Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

25 Липня 2023 4:28 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено з метою врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на території України та з метою збереження державної мови як інструмента єднання суспільства.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт наказу оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням медичних кадрів, освіти і науки МОЗ у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: s.g.ubohov@moz.gov.ua тел. 253-24-44.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

 1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» (далі — проєкт наказу) розроблений з метою врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на території України та з метою збереження державної мови як інструмента єднання суспільства.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 15 частини першої статті 9, частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», на виконання пункту 20 підрозділу І розділу Висновки та рекомендації Річного звіту Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2021 році, підпункту 22 підрозділу І розділу Висновки та рекомендації Річного звіту Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2022 році.

У зв’язку з безпековою ситуацією, обумовленою військовою агресією Російської Федерації проти України, потребує вирішення питання щодо врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та наслідками військової агресії Росії на території України.

Руйнування будівель низки закладів вищої та післядипломної освіти, небезпека обстрілів та ракетних ударів, переміщення населення, в тому числі працівників сфери охорони здоров’я, із районів активних бойових дій в інші регіони та закордон, вступ медичних та фармацевтичних працівників до лав Збройних Сил України та сил територіальної оборони, брак кадрів та велика завантаженість працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку з їх залученням до надання медичної допомоги пораненим та постраждалим внаслідок воєнних дій обумовлюють фактичну неможливість здійснення проходження ними чергової атестації та отримання мінімальної кількості балів безперервного професійного розвитку.

Важливість прийняття проєкту наказу також підтверджується тим, що в умовах воєнного стану головним пріоритетом професійної діяльності працівників сфери охорони здоров’я є повна залученість у процес надання медичної допомоги населенню та, зокрема, пораненим і постраждалим внаслідок бойових дій.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу пропонується внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/1691, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про вищу освіту».

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи інших відповідних органів місцевого самоврядування, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством економіки України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим із захисту державної мови, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг, тому не потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.

 1. Прогноз результатів

Реалізація проєкту наказу не матиме негативного впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Прийняття проєкту наказу матиме вплив на ключові інтереси пацієнтів, членів їх сімей, медичних та інших працівників сфери охорони здоров’я, а також якість та результативність діяльності закладів охорони здоров’я.

Вплив на інтереси зацікавлених сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Працівники сфери охорони здоров’я Позитивний Врегульовано механізми проведення атестації; повна залученість у процес надання медичної допомоги.
Пацієнти Позитивний Доступність медичної допомоги для населення та, зокрема, поранених і постраждалих внаслідок бойових дій.
Держава Позитивний Збереження державної мови як інструмента єднання суспільства.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

24.07.2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 9, частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 33/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 01 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на території України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 серпня 2022 року № 1415 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2022 року за № 888/38224.
 3. Установити, що на період дії воєнного стану в Україні атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста, на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), на підтвердження звання спеціаліста та на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам не проводяться.
 4. Управлінню медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. Установити, що:

 • строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;
 • після відновлення атестації провізорів та фармацевтів до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».».

У зв’язку з цим пункти 4–7 вважати відповідно пунктами 5–8.

 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635, доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестації молодших спеціалістів з медичною освітою до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».».

У зв’язку з цим пункти 8–9 вважати відповідно пунктами 9–10.

 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911, доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестацій професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».».

У зв’язку з цим пункти 8–10 вважати відповідно пунктами 9–11.

 1. Пункт 11 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, викласти в такій редакції:

«11. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря- спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестацій лікарів до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

 • обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.».

Начальник Управління
медичних кадрів, освіти і наукиСергій Убогов

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Відсутній 4. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестації провізорів та фармацевтів до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635
Відсутній 8. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестації молодших спеціалістів з медичною освітою до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911
Відсутній 8. Установити, що:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестацій професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264
11. …:

1) термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії воєнного стану, та протягом 60 днів з дня його припинення або скасування, продовжується на один рік;

2) обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.

11. …:

1) строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування;

2) після відновлення атестацій лікарів до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

3) обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

І. Визначення проблеми

Проєкт наказу розроблено відповідно до пункту 15 частини першої статті 9, частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 33/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

У зв’язку з безпековою ситуацією, обумовленою військовою агресією Російської Федерації проти України, потребує вирішення питання щодо врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та наслідками військової агресії Росії на території України.

Руйнування будівель низки закладів вищої та післядипломної освіти, небезпека обстрілів та ракетних ударів, переміщення населення, в тому числі працівників сфери охорони здоров’я, із районів активних бойових дій в інші регіони та закордон, вступ медичних та фармацевтичних працівників до лав Збройних Сил України та сил територіальної оборони, брак кадрів та велика завантаженість працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку з їх залученням до надання медичної допомоги пораненим та постраждалим внаслідок воєнних дій обумовлюють фактичну неможливість здійснення проходження ними чергової атестації та отримання мінімальної кількості балів безперервного професійного розвитку.

Важливість прийняття проєкту наказу також підтверджується тим, що в умовах воєнного стану головним пріоритетом професійної діяльності працівників сфери охорони здоров’я є повна залученість у процес надання медичної допомоги населенню та, зокрема, пораненим і постраждалим внаслідок бойових дій.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

забезпечення медичними працівниками сфери охорони здоров’я України;

підвищення доступності та якості надання медичної допомоги;

збереження державної мови як інструмента єднання суспільства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу
Альтернатива 2

Розробка проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Дана альтернатива передбачає зупинення проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я на період дії воєнного стану. Подання копії документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» до атестаційних комісій після відновлення атестації.

Передбачається внесення змін до:

1) наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240;

2) наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635;

3) наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911;

4) наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження ситуації, яка існує на цей час Відсутні Брак медичних кадрів та велика завантаженість працівників сфери охорони здоров’я.
Альтернатива 2 Можливість зосередитись на наданні медичної допомоги; підсилення закладів охорони здоров’я лікарями-спеціалістами та іншими працівниками сфери охорони здоров’я. Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні. Якість медичного обслуговування громадян знижуватиметься внаслідок недостатнього забезпечення закладів охорони здоров’я комунальної форми власності працівниками сфери охорони здоров’я.
Альтернатива 2 Забезпечення закладів охорони здоров’я, в тому числі комунальної форми власності, працівниками сфери охорони здоров’я.

Доступ до кваліфікованої медичної допомоги.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу здійснюватиметься відносно: юридичних та фізичних осіб — підприємців — ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з медичної практики, оскільки відповідно до частини третьої статті 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять певні види медичної і фармацевтичної діяльності, надають реабілітаційну допомогу, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, відділень, підрозділів, а також органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження відповідних видів господарської діяльності.

Оцінка впливу на:

– суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики (в частині ознайомлення з новими вимогами регулювання)1

1 Дані з Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.02.2023 325 3390 3949 15777 23441
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 1,4 14,5 16,8 67,3 100
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні. Відсутні.
Альтернатива 2 Високі.

Зменшення навантаження на працівників сфери охорони здоров’я, можливість зосередитись на наданні медичної допомоги.

Низькі.

Витрати, пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання складатимуть: 40,46 грн на ознайомлення з новими вимогами регулювання.

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Відсутні.
Альтернатива 2 948422,86 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у розділі І цього аналізу.
Альтернатива 2 4 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме: забезпеченню закладів охорони здоров’я, в тому числі комунальної форми власності, працівниками сфери охорони здоров’я.

Дозволить покращити якість та доступність медичної допомоги.

Збереже державну мову як інструмент єднання суспільства.

Дана альтернатива спрятиме досягненню цілі державного регулювання щодо забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, об’єднає суспільство у післявоєнний період.

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Для держави:

Відсутні.

Для громадян:

Відсутні.

Для держави:

Населення України не забезпечено медичною допомогою.

Для громадян:

Відсутні працівники сфери охорони здоров’я.

Медична допомога недоступна.

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.
Для суб’єктів господарювання:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні.

Альтернатива 2 Для держави:

Надасть можливість забезпечити заклади охорони здоров’я, в тому числі комунальної форми власності, працівниками сфери охорони здоров’я. Забезпечення населення України доступною та якісною медичною допомогою. Об’єднає суспільство.

Для громадян:

Доступна медична допомога.

Для суб’єктів господарювання:

Зосередження зусиль на наданні медичної допомоги, зменшення навантаження на працівників сфери охорони здоров’я.

Для держави:

Відсутні.

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати, пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та приведенням локальних актів у відповідність до вимог нового регулювання. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання складатимуть: 40,46 грн на ознайомлення з новими вимогами регулювання.

Для всіх витрати складатимуть — 948422,86 грн

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки повністю вирішує проблему, забезпечує доступну та якісну медичну допомогу, зменшує навантаження на працівників сфери охорони здоров’я.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи. Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми, зазначені у розділі І цього аналізу. Відсутні.
Альтернатива 2 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме: забезпеченню закладів охорони здоров’я, в тому числі комунальної форми власності, працівниками сфери охорони здоров’я. Дозволить покращити якість та доступність медичної допомоги. Дозволить об’єднати суспільство. Дана альтернатива спрятиме досягненню цілі державного регулювання щодо забезпечення високого рівня медичної допомоги. Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутні.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми, які забезпечать розв’язання проблеми:

Зупинення атестації працівників сфери охорони здоров’я, подання копії документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» до атестаційних комісій після відновлення атестації шляхом внесення відповідних змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, а саме:

 • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240;
 • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635;
 • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 895/16911;
 • наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

Також, розв’язання, визначених в розділі І цього Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості, закладів вищої та післядипломної освіти, закладів охорони здоров’я, провести комунікацію для інформування потенційних суб’єктів господарювання;

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання — ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з медичної практики:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), проведено в межах даного аналізу.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта є необмеженим, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Дата набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — не передбачається.
 2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт наказу та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
 3. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — не обмежується.
 4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, — низький.

Часу — 1 год.

Коштів — 40,46 грн.

Додатковими показниками результативності є:

 • кількість створених особистих освітніх портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку медичних працівників фізичних осіб — підприємців (ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з медичної практики);
 • кількість працівників сфери охорони здоров’я, фізичних осіб — підприємців (ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з медичної практики).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України. Відстеження здійснюватиметься протягом усього терміну дії регуляторного акту. Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

ДОВІДКА

щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Проєкт акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України

 1. Належність проєкту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проєкт акта за предметом свого регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Проєкт акта за предметом правового регулювання не стосується міжнародно-правових зобов’язань України.

 1. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Програмні документи у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів України щодо предмета правового регулювання проєкту акта — відсутні.

 1. Порівняльно-правовий аналіз

З урахуванням пунктів 1, 2 та 3 Довідки, порівняльно-правовий аналіз відсутній.

 1. Очікувані результати

Врегулювання механізмів проведення атестацій працівників сфери охорони здоров’я у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації на території України.

 1. Узагальнений висновок

Проєкт акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), та не стосується міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті