Постанова КМУ від 20.10.2021 р. № 1096

25 Жовтня 2021 4:59 Поділитися

Документ набув чинності 26.10.2021 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» від 26.10.2021 р. № 205

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20.10.2021 р. № 1096

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 53, ст. 3275, № 62, ст. 3926) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981 і від 11 жовтня 2021 р. № 1066, зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 19 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 8 листопада 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20.10.2021 р. № 1096

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

 1. У підпункті 51 пункту 22 слова «без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — мобільний додаток)» замінити словами «без реєстрації в електронному сервісі «Вдома» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — система) або встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — мобільний додаток)», а після слів «відмови від його встановлення» доповнити словами «або відмови в реєстрації в системі».
 2. У пункті 3:

1) у підпункті 20:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають в приміщеннях для ізоляції, де їм на 12-й день ізоляції (або за наявності ознак інфікування COVID-19) обов’язково у присутності медичного працівника закладу охорони здоров’я державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» проводиться забір матеріалу для тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, відповідно до оплаченої близькими родичами зазначеної послуги.»;

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«У разі коли засуджений не менш як за 14 діб до тривалого побачення отримав повний курс вакцинації від CОVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, його тестування на CОVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції проводиться на 12-й день після тривалого побачення (або за наявності ознак інфікування COVID-19) безоплатно: закладами охорони здоров’я державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» (за наявності обладнання GeneXpert) або державними установами Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) підпункт 22 викласти в такій редакції:

«22) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності у них (крім осіб, які не досягли 18 років) негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів (крім осіб, які не досягли 18 років) документів, передбачених цим підпунктом.»;

3) доповнити пункт підпунктом 23 такого змісту:

«23) пасажирам (крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися послугами регулярних та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях (крім перевезень легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї) без наявності у них негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Перевізник зобов’язаний забезпечити інформування пасажирів про передбачені цим підпунктом обмеження.».

 1. Підпункт 2 пункту 35 після слів і цифри «визначених у підпункті 4 цього пункту» доповнити словами і цифрами «, та центрах або пунктах вакцинації населення проти COVID-19».
 2. У пункті 6 слова «електронний сервіс «Вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — система)» замінити словами «система та її мобільний додаток».
 3. У пункті 7:

1) доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:

«громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — сорок третій вважати відповідно абзацами двадцять шостим — сорок четвертим;

2) абзац сороковий викласти в такій редакції:

«Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетинанням державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, зобов’язана зареєструватися в системі або встановити та активувати її мобільний додаток. У разі неможливості реєстрації в системі або встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.»;

3) абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

«Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби перевіряють реєстрацію в системі або встановлення та активацію особами її мобільного додатка під час перетину ними державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них. Особи зобов’язані надати для такої перевірки підтвердження реєстрації в системі або встановлення та активації її мобільного додатка.».

 1. У пункті 8:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» — стосовно осіб, які перетнули державний кордон і одержали результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетинання державного кордону;»;

2) абзаци п’ятий, шостий, восьмий виключити.

 1. В абзаці другому пункту 9 слова «які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту із хворим» замінити словами і цифрою «передбачених абзацами третім — п’ятим пункту 7 цієї постанови».
 2. В абзаці другому пункту 10 слова і цифри «особами, визначеними абзацами четвертим — шостим пункту 8 цієї постанови» замінити словами «лікуючим лікарем, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю».
 3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. У разі здійснення особою самоізоляції до системи вноситься інформація про:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) серію та/або номер паспорта;

3) визначене особою місце самоізоляції;

4) засоби зв’язку (номер телефону).».

 1. Пункти 12 і 13 виключити.
 2. Пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

«15. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції (далі — поточний контроль) здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю, посадовими особами, уповноваженими органами місцевого самоврядування.

16. Засобами системи, зокрема її мобільного додатка, до інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції з використанням єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ після спливу 72 годин з моменту реєстрації особи в системі або активації її мобільного додатка надсилається інформація щодо:

позитивного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;

відсутності результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;

осіб, визначених цією постановою, самоізоляція яких не може бути припинена у зв’язку з отриманням негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 до закінчення строку самоізоляції.

Про надсилання зазначеної інформації особу буде поінформовано відповідним повідомленням системи або її мобільного додатка, після чого особа має можливість видалити обліковий запис із системи або деактивувати її/її мобільний  додаток.

Після моменту видалення облікового запису із системи або деактивації  її/її мобільного додатка поточний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії шляхом проведення вибіркових перевірок.

У разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, крім осіб, визначених цією постановою, самоізоляція яких не може бути припинена у зв’язку з отриманням негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 до закінчення строку самоізоляції, повідомлення до інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції не надсилається, відповідний поточний контроль не здійснюється, а особу буде поінформовано відповідним повідомленням системи або її мобільного додатка про можливість видалення облікового запису із системи або деактивації її/її мобільного додатка.

У разі надходження інформації про порушення дотримання умов самоізоляції особами з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції, лікуючий лікар та/або працівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, повідомляють про таких осіб Національній поліції із зазначенням наявної інформації, передбаченої пунктом 11 цієї постанови.

Після отримання зазначеної інформації поліцейські перевіряють дотримання особою умов самоізоляції.

Повідомлення органам Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.».

 1. Пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. З метою здійснення контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на вулицях, у парках, інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування, розважальних закладах (нічних клубах), громадському транспорті) працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, мають право проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, а також довідок про звернення за захистом в Україні, виданих відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», а також документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Перевірка чинності COVID-сертифіката здійснюється зазначеними уповноваженими особами з використанням мобільного додатка Порталу Дія або в інших інформаційних системах, засобами яких здійснюється підтвердження його чинності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342).».

 1. В абзаці першому пункту 19 слова «або вносять самостійно за допомогою мобільного додатка інформацію» замінити словами «, у тому числі засобами телефонного зв’язку,».
 2. Абзац другий пункту 20 викласти в такій редакції:

«За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які потребують самоізоляції. За відсутності можливості органи соціального захисту населення письмово інформують осіб, які не є хворими на COVID-19, про неможливість здійснення соціального супроводу.».

 1. Абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

«21. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та яким органи соціального захисту населення письмово поінформували про неможливість їх соціального супроводу, дозволяється:».

 1. Абзац перший пункту 23 після слів «у тому числі використання» доповнити словами «системи або її».
 2. У пункті 24:

1) абзац третій виключити;

2) абзац четвертий після слів «прізвища, імені, по батькові» доповнити словами «(за наявності)», а після слів «зареєстрованого місця проживання» — словами «(за наявності)»;

3) абзац п’ятий після слів «прізвища, імені, по батькові» доповнити словами «(за наявності)», а після слів «зареєстрованого місця проживання» — словами «(за наявності)»;

4) абзац шостий після слів «прізвища, імені, по батькові» доповнити словами «(за наявності)»;

5) абзац сьомий після слів «прізвища, імені, по батькові» доповнити словами «(за наявності)», а після слів «зареєстрованого місця проживання» — словами «(за наявності)»;

6) абзац восьмий після слів «зареєстрованого місця проживання» доповнити словами «(за наявності)», а слова «, зокрема засобами» замінити словами «з використанням».

 1. Пункт 30 викласти в такій редакції:

«30.  Рекомендувати установити початок робочого часу в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8-й годині.».

 1. Доповнити постанову пунктом 416 такого змісту:

«416. Керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити:

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 працівниками та державними службовцями, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі — перелік);

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу», крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я;

3) взяття до відома, що:

на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці» та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу»;

відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються;

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Олександр 26.10.2021 9:01
Ця постанова порушує фундаментальні свободи людини. Крім того, що не зрозуміло, для чого потрібно вакцинувати людей, які вже перехворіли є ще і дуже підозрілий примус

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті