Наказ МОЗ України від 25.08.2021 р. № 1784

26 Серпня 2021 3:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25.08.2021 р. № 1784
Про затвердження Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 5 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003, пункту 3 Розділу 3 Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році, що додається.

2. Директору державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (Олійник Л.В.) та ректорам закладів фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», забезпечити виконання Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році у межах своїх повноважень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І. В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

вид 25.08.2021 р. № 1784

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році

Дата проведення Назва іспиту та спеціальність
1. 11.01.2022 Крок М. Акушерська справа
2. 11.01.2022 Крок М. Медико-профілактична справа
3. 11.01.2022 Крок М. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
4. 11.01.2022 Крок Б. Сестринська справа (вечірня форма навчання)
5. 18.01.2022 Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі — ЄДКІ), Етап 1 Для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
6. 25.01.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)
7. 25.01.2022 — 26.01.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)
8. 08.02.2022 — 09.02.2022 ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (Для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)
9. із лютого 2022 Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2019 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (для іноземних здобувачів, які розпочали навчання у ЗВО до 01.03.2017 року) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»(за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

10. 29.03.2022 Крок 3. Загальна лікарська підготовка
11. 12.04.2022 ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
12. 11.05.2022 ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальності «Громадське здоров’я» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)
13. 11.05.2022 ЄДКІ, Етап 1, Для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» Для здобувачів спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» Для здобувачів спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
14. 17.05.2022 — 18.05.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
15. 25.05.2022 — 26.05.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
16. 31.05.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальності «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
17. 01.06.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальності «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (Для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)
18. 07.06.2022 Крок М. Сестринська справа
19. 07.06.2022 Крок Б. Сестринська справа
20. 08.06.2022 Крок М. Лікувальна справа
21. 08.06.2022 Крок М. Лабораторна діагностика
22. 08.06.2022 Крок Б. Лабораторна діагностика
23. 14.06.2022 Крок 3. Фармація
24. 16.06.2022 ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальності «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (Для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)
25. 17.06.2022 ЄДКІ Етап 1 Для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (для здобувачів заочної форми навчання) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (Для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» — апробація іспиту)
26. 21.06.2022 — 22.06.2022 ЄДКІ Етап 1 Для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
27. 29.06.2022 — 30.06.2022 ЄДКІ Етап 1 Для спеціальності «Медицина» (іноземні здобувачі) Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування
28. липень–вересень 2022 Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

Повторне складання ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»(за графіком Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»)

29. 01.11.2022 Крок 3. Стоматологія
30. 01.11.2022 Крок 3. Лабораторна діагностика
31. 06.12.2022 ЄДКІ, Етап 1 Для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» Для спеціалізації «Фізична терапія» (апробація іспиту) Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» Для спеціалізації «Ерготерапія» (апробація іспиту)
32. 14.12.2022 ЄДКІ, Етап 2 Для спеціальності «Фармація, промислова фармація» (Для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація») Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (апробація іспиту)

В.о. Генерального директора Директорату медичних кадрів, освіти і наукиТетяна Орабіна

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті