Витяг з Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік щодо охорони здоров’я

26.12.2008 р. був прийнятий Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 р.» (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 2 (673) від 12.01.2009 р.). Законом України від 21.05.2009 р. № 1402-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», який набрав чинності 04.06.2009 р., було збільшено видатки державного бюджету щодо охорони здоров’я.

ВИТЯГ
З ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2009 РІК»
зі змінами, внесеними згідно з Законом України від 21.05.2009 р. № 1402-VI
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2009 РІК ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
(розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України www.rada.gov.ua)

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

2 300 000

?

Міністерство охорони здоров’я України

4 080 510,7

4 027 889,3

1 322 571,5

125 498,1

52 621,4

1 471 407,5

1 318 524,0

174 563,6

40 083,8

152 883,5

5 551 918,2

2 301 000

?

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

4 029 383,7

3 976 762,3

1 288 210,3

125 498,1

52 621,4

1 462 791,7

1 310 249,2

174 563,6

39 984,8

152 542,5

5 492 175,4

2 301 010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

19 935,8

19 935,8

13 637,6

969,5

?

4 414,1

4 324,1

1 223,2

235,2

90,0

24 349,9

2 301 020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

12 305,4

? ? ?

12 305,4

? ? ? ? ?

12 305,4

2 301 050

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

37 316,0

? ? ?

37 316,0

18 055,9

? ? ?

18 055,9

55 371,9

2 301 060

0750

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

92,3

92,3

?

59,6

? ? ? ? ? ?

92,3

2 301 070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

521 733,2

521 733,2

? ? ?

863 889,1

812 729,2

? ?

51 159,9

1 385 622,3

2 301 080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

86 810,6

86 810,6

57 793,2

2 631,6

?

34 551,5

32 907,5

15 004,3

3 233,6

1 644,0

121 362,1

2 301 090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

615,3

615,3

451,5

? ? ? ? ? ? ?

615,3

2 301 100

0731

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

55 788,3

55 788,3

33 598,8

3 202,5

?

11 712,6

10 482,6

4 729,0

513,2

1 230,0

67 500,9

2 301 110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

436 947,3

436 947,3

231 828,0

38 545,0

?

26 737,2

21 970,9

6 664,2

1 087,6

4 766,3

463 684,5

2 301 120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

2 642,9

2 642,9

? ? ?

6 795,2

6 683,2

? ?

112,0

9 438,1

2 301 130

0763

Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я

924,0

924,0

? ? ? ? ? ? ? ?

924,0

2 301 170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України

195 371,2

195 371,2

83 136,4

11 791,4

?

8 778,3

7 445,4

2 746,7

448,6

1 332,9

204 149,5

2 301 180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

154 321,7

154 321,7

54 390,5

17 877,8

?

13 909,6

12 874,8

2 318,5

2 141,6

1 034,8

168 231,3

2 301 190

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

116 560,1

116 560,1

46 295,4

13 846,6

?

38 406,6

30 808,8

4 390,4

4 486,4

7 597,8

154 966,7

2 301 200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

23 431,4

23 431,4

15 617,4

1 130,9

?

4 017,9

3 693,5

1 671,0

34,9

324,4

27 449,3

2 301 230

0723

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

24 477,3

24 477,3

15 372,0

1 474,2

?

7 244,4

6 458,1

3 264,9

265,6

786,3

31 721,7

2 301 250

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи

1 015 617,3

1 015 617,3

710 049,7

28 181,7

?

411 828,3

359 458,1

132 453,6

27 472,4

52 370,2

1 427 445,6

2 301 260

0740

Заходи по боротьбі з епідеміями

500,0

? ? ?

500,0

? ? ? ? ?

500,0

2 301 270

0740

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

237 738,3

237 738,3

? ? ? ? ? ? ? ?

237 738,3

2 301 310

0763

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

30 821,3

30 821,3

? ? ? ? ? ? ? ?

30 821,3

2 301 350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я

13 774,3

13 774,3

8 993,1

179,7

?

20,0

17,0

6,0

?

3,0

13 794,3

2 301 360

0763

Лікування громадян України за кордоном

7 866,6

7 866,6

? ? ? ? ? ? ? ?

7 866,6

2 301 370

0763

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих

539 648,0

539 648,0

? ? ? ? ? ? ? ?

539 648,0

2 301 400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

341 298,0

341 298,0

? ? ? ? ? ? ? ?

341 298,0

2 301 410

0825

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки

5 389,3

5 389,3

3 815,4

66,5

?

160,0

130,0

30,0

4,0

30,0

5 549,3

2 301 420

0826

Збереження та популяризація історії медицини

4 202,1

4 202,1

2 931,3

141,1

?

271,0

266,0

61,8

61,7

5,0

4 473,1

2 301 440

0763

Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу

500,0

500,0

? ? ? ? ? ? ? ?

500,0

2 301 450

0763

Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету

15 000,0

15 000,0

? ? ? ? ? ? ? ?

15 000,0

2 301 480

0763

Компенсація виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів

53 200,0

53 200,0

? ? ? ? ? ? ? ?

53 200,0

2 301 520

0763

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

46 055,7

46 055,7

? ? ? ? ? ? ? ?

46 055,7

2 301 600

0763

Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу

500,0

? ? ?

500,0

12 000,0

? ? ?

12 000,0

12 500,0

2 302 000

?

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

51 127,0

51 127,0

34 361,2

? ?

8 615,8

8 274,8

?

99,0

341,0

59 742,8

2 302 010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів

51 127,0

51 127,0

34 361,2

? ?

8 615,8

8 274,8

?

99,0

341,0

59 742,8

2 310 000

?

Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки)

3 000,0

500,0

? ?

2 500,0

? ? ? ? ?

3 000,0

2 311 000

?

Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки)

3 000,0

500,0

? ?

2 500,0

? ? ? ? ?

3 000,0

2 311 050

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення лікування інвалідів-спинальників у Донецькій обласній лікарні відновного лікування

3 000,0

500,0

? ?

2 500,0

? ? ? ? ?

3 000,0

6 560 000

?

Академія медичних наук України

808 631,2

620 811,8

245 731,6

34 440,3

187 819,4

53 316,0

17 991,3

1 969,9

3 523,4

35 324,7

861 947,2

6 561 000

?

Академія медичних наук України

808 631,2

620 811,8

245 731,6

34 440,3

187 819,4

53 316,0

17 991,3

1 969,9

3 523,4

35 324,7

861 947,2

6 561 020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

59 107,7

? ? ?

59 107,7

? ? ? ? ?

59 107,7

6 561 040

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів

100 838,9

? ? ?

100 838,9

32 060,9

? ? ?

32 060,9

132 899,8

6 561 060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України

598 476,0

598 476,0

239 738,9

33 950,0

?

21 134,7

17 870,9

1 920,4

3 517,7

3 263,8

619 610,7

6 561 070

0722

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України

13 808,7

13 808,7

3 355,8

335,1

?

111,4

111,4

49,5

5,7

?

13 920,1

6 561 090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України

8 414,4

8 414,4

2 636,9

64,3

?

9,0

9,0

? ? ?

8 423,4

6 561 100

0750

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Академії медичних наук України

185,5

112,7

?

90,9

72,8

? ? ? ? ?

185,5

6 561 110

0710

Закупівля сучасного медичного обладнання та інструментарію для Державної установи «Інститут отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка»

2 800,0

? ? ?

2 800,0

? ? ? ? ?

2 800,0

6 561 870

0732

Капітальний ремонт операційного блоку та придбання обладнання Інституту хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова

25 000,0

? ? ?

25 000,0

? ? ? ? ?

25 000,0

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті