Постанова КМУ від 19.07.2022 р. № 807

21 Липня 2022 3:20 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19.07.2022 р. № 807
Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки

Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби

Відповідно до частини п’ятої шостої статті 242 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, що додається.

Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19.07.2022 р. № 807

ПОРЯДОК

проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби

ПОРЯДОК
проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Мінфіном перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких  формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та механізм інформаційної взаємодії під час такої перевірки.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 • відомості, що підтверджують достовірність інформації та документів, — персональні дані, дані з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом;
 • інформація та документи — інформація та документи, внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
 • особа, стосовно якої проводиться перевірка достовірності інформації та документів (далі — особа), — надавач медичних послуг, суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами  лікарськими засобами, та лікар, який надає медичні послуги за програмою медичних гарантій, та пацієнт;
 • перевірка достовірності інформації та документів — комплекс заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів відомостей, отриманих від суб’єктів надання інформації, за кожною особою з подальшим визначенням достовірності інформації та документів, наданих надавачами медичних послуг або суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами лікарськими засобами, а також виявлення невідповідності відомостей в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних;
 • рекомендація — повідомлення про виявлення недостовірності інформації та документів, наданих надавачами медичних послуг або суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами лікарськими засобами, а також про виявлення невідповідності відомостей в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних за результатами перевірки достовірності інформації та документів;
 • суб’єкти надання інформації — центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, в яких містяться відомості, що підтверджують достовірність інформації та документів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства Украї­ни про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник Украї­ни, 2018 р., № 46, ст. 1604).

3. Перевірка достовірності інформації та документів проводиться відповідно до методики, затвердженої Мінфіном за погодженням з МОЗ та НСЗУ, яка включає набір даних, що надається НСЗУ, суб’єктів надання інформації та відомості, що підтверджують достовірність інформації та документів, які використовуються для її проведення (далі — методика).

Структура даних, що надаються НСЗУ, періодичність та формат їх надання Мінфіну визначаються договором про інформаційну взаємодію між Мінфіном та НСЗУ з урахуванням вимог цього Порядку.

4. З метою проведення перевірки достовірності інформації та документів стосовно особи Мінфін одержує інформацію, визначену методикою, з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Відповідальність за повноту, автентичність та своєчасність надання Мінфіну інформації, яка міститься в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, несуть суб’єкти надання інформації згідно із законом.

5. Порядок та умови обміну інформацією, що використовується для перевірки достовірності інформації та документів, між Мінфіном та суб’єктами надання інформації визначаються Мінфіном разом із суб’єктами надання інформації спільними рішеннями, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. НСЗУ надає Мінфіну відомості, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), містяться в центральній базі даних цієї системи та на підставі яких формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, а саме відомості з реєстрів центральної бази даних:

1) з Реєстру пацієнтів:

 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата та місце народження;
 • адреса місця проживання або перебування;
 • серія (у разі наявності) та номер документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, орган, що видав документ, дата видачі, строк дії;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • номер телефону, адреса електронної пошти (далі — контактні дані) (у разі надання);
 • інформація про законного представника особи (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), документ, що посвідчує його особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи та повноваження законного представника відповідно до законодавства);
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

2) з Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу:

 • посилання на запис про пацієнта у Реєстрі пацієнтів;
 • посилання на запис про медичного працівника, обраного пацієнтом (його законним представником) як лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у Реєстрі медичних працівників;
 • посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посилання на запис про місце надання медичних послуг, обране пацієнтом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

3) з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я:

 • повне та скорочене (у разі наявності) найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця;
 • код згідно з ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • форма власності (для юридичних осіб);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб);
 • відомості про чинні та анульовані ліцензії, інші документи дозвільного характеру суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інформація про місця надання медичних послуг або відокремлені підрозділи аптечних закладів (місцезнаходження, контактні дані);
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

4) з Реєстру медичних спеціалістів:

 • посилання на запис про медичного спеціаліста у Реєстрі пацієнтів;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень медичного спеціаліста;
 • спеціальність медичного спеціаліста;
 • дата початку роботи за спеціальністю та інформація про періоди, протягом яких медичний спеціаліст не працював за спеціальністю;
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

5) з Реєстру медичних працівників:

 • посилання на запис у Реєстрі медичних спеціалістів про медичного працівника;
 • посилання на запис про суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • спеціалізація медичного працівника;
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

6) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій:

6) з Реєстру договорів про медичне обслуговування населення:

 • дата укладення, строк дії договору;
 • посилання на запис про надавача медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посилання на записи про медичних працівників, які будуть залучені до надання медичних послуг за договором, у Реєстрі медичних працівників;
 • посилання на записи про суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лабораторії), які залучені надавачем медичних послуг до виконання договору, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посилання на записи про місця надання медичних послуг у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, в яких будуть надаватися медичні послуги за договором;
 • медичні послуги, які надавач медичних послуг зобов’язується надати за договором;
 • дата припинення договору;
 • інформація про внесення змін до договору;
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

7) з інформаційної системи НСЗУ стосовно договорів про реімбурсацію:

7) з Реєстру договорів про реімбурсацію:

 • дата укладення, строк дії договору;
 • посилання на запис про аптечний заклад у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • посилання на запис про відокремлені підрозділи аптечних закладів, у яких пацієнти можуть отримати лікарські засоби за рецептом, у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
 • інформація про внесення змін до договору;
 • дата припинення договору;
 • інші відомості, на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

7. Перевірка достовірності інформації та документів проводиться шляхом автоматизованого обміну інформацією між центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (далі — інформаційно-аналітична платформа), створеною відповідно до статті 14 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням каналів зв’язку системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів може здійснюватися через інші інформаційно-комунікаційні системи відповідно до договору про інформаційну взаємодію, укладеного Мінфіном та НСЗУ, із застосуванням відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

8. У разі виявлення невідповідності інформації та документів за результатами перевірки достовірності інформації та документів, у тому числі виявлення невідповідності відомостей щодо особи в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, Мінфін надає НСЗУ рекомендацію для проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності.

Рекомендація щодо кожної особи формується на підставі однієї або кількох виявлених невідповідностей.

Перелік інформації, що міститься в рекомендаціях, та формат їх надання, а також результатів їх опрацювання визначаються договором про інформаційну взаємодію між Мінфіном та НСЗУ з урахуванням норм цього Порядку.

9. НСЗУ опрацьовує отримані рекомендації, в тому числі проводить додаткові перевірки інформації, що містить невідповідності, у строк, визначений договором про інформаційну взаємодію між Мінфіном та НСЗУ.

10. За результатами опрацювання наданих Мінфіном рекомендацій НСЗУ прий­має рішення щодо:

 • оплати відповідних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій згідно з умовами договору про медичне обслуговування населення чи договору про реімбурсацію та законодавством про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення;
 • усунення невідповідності відомостей в електронній системі охорони здоров’я.

11. НСЗУ за результатами опрацювання рекомендацій надає Мінфіну та МОЗ інформацію про прийняті рішення протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

12. Мінфін здійснює моніторинг інформації, отриманої під час перевірки достовірності інформації та документів, результатів такої перевірки, а також результатів опрацювання та врахування НСЗУ рекомендацій.

Мінфін використовує результати такого моніторингу під час перевірки достовірності інформації та документів у наступних періодах, а також під час бюджетного процесу.

13. Захист інформації під час проведення заходів, передбачених цим Порядком, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті