Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

15 Жовтня 2021 12:32 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі — проєкт наказу), що розроблений відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт наказу передбачає внесення змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, передбачивши обов’язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для працівників:

 • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
 • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

Проєкт наказу, пояснювальна записка та порівняльна таблиця оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу просимо надсилати протягом 10 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 200–08–11, (e-mail: phd.moz.ua@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі — проєкт акта) розроблений з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В Україні наразі спостерігається стрімке погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширення COVID-19. За останній тиждень зареєстровано 94 900 нових підтверджених випадків COVID-19, що на 47% більше, ніж минулого тижня. З початку вересня 2021 року тижневий темп приросту захворюваності в середньому становить 46% (від 36% до 68%), що є загрозливим показником.

Реєструється не тільки збільшення кількості нових випадків, але і зростає частота виявлення серед усіх протестованих зразків методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Якщо на початку вересня відсоток позитивних випадків складав 4,5%, то наразі цей показник зріс у 3 рази і складає 14,6%. Рівень госпіталізації осіб із підозрілим та підтвердженим випадком COVID-19 на 100 тисяч населення на початку вересня складав в середньому 13 випадків на 100 тисяч населення, наразі цей показник зріс у 4 рази і складає 54 випадки на 100 тисяч населення. Дана ситуація підвищує ризики появи критичного навантаження на систему охорони здоров’я та збільшує ймовірність нестабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури на території України.

При цьому, Україна нарощує темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема у липні 2021 року було зроблено 2,9 млн, у серпні — 3,6 млн, у вересні — 3,5 млн щеплень. Збільшення обсягів вакцинації збільшує частку захищеного населення України.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Метою вакцинації є захист кожної людини проти серйозних хвороб, через вакцинацію чи колективний імунітет.

Міністерство охорони здоров’я України на виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» наказом від 04 жовтня 2021 року № 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, затвердило Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі — Перелік).

Переліком передбачено, що обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

На сьогодні в умовах пандемії необхідно забезпечити безперебійну роботу усіх об’єктів критичної інфраструктури, працівники яких мають високий ризик інфікування COVID-19 через часті контакти з різними верствами населення.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, Міністерство охорони здоров’я України пропонує внести зміни до Переліку, передбачивши обов’язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для працівників інших об’єктів критичної інфраструктури.

3. Основні положення проєкту акта

Проєкт акта передбачає внесення змін до Переліку, передбачивши обов’язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для працівників:

 • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
 • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт акта стосується питань соціально-трудової сфери, тому потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства трансформації України, у зв’язку з тим, що не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання електронних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством економіки України, Міністерством соціальної політики України.

Проєкт акта потребує здійснення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Працівники підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги; закладів захисту прав дітей; реабілітаційних закладів, тощо Позитивний Прийняття проєкту акта сприятиме захисту працівників підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги; закладів захисту прав дітей; реабілітаційних закладів, тощо від зараження інфекціями, керованими засобами специфічної профілактики, зокрема COVID-19
Населення України Позитивний Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню епідемічного благополуччя населення України, покращенню епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

13.10.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

Відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року №2153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

4. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

Доповнити Перелік пунктами 4–6 такого змісту:

«4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.».

Генеральний директор
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваностіІрина Руденко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року №2153, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928
Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установнезалежно від типу та форми власності.

відсутній

відсутній

відсутній

*В разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

 1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

*В разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті