Проєкт Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення коштів на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

05 Листопада 2021 11:05 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення коштів на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками». На пленарному засіданні Верховної Ради України даний проєкт буде доповідати народний депутат України Тимошенко Ю.В.

Народні депутати України

Пояснювальна записка
до проєкту Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення коштів на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

1. Мета

Передбачити мінімально достатній обсяг коштів для виплати 300-відсоткової доплати до заробітних плат медичним та іншим працівникам, які дотичні до надання медичної допомоги хворим людям на коронавірусну хворобу (COVID-19), у тому числі лікарям і середньому медичному персоналу первинної ланки системи охорони здоров’я, що здійснюють супровід хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на амбулаторному лікуванні; придбання і встановлення у лікарнях (медичних частинах, госпіталях) необхідного медичного обладнання, у тому числі спеціалізованого обладнання з виробництва, зберігання і постачання в палати медичного кисню; придбання і розподілу між медичними закладами противірусних та інших медичних препаратів і лікарських засобів, які визначені протоколом лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За інформацією Міністерства фінансів України, за підсумками 2021 року очікується перевиконання попередньо затверджених показників дохідної частини загального фонду державного бюджету в обсязі близько 40 млрд гривень, які були розподілені змінами до Державного бюджету України на 2021 рік (закон № 1807-IX від 08 жовтня 2021 року) зокрема на збільшення видатків на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на 15 млрд гривень по загальному фонду бюджету, визначивши сукупні бюджетні призначення за цією бюджетною програмою на рівні понад 51 млрд гривень.

Вважаємо такий розподіл ймовірного перевиконання доходів державного бюджету нерозумним, несправедливим і недержавницьким, з огляду на поглиблення негативної дії пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні і провалом уряду у підготовці економіки й медичної інфраструктури до ефективної протидії пандемії.

Наразі склалася критична ситуація із забезпеченням лікарень медичним киснем для підтримувальної терапії хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; відсутністю необхідних противірусних препаратів та спеціалізованого медичного обладнання; плинністю й дефіцитом медичного персоналу як лікарів, так і медичних працівників середньої ланки. Як наслідок, Україна займає перше місце в Європі по смертності від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, втрачаючи понад 700 осіб щоденно померлими. Така ситуація є неприпустимою.

Тому пропонуємо перерозподілити 15 млрд гривень з бюджетної програми Державного агентства автомобільних доріг України «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код ПКВК 3111020) на бюджетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код ПКВК 3511380) для збільшення видатків на:

  • виплату 300-відсоткових доплат до заробітних плат медичним та іншим працівникам, які дотичні до надання медичної допомоги хворим людям на коронавірусну хворобу (COVID-19), у тому числі лікарям і середньому медичному персоналу первинної ланки системи охорони здоров’я, що здійснюють супровід хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на амбулаторному лікуванні;
  • придбання і встановлення у лікарнях (медичних частинах, госпіталях) необхідного медичного обладнання, у тому числі спеціалізованого обладнання виробництва, зберігання і постачання в палати медичного кисню;
  • придбання і розподіл між медичними закладами противірусних та інших медичних препаратів і лікарських засобів, які визначені протоколом лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом Закону передбачається внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з метою збільшення коштів для:

  • виплати 300-відсоткових доплат до заробітних плат медичним та іншим працівникам, які дотичні до надання медичної допомоги хворим людям на коронавірусну хворобу (COVID-19), у тому числі лікарям і середньому медичному персоналу первинної ланки системи охорони здоров’я, що здійснюють супровід хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на амбулаторному лікуванні;
  • придбання і встановлення у лікарнях (медичних частинах, госпіталях) необхідного медичного обладнання, у тому числі спеціалізованого обладнання виробництва, зберігання і постачання в палати медичного кисню;
  • придбання і розподілу між медичними закладами противірусних та інших медичних препаратів і лікарських засобів, які визначені протоколом лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом перерозподілу 15 млрд гривень з бюджетної програми Державного агентства автомобільних доріг України «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код ПКВК 3111020) на бюджетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код ПКВК 3511380).

Також передбачається надання доручення Кабінету Міністрів України внести зміни до порядку розподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів державного бюджету на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням виникненню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками для врегулювання зазначених питань.

4. Правові аспекти

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроєктом пропонується здійснити перерозподіл 15 млрд гривень з бюджетної програми Державного агентства автомобільних доріг України «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код ПКВК 3111020) на бюджетну програму «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код ПКВК 3511380), що не потребує зміни балансових показників бюджету.

Таким чином, законопроєкт є збалансованим..

8. Прогноз результатів

У разі прийняття проєкту Закону буде забезпечено мінімально достатній обсяг коштів для виплати 300-відсоткових доплат до заробітних плат медичним та іншим працівникам, які дотичні до надання медичної допомоги хворим людям на коронавірусну хворобу (COVID-19), у тому числі лікарям і середньому медичному персоналу первинної ланки системи охорони здоров’я, що здійснюють супровід хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на амбулаторному лікуванні; придбання і встановлення у лікарнях (медичних частинах, госпіталях) необхідного медичного обладнання, у тому числі спеціалізованого обладнання виробництва, зберігання і постачання в палати медичного кисню; придбання і розподілу між медичними закладами противірусних та інших медичних препаратів і лікарських засобів, які визначені протоколом лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

02.11.2021 р. № 6261

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення коштів на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року № 1393-IX, від 29 квітня 2021 року № 1434-IX, від 17 червня 2021 року № 1558-IX і № 1563-IX, від 15 липня 2021 року № 1690-IX та від 08 жовтня 2021 року № 1807-IX) зміни згідно з додатком № 1 до цього Закону.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двотижневого строку з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до порядку розподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів державного бюджету на заходи, пов’язані з вакцинацією населення і запобіганням виникненню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, передбачивши у повному обсязі розподіл коштів на:

300-відсоткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі лікарям і середньому медичному персоналу первинної ланки системи охорони здоров’я, що здійснюють супровід хворих людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на амбулаторному лікуванні;

придбання і встановлення у лікарнях (медичних частинах, госпіталях) необхідного медичного обладнання, у тому числі спеціалізованого обладнання з виробництва, зберігання і постачання в палати медичного кисню;

придбання і розподіл між медичними закладами противірусних та інших медичних препаратів і лікарських засобів, які визначені протоколом лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Голова Верховної Ради України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті