Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин у закладах охорони здоров’я»

31 Серпня 2023 4:19 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проєкт акта).

Проєкт акта розроблено з метою врегулювання проблемних практичних питань, пов’язаних із забезпеченням пацієнтів наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами та з метою забезпечення правових передумов для можливості призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів, зокрема тих, що у своєму складі містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, також на підставі електронного рецепта відповідно до правил, встановлених Міністерством охорони здоров’я України, та удосконалення контролю за відпуском і використанням таких лікарських засобів.

Проєктом акта пропонується внести зміни до пунктів 8, 17, 20, 22, 27, 31 та 32 Порядку. Відповідні зміни передбачають:

збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах до шестимісячної потреби закладу в них і у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах до тримісячної потреби закладу в них;

збільшення дозволеного до видачі обсягу наркотичних лікарських засобів хворим під час надання паліативної та хоспісної допомоги, до тридцятиденної потреби;

можливість видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв;

врегулювання використання ручних дозуючих пристроїв для видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів;

врегулювання положень щодо впровадження електронного рецепту та контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, 01601, moz@moz.gov.ua, a.m.shemet@moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

 1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — проєкт) розроблено з метою врегулювання проблемних практичних питань, пов’язаних із забезпеченням пацієнтів наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами та з метою забезпечення правових передумов для можливості призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів, зокрема тих, що у своєму складі містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, також на підставі електронного рецепта відповідно до правил, встановлених Міністерством охорони здоров’я України, та удосконалення контролю за відпуском і використанням таких лікарських засобів.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття запропонованих проєктом змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 (далі — Порядок), обумовлена потребою пристосування наявного правового регулювання до ситуації, що склалася у зв’язку з повномаштабною збройною агресією російської федерації, через що в окремих регіонах України виникли труднощі з доступом пацієнтів до хоспісної та паліативної допомоги, замісної підтримувальної терапії та/або логістикою препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та/або з їх зберіганням чи з видачею пацієнтам.

Крім того, впровадження запропонованих проєктом змін до Порядку щодо збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — препаратів) в фармацевтичних (аптечних) закладах дозволить забезпечити буфер запасів препаратів замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) в регіонах, що підвищить якість послуг з проведення ЗПТ і значно скоротить витрати на їх логістику препаратів.

Завдяки прийняттю положень проєкту буде врегульовано:

зберігання фармацевтичними (аптечними) закладами препаратів в обсягах, що не перевищують шестимісячної потреби закладу в них та зберігання ЗОЗ тримісячного запасу препаратів, що дозволить забезпечити буфер запасів препаратів в регіонах і дозволить значно скоротити витрати на логістику наркотичних лікарських засобів;

забезпечення пацієнтів, які мають больовий синдром та потребують паліативної або хоспісної допомоги, препаратами у кількості, що не перевищує тридцятиденної потреби (окрім осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин), що значно розширить доступ до знеболення та сприятиме покращенню якості життя паліативних хворих;

застосування зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв;

у разі використання зареєстрованих в Україні автоматизованих дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді.

Також, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» термін подання звітів про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до Держлікслужби врегульовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом пропонується внести зміни до пунктів 8, 17, 20, 22, 27, 31 та 32 Порядку. Відповідні зміни передбачають:

збільшення обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах до шестимісячної потреби закладу в них і у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах до тримісячної потреби закладу в них;

збільшення дозволеного до видачі обсягу наркотичних лікарських засобів хворим під час надання паліативної та хоспісної допомоги, до тридцятиденної потреби;

можливість видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв;

врегулювання використання ручних дозуючих пристроїв для видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів;

врегулювання положень щодо впровадження електронного рецепту та контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.

 1. Правові аспекти

Правовідносини у сфері, якої стосуються положення проєкту, окрім Порядку, регулюються:

Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Законом України «Про лікарські засоби»;

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту не потребуватиме фінансування з державного чи місцевих бюджетів. При цьому, у разі його прийняття відбудеться значне, у три рази, скорочення витрат на логістику відповідних препаратів внаслідок збільшення обсягів зберігання препаратів у профілактичних та фармацевтичних закладах.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт потребує проведення процедури публічних консультацій шляхом опублікування на офіційному вебсайті МОЗ.

Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. Проєкт потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою України та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

 1. Оцінка відповідності

Проєкт постанови не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створюють підстав для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилась. Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту дозволить створити умови для розширення доступу хворих до паліативної та хоспісної допомоги, ЗПТ, сприятиме забезпеченню профілактичних та фармацевтичних закладів препаратами, що попередить проблеми нестачі медичних препаратів та сприятиме скороченню видатків державного бюджету на логістику наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у зв’язку зі зменшенням кількості їх поставок та збільшенням запасів в регіонах. Прийняття акту сприятиме подальшій реалізації впровадження електронного рецепту на наркотичні лікарські засоби.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Пацієнти, які потребують послуг з проведення ЗПТ, пацієнти, які отримують паліативну та хоспісну допомогу, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома. Позитивний Прийняття проєкту:

– забезпечить розширення доступу хворих до паліативної та хоспісної допомоги, отримання якісних послуг з проведення ЗПТ, а також формування прихильності до лікування у осіб, які мають обмежений доступ до отримання медичної допомоги;

– дозволить підвищити рівень охоплення відповідними медичними послугами населення.

Громадяни Позитивний Раціональне використання лікарських засобів, що у своєму складі містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку.
МОЗ України Позитивний Прийняття проєкту забезпечить буфер запасів препаратів, в регіонах та значно скоротить витрати в умовах дефіциту бюджетних коштів на логістику препаратів до фармацевтичних закладів і ЗОЗ, а також на закупівлю і обслуговування дозуючих пристроїв для видачі препаратів. Уточнення щодо використовуваних дозуючих пристроїв. Уточнення способу введення інформації щодо автоматичних дозуючих пристроїв на постах відділень вносить прозорість та зручність в електронний журнал обліку.
Держава Позитивний Удосконалення контролю за використанням та відпуском лікарських засобів, що у своєму складі містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

31.08.2023 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333, (Офіційний вісник України, 2013 р.,  № 37, ст. 1303; 2015 р. № 24, ст. 659; 2016 р. № 65, ст. 2202), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД.Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

 1. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установленому МОЗ порядку.

Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку (лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку), виписуються за правилами, встановленими МОЗ».

 1. В абзаці першому пункту 17 слово «тримісячної» замінити словом «шестимісячної».
 2. У пункті 20 слова «на бланку рецептів» замінити словами «у рецепті».
 3. У пункті 22 слово «місячної» замінити словом «тримісячної».
 4. У пункті 27 слово «п’ятнадцятиденної» замінити словом «тридцятиденної».
 5. У пункті 31 після слів «зареєстрованих в Україні» доповнити словами «автоматизованих або ручних».
 6. Пункт 32 викласти в такій редакції:

«У разі використання зареєстрованих в Україні автоматизованих дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді.

При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

У разі використання зареєстрованих в Україні ручних дозуючих пристроїв журнал обліку в кабінетах та/або постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться за формами, визначеними МОЗ.».

 1. У пункті 15 слова «до 31 березня» замінити словами «до 31 січня».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установленому МОЗ порядку.

Рецепти на препарати наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до таблиць II і III переліку, виписуються на спеціальних бланках.

Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення встановлюються МОЗ.

8. Бланки рецептів у закладах охорони здоров’я та виписані на них рецепти у фармацевтичних (аптечних) закладах придбаваються, зберігаються, обліковуються і знищуються в установленому МОЗ порядку.

Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку (лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку), виписуються за правилами, встановленими МОЗ.

15. Заклади охорони здоров’я зобов’язані у визначеному законодавством порядку подавати щороку до 31 березня Держлікслужбі звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи використані закладом, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року. 15. Заклади охорони здоров’я зобов’язані у визначеному законодавством порядку подавати щороку до 31 грудня Держлікслужбі звіт про кількість препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що реалізовані (відпущені) чи використані закладом, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.
17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах здійснюється в обсягах, що не перевищують тримісячної потреби закладу в них. 17. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах здійснюється в обсягах, що не перевищують шестимісячної потреби закладу в них.
20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виписані разом з іншими інгредієнтами на бланку рецептів, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених препаратів. 20. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виписані разом з іншими інгредієнтами у рецепті, забороняється відпускати окремо, не у складі виготовлених препаратів.
22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не перевищують місячної потреби закладу в них. 22. Зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсягах, що не перевищують тримісячної потреби закладу в них.
27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги – що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби. 27. Хворі, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, забезпечуються препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лікувально-профілактичним закладом або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби, а під час надання паліативної та хоспісної допомоги – що не перевищують тридцятиденної потреби.
31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, встановленому МОЗ. 31. Видача рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для перорального використання шляхом дозування із флаконів ємністю більш як 20 мілілітрів дозволяється виключно із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв. У разі автоматичного дозування рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів запис про призначення, видачу, використання виданої дози здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в реальному часі з обов’язковим відтворенням у медичній карті хворого в порядку, встановленому МОЗ.
32. У разі використання зареєстрованих в Україні дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді. При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність. 32. У разі використання зареєстрованих в Україні автоматизованих дозуючих пристроїв журнал обліку на постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться в електронному вигляді.

При цьому інформація про видані хворим рідкі форми препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів для перорального використання роздруковується після закінчення робочого дня, підписується відповідальним медичним працівником і зберігається в умовах, які забезпечують її повну схоронність.

У разі використання зареєстрованих в Україні ручних дозуючих пристроїв журнал обліку в кабінетах та/або постах відділень лікувально-профілактичного закладу ведеться за формами, визначеними МОЗ.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті