Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

28 Вересня 2021 12:28 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою приведення у відповідність деяких наказів Міністерства охорони здоровʼя України до актів Кабінету Міністрів України на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» затверджено новий порядок реімбурсації лікарських засобів, за яким з 01 жовтня 2021 року буде відбуватись відшкодування вартості лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Порядок реімбурсації, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» у зв’язку із прийняттям нового порядку втрачає чинність з 01 жовтня 2021 року.

У зв’язку з цим виникла необхідність внесення ряду технічних змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, у зв’язку із врахуванням змін до порядку реімбурсації, а також із зміною підходу виписування рецептів для пацієнтів щодо деяких лікарських засобів виникла необхідність внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, зокрема, щодо надання права (крім лікарів, які надають первинну медичну допомогу) лікарям, які працюють за спеціальністю «ендокринологія» та «дитяча ендокринологія» або «психіатрія» та «дитяча психіатрія» або «неврологія» та «дитяча неврологія», виписувати рецепти на лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового та нецукрового діабету або розладів психіки та поведінки, а також епілепсії.

Разом з тим, деякі накази МОЗ, у зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» втратили свою актуальність, і тому проєктом наказу пропонується визнати їх такими, що втратили чинність.

У зв’язку із вищезазначеним пропонується затвердити відповідні зміни.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу вносяться зміни до:

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 2019 року № 635 «Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 345/33316;

Порядку формування переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2019 року № 1600, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2019 року за № 793/33764.

Крім того, визнаються такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2016 року № 359 «Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2016 року за № 699/28829;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2016 року № 1423 «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880;

наказ Міністерства охорони здоровʼя України від 22 березня 2019 року № 635 «Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 345/33316.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу погоджено з Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров’я України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Проєкт наказу не потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтере­сів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту наказу матиме вплив на інтереси пацієнтів, які потребують медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проєкту наказу сприятиме покращенню доступу пацієнтів до деяких лікарських засобів для лікування цукрового та нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, а також епілепсії
Лікарі, які працюють за спеціальністю «ендокринологія» та «дитяча ендокринологія» або «психіатрія» та «дитяча психіатрія» матиме позитивний вплив Прийняття проєкту наказу дозволить лікарям за вказаною спеціальністю виписувати рецепти на лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового та нецукрового діабету або розладів психіки та поведінки, а також епілепсії
Надавачі медичних послуг за програмою медичних гарантій матиме позитивний вплив Прийняття проєкту наказу дозволить покращити роботу медичних закладів, які надають медичну допомогу за ПМГ, а також здійснюють виписування рецептів для лікування в амбулаторних умовах цукрового та нецукрового діабету або розладів психіки та поведінки, а також епілепсії

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

24.09.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» з метою приведення у відповідність до нового порядку реімбурсації лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоровʼя України згідно з переліком, що додається.

3. Директорату медичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Садов’як І.Д.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2021 року.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ,
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. В абзаці другому пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, слова та цифри «затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 135)» замінити словами «затвердженим Кабінетом Міністрів України».

2. У розділі IV Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Виписати рецепт на лікарський засіб, який підлягає реімбурсації, має право лікар, якого пацієнт (його законний представник) обрав за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — лікар, який надає ПМД), у встановленому законодавством порядку, з урахуванням абзацу другого цього пункту.

Рецепт на лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового та нецукрового діабету або розладів психіки та поведінки, а також епілепсії, має право виписувати, лікар, який працює за спеціальністю, відповідно, «ендокринологія» та «дитяча ендокринологія» або «психіатрія» та «дитяча психіатрія» або «психіатрія», «дитяча психіатрія», «неврологія», «дитяча неврологія», а також лікар, який надає ПМД — при наявності медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги, в реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, який містить відомості щодо відповідного медичного призначення та внесений лікарем, який працює за зазначеною спеціальністю.»;

у пункті 3 слова «схемою лікування» замінити словами «планом лікування, зазначеному як призначення в медичному записі,».

3. Пункт 8 Порядку формування переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2019 року № 1600, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2019 року за № 793/33764 викласти в такій редакції:

«8. До Переліку не включаються лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.».

В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпеченняЄвгенія Ідоятова

Додаток

до наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність

деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

ПЕРЕЛІК
наказів, що визнаються такими, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2016 року № 359 «Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2016 року за № 699/28829.

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2016 року № 1423 «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880.

3. Наказ Міністерства охорони здоровʼя України від 22 березня 2019 року № 635 «Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 345/33316.

В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпеченняЄвгенія Ідоятова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Зміст положення акта Зміст відповідного положення проекту акта
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062
5. …

Установити, що виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та реєстрація відпуску таких лікарських засобів здійснюються в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я згідно із законодавством України, у тому числі Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 135).

5. …

Установити, що виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та реєстрація відпуску таких лікарських засобів здійснюються в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я згідно із законодавством України, у тому числі Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

IV. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації IV. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації
2. Виписати рецепт на лікарський засіб, який підлягає реімбурсації, має право лікар, якого пацієнт (його законний представник) обрав за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — лікар, який надає ПМД), у встановленому законодавством порядку. 2. Виписати рецепт на лікарський засіб, який підлягає реімбурсації, має право лікар, якого пацієнт (його законний представник) обрав за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — лікар, який надає ПМД), у встановленому законодавством порядку, з урахуванням абзацу другого цього пункту.
відсутнє Рецепт на лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового та нецукрового діабету або розладів психіки та поведінки, а також епілепсії, має право виписувати, лікар, який працює за спеціальністю, відповідно, «ендокринологія» та«дитяча ендокринологія» або «психіатрія» та «дитяча психіатрія», або «психіатрія», «дитяча психіатрія», «неврологія», «дитяча неврологія», а також лікар, який надає ПМД — при наявності медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, у тому числі за результатами надання первинної медичної допомоги, в реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, який містить відомості щодо відповідного медичного призначення та внесений лікарем, який працює за зазначеною спеціальністю.
3. У разі наявності хронічного чи затяжного захворювання або необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та схемою лікування при зверненні пацієнта засобами телекомунікаційного зв’язку лікар, який надає ПМД, має право виписати рецепт без проведення особистого прийому такого пацієнта. 3. У разі наявності хронічного чи затяжного захворювання або необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та планом лікування, зазначеному як призначення в медичному записі, при зверненні пацієнта засобами телекомунікаційного зв’язку лікар, який надає ПМД, має право виписати рецепт без проведення особистого прийому такого пацієнта.
Порядок формування переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2019 № 1600, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2019 р. за № 793/33764
8. До Переліку не включаються лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152. 8. До Переліку не включаються лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Міністр охорони здоровʼя УкраїниВіктор Ляшко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті