Постанова КМУ від 29.12.2021 р. № 1446

21 Січня 2022 4:00 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29.12.2021 р. № 1446

Деякі питання державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування

Відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що додається.
 2. Установити, що:

питання відповідальності виробників лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що постачаються в рамках механізму COVAX, а також вимоги до текстів інструкцій про застосування та маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок таких лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX. Експертна оцінка співвідношення «користь/ризик»‎ та перевірка реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності під час державної реєстрації таких лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, які плануються до постачання в Україну за механізмом COVAX, а також експертна оцінка в разі продовження строку дії реєстраційного посвідчення та в разі внесення змін до реєстраційних матеріалів проводяться державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»‎ на безоплатній основі;

реєстрація лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розроблення та/або виробництво яких здійснено в країні, що офіційно визнана Україною як держава-агресор, забороняється.

21. Протягом періоду дії воєнного стану та/або протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану продовжити строк застосування, ввезення та обігу на території України лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, строк дії реєстраційних посвідчень на які закінчився в період дії воєнного стану та/або протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану, шляхом продовження строку дії реєстраційного посвідчення на такий лікарський засіб, вакцину або інший медичний імунобіологічний препарат на один рік з дати закінчення строку дії реєстраційного посвідчення та/або на строк дії воєнного стану, та/або протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану, із внесенням інформації про продовження строку дії реєстраційного посвідчення на такий лікарський засіб, вакцину або інший медичний імунобіологічний препарат для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, до Державного реєстру лікарських засобів України.

Оновлена в Державному реєстрі лікарських засобів України інформація про продовжений строк дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, вакцину або інший медичний імунобіологічний препарат, визначений в абзаці першому пункту 21 цієї постанови, засвідчує чинність державної реєстрації такого лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату та не потребує видачі нового або заміни чинного реєстраційного посвідчення.

Власникам реєстраційних посвідчень з дня припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану подати до державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» лист про подовження дії реєстраційного посвідчення зареєстрованого лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

 1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 95 «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування»‎ (Офіційний вісник України, 2021 р., N 15, ст. 584).

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29.12.2021 р. № 1446

ПОРЯДОК

державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування

Загальна частина

 1. Цей Порядок встановлює механізм проведення державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування (далі — державна реєстрація лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування).
 2. Державна реєстрація лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування здійснюється МОЗ на підставі заяви та вмотивованого висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»‎ (далі — Центр) за результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ та перевірки реєстраційних матеріалів лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів щодо їх автентичності з урахуванням певних зобов’язань (крім вакцин або інших імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎).

МОЗ здійснює державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування за відсутності вичерпних клінічних даних щодо їх безпеки та ефективності та за умови виконання таких вимог:

відома і потенційна користь лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів у разі їх використання для лікування та/або профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі і потенційні ризики використання таких лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів;

заявник — юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів і здійснення фармакологічного нагляду (далі — заявник), зобов’язана протягом дії реєстраційного посвідчення на такий лікарський засіб та медичні імунобіологічні препарати подати Центру вичерпні дані, отримані після завершення відповідних клінічних досліджень.

Особливості державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування

 1. У заяві про державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання для екстреного медичного застосування (далі — заява про державну реєстрацію для екстреного застосування) за формою згідно з додатком 1, яку подає до МОЗ заявник, зазначаються зобов’язання заявника щодо:

проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки за наявності ризиків щодо зареєстрованих для екстреного застосування лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів;

проведення постреєстраційних досліджень ефективності у разі, коли захворювання або клінічна методологія свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок ефективності.

 1. До заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування до Центру додаються:

1) для медичних імунобіологічних препаратів, що використовуються для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — документ, що підтверджує рішення про надання дозволу про екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні, або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне за суттю рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Ізраїлю або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу), або рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо перекваліфікації для екстреного застосування медичних імунобіологічних препаратів на дату подання заяви про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування, засвідчений підписом заявника або уповноваженого ним представника;

для лікарських засобів, що використовуються для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — документ, що підтверджує рішення про надання дозволу про екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні, або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне за суттю рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу), або рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо перекваліфікації для екстреного застосування такого лікарських засобів на дату подання заяви про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування, засвідчений підписом заявника або уповноваженого ним представника;

2) звіт про оцінку лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, складений регуляторним органом країни, в якій лікарські засоби та медичні імунобіологічні препарати зареєстровані (за наявності, якщо такий документ передбачений законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування робиться відповідна відмітка);

3) документ з оцінки та управління ризиками, затверджений рішенням про надання дозволу про екстрене застосування або про реєстрацію за певної умови у відповідній країні, або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (якщо такий документ передбачений законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа в заяві про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування робиться відповідна відмітка);

4) інструкція про застосування лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа в заяві про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування робиться відповідна відмітка);

5) коротка характеристика лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, якщо такий документ передбачений законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа в заяві про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування робиться відповідна відмітка);

6) графічне зображення макета (макетів) упаковки та текст (тексти) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів. Для цілей державної реєстрації для екстреного застосування заявник має право подати одночасно кілька таких макетів і текстів маркувань для забезпечення можливості максимально оперативного постачання в упаковці та з маркуванням, наявним на момент постачання;

7) переклади тексту (текстів) маркування (інформації, нанесеної на упаковку) первинної та вторинної (за наявності) упаковки лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, інструкції про застосування, короткої характеристики державною мовою, засвідчені підписом заявника або уповноваженого ним представника;

8) для медичних імунобіологічних препаратів — письмове зобов’язання виробника виробляти відповідні медичні імунобіологічні препарати для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві для використання у відповідній країні реєстрації (Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді, Китайській Народній Республіці, Ізраїлі або країнах Європейського Союзу);

для лікарських засобів — письмове зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський засіб для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві для використання у відповідній країні реєстрації (Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі або країнах Європейського Союзу);

9) засвідчена копія виданого Держлікслужбою документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, поданого на державну реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів в Україні, або рішення Держлікслужби про визнання результатів інспектування щодо відповідності вимогам належної виробничої практики, проведеного національним компетентним органом країни-виробника, що видається у порядку, встановленому МОЗ;

10) матеріали реєстраційного досьє, що було подано для отримання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні надання дозволу.

З метою надання можливості проведення належної експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів під час здійснення державної реєстрації для екстреного застосування заявник може подати інші реєстраційні матеріали, що були підставою для отримання дозволу на екстрене застосування такого лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, наданого відповідним компетентним регуляторним органом. Такі матеріали можуть включати посилання на відповідні веб-сайти зазначених регуляторних органів та/або веб-сайти організацій, які здійснюють узагальнення даних щодо доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів.

За умови подання заявником або уповноваженим ним представником усіх матеріалів, визначених у підпунктах 1 — 10 цього пункту, будь-які інші матеріали/листи від заявника або уповноваженого ним представника та/або письмові зобов’язання Центром не вимагаються.

Додатки до заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування можуть подаватися Центру на розсуд заявника в паперовій або електронній формі.

Реєстраційні матеріали подаються Центру українською або англійською мовою на вибір заявника. Якщо матеріали подаються іншою мовою, на запит Центру заявник або уповноважений ним представник повинен надати їх переклад на українську або англійську мову.

 1. Після отримання заяви про державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування МОЗ протягом одного робочого дня надсилає Центру копію заяви про державну реєстрацію відповідних лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування, яка супроводжується листом-направленням МОЗ.
 2. Центр у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту отримання листа-направлення МОЗ та отримання від заявника матеріалів, визначених пунктом 4 цього Порядку, проводить експертну оцінку співвідношення «користь/ризик»‎ лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів та перевірку реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності з метою державної реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування. За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ та проведення перевірки реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності Центр складає вмотивований висновок за формою згідно з додатком 2 (далі — висновок щодо реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування) та надсилає його МОЗ разом із перевіреними автентичними перекладами тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковки, інструкції про застосування, короткої характеристики (за наявності) лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, що викладені державною мовою.

У разі складення негативного висновку щодо реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування Центр подає вмотивоване обґрунтування своєї пропозиції.

 1. МОЗ на підставі заяви та висновку щодо реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування, підготовленого Центром, у строк, що не перевищує трьох робочих днів, приймає рішення про державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування або про відмову в такій реєстрації.

У разі наявності у висновку Центру інформації щодо розбіжностей у матеріалах реєстраційного досьє із заявою, поданою заявником або уповноваженим ним представником, та/або із іншими матеріалами, що додаються до заяви про державну реєстрацію для екстреного застосування, заявник або уповноважений ним представник може подати до МОЗ пояснення щодо таких розбіжностей з метою їх врахування під час прийняття МОЗ рішення про державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування.

Рішенням про державну реєстрацію лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування затверджується інструкція для медичного застосування, присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України разом з відомостями про лікарський засіб згідно з переліком відомостей, визначеним законодавством. У Державному реєстрі лікарських засобів України лікарські засоби та медичні імунобіологічні препарати, зареєстровані згідно з вимогами цього Порядку, мають позначку «лікарський засіб для екстреного застосування»‎.

 1. Факт державної реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування засвідчується реєстраційним посвідченням за формою згідно з додатком 3. Реєстраційне посвідчення видається строком на один рік. Строк дії реєстраційного посвідчення може бути продовжений щороку ще на один рік за умови відсутності інформації Центру про надходження даних щодо виявленого негативного співвідношення «користь/ризик»‎ та даних фармакологічного нагляду, що свідчать про виявлені шкідливі властивості. Загальний строк дії реєстраційного посвідчення не може перевищувати строку дії дозволу на екстрене застосування, наданого відповідним компетентним органом.

З метою продовження строку дії реєстраційного посвідчення заявник або уповноважений ним представник подає до Центру лист у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до завершення строку дії реєстраційного посвідчення.

Реєстраційне посвідчення може містити покладені на власника реєстраційного посвідчення лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів зобов’язання щодо:

проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки за наявності ризиків щодо зареєстрованого для екстреного медичного застосування лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів;

проведення постреєстраційних досліджень ефективності в разі, коли захворювання або клінічна методологія свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок ефективності.

 1. У державній реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів для екстреного застосування може бути відмовлено виключно в разі неподання відповідних матеріалів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, або подання їх у неповному обсязі, або виявлення розбіжностей у поданих матеріалах, що впливають на ефективність, безпеку та якість лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів, або виявлення неавтентичності перекладу тексту (текстів) маркування упаковки (упаковок), інструкції про застосування або короткої характеристики (за наявності).

У разі коли заявник зареєстрованих згідно з цим Порядком лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів не виконує зобов’язань, визначених у пункті 2 цього Порядку, — державна реєстрація таких лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів припиняється МОЗ до закінчення строку дії виданого реєстраційного посвідчення.

 1. Внесення змін до реєстраційних матеріалів здійснюється у Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженому МОЗ (далі — Порядок експертизи), на підставі рішення, прийнятого тим самим компетентним органом, яке було подане під час проведення процедури державної реєстрації для екстреного застосування.
 2. Протягом дії реєстраційного посвідчення заявник зобов’язаний:

повідомляти Центру про побічні реакції на лікарські засоби в порядку та у строки, встановлені Порядком здійснення фармаконагляду, затвердженим МОЗ;

подавати Центру інформацію про завершені клінічні дослідження, у тому числі їх результати, що повинні бути підставою для експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎.

Особливості державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎

 1. Державна реєстрація вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎ (далі — медичних імунобіологічних препаратів, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎), здійснюється МОЗ на підставі заяви та вмотивованого висновку Центру за результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎, експертизи реєстраційних матеріалів та результатів контролю якості медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, з урахуванням певних зобов’язань. МОЗ здійснює державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, за відсутності вичерпних клінічних даних щодо безпеки та ефективності медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, за умови дотримання таких вимог:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/ досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати містять у сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати можуть бути ефективними для екстреного медичного застосування на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину;

відома та потенційна користь медичних імунобіологічних препаратів, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, у разі його використання переважає відомі та потенційні ризики використання таких медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎;

заявник зобов’язаний подати Центру вичерпні дані, отримані після відповідних клінічних досліджень медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, протягом періоду, визначеного МОЗ, що повинні бути підставою для експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎.

 1. У заяві про державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, за формою згідно з додатком 4, яку подає до МОЗ заявник, зазначаються зобов’язання заявника щодо:

проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки за наявності ризиків щодо зареєстрованих для екстреного застосування медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎;

проведення постреєстраційних досліджень ефективності у разі, коли розуміння захворювання або клінічної методології свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок ефективності.

 1. За бажанням заявника державна реєстрація активного фармацевтичного інгредієнта та/або продукції «in bulk»‎, з яких здійснюється виробництво поданих на реєстрацію готових медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, може здійснюватися одночасно з реєстрацією готового медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎.
 2. Після отримання заяви про державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, МОЗ протягом одного робочого дня надсилає Центру копію такої заяви, яка супроводжується листом-направленням МОЗ.
 3. Центром проводиться експертиза реєстраційних матеріалів на медичні імунобіологічні препарати, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, відповідно до Порядку експертизи з урахуванням обставин, визначених у пункті 12 цього Порядку.

Обсяг та основні вимоги до матеріалів реєстраційного досьє, яке додається до заяви про державну реєстрацію, подаються заявником або уповноваженим ним представником до Центру, визначаються Порядком експертизи з урахуванням обставин, визначених у пункті 12 цього Порядку.

Центр протягом п’яти робочих днів з моменту отримання листа-направлення МОЗ та отримання від заявника матеріалів реєстраційного досьє проводить експертну оцінку співвідношення «користь/ризик»‎ медичних імунобіологічних препаратів, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, та проводить експертизу реєстраційних матеріалів.

За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ та експертизи реєстраційних матеріалів Центр складає вмотивований висновок за формою згідно з додатком 5 (далі — висновок щодо медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування), та надсилає його до МОЗ.

 1. МОЗ на підставі заяви та висновку щодо медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування, підготовленого Центром, у строк, що не перевищує трьох робочих днів, приймає рішення про державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування або про відмову в такій реєстрації. Рішенням про державну реєстрацію медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування затверджується інструкція для медичного застосування, а також лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України разом з відомостями про лікарський засіб згідно з переліком відомостей, визначеним законодавством. У Державному реєстрі лікарських засобів України медичні імунобіологічні препарати, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, зареєстровані згідно з вимогами цього Порядку, мають позначку «лікарський засіб для екстреного застосування»‎.
 2. Факт державної реєстрації медичних імунобіологічних препаратів, що виробляються в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування засвідчується реєстраційним посвідченням за формою згідно з додатком 3. Реєстраційне посвідчення видається строком на один рік. Строк дії реєстраційного посвідчення може бути щороку продовжений на один рік за умови відсутності інформації Центру про надходження даних щодо виявленого негативного співвідношення «користь/ризик»‎ та даних фармакологічного нагляду, що свідчать про виявлені шкідливі властивості.

Реєстраційне посвідчення може містити покладені на власника реєстраційного посвідчення медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, зобов’язання щодо:

проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки за наявності ризиків щодо зареєстрованого для екстреного медичного застосування медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎;

проведення постреєстраційних досліджень ефективності у разі, коли розуміння захворювання або клінічної методології свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок ефективності.

 1. У державній реєстрації медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, для екстреного застосування може бути відмовлено виключно у разі неподання відповідних матеріалів, передбачених Порядком експертизи, з урахуванням обставин, визначених у пункті 12 цього Порядку, або подання їх у неповному обсязі.

У разі коли заявник зареєстрованого згідно з цим Порядком медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, не виконує зобов’язання, визначені у пункті 12 цього Порядку, державна реєстрація такого медичного імунобіологічного препарату припиняється МОЗ до закінчення строку дії реєстраційного посвідчення.

 1. Внесення змін до реєстраційних матеріалів здійснюється відповідно до Порядку експертизи.
 2. Протягом дії реєстраційного посвідчення заявник зобов’язаний:

здійснювати фармакологічний нагляд за медичним імунобіологічним препаратом, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, відповідно до Порядку здійснення фармакологічного нагляду, затвердженого МОЗ;

подавати Центру інформацію про завершені клінічні дослідження, у тому числі їх результати, що повинні бути підставою для проведення експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎.

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

про державну реєстрацію лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату під зобов’язання для екстреного медичного застосування

___ ____________ 20__ р.              № ________________

Я подаю заяву про державну реєстрацію в Україні лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для екстреного застосування відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби»‎ та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1446 «Деякі питання державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування»‎

лікарський засіб, вакцина або інший медичний імунобіологічний препарат (необхідне підкреслити) для екстреного застосування

Назва лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату (далі — лікарський засіб)

____________________________________________________________________________

Торговельна назва ____________________________________________________________

Діюча речовина ______________________________________________________________

Форма випуску _______________________________________________________________

Упаковка:

первинна ____________________________________________________________________

вторинна _____________________________________________________________________

Дозвіл на екстрене застосування, виданий компетентним органом відповідної країни

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер дозволу (за наявності) та веб-сайт відповідного

_____________________________________________________________________________

регуляторного органу, на якому розміщена інформація про виданий дозвіл)

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) (для вітчизняних заявників — українською, для іноземних — українською та англійською мовами)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

___________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця

_____________________________________________________________________________

Номер телефону/телефаксу ____________________________________________________

Адреса електронної пошти ____________________________________________________

Керівник юридичної особи ______________________________________________________

Виробник (для вітчизняних виробників — українською, для іноземних — українською та англійською мовами; зазначаються всі виробничі дільниці, на яких проводяться виробничі процедури, та дільниці, на яких здійснюється контроль якості, зазначені в реєстраційному досьє)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця ___________________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності _____________________________________________

Номер телефону/телефаксу ____________________________________________________

Адреса електронної пошти _____________________________________________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________________

Короткий опис системи фармаконагляду заявника.

Уповноважена особа заявника, відповідальна за здійснення фармаконагляду:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи заявника, відповідальної за здійснення фармаконагляду
місце провадження діяльності
країна
цілодобовий номер телефону/телефаксу
адреса електронної пошти

Контактна особа в Україні уповноваженої особи заявника для здійснення фармаконагляду, якщо відмінна від зазначеної вище:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) контактної особи уповноваженої особи заявника, відповідальної за здійснення фармаконагляду
місце провадження діяльності
країна
цілодобовий номер телефону/телефаксу
адреса електронної пошти

Майстер-файл системи фармаконагляду

Чи наявний майстер-файл системи фармаконагляду?

так 🞎 ні 🞎

Якщо так:

номер майстер-файла
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця (де зберігається майстер-файл)
країна

Розробник лікарського засобу для екстреного медичного застосування (для вітчизняних виробників — українською, для іноземних — українською та англійською мовами)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

__________________________________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності _________________________________________

Номер телефону/телефаксу ___________________________________________________

Адреса електронної пошти___________________________________________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________________

Якісний і кількісний склад лікарського засобу (діючі та допоміжні речовини)

Діюча речовина зазначається окремо від допоміжних

Назва речовини* Кількість на одиницю лікарської форми**

___________

* Зазначається тільки одна назва в такому порядку: міжнародна непатентована назва, Державна Фармакопея України, Європейська фармакопея, загальноприйнята назва, наукова (хімічна) назва.

Назва діючої речовини зазначається за її рекомендованою міжнародною непатентованою назвою із зазначенням солей або гідратної форми, якщо необхідно.

** В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.

Показання до застосування та протипоказання (коротко зазначаються основні показання та протипоказання), якщо наявні характеристики даного лікарського засобу є недостатніми, — зазначити _____________________________________________________________________________

Спосіб застосування ________________________________________________________

Умови відпуску:

за рецептом 🞎

тільки в умовах стаціонару 🞎

Строк та умови зберігання ____________________________________________________

Дані щодо наявності дозволу на екстрене застосування (реєстрацію за певної умови) лікарського засобу в інших країнах (зазначається у разі наявності дозволів, виданих кількома компетентними органами визначених країн)

Назва країни та регуляторного органу, що надав дозвіл на екстрене застосування Номер та дата надання дозволу на екстрене застосування та посилання на веб-сайт відповідного регуляторного органу

Наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень, у тому числі фармацевтичні дані, та отримані результати містять у сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що лікарський засіб може бути ефективним для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

_____________________________________________________________________________

Інформація, яка підтверджує, що відома та потенційна користь лікарського засобу в разі його використання для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики використання такого лікарського засобу

_____________________________________________________________________________

Пропозиції щодо граничного строку виконання зобов’язань _________________________

____________________________________________________________________________

Даною заявою підтверджується, що всі наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень; окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати містять у сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, дають змогу вважати, що даний лікарський засіб може бути ефективним для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та його відома та потенційна користь у разі використання для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання.

Перелік документів та матеріалів, що додаються до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу під зобов’язання для екстреного медичного застосування Відмітка про наявність
1. Документ, що підтверджує рішення про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні, або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (інше ідентичне за суттю рішення відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів), Ізраїлю або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу), або прекваліфікацію Всесвітньою організацією охорони здоров’я, на дату подання заяви про державну реєстрацію лікарського засобу для екстреного застосування, засвідчений підписом заявника або уповноваженого ним представника
2. Звіт про оцінку лікарського засобу, складений регуляторним органом країни, в якій лікарський засіб зареєстрований (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу для екстреного застосування робиться відповідна відмітка)
3. Документ з оцінки та управління ризиками, затверджений рішенням про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу для екстреного застосування робиться відповідна відмітка)
4. Інструкція про застосування, викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної), та/або інший документ стосовно застосування лікарського засобу відповідно до законодавства країни, у якій виданий документ, що підтверджує рішення щодо надання дозволу на екстрене застосування, викладений мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної)
5. Коротка характеристика, викладена мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни; у разі відсутності такого документа у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу для екстреного застосування робиться відповідна відмітка)
6. Графічне зображення макета (макетів) упаковки та текст (тексти) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок. Для цілей державної реєстрації для екстреного застосування заявник має право подати одночасно кілька таких макетів і текстів маркувань для забезпечення можливості максимально оперативного постачання в упаковці та із маркуванням, наявним на момент постачання
7. Переклади тексту (текстів) маркування (інформації, нанесеної на упаковки) первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу, інструкції про застосування, короткої характеристики державною мовою, засвідчені підписом заявника або уповноваженого ним представника
8. Письмове зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський засіб для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві цього лікарського засобу для використання у відповідній країні реєстрації (Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді, Китайській Народній Республіці (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів), Ізраїлі або країнах Європейського Союзу)
9. Засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу, поданого на реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, виданого Держлікслужбою, або рішення Держлікслужби про визнання результатів інспектування щодо відповідності вимогам належної виробничої практики, проведеного національним компетентним органом країни-виробника або органом Європейського Союзу, що видається у порядку, встановленому МОЗ, за умови, що виробництво лікарського засобу здійснюється з додержанням вимог належної виробничої практики
10. Матеріали реєстраційного досьє, що було подано для отримання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні надання дозволу
Від імені заявника ______________________________________________________

(підпис)

______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

______________________________________________________

(посада)

Додаток 2

до Порядку

ВИСНОВОК

за результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ та перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність на лікарський засіб, вакцину або інший медичний імунобіологічний препарат під зобов’язання для екстреного медичного застосування

За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ (за наявними даними) та проведення перевірки реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності, доданих до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату (далі — лікарський засіб) для екстреного застосування:

назва лікарського засобу ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

лікарська форма, сила дії (дозування) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

упаковка:

первинна _____________________________________________________________________

вторинна (за наявності) ________________________________________________________

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) ___________________________________

Виробник лікарського засобу __________________________________________________

Розробник лікарського засобу __________________________________________________

встановлено:

для лікарського засобу, який подається на державну реєстрацію для екстреного застосування

Відома та потенційна користь лікарського засобу в разі використання для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання

так 🞎 ні 🞎

Наявність зобов’язань заявника надати вичерпні дані після завершення відповідних досліджень:

щодо проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки за наявності ризиків стосовно зареєстрованого для екстреного застосування лікарського засобу

так 🞎 ні 🞎

щодо проведення постреєстраційних досліджень ефективності у разі, коли розуміння захворювання або клінічної методології свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок щодо ефективності

так 🞎 ні 🞎

Наявність документа, що підтверджує рішення про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні, або реєстрацію за певної умови компетентним органом Європейського Союзу (або інше ідентичне за суттю рішення відповідно до застосовуваного законодавства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Китайської Народної Республіки (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів) або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу), або рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо прекваліфікації, засвідченого підписом заявника або уповноваженого ним представника

так 🞎 ні 🞎

Наявність звіту про оцінку лікарського засобу, складеного регуляторним органом країни, в якій лікарський засіб зареєстрований (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)

так 🞎 ні 🞎

Наявність документа з оцінки та управління ризиками, затвердженого рішенням про надання дозволу на екстрене застосування або на реєстрацію за певної умови у відповідній країні компетентним органом Європейського Союзу (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)

так 🞎 ні 🞎

Наявність інструкції про застосування лікарського засобу, викладеної мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної), або іншого документа стосовно застосування лікарського засобу

так 🞎 ні 🞎

Наявність короткої характеристики лікарського засобу, викладеної мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної) (за наявності, якщо такий документ передбачений згідно із законодавством відповідної країни)

так 🞎 ні 🞎

Наявність графічного зображення макета (макетів) упаковки та тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу

так 🞎 ні 🞎

Наявність перекладів тексту (текстів) маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок лікарського засобу, інструкції про застосування, короткої характеристики (за наявності) державною мовою, засвідчених підписом заявника або уповноваженого ним представника

так 🞎 ні 🞎

Наявність письмового зобов’язання виробника виробляти відповідний лікарський засіб, зареєстрований в Україні для екстреного застосування, для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві цього лікарського засобу для використання у відповідній країні (Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Китайській Народній Республіці (виключно для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів)

так 🞎 ні 🞎

Наявність засвідченої копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу, поданого на реєстрацію для екстреного застосування, вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, виданого Держлікслужбою, або рішення Держлікслужби про визнання результатів інспектування на відповідність вимогам належної виробничої практики, проведеного національним компетентним органом країни-виробника, що видається у порядку, встановленому МОЗ, за умови, що виробництво лікарського засобу здійснюється з додержанням вимог належної виробничої практики.

так 🞎 ні 🞎

Узагальнений висновок

Усі матеріали наявні

У разі коли відповідь «ні»‎, зазначаються відсутні матеріали

так ні
Наявність перекладу державною мовою, автентичність якого підтверджена заявником або уповноваженим ним представником, тексту маркування упаковки, інструкції про застосування або інформації про застосування лікарського засобу, поданого на реєстрацію для екстреного застосування, затвердженої відповідно до нормативних вимог країни заявника/виробника або країни, регуляторний орган якої надав дозвіл на екстрене застосування так ні
Відома та потенційна користь лікарського засобу, поданого на реєстрацію для екстреного застосування, у разі його використання для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його;

у разі коли відповідь «ні»‎, зазначити, яка інформація є невідповідною

так ні
Матеріали на лікарський засіб для екстреного застосування, перевірені щодо співвідношення «користь/ризик»‎ та щодо їх автентичності, дають змогу прийняти рішення про державну реєстрацію такого лікарського засобу для екстреного застосування з урахуванням певних зобов’язань (у разі коли відповідь «ні»‎, вмотивовані обґрунтування такої позиції додаються). так ні
Від імені державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»‎ ________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи)

________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи)

________________________________________________________

(посада уповноваженої особи)

___ ____________ 20__ р.

Додаток 3

до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

на лікарський засіб

(медичний імунобіологічний препарат)

для екстреного медичного застосування

№ ___________

Рішення про державну реєстрацію лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату (вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату, що виробляється в Україні за повним циклом або з продукції «in bulk»‎) з метою екстреного застосування затверджене наказом МОЗ від ___________ 20__ р. № _______.

Згідно із статтею 92 Закону України «Про лікарські засоби»‎ та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1446 «Деякі питання державної реєстрації лікарських засобів та вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування»‎

лікарський засіб, вакцина або інший медичний імунобіологічний препарат (вакцина або інший медичний імунобіологічний препарат), що виробляється в Україні за повним циклом або з продукції «in bulk»‎)

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

зареєстровано в Україні строком на один рік з можливістю продовження на один рік/п’ять років за умови виконання певних зобов’язань.

Строк дії реєстраційного посвідчення на території України до ___________ 20__ року.

Лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) зареєстрований з метою екстреного застосування під зобов’язання:

проведення постреєстраційних досліджень рівня безпеки (за наявності ризиків) / проведення постреєстраційних досліджень ефективності (якщо розуміння захворювання або клінічної методології свідчить про необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок щодо ефективності).

Граничний строк виконання зобов’язань до ___________ 20__ року.

Заявник та його місцезнаходження ______________________________

Реєстраційне посвідчення оформлене ___________ 20__ року.

ІНФОРМАЦІЯ

про лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)

Назва _______________________________________________________________________

Лікарська форма, дозування _____________________________________________________

Шлях введення ________________________________________________________________

Код анатомо-терапевтично-хімічної класифікації ___________________________________

Показання для готового лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), наявні характеристики даного лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) є недостатніми

_____________________________________________________________________________

Вид, розмір та комплектність упаковки

_____________________________________________________________________________

Строк придатності _____________________________________________________________________________

Виробник лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) _____________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ

про якісний та кількісний склад лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату)

 1. Назва лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), лікарська форма, дозування

_____________________________________________________________________________

 1. Якісний та кількісний склад лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату):

діючі речовини ______________________________________________________________

допоміжні речовини __________________________________________________________

___________________________

(посада особи, яка підписала реєстраційне посвідчення)

________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА

про державну реєстрацію вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎

___ ____________ 20__ р.                         № ________________

Я подаю заяву про державну реєстрацію в Україні вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎ (далі — медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19) відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби»‎ та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1446 «Деякі питання державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування»‎

медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, що виробляється в Україні за повним циклом 🞎

медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, що виробляється з продукції «in bulk»‎ 🞎

Назва медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Торговельна назва _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Діюча речовина _______________________________________________________________________

Форма випуску ______________________________________________________________________

Упаковка:

первинна _____________________________________________________________________________

вторинна _____________________________________________________________________________

Заявник (власник реєстраційного посвідчення)

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця ___________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця

_____________________________________________________________________________

Номер телефону/телефаксу ______________________________________________________________

Адреса електронної пошти ______________________________________________________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________________________

Короткий опис системи фармакологічного нагляду заявника

Уповноважена особа заявника, відповідальна за здійснення фармакологічного нагляду:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи заявника, відповідальної за фармакологічного нагляд
місце провадження діяльності
країна
цілодобовий номер телефону/телефаксу
адреса електронної пошти

Контактна особа в Україні уповноваженої особи заявника для здійснення фармакологічного нагляду, якщо відмінна від зазначеної вище:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) контактної особи уповноваженої особи заявника, відповідальної за здійснення фармакологічного нагляду
місце провадження діяльності
країна
цілодобовий номер телефону/телефаксу
адреса електронної пошти

Майстер-файл системи фармакологічного нагляду

Чи наявний майстер-файл системи фармакологічного нагляду?

так 🞎 ні 🞎

Якщо так:

номер майстер-файла
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця (де зберігається мастер-файл)
країна

Виробники

Виробник готового медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця

_____________________________________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності ____________________________________________

Номер телефону/телефаксу

______________________________________________________________

Адреса електронної пошти

______________________________________________________________

Керівник юридичної особи

______________________________________________________________

Виробник продукції «in bulk»‎. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

___________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності

____________________________________________________

Номер телефону/телефаксу

_____________________________________________________________

Адреса електронної пошти

______________________________________________________________

Керівник юридичної особи

______________________________________________________________

Виробник активного фармацевтичного інгредієнта. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

_____________________________________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності

_____________________________________________________________________________

Номер телефону/телефаксу

______________________________________________________________

Адреса електронної пошти

______________________________________________________________

Керівник юридичної особи

______________________________________________________________

Розробник медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 (для вітчизняних виробників — українською, для іноземних — українською та англійською мовами)

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця

___________________________________________________________________________

Адреса місця провадження діяльності

_____________________________________________________________________________

Номер телефону/телефаксу ____________________________________________________

Адреса електронної пошти______________________________________________________

Керівник юридичної особи ______________________________________________________

Якісний і кількісний склад медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 (діючі та допоміжні речовини)

Діюча речовина зазначається окремо від допоміжних

Назва речовини* Кількість на одиницю лікарської форми**

____________

* Зазначається тільки одна назва в такому порядку: міжнародна непатентована назва, Державна Фармакопея України, Європейська фармакопея, загальноприйнята назва, наукова (хімічна) назва.

Назва діючої речовини зазначається за її рекомендованою міжнародною непатентованою назвою із зазначенням солей або гідратної форми, якщо необхідно.

** В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.

Показання до застосування та протипоказання (коротко зазначаються основні показання та протипоказання). Якщо наявні характеристики даного медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 є недостатніми, — зазначити) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сила дії (дозування) ___________________________________________________________________

Спосіб застосування ___________________________________________________________________

Умови відпуску:

за рецептом 🞎

тільки в умовах стаціонару 🞎

Строк та умови зберігання ____________________________________________________

Дані щодо наявності дозволу на екстрене застосування або реєстрації медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 в інших країнах (зазначається у разі наявності дозволів, виданих кількома компетентними органами визначених країн)

Назва країни та регуляторного органу, що надав дозвіл на екстрене застосування Номер та дата надання дозволу на екстрене застосування та посилання на веб-сайт відповідного регуляторного органу

Наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень, в тому числі фармацевтичні дані, та отримані результати містять у сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 може бути ефективним для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

_____________________________________________________________________________

Інформація, яка підтверджує, що відома та потенційна користь медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 у разі його використання для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики використання такого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 ____________________________________________________________________

Пропозиції щодо граничного строку для виконання зобов’язань

_____________________________________________________________________________

Цією заявою підтверджується, що всі наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень; окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати містять у сукупності науково обгрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, дають змогу вважати, що даний медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 може бути ефективним для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та його відома та потенційна користь у разі використання для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання.

Від імені заявника _____________________________________________________

(підпис)

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

_____________________________________________________

(посада)

____________

Примітка.

Обсяг та основні вимоги до матеріалів реєстраційного досьє, яке додається до заяви про державну реєстрацію, подаються до державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»‎ та визначаються Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення з урахуванням обставин, визначених у пункті 12 Порядку державної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Додаток 5

до Порядку

ВИСНОВОК

за результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎, експертизи реєстраційних матеріалів та результатів контролю якості вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎, під зобов’язання для екстреного медичного застосування

За результатами експертної оцінки співвідношення «користь/ризик»‎ (за наявними даними), експертизи реєстраційних матеріалів та результатів контролю якості вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що виробляється в Україні за повним циклом чи із продукції «in bulk»‎ (далі — медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19), для екстреного застосування:

назва медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

лікарська форма, сила дії (дозування) _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

упаковка:

первинна _______________________________________________________________

вторинна (за наявності) ________________________________________________________________

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) ____________________________________________

Виробник (виробники) медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19

Виробник (виробники) продукції «in bulk»‎ (у разі одночасної реєстрації)

Виробник (виробники) активного фармацевтичного інгредієнта (у разі одночасної реєстрації)

_________________________________________________________________________

Розробник медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19

_____________________________________________________________________________

встановлено:

для медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, який подається на державну реєстрацію для екстреного застосування

Відома та потенційна користь медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 у разі використання для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його використання

так 🞎 ні 🞎

Наявність зобов’язань заявника надати вичерпні дані після завершення постреєстраційних досліджень:

рівня безпеки за наявності ризиків стосовно зареєстрованого для екстреного застосування медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19

так 🞎 ні 🞎

ефективності у разі, коли розуміння захворювання або клінічної методології свідчить про на необхідність суттєвого перегляду попередніх оцінок щодо ефективності

так 🞎 ні 🞎

Результати експертизи реєстраційних матеріалів, що підтверджують безпеку та ефективність медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 (зазначити данні доклінічного вивчення)
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Висновок

Експерт ______________________________________________________________________

Результати експертизи реєстраційних матеріалів, що підтверджують безпеку та ефективність медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 (зазначити данні клінічних випробувань)
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Висновок

Експерт ______________________________________________________________________

Результати експертизи реєстраційних матеріалів щодо якості медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Висновок

Експерт ______________________________________________________________________

Результати експертизи реєстраційних матеріалів щодо виробництва медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Висновок

Експерт _____________________________________________________________________

Результати контролю якості медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19
Назва медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19
Форма випуску (лікарська форма, упаковка)
Серія
Відомості про лабораторію
Висновок за результатами контролю якості

Експерт ____________________________________________________________________

Результати експертизи матеріалів з безпеки медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення реєстрації
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Висновок

Експерт _____________________________________________________________

Висновок до проекту інструкції для медичного застосування медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 та маркування
Експерт (експерти)
Результати експертизи
Умови відпуску
Висновок

Експерт ____________________________________________________________________________

Узагальнений висновок

Усі матеріали наявні

У разі коли відповідь «ні»‎, зазначити відсутні матеріали

так ні
Відома та потенційна користь медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, поданого на реєстрацію для екстреного застосування, у разі його використання для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, переважає відомі та потенційні ризики його; якщо відповідь «ні»‎, зазначити, яка інформація є невідповідною так ні
Матеріали на медичний імунобіологічний препарат для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 для екстреного застосування, перевірені щодо співвідношення «користь/ризик»‎ та за результатами їх експертизи, дають змогу прийняти рішення про державну реєстрацію такого медичного імунобіологічного препарату для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 для екстреного застосування з урахуванням певних зобов’язань (у разі коли відповідь «ні»‎, вмотивовані обґрунтування такої позиції додаються). так ні
Від імені державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»‎ _____________________________________________________

(підпис уповноваженої особи)

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи)

_____________________________________________________

(посада уповноваженої особи)

___ ____________ 20__ р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*