Проект постанови КМУ «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

Для громадського обговорення пропонується доопрацьований проект постанови КМУ «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів», який розміщено на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua. Проектом пропонується затвердити щорічні квоти та перелік виробників — суб’єктів підприємницької діяльності, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту. Крім того, як і в попередньому варіанті проекту (див. на сайті «Щотижневика АПТЕКА» — www.apteka.ua) пропонується внести зміни до постанови КМУ від 23.08.2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції» щодо видачі та погашення податкових векселів.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів» (далі — проект Постанови).

Проект Постанови розроблено на виконання Закону України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» та з урахуванням необхідності стабілізації цінової ситуації для забезпечення економічної доступності населення лікарськими засобами.

Проект Постанови, пояснювальна записка, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 25.03.2009 р. за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України: 01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7; тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua;

Департамент регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України: 03115, Київ, просп. Перемоги, 120, тел. (044) 424-12-30, 450-10-91 e-mail: NV_Sandulenko@ukr.net;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: mail@dkrp.gov.ua


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Законом України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» були внесені наступні зміни до Закону України від 07.05.1996 р. № 178/96-ВР «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»:

«Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. До отримання спирту етилового суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Відвантаження спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України. На підприємствах, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, встановлюються податкові пости.

Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником — суб’єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, які є виробниками лікарських засобів. Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, встановлюється Кабінетом Міністрів України».

З метою належного виконання Закону України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» та враховуючи необхідність стабілізації цінової ситуації для забезпечення економічної доступності населення лікарськими засобами Міністерством охорони здоров’я розроблено проект постанови «Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Постанови є:

затвердження квот та переліку виробників — суб’єктів підприємницької діяльності, в межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;

затвердження переліку лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового;

внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції;

– забезпечення контролю за цільовим використанням спирту етилового виробниками лікарських засобів та встановлення належного контролю за таким використанням з боку Державної податкової адміністрації (далі — ДПА).

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту Постанови.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

 • Закон України від 07.05.1996 р. № 178/96 «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»;
 • Закон України вiд 04.04.1996 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде врахована після надання їм проекту Постанови для погодження.

6. Регiональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Громадське обговорення

Проект даного акту розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua

8. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

 • затвердити щорічні квоти та перелік виробників — суб’єктів підприємницької діяльності, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового;
 • встановити, що переліком лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів) є Державний реєстр лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового;
 • здійснення в межах повноважень контролю за цільовим використанням спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів;
 • внести зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції;
 • забезпечити економічну доступність лікарськими засобами, у виробництві яких використовується спирт етиловий;
 • забезпечити розвиток вітчизняного виробництва лікарських засобів з метою недопущення зниження його конкурентоспроможності з імпортними (виробництво лікарських засобів з використанням спирту етилового у країнах СНД відбувається за нульовою ставкою акцизного збору на спирт етиловий), які ввозяться на територію Україну, а також підтримати вітчизняне виробництво лікарських засобів з метою виведення такої продукції на зовнішній ринок;
 • забезпечити цільове використання спирту етилового виробниками лікарських засобів та належного контролю з боку ДПА за таким використанням.
Заступник міністра І.В. Яковенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від «____»____________2009 р. №____
«Про затвердження квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, та деякі питання використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів»

Відповідно до статті 1 Закону України від 25 грудня 2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити щорічні квоти та перелік виробників — суб’єктів підприємницької діяльності, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовують для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового згідно з додатком.

2. Установити, що переліком лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, є Державний реєстр лікарських засобів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол.

Для виробництва лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол сплачується акцизний збір на загальних підставах.

3. ДПА України затверджує порядок роботи податкових постів на підприємствах — виробниках лікарських засобів за переліком, визначеним у додатку до цієї постанови.

4. Доповнити пункт 3 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст.1684 ), абзацом такого змісту:

«Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України».

5. Внести до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2005 р. № 34, ст. 2069; № 52, ст. 3284), наступні зміни:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з обсягу спирту етилового, що отримується, та ставки акцизного збору, встановленої статтею 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої», або ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.»;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком, виробники — суб’єкти підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол.»;

3) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:

«Підставою для погашення векселедержателем податкового векселя є:

довідка векселедавця про цільове використання спирту етилового за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, та звітність про обсяги виробництва:

звіт про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового, за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Міністерством фінансів».

6. Міністерствам та іншим органам виконавчої влади:

 • подати у місячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
 • привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від ____________р. № ____

Щорічні квоти та перелік виробників — суб’єктів підприємницької діяльності, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового, що використовують для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою Етанол, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового

Найменування суб’єкта підприємницької
діяльності

Код згідно з ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Квота на відвантаження спирту етилового, дал

1

Акціонерне товариство відкритого типу
«Галичфарм»

05800293

Львів

54 831

2

АТ «Стома»

00481318

Харків

1 600

3

АТЗТ «Фармацевтична фірма ФарКос»

24376264

Київ

836

4

ВАТ «Вітаміни»

00480968

Умань

1 465

5

ВАТ «Лубнифарм»

00480951

Лубни

11 970

6

ВАТ «Монфарм»

00374870

Монастирище

1 041

7

ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»

00481241

Харків

24 257

8

ВАТ «Біолік»

00479712

Ладижин

6 480

9

ВАТ «Біофарма»

36273281

Київ

7 045

10

ВАТ «Київмедпрепарат»

00480862

Київ

833

11

ВАТ «Київський вітамінний завод»

 

Київ

98

12

ВАТ «Спільне українсько-бельгійське хімічне підприємство «Інтерхім»

14325705

Одеса

577

13

ВАТ «Фармак»

00481198

Київ

98 807

14

ВАТ «Фітофарм»

05430596

Артемівськ

21 400

15

ДАК «Укрмедпром» ДП «Межиріцький вітамінний завод»

00374999

с. Межирічка

17 701

16

ДП «Агрофірма «Ян», ПП «Ян»

30847917

с. Немиринці

38 000

17

ДП «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії НАНУ»

01527703

Київ

2 200

18

ДП «Завод хімічних реактивів» НТК «Інститут монокристалів» НАНУ

00205096

Харків

2 140

19

ДП «Львівдіалік» ДАК «Укрмедпром»

30274777

Львів

105

20

ДП «Черкаси-Фарма»

30200532

Черкаси

200

21

Житомирський обласний центр крові

01991501

Житомир

60

22

ЗАТ «Біолік»

01973452

Харків

5 736

23

ЗАТ «Індар»

21680915

Київ

262

24

ЗАТ «Ліки Кіровоградщини»

33142589

Кіровоград

6 000

25

ЗАТ «Фармнатур»

05485433

Одеса

2 000

26

ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

00481212

Київ

675

27

ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

23518596

Київ

7 721

28

ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола»

01973472

Запоріжжя

25 440

29

Київський міський центр крові

01994066

Київ

294

30

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика»

05485166

Київ

5200

31

Комунальний заклад «Рівненська обласна станція переливання крові»

02000079

Рівне

305

32

Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»

01992376

Біла Церква

535

33

Комунальний заклад охорони здоров’я «Донецька обласна станція переливання крові»

01989987

Донецьк

1 048

34

КП «Луганська обласна «Фармація»

01975442

Луганськ

10 800

35

Кримська республіканська установа «Станція переливання крові»

 

Сімферополь

900

36

Луганська обласна станція переливання крові

01983447

Луганськ

1 405

37

Новоград-Волинська філія Житомирського обласного центру крові

01991524

Новоград-Волинський

440

38

Обласна комунальна установа «Вінницька обласна станція переливання крові»

05484474

Вінниця

770

39

Обласне комунальне підприємство «Фармація»

01976358

Дніпропетровськ

778

40

Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство «Біостимулятор» у формі ТОВ

32093887

Одеса

582

41

ПП «Фрі Вест»

31285905

Хмельницький

3 600

42

Спільне українсько-іспанське підприємство у формі ТОВ «Сперко Україна»

20112362

Вінниця

21

43

ТзОВ «Фармацевтична фабрика»

01977524

Івано-Франківськ

2 046

44

ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ»

22716397

Харків

4 065

45

ТОВ «Пластфарма»

32568268

Львів

10 304

46

ТОВ «Тернофарм»

35414585

Тернопіль

22 283

47

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»

31437750

Харків

18 034

48

ТОВ «Юрія-Фарм»

30109129

Київ

240

49

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика»

32744083

Житомир

70 347

50

ТОВ «Мікрофарм»

21257625

Харків

1 778

51

ТОВ «Фарма Старт»

30117001

Київ

1 700

52

ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу»

35587866

Харків

656

53

ТОВ Виробнича фірма «Сарепта»

31365875

Донецьк

3 619

54

ТОВ НВФ «Мікрохім»

13385409

Рубіжне

180

55

Філія ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС»

33382934

Харків

33 973

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті