Постанова КМУ від 29.06.2021 р. № 677

02 Липня 2021 12:14 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 р. № 677
Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Міністерства цифрової трансформації стосовно запровадження з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії 2021/472 від 17 березня 2021 р. сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби (далі — COVID-сертифікат).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

Правила підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби;

Порядок формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України;

зразки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

21. Установити, що:

1) формування та використання, зокрема підтвердження чинності, іноземних та міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється у взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та відповідно до документації зазначеної довірчої мережі;

2) формування міжнародних та внутрішніх COVID-сертифікатів, які підтверджують вакцинацію, передбачену пунктами 7–20 таблиці 3 та пунктами 1–6 таблиці 4 додатка до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється за наявності технічної можливості електронних інформаційних ресурсів, що використовуються для формування таких сертифікатів.

2. Затвердити Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, що додається.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 583 і від 16 червня 2021 р. № 611, зміни, що додаються.

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації розробити та подати в місячний строк в установленому порядку Кабінетові Міністрів України:

правила підтвердження чинності COVID-сертифіката;

зразок COVID-сертифіката.

4. Міністерству охорони здоров’я:

1) у місячний строк затвердити регламент обігу даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;

2) подавати зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України:

Міністерству закордонних справ — для офіційного перекладу зазначених змін на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;

Адміністрації Державної прикордонної служби — для врахування у службовій діяльності;

Міністерству цифрової трансформації — для передачі до довірчої мережі Європейського Союзу у форматах, визначених документацією зазначеної довірчої мережі.

5. Міністерству цифрової трансформації за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифіката через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

5. Міністерству цифрової трансформації:

за наявності технічної можливості отримувати дані від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, забезпечити формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

забезпечити електронну ідентифікацію та автентифікацію особи, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу під час передачі даних до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, з метою формування, відображення та підтвердження чинності COVID-сертифікатів через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;

надати доступ Адміністрації Державної прикордонної служби та Міністерству закордонних справ до програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;

забезпечити розроблення програмного забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифікатів на території України органами, підрозділами, фізичними та юридичними особами (їх представниками), яким законодавство дає право проводити таку перевірку, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

здійснювати постійне оновлення програмного забезпечення у разі зміни в наборах даних, необхідних для формування та використання COVID-сертифікатів;

до 31 грудня 2021 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України для затвердження проєкт регламенту обігу ключів для засвідчення та перевірки чинності COVID-сертифіката.

6. Міністерству закордонних справ:

забезпечити внесення даних щодо можливості використання COVID-сертифіката для перетину державного кордону іноземних держав до інтерактивного ресурсу для відображення особливостей в’їзду до іноземних держав;

забезпечити в установленому порядку за погодженням з Міністерством охорони здоров’я укладення міжнародних договорів про взаємне визнання COVID-сертифікатів;

здійснювати інформування Адміністрації Державної прикордонної служби про умови укладених міжнародних договорів про взаємне визнання COVID-сертифікатів;

забезпечити офіційний переклад змін до правил валідації COVID-сертифікатів України на англійську та за можливості на інші державні мови держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу;

постійно проводити на технічному рівні перевірку відповідності правил перевірки COVID-сертифікатів іноземних держав міжнародним домовленостям та повідомляти іноземній державі про виявлену невідповідність;

забезпечити інформування дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні про здійснення ними повноважень з питань забезпечення прав іноземців, які визначені частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», на отримання COVID-сертифікатів.

7. Адміністрації Державної прикордонної служби:

забезпечити проведення перевірки наявності COVID-сертифікатів, належності пред’явлених COVID-сертифікатів громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, особам, яких Україною визнано біженцями чи такими, які потребують додаткового захисту, або громадянам держав — членів Європейського Союзу довірчої мережі Європейського Союзу  або держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів;

забезпечити в разі наявності технічної можливості підтвердження чинності COVID-сертифікатів осіб, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

забезпечити використання програмного забезпечення, що використовується у довірчій мережі Європейського Союзу для перевірки чинності COVID-сертифікатів;

застосовувати в роботі зміни до правил валідації COVID-сертифікатів України не пізніше ніж через 24 години з моменту їх надходження від Міністерства охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 червня 2021 р. № 677

ПОРЯДОК
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1. Цей Порядок визначає вимоги до формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби (далі — COVID-сертифікат), з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

COVID-сертифікат — документ в електронній формі, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається уповноваженою установою держав ― членів Європейського Союзу або уповноваженою установою держави, містить персональні, зокрема медичні, дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;

власник COVID-сертифіката (далі — власник сертифіката) — фізична особа, медичні дані якої відображені в COVID-сертифікаті;

внутрішній COVID-сертифікат України (далі — внутрішній сертифікат) — сертифікат, виданий в Україні та призначений для використання на території України, який формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби та не містить медичних даних власника; невід’ємною частиною зазначеного сертифіката є відцифрований образ його обличчя, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон;

довірча мережа ЄС полімеразної ланцюгової реакції — довірча мережа цифрового COVID-сертифіката ЄС (EU Digital COVID Certificate trust framework), яка створена та функціонує на базі мережі електронної інтероперабельної системи охорони здоров’я ЄС відповідно до Директиви 2011/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р. про застосування прав пацієнтів у транскордонній системі охорони здоров’я, Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2021 р. про засади видачі, перевірки та визнання взаємосумісних сертифікатів про вакцинацію, тестування та одужання (цифровий сертифікат COVID-19 ЄС) для забезпечення вільного пересування під час пандемії COVID-19 та до якої Україна добровільно приєдналася згідно з умовами Імплементаційного рішення (ЄС) 2021/1380 Європейської Комісії від 19 серпня 2021 р. про встановлення еквівалентності з метою забезпечення права на вільне пересування в межах Союзу, сертифікатів COVID-19, виданих Україною, до сертифікатів, виданих відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/953 Європейського Парламенту та Ради;

внутрішній COVID-сертифікат України (далі — внутрішній сертифікат) — виданий в Україні та призначений для використання на території України сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби;

запит — звернення особи (її законного представника) щодо отримання COVID-сертифіката, яке надійшло через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі — мобільний додаток Порталу Дія);

запитувач — громадянин України, іноземець та особа без громадянства, які постійно проживають на території України, або особа, яку Україна визнала біженцем чи такою, яка потребує додаткового захисту, що звернулися із запитом щодо отримання COVID-сертифіката стосовно себе або особи, законним представником якої відповідна особа є;

засвідчення COVID-сертифіката — автоматичний процес забезпечення інтероперабельності форматів та алгоритмів формування COVID-сертифікатів, контролю цілісності та підтвердження походження відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті, яким завершується формування COVID-сертифіката і метою якого є забезпечення проведення перевірки чинності такого сертифіката незалежно від його використання за територіальним призначенням;

іноземний COVID-сертифікат (далі — іноземний сертифікат) — сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції  на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs або одужання особи від зазначеної хвороби, який формується та видається уповноваженою установою держав ― членів Європейського Союзу =;або уповноваженою установою іноземної держави, з якою Україною укладено міжнародний договір про взаємне визнання;

інтероперабельність — функціональна сумісність технічних рішень, що використовуються під час формування, засвідчення та підтвердження чинності COVID-сертифіката;

міжнародний COVID-сертифікат України (далі — міжнародний сертифікат) — виданий в Україні та призначений для використання на території України та за межами України сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби (UA COVID Сertificate);

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції — тестування на визначення наявності вірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції;

тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs — швидке тестування для виявлення антигена вірусу SARS-CoV-2, що ґрунтується на принципі імунохроматографічного аналізу;

уповноважена установа — установа, яка відповідно до цього Порядку на підставі даних, отриманих від центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних), формує та засвідчує COVID-сертифікати, або установа, визначена іноземною державою для формування та засвідчення іноземних сертифікатів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства Украї­ни про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я »(Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604).

3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпунктах 1—4 та 6 пункту 11 цього Порядку, та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон для формування у сертифікаті відомостей, зазначених у підпункті 1 (зокрема прізвища, імені власника сертифіката латинськими літерами) пункту 11 цього Порядку, а також використання відцифрованого образу обличчя такого власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, у випадку формування внутрішнього сертифіката.

Формування міжнародного сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Внутрішній сертифікат формується за бажанням запитувача виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія одночасно з формуванням міжнародного сертифіката з використанням мобільного додатка Порталу Дія та на підставі відомостей, які надійшли для формування зазначеного міжнародного сертифіката з центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру або е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон.

Для зручності використання міжнародні та внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, мають жовтий колір (жовті сертифікати), а не менше ніж однією дозою однодозної вакцини та не менше ніжа однією дозою однодозної вакцини та двома дозами дводозної вакцини — зелений колір (зелені сертифікати).

3. Формування COVID-сертифіката здійснюється на підставі відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

4. Уповноваженою установою для формування і засвідчення COVID-сертифікатів в Україні є державне підприємство «Дія».

5. Підставами для формування COVID-сертифіката є наявність внесеної до центральної бази даних в установленому порядку інформації про:

вакцинацію від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;

тестування на COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;

факт одужання від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит.

6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.

Запит повинен містити такі дані про особу, щодо якої він робиться:

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

серію (за наявності) та номер одного з таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

тимчасового посвідчення громадянина України;

посвідки на постійне проживання в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

На запит повинен бути накладений кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Запит надсилається до центральної бази даних та Єдиного державного демографічного реєстру (крім відомостей, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту).

 1. Запитувач надає однозначні згоди на передачу, поширення та надання уповноваженій установі інформації про нього або про особу, законним представником якої він є:

НСЗУ — персональних, зокрема медичних, даних, що містяться в центральній базі даних;

ДМС — персональних даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Згоди надаються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

6. Формування COVID-сертифіката здійснюється уповноваженою установою за запитом запитувача.

Для формування COVID-сертифіката використовуються дані, що містяться в центральній базі даних, відібрані та сформовані на запит запитувача за умови надання в запиті однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних запитувача або особи, законним представником якої він є, уповноваженій установі.

Згода надається відповідно до Законів України «Про захист персональних даних» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

7. Запит на надання з центральної бази даних відомостей, необхідних для формування COVID-сертифіката, повинен містити дані, достатні для однозначної ідентифікації особи запитувача та особи, щодо якої здійснюється запит.

На запит повинен бути накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

8. Обсяг та структура даних, порядок електронної взаємодії визначаються в договорі щодо інформаційної взаємодії, розробленому згідно з вимогами Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних реєстрів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), та Положення про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).

9. Підтвердження особи під час формування запиту засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу.

9. Підтвердження особи під час формування запиту засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу.

10. Обробка персональних даних, передбачена цим Порядком, здійснюється з метою формування, засвідчення, видачі, використання та підтвердження чинності COVID-сертифіката.

Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.

11. До відомостей, що містяться у сформованому міжнародному сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою та латинськими літерами;

2) дата народження власника;

3) інформація про хворобу;

4) дані щодо:

вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);

негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);

одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного результату тестування на COVID-19);

5) унікальний номер сертифіката;

6) строк дії сертифіката;

7) держава, що видала сертифікат;

8) інформація про уповноважену установу.

12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою;

2) дата народження власника;

3) кінцева дата строку дії сертифіката;

4) вид сертифіката (жовтий або зелений) — тільки для сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

5) відцифрований образ обличчя власника, що відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, який відображається у внутрішньому сертифікаті виключно з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою;

2) дата народження власника;

3) унікальний номер сертифіката;

4) кінцева дата строку дії сертифіката.

З метою візуальної ідентифікації власника внутрішнього сертифіката в мобільному додатку Порталу Дія разом з прізвищем та ім’ям власника сертифіката, кінцевою датою строку дії сертифіката відображається відцифрований образ його обличчя, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

13. Після формування COVID-сертифікат видається запитувачу засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

14. Строк дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифіката України визначається клінічними критеріями його формування та використання, наведеними у додатку.

15. Повідомлення про формування або відмову у формуванні COVID-сертифіката у зв’язку з відсутністю необхідних даних надсилається запитувачеві автоматично засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

16. COVID-сертифікати та їх копії в паперовій формі мають однакову юридичну силу.

17. Засвідчення COVID-сертифікатів здійснюється програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, або програмними засобами, інтегрованими до інформаційної системи уповноваженої установи, із забезпеченням централізованого автоматизованого постачання таких засобів технічним адміністратором Порталу Дія.

Формування та засвідчення COVID-сертифікатів здійснюється з використанням форматів та алгоритмів, які відповідають європейським та міжнародним стандартам і специфікаціям та забезпечують інтероперабельність під час підтвердження їх чинності.

18. COVID-сертифікат не видається у разі, коли:

запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних та/або ДМС персональних даних уповноваженій установі.

Формування внутрішнього сертифіката здійснюється у разі надання запитувачем згоди на відображення у ньому відцифрованого образу обличчя з е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон особи.

запитувач надіслав запит щодо особи, стосовно якої в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних не зазначена інформація про запитувача як про законного представника особи;

відсутні персональні та/або медичні дані, необхідні для формування COVID-сертифіката.

19. Підтвердження чинності COVID-сертифікатів забезпечується з використанням програмних засобів Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, з функціями контролю цілісності, підтвердження походження відомостей, що містяться в COVID-сертифікатах, та відповідності COVID-сертифікатів вимогам законодавства, що регулює використання COVID-сертифікатів, які застосовуються безпосередньо на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, або в інших інформаційних системах, засобами яких здійснюється підтвердження чинності.

20. Мінцифри забезпечує в порядку електронної інформаційної взаємодії надання доступу до програмних засобів підтвердження COVID-сертифікатів органам, уповноваженим здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, а також Адміністрації Держприкордонслужби для забезпечення можливості в’їзду в Україну, виїзду, транзитного проїзду та перебування на території іноземних держав громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, особам, яких Україною визнано біженцями чи такими, які потребують додаткового захисту.

21. З метою підтвердження за межами України чинності міжнародних сертифікатів та підтвердження в Україні чинності іноземних сертифікатів Мінцифри відповідно до умов міжнародних договорів України про взаємне визнання COVID-сертифікатів у разі наявності технічної можливості забезпечує обмін з уповноваженими органами іноземних держав програмними засобами з функціями контролю цілісності та підтвердження походження відомостей, що містяться в COVID-сертифікатах, із наданням доступу до програмних засобів, отриманих від уповноважених органів іноземних держав, Адміністрації Держприкордонслужби та органам, уповноваженим здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні.

211. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності.

COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.

22. Під час перетину державного кордону іноземні сертифікати та міжнародні сертифікати використовуються відповідно до клінічних критеріїв формування та використання COVID-сертифікатів, наведених у додатку.

23. Внутрішні сертифікати Міжнародні та внутрішні сертифікати використовуються на території України використовуються у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14).

Міжнародні та внутрішні сертифікати мають на території України однаковий статус і встановлювати випадки використання виключно міжнародного або внутрішнього сертифіката забороняється.

24. Запитувач може отримати один чи більше COVID-сертифікатів відповідно до відомостей, що містяться та надходять з центральної бази даних, та відповідно до клінічних критеріїв формування та використання COVID-сертифікатів, наведених у додатку.

Додаток до Порядку

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію, від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби в Україні

Підстава для формування COVID-сертифіката Клінічні критерії для формування COVID-сертифіката Строк дії міжнародного COVID-сертифіката
України
Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката України Строк дії іноземного COVID-сертифіката на території України
1. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) наявні відомості про повний курс вакцинації від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів щодо кожної введеної дози за протоколом) COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо останньої дози вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
2. Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19 (далі — тестування на COVID-19) у центральній базі даних наявні відомості про результат тестування на COVID-19 із негативним результатом COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо отримання негативного результату тестування на COVID-19 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
3. Одужання від COVID-19 у центральній базі даних наявні відомості про діагноз COVID-19, підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, результат якого є позитивний, за наявності відомостей про одужання 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

Таблиця 1

Підстави та клінічні критерії формування COVID-сертифікатів і визначення строків їх дії

Підстава для формування  COVID-сертифіката Клінічні критерії для формування COVID-сертифіката Строк дії міжнародного COVID-сертифіката
України
Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката України Строк дії іноземного COVID-сертифіката на території України
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  (далі — COVID-19) у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) ув Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів щодо кожної введеної дози за протоколом наявні відомості про повний курс вакцинації від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідають відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під час перевірки  відомостей про серію вакцини не враховуються наявність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмінності, пов’язані з регістром літер, та застосовується

співставлення літер українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 2 «Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування  COVID-сертифікатів» цього додатка. У випадках, якщо зазначені алгоритми не сприяли передачі даних, необхідних для формування     COVID-сертифіката, застосовується пошук серії в таблиці співставлення серій вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністратором центральної бази даних. У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від
COVID-19, для визначення завершеності курсу вакцинації використовується таблиця 3 «Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від
COVID-19» цього додатка);
транслітерація українського алфавіту латиницею, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 202) COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо останньої дози вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19

COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо останньої дози вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19

180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19  (далі — тестування на COVID-19) у центральній базі даних наявні відомості про результат тестування на COVID-19 із негативним результатом COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей прощодо отримання негативного результату тестування на COVID-19 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
Одужання від COVID-19 у центральній базі даних наявні відомості про діагноз COVID-19, підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, результат якого є позитивний, за наявності відомостей про одужання 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

Таблиця 2

Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів

Порядковий номер Літера кириличного алфавіту Літера латинського алфавіту
1 А A
2 В B
3 Е E
4 І I
5 К K
6 М M
7 Н H
8 О O
9 Р P
10 С C
11 Т T
12 У Y
13 Х X

Таблиця 3

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19

Порядковий номер Назва вакцини Мінімальний строк між дозами Максимальний строк між дозами Чинність COVID-сертифіката
1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА 14 днів 180 днів від дати другої дози
2 КОМІРНАТІ / COMIRNATY™ 21 день 180 днів від дати другої дози
3 Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів від дати другої дози
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

28 30 днів

180 днів від дати другої дози
5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)

28 30 днів

180 днів від дати другої дози
6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD 28 днів 180 днів від дати другої дози

 7  6

Janssen COVID-19 Vaccine ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD одна доза через 14 днів після вакцинації від COVID-19

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 червня 2021 р. № 677

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236

1. У пункті 22:

1) абзац перший підпункту 5 викласти в такій редакції:

«5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19 (далі — іноземний сертифікат), виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім:»;

2) абзац другий підпункту 7 після слів «курсу вакцинації» доповнити словами і цифрами «, чи міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 (далі — міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката».

2. Абзац другий підпункту 6 пункту 3 після слів «курсу вакцинації» доповнити словами «, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)».

3. Абзац четвертий підпункту 11 пункту 35 після слів «курсу вакцинації» доповнити словам «, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)».

4. У пункті 7:

1) в абзаці шостому підпункту 3 слова «курсу вакцинації.» замінити словами «курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат;»;

2) абзац десятий підпункту 4 після слів «курсу вакцинації» доповнити словами «чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат».

Додаток до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 14 липня 2021 р. 716)

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ

формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію, від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби в Україні

Підстава для формування COVID-сертифіката Клінічні критерії для формування COVID-сертифіката Строк дії міжнародного COVID-сертифіката
України
Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката України Строк дії іноземного COVID-сертифіката на території України
1. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів щодо кожної введеної дози за протоколом наявні відомості про повний курс вакцинації від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідають відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під час перевірки відомостей про серію вакцини не враховуються наявність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмінності, пов’язані з регістром літер, та застосовується транслітерація українського алфавіту латиницею, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 202) COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо останньої дози вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 180 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
2. Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19 (далі — тестування на COVID-19) у центральній базі даних наявні відомості про результат тестування на COVID-19 із негативним результатом COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей щодо отримання негативного результату тестування на COVID-19 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
3. Одужання від COVID-19 у центральній базі даних наявні відомості про діагноз COVID-19, підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, результат якого є позитивний, за наявності відомостей про одужання 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

Додаток до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2021 р. № 954)

КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні

Таблиця 1

Підстави та клінічні критерії формування міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів і визначення строків їх дії

Підстава для формування COVID-сертифіката Клінічні критерії формування COVID-сертифіката Строк дії міжнародного COVID-сертифіката Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката
1. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19) у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (далі — центральна база даних) у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про вакцинацію від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідають відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються (під час перевірки відомостей про серію вакцини не враховуються наявність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмінності, пов’язані з регістром літер, та застосовується співставлення літер українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 2 «Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів» цього додатка. У випадках, якщо зазначені алгоритми не сприяли передачі даних, необхідних для формування COVID-сертифіката, застосовується пошук серії в таблиці співставлення серій вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністратором центральної бази даних. У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від COVID-19, для визначення завершеності курсу вакцинації використовується таблиця 3 «Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19» цього додатка). У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під час формування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 цього додаткацього додатка) COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей  щодо вакцинації 270365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19 270365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
2. Тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції

у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19)

COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до центральної бази даних відомостей про отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції

72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу
3. Одужання від COVID-19 у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявний медичний запис про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги, який містить інформацію про встановлений діагноз «2019-nCoV гостра респіраторна хвороба» (код U07.1 відповідно до національного класифікатора 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»), внесений відповідно до вимог галузевих стандартів у сфері охорони здоров’яCOVID-сертифікат може бути сформований на п’ятнадцятий день з дати встановлення відповідного діагнозуCOVID-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік (за наявності технічної можливості щодо обліку сформованих COVID-сертифікатів)у центральній базі даних у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів наявні відомості про діагноз COVID-19: підтверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що було проведено та внесено суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та який наявний в переліку верифікованих лабораторій, затвердженому керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (COVID-19), або тестування на COVID-19 методом Ag-RDTs із статусом «одужав»

COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для відповідного тестування на COVID-19, результат якого є позитивним

105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу

180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

Таблиця 2

Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів

Порядковий номер Літера кириличного алфавіту Літера латинського алфавіту
1 А A
2 В B
3 Е E
4 І I
5 К K
6 М M
7 Н H
8 О O
9 Р P
10 С C
11 Т T
12 У Y
13 Х X

 

Таблиця 3

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19

Порядковий номер Назва вакцини першої дози Назва вакцини другої дози Мінімальний строк між дозами Максимальний строк між дозами
1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА 14 днів 180 днів
2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ 21 день 180 днів
3 Moderna COVID-19 Vaccine Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA 28 днів 180 днів
5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) 28 днів 180 днів
6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD 28 днів 180 днів
7 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ Moderna COVID-19 Vaccine 28 днів 180 днів
8 Moderna COVID-19 Vaccine КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ 28 днів 180 днів
9 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA 28 днів  180 днів
10 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD  28 днів  180 днів
11 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)  28 днів  180 днів
12 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD  28 днів  180 днів
13 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA  28 днів  180 днів
14 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)  28 днів  180 днів
15 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів
16 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів
17 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD КОМІРНАТІ/COMIRNATY™  28 днів  180 днів
18 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA або Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів
19 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів
20 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD Moderna COVID-19 Vaccine  28 днів  180 днів
21 Janssen COVID-19 Vaccine одна доза

Таблиця 4

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати)

Порядковий номер Назва вакцини Початок чинності Кінець чинності
1 КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози
2 КОМІРНАТІ/COMIRNATY™ від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози
3 Moderna COVID-19 Vaccine від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози
4 ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози
5 Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози
 6 ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD від дати введення дози 30120 днів від дати введення дози

Таблиця 5

Відомості про початок та закінчення дії чинності COVID-сертифікатів на території Україні

Підстава для формування COVID-сертифіката Іноземний COVID-сертифікат Міжнародний COVID-сертифікат Внутрішній COVID-сертифікат
початок дії закінчення дії початок дії закінчення дії початок дії закінчення дії
1. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)або 2/2) одна доза — 30 днів
дві дози або більше — 270 днів
якщо одна доза — 30120 днівякщо дві дози — 365 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2  або 2/2)

одна доза — 30 днів
дві дози або більше — 270 днів

якщо одна доза — 30120 днів

якщо дві дози — 365 днів

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2, 2/2 або 3/3)

для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)

одна доза — 30 днів (жовтий сертифікат) дві дози або більше — 270 днів (зелений сертифікат)

якщо одна доза — 30120  днів (жовтий сертифікат)

якщо дві дози — 365 днів (зелений сертифікат)

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

270 днів

365 днів

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

270 днів

365 днів

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1 або 2/2)

для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)

270 днів

365 днів

2. Тестування на COVID-19 від години забору біологічного матеріалу для аналізу

методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години

методом Ag-RDTs: 48 годин

від години забору біологічного матеріалу для аналізу методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години від години забору біологічного матеріалу для аналізу методом полімеразної ланцюгової реакції: 72 години
3. Одужання від COVID-19 від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs 180 днів

на 15 день з дати встановлення відповідного діагнозу

від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs

105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу

180 днів

на 15 день з дати встановлення відповідного діагнозу

від дати забору біологічного матеріалу для аналізу з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або методом Ag-RDTs

105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу

180 днів

Таблиця 6

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації під час отримання бустерної дози*

у разі поєднання вакцини для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію) від COVID-19

Назва вакцини попередньої дози Назва вакцини бустерної дози
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated Comirnaty™ Moderna COVID-19 Vaccine AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd. Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) COVISHIELD™ Ad26.COV2.S
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 90/270** 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
Comirnaty™ не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
Moderna COVID-19 Vaccine не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
AstraZeneca/SK Bioscience Co., Ltd. не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca) не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
COVISHIELD™ не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270
Ad26.COV2.S не поєднуються 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270 90/270

______________

* Бустерна доза — доза, що вводиться після проведення повного курсу вакцинації з метою посилення/відновлення імунної відповіді/ефективності вакцини, що зменшилася з часом, та продовження строку тривалості захисту.

** Мінімальний/максимальний строк вакцинації вакцинами відповідного поєднання.».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2021 р. № 954

ПРАВИЛА

підтвердження чинності COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

1.Ці Правила встановлюють механізм підтвердження чинності COVID-сертифікатів, які формуються та використовуються відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).

2.Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

документація довірчої мережі ЄС — технічні регламенти, специфікації, довідники, класифікатори, переліки, інші технічні та нормативні документи, відповідно до яких функціонує довірча мережа ЄС, здійснюється інформаційна взаємодія в мережі, визначаються зміст, формат, періодичність, порядок передачі даних тощо;

правила валідації COVID-сертифіката (далі — правила валідації) — перелік умов держави — члена довірчої мережі ЄС для реалізації її політики з епідеміологічної безпеки, на відповідність яким може проводитися перевірка чинності відомостей, що містяться в COVID-сертифікаті;

QR-код COVID-сертифіката — форма COVID-сертифіката у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений сертифікат, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі — Порядок формування та використання COVID-сертифіката).

3.Підтвердження чинності COVID-сертифікатів здійснюється за ініціативою представників таких органів, підрозділів, осіб (далі — ініціатори):

 • Адміністрації Держприкордонслужби — у випадку використання COVID-сертифікатів для перетину особою державного кордону на в’їзд в Україну;
 • органів, уповноважених здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні, — у випадку контролю використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19;
 • органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб — у випадку використання COVID-сертифікатів для здійснення заходів (діяльності) без застосування обмежень, встановлених до відповідного рівня епідемічної небезпеки;
 • органів, визначених актами законодавства іноземних держав, — у випадку використання міжнародних COVID-сертифікатів за межами України;
 • МЗС — у випадку перевірки правил валідації інших держав;
 • підрозділів, визначених МОЗ та Мінцифри, які відповідають за технічну підтримку програмних засобів підтвердження чинності COVID-сертифікатів, — у випадках звернення власників (їх законних представників) сертифікатів та ініціаторів, зазначених у підпунктах 1—5 цього пункту, з проблем користування COVID-сертифікатами або програмними засобами; отримання повідомлення про технічні помилки в роботі програмних засобів; отримання повідомлення з МЗС про невиконання іноземною державою зобов’язань, пов’язаних з використанням міжнародних COVID-сертифікатів на її території.

4.Підтвердження чинності COVID-сертифіката передбачає:

 • пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності його власником або законним представником власника;
 • запит ініціатора щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката;
 • перевірку чинності COVID-сертифіката програмними засобами та ініціатором;
 • підтвердження або непідтвердження чинності COVID-сертифіката.

5.Для перевірки чинності COVID-сертифіката власник або законний представник власника пред’являє ініціатору QR-код зазначеного сертифіката. QR-код повинен бути придатним для зчитування його технічними засобами перевірки чинності, зокрема цілісний, неушкоджений, нанесений на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Інші елементи ніж QR-код, визначені зразками COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771), не є обов’язковими для пред’явлення під час перевірки чинності COVID-сертифіката та призначені лише для інформування власника про зміст такого сертифіката.

Одночасно власник або законний представник власника пред’являє документ, що посвідчує особу, дані якої містяться у COVID-сертифікаті.

Документ, що посвідчує особу, не вимагається у випадку пред’явлення внутрішнього сертифіката.

6.Пред’явлення COVID-сертифіката для перевірки чинності означає, що власник надав згоду на обробку його персональних, зокрема медичних, даних, які використовуються під час такої перевірки.

7.Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката забороняється будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних, зокрема медичних, даних, які містяться у ньому.

8.Функціональні можливості програмних засобів, які використовуються для підтвердження чинності COVID-сертифікатів, повинні забезпечувати зчитування і перевірку персональних, зокрема медичних, даних, але не повинні забезпечувати їх облік, передачу, збереження, зміну.

9.Запит щодо підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється ініціатором за допомогою технічних засобів і передбачає зчитування пред’явленого QR-коду COVID-сертифіката з урахуванням положень пункту 19 Порядку формування та використання COVID-сертифіката.

10.Програмне забезпечення для перевірки чинності COVID-сертифіката, яке використовується ініціатором, повинно застосовувати для такої перевірки правила валідації України, визначені МОЗ, та передбачати регулярне оновлення набору даних, необхідних для перевірки, відповідно до документації довірчої мережі ЄС.

11.Перевірка чинності COVID-сертифіката проводиться програмними засобами автоматично:

 • на відповідність документації довірчої мережі ЄС в частині технічних даних (унікальний номер та строк дії сертифіката, держава, що його видала, інформація про уповноважену установу);
 • на відповідність правилам валідації України:

іноземні та міжнародні сертифікати — в частині медичних даних (інформація про хворобу, дані щодо вакцинації від COVID-19, негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби);

внутрішні сертифікати, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, — в частині виду сертифіката (жовтий чи зелений).

12.Перевірка чинності COVID-сертифіката в частині персональних даних проводиться ініціатором особисто:

 • під час пред’явлення іноземного або міжнародного сертифіката — шляхом співставлення даних про прізвище, ім’я та дату народження власника з відомостями, які містяться в документі, що посвідчує його, та ідентифікації власника за фотографією (відображенням відцифрованого образу обличчя) у зазначеному документі;
 • під час пред’явлення внутрішнього сертифіката — шляхом ідентифікації власника за відображенням відцифрованого образу його обличчя, що міститься у зазначеному сертифікаті.

13.Рішення про чинність COVID-сертифіката в цілому приймає особисто ініціатор за умови, що підтверджена чинність усіх даних зазначеного сертифіката.

14.Підставами непідтвердження чинності COVID-сертифіката є:

 • непридатність QR-коду COVID-сертифіката для зчитування технічними засобами;
 • непред’явлення у випадках, визначених цими Правилами, документа, що посвідчує власника сертифіката, або невідповідність даних COVID-сертифіката відомостям зазначеного документа (крім внутрішнього сертифіката);
 • невідповідність даних COVID-сертифіката документації довірчої мережі ЄС та правилам валідації України;
 • наявність в COVID-сертифікаті даних щодо вакцинації вакциною, яка не включена Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

І. Зразки COVID-сертифікатів в електронній формі

 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Vaccination Certificate
Сертифікат вакцинації
Unique certificate identifier URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Унікальний номер сертифіката
Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
Date of birth YYYY-MM-DD
Дата народження
Disease or agent targeted: COVID-19
Захворювання або збудник:
COVID-19 vaccine or prophylaxis: COVID-19
Вакцина або профілактика від:
Vaccine medicinal product: Vaccine medicinal product
Назва вакцини:
Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer: Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer
Виробник або торгова марка вакцини:
Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series Х/Х
Кількість отриманих, а також кількість доз в серії
Date of vaccination, indicating the date of the latest dose received: YYYY-MM-DD
Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації:
Member State in which the vaccine was administered: ХХ
Держава, в якій було проведено вакцинацію:
Certificate issuer: Certificate issuer name
Уповноважена установа:
 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує негативний результат тестування
Test Certificate
Сертифікат тестування
Unique certificate identifier URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Унікальний номер сертифіката
Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
Date of birth YYYY-MM-DD
Дата народження
Disease or agent targeted: COVID-19
Захворювання або збудник:
Type of test: Type of test
Тип тесту:
Test name (optional for NAAT test): Test name (optional for NAAT test)
Назва тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції):
Test manufacturer (optional for NAAT test): Test manufacturer (optional for NAAT test):
Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції):
Date and time of the test sample collection YYYY-MM-DD
Дата та час забору матеріалу для зразка
Result of the test: Результат тестування
Результат тестування:
Testing centre or facility

(optional for rapid antigen test):

Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs)
Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs):
Member State in which the vaccine was administered: ХХ
Держава, в якій було проведено вакцинацію:
Certificate issuer: Certificate issuer name
Уповноважена установа:
 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджуєодужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Certificate of Recovery
Сертифікат одужання
Unique certificate identifier URN:UVCI:XX:UA:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Унікальний номер сертифіката
Surname(s) and forename(s) ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я
Date of birth YYYY-MM-DD
Дата народження
Disease or agent targeted: COVID-19
Захворювання або збудник:
Date of the holders’ first positive NAAT test result: YYYY-MM-DD
Дата першого позитивного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції:
Member State in which test was carried out: ХХ
Держава, в якій проводилося тестування:
Certificate issuer: Certificate issuer name
Уповноважена установа:
Certificate valid from YYYY-MM-DD
Сертифікат дійсний з
Certificate valid until (not more than 180 days after the date of first positive test result): YYYY-MM-DD
Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першого позитивного тестування):

ІІ. Зразки COVID-сертифікатів для видруку, в тому числі в паперовій формі

 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я Date of birth

Дата народження

XXXXXXUnique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

tripadvisor.mfa.gov.ua

Vaccination CertificateСертифікат вакцинації Disease or agent targeted: COVID-19 Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

COVID-19 vaccine or prophylaxis

Вакцина або профілактика від: COVID-19

COVID-19 vaccine medicinal product

Назва вакцини від COVID-19

 

COVID-19 vaccine marketing authorisation holder or manufacturer

Виробник або торгова марка вакцини від COVID-19

Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series

Кількість отриманих, а також кількість доз в серії

Date of vaccination, indicating the date of the latest dose received

Дата вакцинації із зазначенням дати останньої вакцинації

Member State in which the vaccine was administered

Держава, в якій було проведено вакцинацію

 

Certificate issuer:Уповноважена установа:

 

 

 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує негативний результат тестування
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

Date of birth

Дата народження

XXXXXX

Unique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

 

tripadvisor.mfa.gov.ua

Test CertificateСертифікат тестуванняDisease or agent targeted: COVID-19 Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2Type of testТип тестуTest name (optional for NAAT test)Назва тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції)Test manufacturer (optional for NAAT test)Виробник тесту (не обов’язково для тесту методом полімеразної ланцюгової реакції)Date and time of the test sample collectionДата та час забору матеріалу для зразкаResult of the testРезультат тестуванняTesting centre or facility(optional for rapid antigen test)Центр тестування (не обов’язково для тестування методом Ag-RDTs)

Member State in which the test was carried out:

Держава, в якій було проведено тестування

 

Certificate issuer:Уповноважена установа:

 

 

 

 1. Зразок міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA COVID Сertificate

 

Міжнародний COVID-сертифікат України

 

 

Surname(s) and forename(s)

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

Date of birth

Дата народження

XXXXXX

Unique certificate identifier

Унікальний номер сертифіката

XXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Цей сертифікат не є проїзним документом. Наукові дослідження щодо вакцинації, тестування та одужання від COVID-19 продовжують, у тому числі щодо нових штамів вірусу, що викликають занепокоєння. Перш ніж подорожувати, перевірте епідеміологічну ситуацію та відповідні обмеження в країні призначення.

 

tripadvisor.mfa.gov.ua

 

Recovery CertificateСертифікат одужання

 

Disease or agent from which the holder has recovered : COVID-19

Захворювання або збудник: гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Date of the holders’ first positive NAAT test result

Дата першого позитивного результату тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції

Member State in which test was carried out

Держава, в якій проводилося тестування

Certificate issuer

Уповноважена установа

Certificate valid from

Сертифікат дійсний з

Certificate valid until (not more than 180 days after the date of first positive test result)

Сертифікат діє до (не більше ніж 180 днів від дати першого позитивного тестування)

 

________

Примітки.

1. COVID-сертифікати виготовляються на папері розміром ISO А4 з можливістю для зручного транспортування скласти папір поперек довшої сторони до розміру ISO А5, а папір, складений до розміру ISO А5, скласти поперек довшої сторони до розміру ISO A6. Можуть бути відображені підказки про згинання до меншого формату. Половина COVID-сертифіката для видруку може бути оберненою на 180 градусів до другої його половини.

2. Рекомендована довжина сторін QR-коду COVID-сертифіката становить 50—60 міліметрів.

3. Колірність, шрифт, особливості накреслення шрифту вCOVID-сертифікаті не впливають на його чинність і можуть незначно відрізнятися відповідно до особливостей способу нанесення на поверхню. Розмір та пропорції елементів COVID-сертифіката, їх розташування один відносно одного можуть відрізнятися залежно від пристрою, на якому його візуалізовано.

4. Під час формування COVID-сертифіката на підставі вакцинації бустерною дозою в позиції «Number in a series of doses as well as the overall number of doses in the series/ Кількість отриманих, а також кількість доз в серії» додаються слова «(BOOSTER/БУСТЕР)».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1213

ПОРЯДОК
формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України

1. Цей Порядок встановлює механізм формування міжнародного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-сертифікат), для видачі іноземцям та особам без громадянства, які визначені частинами четвертою — п’ятнадцятою статті 4, частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та проживають або перебувають на території України, але які не підлягають реєстрації в електронній системі охорони здоров’я (далі — заявники).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).

3. Заявники мають право звернутися до органів, установ, організацій, підприємств, закладів, які організували або здійснили їх вакцинацію та мають необхідну для формування COVID-сертифікатів інформацію про вакцини (далі — організатори (виконавці) вакцинування), з проханням подати запит про формування COVID‑сертифікатів для видачі особам, вакцинування яких було організовано або здійснено (далі — запит).

4. Запит подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) до уповноваженої установи, що визначається відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, керівником організатора (виконавця) вакцинування протягом 24 годин з дати надходження звернення заявника.

Запити погоджуються МОЗ, крім запитів організаторів (виконавців) вакцинування з числа іноземних дипломатичних представництв, які погоджуються МЗС.

У запиті зазначається:

найменування та код згідно з ЄДРПОУ організатора (виконавця) вакцинування;

інформація про вакцину:

найменування виробника вакцини;

назва вакцини;

тип вакцини;

інформація про хворобу, для захисту людини від якої вводиться вакцина;

країна вакцинації;

кількість вакцинованих заявників;

кількість вакцинованих інших осіб (подають тільки організатори (виконавці) вакцинування);

електронна адреса, на яку уповноважена установа повинна надіслати перелік унікальних посилань для заповнення особисто заявниками в електронній формі заяви про формування COVID-сертифіката (далі — заява).

Організатор (виконавець) вакцинування окремо подає запит на кожну серію вакцин, що були використані під час вакцинації.

Інформація, необхідна для формування COVID-сертифікатів, готується на підставі документів про вакцинацію, які зберігаються організатором (виконавцем) вакцинування, а також які пред’являються організатору (виконавцю) вакцинування заявниками для підготовки запиту.

5. Уповноважена установа з використанням Порталу Дія протягом 24 годин з дати надходження запиту надсилає організатору (виконавцю) вакцинування на зазначену в запиті електронну адресу унікальні посилання на електронні форми заяв у кількості, що дорівнює кількості вакцинованих заявників, зазначених у запиті.

6. Організатор (виконавець) вакцинування протягом 24 годин з моменту отримання відповіді від уповноваженої установи передає заявнику інформацію про унікальне посилання на електронну форму заяви. Забороняється передавати одному заявнику інформацію про більше ніж одне унікальне посилання, крім випадків, коли заявник подає також заяву від імені особи, законним представником якої він є.

7. Заявник заповнює та надсилає уповноваженій установі з використанням Порталу Дія заяву, яка повинна містити:

1) прізвище, ім’я заявника національною мовою (згідно з паспортним документом) та латинськими літерами;

2) дату народження заявника;

3) дані про вакцинацію (вакцина, виробник, хвороба, дата вакцинації, номер вакцинації, країна вакцинації, серія вакцини (за наявності). Зазначені дані подаються для кожної дози вакцини;

4) найменування органу, до якого необхідно надіслати сформований COVID-сертифікат, а саме:

найменування територіального підрозділу ДМС, який видав заявнику посвідку на тимчасове проживання (далі — територіальний підрозділ ДМС) — для заявників, визначених частинами четвертою — п’ятнадцятою статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

найменування дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави або представництва міжнародної організації в Україні (далі — іноземне дипломатичне представництво) — для заявників, визначених частиною п’ятою статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

5) згоду на обробку уповноваженою установою інформації, що міститься у заяві про нього або про особу, законним представником якої він є.

8. Уповноважена установа після надходження заяви отримує від організатора (виконавця) вакцинування підтвердження особи заявника.

9. Формування COVID-сертифіката здійснюється з використанням Порталу Дія на підставі даних запиту та заяви.

10. Заявнику надсилається повідомлення про те, що його дані є прийнятими та прийнятними для формування COVID-сертифіката, для отримання якого необхідно звернутися до іноземного дипломатичного представництва, зазначеного в заяві.

11. Іноземне дипломатичне представництво або територіальний підрозділ ДМС видає з використанням Порталу Дія COVID-сертифікат заявнику за умови його ідентифікації за документом, що посвідчує особу, та пред’явлення ним паперового документа про вакцинацію, дані в якому відповідають даним в COVID-сертифікаті.

12. Порядок доступу до Порталу Дія відповідальних осіб іноземного дипломатичного представництва та територіального підрозділу ДМС для видачі COVID-сертифіката заявнику визначається Мінцифри.

13. Підтвердження особи під час подання запиту з використанням Порталу Дія здійснюється з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати фізичну особу (крім керівників іноземних дипломатичних представництв, особа яких підтверджується МЗС під час подання іноземним дипломатичним представництвом запиту, визначеного в пункті 4 цього Порядку).».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті