Проєкт Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо захисту конституційних прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу»

20 Липня 2021 2:14 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до ст. 93 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо захисту конституційних прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу».

Проєкт Закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України доповідатиме народний депутат України Батенко Тарас Іванович.

Народні депутати УкраїниБатенко Т.І.

 Констанкевич І.М.

 Гузь І.В.

 Скороход А.К.

 Поляков А.Е.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо захисту конституційних прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Паліативна допомога — це підхід, який покращує якість життя пацієнтів та їх сімей, що стоять перед проблемами, пов’язаними з хворобою, що загрожує життю, через запобігання і полегшення страждань шляхом ранньої ідентифікації та бездоганної оцінки та лікування болю та інших проблем, фізичних, психосоціальних і духовних.

Зростання потреби в паліативній допомозі, забезпеченні гідного догляду невиліковним пацієнтам наприкінці їхнього життя, що має місце в наш час, спричинене загальним старінням населення та поширенням тяжких хронічних захворювань.

В Україні історично склалось так, що питання якості смерті не розглядалося, це одна з ментальних особливостей нашого народу. А саме цей показник, міг би бути одним з критеріїв якості надання паліативної допомоги.

Паліативна допомога — це не лише для «кінця життя», пацієнт може отримувати паліативну допомогу й раніше у ході хвороби, отримуючи інше лікування тяжкого захворювання. Паліативна допомога може полегшити біль та інші важкі симптоми, але також включає психологічну, соціальну та духовну підтримку для пацієнта, його рідних чи доглядальників.

Тому, надзвичайно важливо мислити у парадигмі «паліативного підходу», холістичного підходу — що розглядає пацієнта як «цілісну» людину, усю людину, а не лише якусь її хворобу чи окремі симптоми.

У світлі сьогоднішньої медичної реформи в Україні виникли величезні проблеми із наданням допомоги наприкінці життя, не кажучи вже про паліативну допомогу в ширшому розумінні.

Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, та ставки на пролікований випадок. Для паліативного закладу — показник «кількість пролікованих випадків» не є вдалим для розрахунку глобальної ставки.

Оскільки допомога наприкінці життя має початися тоді, коли пацієнт її потребує, і може тривати кілька днів, кілька місяців, або ж років. Вважається, що людина входить у період кінця життя, коли вона з високою ймовірністю може померти протягом наступних 12 місяців (хоча, очевидно, це не завжди можна передбачити).

Вартість глобальної ставки, при капітаційній розміром в 13129 грн на кількість пролікованих випадків, яких в стаціонарі на 30 ліжок може надатися близько 200 за рік, дозволяє утримувати хворого в лікарні до 20 днів. Після чого доводиться оголошувати родичу чи піклувальнику про переривання лікувального процесу в стаціонарі (послуги, які надаються в лікарні в домашніх умовах забезпечити неможливо) і відповідно ставити родичів перед фактом необхідності покинути лікувальну установу. Виникає конфлікт і логічно на боці пацієнта є Конституція України, а саме стаття 49, згідно якої кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, а держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Виходячи з вище викладеного «кількість пролікованих випадків» — це дуже мізерне значення для фактичного розрахунку глобальної ставки.

Скорочуючи терміни надання стаціонарної паліативної допомоги, ми потрапляємо в площину конфлікту з родичами, доглядальниками, сімейниими лікарями, держава втрачає принципи гуманності.

Тому найкращим способом фінансування паліативних закладів буде державна субвенція, яка не має бути залежною від тривалості перебування пацієнта у паліативному чи госпісному стаціонарі.

При цьому, від початку діяльності в Україні стаціонарних закладів, які надають паліативну допомогу, їхнє фінансове забезпечення здійснювалось переважно за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачена та її фінансовий ресурс для фінансування медичних послуг, пов’язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги передано до бюджетних програм КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», КПКВК 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я».

Для забезпечення якісної стаціонарної паліативної допомоги прогнозована потреба у видатках для утримання таких закладів охорони здоров’я на 2021р. становить 134 285,7 тис. грн, відповідно до наявної інформації за період 2020–2021рр.

Витрати складають: заробітна плата 77 256,0 тис. грн (536,5 штатних одиниць), нарахування на оплату праці 17 150,8 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 340,1 тис. грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали 28 200,0 тис. грн, продукти харчування 1 540,0 тис грн, оплата послуг (крім комунальних) 4 770,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 028,5 тис. гривень.

Враховуючи зазначене, виникає необхідність у прийнятті Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансового забезпечення діяльності ЗОЗ, які надають стаціонарну паліативну допомогу шляхом переходу на фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу.

2. Мета законопроєкту

Метою законопроєкту є законодавче врегулювання питання належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу у 2021 році та належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, за рахунок коштів державного бюджету.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту

Для досягнення мети законопроєкту пропонується внести зміни до додатку 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», якими передбачити здійснення фінансування закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну паліативну допомогу, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу.

Пропонується визначити обсяг коштів на вказану субвенції в розмірі 134 285,7 тис. грн, які пропонується отримати, зменшивши на відповідну суму фінансування бюджетної програми КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення».

4. Стан нормативно-правової бази

Нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Конституція України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Прийняття та реалізація законопроєкту не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт Закону на момент внесення не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Проєкт Закону забезпечить якісне надання стаціонарної медичної паліативної допомоги, збереже філософію паліативної медицини, як такої, сприятиме ефективному та цільовому використанню бюджетних коштів у 2021 році та в подальшому.

Реалізація акта матиме вплив на покращення стану здоров’я населення.

Народні депутати УкраїниБатенко Т.І.

 Констанкевич І.М.

 Гузь І.В.

 Скороход А.К.

 Поляков А.Е.

Проєкт

зареєстровано у Верховній Раді України

16.07.2021 р. № 5780

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо захисту конституційних прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144) відповідно до додатку до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Додаток

до Закону України

«Про внесення змін до додатка № 3

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

щодо захисту конституційних прав громадян

України на паліативну допомогу шляхом належного

фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я,

які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 155 165 128,5 149 011 131,3 4 274 669,6 401 870,1 6 153 997,2 10 495 574,5 8 500 656,8 415 037,3 103 632,7 1 994 917,7 165 660 703,0
2308000 Національна служба здоров’я України 126 947 874,7 126 770 319,9 157 111,2 3 779,1 177 554,8 9,0 9,0 126 947 883,7
2308060 0763 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 126 609 924,40 126 559 624,40 50 300,00 126 609 924,40
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3 077 173,0 3 077 173,0 555 027,9 22 548,7 532 479,2 3 632 200,9
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3 077 173,00 3 077 173,00 555 027,9 22 548,7 532 479,2 3 632 200,9
2311700 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу 134 285,70 134 285,70 134 285,70

Порівняльна таблиця
до проєкту Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо захисту конституційних прав громадян України на паліативну допомогу шляхом належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу»

«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»

Редакція Закону Редакція, що пропонується Зміни, що пропонуються
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 155 165 128,50 149 011 131,30 4 274 669,60 401 870,10 6 153 997,20 155 165 128,50 149 011 131,30 4 274 669,60 401 870,10 6 153 997,20 155 165 128,50 149 011 131,30 4 274 669,60 401 870,10 6 153 997,20
2308000 Національна служба здоров’я України 127 082 160,40 126 904 605,60 157 111,20 3 779,10 177 554,80 126 947 874,70 126 770 319,90 157 111,20 3 779,10 177 554,80 -134 285,70 -134 285,70 0,0 0,0 0,0
2308060 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 126 744 210,10 126 693 910,10 50 300,00 126 609 924,40 126 559 624,40 50 300,00 -134 285,70 -134 285,70 0,0 0,0 0,0
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 942 887,30 2 942 887,30 3 077 173,00 3 077 173,00 134 285,70 134 285,70 0,0 0,0 0,0
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 942 887,30 2 942 887,30 3 077 173,00 3 077 173,00 134 285,70 134 285,70 0,0 0,0 0,0
2311700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну паліативну допомогу 134 285,70 134 285,70 134 285,70 134 285,70

Народні депутати УкраїниБатенко Т.І.

 Констанкевич І.М.

 Гузь І.В.

 Скороход А.К.

 Поляков А.Е.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті