity Reaction Vessels (4 000 штук), або еквівалент
Тригерний розчин Alinity Trigger Solution або еквівалент
Претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution або еквівалент упаковок
Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень скрінінгу донорської крові
Контроль Virotrol® Syphilis LR-A (5 x 4 мл) упаковок
Virotrol® I-F, контроль Virotrol® I (10 x 4 мл), або еквівалент
Virotrol® I-E, контроль Virotrol® I (10 x 4 мл), або еквівалент
Контроль Assayed Virotrol® I-C (1 x 5 мл), або еквівалент
Контроль Assayed Virotrol® I-E (1 x 5 мл), або еквівалент
Viroclear®, контроль Viroclear® (10 x 4 мл), або еквівалент
Зовнішній сервіс із забезпечення якості (ЗСЗЯ). Програма ВІЛ/гепатит (12 x 2 мл) наборів
Зовнішній сервіс із забезпечення якості (ЗСЗЯ). Програма сифіліс (12 x 1,5 мл)
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами Cobas e411, е601
Гепатит С, II покоління, 100 тестів, або еквівалент упаковок
Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент
Тест-система для визначення ВІЛ комбі PT HIV combi PT Elecsys cobase, 100 тестів, або еквівалент
Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 тестів, або еквівалент
Універсальний розчинник, флакони 2 по 16 мл, або еквівалент
Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент упаковок
Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
Розчин для очищення іонселективного модуля Sys Clean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент
Наконечник для проб Elecsys 2010/cobas e 411, 30 по 120 штук, або еквівалент
Реакційна пробірка Elecsys 2010/cobas e 411, 60 по 60 штук, або еквівалент
Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквівалент штук
Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент упаковок
Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент
Сервісний набір SAP Elecsys cobas e або еквівалент
Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони по 2 мл, або еквівалент
Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент
Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент
Системна речовина cobas® ProCell/m, 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 801, або еквівалент
Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, або еквівалент
Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент
Системна речовина cobas® ProbeWash M, 12 флаконів по 70 мл, або еквівалент упаковок
Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквівалент
Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент
Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601 або еквівалент
Тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент
Тест для визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент
Підтверджувальний тест для поверхневого антигена вірусу гепатиту B, Elecsys cobas e, або еквівалент
Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів, Elecsys cobase, або еквівалент
Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквівалент
Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохети, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент
Пробірка для зразків Sample cup, 5 000 штук, або еквівалент
Контейнер для твердих відходів cobas e, 411 Cleanliner, 14 штук, або еквівалент
ISE Cleaning Solution/SysClean, cobas e601, або еквівалент наборів
Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом cobas s201
Тест для виявлення РНК ВІЛ-1, ВІЛ-2; РНК вірусу гепатиту С, ДНК вірусу гепатиту В на системі cobas s 201, 96 тестів, cobas® TaqScreen MPX Тест, версія 2, 96 тестів, або еквівалент наборів
Набір контролів для тесту T-SCRN MPX v 2.0, 6 наборів, cobas® TaqScreen MPX, контрольний набір, версія 2, 3 по 6 флаконів по 1,6 мл, або еквівалент
Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), cobas®, 12 по 24 штуки, або еквівалент
Вхідні S-трубки 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, cobas®, або еквівалент
Наконечники K-tips/K-Tip, cobas®, 12 по 36 штук, або еквівалент
Пробірка K-tube/K-Tube Rack, cobas®, 12 по 96 штук, або еквівалент
Промивочний реагент для тесту для прямого кількісного визначення ДНК парвовірусу В19 генотипів 1, 2, і 3 та прямого якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А генотипів I, II, III у плазмі крові людини, cobas® TaqScreen WashReagent, 5,1 л, або еквівалент
Архівна пластина Hamilton Star з бар-кодом, cobas®, або еквівалент
Ущільнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 50 одиниць, або еквівалент
Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 10 одиниць, або еквівалент
Наконечник із фільтром Hamilton Star, cobas® 3, 840 одиниць, або еквівалент
Контейнер для відходів Waste bag biohazard, 25 штук, або еквівалент
Верифікаційний розчин для s201 Verification solution, 250 мл, або еквівілент штук
Сервісний набір Kit Maintenance CAP SM для s201, або еквівалент наборів
Kit Maintenance CAP ESM для s201, або еквівалент

 

Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна) флакони, пероральне

застосування

10 доз
Вакцина для профілактикиполіомієліту (інактивована) флакони, ампули,

заповнений шприц,

для ін’єкцій

1/10 доз
Вакцина для

профілактики

туберкульозу

флакони, ампули в

комплекті з

розчинником,

для ін’єкцій

10/20 доз
Вакцина для

профілактики

пневмококової

інфекції

флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій 1/4 дози
Вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим

компонентом

суспензія для ін’єкцій 1/2/10 доз
Вакцина для профілактики кору,

паротиту та краснухи

флакони, ампули 1 та 2 дози
Вакцина для профілактики

гепатиту В для дітей

флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій 1 доза
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП) 1/2/10 доз
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М) флакони, ампули 1/2/5/10 доз
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій 1 доза
Комбінована вакцина для профілактики кашлюка із цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b флакони, ампули для ін’єкцій 1/2/5/10 доз
Вакцина для профілактики сказу флакони, ампули 1 доза

 

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Шприци з голкою одноразові для розведення вакцини одноразові шприци (1/2/5 мл)
Шприци з голкою самоблокуючі, одноразові, для ін’єкцій одноразові самоблокуючі шприци

(0,05/0,1/

0,5/1/2/5 мл)

Коробки для безпечної утилізації використаного матеріалу 5—8 л

 

Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження

 

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Соматропін флакон, флакон з

адаптером для

безголкового

інжектора,

картридж,

шприц-ручка

міліграмів для дітей віком після 10 років
Соматропін артридж,

шприц-ручка,

флакон з адаптером

для безголкового інжектора

—“— для дітей віком до 10 років

 

Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Абсорбуюча губчаста пов’язка з м’якого силікону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10 %) 1 пов’язка
Губчаста пов’язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10 %)
Абсорбуюча губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм)
Абсорбуюча обрамлена губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 х 20 cм (± 5 cм)
Пов’язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм)
Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 х 20 см (± 2 см) 1 сітка
Ліпідо-колоїдний контактний шар на рану, 20 х 30 см
Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 х 10 см (2 штуки) 1 серветка
Трубчастий бинт Tubifast ТМ RED LINE, 10 м, або еквівалент 1 бинт
Трубчастий бинт Tubifast ТМ GREEN LINE, 10 м, або еквівалент
Трубчастий бинт Tubifast ТМ BLUE LINE, 10 м, або еквівалент
Трубчастий бинт Tubifast ТМ YELLOW Line, 10 м, або еквівалент
Трубчастий бинт Tubifast ТМ PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXACREP, 4 см х 4 м, або еквівалент
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXACREP, 6 см х 4 м, або еквівалент
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXACREP, 8 см х 4 м, або еквівалент
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXACREP, 10 см х 4 м, або еквівалент
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA- CREP, 12 см х 4 м, або еквівалент
Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент 1 флакон
Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент 1 туба

 

Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Такролімус таблетки, капсули 0,5 мг
Такролімус таблетки

пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії

0,5 мг
Такролімус таблетки, капсули 1 мг
Такролімус таблетки

пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії

1 мг
Такролімус 3 мг
Такролімус таблетки, капсули 5 мг
Такролімус таблетки

пролонгованої дії, капсули

пролонгованої дії

5 мг
Циклоспорин таблетки, капсули 25 мг
Циклоспорин 50 мг
Циклоспорин 100 мг
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат) 180 мг
Мофетіла мікофенолат 250 мг
Базиліксімаб ампулули, флакони, шприц-тюбик 20 мг
Еверолімус таблетки, капсули 0,75 мг
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий ампулули, флакони, шприц-тюбик 25 мг
Азатіоприн таблетки, капсули 50 мг
Валганцикловір 450 мг
Такролімус гранули для оральної суспензії 0,2 мг для дітей до 5 років
Такролімус 1 мг сс
Циклоспорин розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального 100 мг/мл по 50 мл у флаконі сс
Мофетіла мікофенолат суспензія для перорального прийому у флаконі 1 г/5 мл по 110 г у флаконі для дітей до 5 років

 

Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра штук

 

Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дощування Примітка
Рисперидон розчин оральний 1 мг/мл по 30 мл
Рисперидон таблетки 1 мг
Рисперидон 2 мг
Арипіпразол 5 мг
Арипіпразол 10 мг
Арипіпразол 15 мг
Оланзапін 5 мг
Метилфенідат таблетки, капсули з негайним вивільненням 10 мг
Вігабатрин таблетки, капсули, драже 500 мг
Метилфенідат таблетки, капсули з повільним вивільненням 18 мг
Атомоксетин капсули 10 мг
Атомоксетин 18 мг
Атомоксетин капсули 25 мг
Атомоксетин 40 мг
Атомоксетин 60 мг
Атомоксетин 80 мг
Флуоксетин таблетки, капсули 20 мг
Солі вальпроєвої кислоти сироп 57,64 мг/мл або 50 мг/мл
Солі вальпроєвої кислоти таблетки 300 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повільним вивільненням 300 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки 500 мг
Солі вальпроєвої кислоти таблетки, капсули з повільним вивільненням 500 мг
Леветирацетам розчин оральний 100 мг/1 мл
Леветирацетам таблетки 250 мг
Леветирацетам 500 мг
Ламотриджин таблетки, що диспергуються 50 мг
Ламотриджин 100 мг

 

Ендопротези та набори для імплантації

Назва медичного виробу Одиниця виміру Примітка
Кульшові суглоби цементні: тотальні ендопротези штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Кульшові суглоби цементні: ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання
Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні штук для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу
Ендопротез кульшового суглоба ревізійний гібридної фіксації для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування
Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв’язаний ротаційний
Інтрамедулярний телескопічний ротаційностабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки для використання у громадян з недосконалим остеогенезом
Інтрамедулярний телескопічний ротаційностабільний фіксатор
Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів
Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки для використання у дітей, хворих на пухлини кісток
Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки
Імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта коплектів для використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта

Примітки. Для цілей цієї постанови термін “медичний виріб” застосовується до будь-яких виробів (товарів), внесених до переліку, затвердженого цією постановою.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті