Постанова КМУ від 07.07.2022 р. № 767

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 07.07.2022 р. № 767

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України   Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 07.07.2022 р. № 767

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я

 1. У Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70):

1) абзац другий розділу 2 «Охорона здоров’я» у графі «Найменування посад» викласти в такій редакції:

«фармацевти, асистенти фармацевтів (незалежно від найменування посад), лаборанти»;

2) примітки до Переліку доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. Робота на посаді провізора в закладах і установах, зазначених у цьому Переліку, до переведення на посаду фармацевта відповідно до Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженої наказом Мінекономіки від 25 жовтня 2021 р. № 810, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.».

 1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22; 2003 р., № 21, ст. 917; 2004 р., № 51, ст. 3325):

1) у розділі XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» у графі «Виробництва, роботи, професії і посади»:

 • позиції 29, 41, 50, 66, 67, 70, 71, 83, 91, 107, 124, 126, 127, 128, 129, 134 після слів «Молодші медичні сестри», «молодші медичні сестри» доповнити словами «(молодші медичні брати)»;
 • у позиціях 31б і 45 слово «Сестра-господиня» замінити словами «Сестра-господиня, працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я»;
 • у позиції 137 слова «Сестра-господиня, яка працює у радонолікарні» замінити словами «Сестра-господиня, працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, які працюють у радонолікарні»;
 • у позиції 141 слова «молодша сестра медична патронажна» замінити словами «молодша медична сестра патронажна (молодший медичний брат патронажний)»;

2) у розділі XVIII «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами»:

 • у підрозділі «Працівники аптек (у тому числі, які перебувають у штаті установ охорони здоров’я та соціального забезпечення)» у графі «Виробництва, роботи, професії і посади»:
 • у позиції 4 слово «Провізор» замінити словом «Фармацевт», а слово «фармацевт» – словами «асистент фармацевта»;
 • у позиції 5 слова «Провізор, фармацевт, фармацевт молодший» замінити словами «Фармацевт, асистент фармацевта, асистент фармацевта молодший»;
 • у підрозділі «Працівники аптечних баз та складів» у графі «Виробництва, роботи, професії і посади»:
 • у позиції 6 слова «провізор, фармацевт, фармацевт молодший» замінити словами «фармацевт, асистент фармацевта, асистент фармацевта молодший»;
 • у позиції 7 слова «Провізор, фармацевт, фармацевт молодший» замінити словами «Фармацевт, асистент фармацевта, асистент фармацевта молодший»;
 • у позиції 8 слова «Фармацевт, провізор» замінити словами «Фармацевт, асистент фармацевта»;
 • у підрозділі «Працівники контрольно-аналітичних лабораторій» у графі «Виробництва, роботи, професії і посади»:
 • у позиції 11 слова «Провізор, лаборант» замінити словами «Фармацевт, лаборант (фармація)»;
 • у позиції 12 слова «Фармацевт, фармацевт молодший» замінити словами «Асистент фармацевта, асистент фармацевта молодший».
 1. У Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 352):

1) у розділі 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» у графі «Виробництва, роботи, цехи, професії та посади»:

 • після слів «молодша медична сестра», «Молодша медична сестра» доповнити словами «(молодший медичний брат)»;
 • слова «Молодша медична сестра (сестра-прибиральниця, санітарка-буфетниця, сестра-господиня, нянька, прибиральниця виробничих приміщень тощо)» замінити словами «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (сестра-прибиральниця (брат-прибиральник), санітарка-буфетниця (санітар-буфетник), сестра-господиня (працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я), нянька, прибиральниця виробничих приміщень тощо)»;
 • слово «Сестра-господиня» замінити словами «Сестра-господиня, працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я»;

2) у розділі 33 «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами»:

у підрозділі «Працівники аптек (у тому числі тих, що перебувають у штаті установ охорони здоров’я та соціального забезпечення)» у графі «Виробництва, роботи, цехи, професії та посади» слова «Провізор, укладальник-пакувальник, фармацевт, крім зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту» замінити словами «Фармацевт, укладальник-пакувальник, асистент фармацевта, крім зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту»;

у підрозділі «Працівники аптечних баз та складів» у графі «Виробництва, роботи, цехи, професії та посади»:

 • слова «Завідувач відділу отруйних та наркотичних лікувальних засобів та його заступник, провізор, фармацевт, фармацевт молодший, укладальник-пакувальник, зайняті фасуванням, дробленням, відважуванням та відмірюванням отруйних та наркотичних засобів» замінити словами «Завідувач відділу отруйних та наркотичних лікувальних засобів та його заступник, фармацевт, асистент фармацевта, асистент фармацевта молодший, укладальник-пакувальник, зайняті фасуванням, дробленням, відважуванням та відмірюванням отруйних та наркотичних засобів»;
 • слова «Фармацевт, провізор та укладальник-пакувальник, зайняті безпосередньо приготуванням, розфасуванням та контролем за медикаментами» замінити словами «Фармацевт, асистент фармацевта та укладальник-пакувальник, зайняті безпосередньо приготуванням, розфасуванням та контролем за медикаментами».
 1. У розділі III «Охорона здоров’я» додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2007 р., № 18, ст. 705):

1) у підрозділі «Керівні працівники» у графі «Посада» слова «Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра» замінити словами «Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра (головний медичний брат)»;

2) у підрозділі «Професіонали та фахівці» у графі «Посада»:

 • слова «Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист» замінити словами «Лікарі інших спеціальностей, фармацевт, лікар-інтерн, фармацевт-інтерн, лікар-стажист»;
 • слова «Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою» замінити словами «Молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою /фахові молодші бакалаври, фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) рівнем медичної і фармацевтичної освіти та магістри з медсестринства».
 1. У пункті 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 11; 2012 р., № 5, ст. 173), слова «керівникам структурних підрозділів з числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх спеціальностей, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей та» замінити словами «керівникам структурних підрозділів з числа фармацевтів і асистентів фармацевтів, фармацевтам усіх спеціальностей, молодшим спеціалістам з медичною та фармацевтичною освітою/фахові молодші бакалаври, фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) рівнем медичної і фармацевтичної освіти та магістрам з медсестринства і».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті