Указ Президента України від 24 квітня 2008 р. № 396/2008

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 24 квітня 2008 р. № 396/2008
Про Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів

З метою ефективної реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, забезпечення населення доступними, якісними, безпечними, ефективними лікарськими засобами, ураховуючи, що створення ефективної системи охорони та відновлення фізичного здоров’я людини є одним з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, та відповідно до ст. 49, п. 1, 17 і 28 частини 1 ст. 106 Конституції України
постановляю:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів (далі — Міжвідомча робоча група).

2. Призначити головою Міжвідомчої робочої групи Скляра Олега Васильовича — заступника Голови Служби безпеки України.

3. Затвердити персональний склад Міжвідомчої робочої групи та Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів (додаються).

4. Голові Міжвідомчої робочої групи забезпечити:

– у тижневий строк проведення першого засідання та затвердження плану роботи Міжвідомчої робочої групи;

– у двомісячний строк здійснення аналізу ситуації щодо ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, дотримання законодавства стосовно державних закупівель та реєстрації лікарських засобів, а також підготовку відповідних пропозицій для розгляду на  засіданні Ради національної безпеки і оборони України зазначених питань.

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку питань щодо ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів в Україні для розгляду в II кварталі 2008 р. на засіданні Ради національної безпеки і оборони України стану охорони здоров’я в Україні та основні напрями реформування цієї сфери.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.Ющенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 квітня 2008 року № 396/2008

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів

Скляр Олег Васильович

– заступник Голови Служби безпеки України, голова Міжвідомчої робочої групи

Розенфельд Леонід Георгійович

– віце-президент Академії медичних наук України, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Донченко Тетяна Миколаївна

– завідувач відділу охорони здоров’я, фізичної культури і спорту Головної служби гуманітарної політикита з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України

Жуковський Роман Сергійович

– керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України

Заболотний Дмитро Ілліч

– директор Інституту отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка Академії медичних наук України, президент Федерації громадських медичних об’єднань України (за згодою

Зайчук Борис Олександрович

– заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Максюта Анатолій Аркадійович

– заступник Міністра економіки України

Матвійчук Володимир Макарович

– заступник Міністра фінансів України

Ніженковська Ірина Володимирівна

– декан фармацевтичного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (за згодою)

Осауленко Олександр Григорович

– Голова Державного комітету статистики України

Симоненко Валентин Костянтинович

– Голова Рахункової палати (за згодою)

Соловйов Олексій Станіславович

– голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Глава Секретаріату Президента України

В.Балога


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 квітня 2008 р. № 396/2008

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів

1. Міжвідомча робоча група з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів (далі — Міжвідомча робоча група) є допоміжним органом, утвореним Президентом України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, чинними міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

– аналіз ситуації щодо ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, дотримання законодавства стосовно державних закупівель та реєстрації лікарських засобів;

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізмів забезпечення населення доступними, якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами;

– напрацювання комплексу заходів щодо запровадження державного регулювання цін на основні (життєво необхідні) лікарські засоби і вироби медичного призначення;

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з метою запобігання та протидії корупції у сферах державних закупівель лікарських засобів, зловживанням у сфері роздрібної (оптової) торгівлі лікарськими засобами, а також удосконалення порядку державної реєстрації лікарських засобів.

4. Міжвідомча робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

– залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до підготовки питань до розгляду Міжвідомчою робочою групою;

– одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

– заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади з питань, що належать до її відання;

– утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань.

5. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів. Голова Міжвідомчої робочої групи (а у разі відсутності голови — заступник голови) здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої групи.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджується Президентом України.

6. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше двох разів на місяць.

Засідання Міжвідомчої робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Делегування членами Міжвідомчої робочої групи своїх повноважень іншим особам не допускається.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Міжвідомчої робочої групи вносять голова, заступник голови та інші члени Міжвідомчої робочої групи.

На засідання Міжвідомчої робочої групи можуть запрошуватися представники органів державної влади, підприємств, установ та організацій, громадських організацій.

7. Рішення Міжвідомчої робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи і оформлюються протоколом, який підписується головою Міжвідомчої робочої групи.

Рішення Міжвідомчої робочої групи мають рекомендаційний характер.

8. Міжвідомча робоча група доповідає Президентові України про свою роботу в  установлені терміни двічі на місяць.

9. Забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснюється Центральним управлінням Служби безпеки України.

Глава Секретаріату Президента України

В.Балога

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті