Проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового»

01 Березня 2011 11:00 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України
«Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів
із використанням спирту етилового»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового». Проект наказу розроблено на виконання абзацу 3 пункту 11 Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1257. Проект наказу, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються до 25.03.2011 р. у письмовому або електронному вигляді на адреси:

01601, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: (044) 200-07-93, e-mail: moz@moz.gov.ua, nv_sandulenko@ukr.net;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mall@dkrp.gov.ua.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу «Про затвердження форми Звіту
про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового»

1. Опис проблеми

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції».

Абзацом 3 пункту 11 Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 передбачено, що «векселедавець, що використовує спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, разом з довідкою подає звіт про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового, який складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Мінфіном».

З метою належного виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції» Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект наказу «Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового» (далі — Проект наказу).

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття Проекту наказу є:

  • виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції», яким передбачено, що форму звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового затверджує Міністерство охорони здоров’я України за погодженням з Мінфіном;
  • забезпечення належного контролю за цільовим використанням спирту етилового виробниками лікарських засобів, які використовують спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту для виробництва лікарських засобів.

Шляхами досягнення мети є прийняття Проекту наказу.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуація такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним оскільки це буде порушенням виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції», яким передбачено, що форму звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового затверджує Міністерство охорони здоров’я України за погодженням з Мінфіном.

Другий спосіб: запропонований Проект наказу цей спосіб є оптимальним способом так, як цим способом буде виконуватися чітка норма постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257 «Про затвердження Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції».

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим Проектом наказу передбачається:

  • затвердити форму Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового, який буде підставою для погашення податкового векселя;
  • здійснення в межах повноважень контролю за цільовим використанням спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям цього наказу суб’єкти підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва лікарських засобів будуть мати можливість погасити податковий вексель.

6. Очікувані результати

Витрати Вигоди
Держава Не передбачається 1. Дозволить привести у відповідність до законодавства нормативно правові акти.2. Здійснювати контроль за цільовим використанням спирту етилового.
Суб’єкт господарювання Не передбачається 1. Суб’єки господарювання будуть мати можливість погасити податковий вексель.
Населення Не передбачається У зв’язку з нульовим податком на сприт етиловий вартість лікарських засобів зменшиться, це дозволить пересічному громадянину заощадити кошти при купівлі лікарських засобів.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту наказу — необмежений, але до того моменту поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно правових актів вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект наказу.

8. Показники результативності акта

  • кількості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта — усі виробники лікарських засобі які при виробництві лікарських засобів використовують спирт етиловий;
  • не передбачається додаткових коштів, що витрачатимуть суб’єкти господарювання та або фізичні особи пов’язаних з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта — середній так як проект наказу було оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua.

Після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України, його буде надіслано до відома виробникам спиртомістких лікарських засобів та оприлюдненням на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів www.kmu.gov.ua, на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України (офіційному засобу масової інформації), та в щотижневому «Аптека».

  • відслідковувати фактичні обсяги виробництва лікарських засобів з використання спирту етилового та цільове використання спирту етилового.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися по показниках результативності цього регуляторного акта МОЗ України.

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього проекту наказу шляхом отримання від суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження — буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Перший заступник Міністра О.В. Аніщенко

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від __________ р. № _______

Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва
лікарських засобів із використанням спирту етилового

Відповідно до абзацу 3 пункту 11 Порядку випуску, обігу, та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1257,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового (далі — Звіт), що додається.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів) (далі — Суб’єкти) складають Звіт у трьох примірниках.

2.1. Звіт погоджується представником Державної податкової служби на податковому посту.

2.2. Один примірник Звіту подається до Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ (далі — Департамент).

3. Департаменту забезпечити:

3.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Доведення змісту наказу до відома Суб’єктів.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.07.2009 р. № 537 «Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2009 р. за № 901/16917.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Аніщенка О.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр І.М. Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_____________ № ______

Звіт
про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового

за _______________________20___ року
до податкового векселя від «____»_______20__року №_____
____________________________________________________________
(повна назва суб’єкта підприємницької діяльності)

№ з/п Найменування готових лікарських засобів Міжнародна непатентована назва Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Одиниця виміру
(шт., уп. фл., амп., кг, л)
Обсяг виробництва у натуральному виразі Норма витрат на одиницю виміру згідно з нормативно-технічною документа цією (л.а.а.) Використано спирту етилового на виробництво лікарських засобів (дал)
1 2 3 4 5 6 7 8
Всього

Реквізити:

місцезнаходження;

№/ дата видачі ліцензії;

код за ЄДРПОУ

Керівник Суб’єкта _________________________________(П.І.Б)
МП (підпис)
Головний бухгалтер ________________________________(П.І.Б.)
(підпис)

Звіт складено у трьох примірниках

Погоджено:

Представник Державної податкової

служби на податковому посту____________________________(П.І.Б.)
(підпис)
Директор Департаменту регуляторної політики
у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі
охорони здоров’я МОЗ України
В.В. Стеців

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті