Проект наказу Про внесення зміни до наказу МОЗУкраїни від 30.10.2002 № 391 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів»

22 Березня 2011 4:23 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект наказу
Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 30.10.2002 р. № 391»

Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.10.2002 № 391» розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» та з урахуванням вимог директив 2001/83/ЄС, 2003/94/ЄС та 2004/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС), рекомендацій міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) (документ РІ 002) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO TRS N 863, 1996, TRS N 908, 2003) у зв’язку з рішенням про утворення Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) шляхом реорганізації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України (далі — Держлікінспекція МОЗ) та Державного комітету України з питань контролю за наркотиками (відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади») та приєднанням з 01.01.2011 Держлікінспекції МОЗ до PIC/S.

Даний проект розроблений з метою підвищення та забезпечення якості лікарських засобів відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних лікарських засобів, створення умов для експорту вітчизняних лікарських засобів шляхом підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP) (далі — GMP), гармонізованих із правилами GMP ЄС.

Вимоги щодо оформлення сертифікату відповідності вимогам GMP приведено у відповідність до європейських вимог, а саме: до вимог документу Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМЕА) EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr «Загальний формат GMP сертифікату» («Community Format for a GMP Certificate») від 11 вересня 2007 р.

Вимоги щодо розробки та оформлення Досьє виробничої дільниці приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: до рекомендацій документу РЕ 008–4 «Пояснювальні вказівки для виробників лікарських засобів щодо складання досьє виробничої дільниці» («Explanatory Notes for Pharmaceutical Manufactures on the Preparation of a Site Master File») від 1 січня 2011 р.

Вимоги щодо оформлення інспекційного звіту приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: до рекомендацій документу РI 013–3 «PIC/S формат інспекційного звіту» («PIC/S Inspection Report Format») від 25 вересня 2007 р.

Підготовлений проект сприятиме вирішенню ряду питань:

 • забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP;
 • затвердження та впровадження процедури сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів;
 • затвердження процедури видачі сертифікатів відповідності виробництва вимогам GMP для резидентів за результатами проведеної перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів без проведення додаткового інспектування на відповідність вимогам GMP.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати в термін з 21.02.2010 по 21.03.2010 року:

до Міністерства охорони здоров’я України за адресою: вул. М. Грушевського, 7, Київ, 01601, e-mail: moz@moz.gov.ua та до Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками за адресою: просп. Перемоги, 120, м. Київ, 03115, e-mail: diklz@diklz.gov.ua. (контактна особа — Стороженко Л.В. тел.: (044) 450–21–67).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 30.10.2002 р. № 391»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.10.2002 № 391» розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» та з урахуванням вимог директив 2001/83/ЄС, 2003/94/ЄС та 2004/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС), рекомендацій міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) (документ РІ 002) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO TRS N 863, 1996, TRS N 908, 2003) у зв’язку з реорганізацією згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України (далі — Держлікінспекція МОЗ), правонаступником якої є Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) та приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S з 01.01.2011.

Даний проект розроблений з метою підвищення та забезпечення якості лікарських засобів відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних лікарських засобів, створення умов для експорту вітчизняних лікарських засобів шляхом підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP) (далі — GMP), гармонізованих із правилами GMP ЄС.

Вимоги щодо оформлення сертифікату відповідності вимогам GMP приведено у відповідність до європейських вимог, а саме: до вимог документу Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМЕА) EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr «Загальний формат GMP сертифікату» («Community Format for a GMP Certificate») від 11 вересня 2007 р.

Вимоги щодо розробки та оформлення Досьє виробничої дільниці приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: документу РЕ 008–4 «Пояснювальні вказівки для виробників лікарських засобів щодо складання досьє виробничої дільниці» («Explanatory Notes for Pharmaceutical Manufactures on the Preparation of a Site Master File») від 1 січня 2011 р.

Вимоги щодо оформлення інспекційного звіту приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: до документу РI 013–3 «PIC/S формат інспекційного звіту» («PIC/S Inspection Report Format») від 25 вересня 2007 р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP. Поставленої мети буде досягнуто шляхом удосконалення процедури проведення сертифікації виробництва лікарських засобів та внесення змін у вигляді оновленої редакції порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

 • Закон України «Про лікарські засоби»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів»;
 • Указ Президента України від 24.07.2000 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових видатків з державного бюджету та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України потребує обговорення з громадськістю. Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) для проходження процедури громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Результатом реалізації акта буде затвердження змін до порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів у зв’язку з реорганізацією Держлікінспекції МОЗ, правонаступником якої є Держлікслужба згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», та приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S.

Перший заступник Голови Державної служби України
з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
О.О. Кропивний

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 30.10.2002 р. № 391»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.10.2002 № 391» розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» та з урахуванням вимог директив 2001/83/ЄС, 2003/94/ЄС та 2004/27/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу (ЄС), рекомендацій міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) (документ РІ 002) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO TRS N 863, 1996, TRS N 908, 2003) у зв’язку з реорганізацією згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України (далі — Держлікінспекція МОЗ), правонаступником якої є Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) та приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S з 01.01.2011.

Даний проект розроблений з метою підвищення та забезпечення якості лікарських засобів відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних лікарських засобів, створення умов для експорту вітчизняних лікарських засобів шляхом підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP) (далі — GMP), гармонізованих із правилами GMP ЄС.

Вимоги щодо оформлення сертифікату відповідності вимогам GMP приведено у відповідність до європейських вимог, а саме: до вимог документу Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМЕА) EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr «Загальний формат GMP сертифікату» («Community Format for a GMP Certificate») від 11 вересня 2007 р.

Вимоги щодо розробки та оформлення Досьє виробничої дільниці приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: до рекомендацій документу РЕ 008–4 «Пояснювальні вказівки для виробників лікарських засобів щодо складання досьє виробничої дільниці» («Explanatory Notes for Pharmaceutical Manufactures on the Preparation of a Site Master File») від 1 січня 2011 р.

Вимоги щодо оформлення інспекційного звіту приведено у відповідність до рекомендацій PIC/S, а саме: до рекомендацій документу РI 013–3 «PIC/S формат інспекційного звіту» («PIC/S Inspection Report Format») від 25 вересня 2007 р.

Підготовлений проект сприятиме вирішенню ряду питань:

 • забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP;
 • затвердження та впровадження процедури сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів;
 • затвердження процедури видачі сертифікатів відповідності виробництва вимогам GMP для резидентів за результатами проведеної перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів без проведення додаткового інспектування на відповідність вимогам GMP.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття акта є затвердження та впровадження оновленої процедури сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів відповідно до рекомендацій PIC/S на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів».

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

На даний момент сертифікація виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP передбачена тільки для резидентів відповідно до Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ від 30.10.2002 р. № 391 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів», для нерезидентів передбачена лише процедура визнання сертифікату відповідності вимогам GMP. Таким чином для забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP, відповідно до рекомендацій PIC/S в розробленому проекті наказу МОЗ передбачено порядок проведення сертифікації виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP як для резидентів, так і для нерезидентів. При цьому заплановано впровадити процедуру видачі сертифікатів відповідності виробництва вимогам GMP для резидентів за результатами проведеної перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів без проведення додаткового інспектування на відповідність вимогам GMP, так як вимоги GMP імплементовані до Ліцензійних умов як обов’язкові.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» у зв’язку з реорганізацією Держлікінспекції МОЗ у Держлікслужбу та приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S альтернативного рішення, окрім внесення змін до наказу МОЗ від 30.10.2002 р. № 391 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів» у вигляді оновленої редакції Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів, не існує.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» у зв’язку з приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S та реорганізацією Держлікінспекції МОЗ в Держлікслужбу підготовленим наказом МОЗ затверджуються зміни у вигляді оновленої редакції Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам GMP.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Оскільки законодавством України не передбачено ніяких інших рішень, внесення змін до існуючого Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів шляхом запровадження оновленої редакції Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів у вигляді даного проекту наказу МОЗ забезпечить повну вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу МОЗ забезпечить виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» у зв’язку з приєднанням Держлікінспекції МОЗ до PIC/S.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP. Прозорість механізмів сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів. Відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Прозорість механізмів сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів. Затвердження процедури видачі сертифікатів відповідності виробництва вимогам GMP резидентам за результатами проведеної перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів без проведення додаткового інспектування на відповідність вимогам GMP. Відсутні
Інтереси громадян Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення знаходження в обігу на території України лікарських засобів, виготовлених виключно на виробництвах з дотриманням умов GMP. Прозорість механізмів сертифікації виробництва лікарських засобів для резидентів та нерезидентів. Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основними показниками прийняття акта є відсутність порушень чинного законодавства України:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — додаткових надходжень не передбачається;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — всі зареєстровані суб’єкти господарювання, які виконують положення нормативно-правових актів, до яких вносяться запропоновані проектом наказу зміни;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових затрат коштів і часу не передбачається;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — середній (проект наказу розміщено на веб-сайті МОЗ).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акту.

Метою базового відстеження є оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту.

Повторне відстеження — через рік після набрання чинності акту.

Перший заступник Голови Державної служби України
з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
О.О. Кропивний

ПРОЕКТ

Про внесення змін до наказу МОЗ від 30.10.2002 р. № 391

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» з урахуванням вимог директив 2001/83/ЄС, 2003/94/ЄС та 2004/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС, рекомендацій міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) (документ РІ 002) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO TRS N 863, 1996, TRS N 908, 2003),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.10.2002 № 391 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2002 за № 908/7196, а саме: Порядок проведення сертифікації виробництва лікарських засобів викласти в новій редакції, що додається.

2. Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Стеціву В.В.в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Міністр І.М.Ємець

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від _______________ № _______

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1419 «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» з урахуванням вимог директив 2001/83/ЄС, 2003/94/ЄС та 2004/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу (далі — ЄС), рекомендацій міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S) (документ РІ 002) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO TRS N 863, 1996, TRS N 908, 2003).

1.2. Сертифікація на відповідність вимогам належної виробничої практики виробництва лікарських засобів (далі — сертифікація) запроваджується з метою підвищення та забезпечення якості лікарських засобів відповідно до визнаних світових норм, недопущення до обігу в Україні неякісних лікарських засобів, створення умов для експорту вітчизняних лікарських засобів шляхом підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP) (далі — GMP), гармонізованих із правилами GMP ЄС.

1.3. Сертифікація здійснюється на добровільних засадах.

1.4. Сертифікація проводиться Державною службою з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба).

1.5. Згідно з цим Порядком сертифікація Держлікслужбою проводиться для резидентів та нерезидентів.

1.6. Згідно з цим Порядком проводиться сертифікація як усього виробництва, так і окремих виробничих дільниць. Для проведення сертифікації виробництва, яке здійснює випуск готових лікарських засобів із форми «in bulk», виробництво всієї продукції у формі «in bulk», яка використовується в процесі випуску цих лікарських засобів, повинно мати сертифікати GMP, видані згідно з цим Порядком.

1.7. Згідно з цим Порядком Держлікслужба видає документ, що підтверджує відповідність виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP:

 • сертифікат відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP (далі — сертифікат) або
 • висновок Держлікслужби, в якому зазначається, що за результатами проведеної експертизи офіційний документ щодо відповідності виробництва вимогам GMP, виданий уповноваженим регуляторним органом країни-члена PIC/S, вважається таким, що підтверджує відповідність виробництва чинним в Україні вимогам GMP та є еквівалентним сертифікату GMP, виданому Держлікслужбою.

1.8. Виданий Держлікслужбою згідно даного Порядку документ, що підтверджує відповідність виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP, може надаватися при реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу в складі реєстраційних матеріалів.

2. Визначення термінів

Терміни, які вживаються в Порядку, мають такі значення:

2.1. Атестована лабораторія — лабораторія з контролю якості та безпеки лікарських засобів, яка пройшла галузеву атестацію Держлікслужбою в установленому порядку.

2.2. Залучені фахівці — фахівці підприємств, установ, організацій, які відповідають встановленим критеріям (базова освіта, високий фаховий рівень, досвід роботи, відсутність конфлікту інтересів, додержання конфіденційності) та можуть залучатися Держлікслужбою для проведення спеціалізованої експертизи, інспектування (сертифікаційного аудиту), лабораторного аналізу якості зразків лікарських засобів в процесі сертифікації.

2.3. Заявник — юридична або фізична особа, власник реєстраційного посвідчення (торгової ліцензії) та/або ліцензії на виробництво лікарського засобу, який подав заяву на видачу сертифіката відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP або заяву на видачу висновку щодо відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP.

2.4. Зразок (проба) від серії — частина від серії, відібрана таким чином і в такій кількості, що є репрезентативною для всієї серії.

2.5. Інспектор — посадова особа Держлікслужби зі спеціальними знаннями, що має вищу освіту за однією з таких спеціальностей: фармація, промислова фармація, хімія, біологія, мікробіологія, біотехнологія, має досвід роботи у виробництві, контролі якості, управлінні (забезпеченні) якістю або створенні лікарських засобів та має підтвердження компетентності з питань GMP або проходить навчання з цих питань, та/або залучений фахівець, який відповідає вищезазначеним критеріям щодо базової освіти, високого фахового рівня, досвіду роботи, підтвердженої компетентності з питань GMP та вимогам щодо відсутності конфлікту інтересів та додержання конфіденційності та внесений до Реєстру сторонніх фахівців, затвердженого Головою Держлікслужби або його заступником.

2.6. Інспектування (сертифікаційний аудит) — процедура оцінки відповідності системи забезпечення якості підприємства (виробничої дільниці) та фактичного стану наявного виробництва чинним в Україні вимогам GMP за місцем знаходження.

2.7. Критичне порушення вимог GMP — порушення (невідповідність) вимог GMP або вимог реєстраційного досьє на лікарський засіб, яке призвело або може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу, що може завдати шкоди для здоров’я або життя людини.

2.8. Лабораторний аналіз якості зразків лікарських засобів — аналіз зразків лікарських засобів на відповідність вимогам специфікації якості за методами контролю якості лікарських засобів, затвердженими МОЗ під час реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, або методами, встановленими Державною фармакопеєю України, шляхом проведення відповідних випробувань в атестованій лабораторії, результатом якої є письмовий висновок про якість серії лікарського засобу.

2.9. Належна виробнича практика — частина системи забезпечення якості, яка гарантує, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до стандартів якості, які відповідають їх призначенню, а також відповідно до вимог реєстраційного досьє та специфікації на цю продукцію.

2.10. Несуттєве порушення вимог GMP — порушення (невідповідність) вимог GMP, яке не може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу та яке не належить до критичних або суттєвих порушень.

2.11. Офіційний документ щодо відповідності виробництва вимогам GMP, виданий уповноваженим регуляторним органом країни-члена PIC/S — сертифікат відповідності вимогам GMP або ліцензія на виробництво лікарських засобів або інший документ щодо відповідності виробництва вимогам GMP, виданий регуляторним органом країни-члена PIC/S.

2.12. Первинна експертиза — перевірка комплектності поданих документів, аналіз повноти і достовірності наданої інформації, визначення необхідності надання додаткових відомостей тощо (проводиться фахівцями Держлікслужби).

2.13. Продукція «in bulk» — будь-яка продукція, призначена для виробництва готових лікарських засобів, що пройшла всі стадії технологічного процесу, за винятком стадії фасування та/або кінцевого пакування і маркування.

2.14. Сертифікат відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP (сертифікат) — документ, виданий Держлікслужбою, який засвідчує відповідність виробництва чинним в Україні вимогам GMP.

2.15. Сертифікація виробництва лікарських засобів — процедура письмового засвідчення Держлікслужбою відповідності виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP.

2.16. Спеціалізована експертиза — експертиза на відповідність поданих документів вимогам GMP.

2.17. Суттєве порушення вимог GMP — порушення (невідповідність) вимог GMP, яке призвело або може призвести до виробництва неякісного лікарського засобу, але не може завдати шкоди для здоров’я або життя людини.

3. Етапи проведення сертифікації виробництва лікарських засобів

3.1. Процедура сертифікації включає такі етапи:

 • подання до Держлікслужби заяви на видачу сертифіката відповідності виробництва чинним в Україні вимогам GMP або заяви на видачу висновку щодо підтвердження відповідності виробництва чинним в Україні вимогам GMP та комплекту документів, передбаченого цим Порядком;
 • перевірка та опрацювання поданої заяви та комплекту документів щодо видачі сертифіката (включаючи первинну експертизу та спеціалізовану експертизу);
 • інспектування (сертифікаційний аудит) виробництва лікарських засобів за місцем провадження діяльності у випадках, передбачених цим Порядком;
 • прийняття рішення щодо видачі документу про відповідність виробництва лікарських засобів чинним в Україні вимогам GMP або вмотивованого висновку про відмову у його видачі.

3.2. З метою сертифікації Заявник подає до Держлікслужби заяву на видачу сертифіката відповідності виробництва вимогам GMP або заяву на видачу висновку щодо відповідності виробництва вимогам GMP встановленого зразка (додаток 1). Заява подається особисто або через уповноважену в установленому порядку особу. До заяви додаються такі документи:

 • довідка про якість продукції, що виробляється, згідно з додатком 2;
 • довідка про результати перевірок, проведених органами державного контролю, за формою згідно з додатком 3;
 • копія акту останньої планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, проведеної протягом останніх двох років (для резидентів);
 • загальний перелік номенклатури продукції, що виготовляється на виробничій дільниці на момент подання заяви за формою згідно з додатком 4 в письмовому та електронному вигляді;
 • копії реєстраційних посвідчень для лікарських засобів, що випускаються на підприємстві (виробничій дільниці) Заявника, зареєстрованих в Україні (за наявності);
 • копія досьє виробничої дільниці за формою згідно з додатком 5 цього Порядку, засвідчена Заявником (для резидентів) або копія досьє виробничої дільниці та його переклад на українську та/або англійську мову, засвідчені Заявником (для нерезидентів);
 • копія свідоцтва, виданого Держлікслужбою у встановленому порядку, про галузеву атестацію лабораторії з контролю якості лікарських засобів, яка контролює якість сировини, якість лікарських засобів у процесі виробництва та якість готових лікарських засобів (для резидентів);
 • апостильована копія ліцензії на виробництво лікарських засобів для виробничої дільниці, що вказана в Заяві, видана відповідним державним органом країни, де розташоване виробництво, та нотаріально засвідчений переклад на українську та англійську мову (для нерезидентів);
 • апостильована копія офіційного документу, виданого державним органом країни, де розташовано виробництво, про відповідність вимогам GMP виробництва (виробничої дільниці), що вказана в Заяві (за наявності), апостильовані копії додатків до нього з переліком лікарських засобів (за наявності) та нотаріально засвідчені переклади даних документів на українську та англійську мову;
 • апостильована копія офіційного документу, виданого уповноваженими органами країн-членів PIC/S не пізніше, ніж за 2 роки до подачі Заяви, про відповідність вимогам GMP виробництва (виробничої дільниці), що вказана в Заяві (за наявності), апостильовані копії додатків до нього з переліком лікарських засобів (за наявності) та нотаріально засвідчені переклади даних документів на українську та англійську мову.

3.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 6), копія якого видається Заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держлікслужбою та підписом відповідальної особи.

3.4. Терміни та порядок проведення робіт при сертифікації, передбачених цим Порядком:

 • перевірка Держлікслужбою комплектності документів, відповідності їх законодавству та вимогам цього Порядку (первинна експертиза) — в термін до 15 робочих днів після реєстрації заяви;
 • спеціалізована експертиза на відповідність поданих документів вимогам GMP — до 15 робочих днів після проведення первинної експертизи;
 • підготовка плану та програми інспектування — до 15 робочих днів після проведення спеціалізованої експертизи;
 • проведення інспектування за місцем провадження виробничих дільниць — до 15 робочих днів;
 • складання звіту про інспектування — до 15 робочих днів після закінчення інспектування;
 • оформлення та видача сертифіката або письмового повідомлення щодо неможливості видачі сертифіката — до 15 робочих днів після оформлення звіту про інспектування або отримання результатів спеціалізованої експертизи.

3.5. Спеціалізована експертиза, інспектування, лабораторний аналіз якості зразків лікарських засобів в процесі сертифікації може проводитися уповноваженими Держлікслужбою підприємствами, установами, організаціями (за згодою). Зазначені роботи, які проводять залучені фахівці уповноважених Держлікслужбою підприємств, установ, організацій, здійснюються на договірних засадах між Заявником та уповноваженими Держлікслужбою підприємствами, установами або організаціями відповідно до законодавства України.

3.6. У разі некомплектності або невідповідності цьому Порядку доданих до заяви документів, що виявляється на етапі первинної експертизи або спеціалізованої експертизи, Держлікслужба надсилає відповідне письмове повідомлення на адресу Заявника. Час, потрібний Заявнику для усунення невідповідностей або для надання необхідних документів, не включається до термінів проведення первинної експертизи або спеціалізованої експертизи.

3.7. Якщо Заявник протягом 30 робочих днів після отримання повідомлення не усуває невідповідності або не надає необхідного комплекту документів у відповідності до вимог цього Порядку, заява залишається без розгляду, про що Держлікслужба в письмовій формі повідомляє Заявника.

4. Порядок проведення сертифікації для резидентів

4.1. При відсутності критичних та суттєвих порушень в акті останньої планової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (далі — Ліцензійні умови) сертифікація для резидентів здійснюється шляхом опрацювання заяви на видачу сертифіката та комплекту поданих документів без проведення інспектування за місцем провадження виробництва (виробничої дільниці). У разі позитивного висновку за результатами проведеної первинної та/або спеціалізованої експертизи Держлікслужба у встановлені в пункті 3.4 цього Порядку терміни видає Заявнику сертифікат установленого зразка (додаток 11). До сертифіката додається перелік лікарських засобів, виробництво яких здійснюється на сертифікованій дільниці (додаток 12), який є невід’ємною частиною сертифіката.

4.2. При наявності критичних порушень в акті останньої планової перевірки додержання Ліцензійних умов Держлікслужба приймає рішення про відмову у видачі сертифікату.

4.3. При наявності суттєвих порушень в акті останньої планової перевірки додержання Ліцензійних умов проводиться інспектування за місцем провадження виробництва (виробничої дільниці).

4.4. Інспектування також може проводитись за бажанням Заявника або у разі, якщо з моменту останньої планової перевірки додержання Ліцензійних умов відбулися значні зміни, які можуть вплинути на якість лікарських засобів.

4.5. Такими значними змінами можуть бути:

 • розширення номенклатури лікарських засобів, що виробляються на дільниці;
 • введення в технологічну схему виробництва нової технологічної стадії, технологічної операції або нової одиниці критичного технологічного обладнання;
 • зміни технологічних параметрів критичних технологічних стадій;
 • перенесення виробничої дільниці, технічне переоснащення виробництва, модернізація або реконструкція виробничої дільниці;
 • зміна виробників активних фармацевтичних інгредієнтів;
 • внесення змін у первинне пакування.

4.6. Інспектування виробництва (виробничої дільниці) здійснюється відповідно до плану та програми інспектування, де визначені його мета, об’єкти, дати проведення інспектування, призначено інспектора або групу інспекторів (далі — інспектор). Організація відрядження та витрати на відрядження, пов’язаного з сертифікацією, покладаються на Заявника відповідно до законодавства України. Копії плану та програми інспектування надсилаються на адресу Заявника у термін не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку інспектування.

5. Порядок проведення сертифікації для нерезидентів,

що мають офіційні документи, які видані уповноваженими органами країн-членів PIC/S та підтверджують відповідність виробництва вимогам GMP

5.1. Сертифікація для нерезидентів, що мають офіційні документи, які видані уповноваженими органами країн-членів PIC/S та підтверджують відповідність виробництва вимогам GMP, здійснюється в Держлікслужбі шляхом опрацювання заяви на видачу висновку щодо відповідності виробництва чинним в Україні вимогам GMP та комплекту поданих документів.

5.2. Для нерезидента, виробництво лікарських засобів якого розташовано не в країні-члені PIC/S, в комплект документів необхідно додатково додати засвідчену Заявником копію останньої перевірки, проведеної уповноваженим органом країни-члена PIC/S, при цьому перевірка повинна бути проведена не пізніше, ніж за 2 роки до подачі Заяви. При необхідності за результатами проведеної експертизи комплекту документів Держлікслужба може прийняти рішення щодо проведення інспектування.

5.3. У разі позитивного висновку за результатами проведеної експертизи Держлікслужба у термін до 15 робочих днів після реєстрації заяви направляє на адресу Заявника висновок, в якому зазначається, що подані документи вважаються такими, що підтверджують відповідність виробництва чинним в Україні вимогам GMP та є еквівалентними сертифікату GMP, виданому Держлікслужбою. До листа Держлікслужби додається копія офіційного документа, який виданий уповноваженим органом країни-члена PIC/S та підтверджує відповідність виробництва вимогам GMP, та його переклад українською мовою.

5.4. У разі негативного висновку за результатами проведеної експертизи Держлікслужба у термін до 15 робочих днів після реєстрації заяви повідомляє про прийняте рішення Заявника.

6. Порядок проведення сертифікації для нерезидентів, що не мають офіційні документи, які видані уповноваженими органами країн-членів PIC/S та підтверджують відповідність виробництва вимогам GMP

6.1. Сертифікація для нерезидентів, що не мають офіційні документи, які видані уповноваженими органами країн-членів PIC/S та підтверджують відповідність виробництва вимогам GMP, здійснюється шляхом опрацювання заяви і комплекту поданих документів та проведення інспектування за місцем провадження виробництва (виробничої дільниці).

6.2. Інспектування виробництва (виробничої дільниці) здійснюється відповідно до плану та програми інспектування, де визначені його мета, об’єкти, дати проведення інспектування, призначено інспектора або групу інспекторів (далі — інспектор). Організація відрядження та витрати на відрядження, пов’язаного з сертифікацією, покладаються на Заявника відповідно до законодавства України. Копії плану та програми інспектування надсилаються на адресу Заявника у термін не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку інспектування.

7. Порядок відбору зразків під час проведення сертифікації

7.1. У процесі інспектування виробництва, у разі встановлення хоча б однієї з критичних невідповідностей вимогам GMP, інспектор може провести відбір зразків для лабораторного аналізу їх якості.

7.2. Відбір зразків здійснюється у наступному порядку:

7.2.1. У кожному конкретному випадку інспектор розраховує кількість найменувань та серій лікарських засобів, від яких буде відібрано зразки для лабораторного аналізу їх якості. Норми відбору зразків та розрахунок їх кількості наведено в додатку 7 до цього Порядку.

7.2.2. Кількість в зразку повинна становити щонайменше кількість продукції, необхідну для проведення 2-х повних аналізів лікарського засобу на відповідність вимогам відповідного нормативного документа. Половина відібраних зразків (на один повний аналіз) упаковується окремо, опечатується (опломбовується) і передається Заявнику для зберігання відповідно до встановлених умов як контрольний зразок. Заявник забезпечує зберігання контрольного зразка до моменту отримання результатів лабораторного контролю якості в умовах, що зазначені у відповідних аналітичних нормативних документах та забезпечують збереження якості продукції та цілісності пакування.

7.2.3. Інспектор опечатує упаковку з відібраним(и) зразком(ами) і складає Акт відбору зразків продукції в 3-х примірниках за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

7.2.4. Один примірник Акту відбору зразків продукції надходить до атестованої лабораторії разом із зразком(ами); по одному примірнику Акту відбору зразків продукції зберігається у Заявника і в Держлікслужбі.

7.2.5. Інспектор оформляє Направлення на випробування за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Опечатана упаковка з відібраними зразками лікарських засобів разом із Актом відбору зразків продукції направляються Заявником до атестованої лабораторії. Вибір лабораторії здійснюється відповідно до сфери атестації з урахуванням методик контролю якості, за якими повинен бути здійснений лабораторний аналіз якості відібраних зразків.

7.3. Атестована лабораторія проводить аналіз зразка(ів), оформляє та передає до Держлікслужби письмовий висновок про якість серії лікарського засобу.

7.4. Атестована лабораторія здійснює лабораторний аналіз якості зразків лікарських засобів на договірних засадах із Заявником.

8. Порядок прийняття рішення про видачу сертифікату або відмову у видачі сертифікату

8.1. За результатами інспектування виробництва інспектор складає звіт установленої форми у двох примірниках (додаток 10). Один примірник звіту та матеріали інспектування підлягають зберіганню в Держлікслужбі протягом терміну дії сертифікату, але не менше ніж 3 роки. Другий примірник звіту надається Заявнику.

8.2. Якщо в процесі інспектування було відібрано зразки для лабораторного аналізу їх якості, до звіту додаються: Акт відбору зразків продукції, направлення на випробування і письмовий висновок про якість серії лікарського засобу (після їх надання).

8.3. Після проведення інспектування у разі позитивного висновку, що міститься в інспекційному звіті, позитивних результатів лабораторного аналізу якості зразків (в разі його проведення) Держлікслужба у встановлені в пункті 3.5 цього Порядку терміни після затвердження звіту видає Заявнику сертифікат установленого зразка (додаток 11). Сертифікат затверджується наказом Держлікслужби. До сертифіката додається перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, виробництво яких здійснюється на сертифікованій дільниці (додаток 12), який є невід’ємною частиною сертифіката.

8.4. Термін дії сертифіката становить 3 роки, але не може перевищувати терміну дії ліцензії на виробництво лікарських засобів.

8.5. При наявності в інспекційному звіті суттєвих та несуттєвих порушень (невідповідностей) Заявник повинен вжити заходів щодо приведення виробництва у відповідність до правил GMP, надати до Держлікслужби план коригувальних та запобіжних дій щодо усунення виявлених порушень (невідповідностей) та документальні підтвердження про усунення порушень (невідповідностей) в термін до 90 календарних днів.

8.6. У разі негативного висновку про відповідність виробництва вимогам GMP, що міститься у звіті, Заявник може вжити заходів щодо приведення виробництва у відповідність до правил GMP, надати план коригувальних та запобіжних дій щодо усунення виявлених порушень (невідповідностей) та документальні підтвердження про усунення порушень (невідповідностей), після чого повторно подати заяву до Держлікслужби про видачу сертифіката згідно з цим Порядком.

8.7. У разі якщо протягом терміну дії сертифіката Заявник повідомляє Держлікслужбу про зміну назви сертифікованої виробничої дільниці або зміну ліцензії на виробництво лікарських засобів, у т.ч. пов’язану зі зміною назви Заявника, Держлікслужба в терміни до 30 календарних днів з моменту реєстрації відповідного звернення Заявника переоформлює сертифікат. Переоформлений сертифікат видається Заявнику; попередній сертифікат підлягає поверненню до Держлікслужби при отриманні Заявником переоформленого сертифіката.

8.8. Для резидентів у разі анулювання ліцензії на виробництво лікарських засобів сертифікати відповідності вимогам GMP анулюються відповідним рішенням Держлікслужби.

8.9. Для резидентів сертифікат відповідності вимогам GMP може бути переоформлений у разі переоформлення ліцензії на виробництво лікарських засобів.

9. Контроль за дотриманням правил належної виробничої практики протягом терміну дії сертифіката

9.1. Заявник несе відповідальність за дотримання вимог GMP протягом терміну дії сертифікату.

9.2. Виробництво, яке згідно з цим Порядком було сертифіковане, може підлягати позаплановому інспектуванню на дотримання вимог GMP протягом терміну дії сертифіката при наявності відповідних підстав, зазначених в п. 9.3 даного Порядку.

9.3. Підставами для позапланового інспектування сертифікованого виробництва (або його частини) на дотримання вимог GMP може бути:

 • звернення Заявника;
 • надходження повідомлення про виникнення загрози здоров’ю та життю споживачів від уживання певної(их) серії(й) лікарського(их) засобу(ів);
 • надходження заяви (повідомлення) про порушення вимог GMP (які потенційно можуть бути визначені як критичні);
 • розширення номенклатури лікарських засобів, що виробляються на сертифікованому виробництві (за необхідності);
 • у разі наявності припису або рішення органів державного контролю лікарських засобів щодо вилучення з обігу лікарського засобу, виробництво якого здійснюється на сертифікованій дільниці (за необхідності).

9.4. У разі розширення номенклатури лікарських засобів, що виробляються на сертифікованому згідно з цим Порядком виробництві, Заявник під час процедури державної реєстрації, або перереєстрації, або внесення змін до реєстраційної документації (зокрема, зміни місця виробництва) подає до Держлікслужби відповідне повідомлення і загальний перелік номенклатури продукції (додаток 4) зі змінами (на паперовому носієві та в електронному вигляді).

9.4.1. У разі необхідності Держлікслужба забезпечує організацію та проведення спеціалізованої експертизи та позапланового інспектування, після чого приймає рішення щодо можливості внесення відповідних змін до сертифікату, про що Держлікслужба повідомляє в письмовому вигляді Заявника.

9.4.2. Після завершення процедури державної реєстрації, або перереєстрації, або внесення змін до реєстраційної документації (зокрема, зміни місця виробництва), Заявник зобов’язаний надати до Держлікслужби копії реєстраційних посвідчень на лікарські засоби разом із супровідним листом. Держлікслужба в термін до 10 робочих днів після отримання відповідних документів складає і затверджує оновлений перелік лікарських засобів, виробництво яких здійснюється на сертифікованій дільниці. Один примірник надається Заявнику, другий — зберігається в Держлікслужбі.

9.4.3. Заявник зобов’язаний повернути оригінал попереднього переліку лікарських засобів не пізніше дати отримання оновленого переліку.

9.5. У разі виявлення невідповідності виробництва лікарських засобів правилам GMP або встановлення факту виробництва лікарських засобів, не внесених до загального переліку номенклатури продукції (додаток 4), Держлікслужба може видати розпорядчий документ про анулювання сертифіката та надати розпорядження про усунення порушень правил GMP із зазначенням терміну виконання його розпорядження.

9.6. Рішення про відмову у видачі сертифікату, анулювання виданого сертифікату може бути прийнято Держлікслужбою в разі виявлення недостовірних відомостей у заяві або документів, що додавалися до заяви відповідно до цього Порядку; встановлення критичних порушень вимог GMP за результатами інспектування; несвоєчасного інформування Держлікслужби про зміни, що відбулися на сертифікованій дільниці протягом дії сертифіката, виданого згідно цього Порядку.

10. Права та обов’язки інспектора

10.1. Інспектор при здійсненні інспектування виробництва має право:

 • ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення інспектування документами, які стосуються вимог GMP, і одержувати від Заявника необхідні відомості з питань, що віднесені до його компетенції;
 • безперешкодно проводити огляд виробничих, складських, допоміжних приміщень (зон), приміщень (зон) контролю якості та інших приміщень (зон) Заявника, їх інспектування для з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з додержанням Заявником правил GMP;
 • відбирати зразки продукції для лабораторної перевірки їх якості (відповідно до розділу 7 даного Порядку);
 • отримувати належним чином завірені копії (ксерокопії) необхідних документів (витягів з документів), пов’язаних з інспектуванням виробництва на відповідність вимогам GMP;
 • одержувати від Заявника письмові пояснення з питань, що виникають під час інспектування.

10.2. Інспектор має право призупинити інспектування, якщо Заявник своєчасно не виконує зобов’язань зі свого боку або створює ситуацію протидії інспектору при виконанні ним службових обов’язків, про що повинен негайно повідомити керівництво Держлікслужби.

10.3. Інспектор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та зобов’язаний дотримуватись конфіденційності щодо інформації про Заявника, у т.ч. отриманої від нього в ході інспектування.

10.4. Інспектор несе персональну відповідальність за об’єктивність, повноту і достовірність результатів інспектування.

11. Права та обов’язки Заявника

11.1. Заявник зобов’язаний надавати на запит інспектора всю необхідну інформацію, забезпечити можливість проведення огляду виробничих, допоміжних, складських приміщень, обладнання, зон контролю якості, опитування представників (персоналу) підприємства, ознайомлення з необхідною документацією системи якості тощо.

11.2. Заявник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

11.3. Заявник повідомляє Держлікслужбу про зміни, які стосуються сертифікованої дільниці (у тому числі зміну ліцензії на виробництво лікарських засобів, зміну назви Заявника, його місцезнаходження тощо).

11.4. Заявник має право оскаржити рішення Держлікслужби в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до п. 3.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

ЗАЯВА
на видачу сертифіката відповідності виробництва вимогам GMP
(АБО
на видачу висновку щодо відповідності виробництва вимогам GMP1)

Дата надходження:«_______» ________________ 20______ р. Зареєстровано за № ___________
Заявник (назва власника ліцензії на виробництво або власника реєстраційного посвідчення (торгівельної ліцензії)
на лікарський засіб)_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
П. І. Б., посада керівника Заявника____________________________________________________________________________
Контактні телефони, факс ……………………………………………………………………….
Виробник (назва підприємства, назва/и виробничої/их/ дільниці/ь/), заявленого/их/ для сертифікації_______________________
Адреса місця провадження діяльності________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
П. І. Б., посада керівника підприємства, тел./факс
________________________________________________________________________________________________________
П. І. Б., посада керівника підрозділу з виробництва, тел./факс
________________________________________________________________________________________________________
П. І. Б. посада керівника служби якості (Уповноваженої особи), тел./факс________________________________________
П. І. Б., посада керівника відділу контролю якості, тел./факс________________________________________________________
Інші контактні адреси (в т.ч. e-mail)_______________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи згідно з пунктом 3.2. Порядку:

(перелік)2

Достовірність наданої інформації гарантую:

П. І. Б., посада і підпис керівника (представника) Заявника

____________________________ /___________________/

Дата заповнення                                                                             печатка

«____»__________ 20___ р.

1 Відповідно до вимог п. 5.1 даного Порядку.

2 Усі документи та їх копії повинні бути засвідчені відповідно до вимог п. 3.2 даного Порядку.

Додаток 2
до п. 3.2 Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів

ДОВІДКА
про якість продукції, що виробляється

на ___________________________________________________________________________________
(назва виробничої дільниці, що вказана в заяві)
______________________________________________________________________________________
(назва Заявника)
за 20__ і 20__ роки (навести дані за останні три роки, рахуючи від дати подання заяви)

з/п Відомості про претензії і відкликання продукції Усього Перелік найменувань і номерів серій лікарських засобів
  Кількість обґрунтованих претензій до якості продукції:    
  за результатами державного контролю    
  за зверненнями споживачів    
  Кількість відкликань продукції з мережі реалізації в Україні    
  за приписами державних органів контролю    
  за рішенням підприємства Заявника    
  Кількість відкликаної продукції з мережі реалізації країни, де розташоване виробництво (для нерезидентів)    
  за приписами державних органів країни, де розташовано виробництво    
  за рішенням підприємства Заявника    
  Кількість відкликаної продукції з мережі реалізації в інших країнах    
Дата складання «___» ____________ 20__ р.    
Керівник підприємства (посада) (підпис)
печатка
(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник служби якості (посада)(Уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3
до п. 3.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

ДОВІДКА
про результати перевірок, проведених органам державного контролю

на __________________________________________________________________________________
(указати назву виробничої дільниці та назву Заявника)

за 20__ і 20__ роки
(указати за останні три роки до дати подання заяви)


з/п
Назва регуляторного органу, вид інспекції(планова, позапланова) Період, дата(и) інспекції Звіт
№___ від (дата)
Результат інспекції(навести посилання на документ)
1 Державний орган України1      
         
2 Державний орган країни, де розташоване виробництво (для нерезидентів)2      
         
3 Державні органи країн-членів PIC/S2      
         
4 Державні органи інших країн2      
         
Дата складання «___» ____________ 20__ р.    
Керівник підприємства (посада) (підпис)
печатка
(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник служби якості (посада)(Уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

1 Навести назву органу державного контролю лікарських засобів в Україні.

2 Навести назву відповідних державних органів.

Додаток 4
до п. 3.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК НОМЕНКЛАТУРИ ПРОДУКЦІЇ1

________________________________________________________________________________
(указати назву виробничої дільниці та назву Заявника)

№з/п Торговельна назва 2 МНН 3 Номер і дата реєстраційного посвідчення(торгової ліцензії) Інформація про виробників 4
в Україні у країні Заявника виробник не розфасованого продукту первинна упаковка вторинна упаковка Дозвіл на реалізацію серій 5
А. Зареєстровані в Україні
                 
В. Номенклатура продукції дільниці, що зареєстрована в інших країнах
      хххххххх          
Дата складання «___» ____________ 20__ року    
Керівник підприємства (посада) _____________________
(підпис), печатка
______________________
(П. І. Б.)
Керівник служби якості (посада)
(Уповноважена особа)
_____________________
(підпис)
______________________
(П. І. Б.)
Керівник виробництва (посада) _____________________
(підпис)
_____________________
(П. І. Б.)

1 Для нерезидентів цей документ має бути складено мовою, прийнятою в країні Заявника, його переклад на українську та англійську мову може бути завірено лише підписом Заявника або особи, уповноваженої ним в установленому законодавством порядку та печаткою.

2 Навести повну назву лікарського засобу, наведену в реєстраційному досьє, поданому до уповноваженого органу України або країни, де розташоване виробництво (українською мовою — у разі реєстрації лікарського засобу в Україні, англійською мовою — у разі, якщо лікарський засіб не зареєстрований в Україні).

3 Навести (виключно англійською мовою) міжнародну непатентовану назву діючої речовини лікарського засобу; для багатокомпонентних (комбінованих) лікарських засобів — навести перелік всіх діючих речовин.

4 Ці колонки в таблиці в обов’язковому порядку мають бути заповнені для всіх найменувань лікарських засобів для включення до переліку, що додається до сертифікату за формою додатку 12.

5 Назва підприємства, Уповноважена особа якого надає дозвіл на реалізацію серій продукції.

Додаток 5
до п. 3.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Досьє виробничої дільниці *, **, ***

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

1.1 Контактна інформація про виробника

Назва та офіційна адреса виробника;

Назви та поштові адреси дільниці, споруд та виробничо-господарських одиниць, розташованих на дільниці;

Контактна інформація про виробника, у тому числі номер телефону, що працює цілодобово, персоналу, з яким контактують у разі дефектів або відкликань продукції;

Ідентифікаційний номер дільниці, наприклад, дані GPS (Global Positioning System — глобальна система навігації та визначення розташування)N, номер D-U-N-S дільниці (Data Universal Numbering System — дані універсальної номерної системи) — унікальний ідентифікаційний номер, наданий Dun & Bradstreet, або номер іншої системи визначення географічного розташування.

1.2 Інформація про ліцензовану діяльність з виробництва лікарських засобів на дільниці

Копія чинної ліцензії на виробництво, виданої відповідним компетентним уповноваженим органом як Додаток 1; або, якщо можливо, посилання на базу даних EudraGMP. Якщо компетентний уповноважений орган не видав ліцензію на виробництво, це слід зазначити;

Короткий опис діяльності з виробництва, імпорту, експорту, дистрибуції тощо, ліцензованої відповідними компетентними уповноваженими органами, у тому числі закордонними уповноваженими органами із зазначенням ліцензованих лікарських форм/видів діяльності, якщо це не охоплено ліцензією на виробництво;

Види продукції, що виробляються на дільниці на даний час (перелік як Додаток 2), якщо це не зазначено у Додатку 1 або у базі даних EudraGMP;

Перелік інспектувань дільниці на відповідність вимогам GMP за останні 5 років; із зазначенням дат та назв/країн компетентних уповноважених органів, які здійснювали інспектування. Має бути додана копія чинного сертифікату на відповідність вимогам GMP (як Додаток 3) або посилання на базу даних EudraGMP, за наявності.

1.3 Будь-яка інша виробнича діяльність, що здійснюється на дільниці

Опис виробничої діяльності на дільниці, що не пов’язана із фармацевтичною діяльністю, якщо така здійснюється.

2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИКА

2.1 Система управління якістю виробника

Короткий опис систем управління якістю підприємства та посилання на стандарти, що застосовуються;

Відповідальність стосовно підтримки системи якості, включаючи вищий керівний персонал;

Інформація щодо діяльності, для якої дільницю акредитовано та сертифіковано, включаючи дати та зміст документів з акредитації, назви органів з акредитації.

2.2 Процедура видачі дозволу на випуск готової продукції

 • Детальний опис кваліфікаційних вимог (освіта та досвід роботи) до Уповноваженої(их) особи (осіб), відповідальної(их) за сертифікацію серії та процедури видачі дозволу на випуск;
 • Загальний опис сертифікації серії та процедури видачі дозволу на випуск;
 • Роль Уповноваженої особи у процедурі карантину та видачі дозволу на випуск готової продукції, а також щодо оцінки відповідності вимогам реєстраційного досьє;
 • Угоди між Уповноваженими особами, якщо взаємодіють декілька Уповноважених осіб;
 • Зазначення, якщо у стратегії контролю використовують процесно-аналітичну технологією (РАТ) та/або випуск у реальному часі, або випуск за параметрами.

2.3 Управління постачальниками та підрядчиками

 • Коротке резюме стосовно організації/знання ланцюга постачання, а також програм зовнішнього аудиту;
 • Короткий опис системи кваліфікації підрядчиків, виробників активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та інших постачальників критичних матеріалів;
 • Заходи для забезпечення відповідності продукції вимогам настанов щодо губчатої енцефалопатії (TSE — Transmitting animal spongiform encephalopathy);
 • Заходи, що приймають при підозрі або виявленні підроблених/фальсифікованих препаратів, нерозфасованої продукції (наприклад, не упакованих таблеток), активних фармацевтичних інгредієнтів або допоміжних речовин;
 • Використання сторонньої наукової, аналітичної або іншої технічної допомоги стосовно виробництва та аналізу;
 • Перелік контрактних виробників та лабораторій, включаючи адреси та контактну інформацію, а також схеми ланцюгів постачання для зовнішньої діяльності з виробництва та контролю якості; наприклад, стерилізація первинного пакувального матеріалу для процесів в асептичних умовах, випробування вихідної сировини тощо. Ця інформація має бути наведена у Додатку 4.
 • Короткий огляд розподілу відповідальності між замовником та виконавцем стосовно відповідності вимогам реєстраційного досьє (якщо не зазначено за п. 2.2).

2.4 Управління ризиками для якості (QRM)

 • Короткий опис методології QRM, що використовується виробником;
 • Сфера дії та спрямованість QRM, включаючи короткий опис будь-якої діяльності, що здійснюється на корпоративному рівні, а також тієї, що здійснюється локально. Слід зазначити будь-яке застосування системи QRM для оцінювання безперервності постачання.

2.5 Огляди якості продукції

 • Короткий опис застосовуваної методології.

3. ПЕРСОНАЛ

 • Організаційна схема із зазначенням посад/звань у заходах щодо управління якістю, виготовлення та контролю якості як Додаток 5, включаючи керівний персонал та Уповноважену(их) особу (осіб);
 • Кількість робітників, зайнятих в управлінні якістю, виготовленні, контролі якості, зберіганні та дистрибуції відповідно.

4. ПРИМІЩЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

4.1 Приміщення

 • Короткий опис підприємства; розмір дільниці та перелік споруд. Якщо виробництво для різних ринків, наприклад, місцевого, ЄС, США тощо, здійснюється в різних спорудах на дільниці, слід навести перелік цих споруд із зазначенням ринків, для яких призначена продукція, що виробляється (якщо це не зазначено за п. 1.1);
 • Простий план або опис виробничої дільниці із зазначенням масштабу (архітектурні та інженерні креслення не потрібні);
 • Плани та схеми виробничих зон (як Додаток 6), де зазначено класифікацію приміщень та різницю тиску між прилеглими зонами, а також вказано технологічні операції (наприклад, змішування, наповнення, зберігання, пакування тощо) у приміщеннях;
 • Плани складських приміщень та зон зберігання із зазначенням спеціальних зон для зберігання та обробки сильно токсичних, небезпечних та сенсибілізуючих речовин, за наявності;
 • Короткий опис спеціальних умов зберігання, за необхідності, що не зазначені на планах.

4.1.1 Короткий опис систем нагрівання, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC)

 • Принципи для визначення постачання повітря, температури, вологості, різниці тиску та кратності зміни повітря, рівень рециркуляції повітря (%).

4.1.2 Короткий опис систем водопостачання

 • Посилання на якість води, що виготовляється;
 • Схематичні креслення систем як Додаток 7.

4.1.3 Короткий опис інших систем постачання, таких як системи постачання пару, стислого повітря, азоту тощо.

4.2 Обладнання

4.2.1 Перелік основного технологічного обладнання та контрольного лабораторного обладнання з ідентифікацією критичних одиниць слід надати як Додаток 8.

4.2.2 Очищення та санітарна обробка

 • Короткий опис методів очищення та санітарної обробки поверхонь, що контактують з продукцією (наприклад, ручне очищення, автоматична система «очищення на місці» тощо).

4.2.3 Комп’ютеризовані системи, критичні з огляду на вимоги GMP

 • Опис комп’ютеризованих систем, критичних з огляду на вимоги GMP (за винятком обладнання із спеціальними логічними контрoлерами, що програмуються (PLCs — Programmable Logic Controllers).

* Наведений тут зміст є мінімально рекомендованим.

** Документ повинен бути розроблений та/або викладений у актуалізованій редакції, перевірений та затверджений у порядку, встановленому на підприємстві.

*** Документ повинен бути затвердженим керівником підприємства та підписаний (погоджений) керівниками (ключовими відповідальними особами) служби виробництва, служби контролю якості та служб якості (управління/забезпечення якості).

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ

 • Опис системи документування (наприклад, електронна, ручна);
 • Якщо документи та протоколи зберігають або архівують за межами дільниці (включаючи дані з фармаконагляду, за наявності): перелік видів документів/протоколів; назва та адреса іншої дільниці, де зберігають документацію, а також приблизний час, необхідний для отримання документів з архіву, що знаходиться за межами дільниці.

6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

6.1 Види продукції

(може бути зроблене посилання на Додаток 1 або 2):

 • Види продукції, що виробляються, включаючи:

перелік лікарських форм як препаратів для людини, так і препаратів для застосування у ветеринарії, що виробляють на дільниці;

перелік лікарських форм досліджуваних лікарських засобів, що виробляють на дільниці для будь-яких клінічних випробувань; слід надати інформацію про виробничі зони та персонал, якщо вони відрізняються від тих, що при серійному виробництві.

 • Робота з токсичними або небезпечними речовинами (наприклад, речовини з високою фармакологічною активністю та/або сенсибілізуючими властивостями);
 • Види продукції, що виробляються на спеціально призначених технічних засобах або на основі принципу «кампаній», за наявності;
 • Застосування процесно-аналітичної технології (PAT), за наявності: загальне викладення відповідної технології та пов’язаних з цим комп’ютеризованих систем.

6.2 Валідація процесів

 • Короткий опис загальної політики щодо валідації процесів;
 • Політика щодо повторної обробки та переробки.

6.3 Управління матеріалами та складське зберігання

 • Заходи щодо поводження з вихідною сировиною, пакувальними матеріалами, нерозфасованою продукцією та готовою продукцією, включаючи відбір проб, карантин, видачу дозволу на випуск та зберігання;
 • Заходи щодо поводження із забракованими матеріалами та продукцією.

7. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

 • Опис діяльності з контролю якості, що здійснюється на дільниці, щодо фізичних, хімічних, а також мікробіологічних та біологічних випробувань.

8. ДИСТРИБУЦІЯ, РЕКЛАМАЦІЇ, ДЕФЕКТИ ТА ВІДКЛИКАННЯ ПРОДУКЦІЇ

8.1 Дистрибуція (частина, що знаходиться у сфері відповідальності виробника)

 • Типи (власники ліцензій на оптову торгівлю, власники ліцензій на виробництво тощо) та розташування (УкраїнаN, ЄС/ЕЕА, США тощо) компаній, яким постачають продукцію з дільниці;
 • Опис системи, що використовується для підтвердження того, що кожний споживач / отримувач має юридичне право отримувати лікарські засоби від виробника;
 • Короткий опис системи забезпечення відповідних умов навколишнього середовища під час перевезення, наприклад, моніторинг/контроль температури;
 • Заходи для дистрибуції продукції та методи, якими підтримується простежуваність продукції;
 • Заходи для запобігання потрапляння продукції виробника до незаконного ланцюга постачання.

8.2 Рекламації, дефекти та відкликання продукції

 • Короткий опис системи щодо обробки рекламацій, дефектів та відкликання продукції.

9. САМОІНСПЕКЦІЯ

 • Короткий опис системи самоінспекції із фокусом на критерії вибору зон, що мають бути охоплені під час запланованих інспектувань, практичні заходи та подальші дії.

Перелік необхідних додатків до досьє виробничої дільниці

Додаток 1 Копія чинної ліцензії на виробництво

Додаток 2 Перелік лікарських форм, що виробляються, у тому числі міжнародні непатентовані назви або загально прийняті назви (якщо існують) активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), що використовуються

Додаток 3 Копія чинного сертифікату на відповідність вимогам GMP

Додаток 4 Перелік контрактних виробників та лабораторій, включаючи адреси та контактну інформацію, а також схеми ланцюгів постачання для цієї субпідрядної діяльності

Додаток 5 Організаційні схеми

Додаток 6 Плани виробничих зон із зазначенням потоків сировини та персоналу, загальна схема виробничих процесів для кожного виду продукції (лікарської форми)

Додаток 7 Схематичні креслення систем водопостачання

Додаток 8 Перелік основного виробничого та лабораторного обладнання

Додаток 6
до п. 3.3 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Орган ліцензування

ОПИС № ________
документів, що додаються до заяви на видачу сертифіката відповідності виробництва вимогам GMP

(або
до заяви на видачу висновку щодо відповідності виробництва вимогам GMP)

від _________________________________________________________________________________

(назва Заявника)

Дата і номер реєстрації заяви «_____» __________ 20___ року № __________

№з/п Найменування документа Кількість аркушів у документі Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні) Примітки
1 2 3 4 5
         
         
         

Прийняв ______________________ документів ___________________________    _______________________

(цифрами і літерами)                                   (підпис відповідальної особи)     (розшифрування підпису)

Дата «_____»_____________ 200____ року

Копію опису отримав _____________________________________________ ____________________________

(підпис представника суб’єкта господарювання)                            (розшифрування підпису)

Дата «____»_____________ 200__ року

Додаток 7
до п. 7.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Норми відбору зразків та розрахунок їх кількості

1. Інспектор проводить відбір зразків самостійно в присутності представника Заявника або відбір зразків здійснюється уповноваженою на проведення відбору зразків Заявника особою по розпорядженню та в присутності інспектора.

2. Інспектор розраховує кількість одиниць упаковок (вид упаковки визначено методами контролю якості лікарського засобу (далі — МКЯ ЛЗ) в зразках серії (Nт), необхідну для проведення 2 повних аналізів певного найменування та дозування продукції на відповідність вимогам МКЯ ЛЗ за всіма показниками (включаючи мікробіологічні та біологічні тести).

3. Інспектор проводить відбір зразків, користуючись такою схемою розрахунків:

Nт = 0,4vn 1 = n2…. 0,4vn 2 = n3 …. 0,4vn 3= n4…… 0,4vn 4 і так далі до: = Nф ? Nт

де

n1 — кількість місць групової (транспортної) упаковки в серії;

n2 — кількість місць групової (транспортної) упаковки, відібраних для контролю;

n3 — кількість місць вторинної упаковки, відібраних для контролю;

n4 — кількість місць первинної упаковки, відібраних для контролю;

Nф — фактична кількість упаковок, відібрана для контролю, повинна бути близькою до розрахованої необхідної кількості зразків Nт, але не може бути меншою 3

Додаток 8
до п. 7.2 Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів

(Бланк Держлікслужби)

АКТ відбору зразків продукції №_________

__________________________
(місце складання акту)
_______________________
(дата складання акту)

 

Інспектор(и):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові інспектора(ів))

здійснив(ли) у ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб’єкта господарювання)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності)

у присутності

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

 

відбір зразків продукції:

Дата та місце відбору зразків (склад, виробнича дільниця (лінія), архів, транспортні засоби)  
Найменування продукції (для готового лікарського засобу необхідно зазначити дозування, лікарську форму, вид та розмір пакування)  
Номер серії  
Дата виробництва серії  
Кількість в серії  
Термін придатності  
Кількість відібраних зразків  
Назва виробника, країна (у випадку відбору сировини, пакувальних матеріалів, друкованої продукції, продукції «in bulk»)  
Назва постачальника, країна (у випадку відбору сировини, пакувальних матеріалів, друкованої продукції, продукції «in bulk»)  
Вартість  
Загальна кількість в серії на день перевірки  
Умови зберігання і транспортування  
Інформація щодо відбору контрольного зразка  
Додаткова інформація (за необхідності)  

Додатки:

1 )завірені печаткою (штампом) та підписом суб’єкта господарювання копії сертифікатів (протоколів) якості виробника та накладних на продукцію, що відбирається (додаються на ____________ аркушах)

2) завірені печаткою (штампом) та підписом суб’єкта господарювання копії нормативних документів на продукцію, що відбирається (додаються на ____________ аркушах)

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………

Цей Акт складено на ___________ аркушах у трьох примірниках, один з яких передається разом з опечатаними (опломбованими) зразками до лабораторії, яка уповноважена на проведення лабораторного контролю, другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, третій примірник у інспектора, який здійснив відбір зразків.

Під час відбору зразків______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ними особи)

заявлено такі клопотання:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________
Посада інспектора
_______________________

 

 

Підпис інспектора, дата

____________________

 

 

П.І.Б. інспектора

_____________________________
Посада інспектора
_______________________

 

 

Підпис інспектора, дата

____________________

 

 

П.І.Б. інспектора

_____________________________
Посада представника суб’єкта господарювання
_______________________

 

 

Підпис, дата

____________________

 

 

П.І.Б. інспектора

М.П. суб’єкта господарювання

Додаток 9
до п. 7.2 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Форма Направлення на випробування

(Бланк Держлікслужби)

________________________________________________________

(Зазначити назву та адресу суб’єкта господарювання,
у якого відібрані зразки)

(Зазначити назву та адресу уповноваженої лабораторії,
в яку направляються відібрані зразки)

Направлення на випробування

№ _________________ від «______»_________ 20____ р.

Направляються зразки до__________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва уповноваженої лабораторії)

Повна назва суб’єкта господарювання, у якого відібрано зразки  
Найменування продукції (для готового лікарського засобу необхідно зазначити дозування, лікарську форму, вид та розмір пакування)  
Номер серії  
Кількість в серії  
Термін придатності  
Кількість відібраних зразків  
Назва виробника, країна (у випадку відбору сировини, пакувальних матеріалів, друкованої продукції, продукції «in bulk»)  
Назва постачальника, країна (у випадку відбору сировини, пакувальних матеріалів, друкованої продукції, продукції «in bulk»)  

Випробування провести на відповідність вимогам_______________________________________
___________________________________________________________________________________________

(назва і номер нормативного документу)

Додатки:

1)__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3)__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Результати лабораторного аналізу надіслати до Держлікслужби.

Контактний телефон інспектора(ів) Держлікслужби: ______________________________

(номер телефону)

Інспектор.: ______________________________________ _______________________________

(П.І.Б. інспектора) (контактний телефон)

___________________________________________

 

 

(посада заступника керівника Держлікслужби)

________________

 

 

Підпис

___________________

 

 

П.І.Б.

 

Додаток 10
до п. 8.1 Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів

 

Форма звіту інспектора

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНСПЕКЦІЇ

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Підприємство: Повна юридична назва, адреса (и) місця провадження діяльності

Види діяльності, які інспектувались

(зазначити потрібне — «Х»):

Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій)

Виробництво готових лікарських засобів(ГЛЗ):

Виробництво напівпродуктів, не розфасованих продуктів

Упаковка

Лабораторний контроль якості лікарських засобів

Посерійний контроль та дозвіл на реалізацію серій ЛЗ

Виробництво за контрактом

Дати проведення: (за місцями розташування виробничих дільниць)
Інспектори: П.І.Б., посада, обов’язки (старший інспектор, інспектор)Відповідальність щодо конфіденційності інформації
Нормативна база: Чинна версія GMP ЄС.Настанова «Лікарські засоби. Належна виробнича практика», затверджена МОЗ України, яка гармонізована з чинною версією GMP ЄС.
Вступ: Навести коротку інформацію про підприємство, яке було проінспектовано, включаючи стислі відомості щодо назви і адреси виробництва, наявності системи забезпечення якості відповідно чинників GMP (за розділами досьє виробничої дільниці) і в т.ч. щодо дозвільних документів, змін, що відбулися тощо)
Відомості про ліцензовану діяльність, сертифікати GMP  
Ключові зміни, що відбулися на виробництві з моменту попередньої інспекції (якщо прийнятно)
Інформація про хід інспекції:
Мета інспекції: Номер, дата і короткий зміст наказу Держлікслужби
Масштаб і об’єкти: Навести перелік об’єктів (процеси, служби та системи), які були проінспектовані згідно затвердженої та узгодженої програми, а також тих, що не були предметом інспекціїПривести назви лікарських форм, виробництво яких було проінспектовано(наприклад: Стерильні лікарські засоби: (перелік форм), Нестерильні лікарські засоби: (перелік форм))Привести інформацію щодо відхилень від програми (перестановки пунктів програми між днями та/або інтервалами часу тощо), якщо такі мали місце у ході інспекції та причин, що їх зумовили

Працівники підприємства, які брали участь в інспекції:

Навести перелік із зазначенням посад

II. Результати інспекції

Детальний перелік установлених фактів невідповідності вимогам GMP та їх кваліфікація (за розділами досьє виробничої дільниці)*:

Пункт Настанови Суть невідповідності та коментарі Кваліфікація невідповідності
1. Забезпечення якості / управління якістю
     
     
2. Персонал
     
3. Приміщення. Обладнання
     
4.Документація
     
5. Технологічний процес
     
6. Контроль якості
     
7. Виробництво і аналіз за контрактом
     
8. Дистрибуція. Рекламації та відклики
     
7. Самоінспекції
     
Досьєвиробничої дільниці: Відповідність досьє виробничої дільниці (SMF) вимогам, встановленим до його змісту та оформлення, загальна оцінка відповідності фактичного стану виробничих дільниць інформації, наведеній у відповідних частинах SMF та вимогам GMP.
* Всі встановлені невідповідності мають бути оцінені відповідно до вимог GMP, з посиланнями на пункти керівних документів та, якщо необхідно, рекомендованих документів PIC/S, встановлені невідповідності мають бути відображені у звіті навіть у випадку, якщо в ході інспекції було вжито відповідні коригувальні заходи для їх усунення. У разі, якщо невідповідності мають відношення до реєстраційних матеріалів, це має бути чітко констатовано.
Кількість копій звіту та їх розповсюдження:  
Додатки до звіту: План і програма інспекції
Висновки: За результатами інспекції можна констатувати наявність невідповідностей вимогам GMP, які викладені і кваліфіковані в цьому звіті, всього:Критичних -Суттєвих -Інших (зауважень) -Наявний стан виробництва, наявність виявлених під час інспектування невідповідностей ___________ можливість надати оцінку підприємству як дає/не даєтакому, що відповідає вимогам GMP.
Рекомендаціїінспекторів:
 • Група інспекторів в зазначені в цьому Порядку терміни має поінформувати державний орган, що ініціював інспекцію, щодо встановлених невідповідностей, висновків за результатами інспекції та надати до нього цей звіт.
 • Підприємству має бути вказано про необхідність інформування Держлікслужби щодо запланованих коригувальних заходів, термінів та результатів їх виконання

Інспектори:

П.І.Б.,
підписи, дати

Додаток 11
до п. 8.3 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Сертифікат відповідності виробника вимогам
Належної виробничої практики
1
CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A
MANUFACTURER1

Сертифікат №:// Certificate No:   Термін дії до:// Valid till: дд мм рррр  
Частина 1   Part 1
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) засвідчує наступне:   State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SAUMDC) confirms the following:
Виробник:   The manufacturer:
Адреса місця провадження діяльності:   Site address:
Ліцензія на виробництво лікарських засобів в Україні2   Manufacturing authorization to manufacture medicinal products in Ukraine2
_____ № __________ від «___»____________ _____   No. __________ __________ ____________
Місце виробництва систематично проходить інспектування з встановленою періодичністю на відповідність вимогам GMP згідно встановленого порядку.3   The facilities of above mentioned manufacturer are subject to GMP inspections at suitable intervals in connection with national certification procedure. 3
За результатами інспекції виробника, проведеної4   From the knowledge gained during inspection of this manufacturer, the latest of which was conducted on
… … / … … / … … [дата],   … … / … … / … … [date],
система забезпечення якості та технічний стан виробництва лікарських засобів, перелік яких наведено в частині 2 цього сертифіката та додатку до нього, визнано такими, що відповідають правилам   it is considered that quality assurance system, premises and equipment of medicinal, has been mentioned in part 2 this certificate and addition to it, complies with the requirements of
НАЛЕЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
прийнятим в Україні:
  Good Manufacturing Practice
of Ukraine’s guidance:
     
(державний керівний документ)   (name of regulation document)
що відповідають правилам належної практики при виробництві і контролі якості Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), директивам Ради Європи, рекомендаціям GMP Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у відношенні продукції, що призначена для торгівлі та дистрибуції в країні походження, а також для експорту.
Цей сертифікат відображає статус виробництва на момент проведеної інспекції і є чинним до вказаної вище дати.
Автентичність цього сертифікату може бути підтверджена Держлікслужбою.
  which are in accordance with the requirements for good practices in the manufacture and quality control of the Pharmaceutical Inspection Convention/Co-operation Scheme (PIC/S) and Directives European Commission, and recommendations of GMP World Health Organization in respect of products to be sold or distributed within the county of origin or to be exported.
This certificate reflects the status of the manufacturing site at the time of the inspection noted above and valid till to refer above date.
The authenticity of this certificate may be verified with the issuing authority.
 

П.І.Б., підпис керівника Держлікслужби**                         печатка

Name and signature of the authorised person of the SAUMDC**

…../……/…..… Дата/date

 

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control
підпис відповідальної особи, печатка signature of the authorised person (see left)
Адреса: Address:
Тел.: Phone:
Факс: Fax:
mailto: This English translation is for reference only and is not part of the official certificate
www.diklz.gov.ua 51/6
Частина 2   Part 2
Лікарські засоби для людини*Досліджувані лікарські засоби для людини* І, ІІ, ІІІ фази клінічних досліджень   Human Medicinal Products*Human Investigational Medicinal Products* for phase I, II, III clinical trials*
1.Виробничі ОПЕРАЦІЇ*   1 MANUFACTURING OPERATIONS *
ліцензовані виробничі операції включають виробництво за повним циклом або часткове виробництво (включаючи різні етапи процесів, упакування і маркування), випуск і сертифікацію серій, зберігання і дистрибуцію лікарських форм аж до поінформування про повернення;   authorized manufacturing operations include total and partial manufacturing (including various processes of dividing up, packaging or presentation), batch release and certification, storage and distribution of specified dosage forms unless informed to the contrary;
проведення контролю якості і/або випуск і сертифікацію серій без виробничих операцій слід вказати для відповідних пунктів;   quality control testing and/or release and batch certification activities without manufacturing operations should be specified under the relevant items;
якщо підприємство використовує у виробництві продукти з особливими властивостями, такі як радіофармацевтичні або продукцію, що містить пеніцилін, сульфаніламіди, цитотоксини, цефалоспорини, активні гормони або інші потенційно небезпечні активні інгредієнти, це має бути вказано для відповідного типу продукції або дозованої форми.   if the company is engaged in manufacture of products with special requirements e.g. radiopharmaceuticals or products containing penicillin, sulphonamides, cytotoxics, cephalosporins, substances with hormonal activity or other or potentially hazardous active ingredients this should be stated under the relevant product type and dosage form.
1.1 Стерильні продукти   1.1 Sterile Products
1.1.1 Асептично виготовлені (перелік лікарських форм)   1.1.1 Aseptically prepared (list of dosage forms)
1.1.1.1 Рідини в упаковках великого об’єму   1.1.1.1 Large volume liquids
1.1.1.2 Ліофілізати   1.1.1.2 Lyophilisates
1.1.1.3 Напівтверді (м’які)   1.1.1.3 Semi-solids
1.1.1.4 Рідини в упаковках малого об’єму   1.1.1.4 Small volume liquids
1.1.1.5 Тверді та імплантанти   1.1.1.5 Solids and implants
1.1.1.6 Інші (зазначити)   1.1.1.6 Other aseptically prepared products <free text>
1.1.2. Термічно стерилізовані (перелік лікарських форм)   1.1.2. Terminally sterilised (list of dosage forms)
1.1.2.1 Рідини в упаковках великого об’єму   1.1.2.1 Large volume liquids
1.1.2.2 Напівтверді (м’які)   1.1.2.2 Semi-solids
1.1.2.3 Рідини в упаковках малого об’єму   1.1.2.3 Small volume liquids
1.1.2.4 Тверді та імплантанти   1.1.2.4 Solids and implants
1.1.2.5 Інші (зазначити)   1.1.2.5 Other terminally sterilised prepared products <free text>
1.1.3 Тільки сертифікація серій   1.1.3 Batch certification only
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control
підпис відповідальної особи, печатка signature of the authorised person (see left)
Адреса: Address:
Тел.: Phone:
Факс: Fax:
mailto: This English translation is for reference only and is not part of the official certificate
www.diklz.gov.ua 3/6
1.2 Нестерильні продукти   1.2 Non-sterile products
1.2.1 Нестерильні продукти (перелік лікарських форм)   1.2.1 Non-sterile products (list of dosage forms)
1.2.1.1 Капсули, тверді желатинові   1.2.1.1 Capsules, hard shell
1.2.1.2 Капсули, м’які желатинові   1.2.1.2 Capsules, soft shell
1.2.1.3 Жувальна гума   1.2.1.3 Chewing gums
1.2.1.4 Імпрегновані матриці   1.2.1.4 Impregnated matrices
1.2.1.5 Рідини для зовнішнього застосування   1.2.1.5 Liquids for external use
1.2.1.6 Рідини для внутрішнього застосування   1.2.1.6 Liquids for internal use
1.2.1.7 Медичні гази   1.2.1.7 Medicinal gases
1.2.1.8 Інші тверді лікарські форми   1.2.1.8 Other solid dosage forms
1.2.1.9 Препарати під тиском   1.2.1.9 Pressurised preparations
1.2.1.10 Джерела радіонуклідів   1.2.1.10 Radionuclide generators
1.2.1.11 Напівтверді (м’які)   1.2.1.11 Semi-solids
1.2.1.12 Супозиторії   1.2.1.12 Suppositories
1.2.1.13 Таблетки   1.2.1.13 Tablets
1.2.1.14 Трансдермальні пластирі   1.2.1.14 Transdermal patches
1.2.1.15 Стоматологічні матеріали   1.2.1.15 Intraruminal devices
1.2.1.16 Ветеринарні премікси   1.2.1.16 Veterinary premixes
1.2.1.17 Інші (зазначити)   1.2.1.17 Other non-sterile medicinal product <free text>
1.2.2 Тільки сертифікація серій   1.2.2 Batch certification only
1.3 Біологічні медичні продукти   1.3 Biological medicinal products
1.3.1 Біологічні медичні продукти   1.3.1 Biological medicinal products
1.3.1.1 Продукти крові   1.3.1.1 Blood products
1.3.1.2 Імунобіологічні продукти   1.3.1.2 Immunobiological products
1.3.1.3 Клітиннотерапевтичні продукти   1.3.1.3 Cell therapy products
1.3.1.4 Геннотерапевтичні продукти   1.3.1.4 Gene therapy products
1.3.1.5 Біотехнологічні продукти   1.3.1.5 Biotechnology products
1.3.1.6 Екстраговані з тканин людини або тварин   1.3.1.6 Human or animal extracted products
1.3.1.7 Інші біологічні медичні продукти <текст>   1.3.1.7 Other biological medicinal products <free text>
1.3.2 Тільки сертифікація серій (перелік)   1.3.2 Batch certification only (list of product types)
1.3.2.1 Продукти крові   1.3.2.1 Blood products
1.3.2.2 Імунобіологічні продукти   1.3.2.2 Immunological products
1.3.2.3 Клітиннотерапевтичні продукти   1.3.2.3 Cell therapy products
1.3.2.4 Геннотерапевтичні продукти   1.3.2.4 Gene therapy products
1.3.2.5 Біотехнологічні продукти   1.3.2.5 Biotechnology products
1.3.2.6 Екстраговані з тканин людини або тварин   1.3.2.6 Human or animal extracted products
1.3.2.7 Інші біологічні медичні продукти <текст>   1.3.2.7 Other biological medicinal products <free text >
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control
підпис відповідальної особи, печатка signature of the authorised person (see left)
Адреса: Address:
Тел.: Phone:
Факс: Fax:
mailto: This English translation is for reference only and is not part of the official certificate
www.diklz.gov.ua 4/6
1.4 Інші продукти або виробнича діяльність(будь-які інші види виробничої діяльності/типи продуктів, що не вказані вище, наприклад, стерилізація активних субстанцій, виробництво біологічно активних речовин (якщо це регулюється національним законодавством), продукти з рослинної сировини або гомеопатичні продукти, виробництво не розфасованих продуктів або виробництво за повним циклом і т. ін.)   1.4 Other products or manufacturing activity(any other relevant manufacturing activity/product type that is not covered above e.g. sterilisation of active substances, manufacture of biological active starting materials (when required by national legislation), herbal or homeopathic products, bulk or total manufacturing, etc).
1.4.1 Виробництво:   1.4.1 Manufacture of:
1.4.1.1 Продукти з рослинної сировини   1.4.1.1 Herbal products
1.4.1.2 Гомеопатичні продукти   1.4.1.2 Homoeopathic products
1.4.1.3 Біологічно активні речовини   1.4.1.3 Biological active starting materials
1.4.1.4 Інші (зазначити)   1.4.1.4 Other <free text >
1.4.2 Стерилізація активних субстанцій/допоміжних речовин/готової продукції   1.4.2 Sterilisation of active substances/excipients/ finished product:
1.4.2.1 Фільтрація   1.4.2.1 Filtration
1.4.2.2 Сухожарова стерилізація   1.4.2.2 Dry heat
1.4.2.3 Парова стерилізація   1.4.2.3 Moist heat
1.4.2.4 Хімічна   1.4.2.4 Chemical
1.4.2.5 Гамма-випромінювання   1.4.2.5 Gamma irradiation
1.4.2.6 Електронне проміння   1.4.2.6 Electron beam
1.4.3 Інші (зазначити)   1.4.3 Others <free text>
1.5 Тільки пакування   1.5 Packaging only
1.5.1 Первинне пакування   1.5.1 Primary packing
1.5.1.1 Капсули, тверді желатинові   1.5.1.1 Capsules, hard shell
1.5.1.2 Капсули, м’які желатинові   1.5.1.2 Capsules, soft shell
1.5.1.3 Жувальна гума   1.5.1.3 Chewing gums
1.5.1.4 Імпрегновані матриці   1.5.1.4 Impregnated matrices
1.5.1.5 Рідини для зовнішнього застосування   1.5.1.5 Liquids for external use
1.5.1.6 Рідини для внутрішнього застосування   1.5.1.6 Liquids for internal use
1.5.1.7 Медичні гази   1.5.1.7 Medicinal gases
1.5.1.8 Інші тверді лікарські форми   1.5.1.8 Other solid dosage forms
1.5.1.9 Препарати під тиском   1.5.1.9 Pressurised preparations
1.5.1.10 Радіонуклідні   1.5.1.10 Radionuclide generators
1.5.1.11 Напівтверді (м’які)   1.5.1.11 Semi-solids
1.5.1.12 Супозиторії   1.5.1.12 Suppositories
1.5.1.13 Tаблетки   1.5.1.13 Tablets
1.5.1.14 Трансдермальні пластирі   1.5.1.14 Transdermal patches
1.5.1.15 Стоматологічні матеріали   1.5.1.15 Intraruminal devices
1.5.1.16 Ветеринарні премікси   1.5.1.16 Veterinary premixes
1.5.1.17 Інші нестерильні медичні продукти <текст>   1.5.1.17 Other non-sterile medicinal products <free text>
1.5.2 Вторинне пакування   1.5.2 Secondary packing
1.6 Контроль якості (тести)   1.6 Quality control testing
1.6.1 Мікробіологічні: стерильність   1.6.1 Microbiological: sterility
1.6.2 Мікробіологічні: мікробіологічна чистота   1.6.2 Microbiological: non-sterility
1.6.3 Фізичні/хімічні   1.6.3 Chemical/Physical
1.6.4 Біологічні   1.6.4 Biological
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control
підпис відповідальної особи, печатка signature of the authorised person (see left)
Адреса: Address:
Тел.: Phone:
Факс: Fax:
mailto: This English translation is for reference only and is not part of the official certificate
www.diklz.gov.ua 5/6
2.Імпортовані лікарські засоби*   2. IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCTS*
Імпортовані продукти без виробничих операцій   importation activities without manufacturing activity
Імпортовані продукти, включаючи зберігання і дистрибуцію аж до інформування про повернення   importation activities include storage and distribution unless informed to the contrary
2.1 Контроль якості імпортованих лікарських засобів   2.1 Quality control testing of imported medicinal products
2.1.1 Мікробіологічні: стерильність   2.1.1 Microbiological: sterility
2.1.2 Мікробіологічні: мікробіологічна чистота   2.1.2 Microbiological: non-sterility
2.1.3 Хімічні/фізичні   2.1.3 Chemical/Physical
2.1.4 Біологічні   2.1.4 Biological
2.2 Сертифікація імпортованих лікарських засобів   2.2 Batch certification of imported medicinal products
2.2.1 Стерильні продукти   2.2.1 Sterile Products
2.2.1.1 Асептично виготовлені   2.2.1.1 Aseptically prepared
2.2.1.2 Термічно стерилізовані   2.2.1.2 Terminally sterilised
2.2.2 Нестерильні продукти   2.2.2 Non-sterile products
2.2.3 Біологічні медичні продукти   2.2.3 Biological medicinal products
2.2.3.1 Продукти крові   2.2.3.1 Blood products
2.2.3.2 Імунобіологічні продукти   2.2.3.2 Immunological products
2.2.3.3 Клітиннотерапевтичні препарати   2.2.3.3 Cell therapy products
2.2.3.4 Геннотерапевтичні продукти   2.2.3.4 Gene therapy products
2.2.3.5 Біотехнологічні продукти   2.2.3.5 Biotechnology products
2.2.3.6 Екстраговані з тканин людини чи тварин   2.2.3.6 Human or animal extracted products
2.2.3.7 Інші біологічні медичні продукти <текст>   2.2.3.7 Other biological medicinal products <free text>
2.2.4 Інша діяльність (інша важлива діяльність з імпорту, не приведена вище, наприклад, імпорт радіофармацевтичних, медичних газів, рослинних або гомеопатичних препаратів, і т.ін.)   2.2.4 Other importation activities (any other relevant importation activity that is not covered above e.g. importation of radiopharmaceuticals, medicinal gases, herbal or homeopathic products, etc.)
2.2.4.1 Радіофармацевтичні/джерела радіонуклідів   2.2.4.1 Radiopharmaceuticals/Radionuclide generators
2.2.4.2 Медичні гази   2.2.4.2 Medicinal gases
2.2.4.3 Продукти з рослинної сировини   2.2.4.3 Herbal products
2.2.4.4 Гомеопатичні   2.2.4.4 Homoeopathic products
2.2.4.5 Біологічно активні речовини   2.2.4.5 Biological active starting materials
2.2.4.6 Інші <текст>   2.2.4.6 Other <free text>
Виробництво активних субстанційНазви субстанцій, якщо це було об’єктом інспекції*   Manufacture of active substanceNames of substances subject to inspection*:
Будь-які обмеження або пояснення, що мають відношення до цього сертифіката*   Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of this certificate*:
 

П.І.Б., підпис керівника Держлікслужби** печатка

Name and signature of the authorised person of the State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control **

…../……/…..… Дата/date

(*): залишити потрібне

(**) Підпис, ПІБ, посада особи, що підписала сертифікат, дата, назва Держлікслужби, та контактна інформація (адреса, телефон та факс) мають бути зазначені на кожній сторінці цього сертифікату

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками State Administration of Ukraine on Medicines and Drugs Control
підпис відповідальної особи, печатка signature of the authorised person (see left)
Адреса: Address:
Тел.: Phone:
Факс: Fax:
mailto: This English translation is for reference only and is not part of the official certificate
www.diklz.gov.ua 6/44

Додаток 12
до п. 8.3 Порядку проведення сертифікації
виробництва лікарських засобів

Перелік лікарських засобів, зареєстрованих в Україні 1

виробництва___________________________________________________________________2

до сертифіката №_________________________ терміном дії до «___» ____________ року

 


з/п
Назва лікарського засобу Реєстраційне посвідчення (торгова ліцензія),№ від (в Україні)
торговельна назва (українською
мовою)
торговельна назва (англійською
мовою)
міжнародна непатентована назва діючої(их) речовини(ин),
у т. ч їх перелік — для багатокомпонентних (комбінованих) —
англійською мовою
         
Керівник
Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
(посада)
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
«______» _______________ 20___ р. печатка  

1 У разі сертифікації закордонного виробництва інформація цього документу має бути викладена українською та англійською мовою

2 Навести назву Заявника

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті