У МОЗ України підбили підсумки діяльності за півроку

Засідання розширеної колегії, яке відбулося 17 липня у МОЗ України, підбило підсумки діяльності міністерства за півроку та стан впровадження основних пріоритетів медичної галузі, задекларованих нинішнім складом керівництва.

Василь Князевич «Я не можу сказати, що вдалося втілити все намічене в життя. Є певні зрушення, але проблем сьогодні більше, ніж досягнень. Протягом 17 років йдуть розмови про реформування медичної галузі, однак практично немає поступу вперед», — заявив міністр охорони здоров’я Василь Князевич, відкриваючи колегію.

За інформацією, озвученою заступником міністра охорони здоров’я Валерієм Бідним, незважаючи на суттєве збільшення державного фінансування, істотно якісного перетворення галузі не відбулося. Це підтверджує, що ефективність охорони здоров’я залежить не стільки від фінансових та матеріальних витрат, скільки від організації лікувального процесу, якості підготовки та кваліфікації фахівців, створення у суспільстві умов для здорового способу життя та праці.

Валерій Бідний Сучасна система охорони здоров’я не дає можливості увійти галузі у ринкові відносини. Це безпосередньо відобразилося і на погіршенні стану здоров’я населення України, і на ускладненні демографічної ситуації, і на соціальному стані медичних працівників.

Зупинившись на рівні виконання основних пріоритетів у галузі охорони здоров’я, затверджених МОЗ, В. Бідний поінформував про те, що на сьогодні розроблено Концепцію запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, нову редакцію Основ законодавства України про охорону здоров’я.

У першому півріччі активізована міжнародна діяльність міністерства, яка спрямовувалася, перш за все, на досягнення цілей програми дій уряду «Український прорив», залучення міжнародного технічного ресурсу для вирішення завдань розвитку сфери охорони здоров’я, серед яких: організаційне і фінансове реформування галузі; запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб та боротьба з особливо небезпечними соціальними інфекційними захворюваннями (туберкульоз, СНІД); охорона материнства і дитинства.

На погодженні у територіальних органах охорони здоров’я знаходиться розроблений проект Концепції Державної програми «Здорова дитина на 2008–2017 роки». Також розроблено та затверджено Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. Удосконалюється надання медичної допомоги дітям раннього віку та віком до 3 років. Наказом міністерства затверджено клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років.

Створено Загальнодержавний центр розробки медичних стандартів на базі Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України і Департаменту стандартизації медичних послуг Державного фармакологічного центру МОЗ України, який здійснює науково-методичний та технічний супровід робіт зі стандартизації в охороні здоров’я.

У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ — МЕДИЧНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

Міністерство звернулося до КМУ та Міністерства фінансів врахувати на 2008 р. пропозиції щодо поліпшення надання медичної допомоги сільському населенню та розвитку сільської медицини:

  • збільшити цільову субвенцію місцевим бюджетам із Державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій — на 360 млн грн. фельдшерсько-акушерських пунктів — на 180 млн грн., придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів — на 180 млн грн.;
  • поновити схвалену Верховною Радою України та підписану Президентом України дію нової редакції ст. 88 та 89 Бюджетного кодексу України (Закон України від 13.01.2005 р. № 2350-ІV), що передбачає об’єднання фінансових ресурсів охорони здоров’я у селах (коштів бюджету сільських та селищних рад на  охорону здоров’я) на рівні районного бюджету.

У бюджеті на 2008 р., який має ухвалити парламент, передбачене підвищення розміру мінімальної заробітної плати медичних працівників. З 1 січня 2009 р. надаватиметься додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 3 дні головним лікарям та медсестрам амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, медичним сестрам загальної практики — сімейної медицини, керівникам амбулаторій та відділень сімейної медицини.

Подано пропозиції до КМУ, Мінфіну та Мінпраці стосовно відновлення дії п. «ж» ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я: щодо встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років та сумлінну працю, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу на рік, надбавки у розмірі 20–30% посадового окладу медичним працівникам, які працюють в сільській місцевості, та відміни застосування податкової соціальної пільги при наданні пільг з житлово-комунальних послуг для медпрацівників у 2008 р.

Не залишилися поза увагою і питання переходу на адресну грошову допомогу для придбання інсулінів хворими на цукровий діабет замість існуючого порядку їх забезпечення інсулінами та виробами медичного призначення за рахунок коштів Державного бюджету. Учасники колегії зупинилися і на проблемі банкрутства деяких протитуберкульозних санаторіїв.

Запропоновано національний план «50 кроків боротьби з раком в Україні», розроблений провідними фахівцями Національного інституту раку. Сьогодні населення України забезпечене необхідними онкопрепаратами лише на 56% потреби, що також має бути вирішено.

Однією з важливих проблем є те, що Україна за темпами зростання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу посідає одне з провідних місць у Східноєвропейському регіоні, за даними незалежних експертів, інфіковано 1,63% дорослого населення.

Є і позитивні результати, яких вдалося досягти у цій сфері. Розроблена стратегія, де визначені конкретні шляхи щодо створення системи допомоги, діагностики та консультування хворих на ВІЛ. Лікування ВІЛ-інфікованих дітей є пріоритетом державної політики. За даними МОЗ сьогодні лікування отримують 100% таких дітей, які його потребують.

НОВА ЗАГРОЗА — АНТИВАКЦИНАЛЬНА КАМПАНIЯ

У МОЗ України тривають круглі столи, які мають запобігти негативному впливу на проведення планової вакцинації потужної антивакцинальної кампанії, яка розгорнулася внаслідок проведення позапланової імунізації молоді від кору/краснухи. Проводиться обговорення проблем за участю науковців та роз’яснювальна робота серед населення.МОЗ та АМН України здійснюється обґрунтований прогноз епідситуації на найближчі 50 років у випадку, якщо не будуть реалізовані заходи з додаткової вакцинації проти кору та краснухи.

Загальновідомо, що сьогодні масштаби поширення туберкульозу, смертність та інвалідність внаслідок цього захворювання в Україні становлять реальну загрозу національній безпеці. Протягом досить тривалого часу лікарі вивчали можливість переходу на вакцину БЦЖ (BCG SSI) виробництва Данії, яка має змінити ситуацію на краще. Вакцина БЦЖ SSI Державного серологічного інституту (Данія) зареєстрована в Україні та сертифікована Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення. Кожна нова серія вакцини, яка надходить до України, проходить лабораторний контроль у контрольній лабораторії Державного підприємства «Центр імунобіологічних препаратів» МОЗ України. За словами медиків, вперше держава так ґрунтовно та уважно підійшла до питання переходу на іншу вакцину.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Наступний пріоритет міністерства — удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів, зокрема шляхом її адаптації до загальновизнаних міжнародних норм, у першу чергу європейських держав, та розширення мережі лабораторій з визначенням біоеквівалентності препаратів.

Під час колегії було поінформовано про врегулювання проблеми трамадолу та окремо розглянуто ситуацію з отриманням ліцензії на виробництво наркотичних препаратів. Ініціативи міністерства стосовно вдосконалення законодавства та інші кроки повинні покращити нинішній стан справ:

  • розроблено проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів на 2009–2013 роки», який проходить громадське обговорення;
  • розроблена та затверджена постанова КМУ від 17.04.2008 р. № 372 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів», затвердженого постановою КМУ від 26.05.2005 р. № 376 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів державного збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів». Одним із пунктів постанови є проведення передреєстраційного інспектування виробництва лікарських засобів, які подаються на державну реєстрацію;
  • розроблено проекти наказів з метою удосконалення процедури державної реєстрації лікарських засобів та забезпечення поетапного впровадження в Україні світових стандартів щодо проведення експертизи реєстраційних матеріалів МОЗ;
  • розширена матеріально-технічна база лабораторій із дослідження біоеквівалентності;
  • акредитовано Лабораторію фармацевтичного аналізу, до складу якої входить група з дослідження біофармацевтичних параметрів, щоб проводити встановлення біоеквівалентності зразків генеричних та референтних лікарських засобів за допомогою методів in vitro;
  • затверджено наказ МОЗ України від 02.02.2008 р. № 90 щодо удосконалення державного контролю за відповідністю імунологічних препаратів, що застосовуються в  медичній практиці, вимогам державних міжнародних стандартів;
  • створено Експертну раду стандартизації і технічного регулювання з розробки та впровадження належної виробничої (GMP), дистриб’уторської (GDP), лабораторної (GLP) та клінічної (GCP) практик;
  • врегульовано питання щодо забезпечення повної компенсації виробникам витрат, пов’язаних з підвищенням ставки акцизного збору на спирт етиловий у 2008 р.

КАДРОВИЙ ГОЛОД В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Система підготовки медичних працівників не відповідає європейським підходам, — констатував В. Князевич. Україна, на жаль, є країною — донором медичних кадрів, особливо це стосується прикордонних регіонів. Низький рівень заробітної плати, відсутність належних соціально-побутових умов, недосконала інфраструктура населених пунктів призводять до відтоку кадрів.

Укомплектованість лікарями в закладах системи МОЗ становить 80,3%, а дефіцит лікарських кадрів — майже 48 тис. Складна кадрова ситуація і у вищих медичних навчальних закладах. Із року в  рік зберігається негативна тенденція до постаріння кадрів, відтоку науковців з аспірантури.

Микола Поліщук Одним із шляхів вирішення кадрової проблеми є використання потенціалу контрактного прийому до вищих медичних навчальних закладів. Питання не тільки у постійному моніторингу МОЗ України щодо працевлаштування у державні заклади охорони здоров’я лікарів, які навчалися за кошти юридичних і фізичних осіб, але й у наданні можливості вчитися за кошти Державного бюджету за умови успішного навчання та відпрацювання у період не менш ніж 3–5 років у закладах охорони здоров’я, насамперед у сільській місцевості.

МОЗ України вже має урядове рішення щодо надання можливості навчатися з 1 вересня цього року за бюджетні кошти 500 студентам-контрактникам останнього року навчання.

Цього року дуже важливим питанням є забезпечення якісного і прозорого прийому до вищих медичних навчальних закладів за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. У МОЗ працює оперативний штаб «Вступна кампанія 2008 року», відбулася низка нарад спільно з Міністерством освіти України.

Колегія закінчилася на урочистій ноті, яка може стати прикладом для всіх професіоналів охорони здоров’я. Так, цього року 6 осіб у світі отримали винагороду ВООЗ за досягнення в боротьбі з курінням. Один з них — наш співвітчизник, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Микола Поліщук. Цю почесну винагороду він отримав з рук міністра охорони здоров’я України та почув на свою адресу щирі привітання колег. n

Олег Терновенко,
фото Любові Столяр

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті