Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі – проєкт наказу), що розроблений відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт наказу передбачає внесення змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, передбачивши обов’язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для працівників:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Проєкт наказу, пояснювальна записка та порівняльна таблиця оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу просимо надсилати протягом 10 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 200-08-11, (e-mail: phd.moz.ua@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» (далі — проєкт акта) розроблений з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Третій місяць поспіль в Україні стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 — добова кількість випадків захворюваності на COVID-19 зросла у 28 разів, добова кількість госпіталізацій — в 11 разів, добова кількість померлих — у 20 разів.

Упродовж останнього місяця темпи зростання захворюваності пришвидшилися і наближаються до максимальних темпів попередньої, весняної хвилі. Кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється, так само подвоюється і кількість госпіталізацій та померлих.

За добу 11 листопада в Україні зафіксували 24 747 випадків захворювання на COVID-19 і 652 летальних випадки, госпіталізували з COVID-19 — 4778 осіб. Дана ситуація підвищує ризики появи критичного навантаження на систему охорони здоров’я та збільшує ймовірність нестабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури на території України.

При цьому, Україна нарощує темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема у вересні 2021 року було зроблено 3,5 млн. щеплень, у жовтні — 4,9 млн. Від початку кампанії проведено усього понад 20 млн. щеплень. Наразі вакциновано 11,8 млн. осіб, понад 8 млн. з яких вже отримали повний курс вакцинації, що становить третину усього дорослого населення України. Збільшення обсягів вакцинації збільшує частку захищеного населення України.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи.

Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Метою вакцинації є захист кожної людини проти серйозних хвороб, через вакцинацію чи колективний імунітет.

Міністерство охорони здоров’я України на виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» наказом від 04 жовтня 2021 року № 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, (із змінами, внесеними наказом від 01 листопада 2021 року № 23983, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2021 року за № 1452/37074) затвердило Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі — Перелік).

Переліком передбачено, що обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

Водночас в умовах стрімкого погіршення епідемічної ситуації, коли в більшості регіонів України запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, з метою забезпечення безперебійної роботи усіх об’єктів критичної інфраструктури, працівники яких мають високий ризик інфікування COVID-19 через часті контакти з різними верствами населення, необхідним є розширення Переліку, у зв’язку з чим розроблено відповідний проєкт акта.

3. Основні положення проєкту акта

Проєкт акта передбачає внесення змін до Переліку, передбачивши обов’язкові профілактичні щеплення проти COVID-19 для працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт акта стосується питань соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад та потребує погодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства трансформації України, у зв’язку з тим, що не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування та використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання електронних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством економіки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт акта потребує здійснення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природнє середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація проєкту акта матиме вплив на громадське здоров’я шляхом створення умов для покращення ефективності боротьби з COVID-19.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона
Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності Позитивний Прийняття проєкту акта сприятиме захисту працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, від інфікування COVID-19
Населення України Позитивний Прийняття проєкту акта сприятиме забезпеченню епідемічного благополуччя населення України, покращенню епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

12.11.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

Відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року №2153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

4. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

Доповнити Перелік новими пунктами 7–9 такого змісту:

«7. Органів місцевого самоврядування;

8. Закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

9. Комунальних підприємств, установ та організацій.».

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваностіІрина Руденко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року №2153, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928
Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

відсутній 7. Органів місцевого самоврядування;

8. Закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

9. Комунальних підприємств, установ та організацій.

___________

* В разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070).

_________

* В разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070).

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті