Проєкт розпорядження КМУ «Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року»

16 Вересня 2021 10:12 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року» (далі — Проєкт розпорядження)

Проєкт розпорядження розроблено з метою вдосконалення діяльності держави щодо поступового зниження захворюваності та смертності, спричиненої онкологічними захворюваннями, покращення якості життя пацієнтів, забезпечення створення системи надання доступних високоякісних медичних послуг в Україні, розв’язання системних проблем у зазначеній сфері.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є низька обізнаність населення щодо онкологічних захворювань, висока смертність та інвалідизація, спричинені онкологічними захворюваннями, недостатній доступ до своєчасної діагностики та якісного лікування пацієнтів, низький рівень якості життя пацієнтів онкологічного профілю, низька якість надання паліативної медичної допомоги.

Онкологічні захворювання є одним з найважчих та найважливіших викликів для сфери охорони здоров’я, актуальність яких визначається постійним зростанням захворюваності населення на злоякісні новоутворення, труднощами ранньої діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення», схвалених постановою Верховної Ради України від 2 вересня 2020 року № 862-IX.

Проєкт розпорядження та супровідні документи до нього оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення»: https://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00, 30.09.2021 року включно.

Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (30.09.2021р.).

Контактний телефон: 0442536967, електронна пошта gonchar@moz.gov.ua

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року»

 1. Мета

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року» (далі — проєкт розпорядження) розроблено з метою вдосконалення діяльності держави щодо поступового зниження захворюваності та смертності, спричиненої онкологічними захворюваннями, покращення якості життя пацієнтів, забезпечення створення системи надання доступних високоякісних медичних послуг в Україні, розв’язання системних проблем у зазначеній сфері.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проблемою, яка потребує розв’язання, є низька обізнаність населення щодо онкологічних захворювань, висока смертність та інвалідизація, спричинені онкологічними захворюваннями, недостатній доступ до своєчасної діагностики та якісного лікування пацієнтів, низький рівень якості життя пацієнтів онкологічного профілю, низька якість надання паліативної медичної допомоги.

Онкологічні захворювання є одним з найважчих та найважливіших викликів для сфери охорони здоров’я, актуальність яких визначається постійним зростанням захворюваності населення на злоякісні новоутворення, труднощами ранньої діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення», схвалених постановою Верховної Ради України від 2 вересня 2020 року № 862-IX.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом розпорядження пропонується затвердити Національну стратегію здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року, а також операційний план щодо реалізації Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на 2022 — 2025 роки з метою забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу, а також створення умов для ефективного та доступного лікування онкологічних захворювань.

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі акти:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України в сфері охорони здоров’я»;

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Закон України «Про лікарські засоби».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Заходи з реалізації проєкту розпорядження здійснюватися протягом 2022–2025 років за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовні обсяги фінансування, необхідні для здійснення заходів, уточнюватимуться під час формування відповідних бюджетних програм, в рамках яких здійснюватимуться відповідні заходи, або з урахуванням фактично отриманої міжнародної технічної допомоги.

Реалізація проєкту розпорядження здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному чи місцевому бюджетах на відповідні роки, зокрема за бюджетними програмами КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», КПКВК 2301010 «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я», КПКВК 2301020 «Наукова і науково- технічна діяльність у сфері охорони здоров’я», КПКВК 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти», КПКВК 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я», КПКВК 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України», КПКВК 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я», а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт розпорядження не потребує проведення публічних консультацій. Проєкт розпорядження не стосується прав та інтересів територіальних

громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт розпорядження потребує погодження з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій обласними та Київською міською державними адміністраціями.

Проєкт розпорядження потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті розпорядження відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт розпорядження потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт розпорядження потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (Acquis ЄС).

Проєкт розпорядження не створює підстави для дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

Громадська гендерно-правова експертиза не проводилась.

У проєкті розпорядження відсутні положення, які створюють підстави для дискримінації.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту розпорядження не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проєкту розпорядження сприятиме покращенню доступу пацієнтів до медичних послуг
Заклади охорони здоров’я матиме позитивний вплив Прийняття проєкту розпорядження забезпечить стимули для розвитку мережі закладів охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті

МОЗ України 16.09.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Схвалити Національну стратегію здійснення контролю за онкологічними захворюваннями до 2030 року, що додається.
 2. Затвердити операційний план щодо реалізації Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на 2022 ― 2024 роки, що додається.
 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання операційного плану щодо реалізації Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на 2022 ― 2024 роки та подавати щорічно до 01 вересня Кабінету Міністрів України інформацію про стан його виконання.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ

здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року

I. Проблема, яка потребує розв’язання

Проблемами, які потребують розв’язання, є низький рівень обізнаності населення щодо профілактики онкологічних захворювань (далі — онкозахворювань), пізня діагностика, висока смертність та інвалідизація, спричинені онкозахворюваннями, недостатній доступ до своєчасної діагностики та якісного лікування пацієнтів, низький рівень якості життя пацієнтів онкологічного профілю.

Онкозахворювання є одними з найскладніших та найважливіших викликів для сфери охорони здоров’я України. Актуальність цього визначається постійним зростанням захворюваності населення на злоякісні новоутворення, труднощами у ранній діагностиці, високій вартості і складності лікування.

Серед причин смертності онкозахворювання посідають в Україні друге місце. Сфера онкології перебуває у центрі складного комплексу соціально- економічних, медичних, психологічних і морально-етичних проблем, що виводить цю патологію за рамки суто медичної.

Одна з Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року передбачає зменшення кількості передчасних смертей, спричинених неінфекційними захворюваннями, на третину, зокрема це стосується і онкозахворювань.

Існують такі серйозні перешкоди для забезпечення високоефективного лікування онкозахворювань в Україні, а саме:

лікарі, а також населення в цілому є недостатньо обізнаними про симптоми злоякісних новоутворень, що призводить до пізньої діагностики онкозахворювань;

відсутня ефективна політика щодо превенції тих онкозахворювань, виникненню яких можна запобігти;

відсутня налагоджена система координації медичної допомоги пацієнтам із злоякісними новоутвореннями. Значна кількість пацієнтів діагностується, лікується та отримує подальше спостереження у різних закладах охорони здоров’я, які не мають мультидисциплінарних команд або повноцінної здатності забезпечувати оптимальне лікування;

не запроваджено систему оцінки якості послуг з діагностики та лікування злоякісних новоутворень, що надаються різними закладами охорони здоров’я;

у сфері онкології та онкогематології спостерігається дефіцит медичних працівників: лікарі та медсестри змушені виконувати додаткові функції через недостатність кадрів, зокрема соціальних працівників, фармацевтичних працівників, нутриціологів, психологів, спеціалістів з паліативної допомоги, спеціалістів з реабілітації та адміністраторів медичних даних;

професійна підготовка медичних працівників у сфері онкології не відповідає за тривалістю та змістом міжнародній практиці;

незважаючи на прагнення до універсального охоплення безоплатними медичними послугами відповідно до законодавства, на практиці пацієнтам з онкозахворюваннями не вдається уникнути катастрофічних витрат на медичну допомогу;

неефективно використовуються існуючі матеріальні ресурси, надмірна тривалість госпіталізації пацієнтів збільшує як витрати, так і ризики розвитку внутрішньолікарняних інфекцій та погіршення якості життя;

відсутні (або застарілі) галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я, що стосуються онкозахворювань;

дані з національного канцер-реєстру України не дають змоги оцінити рівень виживання онкохворих пацієнтів в Україні та рідко використовуються для прийняття управлінських рішень;

відсутня або недостатньо розвинута система надання психологічної, реабілітаційної та паліативної допомоги онкохворим пацієнтам;

більшість дітей з онкозахворюваннями, які тривалий час перебувають у закладах охорони здоров’я, не мають можливості перебувати у дружній для дитини атмосфері, продовжувати навчання на базі закладу охорони здоров’я, отримувати інтегровану психологічну підтримку та послуги активної / ігрової терапії, які здатні покращити якість життя дитини, знизити рівень страждань та стресу;

пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, ускладнила доступ до діагностики та лікування різних типів злоякісних новоутворень, що призводитиме до відкладеного попиту на зазначені види медичних послуг, а також до підвищення рівня смертності від онкозахворювань.

Реалізація Національної стратегії здійснюватиметься у координації з реалізацією Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, Стратегії розвитку медичної освіти в Україні та Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року шляхом узгодження завдань, заходів та строків реалізації зазначених стратегічних документів, проведення нарад та робочих зустрічей за участю представників органів, відповідальних за реалізацію Національної стратегії.

У даній сфері суспільних відносин діють такі акти:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України в сфері охорони здоров’я»;

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Закон України «Про лікарські засоби».

ІІ. Аналіз поточного стану справ, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем

Впровадження в Україні локдауну у зв’язку з короновірусною хворобою (COVID-19), спричиненою SARS-CoV-2, призвело до зниження усіх показників онкологічної служби, зокрема, за даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» у 2020 році спостерігалось зниження показника захворюваності у порівнянні з 2015 роком на 16,1 %. У 2020 році на обліку в онкологічних закладах системи МОЗ України на кінець звітного року перебувало 1 млн. 11 тис. хворих із злоякісними новоутвореннями або 2 665,0 на 100 тисяч населення. В Україні за 2020 рік 46,6 % від усіх захворювань на злоякісні новоутворення були виявлені на І-ІІ стадії, ІІІ та IV стадії, відповідно, на 17,7 % та 19,9 %.

За даними національного канцер-реєстру України, протягом 2014—2018 років в середньому щороку реєструвалося 136 тис. нових випадків злоякісних новоутворень (65,3 тис. чоловіків, 389,2 на 100 тис.; 70,7 тис. жінок, 365,1 на 100 тис.). Середній щорічний приріст онкозахворюваності становить 0,3—0,9 відсотка, при цьому темп зростання захворюваності молодих груп населення є вищим, ніж населення інших вікових категорій. У 2019 році злоякісні новоутворення були діагностовані у 922 дітей, стандартизований показник захворюваності на злоякісні новоутворення дітей дорівнював 13,7 на 100 тис. дитячого населення.

В цій Національній стратегії термін “онкозахворювання” стосується злоякісних новоутворень відповідно до кодів С00—С97 Міжнародного статистичного класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.

Основними причинами смертності серед чоловіків є рак легень, рак шлунка, прямої кишки, передміхурової залози, ободової кишки — 56 % всіх випадків, серед жінок — рак молочної залози, шлунка, колоректальний рак, рак яєчників та рак шийки матки — 57,6 % всіх випадків, а серед дітей — лейкемії, рак головного мозку та нервової системи, злоякісні новоутворення кісток, м’яких тканин та нирок у хлопчиків — 76,6 % всіх випадків; рак головного мозку та нервової системи, лейкемії, злоякісні новоутворення заочеревинного простору, м’яких тканин та кісток у дівчаток — 85,3 % всіх випадків.

За даними Інституту метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я при Вашингтонському університеті (IHME), в Україні перше місце за показником кількості років якісного життя, втрачених внаслідок настання непрацездатності та передчасної смерті в результаті захворювання (далі — DALY), займав рак легень, на другому місці був колоректальний рак, потім рак шлунка, молочної залози та підшлункової залози серед 30 онкологічних патологій для всіх вікових груп у 2019 році. Загалом показник онкозахворювань перебував на другому місці серед 22 груп захворювань, для яких визначався DALY, із показником у 2,7 млн. DALY у 2019 році для України.

Рівень захворюваності та смертності серед дітей, який припадає на злоякісні новоутворення, є невисоким в абсолютних цифрах — він обчислюється в сотнях тисяч у світовому масштабі. Водночас, якщо оцінювати тягар дитячого раку у втрачених роках життя (YLL) та за показником DALY, він є значно більш суттєвим та рахується на мільйони. У 2017 році у світі на дитячий рак припадало 11,5 млн. років якісного життя, втрачених внаслідок настання непрацездатності та передчасної смерті в результаті захворювання (DALY), з них 97,3 відсотка втрачених років життя (YLL). Дитячий рак посідає шосте місце за тягарем для світової економіки у вимірі DALY, поступаючись лише раку легень, печінки, шлунку, молочної залози та колоректальному раку.

Онкологічну допомогу населенню України надають 1673 лікарі- онкологи. Забезпеченість лікарями-онкологами на 10 тис. населення становить пересічно по Україні 0,4, у м. Києві — 0,85, в областях: Миколаївській — 0,22, Донецькій — 0,23, Луганській — 0,32 (2018 рік).

ІІІ. Стратегічні цілі та показники їх досягнення

Розв’язання визначених проблем планується забезпечити шляхом реалізації наступних цілей Національної стратегії:

1) забезпечення профілактики онкозахворювань шляхом зниження впливу чинників ризику, системного інформування населення про чинники ризику виникнення злоякісних новоутворень та популяризацію ведення здорового способу життя, профілактичних медичних оглядів громадян з групи ризику розвитку онкозахворювань;

2) забезпечення раннього виявлення онкозахворювань з метою ефективного лікування та раціонального використання доступних ресурсів для збільшення тривалості та якості життя пацієнтів онкологічного профілю, строків безрецидивного виживання, зниження смертності;

3) забезпечення сталого та рівного доступу до мережі закладів охорони здоров’я для діагностики та лікування онкозахворювань;

4) забезпечення надання якісних, скоординованих та доступних медичних послуг пацієнтам з онкозахворюваннями на основі мультидисциплінарного підходу, а також забезпечення гідного догляду та підтримки пацієнтам з онкозахворюваннями та їх родинам;

5) запровадження спроможної та скоординованої системи діагностики та лікування злоякісних новоутворень у дітей на основі мультидисциплінарного підходу;

6) забезпечення якісної та доступної психологічної підтримки на всіх етапах діагностики та лікування, а також психологічної, фізичної та медичної реабілітації пацієнтам з онкозахворюваннями;

7) забезпечення якісної паліативної допомоги пацієнтам з онкозахворюваннями, покращення якості їх життя та організаційна підтримка особам, що здійснюють догляд за такими пацієнтами;

8) забезпечення збору та аналізу даних, своєчасне отримання якісних і достовірних даних для прийняття рішень, покращення методів лікування, участь у міжнародних проектах;

9) удосконалення системи реєстрації онкозахворювань, епізодів медичної допомоги та результатів спостереження за пацієнтами з метою відстеження динаміки та оцінки результатів заходів здійснення контролю за онкозахворюваннями;

10) підвищення рівня професійної освіти лікарів та інших медичних працівників з метою забезпечення закладів охорони здоров’ю достатньою кількістю висококваліфікованих кадрів;

11) забезпечення збільшення кількості доклінічних, клінічних, неінтервенційних та академічних досліджень у сфері онкології, а також подальше використання результатів таких досліджень для здійснення контролю за онкозахворюваннями.

Показниками досягнення стратегічних цілей є:

зниження смертності від онкозахворювань у дорослих та дітей, зокрема досягнення рівня п’ятирічного загального виживання дітей з онкозахворюваннями щонайменше 80 відсотків;

щорічне підвищення рівня загального виживання пацієнтів з онкозахворюваннями порівняно з попереднім роком;

щорічне підвищення рівня виживання до року порівняно з попереднім роком;

щорічне збільшення пропорції випадків, діагностованих на ранніх стадіях, порівняно з попереднім роком;

підвищення якості життя пацієнтів з онкозахворюваннями;

щорічне зменшення кількості домогосподарств, що зазначають фінансової катастрофи внаслідок онкозахворювань, порівняно з попереднім роком.

IV. Завдання, спрямовані на досягнення поставлених цілей

 1. Ефективна профілактика онкозахворювань, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

зменшення впливу інфекційних чинників ризику розвитку онкозахворювань;

сприяння просвітницьким та освітнім програмам з метою зменшення негативного впливу вживання тютюнових виробів, алкогольних напоїв, а також популяризації здорового харчування, фізичної активності та здорового способу життя;

підвищення рівня обізнаності населення про несприятливі чинники навколишнього природного середовища, що мають канцерогенний вплив.

Запланований темп досягнення цільових показників — до IV кварталу 2024 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах бюджетних програм «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

 1. Раннє виявлення онкозахворювань, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

запровадження програм скринінгу та ранньої діагностики онкозахворювань;

підвищення ефективності роботи лікарів, які надають первинну медичну допомогу, з метою своєчасного розпізнавання ранніх ознак онкозахворювань у пацієнтів з відповідними симптомами та направлення пацієнтів для подальшої діагностики та лікування.

Запланований темп досягнення цільових показників — до II кварталу 2023 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу та бюджетної програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення».

 1. Забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг з діагностики та лікування онкологічних захворювань, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

запровадження сучасних підходів до діагностики та лікування онкозахворювань;

забезпечення доступу до необхідних лікарських засобів та медичних виробів;

забезпечення розвитку всіх видів трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дорослим та дітям;

розвиток комплексного лікування онкозахворювань в закладах охорони здоров’я для підвищення ефективності та скорочення часу від моменту виявлення симптомів до встановлення діагнозу та від моменту діагностики до лікування.

Запланований темп досягнення цільових показників — до II кварталу 2023 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу, у межах програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», у межах бюджетної програми «Типування потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин», та у межах бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та за рахунок коштів закладів охорони здоров’я та місцевих бюджетів:

2022 рік — 400 000 тис. гривень;

2023 рік — 350 000 тис. гривень;

2024 рік — 800 000 тис. гривень.

4. Забезпечення розвитку медичних послуг з діагностики та лікування онкозахворювань у дітей на основі мультидисциплінарного підходу, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

організація високоспеціалізованих центрів діагностики та лікування онкозахворювань у дітей;

розвиток сучасних підходів з діагностики та лікування онкозахворювань дітей;

підвищення якості життя дітей з онкозахворюваннями під час лікування;

раннє виявлення симптомів онкозахворювань у дітей.

Запланований темп досягнення цільових показників — до 2024 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу, коштів місцевих бюджетів, коштів закладів охорони здоров’я, міжнародних організацій, неурядових громадських організацій.

 1. Забезпечення якісної та доступної реабілітаційної допомоги та психологічної підтримки пацієнтів, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

нормативне забезпечення, шляхом розробки протоколів надання реабілітаційної допомоги пацієнтів з онкозахворюваннями;

закупівля послуг з реабілітаційної допомоги у надавачів медичних послуг відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Запланований темп досягнення цільових показників — до 2024 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» та у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу.

 1. Забезпечення якісного надання пацієнтам послуг з паліативної допомоги, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до послуг з паліативної допомоги;

забезпечення можливості отримання послуг з паліативної допомоги за місцем перебування пацієнта.

Запланований темп досягнення цільових показників — до 2024 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» та у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу.

 1. Забезпечення своєчасного збору та аналізу повних і достовірних даних, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:
 • забезпечення функціонування Національного канцер-реєстру з метою реєстрації та моніторингу онкозахворювань для планування, відстеження динаміки та оцінки результатів дій з контролю онкозахворювань до запровадження відповідної функціональності в електронній системі охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ);
 • забезпечення взаємодії Національного канцер-реєстру з ЕСОЗ шляхом його підключення до центральної бази даних в якості електронної медичної інформаційної системи;
 • розробка та впровадження відповідної функціональності електронних медичних записів в ЕСОЗ з метою збору та обробки всіх медичних даних щодо пацієнтів з онкозахворюваннями;
 • забезпечення доступу до інформації про надавачів медичних послуг, що здійснюють лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань;
 • впровадження інструментів оцінки якості життя пацієнтів та оцінки ефективності лікування через повідомлення, що надаються пацієнтами».

Запланований темп досягнення цільових показників — до 2024 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу.

 1. Забезпечення підвищення рівня професійної освіти усіх медичних працівників, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:

забезпечення підготовки середніх медичних працівників до роботи з пацієнтами онкологічного профілю відповідно до міжнародних стандартів;

оновлення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

Запланований темп досягнення цільових показників — до IV кварталу 2023 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування органу, у межах програми «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти», а також коштів отриманих від надання відповідних освітніх послуг.

 1. Забезпечення збільшення кількості доклінічних, клінічних, неінтервенційних та академічних досліджень у сфері онкології, що реалізовуватиметься за допомогою наступних етапів:
 • збільшення кількості клінічних випробувань лікарських засобів та медичних виробів;
 • проведення навчання та професіоналізації кадрів у сфері проведення клінічних випробувань;
 • сприяння розвитку та підтримці біобанків тканин злоякісних новоутворень з метою проведення передових досліджень;
 • забезпечення конкурсної підтримки дослідників у проведенні досліджень, пов’язаних з епідеміологією онкозахворювань та оцінкою економічної ефективності профілактики, ранньої та високоспеціалізованої діагностики, лікування, реабілітаційної допомоги, паліативної допомоги.

Запланований темп досягнення цільових показників — до IV кварталу 2023 року.

Орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів — у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу, у межах програми «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я», а також коштів отриманих від надання відповідних освітніх послуг.

V. Моніторинг і оцінка стану реалізації Національної стратегії

Міністерство охорони здоров’я є відповідальним за впровадження Національної стратегії, проведення моніторингу і оцінки стану її реалізації.

Відповідальність за здійснення заходів з реалізації Національної стратегії несуть керівники органів виконавчої влади, державних установ та державних підприємств, що визначені у операційному плані заходів з реалізації Національної стратегії.

Моніторинг стану виконання Національної стратегії проводиться на єдиному веб-порталі електронного урядування шляхом узагальнення інформації про хід її імплементації і аналізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у звітному періоді. Результати моніторингу враховуються під час розроблення заходів щодо реалізації визначених Національною стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей.

Прогрес у досягненні запланованих результатів буде визначатися за такими індикаторами:

Індикатори Суб’єкти, відповідальні за подання даних Базове значення 2022 рік 2023 рік 2024 рік
Частка випадків, онкозахворювань діагностованих на ранніх стадіях (I — II) ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 47% (2019 рік) 51% 53% 55%
Смертність від злоякісних новоутворень серед дитячого населення України, на 10 тис. населення ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 0,34 (2019 рік) 0,33 0,32 0,31
Смертність від злоякісних новоутворень серед населення працездатного віку в Україні, на 100 тис. населення ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 78,3 (2019 рік) 77 76,5 76
Летальність до 1 року ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 24,4 (2020 рік) 24,0 23,8 23,6
Питома вага хворих, які перебували на обліку 5 і більше років з моменту встановлення діагнозу (%) ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 64,3 (2020 рік) 65,0 65,2 65,4
Кількість пацієнтів, які закінчили променеве лікування за допомогою лінійних прискорювачів ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України 10 404 (2020 рік) 13 000 15 000 17 000

Операційний план щодо реалізації Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на 2022 ― 2024 роки

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті