Указ Президента України від 03.12.2008 р. № 1139/2008

Документ втратив чинність від 24.04.2009 на підставі указу Президента України від 22.04.2009 р. № 259/2009

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

від 03.12.2008 р. № 1139/2008

Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 19 листопада 2008 р. № 1022

Кабінетом Міністрів України 10 вересня 2008 року видано постанови № 827 «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» та № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів», 17 жовтня 2008 року – постанову № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», до якої постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року № 1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955» було внесено зміни.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 ліквідовано Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 837 погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров’я щодо ліквідації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, а також утворено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів як центральний орган виконавчої влади та затверджено Положення про неї.

Постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 та від 19 листопада 2008 року №1022 установлено граничні постачальницько-збутові надбавки (націнки) та граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Зазначені постанови видано Кабінетом Міністрів України всупереч нормам Конституції України.

Конституція України проголошує Україну правовою державою (стаття 1), в якій визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8), зобов’язує органи виконавчої влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19), і наділяє Кабінет Міністрів України повноваженням утворювати центральні органи виконавчої влади відповідно до закону (пункт 91 статті 116).

Тому, приймаючи рішення про утворення центрального органу виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів, Кабінет Міністрів України мав діяти відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про лікарські засоби», за якими виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, та відповідні повноваження таких органів, спеціальним органом державного контролю якості лікарських засобів визначено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими контроль за якістю лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, що виготовляються підприємствами України, покладено на Міністерство охорони здоров’я України.

Утворивши центральний орган виконавчої влади – Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів та наділивши її відповідними контрольними повноваженнями, Кабінет Міністрів України діяв усупереч Конституції та названим Законам України.

Видання постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та внесення до неї передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року №1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955» змін в умовах коливання валютних курсів призвело до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптечних закладах України, збільшення частки ліків високої вартості та зменшення частки доступних за ціною препаратів, скорочення обсягів вітчизняного виробництва ліків, мережі аптечних закладів та зайнятості у цій сфері, зростання соціальної напруги у суспільстві.

Це створює загрозу для системи охорони здоров’я і, як наслідок, призводить до небезпечного погіршення стану здоров’я населення, що відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» є однією з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України у соціальній сфері.

Таким чином, зазначені постанови Уряду України не відповідають статті 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, суперечать інтересам національної безпеки, можуть призвести до порушення одного з основоположних конституційних прав громадян – права на охорону здоров’я, а тому не відповідають частині першій статті 17 Конституції України, згідно з якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з її найважливіших функцій, і яка згідно зі статтею 8 Основного Закону держави є нормою прямої дії, та частинам першій і третій статті 49 Конституції України, за якими кожен має право на охорону здоров’я, обов’язком держави є створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Видаючи зазначені постанови, Кабінет Міністрів України діяв усупереч і вимогам частини другої статті 8 Конституції України, згідно з якими нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

З огляду на викладене, керуючись частиною другою статті 102, пунктами 1 та 17 частини першої статті 106, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію:

  • постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №827 «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року №1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №837 і від 17 жовтня 2008 р. №955».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор Ющенко


КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 3 грудня 2008 року № 1139 «Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 року № 955 та від 19 листопада 2008 року №1022» зупинено дію постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення», № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів», від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 19 листопада 2008 року № 1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955».

У зв’язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названих постанов Кабінету Міністрів України, опублікованих відповідно в газеті «Урядовий кур’єр» від 27 вересня 2008 року № 180, від 24 вересня 2008 року № 177, від 6 листопада 2008 року №208, від 29 листопада 2008 року № 225.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 ліквідовано Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 837 погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров’я щодо ліквідації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, а також утворено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів як центральний орган виконавчої влади та затверджено Положення про неї.

Постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 та від 19 листопада 2008 року № 1022 установлено граничні постачальницько-збутові надбавки (націнки) та граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Зазначені постанови видано Кабінетом Міністрів України всупереч нормам Конституції України.

Конституція України проголошує Україну правовою державою (стаття 1), в якій визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8), зобов’язує органи виконавчої влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19), і наділяє Кабінет Міністрів України повноваженням утворювати центральні органи виконавчої влади відповідно до закону (пункт 91 статті 116).

Тому, приймаючи рішення про утворення центрального органу виконавчої влади з контролю якості лікарських засобів, Кабінет Міністрів України мав діяти відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про лікарські засоби», за якими виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, та відповідні повноваження таких органів, спеціальним органом державного контролю якості лікарських засобів визначено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими контроль за якістю лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, що виготовляються підприємствами України, покладено на Міністерство охорони здоров’я України.

Утворивши центральний орган виконавчої влади – Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів та наділивши її відповідними контрольними повноваженнями, Кабінет Міністрів України діяв усупереч Конституції та названим Законам України.

Видання постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та внесення до неї передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року №1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955» змін в умовах коливання валютних курсів призвело до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптечних закладах України, збільшення частки ліків високої вартості та зменшення частки доступних за ціною препаратів, скорочення обсягів вітчизняного виробництва ліків, мережі аптечних закладів та зайнятості у цій сфері, зростання соціальної напруги у суспільстві.

Це створює загрозу для системи охорони здоров’я і, як наслідок, призводить до небезпечного погіршення стану здоров’я населення, що відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» є однією з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України у соціальній сфері.

Таким чином, зазначені постанови Уряду України не відповідають статті 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, суперечать інтересам національної безпеки, можуть призвести до порушення одного з основоположних конституційних прав громадян – права на охорону здоров’я, а тому не відповідають частині першій статті 17 Конституції України, згідно з якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з її найважливіших функцій і яка згідно зі статтею 8 Основного Закону держави є нормою прямої дії, та частинам першій і третій статті 49 Конституції України, за якими кожен має право на охорону здоров’я, обов’язком держави є створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Видаючи зазначені постанови, Кабінет Міністрів України діяв на порушення конституційних норм, що не відповідає також вимогам частини другої статті 8, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 Конституції України; на неприпустимості порушення Урядом України цих вимог наголошено Конституційним Судом України у Рішеннях від 19 червня 2001 року №9-рп/2001 у справі щодо стажу наукової роботи, від 11 листопада 2008 року №25-рп/2008 у справі про земельні ділянки.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності:

  • постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 837 «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року № 1022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.

Президент України Віктор Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті