Наказ МОЗ України від 02.03.2011 р. № 122

16 Березня 2011 5:34 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.03.2011 р. № 122
Про затвердження Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров’я України

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (зі змінами), з метою реалізації положень Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 563-р (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузеву цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров’я України (далі — Галузева програма), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів МОЗ, підприємствам, установам, організаціям, що входять до сфери управління МОЗ, які беруть участь у виконанні Галузевої програми:

2.1. Забезпечити виконання заходів та завдань Галузевої програми.

2.2. Щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформувати Відділ організації медичного забезпечення ЄВРО — 2012 про хід виконання заходів та завдань Галузевої програми.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій під час складання проектів місцевих бюджетів на 2011–2012 роки у бюджетному запиті передбачити кошти для виконання заходів та завдань Галузевої програми.

4. Начальникам головних управлінь охорони здоров’я Донецької, Львівської, Харківської обласних, Київської міської держадміністрацій, начальникам управлінь охорони здоров’я Львівської, Донецької, Харківської міських рад в двотижневий термін внести відповідні зміни до планів реалізації Концепції приймаючих міст і регіональних програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на підставі визначених Галузевою програмою основних завдань, заходів та показників.

5. Відділу організації медичного забезпечення ЄВРО — 2012 (Синельник С.В.) щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати узагальнену інформацію про хід виконання Галузевої програми до Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.02.2008 № 58 «Про Галузеву програму МОЗ підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.05.2008 № 277 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.02.2008 № 58»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.2008 № 701 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07.02.2008 № 58 та від 30.05.2008 № 277»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2009 № 375 «Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07.02.2008 № 58 «Про Галузеву програму МОЗ підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», від 30.05.2008 № 277 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.02.2008 № 58»;
 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.08.2009 № 597 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 07.02.2008 № 58».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О.В.

Міністр охорони здоров’я України І.М. Ємець

Галузева цільова програма
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу Міністерства охорони здоров’я України

Загальні положення

Галузева цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Міністерства охорони здоров’я України (далі — Галузева програма) розроблена відповідно до завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 (із змінами), та положень Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 563-р (із змінами).

Мета Галузевої програми

Метою Галузевої програми є створення економічних та організаційних умов для надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності учасникам, гостям та вболівальникам під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — чемпіонат) в приймаючих містах та на шляхах пересування.

Шляхи виконання завдань з підготовки та проведення чемпіонату

Забезпечення медичного обслуговування під час проведення чемпіонату в приймаючих містах, на шляхах пересування учасників, уболівальників і гостей здійснюється шляхом:

 • приведення закладів охорони здоров’я, що використовуватимуться для медичного обслуговування в приймаючих містах під час проведення чемпіонату, у відповідність до вимог міжнародних стандартів надання медичної допомоги;
 • організаційно-методичного керівництва та координації роботи державної служби медицини катастроф і закладів охорони здоров’я в приймаючих містах та на шляхах пересування вболівальників у разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру;
 • підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників приймаючих міст та причетних регіонів з питань надання екстреної медичної допомоги;
 • підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників приймаючих міст із знання іноземної мови, в тому числі англійської.

На підставі завдань, показників і заходів Галузевої програми, програм приймаючих міст та регіональних програм розробляються плани підготовки закладів охорони здоров’я, які щороку затверджуються з визначенням строків виконання з урахуванням джерел та обсягів фінансування.

Завдання і заходи Галузевої програми

Перелік основних завдань і заходів з виконання Галузевої програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати виконання Галузевої програми

Виконання Галузевої програми дасть змогу:

 • забезпечити медичне обслуговування під час проведення чемпіонату;
 • забезпечити своєчасність, доступність і якість надання медичних послуг учасникам, гостям та вболівальникам під час проведення чемпіонату в приймаючих містах та на шляхах їх пересування;
 • створити систему надання екстреної медичної допомоги, зокрема в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Показники очікуваних результатів виконання Галузевої програми визначені у додатку 3.

Фінансове забезпечення Галузевої програми

Фінансування Галузевої програми здійснюється в межах видатків, передбачуваних у державному бюджеті, місцевих бюджетах, за рахунок державної підтримки та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Галузевої програми уточнюється після прийняття програм підготовки та проведення чемпіонату в приймаючих містах та під час складання проекту Державного бюджету України і місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів Галузевої програми, та в цілому за Галузевою програмою.

Орієнтовний обсяг фінансування Галузевої програми становить 1352,67 млн. гривень.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Галузевої програми визначені у додатку 4.

Додаток 1
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

ПАСПОРТ
Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

1. Програма розроблена на виконання завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 (із змінами).

2. Програма затверджена наказом МОЗ України від 02.03.2011 р. № 122

3. Державний замовник — Міністерство охорони здоров’я України.

4. Керівник Програми — Міністр охорони здоров’я України.

5. Виконавці заходів Програми: МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні управління)охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій, управління охорони здоров’я Донецької, Львівської, Харківської міських рад.

6. Строки виконання: 2008 — 2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн.гривень:

Джерела фінансування Обсяг фінансування (млн грн.) У тому числі за роками
2008 2009 2010 2011 2012
Державний бюджет 623,66 9,36 28,30 526,00 60,00
Державна підтримка 157,15 157,15
Місцеві бюджети 571,86 41,73 27,49 51,53 430,31 20,8
Усього: 1352,67 51,09 55,79 208,68 956,31 80,8

Додаток 2
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

Завдання і заходи з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу Міністерства охорони здоров’я України

Додаток 3
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

Очікувані результати виконання Галузевої цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

Найменування завдання та заходу Найменування показників виконання завдання Одиниці виміру Значення показників
Усього у тому числі за роками
2008 2009 2010 2011 2012
8. Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів, гуртожитків у містах та прилеглих до них територій Реконструкція гуртожитків №3 та№4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця економічні місця готельного типу кількість 800 800
12. Забезпечення надання необхідних медичних послуг належноїякості та максимальної доступності Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я (кількість ліжок) економічні реконструйовані та відремонтовані заклади медичної допомоги кількість 21 21
соціальні ліжковий фонд (ліжка) закладів охорони здоров’я кількість 7993 1080 4958 1955
Закупівля реанімобілів соціальні автомобілі швидкої медичної допомоги кількість автомобілів 304 4 100 150 50
Закупівля навчально-тренувального устаткування соціальні навчально-тренувальне устаткування кількість комплектів 30 30
Загальні заходи МОЗ Забезпечення підвищення кваліфікації за спеціальностями в рамках післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги приймаючих міст соціальні кількість регіонів 4 4 4 4 4 4
20. Забезпечення вивчення іноземної мови співробітниками правоохоронних органів, МНС, медичними працівниками та працівниками сфери обслуговування. Участь в підготовці стюардів та волонтерів, згідно з програмою УЄФА Забезпечення підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою лікувальних закладів та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги приймаючих міст із володіння іноземною мовою, насамперед англійською соціальні кількість медичних працівників 4870 4870

Додаток 4
до Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Галузевої цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Міністерства охорони здоров’я України

Джерела фінансування Обсяг фінансування (млн. грн.) У тому числі за роками
2008 2009 2010 2011 2012
Державний бюджет 623,66 9,36 28,30 526,00 60,00
Державна підтримка 157,15 157,15
Місцеві бюджети 571,86 41,73 27,49 51,53 430,31 20,80
Усього: 1352,67 51,09 55,79 208,68 956,31 80,80

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті