Наказ МОЗ України від 06.07.2011 р. № 395

22 Липня 2011 11:38 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 06.07.2011 р. № 395
Про подання запиту на публічну інформацію

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2010 № 2939-VI, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Міністерство охорони здоров’я України:

1) є розпорядником інформації:

 • яка отримана або створена в процесі здійснення Міністерством своїх повноважень та перебуває у його володінні;
 • яка отримана або створена під час забезпечення діяльності закладів, установ та організацій, віднесених до сфери управління МОЗ, консультативно-дорадчих органів при Міністерстві та перебуває у його володінні;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити такі, що додаються:

 • форму запиту на інформацію;
 • порядок складення та подання запитів на інформацію.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 06.07.2011 р. № 395

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію до МОЗ України

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні громадян або яка розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до Міністерства в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник приймальні громадян Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Міністерства із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від 06.07.2011 р. № 395

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації: Міністерство охорони здоров’я України
Запитувач _______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
_______________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних осіб та
_______________________________________________________
об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
_______________________________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ___________________________
________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ______________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
______________________________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
______________________________________________________________________________________
на електронну адресу ______________________________________________________________________________________
телефаксом ______________________________________________________________________________________
за телефоном ______________________________________________________________________________________
___________________ ________________________________________
(дата) (підпис)

Примітки.

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні МОЗ України, розміщена на веб-сайті moz.gov.ua/ua/portal/mtpi_doclist/.

2. Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу МОЗ України: вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, Україна, 01601;
 • на електронну адресу info@moz.gov.ua;
 • телефаксом (044) 253-61-94;
 • за телефоном (044) 200-08-14.

3. Запит може бути поданий особисто до Міністерства в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) МОЗ не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті