Постанова КМУ від 28.07.2021 р. № 787

02 Серпня 2021 1:53 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28.07.2021 р. № 787
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 5, ст. 272, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 35, ст. 2100, № 38, ст. 2283, № 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 657 та від 29 червня 2021 р. № 677, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 5 серпня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2021 р. № 787

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

1. Пункт 2доповнити підпунктом 51 такого змісту:

«51) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — мобільний додаток). У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль;».

2. У пункті 3:

1) доповнити пункт підпунктом 151 такого змісту:

«151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;»;

2) в абзаці першому підпункту 20 цифри і слова «48 годин до дня надання тривалого побачення» замінити цифрами і словами «72 години до дня надання тривалого побачення, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката».

3. У пункті 7:

1) в абзаці четвертому слова «громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України» замінити словом «особи»;

2) абзац п’ятий виключити;

3) в абзаці шостому цифри «12» замінити цифрами «18»;

4) доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

«громадян України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;

глав та членів офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій, а також осіб, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

осіб, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

осіб, які прибувають для участі в культурних заходах, що проходять на території України, за запрошенням закладу культури та супроводжуючих їх осіб;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

експертів прикордонних відомств країн Європейського Союзу, які прибувають в рамках проведення спільних операцій з Європейською агенцією прикордонної та берегової охорони Frontex;

членів офіційних урядових та інших делегацій України, які повертаються в Україну після здійснення короткострокових відряджень за кордон з метою участі в міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій, інших спільних міждержавних органів;

учасників зовнішнього незалежного оцінювання, осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, в тому числі на курси (відділення) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти, здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території України, а також батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками, які супроводжують таких осіб;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — двадцять восьмий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — тридцять сьомим;

5) абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;»;

6) доповнити пункт після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

«громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий — тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять першим — тридцять восьмим;

7) абзац двадцять другий виключити;

8) в абзаці двадцять третьому цифри «12» замінити цифрами «18»;

9) абзац тридцятий після слів «або іноземний сертифікат» доповнити словами і цифрами «, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19»;

10) доповнити пункт після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:

«громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший — тридцять восьмий вважати відповідно абзацами тридцять другим — тридцять дев’ятим;

11) у першому реченні абзацу тридцять п’ятого слова «системи «Вдома» (далі — мобільний додаток)» виключити;

12) абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

«Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетину державного кордону (крім осіб, які прибули з Російської Федерації, Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів).»;

13) абзац тридцять восьмий після слів «м. Севастополя» доповнити словами «не застосовується або»;

14) абзац тридцять дев’ятий після слів «перевіряють встановлення» доповнити словами «та активацію».

4. Абзаци другий — четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

«Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту із хворим.

Строк самоізоляції становить 10 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, та розпочинається через 72 години з моменту перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, крім випадків, передбачених абзацом тридцять шостим пункту 7 цієї постанови.

Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону та прибули з Російської Федерації, Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений в порядку, визначеному абзацом тридцять шостим пункту 7 цієї постанови.».

5. Абзац п’ятий пункту 15 виключити.

6. Пункти 28 і 29 викласти в такій редакції:

«28. Обласним, Київській міській, районним державним адміністраціям:

опрацювати разом з органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання питання щодо можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг;

забезпечити виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організацію супроводження таких осіб відповідно до Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 282 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1233).

29. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу (з роботи);

забезпечити виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організацію супроводження таких осіб відповідно до Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 282 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1233).».

7. Пункт 41викласти в такій редакції:

«415. Адміністрації Державної прикордонної служби забезпечити передачу відомостей про прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) осіб, які прибули з Російської Федерації, Республіки Індія та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів, до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті