Постанова КМУ від 22 червня 2011 р. № 712

Кабінет Міністрів України

Постанова
від 22 червня 2011 р. № 712

Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 712

ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ
ДЛЯ ОКРЕМОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид господарської діяльності Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
1. Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;
технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що вироблятимуться суб’єктом господарювання;
дозвіл на відкриття об’єкта дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ.
2. Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду) відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність власних або орендованих площ (приміщень) для зберігання вибухових матеріалів;
наявність власного або орендованого спецавтотранспорту для перевезення вибухових матеріалів;
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти виробництва вибухових матеріалів;
положення про керівництво роботами, пов’язаними з обігом вибухових матеріалів, за підписом заявника — суб’єкта господарювання.
3. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
власних або орендованих виробничих площ (приміщень)виробництво особливо небезпечних хімічних речовин
копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин
перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням їх найменування
копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження
операції у сфері поводження з небезпечними відходами
перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія
копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів)
копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів)
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання про наявність:
позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об’єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об’єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2)
4. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:технічного обладнання та фахівців, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності
5. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами виробництво лікарських засобів
копія досьє виробничої дільниці, затвердженого суб’єктом господарювання (для промислового виробництва лікарських засобів)відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників (для виробництва лікарських засобів в умовах аптеки)
оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами
копія паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що складений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України
6. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
7. Торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень, матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам
копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)
гарантійний лист про утилізацію токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення торгівлі
8. Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщення, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності
технічні умови на кожний вид зброї, боєприпасів та патронів, а також спеціальних засобів, що вироблятимуться суб’єктом господарювання
дозвіл на відкриття об’єкта дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ
9. Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності та її стан;
спеціалістів із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня та допуску до державної таємниці, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
засвідчена в установленому порядку копія домовленості про співробітництво між заявником — суб’єктом господарювання та оперативним підрозділом, який провадить оперативно-розшукову діяльність
10. Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:спеціалістів із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
відповідних приміщень, засобів обчислювальної техніки, інформаційних та телекомунікаційних систем (комплексів), необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з вимогами нормативних документів з питань криптографічного та/або технічного захисту інформації (у разі провадження виду господарської діяльності, пов’язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави);
відповідних нормативно-правових актів, нормативних документів з питань стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, що регламентують провадження відповідного виду господарської діяльності;
власних або орендованих службових, виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
державних замовлень, що пов’язані з криптографічним захистом інформації, до виконання яких передбачається залучити заявника — суб’єкта господарювання (у разі провадження виду господарської діяльності, пов’язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
11. Впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність технічного обладнання, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
атестацію приміщень та/або об’єктів електронно-обчислювальної техніки (у разі провадження виду господарської діяльності, пов’язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави);
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують виконання робіт у межах відповідного виду господарської діяльності;
наявність власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
завдання, програми та замовлення державних органів на проведення робіт з голографічного захисту, до виконання яких планується залучити заявника — суб’єкта господарювання (у разі провадження виду господарської діяльності, пов’язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави);
наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
методика проведення сертифікаційних випробувань та експертизи за підписом заявника — суб’єкта господарювання (у разі провадження таких випробувань та експертизи)
перелік надрукованих дописів, а також виконаних робіт, у тому числі наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, за підписом заявника — суб’єкта господарювання (у разі виконання робіт з розроблення голографічних захисних елементів)
12. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:спеціалістів із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
засобів вимірювальної техніки та контролю, допоміжних засобів та обладнання, що забезпечують надання відповідних видів послуг, із зазначенням їх найменування, типу, заводського номера, дати проведення останньої повірки;
атестованих приміщень та/або об’єктів електронно-обчислювальної техніки із зазначенням їх найменування та категорії, а також ким і коли проведена атестація (у разі потреби);
нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічного захисту інформації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
13. Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:обладнання із зазначенням його технічних характеристик;
фахівців, які забезпечують здійснення всіх технологічних операцій відповідно до ліцензійних умов, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня;
технологій та матеріалів для виготовлення бланків, у тому числі фотоформ, пробних зразків, друкарських форм, нумерації, обробки бланків;
спеціальних технологій та матеріалів, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування;
приладів та методик для здійснення контролю за якістю друку та наявністю захисних елементів бланків на всіх стадіях технологічного процесу їх виготовлення
засвідчена в установленому порядку інструкція про організацію перепусткового та внутрішньооб’єктового режиму на виробництві (дільниці)
засвідчена в установленому порядку інструкція про порядок отримання, витрачання та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються під час виготовлення бланків (загальні положення)
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує охорону органами внутрішніх справ суб’єкта господарювання, який виготовляє бланки цінних паперів та документи суворої звітності
14. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом
копії установчих документів
копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність власних або орендованих трубопроводів та споруд на них, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
за підписом керівника суб’єкта господарювання:
перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника — суб’єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;
перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
копія дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл
копії установчих документів
копії документів, що підтверджують право власності або користування трубопроводами та спорудами на них, необхідними для провадження відповідного виду господарської діяльності
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність власних або орендованих трубопроводів, споруд на них, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
за підписом керівника суб’єкта господарювання:
перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника — суб’єкта господарювання, їх технічна характеристика та інформація про річні обсяги транспортування, схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;
14. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану)  вугільних родовищ трубопроводами  та їх розподіл перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення на території провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ між заявником — суб’єктом господарювання та ліцензіатами з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та/або розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі в точках розмежування балансової приналежності трубопроводів;
відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
відомості про чисельність працівників із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами
засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб’єктами господарювання, трубопроводи яких з’єднані між собою
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
15. Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифомдовідка про обсяги постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за підписом керівника суб’єкта господарювання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом
копії установчих документів
документ, що підтверджує достатність власних активів суб’єкта господарювання у заявлених обсягах
16. Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
річні обсяги зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
17. Централізоване водопостачання та водовідведення відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування
технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника — суб’єкта господарювання
перелік приладів обліку та місць їх встановлення
технічна характеристика мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми за підписом керівника суб’єкта господарюваннябаланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
18. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним виробничих площвідомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
освітній і кваліфікаційний рівень персоналу, який залучається до провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
обладнання, необхідне для провадження відповідного виду господарської діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання і контролю, обчислювальна техніка)
19. Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:відповідність матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
освітній і кваліфікаційний рівень працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівзасвідчена в установленому порядку копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійнупридатність керівника суб’єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
засвідчені в установленому порядку копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників)
довідка МВС про відсутність у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України
дозвіл МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідність таких об’єктів і приміщень установленим вимогам
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження господарської діяльності із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або засвідчена в установленому порядку його копія (видані за місцем провадження діяльності)
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва відповідного державного органу про кондиційність та репродукційність насіння маку і конопель (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
засвідчена в установленому порядку копія акта апробації для насінницьких посівів (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
засвідчена в установленому порядку копія накладної на відпуск насіння маку і конопель (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або оренди землі (у разі культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
засвідчена в установленому порядку копія договору про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (у разі культивування та/або використання рослин, включених до списку № 3таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
20. Медична практика засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
21. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія договору про здійснення державного контролю за якістю донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів
засвідчені в установленому порядку копії розроблених та затверджених пускових або промислових регламентів
22. Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини) засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
23. Ветеринарна практика відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
24. Випуск та проведення лотерей список керівного складу заявника — суб’єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленого печаткою
аудиторський висновок про фінансовий стан суб’єкта господарювання, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплачений статутний фонд, із зазначенням документів, що їх підтверджують
баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період
умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб’єкта господарювання
25. Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним транспортом
засвідчена в установленому порядку копія сертифіката експлуатанта
надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, перевірки їх технічного стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв або укладення договорів про закупівлю таких послуг з поданням їх завірених копій (для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв);
власні транспортні засоби (автобуси, вантажні та легкові автомобілі, вантажопасажирські автомобілі, таксі, причепи, напівпричепи) або транспортні засоби, які використовуються на інших законних підставах (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів, багажу, небезпечних вантажів), із зазначенням їх типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів реєстраційного документа;
спеціальне обладнання легкового автомобіля, зокрема наявність розпізнавального ліхтаря, сигнальних ліхтарів, нанесені композиції з квадратів, марку, тип та серійний номер таксометра (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі);
досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менш як три роки (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з міжнародних перевезень пасажирів, багажу, небезпечних вантажів)
надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом
засвідчена в установленому порядку копія сертифіката відповідності надання послуг з перевезення пасажирів, багажу, небезпечних вантажів залізничним транспортом регламентним технічним умовам
копія регламентних технічних умов, засвідчена заявником — суб’єктом господарювання
26. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власної або орендованої земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
27. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:наявність власних або орендованих нежитлових приміщень за місцем провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
стан охорони виробничих приміщень
28. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам
засвідчені в установленому порядку копії методик проведення випробувань (у разі відсутності стандартизованих) та акта обстеження метрологічного забезпечення робіт
порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки
29. Туроператорська діяльність відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу)
нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України «Про туризм»
засвідчена в установленому порядку копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов’язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі
30. Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
31. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування* роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави
копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в країні місцезнаходження*
копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України*
копія документа, який підтверджує, що іноземний суб’єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників
копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб’єднанням (за наявності), або довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався
копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб’єктом господарювання
копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування*
32. Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів засвідчені в установленому порядку копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії на виконання землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
33. Діяльність митного брокера засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму не менш як 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
34. Виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матрицьвідомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
керівний склад суб’єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, номера робочого телефону, а також довідка про засновників;
керівника філії та керівників відокремлених підрозділів суб’єкта господарювання, які будуть провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, зберіганням або розповсюдженням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, номера робочого телефону
документально підтверджені дані про власне або орендоване виробниче обладнання із зазначенням його найменування та кількості ліній
документально підтверджені дані про власні або орендовані виробничі та складські приміщення
заява про отримання спеціального ідентифікаційного коду (в разі, коли такий код отриманий до моменту подання заяви)
експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць
документально підтверджені дані про власні або орендовані складські приміщення
документально підтверджені дані про приміщення, в яких здійснюватиметься оптова та/або роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування, матриць (згідно з ліцензією на імпорт дисків, матриць)
список керівного складу суб’єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, номера робочого телефону та довідка про засновників за підписом керівника суб’єкта господарювання
35. Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:атестата про присвоєння суб’єкту господарської діяльності статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві;
власних або орендованих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі
засвідчена в установленому порядку копія документа відповідного державного органу щодо ветеринарно-санітарного стану суб’єкта господарювання
36. Проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльностікопії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами
37. Діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що вироблятимуться суб’єктом господарювання
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво піротехнічних засобів
38. Діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
дозвіл на відкриття об’єкта дозвільної системи, виданий органом внутрішніх справ
39. Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:стан матеріально-технічної бази;
наявність системи якості, нормативно-технічної документації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання оренди об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують придатність об’єкта (приміщення, будівлі, споруди) для провадження відповідного виду господарської діяльності (сертифікат відповідності, акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та/або документи, що підтверджують проведення обстеження та паспортизації об’єкта в разі його ремонту, реконструкції, перепрофілювання чи технічного переоснащення)
засвідчена в установленому порядку копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці, під час провадження відповідного виду господарської діяльності)
засвідчена в установленому порядку копія відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які використовуються під час провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують дотримання замовником вимог природоохоронного законодавства під час провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія висновку органу державного пожежного нагляду про дотримання вимог законодавства у сфері пожежного захисту під час провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки під час провадження відповідного виду господарської діяльності, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту
40. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії виробництво теплової енергіїзасвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;
наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;
освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти);
наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності
перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника — суб’єкта господарювання, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії
перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення
схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості
копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб’єктами господарювання, трубопроводи яких з’єднані між собою
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
постачання теплової енергії
перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення
відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керівника суб’єкта господарювання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою
41. Збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу в розмірі, що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»
положення про бюро кредитних історій
42. Торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
наявність власного або орендованого обладнання, споруд, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
прилади обліку, що перебувають у користуванні або власності заявника — суб’єкта господарювання, їх технічні характеристики

* Тут і далі — зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).

Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті