Перелік наукових заходів на травень 2011 р.

З’ЇЗДИ

13 травня 2011 р., Київ

ІІ з’їзд Української черепно-щелепно-лицевих хірургів

Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів

03057, Київ, вул. Зоологічна, 1

Тел.: +38 (044) 483–94–93, 483–18–79

18–20 травня 2011 р., Одеса

ІІІ з’їзд колопроктологів України

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація колопроктологів України»

01030, Київ, бульв. Т. Шевченка, 17

Тел.: +38 (044) 234–82–00, 235–52–89

Тел./факс +38 (044) 253–60–28

СИМПОЗІУМИ

12 травня 2011 р., Луцьк

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Первинні імунодефіцити»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул.Дорогожицька, 9

Тел.: +38 (044) 412–26–98

19–20 травня 2011 р., Київ

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

Тел.: +38 (044) 456–80–50

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Київська міська станція швидкої медичної допомоги

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф

19–20 травня 2011р., Харків

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Перинатальна медицина та безпечне материнство»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58

Тел.: +38 (0572) 93–41–87

Українське товариство перинатальної медицини

26–27 травня 2011 р., Полтава

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія»

Асоціація лікарів-ендоскопістів України

02660, Київ, вул. Братиславська, 3

Тел.: +38 (044) 518–27–16, 544–66–46

26–27 травня 2011 р., Харків

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта»

Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

61024, Харків, вул.Пушкінська, 80

Тел./факс: +38 (057) 704–14–78, 700–11–27

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

5–6 травня 2011 р., Полтава

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології у експериментальній медицині та біології»

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: +38 (05322) 2–69–66, 7–44–11

5–6 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія хворих з супутніми захворюваннями. Регіональна анестезія. Лікування болю»

Асоціація анестезіологів України

01133, Київ, пров. Лабораторний, 14–20

Тел.: +38 (044) 529–24–72, 361–13–12

12 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу»

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

03680, Київ, вул. Амосова, 10

Тел.: +38 (044) 275–41–33, 275–21–18

12–13 травня 2011 р., Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Креативні напрямки у діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб»

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

69096, бульв. Вінтера, 20

Тел.: +38 (061) 701–41–90

12–13 травня 2011 р., Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини праці та промислової екології»

Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького МОЗ України

83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16

Тел.: +38 (0622) 94–33–88

Комунальна лікувально-профілактична установа «Обласна клінічна лікарня професійних захворювань»

83059, Донецьк, просп. Ілліча, 104

Тел.: +38 (0622) 94–12–85

12–13 травня 2011 р., Запоріжжя

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації–2011» (для молодих вчених та студентів)

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

Тел.: +38 (0612) 24–64–70, 34–27–41

12–13 травня 2011 р., Тернопіль

Навчально-наукова конференція «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації»

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1

Тел.: +38 (0352) 52–72–69

12–13 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми онкоморфології»

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4

Тел.: +38 (057) 707–73–33

12–13 травня 2011 р., Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в сучасній кардіології»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

65082, Одеса, Валіховський провулок, 2

Одеська обласна клінічна лікарня

65025, Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26

Тел.: +38 (048) 750–01–15, 750–01–13, 716–56–36

16–17 травня 2011 р, Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика і лікування хронічних захворювань ЛОР-органів»

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів

Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

03057, Київ, вул. Зоологічна, 3

Тел.: +38 (044) 483–12–82

Тел./факс: (044) 483–15–80

17 травня 2011 р., Вінниця

Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел.: +38 (0432) 35–32–16, 56–28–89

17–18 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «YouthNanoBioTech-2011. Молодіжний форум з нанобіотехнологій»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

01601, Київ, бульв.Т.Шевченка, 13

Тел.: +38 (044) 234–60–63

17–18 травня 2011 р., Луганськ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні погляди на клініку та лікування екзогенних психічних розладів»

Луганський державний медичний університет МОЗ України

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1Г

Тел.: +38 (0642) 33–03–08

18–19 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної (фармацевтичної) галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку»

Національна наукова медична бібліотека України

01033, Київ, вул. Толстого, 7

Тел.: +38 (044) 234–51–97, 234–82–11

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61002, Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел.: +38 (057) 265–88–91, 267–87–87

18–19 травня 2011 р., АР Крим, м.Судак

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології»

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського» МОЗ України

95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7

Тел.: +38 (0652) 69–04–74

18–19 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція «Актуальні питання поліклінічної неврології»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

01014, Київ, вул. Верхня, 5

Тел.: +38 (044) 254–68–10

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

19 травня 2011 р., Луганськ

Науково-практична конференція «Сучасні напрямки діагностики та лікування в ревматології»

Луганський державний медичний університет МОЗ України

91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1Г

Тел.: +38 (0642) 77–05–37

Державна установа «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України»

03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5

19 травня 2011 р., Львів

Науково-практична конференція «Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології»

Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Тел./факс: +38 (0322) 37–95–17

19 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики», присвячена Дню науки

Державна установа «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків, просп. Постишева, 2А.

Тел.: +38 (057) 370–28–18, 373–90–32, 373–90–15

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

19 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція «Вірусні гепатити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика», присвячена Міжнародному Дню боротьби з гепатитом

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

04073, Київ, вул. Фрунзе, 107

Тел.: +38 (044) 417–21–96.

ТОВ « Нью Віво комунікейшн груп»

03150, Київ, вул. Боженка, 86Е, офіс 7

Тел.: +38 (044) 200–17–73

19 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція «Управління якістю в фармації»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

61168, Харків, вул. Блюхера, 4

Тел.: +38 (0572) 68–09–60

19–20 травня 2011 р., Дніпропетровська обл., с. Орлівщина

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики , лікування та санаторно-курортної реабілітації захворювань внутрішніх органів»

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9

Санаторій «Новомосковський»

51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Лісна, 32

Тел.: +38 (05693) 5–21–41

19–20 травня 2011 р., Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургічної гастроентерології»

Донецький національний медичний університет ім. Горького МОЗ України

83003, Донецьк, просп. Ілліча, 16

Тел./факс: +38 (0622) 23–27–38, 95–55–63

19–20 травня 2011 р., Полтава

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної морфології», присвячена 75-річчу з дня народження професора М.С. Скрипнікова

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.: +38 (05322) 7–24–84, 7–42–15

19–20 травня 2011 р., Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України

79005, Львів, вул. Зелена, 12

Тел.: +38 (0322) 76–30–67

19–20 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії»

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

03680, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Тел.: +38 (044) 497–50–65, 408–59–88

19–20 травня 2011 р., Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)»

Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України»

79000, Львів, вул. Рибна, 3, офіс 19

Тел.: +38 (0322) 27–28–01

Міністерство охорони здоров’я України, Юридичне управління

01601, Київ, вул. Грушевського, 7

Тел.: +38 (044) 253–73–77, 253–38–71

25 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології»

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

03057, Київ, просп. Перемоги, 34

Тел.: +38 (044) 454–49–24

25–26 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіаційна безпека персоналу та пацієнтів при рентгенодіагностиці»

Міністерство охорони здоров’я України, Юридичне управління

01601, Київ, вул. Грушевського, 7

Тел.: +38 (044)253–61–94

Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9\11

Тел.: +38 (044) 254–33–75

Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

61024, Харків, вул. Пушкінська, 82

Тел.: +38 (057) 704–10–62, 704–10–64

Харківський національний медичний університет МОЗ України.

61022, Харків, просп. Леніна, 4

Тел.: +38 (057) 707–73–80

Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

61022, Харків, Держпром, 9-й під’їзд, 5-й поверх

Тел.: +38 (057) 705–10–85

26 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція «Клінічні аспекти імунологічних порушень у хворих з бронхо-легеневими захворюваннями та їх імунокорекція»

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел.: +38 (044) 275–05–41

Факс: +38 (044) 275–21–18

26–27 травня 2011 р., Донецьк

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти травматології та ортопедії»

Донецький національний медичний університет ім. Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії.

83048, Донецьк, вул. Артема, 106

Тел.: +38 (062) 311–05–08, 311–40–14, 335–14–61

26–27 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту»

Національний інститут раку МОЗ України

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Тел./факс: +38 (044) 259–01–70, 259–01–76, 257–10–61

26–27 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушенням ритму серця»

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5

Тел.: +38 (044) 249–70–08

26–27 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування афективних розладів»

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії на наркології НАМН України»

61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Тел.: +38 (057) 738–40–83, 783–32–25

26–27 травня 2011 р., Одеса

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські читання», присвячена 75-річчу з дня заснування ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

65061, Одеса, Французький бульвар, 49/51

Тел./факс: +38 (048) 776–04–35, 760–37–69, 263–63–16

26–27 травня 2011 р., Київ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання андрології та урології»

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

01014, Київ, вул. Верхня, 5

Тел.: +38 (044) 254–68–31, 254–62–21

Українська асоціація андрології та сексуальної медицини

26–27 травня 2011 р., Львів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психічні розлади, пов’язані із стресом: експертні, психіатричні, психологічні, психотерапевтичні та правові аспекти»

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

79021, Львів, вул. Кульпарківська, 95

Тел.: +38 (0322) 64–65–73

Комунальний заклад «Львівська обласна психіатрична лікарня»

Тел.: +38 (0322) 92–06–40, 64–66–63

26–27 травня 2011 р., Херсон

Науково-практична конференція «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій»

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

02099, Київ, провулок Волго-Донський, 3

Тел.: +38 (044) 576–41–19,

Факс: +38 (044) 576–41–20

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

04655, Київ, проспект Московський, 19

Тел./факс: +38 (044) 428–36–76, 428–37–22.

Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини

73005, Херсон, вул. Перекопська, 169

Тел.: +38 (0552) 35–50–27

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті