Наказ МОЗ України від 26.01.2022 р. № 164

14 Лютого 2022 4:26 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.01.2022 р. № 164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2022 р.

за № 190/37526

Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

Відповідно до підпунктів 8, 12, 15 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення належного функціонування електронної системи охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519, що додаються.
  2. Національній службі здоров’я України (Гусак Н.Б.) спільно з Директоратом з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (Чикаленко Н.В.) протягом 1 (одного) місяця з дня набрання чинності цього наказу забезпечити функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я в частині внесення змін до медичних записів медичними працівниками.
  3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (Чикаленко Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М.В.
  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 17 лютого 2022 року.

Міністр   В. Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

26 січня 2022 року № 164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2022 р.

за № 190/37526

ЗМІНИ

до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я

  1. Пункт 6 доповнити після підпункту 2 новими підпунктами 3-5 такого змісту:

«3) керівник закладу охорони здоров’я – особа, яка займає посаду керівника закладу охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка зареєстрована в установленому законом порядку та одержала ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

4) медичний адміністратор – особа, яка займає посаду керівника закладу охорони здоров’я, її заступника, керівника структурного підрозділу відповідно до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 893/7181 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2021 року № 884), та яка здобула вищу освіту за спеціальностями в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», якому за рішенням керівника закладу охорони здоров’я надано право внесення змін до медичних записів, записів про направлення або рецептів і на якого покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю;

5) молодший спеціаліст з медичною освітою – особа, яка отримала освіту фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та займає посаду відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117;».

У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 6, 7.

  1. Пункт 19 викласти в такій редакції:

«19. Записи, що вносяться до Реєстру, повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом лікуючих лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, медичних адміністраторів, якщо інше не передбачено законодавством.

Відомості про реєстрацію відпуску лікарського засобу за рецептом повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом уповноважених осіб аптечних закладів.».

  1. В реченні другому абзацу першого пункту 21 слова «медичні висновки» замінити словами «медичні записи, записи про направлення та рецепти».
  2. У пункті 22:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі смерті, звільнення з роботи або настання інших випадків відсутності прав доступу у особи, яка внесла медичний запис з технічною неточністю та/або недостовірною інформацією до Реєстру, право на внесення відповідних змін за згодою пацієнта надається іншому медичному працівнику з відповідними правами доступу за рішенням керівника закладу охорони здоров’я того ж суб’єкта господарювання, особа якого внесла медичний запис, до якого будуть вноситися зміни.»;

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«У разі наявності відповідного рішення суду або випадків виявлення технічних неточностей у Реєстрі та за умови відсутності можливості внести зміни відповідно до абзацу третього цього пункту, медичний адміністратор вносить відповідні зміни до Реєстру та повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий після слів «зміни до інформації» доповнити словами «(крім інформації про стан здоров’я пацієнта)».

В.о. генерального директора Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я   Н. Чикаленко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті