Наказ МОЗ України від 13.12.2021 р. № 2770

14 Грудня 2021 4:00 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13.12.2021 р. № 2770
Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 грудня 2021 року

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 червня 2019 року № 1319 «Про створення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації» та протоколу № 59 засідання оперативного штабу з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 грудня 2021 року,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 грудня 2021 року, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, забезпечити організацію виконання Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

МіністрВіктор Ляшко

Додаток

до наказу Міністерства охорони

здоров’я України «Про введення в дію

Рішення оперативного штабу

Міністерства охорони здоров’я

України з реагування на ситуації з

поширення інфекційних хвороб, яким

можна запобігти шляхом вакцинації

від 01 грудня 2021 року»

РІШЕННЯ
оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 01 грудня 2021 року

1. Рекомендувати МОЗ України:

1.1. Затвердити «План заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу» (далі — План).

Виконавці: Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

Термін: до 10.12.2021

1.2. Здійснити додаткову закупівлю інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) у кількості 569 тис. доз, необхідної для проведення заходів з імунізації згідно з Планом та уникнення переривань у рутинній вакцинації проти поліомієліту.

Виконавці:

Фінансово-економічний департамент

МОЗ України

Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

2. Рекомендувати МОЗ України:

2.1. Вакцинацію вагітних визначити пріоритетною. Для вакцинації вагітних використовувати м-РНК-вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) і Moderna.

2.2. Надіслати спільний інформаційний лист МОЗ України та Асоціації акушерів-гінекологів України до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо вакцинації вагітних проти COVID-19.

Виконавці: Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

Термін: до 10.12.2021

2.3. Звернутися до Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо надання рекомендацій стосовно подальшої вакцинації проти COVID-19 вагітних у випадку, коли першу дозу введено векторною або інактивованою вакцинами (жінці з невизначеним статусом вагітності).

Виконавці: Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

Термін: до 10.12.2021

3. рекомендувати МОЗ України:

3.1. Затвердити наказом МОЗ України рекомендації, відповідно до позиції НТГЕІ № 18-10/2021-1 (офіційна заява), щодо окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні стосовно введення додаткової дози в рамках первинної схеми вакцинації для імуноскомпроментованих осіб, незалежно від того, вакцина якого виробника була використана в первинній вакцинації щонайменше через 28 днів після другої (першої дози для однодозної схеми первинної вакцинації) дози вакцини проти COVID-19.

Відомості щодо введення додаткової дози вносити до Електронної системи охорони здоров’я, як третю дозу з двох доз, без продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.

Виконавці: Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

Директорат цифрової трансформації.

Термін: до 10.12.2021

4. Підготувати інформацію, необхідну для реалізації технічної частини внесення даних до ЕСОЗ щодо додаткової/бустерної дози.

Виконавці: Директорат цифрової трансформації.

Директорат громадського

здоров’я та профілатики захворюваності

МОЗ України

Заступник голови Оперативного штабуІгор Кузін

згідно з протокольним рішенням НТГЕІ від 18.10.2021 року №14

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 18-10/2021-1
(офіційна заява)
Щодо рекомендації МОЗ України стосовно окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні

Дані рекомендації НТГЕІ стосуються окремих питань вакцинації проти COVID-19 та мають рекомендований характер.

Позиція НТГЕІ щодо рекомендацій стосовно застосування третьої дози вакцини/ревакцинація проти COVID-19:

НТГЕІ наголошує на важливості збільшення рівня охоплення щепленнями проти COVID-19 серед осіб з визначених груп ризику, які підлягають пріоритетній вакцинації, вакцинальним комплексом, що передбачає введення вакцини за затвердженою в інструкції до лікарського засобу схемою.

В даній позиції НТГЕІ терміни та поняття «додаткова» (третя доза для дводозних схем вакцинації, друга доза — для однодозної схеми вакцинації) та «ревакцинальна (бустерна)» дози вживаються в наступних значеннях:

ревакцинальна (бустерна) доза — доза, яка вводяться з метою посилення імунної відповіді/ефективності вакцини, що згасає з плином часу;

додаткова доза — доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту у осіб, які за станом свого здоров’я (наприклад, імуноскопрометовані особи), мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.

 • Рекомендувати введення додаткової дози в рамках первинної схеми вакцинації для імуноскомпрометованих осіб незалежно від того, вакцина якого виробника була використана в первинній вакцинації.
 • Введення додаткової дози можливе щонайменше через 28 днів після другої (першої дози для однодозної схеми первинної вакцинації) дози вакцини проти COVID-19. Оптимально ввести додаткову дозу в період до 3 місяців від отримання останньої дози в первинній вакцинації.
 • Якщо можливо, додаткову дозу до первинної вакцинації слід відкласти до 2 тижнів після припинення прийому імуносупресивних препаратів.
 • Рекомендувати введення додаткової дози вакцини як додаткової до первинної вакцинації в наступних ситуаціях:

1. Особи з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації, як:

 • гострі та хронічні лейкози, клінічно агресивні лімфоми (включаючи лімфому Ходжкіна), які перебували на терапії на момент вакцинації або протягом 12 місяців після досягнення ремісії;
 • особи, які перебувають під наглядом з хронічними лімфопроліферативними розладами, включаючи гематологічні злоякісні пухлини, такі як низькодиференційована лімфома, хронічний лімфоїдний лейкоз, мієлома, макроглобулінемія Вальденстрема та інші плазмоклітинні дискразії (цей перелік не є вичерпним);
 • імуносупресія, спричинена ВІЛ, з кількістю CD4 <200 клітин/мкл для дорослих або дітей;
 • первинні або набуті клітинні|/комбіновані імунодефіцити з лімфопенією (<1000 лімфоцитів/мкл) або з функціональним розладом лімфоцитів;
 • алогенна/аутологічна трансплантація стовбурових клітин протягом попередніх 24 місяців;
 • трансплантація стовбурових клітин понад 24 місяці тому з постійною імуносупресію або хворобою трансплантат проти господаря (GVHD);
 • стійка агаммаглобулінемія (IgG <3 г/л), зумовлена первинним імунодефіцитом (наприклад, загальний варіабельний імунодефіцит) або вторинним до захворювання/терапії.

2. Особи, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, включаючи:

 • ті, хто отримує або отримував імуносупресивну терапію з приводу трансплантації солідних органів протягом останніх 6 місяців;
 • ті, хто отримує або отримував протягом останніх 3 місяців таргетну терапію при аутоімунних захворювань, таку як інгібітори JAK або біологічні імуномодулятори, включаючи В-клітинну таргетну терапію (включаючи ритуксимаб, але в цьому випадку реципієнта вважатимуть імунодефіцитним протягом 6 місяців), Т-клітині ко-стимулюючі модулятори, моноклональні інгібітори фактора некрозу пухлини (TNFi), препарати рецептори до TNF, інгібітори рецепторів інтерлейкіну (IL) -6, інгібітори IL-17, інгібітори IL 12/23, інгібітори IL 23 (примітка: цей список не є вичерпним);
 • ті, хто отримує або отримував протягом останніх 6 місяців імуносупресивну хіміотерапію або променеву терапію за будь -якими показаннями.

3. Особи з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення, включаючи:

 • високі дози кортикостероїдів (еквівалентно ≥ 20 мг/добу за преднізолоном) протягом більше 10 днів у попередньому місяці;
 • довготривалий прийом помірних доз кортикостероїдів (еквівалент ≥10 мг преднізолону на добу протягом більше 4 тижнів) протягом останніх 3 місяців;
 • небіологічні пероральні імуномодулюючі препарати, такі як метотрексат> 20 мг на тиждень (перорально та підшкірно), азатіоприн> 3,0 мг/кг/добу, 6-меркаптопурин> 1,5 мг/кг/день, мікофенолат> 1 г/день у попередні 3 місяці;
 • комбінована терапія в індивідуальних дозах, нижчих за зазначені вище, включаючи прийом ≥7,5 мг преднізолону на день у поєднанні з іншими імуносупресивними препаратами (крім гідроксихлорохіну або сульфасалазину) та пацієнтами, які отримували метотрексат (будь -яку дозу) з лефлуномідом протягом останніх 3 місяців.

4. Особи, які отримували високі дози стероїдів (що еквівалентно> 40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

 • Особи, які отримували короткочасну терапію імуносупресивними препаратами (≤40 мг преднізолону на день) у зв’язку з гострим епізодом (наприклад, астма / ХОЗЛ / COVID-19) та особи, які приймали кортикостероїди при недостатності надниркових залоз в якості замісної терапії, не вважаються як такі, що мають сильну імуносупресію, та вакцинація яких дозволяє сформувати адекватну імунну відповідь при первинній вакцинації.
 • Додаткова/ревакцинальна доза може бути застосована особам для виїзду в країни, в яких існує відповідна вимога щодо додаткової/ревакцинальної дози.
 • Рекомендувати для осіб віком понад 60 років, які були щеплені двома дозами вакцини на вірусній платформі (наприклад, Короновак), введення додаткової (третя) дозу гомологічної вакцини як частину первинної серії. Застосування вакцини на інших платформах для додаткової дози також може розглядатися на основі міркувань доступності вакцини Короновак.
 • Введення додаткової дози можливе щонайменше через 28 днів після введення другої дози вакцини проти COVID-19.
 • Питання щодо використання ревакцинальної (бустерної) дози потребує додаткового вивчення.
 • Для осіб, які віднесені до групи ризику за професійною ознакою (медичні працівники, працівники будинків інтернатного типу) рекомендувати отримати ревакцинальну дозу щонайменше через 6 місяців після первинної вакцинації проти COVID-19.
 • При виборі вакцини для проведення ревакцинації проти COVID-19 надавати перевагу вакцини на платформі мРНК.
 • У випадку недоступності вакцини проти COVID-19 на платформі мРНК або наявності протипоказань до її використання у особи, може бути використана вакцина на гетерологічній платформі (векторна або інактивована вірусна).
 • Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті