Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями»

25 Листопада 2021 12:34 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями».

Доповідати законопроєкт на пленарному засіданні у Верховній Раді України буде народна депутатка Совсун І.Р.

Народна депутатка УкраїниІ.Р. Совсун

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Вакцинація під час пандемії COVID-19 продемонструвала наявність системної проблеми в Україні щодо низького рівня поінформованості населення про механізм дії щеплень та їх ефективність.

Низький рівень обізнаності є передумовою до легковірного сприйняття негативної недостовірної інформації про наслідки щеплень, яку періодично публікують у ЗМІ та соціальних мережах.

Як наслідок, рівень вакцинації від COVID-19 в Україні стабільно залишається найнижчим в Європі і одним із найнижчих у світі, в окремих регіонах відбуваються спалахи поліомієліту, а стабільно низький рівень вакцинації від кору спричиняє найвищі показники цього захворювання в Україні серед інших держав світу.

Періодичні дослідження ЮНІСЕФ показують, що великий вплив на рішення пацієнтів щодо вакцинації себе та своїх дітей мають їх педіатри та сімейні лікарі.

До прикладу, опитування «Ставлення до вакцинації від COVID-19», проведене в березні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), показало, що 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

Це демонструє необхідність залучення лікарів, що надають первинну медичну допомогу (лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-педіатрів, лікарів-терапевтів) до кампанії інформування про ефективність профілактичних щеплень, зокрема щеплень від COVID-19.

Для цього, потрібно законодавчо закріпити положення щодо порядку та принципів проведення такого інформування та встановити показники охоплення пацієнтів щепленнями, у разі досягненні яких лікарі, що надають первинну медичну допомогу, отримають грошові виплати за ефективно проведене інформування їх пацієнтів.

 1. Мета і цілі прийняття законодавчого акта.

Законопроєкт розроблено з метою включення до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» положень, які закріплюють основні принципи та суб’єктів здійснення інформування про профілактичні щеплення.

Для цього у проєкті пропонується закріпити обов’язок лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та Міністерства охорони здоров’я (через відповідний контакт-центр) інформувати пацієнтів щодо механізму дії щеплень та їх ефективності, визначаються основні принципи та засади проведення такого інформування, закріплюються обов’язки Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення підготовки та нагляду за процесами інформування, а також встановлюються законодавчі підстави для виплати одноразових додаткових грошових виплат лікарям, які надають первинну медичну допомогу, за ефективне інформування.

 1. Загальна характеристика та основні положення акта.

Проєкт Закону передбачає внесення змін до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Пропонується доповнити статтю положеннями про те, що:

 • лікар, який надає первинну медичну допомогу, інформує пацієнтів, з якими в нього укладено декларацію, про ефективність та безпечність профілактичних щеплень, механізм їх дії, медичні протипоказання, можливі побічні реакції і наслідки відмови від профілактичного щеплення;
 • інформування тих пацієнтів, з якими не укладено декларацію, і загальне інформування населення також здійснюється Міністерством охорони здоров’я через відповідний контакт-центр;
 • інформування здійснюється з дотриманням принципів достовірності, повноти, точності та доступності інформації, професійності та неупередженості тих, хто здійснює інформування;
 • закріплюється обов’язок Міністерства охорони здоров’я розробити та прийняти нормативно-правовий акт, де визначатиметься зміст та послідовність основних етапів інформування;
 • закріплюються обов’язки Міністерства охорони здоров’я проводити спеціальну підготовку, забезпечити належний професійний рівень осіб, що здійснюють інформування, організувати їх ознайомлення з нормативно-правовими актами щодо щеплення, здійснювати нагляд, моніторинг та оцінку інформування, забезпечити осіб, що здійснюють інформування, необхідними матеріалами, організувати проведення заходів БПР для лікарів щодо профілактичних щеплень;
 • встановлюється, що у випадку досягнення встановлених Кабінетом Міністрів України показників проведених профілактичних щеплень пацієнтів, з якими укладено декларацію, лікарю виплачуються відповідні додаткові грошові виплати.
 1. Стан нормативно-правової бази.

Нормативно-правове регулювання у даній сфері охоплює Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я, накази Національної служби здоров’я України тощо.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Фінансування додаткових грошових виплат лікарям, у випадку досягнення встановлених Кабінетом Міністрів України показників проведених профілактичних щеплень пацієнтів, з якими укладено декларацію, та фінансування інших заходів передбачених законопроєктом здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених на Програму медичних гарантій.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття законопроєкту як закону створить правові передумови для проведення ефективної інформаційної кампанії щодо вакцинації в Україні.

Це є необхідним для підвищення рівня охоплення населення щепленнями і формування колективного імунітету до смертельно небезпечних хвороб.

Особливо важливим це є в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та спалахів поліомієліту в Україні.

Як результат  —  законопроєкт сприятиме виконанню обов’язку держави захищати життя людей, закріпленому у статті 27 Конституції України.

Крім цього, формування колективного імунітету через досягнення необхідного рівня охоплення щепленнями потрібне для припинення обмежувальних заходів в межах пандемії COVID-19, які мають негативний вплив на сферу освіти, економіки, культури та інші вагомі сфери суспільного життя. Зважаючи на це, прийняття закону в перспективі матиме позитивний вплив і на ці сфери.

Народна депутатка УкраїниІ.Р. Совсун

Проєкт

зареєстровано в Парламенті

22.11.2021 р. за № 6333

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями

І. Внести зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228):

1) Доповнити статтю 12 частинами 6-10 такого змісту:

«Лікар, який надає первинну медичну допомогу, здійснює інформування пацієнтів, з якими укладено декларацію, про ефективність та безпечність профілактичних щеплень, механізм їх дії, медичні протипоказання, можливі побічні реакції, наслідки відмови від профілактичного щеплення тощо.

Інформування пацієнтів, з якими не укладено декларацію, та загальне інформування населення також здійснюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я через відповідний контакт-центр.

Інформування пацієнта здійснюється з дотриманням принципів достовірності, повноти, точності та доступності інформації, професійності та неупередженості особи, що здійснює інформування. Зміст та послідовність основних етапів інформування встановлюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я проводить спеціальну підготовку, забезпечує належний професійний рівень осіб, що здійснюють інформування, організовує ознайомлення з нормативно-правовими актами щодо щеплення, здійснює нагляд, моніторинг та оцінку інформування, забезпечує необхідними матеріалами осіб, що здійснюють інформування, організовує та забезпечує проведення заходів безперервного професійного розвитку для лікарів щодо профілактичних щеплень.

У випадку досягнення встановлених Кабінетом Міністрів України показників проведених профілактичних щеплень пацієнтів, з якими укладено декларацію, лікарю виплачуються відповідні одноразові додаткові грошові виплати у розмірі до 300 відсотків посадового окладу з урахуванням обов‘язкових доплат та надбавок.».

У зв’язку з цим, частини 6–7 статті вважати частинами 11–12 відповідно.

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набуття чинності цим законом:

1) розробити і прийняти порядок та критерії здійснення одноразової додаткової грошової виплати у розмірі до 300 відсотків посадового окладу з урахуванням обов‘язкових доплат та надбавок лікарям, які надають первинну медичну допомогу, за досягнення показників охоплення профілактичними щепленнями пацієнтів;

2) забезпечити прийняття положення про зміст та послідовність основних етапів інформування щодо профілактичних щеплень та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

3) привести у відповідність свої нормативно-правові акти відповідно до цього Закону, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту закону «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо інформування про профілактичні щеплення та здійснення виплат лікарям за високі результати охоплення щепленнями»

Зміст положення (норми) чинного акта Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Стаття 12. Профілактичні щеплення Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України.

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати об’єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України.

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати об’єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Відсутній Лікар, який надає первинну медичну допомогу, здійснює інформування пацієнтів, з якими укладено декларацію, про ефективність та безпечність профілактичних щеплень, механізм їх дії, медичні протипоказання, можливі побічні реакції, наслідки відмови від профілактичного щеплення тощо.

Інформування пацієнтів, з якими не укладено декларацію, та загальне інформування населення також здійснюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я через відповідний контакт-центр.

Інформування пацієнта здійснюється з дотриманням принципів достовірності, повноти, точності та доступності інформації, професійності та неупередженості особи, що здійснює інформування. Зміст та послідовність основних етапів інформування встановлюється органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я проводить спеціальну підготовку, забезпечує належний професійний рівень осіб, що здійснюють інформування, організовує ознайомлення з нормативно-правовими актами щодо щеплення, здійснює нагляд, моніторинг та оцінку інформування, забезпечує необхідними матеріалами осіб, що здійснюють інформування, організовує та забезпечує проведення заходів безперервного професійного розвитку для лікарів щодо профілактичних щеплень.

У випадку досягнення встановлених Кабінетом Міністрів України показників проведених профілактичних щеплень пацієнтів, з якими укладено декларацію, лікарю виплачуються відповідні одноразові додаткові грошові виплати у розмірі до 300 відсотків посадового окладу з урахуванням обов‘язкових доплат та надбавок.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації та за згодою об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов’язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації поствакцинальних ускладнень встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації та за згодою об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов’язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації поствакцинальних ускладнень встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Народна депутатка УкраїниІ.Р. Совсун

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті