Постанова КМУ від 05.09.2023 р. № 953

13 Вересня 2023 11:48 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 05.09.2023 р. № 953

Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (далі — Порядок), що додається.
 2. Установити, що на період воєнного стану:

положення постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 544 «Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481) та від 25 березня 2013 р. № 241 «Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 990; 2016 р., № 6, ст. 308) не застосовуються до товарів, пропуск яких здійснюється відповідно до Порядку;

визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуск через митний кордон України, митне оформлення, отримання, надання, розподіл і контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється відповідно до Порядку;

категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 18, ст. 741; 2013 р., № 29, ст. 1007) зміни, що додаються.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 3. Державній митній службі та Адміністрації Державної прикордонної служби на період воєнного стану забезпечити невідкладний пропуск через державний кордон гуманітарної допомоги.
 4. Міністерству закордонних справ забезпечити організацію роботи дипломатичних установ за кордоном щодо координації роботи логістичних центрів надання гуманітарної допомоги Україні в країні перебування.
 5. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2023 р., крім:

пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з дня опублікування цієї постанови;

абзацу другого пункту 10 та абзацу шостого пункту 12 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 вересня 2023 р. № 953

ПОРЯДОК

пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану

 1. Цей Порядок визначає на період воєнного стану механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України.

У цьому Порядку терміни «донор», «отримувач гуманітарної допомоги», «набувач гуманітарної допомоги» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про гуманітарну допомогу».

Вимоги цього Порядку поширюються також на отримувачів гуманітарної допомоги (далі — отримувач), яких на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» було зареєстровано в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі — Єдиний реєстр) і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюється з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

 1. Формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком 1 (далі — декларація) здійснюється в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі — автоматизована система), процеси якої визначено Положенням про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020р. №927 «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2694) (далі — Положення про автоматизовану систему), або в паперовій формі безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України.

Реєстрація отримувача в Єдиному реєстрі, внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та/або подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 2 (далі — інвентаризаційний опис), формування та/або подання звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 (далі — звіт) здійснюються з використанням автоматизованої системи та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

 1. Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.
 2. Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач вносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, такому переліку товарів автоматично присвоюється унікальний код гуманітарної допомоги.

Внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи та присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги засвідчує факт визнання товарів, які зазначені в абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», гуманітарною допомогою.

 1. Пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.

Лікарські засоби та медичні вироби повинні транспортуватися з урахуванням їх фізичних, фізико-хімічних властивостей в умовах, що забезпечують належне збереження, цілісність, якість і захист від дії факторів зовнішнього середовища (світла, вологи, пилу, температури).

Відповідальність за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач.

 1. Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-комунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.

Подання декларації, що містить номер отримувача в Єдиному реєстрі та унікальний код гуманітарної допомоги, а також обсяг відомостей (даних) за встановленою формою для митного оформлення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в пункті пропуску через державний кордон України здійснюється шляхом повідомлення особою, що переміщує гуманітарну допомогу, митному органу унікального електронного ідентифікатора (під час електронного декларування) або подання декларації в паперовій формі.

Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється.

Перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів, інформацію про який внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/об’ємом.

У разі невідповідності даних, заявлених у декларації, даним автоматизованої системи посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу гуманітарної допомоги на територію України.

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення.

Товари, інформацію про які внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги та які не ввезені на територію України протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою, у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

 1. У разі подання декларації безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України в паперовій формі без формування унікального електронного ідентифікатора посадовою особою митного органу протягом трьох годин після завершення митного оформлення декларації забезпечується формування електронного запису з перенесенням даних декларації та внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу до інформаційно-комунікаційних систем митних органів, які автоматично передаються до автоматизованої системи.
 2. Передача даних щодо митного оформлення декларації та інформаційна взаємодія між інформаційно-комунікаційними системами митних органів та автоматизованою системою здійснюється на підставі угоди, укладеної між Держмитслужбою та Мінсоцполітики, та відповідних протоколів про інформаційний обмін.
 3. Внесення змін до декларації дозволяється лише до подання її митному органу в пункті пропуску через державний кордон України.

З моменту прийняття митним органом декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.

 1. Отримувач, який є підприємством, установою чи організацією, що утримується за рахунок бюджетів, уповноваженою ними державною установою або органом місцевого самоврядування, крім закладів, уповноважених МОЗ на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану (далі — отримувач медичної гуманітарної допомоги), не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу до інформаційно-комунікаційних систем митних органів, яка автоматично передається до автоматизованої системи (далі — дата внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією), веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, шляхом формування інвентаризаційного опису в електронному кабінеті автоматизованої системи.

Отримувач медичної гуманітарної допомоги не пізніше ніж через
60 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, формує та подає в автоматизованій системі інвентаризаційний опис з використанням інформаційно-аналітичної системи «MedData» шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).

 1. За результатом виявлення невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі/об’єму, які зазначені в декларації, отримувач зобов’язаний сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги в електронному кабінеті автоматизованої системи, який підтверджує фактичне отримання гуманітарної допомоги. Інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги у такому разі подається не пізніше ніж подання звіту. Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги вважається інформуванням отримувачами правоохоронних органів про встановлений факт невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі, які зазначені в декларації.
 2. Отримувач, крім отримувачів медичної гуманітарної допомоги, до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому зазначено дату внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, формує та подає в електронному кабінеті автоматизованої системи звіт або завантажує копію паперового звіту, підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

Звіт подається до 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, наростаючим підсумком окремо щодо кожного переліку товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезених на митну територію України, до повного її розподілу.

У разі подання отримувачем інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги звіт складається з урахуванням зазначеної в ньому інформації про фактично отриману гуманітарну допомогу.

До звіту можуть додаватися копії первинних документів отримувача або набувача гуманітарної допомоги — юридичної особи.

Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається наступний за вихідним або святковим  робочий день.

Звіти отримувачів медичної гуманітарної допомоги формуються та подаються в автоматизовану систему з використанням інформаційно-аналітичної системи «MedData» шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).

 1. Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.

Контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги здійснюється відповідними спеціально уповноваженими державними органами, визначеними частиною другою статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», та правоохоронними органами.

 1. Отримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.

Таке блокування здійснюється:

автоматично у разі неподання отримувачем звіту протягом
90 календарних днів з дати митного оформлення гуманітарної допомоги за декларацією або неподання отримувачем, який задекларував гуманітарну допомогу і не здійснив її повний розподіл, звіту із зазначенням актуальної інформації про наявність гуманітарної допомоги протягом 90 днів підряд;

адміністратором автоматизованої системи за наявності у нього судового рішення про порушення отримувачем законодавства про гуманітарну допомогу, що набрало законної сили, офіційної інформації про ліквідацію юридичної особи, яка є отримувачем, заяви про виключення отримувача з Єдиного реєстру або у разі, коли отримувач не відповідає вимогам до осіб, які можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Повторна реєстрація в Єдиному реєстрі особи, яка втратила статус отримувача гуманітарної допомоги, здійснюється не раніше ніж через шість місяців після внесення запису про втрату статусу отримувача в автоматизованій системі.

 1. Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом.
 2. Нацсоцслужба проводить моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу.
 3. Сформовані в автоматизованій системі чи завантажені до неї декларація, звіт, інвентаризаційний опис та копії первинних документів розміщуються у вільному та безоплатному доступі (крім декларації, звіту, інвентаризаційного опису щодо гуманітарної допомоги, отримувачами та/або набувачами якої є органи військового управління, визначені Міноборони, правоохоронні органи, інші військові формування, утворені відповідно до закону, Адміністрація Держспецзв’язку чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, військові адміністрації, утворені відповідно до законодавства, суб’єкти, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, або суб’єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом).

Одержувати інформацію з автоматизованої системи мають право правоохоронні органи, для яких згідно із законодавством визначено функції здійснення дізнання, досудового слідства та провадження оперативно-розшукової діяльності, органи прокуратури, центральні органи виконавчої влади та Держекспортконтроль.

 1. Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів подвійного використання, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 167), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 974, крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 «Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 99, ст. 6204).

Ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів військового призначення, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506), крім товарів за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 «Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України».

Товари, визначені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 «Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» у період воєнного стану на території України», визнані гуманітарною допомогою, передаються набувачам гуманітарної допомоги відповідно до наказу Мінфіну від 14 грудня 1999 р. № 298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги», та обліковуються у них.

Додаток 1 до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ №

про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою

1.  Повне найменування отримувача гуманітарної допомоги/Full Name of the Recipient of Humanitarian Aid
2.   Код згідно з ЄДРПОУ отримувача гуманітарної допомоги/USREO Code of the Recipient of Humanitarian Aid*
3.   Номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги
4.   Унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги
5.   Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) водія/Surname, First Name, Patronymic (where available) of the Driver
6.   Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, що здійснює декларування/Surname, First Name, Patronymic (where available) of the Person Making the Declaration
7.   Марка машини/Brand of Car
8.   Номер машини/Licence Plate
9.   Донор гуманітарної допомоги, адреса, країна/Donor of Humanitarian Aid (Name, Address, Country)
10. Вид гуманітарного вантажу/Type of Humanitarian Cargo
Поряд-ковий номер Категорія товару/Category of Goods Найменування товарів/Description of Goods Кількість місць/Number of Packages Орієнтовна вага, кілограмів/об’єм, літрів/Approximate weight, kg/Volume, l Кількість,штук/Number of Pieces
1 Продовольство/Food
2 Санітарно-гігієнічні засоби/Sanitary and hygienic means
3 Лікарські засоби та медичні вироби/Medical devices and products
4 Одяг/Взуття/Clothing/Shoes
5 Технічні засоби/Technical means
6 Транспортні засоби/Vehicles**
7 Паливо/Fuel
8 Інше/Other
Усього/Total ×
11. Відомості щодо водія та транспортного засобу в разі перевантаження вантажу в пункті пропуску/Vehicle and driver information in case of overloading of goods at the checkpoint:
1) прізвище, власне імя, по батькові (за наявності), паспортні дані (серія, номер) водія/Surname, First Name, Patronymic (where available), Passport data (series number) of the Driver
2) марка машини/Brand of Car
3) номер машини/Licence Plate
12. Додаткова інформація щодо транспортних засобів/Additional piecies of information of Vehicles:
Поряд-ковий номер Ідентифікаційний номер транспортного засобу/Vehicle identification number Марка/Brand Комерційний опис/Commercial description Об’єм двигуна, куб. санти-метрів/Сapacity, cm3 Тип палива/Fuel type Рік випуску/Year of manufacture
______________________________

(підпис)

________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює декларування)

____________
*Не зазначається для дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави або представництва міжнародної чи іноземної благодійної організації в Україні/Does not need to be specified for diplomatic mission, consular institution of a foreign state or a representative office of an international or foreign charitable organization in Ukraine.

**Додаткова інформація щодо транспортних засобів зазначається у пункті 12 декларації.

 

Додаток 2 до Порядку

Ідентифікаційний код отримувача гуманітарної допомоги згідно з ЄДРПОУ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №___
внутрішній первинний документ (акт)

Унікальний код гуманітарної допомоги, наданий автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги

 

Інвентаризація: розпочата ___  ________________20____ р.,

 

закінчена ___  ________________20____ р.

 

Отримано гуманітарної допомоги

Поряд-ковий номер Категорія товару Найменування товарів, опис вантажу Одиниця виміру Вага, кіло-грамів/об’єм, літрів Кіль-кість, штук Ціна за одиницю, гривень Первісна (справед-лива) вартість, гривень
1 Продовольство/Food
2 Санітарно-гігієнічні засоби/Sanitary and hygienic means
3 Лікарські засоби та медичні вироби/Medical devices and products
4 Одяг/Взуття/Clothing/Shoes
5 Технічні засоби/Technical means
6 Транспортні засоби/Vehicles
7 Паливо/Fuel
8 Інше/Other
_______
Усього
× ×

Підпис відповідальної особи ________________________________

Додаток 3 до Порядку

ЗВІТ

про наявність і розподіл гуманітарної допомоги

станом на останній день звітного місяця _____   _______________________ 20____ р.

Ідентифікаційний код отримувача гуманітарної допомоги згідно з ЄДРПОУ
Порядковий номер Категорія товару Наймену-вання товарів Отримано у звітному місяці Розподілено у звітному місяці Втрати загалом* Залишок загалом
вага, кілограмів/об’єм, літрів кількість, штук вага, кілограмів/
об’єм, літрів
кількість, штук вага, кілограмів/об’єм, літрів кількість, штук вага, кілограмів/
об’єм, літрів
кількість, штук

Вантаж фактично розподілено

Порядковий номер Набувачі гуманітарної допомоги юридичні особи Код згідно з ЄДРПОУ Категорія товару Наймену-вання товарів Вага, кілограмів/об’єм, літрів Кількість, штук Підтвердні документи** Кількість осіб Дата розподілу гуманітарної допомоги Адреса місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги (КОАТУ, населений пункт, вулиця, будинок) або найближча відома адреса до місця фактичного розподілу
Юридичні особи:
1 ×
2 ×
3 ×
Фізичні особи ×
_______
Усього

Керівник ____________________________________________________________________________________

(найменування отримувача, підпис та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника або уповноваженої особи)

_____________

*На основі документального підтвердження втрат товарів.
**Первинні документи.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 вересня 2023 р. № 953

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 728

 1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

“11. Установити, що на період воєнного стану рішення про знищення та/або утилізацію неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги може приймати юридична особа, на балансі якої перебуває така гуманітарна допомога. При цьому пункти  3—8 Порядку, затвердженого цією постановою, не застосовуються. Знищення
та/або утилізація неякісних або непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги здійснюється з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Знищення та утилізація товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану, здійснюється у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я. При цьому Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується.».

 1. У Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Мінімальний строк придатності харчових продуктів (або дата «вжити до»), лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів на момент набуття ними статусу гуманітарної допомоги повинен відповідати строкам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту.»;

2) у пунктах 9 та 12 слово «Міндоходів» замінити словом «Держмитслужби».

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 вересня 2023 р. № 953

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р.,
  № 25, ст. 1259).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1286).
 3. Пункт 2 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224 «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1309).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 235 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1317).
 5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 329 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1416).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 344 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1430).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 27, ст. 1497).
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 396 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 29, ст. 1574).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2022 р. № 409 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1652).
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 р. № 606 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 43, ст. 2331).
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2023 р. № 2 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 6, ст. 504).
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті