Клінічна фармація у Словенії на момент запровадження відшкодованих послуг

Чому клінічний фармацевт? Лікарів не вистачає, а професійне поводження з інформацією про застосування ліків стає все більш актуальним. У минулій статті йшлося про те, як у Чехії за останнє 10-річчя подолано шлях від обов’язкового залучення в роботу відділень інтенсивної терапії (2012 р.) до запровадження відшкодованої послуги в амбулаторних умовах. Подібно і Словенія завдяки консолідованій позиції професійного товариства знайшла можливість фінансування схожої діяльності за суспільний рахунок. Тож поряд із Шотландією та Чехією Словенія є однією з країн із найбільш розвиненою практикою клінічної фармації.

Європейські країни по-різному проявляють себе в галузі клінічної фармації, але її розвиток майже повсюди почався у 1960-ті роки та значно прискорився протягом останнього 10-річчя (табл. 1).

Таблиця 1. Основні віхи розвитку клінічної фармації у Республіці Словенія
Роки Події
1970 На пленумі Союзу фармацевтичних товариств Югославії Франц Козьєк (Franc Kozjek), тодішній голова Словенської фармацевтичної асоціації (Slovensko farmacevtsko društvo — SFD), виступив з програмною промовою «Фармацевт у команді (фахівців) охорони здоров’я»
1976 На перших регулярних зборах SFD визначено, що країні потрібно 25–30 фахівців клінічної фармації в лікарнях і ще 25–30 — у інших установах охорони здоров’я, державних аптеках і фармацевтичній промисловості
1976 Спеціалізацію з «фармацевтичного консультування» організовано на факультеті фармації Люблянського університету (Univerza v Ljubljani). Паралельно на медичному факультеті в Загребі запроваджено спеціалізацію з клінічної фармакології для лікарів з можливістю приєднання фармацевтів. У підготовці лікарів передбачали теоретичну і практичну частини, фармацевтів — лише теоретичну
Початок 1990-х років Кількість фармацевтів у лікарняних аптеках скоротилася на третину; кваліфікованих наставників та умов для проведення практичної роботи на фармацевтичному факультеті також бракувало. Лише коли Аптечна асоціація Словенії (Lekarniška zbornica Slovenije — LZS) взяла на себе організаційну роботу, створено базові умови для забезпечення підготовки клінічних фармацевтів за програмою, затвердженою міністерством охорони здоров’я
1995 У програму підготовки бакалаврів введено елективний (за вибором) курс «Клінічна фармація»
1996 При SFD засновано Секцію клінічних фармацевтів (Sekcije kliničnih farmacevtov — SKF) — справжня віха в діяльності галузі
2002 Кульмінацією діяльності SKF стала організація 3-ї весняної конференції Європейської спілки клінічної фармації (European Society of Clinical Pharmacy — ESCP)
2003 Відповідно до європейських рекомендацій підготовлено 2 програми фармацевтичної допомоги, спрямовані на лікування хворих на цук­ровий діабет та артеріальну гіпертензію
2007 Розпочалося впровадження зазначених послуг на практиці, із 1-ї до останньої, 3-ї ланки надання медичної допомоги
2012 Інститут медичного страхування Словенії (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije — ZZZS) долучив фахівців з клінічної фармації до розробки критеріїв якості призначень ліків. При цьому концептуально визначено нові послуги — огляди призначень (pregled uporabe zdravil — PUZ) та фармакотерапії (farmakoterapijski pregled — FTP)
2014 LZS розроблено, випробувано та опубліковано стандартну операційну процедуру (СОП) PUZ
2015 LZS повідомила аптеки про початок прийому пропозицій щодо єдиної максимальної ціни послуги PUZ
2016 Радою директорів LZS затверджено та опубліковано остаточну редакцію СОП FTP
2016 Послуги клінічної фармації включено до генеральної угоди (Splošni dogovor) зі службою страхування на 2016 р. із пропозицією поширити її на всю Словенію до кінця 2018 р.
2017 Ухвалення Закону про аптечну діяльність (Zakon o lekarniški dejavnosti), який містить правову основу функціонування клінічної фармації в системі охорони здоров’я, зокрема співробітництво між лікарняними та громадськими аптеками для надання хворим безперервного догляду (brezšivne skrbi)
2018 Обсяг, умови та спосіб надання безперервної допомоги в лікарняній аптеці більш детально визначено в Правилах надання аптечних послуг у лікарняній аптеці (Pravilniku o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni)
2022 Генеральною угодою, яка набула чинності 1.01.2023 р., визначено програму безперервного догляду для реалізації лікарняними фармацевтами
2023 З 1.07.2023 р. фармацевтичне консультування із відшкодуванням вартості здійснюють у громадських аптеках по всій країні
2023 Згідно з планом розвитку охорони здоров’я на 2024–2025 рр. заплановано забезпечити (зокрема фінансово) можливість скерування до фармацевтів не лише спеціалістами сімейної медицини, але й лікарями-спеціалістами з усіх рівнів охорони здоров’я
2024 У лікарнях за кошти медичного страхування почалося виконання контрольного огляду призначень (Kontrolni pregled uporabe zdravil — KPUZ) в межах безперервного догляду
Дар’я Поточник Бенчич
(Darja Potočnik Benčič), голова LZS

Словенські фармацевти отримують спеціалізацію на післядипломному рівні, маючи диплом магістра фармації по закінченню 5-річного навчання та ліцензію на практику. Мінімальна тривалість будь-якої спеціалізації, що наразі передбачена, зокрема клінічного та лікарняного фармацевта, становить 3 роки (Pravilnik o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije).

Починаючи з 1 січня 2023 р., у закладах вторинної та третинної ланки почалося відшкодування послуги для забезпечення наступності лікування (brezšivna skrb) (Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni). Надаючи цю послугу, фармацевт розміщує особисту карту призначень (osebna kartica zdravil — OKZ) у Центральному реєстрі даних про пацієнтів (Centralni register podatkov o pacientu — CRPP); з березня 2023 р. OKZ також доступна на порталі zVEM) (zvem.ezdrav.si). Передача OKZ у CRPP є умовою відшкодування (табл. 2). У разі виявлення проблем фармацевт вживає відповідних заходів (за необхідності у співпраці з лікарем, який призначає). За забезпечення безперервного лікування лікарні додатково отримують від страхової служби по 50 євро на пацієнта. У цю суму входять PUZ, KPUZ та внесення оновлень у OKZ (табл. 2). Зокрема, відшкодування KPUZ розпочалося 1 січня 2024 р. Він призначений для пацієнтів, які вже мають OKZ і у яких через зміни в терапії, несприятливу комплаєнтність або наявність підвищеного ризику необхідна часткова координація терапії або рекомендується спостереження, як правило, без узгодження з тим, хто призначає. Відповідальною особою за надання послуги є лікарняний фармацевт-спеціаліст.

Таблиця 2. Програма із забезпечення наступності терапії на 2023 р. (Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023; Priloga I. Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev; Zupanič M., 2023)

Компоненти послуги Реалізація Нормативні час та фінансування
PUZ Узгодження OKZ. Відпуск ліків для продовження застосування вдома 40 хв; 32 євро (виконується за умови тривалості госпіталізації не менше 48 год)
KPUZ Корекція плану фармакотерапевтичного лікування за необхідності 20 хв; 16 євро
Внесення оновлень в OKZ За необхідності 4 євро
Разом (послуга загалом) Охоплення близько 10% госпіталізованих 1 год; 50 євро

Програма фармацевтичного консультування (program farmacevtskega svetovanja) на первинній ланці отримала фінансування за кошти загальнообов’язкового страхування із січня 2023 р. Послуга здійснюється за направленням лікаря первинної ланки та включає аналіз медичної документації, спілкування з пацієнтом і лікарями. Умовою є трудові відносини клінічного фармацевта з лікарняною або громадською аптекою.

Відповідно до закону LZS веде перелік затверджених спеціалізацій, а також вакантних і зайнятих посад. У 2023 р. із 1516 магістрів фармації право здійснювати фармацевтичне консультування мали 51 клінічний та лікарняний фармацевт — 42 та 9 із 1356 та 160 відповідно (табл. 3).

Таблиця 3. Кількість магістрів фармації (клінічних та лікарняних фармацевтів) із правом здійснювати фармацевтичне консультування (2016–2023) (http://www.lzs.si)
Рік 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Клінічні 21 23 28 30 31 37 38 39
Лікарняні 3 8 12 12 12 12 12 12
Разом 24 31 40 42 43 49 50 51

Організація, що уклала договір щодо консультування, за наявності не менше ніж 0,2 команди (tim) фахівців (еквівалент 8 год робочого часу щотижня) забезпечує прийом пацієнтів не рідше 1 разу у 7 днів. Також згідно із темами, що пуб­лікує ZZZS на своєму сайті, мають відбуватися збори із розрахунку 1 клінічний фармацевт на 6–15 лікарів. У 2023 р. для фінансування роботи 8,16 команд спрямовано 421 тис. євро (табл. 4). Тобто на 1 команду у 2023 р. припадає 51 586 євро.

Таблиця 4. Забезпечення програми фармацевтичного консультування у 2023 р.
Адміністративна приналежність організацій із договорами Сумарна кількість задіяних команд Загальне фінансування (євро)
21 територіальна одиниця 8,16 (найбільше — 3 — у столиці) 420 940

Що стосується ринку праці, аптекам доводиться конкурувати із виробниками ліків. На початок 2023 р. аптечну діяльність на первинній ланці здійснювали 24 державних (громадських, комунальних) підприємств, які мають 197 аптек та 52 аптечні філії, 87 контрагентів з концесією на здійснення аптечної діяльності та 29 юридичних осіб у формі товариств з обмеженою відповідальністю з 88 аптеками, 11 аптечними філіями та 2 лікарняними аптеками, які також здійснюють аптечну діяльність на первинному рівні, усього — 350 організаційних одиниць. У 26 лікарнях організовано лікарняні аптеки зі штатними фармацевтами (http://www.lzs.si).

За словами голови LZS Дар’ї Поточник Бенчич (Darja Potočnik Benčič), приблизно 2/3 доходу аптек надходить від страховиків, а 1/3 — аптечного ринку (Neubauer S., 2023). Водночас забезпечення лікарняних фармацевтів оплачуються з бюджету загальнообов’язкового страхування.

Після отримання ліцензії магістр фармації починає роботу з 35-го розряду посадового окладу (мінімально брутто 1746 євро; нетто близько 1188 без дитини-утриманця та 1245 — із нею). «Заробітна плата в промисловості значно вища, — зазначила Д. Поточник Бенчич, що очолює LZS з осені 2021 р. — Не маючи точних даних, вважаємо, що на 50–100% вище. Ми ведемо переговори з міністерством щодо збільшення обсягу. Сподіваємося, що його ухвалять і поступово ми увійдемо у «зелену хвилю».

Дар’я Полякова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*