Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про локальну комісію з питань етики»

На публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про локальну комісію з питань етики», який оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України 06.07.2009 року. Проект розроблено на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Запропонований проект розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» (ст. 7, 8) та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.2007 р. № 245.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 03.08.2009 р. за адресами:

 • infodep@moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України;
 • 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
 • 01151, Київ–151, вул. Ушинського, 40, kozak@pharma-center.kiev.ua — ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Державна політика у сфері обігу лікарських засобів спрямована на забезпечення населення України ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами. Виробництво або надходження в Україну лікарських засобів, що не відповідають світовим вимогам до їх ефективності, безпеки та якості, використання неякісних субстанцій вітчизняними виробниками лікарських засобів може призвести до катастрофічних наслідків і становить загрозу для здоров’я та безпеки нації. Нормативно-правове регулювання в сфері охороні здоров’я та життя людей віднесено до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС). Оскільки в документах, щодо міжнародних принципів проведення клінічних випробувань були внесені зміни (GCP, Гельсінська Декларація, перегляд 2008 р., Міжнародний Кодекс Медичної Етики 2006 р., Procedure for reporting of GCP inspections requested by the EMEA, 2007) після видання наказу МОЗ України від 13.02.2005 р. № 66 (зареєстровано у Мінюсті України 10.03.06 р. № 252/12126) «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики» виникла проблема вдосконалення Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань.

Рішення щодо можливості медичного застосування лікарського засобу може бути прийняте тільки після систематичного вивчення його на людині та на підставі даних доведеної ефективності та безпеки. У світовій практиці одним із основних методів доказовості ефективності та безпеки лікарського засобу є проведення клінічних випробувань.

Міжнародні правила по контролю за лікарськими засобами прийняті у 1991 році Міжнародною конференцією по гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських препаратів для людини (International Conference on Harmonization, ICH). ICH поєднує експертів компетентних органів Європи, Японії, США, а також представників асоціацій фармацевтичної промисловості цих країн. Ця міжнародна організація створила загальні правила проведення клінічних випробувань Good Clinical Practice (GLP) — Належна клінічна практика. Даний документ є стандартом планування, проведення, виконання, моніторингу, аудиту і документального оформлення клінічних випробувань, а також обробки та подання їх результатів. Він є гарантією вірогідності й точності отриманих даних і наведених результатів, захищеності прав і здоров’я суб’єктів дослідження, а також дотримання конфіденційності щодо них.

2. Цілі державного регулювання

Як визначено Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18.03.2004  № 1629-IV, метою такої адаптації є досягнення відповідності правової системи з Директивами Європейського Парламенту та Ради ЄС. Правовідносини у сфері клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, вимоги до документації, що супроводжує заяву на проведення клінічних випробувань лікарських засобів, визначені документами Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/20/ЕС від 04.04.2001 р. (DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good practice in conduct of clinical trials on medicinal products of human use//Official Journal of the European Communities. 1.5.2001 L 121/34), 2001/83/EC від 06.11.2001 р. (DIRECTIVE 20/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE CОUNCIL of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE CОUNCIL OF THE EUROPEAN UNION//Official Journal of the European Communities. 28.11.2001 L 311/81), 2005/28/EС від 08.04.2005 р. (COMMISSIJN DIRECTIVE 2002/28/EC of April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medical products for human use, as well as the requirements for authorization of the manufacturing or importation of such products//Official Journal of the European Union 9.4.2005. L 91/14), а також наступними Керівництвами: CPMP/ICH/135/95 (E6) Note for Guidance on Good Clinical Practice; CPMP/EWP/QWP/1401/98 Note for Guidance on the investigation of bioavailability and bioequivalence; Detailed guidance for the request for authorization of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial.//April 2004. ENTR/CT 1, Revision1; Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse reaction reports arising from clinical trials on medicinal products for human//April 2004. ENTR/CT 3, Revision 1.

Зазначені документи охоплюють широке коло питань, які стосуються правового регулювання питань проведення клінічних випробувань лікарських засобів у країнах ЄС та пов’язаних з цим процедур експертизи матеріалів клінічних випробувань, вимог до документів, які супроводжують заявку на проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

Перевагою такого регулювання є приведення процедур проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань до вимог ГАТТ/СОТ шляхом встановлення єдиних для резидентів та нерезидентів вимог до документів щодо проведення клінічних випробувань, забезпечення прозорості процедур експертизи матеріалів клінічних випробувань.

Метою розробки проекту наказу «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про локальну комісію з питань етики» забезпечення відповідності вимогам правової системи України, щодо:

 • прозорості системи проведення клінічних випробувань лікарських засобів;
 • критеріїв, у відповідності до яких мають здійснюватися клінічні випробування щодо ефективності, безпеки та якості лікарських засобів;
 • порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів при проведенні спеціалізованої експертизи реєстраційних матеріалів.

Запропонований проект наказу потрібно розглядати як необхідний захід щодо стабільності та неупередженості процесу системи забезпечення якості проведення клінічних випробувань лікарських засобів, який є одним із основних елементів на державному рівні.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту наказу «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про локальну комісію з питань етики» були розглянуті такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишити без змін існуючий Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, що затверджений наказом МОЗ України від 13.02.2005  № 66.

У цьому випадку не будуть враховані Європейські та міжнародні стандарти, передбачені Директивою — 2001/20/ЄС, Гельсінською декларацією (2008), GCP, Міжнародним Кодексом Медичної Етики 2006 р., Procedure for reporting of GCP inspections requested by the EMEA, 2007, зокрема:

 • Етичні принципи Гельсінської декларації із забезпечення та додержання основних вимог щодо захисту досліджуваних (пацієнтів або здорових добровольців), які викладено в додатку № 1. Клінічне випробування може проводитись тільки в тому випадку, якщо очікувана користь виправдовує ризик;
 • Окремі вимоги до страхування життя та здоров’я пацієнтів (здорових добровольців) при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів щодо належного забезпечення етичних принципів. Додаток 10;
 • Розширення повноважень Етичної комісії.

На підставі вищевикладеного зроблено висновок, що від такої альтернативи слід відмовиться, оскільки не будуть досягненні цілі прийняття розробленого проекту акту.

2. Внести зміни у діючий наказ МОЗ України від 13.02.2005  р. № 66 (зареєстровано у Мінюсті України 10.03.06 р. № 252/12126) «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики».

У разі внесення змін у діючий нормативно-правовий акт їх кількість буде занадто значна. Оскільки за змістом ці зміни відтворюють не тільки нові європейські підходи до клінічних випробувань, а також суттєві редакційні уточнення при перекладі європейських та міжнародних документів.

Отже, з цього випливає, що запровадження такої альтернативи є недоцільним.

3. Прийняття нового регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються із сучасними європейськими та міжнародними підходами щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів та етичними принципами забезпечення основних вимог щодо захисту досліджуваних (пацієнтів або здорових добровольців).

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить гармонізацію із Європейським та міжнародним законодавством.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акту передбачено чітка регламентація Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, що забезпечить:

 • Стабільність нормативно-правового поля для реалізації державної політики у сфері клінічних випробувань лікарських засобів;
 • Введення на фармацевтичний ринок України ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів;
 • Встановлення відповідності правилам і нормам ЄС, керівництвам та керівним вказівкам ICH щодо обігу лікарських засобів та законодавства, яке прийнято в Україні на вимоги СОТ.

Планування, координація, розроблення організаційних заходів для впровадження цього регуляторного акта покладається на ДП «Державний фармакологічний центр»МОЗ України.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Соціально-економічні та інші результати впровадження запропонованого акта, у разі його прийняття, пов’язані із запобіганням застосування неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів, з метою охорони здоров’я громадян і захисту їх життя та запобіганням недобросовісному комерційному використанню реєстраційних досьє на інноваційний продукт і тестів, клінічних і фармакологічних даних.

Видання запропонованого наказу сприятиме упорядкуванню реалізації державної політики у сфері клінічних випробувань лікарських засобів шляхом забезпечення встановленого порядку експертизи ліків, що сприятиме недопущенню на фармацевтичний ринок неефективних, небезпечних та неякісних лікарських засобів.

Прийняття наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення процедури клінічних випробувань лікарських засобів відповідно до правил і норм ЄС, керівництв та керівних вказівок ICH щодо обігу лікарських засобів та законодавства, яке прийнято в Україні на вимоги СОТ. Запобігання обігу на території України неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Прозорість системи процедури клінічних випробувань із залученням фахівців з відповідним рівнем кваліфікації та спеціальними знаннями у сфері обігу лікарських засобів. Захист суб’єктів господарювання Зменшення витрат часу та коштів на погодження проведення клінічних випробувань.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення населення України ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами

Відсутні

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки коло проблем, що регулюються, мають перманентний характер.

8. Показники результативності акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

а) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до державного та місцевих бюджетів.

б) Кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на усіх суб’єктів господарювання (резидентів та нерезидентів), які є заявниками та/або виробниками лікарських засобів — близько 300 осіб, і відповідають за їх ефективність, безпека та якість.

в) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат та навпаки може зменшити.

г) Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта — термін проведення клінічних випробувань лікарських засобів не буде штучно збільшуватися з прийняттям акта.

д) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб оцінюється як середній, оскільки запропонований проект змін розміщений на сайтах ДП «Державний фармакологічний центр» — www.pharma-center.kiev.ua та Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.

Здійснення базового відстеження буде проведено після набуття чинності регуляторzного акту на основі використання офіційних статистичних даних, щодо якості наданої в умовах стаціонарів медичної допомоги, базованої на впроваджені формулярної системи.

Повторне відстеження планується провести через два роки після набуття чинності регуляторного акту методом вибіркового соціологічного опитування серед акредитованих суб’єктів господарювання.

Заплановані заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту МОЗ України покладає на ДП «Державний фармакологічний центр»

Заступник Міністра З.М. Митник

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від _______________ р. № ________
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ І ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛОКАЛЬНУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ

Відповідно до статей 7, 8 Закону України «Про лікарські засоби», Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/20/ЄС від 4.04.2001 р. про зближення законів, підзаконних та адміністративних актів держав-членів щодо застосування належної клінічної практики при проведенні клінічних випробувань медичної продукції, призначеної для застосування людиною, а також з метою досягнення гармонізації з міжнародними правилами проведення клінічних випробувань лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань у новій редакції (додається).

2. Затвердити Типове положення про локальну комісію з питань етики (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність наказ МОЗ України від 13.02.2006  № 66 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.03.2006  за № 252/12126, наказ МОЗ України від 17.05.2006  № 245 «Про затвердження Порядку визначення спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, у яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.2007  за № 950/14217 та наказ МОЗ України від 11.08.2006  № 560 «Про затвердження Переліку лікувально-профілактичних закладів, в яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів».

4. Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України — Константінову Ю.Б. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

6. Наказ набуває чинності з моменту його опублікування.

Міністр В.М. Князевич

Затверджено
наказом МОЗ України
від «___» _________2009 р № _______

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛОКАЛЬНУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ

1. Загальні положення

1.1. Типове Положення про Локальну комісію з питань етики (далі — Положення) розроблено відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про лікарські засоби» з урахуванням вимог Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС, нормативних вимог, що діють в Україні, вимог належної клінічної практики, Гельсінкської декларації: рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини, рекомендації ВООЗ Етичним комітетам, що проводять експертизу біомедичних досліджень.

1.2. Положення встановлює основні вимоги щодо забезпечення прав, безпеки, благополуччя досліджуваних суб’єктів випробувань (пацієнтах та здорових добровольців) під час проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

1.3. Основними завданнями локальної комісії з питань етики (далі — локальної етичної комісії) є:

 • захист прав та інтересів досліджуваних, залучених до клінічних випробувань лікарських засобів;
 • захист прав та інтересів дослідників;
 • забезпечення дотримання етичних та морально-правових принципів роботи в даному лікувально-профілактичному закладі.

1.4. Локальна етична комісія здійснює свою роботу під організаційно-методичним керівництвом Центральної комісії з питань етики МОЗ України.

2. Обов’язки та права локальної етичної комісії

2.1. Основним завданням локальної етичної комісії є забезпечення захисту прав, безпеки, благополуччя досліджуваних суб’єктів випробувань (пацієнтів та здорових добровольців). Особливу увагу слід приділяти тим випробуванням, учасниками яких можуть бути вразливі суб’єкти.

2.2. Локальна етична комісія визнає схвалення клінічного випробування Центральною комісією з питань етики МОЗ України після отримання від дослідника лікувально-профілактичного закладу висновку Центральної комісії з питань етики МОЗ України, синопсису протоколу та форми інформовані згоди.

2.3. У разі потреби локальна етична комісія має право запитати у дослідника додаткові матеріали щодо проведення клінічного випробування.

2.4. Локальна етична комісія має право звернутись до Центральної комісії з питань етики МОЗ України з обґрунтованою пропозицією щодо перегляду питання про можливість залучення даного лікувально-профілактичного закладу та членів дослідницької групи у клінічне дослідження.

2.5. Протягом клінічного дослідження локальна етична комісія проводить оцінку процедур залучення пацієнтів (здорових добровольців) в дослідження та одержання від досліджуваних інформованої згоди на підставі ознайомлення та її документального оформлення. Особлива увага локальної етичної комісії приділяється включенню в клінічні дослідження осіб, що не досягли повноліття, недієздатних, пацієнтів в критичному і невідкладному станах та ін.

При цьому локальна етична комісія повинна переконатися, що:

 • ні дослідник, ні співробітники, які беруть участь у випробуванні, не чинили тиску на суб’єкта випробування або викликали в нього необґрунтовану зацікавленість в участі або продовженні участі в клінічному випробуванні;
 • усна та письмова інформація про клінічне випробування, яка надається дослідником, є зрозумілою пацієнту (здоровому добровольцю) або його законному представнику і не містить висловлювань, що змушують пацієнта (здорового добровольця) або його законного представника відмовитись від своїх прав або звільняють дослідника, спонсора випробування або його представника від відповідальності за заподіяну шкоду;
 • пацієнту (здоровому добровольцю) або його законному представнику надано вичерпну інформацію про суть, значимість, значення і ризик клінічного випробування, в якому вони приймають участь та достатню кількість часу для ухвалення рішення про участь у випробуванні;
 • досліджуваний або його законний представник одержали вичерпні відповіді на всі питання щодо клінічного випробування;
 • особи, на участь в клінічних дослідження яких обов’язково потрібне погодження їхнього законного представника, якщо це можливо, поінформовані в межах розуміння про дослідження та підписали власноруч і датували форму інформованої згоди;
 • особам, які не досягли повноліття, одночасно з отриманням інформованої згоди обох батьків або законного представника надана доступна їх розумінню письмова та усна інформація про дослідження і, якщо досліджуваний спроможний, він особисто підписав та датував форму інформованої згоди, а у віці з 14 до 18 років пацієнт особисто підписав та датував форму інформованої згоди;
 • до нетерапевтичних клінічних випробувань залучені тільки ті пацієнти (здорові добровольці), що особисто дали свою письмову згоду та датували її (крім випадків, зазначених у пункті 11 Додатку 1 до пункту 3.2 Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань).

2.6. Локальна етична комісія має право контролювати рівень поінформованості пацієнтів (добровольців) про суть значимість, значення і ризики клінічного випробування, в якому вони приймають участь, та наявність у кожного суб’єкту дослідження оригіналу датованої та підписаної інформованої згоди на добровільну участь у дослідженні.

2.7. Локальна етична комісія має право перевіряти всі методи інформування та залучення пацієнтів (здорових добровольців) у клінічні дослідження лікарських засобів в даному лікувально-профілактичному закладі з подальшим інформування про результати перевірки керівництва закладу та Центральної комісії з питань етики МОЗ України.

2.8. Локальна етична комісія може запитувати у відповідального дослідника інформацію про всі доповнення та зміни, що вносяться до програми, відхилення та ускладнення, конфліктні ситуації, пов’язані з загрозою здоров’ю, життю чи з порушенням прав пацієнта (добровольця) в процесі проведення досліджень у даному лікувально-профілактичному закладі.

2.9. Отримує звіти про стан проведення клінічного випробування за формою, яка наведена в додатку 16 до пункту 8.4 Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, які дослідник періодично (не рідше 1 разу на рік після початку клінічного випробування або частіше, за вимогою) письмово їй надає.

2.10. Локальна етична комісія розглядає конфліктні ситуації, що виникають в процесі випробувань в даному лікувально-профілактичному закладі та пов’язані із загрозою здоров’ю, життю чи з порушенням прав пацієнта (добровольця) з подальшим інформуванням Центральної комісії з питань етики МОЗ України.

2.11. Повідомляє керівництву лікувально-профілактичного закладу та Центральній комісії з питань етики МОЗ України про виникнення загрози здоров’ю або життю пацієнта (добровольця) під час клінічних випробувань в даному лікувально-профілактичному закладі.

2.12. У разі виникнення загрози здоров’ю або життю досліджуваного (пацієнта/здорового добровольця) у зв’язку з проведенням клінічного випробування, а також у разі порушення прав людини та етичних норм локальна етична комісія може подавати пропозиції до Центральної комісії з питань етики МОЗ України про можливість розгляду питання про тимчасову або повну зупинку клінічного випробування лікарського засобу в даному лікувально-профілактичному закладі.

2.13. Сприяє (при необхідності) організації висококваліфікованої медичної допомоги пацієнту (добровольцю), який зазнав ушкоджень здоров’ю під час проведення клінічних випробувань.

2.14. Приймає участь в проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо етичних аспектів проведення клінічних випробувань та діяльності етичних комісій.

2.15. Організує та контролює впровадження принципів захисту прав та гідності людини в даному лікувально-профілактичному закладі.

2.16. Розробляє та подає до Центральної комісії з питань етики МОЗ України пропозиції щодо удосконалення діяльності локальних етичних комісій.

3. Склад локальної етичної комісії та порядок її роботи

3.1. Локальна етична комісія включає достатню кількість осіб, що володіють необхідним сумарним досвідом і кваліфікацією.

Рекомендується включати до складу щонайменше п’ять членів (щонайменше один член, що не є науковцем; щонайменше один член, що не є співробітником медичного закладу, де проводиться клінічне випробування).

Склад локальної етичної комісії має включати чоловіків та жінок.

3.2. Перший склад локальної етичної комісії формує та затверджує керівник закладу, де він заснований.

3.3. Локальну етичну комісію очолює голова. Голова, його заступник та відповідальний секретар обираються на першому засіданні з числа його членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.4. Локальна етична комісія діє відповідно до розробленого Положення та стандартних операційних процедур, затверджених на засіданні локальної етичної комісії. Діяльність локальної етичної комісії повинна відповідати вимогам ICH GCP і законодавства та нормативних вимог України щодо проведення клінічних випробувань.

Стандартні операційні процедури включають:

 • порядок визначення складу локальної етичної комісії;
 • порядок планування та проведення засідань, інформування членів локальної етичної комісії про засідання, вимоги до кворуму (наприклад мінімальна кількість членів, вимоги до професійної кваліфікації членів для забезпечення кворуму);
 • порядок моніторування щодо забезпечення захисту прав, безпеки, благополуччя досліджуваних суб’єктів випробувань (пацієнтів та здорових добровольців) у даному лікувально-профілактичному закладі.

3.5. Формою роботи є засідання. Засідання проводяться з частотою, що визначається певною стандартною операційною процедурою.

3.6. Засідання є правомочним за участі у засіданні кворуму, визначеного спеціальною операційною процедурою.

3.7. Рішення локальної етичної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів, голос голови є ухвальним.

Рішення локальної етичної комісії оформляється протоколом, який підписують її голова та секретар.

3.8. Локальна етична комісія зберігає всі записи, що стосуються проведення клінічного випробування, протягом не менше 3 років після його завершення, а потім передає до архіву.

3.9. Локальна етична комісія надає своє Положення, інформацію щодо стандартних операційних процедур та склад на запит Центральної комісії з питань етики МОЗ України.

3.10. Локальні етичні комісії підзвітні Центральній комісії з питань етики МОЗ України, до якої вони надсилають щорічні звіти про свою діяльність.

3.11. Голова, його заступник та члени локальної етичної комісії беруть участь у роботі на громадських засадах.

3.12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності локальної етичної комісії здійснюється лікувально-профілактичним закладом.

Затверджено
наказом МОЗ України
від «___» _________2009 р № _______

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань (далі — Порядок) розроблений відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про лікарські засоби» з урахуванням вимог Директиви 2001/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС з доповненнями внесеними іншими Директивами, ICH GCP, відповідно до Гельсінської декларації: рекомендації для лікарів з проведення біомедичних досліджень із залученням людини.

1.2. Порядок установлює основні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів, які можуть проводитись на пацієнтах (добровольцях) за повною або скороченою програмою, у тому числі до випробувань біодоступності/біоеквівалентності, а також міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.

1.3. Порядок поширюється на всі види клінічних випробувань лікарських засобів за винятком неінтервенційних досліджень та клінічних досліджень, які проводяться без участі фармацевтичних компаній в рамках науково-дослідницьких та дисертаційних робіт.

Порядок не поширюється: на клінічні випробування медичних імунобіологічних препаратів, призначених для використання в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних захворювань; на всі види клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів, у тому числі стовбурових клітин хордової (пуповинної) крові.

1.4. Здійснення експертизи матеріалів клінічних випробувань, а також проведення інспекції клінічного випробування лікарських засобів покладено на Державний фармакологічний центр МОЗ України (далі — Центр).

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Багатоцентрове клінічне випробування (багатоцентрове клінічне дослідження) — випробування лікарського засобу відповідно до єдиного протоколу, що проводиться більш ніж в одному місці дослідження, тобто за участю більш ніж одного дослідника.

2.2. Біодоступність — швидкість та ступінь, з якими діюча речовина або її активний компонент абсорбується (усмоктується) з лікарської форми і стає доступною в місці дії.

2.3. Біоеквівалентність — два лікарських засоби вважаються біоеквівалентними, якщо вони є фармацевтично еквівалентними або фармацевтично альтернативними і якщо їхні біодоступності після введення в одній і тій самій молярній дозі подібні до такого ступеня, що ефекти цих препаратів щодо ефективності та безпеки будуть по суті однаковими.

2.4. Брошура дослідника — реферативний виклад доклінічних та клінічних даних про досліджуваний лікарський засіб, які мають значення для його вивчення на людині.

2.5. Виробник лікарського засобу — юридична особа, яка здійснює хоча б один з етапів виробництва лікарського засобу, уключаючи пакування.

2.6. Державне науково-експертне підприємство «Комітет з питань етики» Міністерства охорони здоров’я України — незалежна науково-експертна установа, яка здійснює забезпечення діяльності Центральної комісії з питань етики Міністерства охорони здоров’я шляхом укладання угод із заявником дослідження.

2.7. Досліджуваний (суб’єкт дослідження) — пацієнт (здоровий доброволець), який бере участь у клінічному випробуванні або в складі групи, якій призначають досліджуваний лікарський засіб, або в складі групи, якій призначають препарат порівняння.

2.8. Досліджуваний лікарський засіб — лікарська форма активної субстанції або плацебо, що вивчається або використовується для порівняння у клінічних випробуваннях, уключаючи препарати, на які вже видане реєстраційне посвідчення, але вони використовуються або виготовляються (складені або впаковані) в інший спосіб у порівнянні із зареєстрованою лікарською формою, або використовуються за незареєстрованими показами, або ж використовуються для отримання додаткової інформації про зареєстровану форму лікарського засобу.

2.9. Досьє досліджуваного лікарського засобу — інформація щодо якості кожного досліджуваного лікарського засобу, у тому числі препаратів порівняння та плацебо, а також дані доклінічних досліджень та відомості про попередні клінічні випробування або клінічне застосування досліджуваного лікарського засобу.

2.10. Дослідник — лікар, який має достатню професійну підготовку та досвід лікування пацієнтів, знає правила GCP та відповідні регуляторні вимоги. Дослідник несе відповідальність за проведення клінічного випробування лікарського засобу у місці дослідження. Якщо випробування проводиться групою осіб у певному місці дослідження, один з дослідників визначається відповідальним керівником дослідницької групи і може називатися відповідальним дослідником.

2.11. Співдослідник — будь-який член дослідницького колективу (наприклад інтерн, ординатор, науковий співробітник), що перебуває в підпорядкуванні у дослідника й уповноважений ним для виконання процедур клінічного випробування та/чи прийняття відповідних рішень.

2.12. Експертиза матеріалів клінічного випробування — це перевірка, аналіз та оцінка матеріалів клінічного випробування лікарського засобу з метою підготовки мотивованих висновків для прийняття рішення про проведення клінічного випробування або відмови від його проведення.

2.13. Етична комісія при лікувально-профілактичному закладі (локальна етична комісія) — незалежний орган, що діє при лікувально-профілактичному закладі, де проводяться клінічні випробування, який включає медичних/наукових спеціалістів та осіб інших спеціальностей, які відповідають за забезпечення прав, безпеки, благополуччя досліджуваних під час проведення клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі шляхом оцінки методів та процедур одержання від пацієнтів (здорових добровольців) інформованої згоди на підставі ознайомлення та її документального оформлення.

2.14. Центральна комісія з питань етики МОЗ України (далі — Центральна етична комісія) — незалежний науково-експертний орган, який на національному рівні забезпечує дотримання прав, безпеки та благополуччя досліджуваних (пацієнтів та здорових добровольців) всіма учасниками правовідношень у галузі клінічних досліджень (спонсорами, замовниками, дослідниками, адміністрацією лікувально-профілактичних закладів, тощо) шляхом схвалення клінічних досліджень, що ґрунтується на експертній оцінці морально-етичних та правових аспектів клінічних досліджень та проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством та нормативно-правовими документами; має повноваження перегляду рішень, висновків та ухвал локальних (біо)-етичних комісій у порядку, встановленому діючим законодавством та процедурами (методиками) Центральної етичної комісії. Форми та методи роботи Центральної етичної комісії регламентуються чинним законодавством, стандартами Належної клінічної практики (GCP), а також положенням та стандартними операційним процедурами (методиками) Центральної етичної комісії.

2.15. Законні представники — батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники органів, на які покладено здійснення опіки та піклування.

2.16. Заявник клінічного випробування — фізична або юридична особа (наприклад спонсор, контрактна дослідницька організація), яка подає заяву про проведення клінічного випробування до МОЗ або вповноваженого ним органу. Заявник може подавати заяву про проведення клінічного випробування лише за наявності доручення, виданого спонсором, з чітко визначеними делегованими повноваженнями.

2.17. Звіт про клінічне випробування — надані в письмовій формі результати клінічного випробування та їх аналіз.

2.18. Індивідуальна реєстраційна форма (далі — ІРФ) — друкований, електронний або оптичний документ, призначений для внесення всієї передбаченої протоколом випробування інформації, яка підлягає передачі спонсору, щодо кожного досліджуваного.

2.19. Клінічний аудит випробування — процедура офіційної перевірки Центром документів, приміщень, устаткування та обладнання, записів, системи гарантії якості та інших ресурсів, які мають відношення до клінічного випробування і які можуть міститися у лікувально-профілактичному закладі, лабораторіях, приміщеннях спонсора або контрактно-дослідницької організації, а також в інших місцях, які Центр може вважати за необхідне перевірити.

2.20. Інформована згода — рішення взяти участь у клінічному випробуванні, яке має бути складено в письмовій формі, датоване та підписане, приймається добровільно після належного поінформування про характер випробування, його значення, вплив та ризик, відповідним чином документально оформляється, приймається будь-якою особою, яка спроможна дати згоду, або її законним представником, у виняткових випадках, якщо відповідна особа неспроможна читати, вона може дати усну згоду в присутності якнайменше одного свідка, який засвідчує згоду суб’єкта дослідження в письмовій інформованій згоді.

2.21. Клінічне випробування (клінічне дослідження) лікарського засобу — науково-дослідницька робота, метою якої є будь-яке дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпеки та/або ефективності. Терміни «клінічне випробування» та «клінічне дослідження» в цьому Порядку вживаються як рівнозначні.

2.22. Контрактна дослідницька організація — фізична або юридична особа, яка в рамках угоди зі спонсором виконує одну чи більше його функцій (повноважень) у клінічному випробуванні й діє на підставі доручення, виданого спонсором з чітко визначеними делегованими повноваженнями.

2.23. Місце проведення дослідження — місце, де безпосередньо проводиться основна діяльність, пов’язана з клінічним випробуванням (включення пацієнтів, лікування, спостереження, тощо) в спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі.

2.24. Монітор — особа, призначена спонсором або контрактною дослідницькою організацією, яка контролює проведення клінічного випробування у відповідності до протоколу.

2.25. Неінтервенційне дослідження — дослідження, у якому лікарські засоби призначаються звичайним способом відповідно до зареєстрованої (затвердженої) інструкції з медичного застосування. Залучення пацієнта в групу з визначеним методом лікування в протоколі дослідження заздалегідь не передбачено, а призначення лікарського засобу диктується сучасною практикою та не залежить від рішення включити пацієнта у випробування. Не застосовують додаткових діагностичних або моніторингових процедур щодо пацієнтів, а для аналізу зібраних даних використовують епідеміологічні методи.

2.26. Непередбачувана побічна реакція — побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб (наприклад з брошурою дослідника для незареєстрованого лікарського засобу або з листком-вкладишем (інструкцією з медичного застосування)/короткою характеристикою для зареєстрованого лікарського засобу.

2.27. Пацієнт (або здоровий доброволець) — особа, яка безпосередньо контактує із закладами охорони здоров’я та може бути залучена як досліджуваний до клінічного випробування лікарського засобу.

2.28. Первинні документи — оригінальні документи, дані і записи (наприклад історії хвороби, амбулаторні карти, лабораторні записи, службові записки, щоденники досліджуваних або опитувальники, журнали видачі лікарських препаратів, роздруківки приладів, верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм, мікрофіши, фотографічні негативи, мікроплівки або магнітні носії, рентгенівські знімки, адміністративні документи, записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики осіб, які беруть участь у випробуванні, тощо).

2.29. Побічна реакція. У межах передреєстраційного клінічного випробування нового лікарського засобу або його вивчення за новим використанням, особливо в разі, якщо терапевтичні дози лікарського засобу не встановлені, до побічних реакцій на лікарський засіб треба відносити всі негативні та непередбачені відповіді на введення лікарського засобу будь-якої дози. Термін «відповідь на введення лікарського засобу» означає, що існує принаймні припустима вірогідність причинно-наслідкового зв’язку між лікарським засобом та побічною реакцією, тобто взаємозв’язок не можна виключити.

Щодо зареєстрованих лікарських засобів цей термін означає всі негативні або непередбачувані реакції, пов’язані із застосуванням лікарського засобу у звичайних дозах з метою профілактики, діагностики або лікування захворювань, відновлення, корекції або впливу на фізіологічні функції.

2.30. Побічне явище — будь-який несприятливий медичний прояв у досліджуваного, який не обов’язково має причинний зв’язок із застосуванням лікарського засобу. Побічним явищем може бути будь-який небажаний та непередбачений прояв (в тому числі зміни лабораторних даних), симптом або захворювання, які збігаються за часом із застосуванням (досліджуваного) лікарського засобу, незалежно від того, пов’язано це з прийомом (досліджуваного) лікарського засобу чи ні.

2.31. Поправка до протоколу — письмовий опис змін або формальне роз’яснення тексту протоколу клінічного випробування.

2.32. Протокол клінічного випробування — документ, який описує завдання, методологію, процедури, статистичні аспекти та організацію клінічного випробування, а також, як правило, раніше отримані дані щодо досліджуваного лікарського засобу та обґрунтування випробування.

2.33. Серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище — будь-який несприятливий медичний прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який:

 • призводить до смерті;
 • представляє загрозу життю;
 • вимагає госпіталізації або подовження терміну існуючої госпіталізації;
 • призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності;
 • є вродженою аномалією чи вадою розвитку.

2.34. Спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, далі ЛПЗ (місце/місця проведення досліджень) — заклад охорони здоров’я, завданням якого є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

2.35. Спонсор — юридична або фізична особа, яка несе відповідальність за ініціацію та проведення клінічного випробування лікарського засобу та/або його фінансування.

2.36. Уповноважена особа з якості (виробника) — це фізична особа, призначена виробником, яка відповідає за гарантію того, що кожна серія лікарського засобу вироблена з дотриманням основних принципів Належної виробничої практики та проконтрольована відповідно специфікацій на препарат, та дає дозвіл на реалізацію або на клінічні дослідження кожної серії лікарського засобу.

3. Загальні принципи проведення клінічних випробувань

3.1. Усі клінічні випробування проводяться відповідно до етичних принципів Гельсінської декларації із забезпеченням додержання основних вимог щодо захисту досліджуваних (пацієнтів або здорових добровольців), які викладено в додатку 1. Клінічне випробування може проводитись тільки в тому випадку, якщо очікувана користь виправдовує ризик.

3.2. Клінічні випробування проводяться у ЛПЗ, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат, видані Міністерством охорони здоров’я або уповноваженим ним органом.

3.3 Всі особи, які долучаються до проведення клінічного випробування, повинні мати належну освіту, професійну підготовку та досвід для виконання функцій та обов’язків, пов’язаних з виконанням випробування.

3.4 Вибір дослідників та ЛПЗ є функцією спонсора. Вимоги до дослідників та ЛПЗ наведено в додатку 2.

3.5. Усі клінічні випробування проводяться після обов’язкової оцінки матеріалів випробування Центральною етичною комісією, що створена з метою захисту прав, безпеки та благополуччя досліджуваних, а також гарантії суспільству такого захисту.

3.6 Необхідно забезпечити конфіденційність документів, що дозволяють установити особистість досліджуваного, при дотриманні прав на недоторканість приватного життя та конфіденційність згідно з відповідно до чинного законодавства.

3.7. Планування, проведення та звітність усіх фаз клінічних випробувань, у тому числі досліджень біодоступності та біоеквівалентності, здійснюються з дотриманням вимог належної клінічної практики, що затверджуються МОЗ України.

3.8. Слід використовувати систему процедур, що забезпечують якість клінічного випробування у всіх його аспектах.

3.9. Реєстрація, обробка і збереження отриманої в ході клінічного випробування інформації мають забезпечувати коректне представлення, інтерпретацію і верифікацію даних. Перелік основних документів клінічного випробування, які зберігаються в місці проведення дослідження та в спонсора не менше ніж 15 років після завершення клінічного випробування, наведено в додатку 3.

3.10. Виробництво та збереження досліджуваного лікарського засобу, а також поводження з ним здійснюються у встановленому порядку з дотриманням принципів Належної виробничої практики (GMP). Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу викладено в додатку 4. Досліджуваний лікарський засіб використовується тільки відповідно до затвердженого протоколу випробування.

3.11. Спонсор може делегувати будь-які або всі свої функції фізичній або юридичній особі (компанії, закладу або організації). При цьому спонсор залишається відповідальним за проведення клінічного випробування та за дані, які були зібрані в результаті випробування.

3.12. У разі потреби, на будь-якому етапі клінічного випробування або після його завершення, Центр може провести клінічний аудит випробування відповідно до цього Порядку.

4. Одержання висновку Центру щодо проведення клінічного випробування лікарського(их) засобу(ів)

4.1. Висновок щодо проведення клінічного випробування надається Центром. Для одержання висновку щодо проведення клінічного випробування лікарського(их) засобу(ів) заявником подаються до Центру такі документи (матеріали клінічного випробування):

4.1.1. Супровідний лист за формою, наведеною у додатку 5 (супровідний лист повинен містити таку інформацію: ідентифікаційний номер і кодований номер протоколу, що привласнюється спонсором, з назвою клінічного дослідження. У тексті особлива увага повинна бути приділена всім спеціальним питанням, що мають відношення до заявки, таким як особливі групи досліджуваних, перше введення нової діючої речовини людині, незвичайні досліджувані лікарські препарати, незвичайний дизайн клінічного дослідження, умови сплачування винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні т.ін., а також зазначено, де міститься відповідна інформація в матеріалах заявки).

4.1.2. Заява встановленого зразка (додаток 5).

4.1.3. Протокол клінічного випробування лікарського засобу з усіма наявними поправками до нього. Перелік питань, які мають бути висвітлені у протоколі наведені в додатку 6.

4.1.4. Коротке викладення змісту (синопсис) протоколу українською або російською мовою (для міжнародних клінічних випробувань).

4.1.5. Індивідуальна реєстраційна форма (крім міжнародних клінічних випробувань).

4.1.6. Брошура дослідника або еквівалентний документ (додаток 7).

4.1.7. Досьє досліджуваного лікарського засобу, або спрощене досьє досліджуваного лікарського засобу, або коротка характеристика лікарського препарату (SmPC) (повне досьє надається в разі, коли досліджуваний лікарський засіб планується вивчати в Україні вперше. Повне досьє включає інформацію щодо якості кожного досліджуваного лікарського засобу, у тому числі препаратів порівняння та плацебо, а також дані доклінічних досліджень та відомості про попередні клінічні випробування або клінічне застосування досліджуваного лікарського засобу (за наявності). Заявник може надавати самостійне досьє досліджуваного лікарського засобу або робити перехресні посилання на брошуру дослідника. Інформація, що входить до повного досьє на досліджуваний лікарський засіб, наведена в додатку 8. Спрощене досьє може надаватись, якщо інформація, пов’язана з досліджуваним засобом, уже оцінювалась раніше Центром як частина реєстраційного досьє або як частина заяви для отримання висновку щодо проведення клінічного випробування даного лікарського засобу. В останньому випадку може бути необхідне письмове підтвердження, яке дозволяє використання перехресних посилань на дані, що надавались іншим заявником. Інформація щодо плацебо може надаватись як спрощене досьє. При цьому в будь-якому випадку надаються відповідні хімічні, біологічні та фармацевтичні дані. Спонсор може надавати поточну версію короткої характеристики лікарського засобу як досьє на досліджуваний лікарський засіб, якщо лікарський засіб уже зареєстрований в Україні).

4.1.8 Сертифікат якості для серії досліджуваного препарату, яка буде використана для клінічного випробування. Якщо в ході клінічного випробування буде використана інша серія досліджуваного препарату, то заявник клінічного випробування повинен в термін до 10 днів після завершення митного оформлення досліджуваного препарату надати в Центр сертифікат якості на дану серію разом із супровідним листом.

4.1.9 При проведенні клінічних досліджень лікарських засобів з метою їх подальшої реєстрації в Україні додається також висновок щодо якості лабораторії фармацевтичного аналізу Центру на кожну серію, що буде використана для клінічних досліджень. Для апробації методів аналізу до лабораторії мають бути надані зразки лікарського засобу в кількості, необхідній для його проведення.

4.1.10. Результати попередніх експертиз та/або рішень Центру, що стосуються доклінічного вивчення та клінічного випробування лікарського засобу (за наявності).

4.1.11. Перелік уповноважених компетентних органів інших країн, до яких також подавались заявки щодо цього клінічного випробування, і докладна інформація про прийняті ними рішення (за наявності).

4.1.12. Копія висновку Центральної етичної комісії (за наявності).

4.1.13. Якщо заявник клінічного випробування не є спонсором — доручення, видане спонсором з чітко визначеними делегованими повноваженнями.

4.1.14 Форма інформованої письмової згоди та інша письмова інформація, яку планується надавати пацієнту або здоровому добровольцю (українською, російською та, за необхідністю, іншою мовою, яка буде зрозумілою пацієнту).

4.1.15. Короткі відомості про всі поточні випробування, які проводяться із застосуванням даного досліджуваного лікарського засобу (за наявності).

4.1.16. Експертна оцінка випробування (за наявності).

4.1.17. Заява від відповідального дослідника, а також документи, що містять інформацію про дослідників, ЛПЗ та місце проведення дослідження (додаток 9).

4.1.18. На досліджуваний лікарський засіб надається підтвердження, що роботи на виробничій ділянці або об’єкті, який зайнятий у виробництві даного лікарського засобу проводяться з дотриманням принципів Належної виробничої практики з наданням сертифікату GMP або письмової офіційної заяви Уповноваженої особи з якості (виробника).

4.1.19. Зразок маркування досліджуваного лікарського засобу українською або російською мовою (додатково інформація може надаватись на іншій мові).

4.1.20. Додаткова інформація щодо досліджуваного лікарського засобу (у виняткових випадках). У разі необхідності надаються: сертифікат аналізу для досліджуваних препаратів; дослідження з вірусної безпеки; відповідні дозволи на проведення досліджень або на препарати з особливими властивостями (якщо такі є), наприклад препарати, що є генетично модифікованими мікроорганізмами, радіофармацевтичні препарати; TSE-сертифікат (де TSE: Transmissible Spongiform Encephalopathies — трансмісивні губчаті енцефалопатії); заява про GMP-статус виробництва діючої біологічної речовини (підтверджує, що її виробництво відповідає вимогам Належної виробничої практики).

4.1.21. Копії сертифікату та договору страхування життя та здоров’я пацієнтів (здорових добровольців), укладеного у передбаченому законодавством порядку, та з дотриманням вимог, викладених у додатку 10.

4.1.22. Документ, що визначає умови сплати винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні (якщо це передбачено протоколом клінічного випробування). Інформація щодо умов сплачування винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні може надаватись у супровідному листі з посиланням на відповідний документ, яким це передбачається.

4.1.23. Інформація для дослідника щодо дій в разі виникнення події, що може бути трактована як страховий випадок під час проведення клінічного випробування.

4.2. Матеріали клінічного випробування подаються до Центру в трьох примірниках. Заява та перелік наданих документів додаються на електронному носії.

4.3. Матеріали клінічного випробування підлягають експертизі в Центрі після їх надання у повному обсязі, відповідно до п. 4.1. цього Порядку.

4.4. Між Центром та заявником укладається договір про проведення експертизи. Оплаті підлягає експертиза матеріалів клінічного випробування згідно з протоколом (без урахування кількості місць проведення дослідження та поправок до протоколу, що супроводжують заяву).

4.5. У ході проведення експертизи матеріалів клінічного випробування з метою складання висновку щодо можливості проведення клінічного випробування Центр може запитати у заявника додаткові матеріали одноразово письмово. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи. Якщо заявник протягом 60 календарних днів не надає Центру запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то матеріали клінічного випробування знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі, на бажання заявника, матеріали подаються на одержання висновку Центру щодо проведення клінічного випробування в установленому порядку.

4.6. За результатами проведеної експертизи Центр надає позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування або мотивовану відмову (негативний висновок) в проведенні клінічного випробування. Висновок Центру затверджується Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України. Затверджений позитивний висновок є дозволом на проведення клінічного випробування.

Разом з позитивним висновком щодо проведення клінічного випробування подається на затвердження проект Наказу МОЗ України щодо внесення досліджуваних лікарських засобів до Переліку дозволених до застосування лікарських засобів для проведення клінічних випробувань в Україні (додаток 11). Проект Наказу МОЗ України готує Центр на підставі інформації щодо досліджуваних лікарських засобів для проведення клінічного випробування та листа довільної форми, що подає заявник до Центру.

4.7. Термін проведення експертизи Центром та надання висновку щодо проведення клінічного випробування — не більше 50 календарних днів. Термін затвердження висновку (надання дозволу) Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України та видання Наказу МОЗ України щодо внесення досліджуваних лікарських засобів до Переліку дозволених до застосування лікарських засобів для проведення клінічних випробувань в Україні — не більше 10 календарних днів.

Якщо в клінічних випробуваннях передбачається застосування препаратів для генної терапії або лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми, то термін проведення експертизи Центром та надання висновку щодо проведення клінічного випробування — не більше 80 календарних днів; за потреби, цей термін може бути подовжений ще на 80 календарних днів. Термін затвердження висновку (надання дозволу) Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України та видання Наказу МОЗ України щодо внесення досліджуваних лікарських засобів до Переліку дозволених до застосування лікарських засобів для проведення клінічних випробувань в Україні — не більше 10 календарних днів; за потреби, цей термін може бути подовжений ще на 10 календарних днів.

4.8. У разі незгоди з Центром щодо відмови в проведенні клінічного випробування заявник може подати апеляцію до Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України протягом 30 календарних днів з моменту одержання рішення. Відповідне обґрунтування апеляції має бути надане заявником до Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України протягом 30 календарних днів після одержання відповідного рішення щодо відмови в проведенні клінічного випробування. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України розглядає надані обґрунтування не більше 60 календарних днів з моменту їх одержання з метою винесення остаточного рішення. Остаточне рішення з відповідним обґрунтуванням надсилається заявнику в письмовій формі.

5. Одержання схвалення Центральної етичної комісії щодо проведення клінічного випробування лікарських засобів

5.1. Схвалення клінічного випробування лікарських засобів здійснює Центральна етична комісія. Науково-експертне забезпечення Центральної етичної комісії здійснює Державне науково-експертне підприємство «Комітет з питань етики» Міністерства охорони здоров’я України.

5.2. Локальні етичні комісії забезпечують дотримання виконання етичних норм під час проведення клінічних випробувань в лікувально-профілактичних закладах.

5.3. Для одержання схвалення клінічного випробування лікарського засобу заявник подає до Центральної етичної комісії такі документи:

5.3.1. Супровідний лист за формою, наведеною у додатку 5 (супровідний лист повинен містити таку інформацію: назва клінічного дослідження та номер протоколу). У тексті особлива увага повинна бути приділена всім спеціальним питанням, що мають відношення до заявки, таким як особливі групи досліджуваних, перше введення нової діючої речовини людині, незвичайні досліджувані лікарські засоби, незвичайний дизайн клінічного дослідження, умови сплачування винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні і т.ін., а також зазначено, де міститься відповідна інформація в матеріалах заявки).

5.3.2. Заява встановленого зразка (додаток 5).

5.3.3. Протокол клінічного випробування лікарського засобу з усіма наявними поправками до нього. Перелік питань, які мають бути висвітлені у протоколі наведені в додатку 6.

5.3.4. Синопсис протоколу українською або російською мовою (для міжнародних клінічних випробувань).

5.3.5. Брошура дослідника або еквівалентний документ (додаток 7).

5.3.6. Переклад розділів брошури дослідника (російською або українською мовою): 5. Доклінічні дослідження: 5.2. Фармакокінетика і метаболізм досліджуваного лікарського засобу в тварин; 5.3. Токсикологія (для клінічних досліджень І фази); 6. Клінічні випробування: 6.1 Фармакокінетика і біотрансформація досліджуваного лікарського засобу у людини; 6.2. Безпека та ефективність; 6.4. Висновок та рекомендації для дослідника (для клінічних досліджень ІІ-ІІІ фаз);

5.3.7. Спрощене досьє досліджуваного лікарського засобу, або коротка характеристика лікарського засобу (SmPC)

5.3.8. Перелік уповноважених компетентних органів інших країн, до яких також подавались заявки щодо цього клінічного випробування, і докладна інформація про прийняті ними рішення (за наявності).

5.3.9. Копія висновку Центру (за наявності).

5.3.10. Якщо заявник клінічного випробування не є спонсором — доручення, видане спонсором з чітко визначеними делегованими повноваженнями.

5.3.11. Форма інформованої письмової згоди та інша письмова інформація, яку планується надавати досліджуваним (українською, російською та, за необхідністю, іншою мовою, яка буде зрозуміла пацієнту).

5.3.12. Перелік заходів щодо набору досліджуваних, наприклад матеріали інформаційного та рекламного характеру, які використовуватимуться для залучення досліджуваних до клінічного випробування, якщо це передбачено.

5.3.13. Короткі відомості про всі поточні випробування, які проводяться із застосуванням даного досліджуваного лікарського засобу (за наявності).

5.3.14. Експертна оцінка випробування (за наявності).

5.3.15. Заява від відповідального дослідника, а також документи, що містять інформацію про дослідників, ЛПЗ та місце проведення дослідження (додаток 9).

5.3.16. Письмове підтвердження, що роботи на виробничій ділянці проводяться з дотриманням принципів Належної виробничої практики (GMP) або еквівалентних їм.

5.3.17. Зразок маркування досліджуваного лікарського засобу українською або російською мовою (додатково інформація може надаватись на іншій мові).

5.3.18. Копії сертифікату та договору страхування життя та здоров’я пацієнтів (здорових добровольців), укладеного у передбаченому законодавством порядку, та з дотриманням вимог, викладених у додатку 10.

5.3.19. Документ, що визначає умови сплати винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні (якщо це передбачено протоколом клінічного випробування). Інформація щодо умов сплачування винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному випробуванні може надаватись у супровідному листі з посиланням на відповідний документ, яким це передбачається.

5.3.20. Інформація для дослідника щодо дій в разі виникнення події, що може бути трактована як страховий випадок під час проведення клінічного випробування.

5.4. Матеріали клінічного випробування подаються до Центральної етичної комісії в одному примірнику. Заява та перелік наданих матеріалів додається на електронному носії.

5.5. Центральна етична комісія після отримання повного комплекту документів здійснює оцінку морально-етичних та правових аспектів матеріалів клінічного дослідження та схвалює клінічне випробування або надає мотивовану відмову в схваленні клінічного випробування.

5.6. У ході здійснення оцінки морально-етичних та правових аспектів матеріалів клінічних випробувань Центральна етична комісія одноразово письмово може запитати в заявника додаткові матеріали.

5.7. Про прийняте рішення Центральна етична комісія письмово повідомляє заявнику. У разі несхвалення проведення клінічного випробування лікарського засобу на бажання заявника матеріали повторно подаються для одержання висновку Центральної етичної комісії щодо проведення клінічного випробування.

5.8. Термін розгляду та надання висновку заявнику — не більше 60 календарних днів з дати отримання Центральною етичною комісією повного комплекту документів клінічного випробування.

5.9. Про прийняте рішення Центральна етична комісія направляє письмовий мотивований висновок заявнику та Центру.

5.10. У разі незгоди з висновком Центральної етичної комісії заявник може подати до Центральної етичної комісії апеляцію протягом 30 календарних днів з моменту його одержання. Відповідні матеріали для обґрунтування апеляції мають бути надані заявником до Центральної етичної комісії протягом 30 календарних днів після подання апеляції.

5.11. У процесі дослідження Центральна етична комісія має право проводити моніторування дослідження та періодично розглядати документацію з частотою, що залежить від ступеня ризику, якому піддаються суб’єкти випробування, але не рідше 1 разу на рік.

5.12. Після схвалення клінічного випробування Центральною етичною комісією дослідник надає висновок Центральної етичної комісії, синопсис протоколу та форму інформованої згоди локальній етичній комісії. При цьому локальна етична комісія визнає схвалення клінічного випробування Центральною етичною комісією.

5.13. Локальна етична комісія ЛПЗ має право звернутись до Центральної етичної комісії з обґрунтованою пропозицією щодо перегляду питання про можливість залучення членів дослідницької групи у проведення клінічного дослідження у цьому ЛПЗ.

5.14. Центральна етична комісія розглядає звернення протягом 14 календарних днів з моменту одержання та надає письмове рішення локальній етичній комісії (копію рішення — заявнику та Центру).

6. Проведення клінічного випробування

6.1. Клінічне випробування може бути почате за наявності дозволу (позитивного висновку Центру, затвердженого Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України) та схвалення Центральною етичною комісією проведення випробування і за умови оформлення договірно-правових відносин між усіма юридичними та фізичними особами, залученими до проведення випробувань, у відповідності до діючого законодавства.

6.2. До включення першого пацієнта, кожне клінічне випробування лікарських засобів в Україні вноситься у регістр клінічних випробувань Центру.

6.3. Якщо проведення клінічного випробування потребує ввезення на митну територію України досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів, Центр за поданням заявника готує листи у відповідні митні органи за формою, наведеною у додатку 12 (Форма № 1 та Форма № 2) на підставі Переліку дозволених до застосування лікарських засобів для проведення клінічних випробувань в Україні, затвердженого Наказом МОЗ України.

Якщо проведення клінічного випробування потребує вивезення з митної території України біологічних зразків для лабораторних аналізів, супутніх матеріалів та невикористаних в процесі проведення клінічного випробування досліджуваних лікарських засобів, Центр за поданням заявника готує листи у митні органи відповідно до форми, наведеної у додатку 12 (Форма № 3 та Форма № 4).

6.4. Після початку клінічного випробування (підписана першим пацієнтом інформована згода) відповідно до схваленого протоколу спонсор або його уповноважена особа, яка має відповідні письмово підтверджені повноваження, інформує про це Центр та Центральну етичну комісію, у термін до 10 календарних днів згідно з формою, наведеною в додатку 13.

Разом з інформуванням про початок клінічного випробування до Центру та Центральної етичної комісії спонсор або його уповноважена особа, яка має відповідні письмово підтверджені повноваження, подає офіційне підтвердження страхової компанії, що укладений договір страхування життя та здоров’я пацієнтів (здорових добровольців), які беруть участь у випробування, вступив в закону силу на момент початку дослідження.

У випадку виключення дослідника/ЛПЗ, схваленого Центром та Центральною етичною комісією, спонсор або уповноважена ним особа надає до Центру та Центральної етичної комісії листа довільної форми про прийняте рішення не пізніше 30 календарних днів з моменту його впровадження.

6.5. Протягом клінічного випробування та після його закінчення, у разі необхідності, Центр та Центральна етична комісія можуть запитати в дослідника/спонсора додаткові матеріали стосовно клінічного випробування.

6.6. Дослідник повинен проводити клінічне випробування відповідно до протоколу. Дослідник може відхилитися від протоколу лише у разі необхідності усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує суб’єктам випробування, без попереднього схвалення Центральною етичною комісією та Центром. Таке відхилення від затвердженого протоколу дослідник зобов’язаний задокументувати та пояснити. Опис допущеного відхилення, його причини та, за необхідності, пропозиції щодо внесення поправок до протоколу повинні бути надані спонсору для узгодження.

6.7. Після початку клінічного випробування локальна етична комісія проводить оцінку процедур одержання від досліджуваних інформованої згоди на підставі ознайомлення та її документального оформлення.

7. Зміни та доповнення до раніше схваленого клінічного випробування

7.1. Унесення поправок під час проведення клінічного випробування

7.1.1. При проведенні клінічного випробування до матеріалів клінічного випробування можуть бути внесені зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення розглядаються як поправки, які можуть бути суттєвими або несуттєвими.

7.1.2. Поправки до матеріалів клінічного випробування вважаються суттєвими, якщо вони можуть вплинути: на безпеку або фізичне чи психічне благополуччя пацієнта; на наукову цінність випробування; на проведення випробування або керівництво ним; на якість або безпеку будь-якого досліджуваного лікарського засобу, що застосовується у випробуванні, а також якщо пропонують зміну відповідального дослідника або додатково залучити до випробування нового дослідника/місце проведення дослідження в Україні (у додатку 14 надано приклади аспектів клінічного випробування, щодо яких спонсор може внести суттєві поправки).

7.1.3. Якщо поправки мають суттєвий характер, спонсор повідомляє Центр і Центральну етичну комісію про причини і зміст пропонованих поправок. З цією метою заявник подає до Центру та Центральної етичної комісії: супровідний лист, згідно з додатком 15, що включає підставу для визначення поправок як суттєвих; заяву; витяги зі змінених документів, що містять стару і нову редакцію тексту або нову версію змінених документів, яку можна ідентифікувати за її новим номером і датою; додаткову інформацію, що включає резюме даних (по змозі), оновлену загальну оцінку ризику і користі (по змозі), можливі наслідки для досліджуваних, уже включених у випробування, можливі наслідки для оцінки результатів випробування.

7.1.4. Якщо суттєва поправка відноситься більше ніж до одного протоколу для конкретного досліджуваного лікарського засобу, спонсор може зробити узагальнене повідомлення Центру та Центральній етичній комісії за умови, що в супровідному листі та заяві зазначено перелік всіх протоколів, до яких має стосунок поправка.

7.1.5. Якщо поправки не належать до суттєвих (несуттєві поправки, наприклад, змінюється контактний телефон, змінюється назва заявника або змінюється дослідник у будь-якій країні, крім України, тощо) відповідно до критеріїв, зазначених у підпункті 7.1.2 пункту 7.1, та якщо вони не мають прямого відношення до проведення клінічного випробування в Україні, то такі зміни не підлягають експертизі в Центрі. У цьому випадку заявник надає Центру та Центральній етичній комісії тільки інформаційне повідомлення про внесення несуттєвих поправок у документацію.

7.1.6. Дослідник продовжує клінічне випробування відповідно до внесених поправок тільки в разі, якщо він отримав позитивний висновок Центру щодо пропонованих поправок та схвалення їх Центральною етичною комісією.

7.1.7. Якщо в період проведення випробування відбувається подія, пов’язана з проведенням випробування або розробкою досліджуваного лікарського препарату, яка здатна вплинути на безпеку досліджуваних, спонсор та/або дослідник уживають негайних заходів для забезпечення безпеки досліджуваних. Спонсор негайно сповіщає Центр і Центральну етичну комісію про подію, що відбулася, і заходи, що проводяться для її усунення.

7.2. Проведення експертизи суттєвих поправок у Центрі

7.2.1. Центр надає висновок щодо суттєвих поправок на підставі їх експертизи.

7.2.2. Центр проводить експертизу наданих матеріалів з метою складання обґрунтованого висновку щодо можливості проведення клінічного випробування відповідно до поправок.

Між Центром та заявником укладається договір про проведення експертизи поправок. Оплаті підлягає експертиза змін, викладених у поправках до матеріалів клінічного випробування, що супроводжують заяву.

7.2.3. У ході проведення експертизи поправок з метою складання висновку щодо можливості їх унесення в проведення клінічного випробування Центр може одноразово письмово запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів не надає Центру запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то поправки знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центр письмово повідомляє заявнику. При цьому вартість проведення експертних робіт заявникові не повертається. Надалі, за бажанням заявника, поправки подаються для одержання висновку Центру в установленому порядку.

7.2.4. За результатами проведеної експертизи Центр може надати позитивний висновок щодо поправок або мотивовану відмову в їх затвердженні. Висновок Центру затверджується Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України.

7.2.5. У разі незгоди з Центром щодо відмови в затвердженні поправок заявник може подати апеляцію до Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України відповідно до пункту 4.8 цього Порядку.

7.2.6. Термін проведення експертизи поправок Центром та надання висновку — не більше 30 календарних днів з дати надання заяви та матеріалів у повному обсязі, відповідно до п. 7.1.3. цього Порядку. Термін затвердження висновку Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України — не більше 5 календарних днів.

7.3. Схвалення суттєвих поправок Центральною комісією

7.3.1. Для проведення оцінки поправок заявник подає до Центральної етичної комісії заяву та інформацію згідно з вимогами пункту 7.1.3. пункту 7.1 цього Порядку.

7.3.2. Центральна етична комісія розглядає запропоновані поправки протягом 35 календарних днів з дати отримання повного пакету документів щодо поправки. Про прийняте рішення Центральна етична комісія направляє письмовий мотивований висновок заявнику та Центру.

7.3.3. У ході розгляду запропонованих поправок з метою складання висновку щодо можливості їх унесення в проведення клінічного випробування Центральна етична комісія може одноразово письмово запитати в заявника додаткові матеріали. Час, потрібний для їх підготовки, не входить до терміну проведення експертизи.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів не надає Центральній етичній комісії запитаних додаткових матеріалів або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для їх доопрацювання, то поправки знімаються з розгляду. Про прийняте рішення Центральна етична комісія письмово повідомляє заявнику.

7.3.4. У разі мотивованої відмови у схваленні поправок спонсор відповідним чином переглядає поправки або відмовляється від них. Якщо спонсор отримав мотивовану відмову, він має право повторно надати пропоновані поправки до Центральної етичної комісії з обґрунтуванням у листі потреби схвалення цих поправок.

7.3.5. У разі незгоди з Центральною етичною комісією щодо відмови в затвердженні поправок заявник може подати апеляцію до Центральної етичної комісії відповідно до пункту 5.10 цього Порядку

8. Завершення клінічного випробування

8.1. Спонсор інформує Центр та Центральну етичну комісію про завершення випробування (дата останнього візиту останнього досліджуваного) в Україні протягом 90 календарних днів з моменту його завершення відповідно до форми, наданої в додатку 16.

8.2. У разі проведення міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань спонсор додатково інформує Центр і Центральну етичну комісію про повне завершення випробування в інших країнах.

8.3. У разі дострокового завершення випробування спонсор інформує про це Центр і Центральну етичну комісію протягом 15 календарних днів із зазначенням причин дострокового завершення випробування.

8.4. Спонсор періодично (не рідше 1 разу на рік після початку клінічного випробування або частіше, за вимогою) та у разі завершення дослідження письмово сповіщає Центр та Центральну етичну комісію про стан проведення клінічного випробування відповідно до форми, наведеної в додатку 17.

Дослідник періодично (не рідше 1 разу на рік після початку клінічного випробування або частіше, за вимогою) письмово сповіщає локальну етичну комісію про стан проведення клінічного випробування за тією ж формою.

8.5. Не використані під час клінічного випробування досліджувані лікарські засоби знищуються відповідно до встановленого порядку або повертаються спонсору.

8.6. Спонсор повинен забезпечити підготовку заключного звіту про проведене клінічне випробування структура звіту надана в додатку 18).

Не пізніше 1 року після повного завершення клінічного випробування (при проведенні міжнародних випробувань — завершення випробування у всіх країнах) спонсор надає стислий звіт про клінічне випробування до Центру та Центральної етичної комісії.

9. Повідомлення про побічні явища та реакції

9.1. Повідомлення, що надає дослідник

9.1.1. Під час проведення клінічного випробування дослідник терміново повідомляє спонсору про всі серйозні побічні явища, крім тих, які у протоколі або брошурі дослідника визначені як такі, що не потребують негайного повідомлення. У первинних і наступних повідомленнях досліджувані ідентифікуються за індивідуальними кодовими номерами, що їм були привласнені у дослідженні.

9.1.2. Дослідник повідомляє спонсору також про всі побічні явища та/або відхилення від норми лабораторних показників, визначених у протоколі як критичні для оцінки безпеки, відповідно до вимог до звітності та в терміни, зазначені спонсором у протоколі.

9.1.3. У разі смерті досліджуваного дослідник надає спонсору, Центру і Центральній комісії будь-яку запитану ними додаткову інформацію.

9.2. Повідомлення, що надає спонсор

9.2.1. Спонсор:

а) негайно реєструє і протягом 7 календарних днів з моменту, коли це стало йому відомо, повідомляє Центру та Центральній комісії про всі підозрювані непередбачені серйозні побічні реакції, які стосуються досліджуваного лікарського засобу, що призвели до смерті або являли загрозу для життя. Додаткова інформація надається протягом наступних 8 календарних днів. Вимоги до повідомлення наведені в додатку 19;

б) не пізніше 15 календарних днів повідомляє Центру і Центральній комісії про всі інші підозрювані серйозні непередбачені побічні реакції, які стосуються досліджуваного лікарського засобу, що стали йому відомі;

в) інформує всіх дослідників, що беруть участь у проведенні клінічного випробування даного лікарського засобу, про всі виявлені випадки, які можуть вплинути на безпеку досліджуваних. Інформація може бути зібрана у вигляді переліку підозрюваних серйозних непередбачених побічних реакцій та надаватись періодично в залежності від особливостей клінічного випробування та кількості підозрюваних непередбачених серйозних побічних реакцій, про які стало відомо спонсору;

г) зберігає документацію про всі побічні явища, про які йому повідомляють дослідники.

9.2.2 При проведенні довгострокових клінічних випробувань спонсор надає до Центру та в Центральну комісію письмовий звіт щодо безпеки досліджуваного лікарського засобу на паперовому та електронному носіях не рідше одного разу на рік згідно з вимогами, наведеними в додатку 20 до цього Порядку. При обґрунтованій підозрі на підвищення ризику для досліджуваних Центр та Центральна комісія може зобов’язати спонсора надавати звіт щодо безпеки частіше. Звітний період починається з дати одержання позитивного висновку Центру щодо проведення клінічного випробування.

9.2.3. У разі проведення декількох клінічних випробувань з тим самим досліджуваним лікарським засобом спонсор може надавати до Центру та в Центральну комісію узагальнений звіт щодо безпеки досліджуваного лікарського засобу. Разом зі звітом спонсор у супровідному листі зазначає перелік усіх клінічних випробувань, що проводяться в Україні або за участю України, яких стосується даний звіт. Термін надання щорічного звіту в даному випадку починається з дати одержання позитивного висновку Центру щодо проведення першого з перелічених клінічних випробувань.

9.3. Реєстрація та аналіз повідомлень про підозрювані непередбачені серйозні побічні реакції Центром

9.3.1. Центр реєструє всі випадки непередбачених серйозних побічних реакцій, що стали йому відомі, та проводить їх аналіз.

9.3.2. При підозрі на підвищення ризику для досліджуваних Центр може запросити в спонсора додаткову інформацію щодо безпеки підозрюваного лікарського засобу, яка має бути надана протягом 7 календарних днів.

Якщо спонсор протягом цього терміну не надсилає запитаної інформації або листа з обґрунтуванням термінів, необхідних для її підготовки, Центр може прийняти рішення про тимчасову або повну зупинку даного клінічного випробування, про що письмово сповіщає спонсора та дослідників.

10. Проведення клінічного аудиту випробування лікарського засобу

10.1. Центр може проводити клінічні аудити випробувань лікарських засобів. Клінічний аудит випробування проводиться безкоштовно.

При проведенні клінічного аудиту Центром перевірці підлягають документи, записи, приміщення, устаткування та обладнання, система забезпечення якості та інші ресурси, які можуть зберігатися та знаходитись у лікувально-профілактичних закладах, лабораторіях (в тому числі і фармакокінетичних), в офісах спонсора та/або контрактної дослідницької організації або в інших місцях, які мають відношення до клінічного випробування.

10.2. Щоквартальний план проведення клінічних аудитів та їх результати оприлюднюються на офіційному сайті Центру.

10.3. Клінічний аудит випробування починається не раніше як через 14 календарних днів після надсилання попереднього повідомлення та узгодження з заявником клінічного випробування та з відповідальним дослідником початку його проведення.

У разі, якщо Центр має об’єктивні підстави припускати, що викладені в заяві про одержання висновку Центру умови не виконуються, або якщо Центр має у своєму розпорядженні дані, що ставлять під сумнів безпеку досліджуваних або наукову обґрунтованість клінічного випробування, або дані, які свідчать про фальсифікацію, можливе скорочення терміну між наданням попереднього повідомлення та проведенням клінічного аудиту випробування.

10.4. Клінічний аудит випробування здійснюють фахівці Центру, які ознайомлені з основними принципами розробки лікарських засобів, мають досвід з питань організації та проведення клінічних випробувань і не беруть участі в їх проведенні, а також не залежать від спонсора та дослідників. При цьому фахівці Центру, які проводять клінічний аудит випробування, не повинні виконувати функції, у тому числі за межами Центру, що призводять до конфлікту інтересів.

10.5. За необхідності, до участі в проведенні клінічного аудиту випробування можуть залучатися інші фахівці (відповідно до особливостей протоколу дослідження та мети клінічного аудиту випробування).

10.6. Особи, що проводять клінічний аудит випробування зберігають конфіденційність інформації, яку одержують під час його проведення, у відповідності до діючого законодавства та міжнародних вимог.

10.7. При проведенні клінічного аудиту випробування в місці проведення дослідження обов’язковою умовою є присутність відповідального дослідника, а також можуть бути присутні й представники спонсора.

10.8. За результатами клінічного аудиту випробування складається звіт та висновок, у якому зазначаються зауваження (за наявності) відповідно до їх класифікації, яка наведена у додатку 21 та встановлюються терміни їх усунення. Висновок про проведений клінічний аудит випробування Центр надсилає заявнику та/або відповідальному досліднику клінічного випробування в термін до 30 календарних днів після повного завершення клінічного аудиту випробування.

10.9. У разі виявлених під час проведення клінічного аудиту випробування недоліків, які не можуть вплинути на результати клінічного випробування та не вимагають тимчасової або повної зупинки клінічного випробування, дослідник та/або спонсор мають їх усунути в зазначений у висновку термін. Інформацію про виправлення недоліків дослідник та/або заявник надсилає до Центру.

Якщо виявлені недоліки не були усунені в зазначені терміни та не наданий лист з обґрунтуванням причин затримки виправлення недоліків, то Центр може повністю зупинити проведення клінічного випробування.

10.10. Якщо під час клінічного аудиту випробування були виявлені порушення проведення клінічного випробування та/або недоліки, які можуть вплинути на його результати, то випробування може бути тимчасово зупинене (наприклад невиконання умов, наданих у заяві на проведення клінічного випробування; порушення етичного характеру, тощо).

Про прийняте рішення та про підстави для прийняття рішення щодо тимчасової зупинки клінічного випробування Центр повідомляє заявнику та досліднику.

10.11. Заявник у тижневий термін надає письмову відповідь до Центру. Якщо заявник не надав у цей термін мотивовану відповідь щодо виявлених порушень, можливості та графіка їх усунення, клінічне випробування може бути повністю зупинено.

11. Зупинка клінічного випробування та усунення порушень

11.1. Клінічне випробування може бути зупинене спонсором, дослідником або Центром.

11.2. Якщо спонсор зупинив чи достроково завершив випробування у разі підвищення ризику для здоров’я чи життя досліджуваних, або в разі значних порушень проведення клінічного випробування, або з інших причин, він сповіщає про це дослідників, Центральну комісію та Центр відповідно до підпункту 6.3.3 пункту 6.3 цього Порядку.

11.3. У разі підвищення ризику для здоров’я або життя досліджуваних дослідник повинен зупинити клінічне випробування та сповістити про це Центр, спонсора та Центральну комісію.

11.4. У разі, якщо Центр має об’єктивні підстави припускати, що викладені в заяві про одержання висновку Центру умови не виконуються, або якщо Центр має у своєму розпорядженні дані, що ставлять під сумнів безпеку досліджуваних або наукову обґрунтованість клінічного випробування, або дані, які свідчать про фальсифікацію, він може тимчасово або повністю зупинити клінічне випробування. Про своє рішення та про причини його прийняття Центр сповіщає спонсора, дослідників та відповідну Центральну комісію та оприлюднює на офіційному сайті Центру.

За винятком випадків, коли є неминучий ризик для досліджуваних, до прийняття рішення Центр запитує думку спонсора та/або дослідника. Відповідь на запитувану думку має бути представлена протягом одного тижня.

У разі, якщо Центр має об’єктивні підстави вважати, що спонсор, дослідник або інша залучена до проведення випробування особа не дотримує встановлених обов’язків, Центр може зазначити заходи, які спонсор має запровадити для їх усунення. Установлюється графік виконання цих заходів та зазначається дата, коли спонсор має проінформувати Центр про хід його виконання та завершення. При цьому Центр негайно інформує про ці дії Центральну етичну комісію.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»

В.Т. Чумак


Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.В. Стеців

Додаток 1 до пункту 3.1
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів
клінічних випробувань

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДОСЛІДЖУВАНИХ

1. Загальні положення про захист досліджуваних

1.1. Захист досліджуваних забезпечується шляхом оцінки ризику перед проведенням кожного клінічного випробування на підставі попередніх досліджень, нагляду з боку Етичних комісій та Центру, страхового захисту (див. додаток 10), а також правилами щодо захисту персональних даних.

1.2. Необхідно забезпечити особистий захист пацієнтів. Клінічні випробування необхідно проводити в умовах, які надають досліджуваним якомога вищий рівень захисту. Включати в клінічні дослідження осіб, неспроможних дати свою згоду, наприклад осіб з деменцією, пацієнтів психіатричного профілю та інших, можна тільки тоді, якщо є підстави припускати, що пряма користь для пацієнтів перевищує ризик. Крім того, у цих випадках перед участю у такому клінічному випробуванні необхідна письмова згода законного представника пацієнта, а в разі відсутності законного представника у пацієнтів, які втратили дієздатність унаслідок гострого перебігу тяжкого захворювання — дружини/чоловіка чи близьких родичів (батьки, діти, брати, сестри). В протоколі такого дослідження або в поправці до нього повинна бути описана процедура отримання інформованої згоди пацієнта після того, як в нього буде відновлення свідомості.

1.3. Клінічне випробування може проводитися у разі, якщо:

очікуваний ризик і незручності були зважені стосовно очікуваної користі для даного досліджуваного й інших теперішніх і майбутніх пацієнтів. Клінічне випробування може бути розпочате, тільки якщо Центральна комісія та Центр прийдуть до висновку, що очікувана терапевтична користь і користь для охорони здоров’я виправдують ризик і його можна продовжувати тільки при постійному контролі відповідності цій вимозі;

 • досліджуваний або, якщо він не здатний дати інформовану згоду, його законний представник, а в разі відсутності законного представника у пацієнтів, які втратили дієздатність унаслідок гострого перебігу тяжкого захворювання — дружина/чоловік чи близький родич (батьки, діти, брати, сестри) мав можливість під час розмови з дослідником або іншим членом дослідницької групи зрозуміти мету, ризик і незручності випробування, а також умови, у яких воно буде проводитися, і був інформований про своє право вийти з випробування в будь-який час;
 • права досліджуваного на фізичне і психічне благополуччя, таємницю особистого життя і захист персональних даних забезпечені відповідно до діючих нормативних вимог; досліджуваний або, якщо він не здатний дати інформовану згоду, його законний представник (дружина/чоловік чи близький родич (батьки, діти, брати, сестри) при відсутності законного представника у пацієнтів, які втратили дієздатність унаслідок гострого перебігу тяжкого захворювання) дали письмову згоду, після того як були проінформовані про суть, значимість, значення і ризик клінічного випробування;
 • якщо особа не в змозі читати, то у виняткових випадках може бути дана усна згода в присутності мінімум одного свідка, який засвідчує згоду суб’єкта дослідження в письмовій інформованій згоді; було забезпечено страхування життя та здоров’я пацієнта (здорового добровольця);
 • досліджуваний може без будь-якого для себе збитку припинити участь у випробуванні в будь-який час, відкликавши свою інформовану згоду;
 • були забезпечені страхування або відшкодування на випадок витрат дослідника або спонсора.

1.4. Лікування, що надається досліджуваним, і рішення, прийняті в їхніх інтересах, входять в обов’язки лікаря, що має відповідну кваліфікацію.

1.5. Досліджуваному надана контактна інформація, за якою він зможе одержати подальшу інформацію.

2. Клінічні випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей

Додатково до інших обмежень клінічне випробування за участю малолітніх та неповнолітніх дітей може проводитися тільки, якщо:

 • отримується інформована згода обох батьків або законного представника; згода є передбачуваною волею малолітньої та неповнолітньої дитини і може бути в будь-який момент відкликана без негативних для нього наслідків; малолітнім та неповнолітнім дітям повинна бути надана доступна їх розумінню письмова та усна інформація про дослідження і, якщо досліджуваний спроможний, він особисто підписує та датує форму інформованої згоди. Неповнолітній пацієнт особисто підписує та датує форму інформованої згоди. Дослідником або відповідальним дослідником ураховується явне бажання малолітньої та неповнолітньої дитини, здатної до формування власної думки й оцінки наданої йому інформації;
 • можливості відмовитися від участі в дослідженні або вийти з нього в будь-який час;
 • не використовується ніяких заохочень або фінансових стимулів, крім компенсації; група пацієнтів одержить безпосередню користь від участі у випробуванні і тільки в тому випадку, якщо це випробування необхідне для підтвердження даних, отриманих під час клінічних випробувань на особах, здатних дати інформовану згоду (на дорослих), або для підтвердження даних, отриманих за допомогою інших методів дослідження. Крім того, таке випробування повинне належати до захворювання, від якого страждає малолітня та неповнолітня дитина, або мати такі особливості, що його можна проводити тільки за участю малолітніх та неповнолітніх дітей; клінічні випробування сплановані таким чином, щоб мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ризик іншого походження у залежності від захворювання та його перебігу. Поріг ризику і ступінь дискомфорту, болі чітко визначені і постійно відслідковуються; Центральна комісія, що схвалила протокол, компетентна в області педіатрії або отримала консультативну допомогу з приводу клінічних, етичних і психосоціальних питань в області педіатрії; інтереси пацієнта завжди переважають над інтересами науки і суспільства.

3. Клінічні випробування за участю недієздатних дорослих досліджуваних, які не спроможні самостійно дати інформовану згоду

У разі роботи з досліджуваними, не здатними самостійно дати інформовану згоду, зберігають свою силу усі відповідні вимоги, зазначені для осіб, здатних дати інформовану згоду. Крім цих вимог, включення в клінічне випробування недієздатних дорослих, котрі не дали своєї згоди або не відмовилися її дати перед тим, як втратити дієздатність, допускається у разі, якщо:

 • отримується інформована згода законного представника або дружини/чоловіка чи близьких родичів (батьки, діти, брати, сестри) при відсутності законного представника у пацієнтів, які втратили дієздатність унаслідок гострого перебігу тяжкого захворювання; згода повинна віддзеркалювати волю досліджуваного і може бути в будь-який момент відкликана без негативних для досліджуваного наслідків;
 • особа, яка не здатна самостійно дати законну інформовану згоду, одержує інформацію про випробування, зв’язаний з ним ризик і користь відповідно до своєї здатності усвідомити її;
 • дослідник ураховує ясно виявлене бажання досліджуваного, який здатен скласти власну думку й оцінити надану йому інформацію для того, щоб відмовитися від участі в випробуванні або вийти з нього в будь-який час;
 • не використовується ніяких заохочень або фінансових стимулів, крім компенсації; таке дослідження має значення для підтвердження даних, отриманих у клінічних випробуваннях на особах, здатних самостійно дати інформовану згоду, або отриманих іншими методами дослідження; це дослідження має пряме відношення до небезпечного для життя клінічного стану або стану, що виснажує організм, від якого страждає відповідний недієздатний дорослий; клінічні випробування були сплановані таким чином, щоб мінімізувати біль, дискомфорт, страх і ризик іншого походження у залежності від захворювання і його перебігу. Поріг ризику та ступінь дискомфорту, болю чітко визначені і постійно відслідковуються;
 • Центральна комісія, що схвалила протокол, компетентна у відповідній області медицини або отримала консультацію з приводу клінічних, етичних і психологічних питань у відповідній області медицини; інтереси пацієнта завжди переважають над інтересами науки і суспільства; є підстави очікувати, що застосування досліджуваного лікарського засобу принесе пацієнтові користь, що перевищує ризик або взагалі не має ніякого ризику.

4. Надання інформації пацієнтам (здоровим добровольцям) про клінічне випробування та одержання від них письмової інформованої згоди

1. Особи, яких планується залучити до клінічного випробування, мають отримати достатньо інформації про мету та суть цього випробування. Дослідник (або особа, що ним призначена) ретельно інформує пацієнта (здорового добровольця) або, якщо він не спроможний самостійно дати згоду, його законного представника щодо всіх аспектів випробування.

2. Ні дослідник, ні будь-яка інша особа, що бере участь у проведенні випробування, не повинні примушувати пацієнта (здорового добровольця) або викликати в нього необґрунтовану зацікавленість в участі або продовженні участі в клінічному випробуванні.

3. Усна або письмова інформація про клінічне випробування не повинна містити висловлювань, що змушують пацієнта (здорового добровольця) або його законного представника відмовитись від своїх прав або звільняють дослідника, спонсора випробування або його представника від відповідальності за заподіяну шкоду.

4. Усна інформація та письмові матеріали про клінічне випробування, якщо є така можливість, не повинні містити спеціальних термінів і мають бути зрозумілими пацієнту (здоровому добровольцю) або його законному представнику.

5. Дослідник надає пацієнту (здоровому добровольцю) або його законному представнику достатню кількість часу для ухвалення рішення про участь у випробуванні. Досліджуваний або його законний представник мають одержати вичерпні відповіді на всі питання щодо клінічного випробування.

6. В усній та письмовій інформації, що надається пацієнту (здоровому добровольцю), зазначаються: дослідницький характер випробування; завдання випробування; інформація щодо досліджуваного лікарського засобу та вірогідність залучення до однієї з груп випробування; процедури випробування, включаючи інвазивні методи; обов’язки досліджуваного; незручності для досліджуваного, а також очікуваний ризик; очікувана користь; якщо випробування не носить лікувальний характер, то інформація про це; інші види медикаментозного або немедикаментозного лікування, що можуть бути призначені досліджуваному; компенсація та/або лікування, на які досліджуваний може розраховувати у разі завдання шкоди його здоров’ю під час випробування; розмір виплат досліджуваному, якщо такі передбачені; витрати досліджуваного, якщо такі очікуються, пов’язані з його участю в випробуванні; участь у випробуванні є добровільною, і досліджуваний може відмовитися від неї в будь-який момент без пояснень, без будь-яких санкцій або обмежень прав досліджуваного; визначення, за якими представники Центру, Центральної комісії та спонсора одержують безпосередній доступ до записів у первинній медичній документації досліджуваного для перевірки процедур та/або даних клінічного випробування, не порушуючи при цьому анонімності досліджуваного. Підписуючи форму письмової згоди, досліджуваний або його законний представник дають дозвіл на доступ до цієї документації; відомості про досліджуваного, які зберігатимуться в таємниці; своєчасність ознайомлення досліджуваного або його законного представника з новими відомостями, що можуть вплинути на бажання досліджуваного продовжити участь у випробуванні; список осіб, до яких можна звернутися для одержання додаткової інформації про випробування і права пацієнта (здорового добровольця), а також фахівців, з якими досліджуваний може зв’язатися у разі завдання шкоди його здоров’ю під час випробування; можливі обставини та/або причини, через які участь досліджуваного у випробуванні може бути припинена; передбачувана тривалість участі досліджуваного у випробуванні; приблизне число досліджуваних, що братимуть участь у випробуванні.

7. До початку участі в клінічному випробуванні пацієнт (здоровий доброволець) або його законний представник, а також особа, що відповідальна за отримання письмової інформованої згоди, підписують та власноручно датують 2 екземпляри форми письмової інформованої згоди, 1 екземпляр залишається досліднику, а другий екземпляр — досліджуваному. Обов’язково має бути підкреслено, що згода дана досліджуваним добровільно на підставі одержаної повної інформації про клінічні випробування.

8. Коли до клінічного випробування (терапевтичного або нетерапевтичного) включаються особи, на участь яких обов’язково потрібне погодження їхнього законного представника (наприклад неповнолітні, особи з психічними розладами), ці особи інформуються в межах їх розуміння і, якщо це можливо, власноруч підписують і датують форму інформованої згоди.

9. Перший екземпляр підписаної та датованої форми інформованої згоди зберігаються у дослідника (в архіві медичного закладу, де здійснювалося клінічне випробування) протягом не менше 15 років.

10. До клінічних випробувань, що не передбачають безпосередньої лікувальної користі для досліджуваних (нетерапевтичні дослідження), залучаються тільки ті пацієнти (здорові добровольці), що особисто дають свою письмову згоду та датують її (крім випадків, зазначених у п. 11).

11. До нетерапевтичних досліджень можуть залучатися пацієнти за згодою їхніх законних представників у разі дотримання таких вимог: завдання випробування вимагають залучати пацієнтів, стан яких не дає їм змоги особисто дати згоду на участь; можливий ризик для досліджуваних невисокий; випробування не протизаконне; для включення таких досліджуваних отримується спеціальний письмовий висновок Центральної комісії.

12. Якщо досліджуваний перебуває в критичному та невідкладному стані й від нього неможливо отримати інформовану згоду на участь у випробуванні, то її отримують у законного представника досліджуваного, дружини/чоловіка чи близьких родичів (батьки, діти, брати, сестри) при відсутності законного представника у пацієнтів, які втратили дієздатність унаслідок гострого перебігу тяжкого захворювання, якщо останні при цьому присутні.

Пацієнти, що перебувають у критичному стані, залучаються до клінічного випробування тільки в тих випадках, якщо є медичні показання для застосування досліджуваного лікарського засобу. У таких клінічних випробуваннях стан досліджуваних контролюється ретельніше.

13. Порядок надання інформації про клінічне випробування досліджуваному, а також отримання письмової інформованої згоди від останнього можуть перевірятися Центром, Центральною комісією та спонсором.

14. У разі порушень прав досліджуваного під час проведення клінічного випробування він може звертатися до Центральної комісії та подати оскарження до МОЗ України або безпосередньо до суду.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 2 до пункту 3.4
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів
клінічних випробувань

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИКІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ (ЛПЗ) ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Вимоги до дослідників

1.1. Дослідники, які братимуть участь у клінічному дослідженні, повинні:

 • мати необхідну спеціалізацію в області медицини, в якій буде проводитись дослідження;
 • мати стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років, а відповідальні дослідники — не менше 10 років, кваліфікаційну категорію не нижче першої та/або науковий ступень;
 • бути обізнаними з міжнародними вимогами належної клінічної практики (Good Clinical Practice — GCP) та нормативними вимогами щодо проведення клінічних випробувань в Україні;
 • працювати у тому самому ЛПЗ, де планується проведення клінічного випробування.

1.2. Дослідники, які будуть залучатися до проведення випробувань I фази та/або біоеквівалентності лікарських засобів, крім вимог наведених у пункті 1.1, повинні мати досвід проведення клінічних випробувань, що підтверджується даними, наведеними в професійних автобіографіях.

2. Вимоги до ЛПЗ та місця проведення дослідження

2.1. Загальні вимоги

2.1.1. ЛПЗ, де розташовано місце проведення дослідження, повинен мати акредитаційний сертифікат та ліцензію на медичну практику Міністерства охорони здоров’я України.

2.1.2. У ЛПЗ, де розташовано місце проведення дослідження, повинна бути створена та діяти локальна етична комісія.

2.1.3. При виборі ЛПЗ та місця проведення дослідження необхідно враховувати:

 • можливість залучати необхідну кількість пацієнтів відповідно до профілю клінічного дослідження;
 • можливість спостереження за пацієнтами (здоровими добровольцями) в стаціонарних та/або амбулаторних умовах та, у разі необхідності, надання їм подальшого стаціонарного та/або амбулаторного лікування;
 • наявність сучасного інструментально-діагностичного й лабораторного обстеження пацієнтів (здорових добровольців) або можливість залучати інші установи для проведення необхідного обстеження за наявності договірно-правових відносин про співпрацю відповідно до чинного законодавства;
 • можливість залучати необхідну кількість лікарів до проведення клінічного дослідження.

2.1.4. Гарантувати надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги пацієнтам або здоровим добровольцям у разі виникнення ускладнень під час проведення клінічного випробування та мати діючий блок інтенсивної терапії або реанімаційне відділення в залежності від особливостей клінічного випробування.

2.1.5. У підрозділах ЛПЗ (лабораторія, відділення функціональної діагностики та ін.), які можуть залучатися до проведення клінічних випробувань, повинен регулярно здійснюватись метрологічний контроль відповідного обладнання у термін і порядку, передбачені чинними нормами. Лабораторія, яка залучатиметься до проведення випробувань, повинна мати атестат акредитації.

2.1.6. ЛПЗ, де розташоване місце проведення дослідження, повинен гарантувати умови для зберігання досліджуваних лікарських засобів (відповідно до умов зберігання, зазначених при маркуванні лікарських засобів чи у протоколі дослідження) та документації, яка належить до клінічного дослідження.

2.1.7. ЛПЗ, де розташоване місце проведення дослідження, повинен гарантувати ведення первинної медичної документації відповідно до чинного законодавства (історію хвороби та/або амбулаторну картку тощо).

2.1.8. Документи, які належать до клінічного дослідження, повинні зберігатися (в умовах архіву) не менше ніж 15 років після його завершення.

2.2. Вимоги для проведення клінічних випробувань I фази та встановлення біоеквівалентності лікарських засобів

2.2.1. ЛПЗ, де розташоване місце проведення дослідження I фази та/або біоеквівалентності лікарських засобів, крім вимог, наведених у пункті 2.1. цього додатка, повинен мати:

 • постійно діючий блок інтенсивної терапії або реанімаційне відділення та гарантувати надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги пацієнтам або здоровим добровольцям у разі виникнення ускладнень під час проведення клінічного випробування;
 • окремі палати для досліджуваних пацієнтів (здорових добровольців) та умови, необхідні для цілодобового спостереження за їхнім станом;
 • окрему маніпуляційну, їдальню та санітарну кімнату;
 • умови зберігання біологічних зразків при проведенні клінічних випробувань.

2.2.2. Лабораторія для проведення фармакокінетичних досліджень, яка бере участь у проведенні клінічних випробувань, має відповідати вимогам належної лабораторної практики (Good Laboratory Practice — GLP) або еквівалентним їм, затвердженим у МОЗ.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 3 до пункту 3.8
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів
клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЛПЗ/МІСЦІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА У СПОНСОРА

 

зберігається в архіві (файлі)

Дослідника/ЛПЗ

Спонсора

1. До початку клінічного дослідження:

брошура дослідника, або документ, еквівалентний їй;

Х

Х

підписаний спонсором та дослідником протокол й поправки до нього (якщо такі є);

Х

Х

зразок індивідуальної реєстраційної форми;

Х

Х

матеріали, що надаються пацієнтам (здоровим добровольцям):

– форма письмової інформованої згоди (включаючи необхідні переклади);

– інша письмова інформація для пацієнта (здорового добровольця);

– оголошення про набір досліджуваних, якщо використовуються;

Х

Х

Х

Х

Х

інформація щодо фінансових питань дослідження;

Х

Х

страхове зобов’язання;

Х

(копія страхового сертифікату)

Х

підписаний договір між сторонами:

– дослідником/лікувально-профілактичним закладом і спонсором;

– дослідником/лікувально-профілактичним закладом і контрактною дослідницькою організацією;

– спонсором та контрактною дослідницькою організацією;

Х

Х

Х (якщо потрібно)

Х

Х

датований і документально оформлений висновок Центральної етичної комісії щодо схвалення матеріалів клінічного дослідження;

Х

Х

склад Центральної етичної комісії та локальної етичної комісії;

Х

Х

(якщо потрібно)

підтвердження надання до локальної етичної комісії:

– висновоку Центральної етичної комісії,

– синопсис протоколу,

– форми інформованої згоди.

Х

Х

(якщо потрібно)

висновок Центру щодо проведення клінічного дослідження;

Х

Х

автобіографії дослідників (curriculum vitae) та/або інші документи, що підтверджують їх кваліфікацію;

Х

Х

нормальні значення/границі норм для клінічних/лабораторних/інструментальних тестів/досліджень, передбачених протоколом;

Х

Х

клінічні/лабораторні/інструментальні тести/дослідження: сертифікація або акредитація, або внутрішній і/або зовнішній контроль якості лабораторного обладнання, інші методи верифікації;

Х

Х

зразок етикетки на упаковці досліджуваного лікарського засобу;

 

Х

інструкція щодо поводження з досліджуваним лікарським засобом та необхідними витратними матеріалами (якщо не включена до протоколу або брошури дослідника);

Х

Х

документація щодо постачання досліджуваного лікарського засобу та необхідних витратних матеріалів;

Х

Х

сертифікат аналізу якості досліджуваного лікарського засобу;

 

Х

процедура розкриття рандомізаційного коду при проведенні клінічного випробування сліпим методом;

Х

Х

рандомізаційний список;

 

Х

звіт монітора про попередній візит;

 

Х

звіт монітора про стартовий візит.

Х

Х

2. Під час проведення клінічного дослідження:

нові редакції:

– брошури дослідника,

– протоколу та поправок до нього (якщо такі є),

– індивідуальної реєстраційної форми;

– форми інформованої письмової згоди та письмової інформації для пацієнтів (здорових добровольців),

– оголошень про набір досліджуваних (якщо використовується);

Х

Х

датоване і документально оформлене схвалення Центральною етичною комісією:

– поправки (-ок) до протоколу,

– нової (-их) редакції (-ій):

– форми письмової інформованої згоди та письмової інформації для пацієнтів (здорових добровольців),

– оголошень про набір досліджуваних (якщо використовується),

– результатів періодичного перегляду документації з дослідження;

Х

Х

висновок Центру щодо поправок до протоколу та інших документів;

Х

Х

зміни нормальних значень/границь норм для клінічних/лабораторних/інструментальних тестів/досліджень, передбачених протоколом клінічного дослідження;

Х

Х

автобіографії нових дослідників та/або нових членів дослідницької групи;

Х

Х

зміни в процедурах клінічних/лабораторних/інструментальних тестів/досліджень: сертифікація або акредитація, або внутрішній і/або зовнішній контроль якості, інші методи верифікації;

Х

Х

документація щодо постачання досліджуваного лікарського засобу і потрібних витратних матеріалів;

Х

Х

сертифікати аналізу якості нових серій досліджуваного лікарського засобу;

 

Х

звіти моніторів;

 

Х

переговори/листування, пов’язані з дослідження;

Х

Х

підписані форми письмової інформованої згоди;

Х

 

первинні документи;

Х

 

заповнені, датовані та підписані індивідуальні реєстраційні форми досліджуваних;

Х

(копія)

Х

(оригінал)

реєстрація виправлень в індивідуальних реєстраційних формах;

Х

(копія)

Х

(оригінал)

повідомлення дослідників, що надані спонсору, про серйозні побічні явища та відповідні звіти;

Х

Х

повідомлення про серйозні непередбачувані побічні реакції, які надає спонсор до Центру та до Центральної етичної комісії;

Х

Х

проміжні або річні звіти про стан клінічного випробування, що надаються Центру, Центральній етичній комісії та локальній етичній комісії;

Х

Х

(якщо потрібно)

повідомлення, що надає спонсор досліднику про нову інформацію з безпеки досліджуваного засобу;

Х

Х

журнал скринінгу досліджуваних;

Х

Х

(якщо потрібно)

список ідентифікаційних кодів досліджуваних;

Х

 

журнал реєстрації залучених у випробування досліджуваних;

Х

 

облік досліджуваного лікарського засобу у місці проведення дослідження;

Х

Х

лист зразків підписів;

Х

Х

журнал обліку зразків біологічних рідин/тканин, залишених на збереження (якщо використовується);

Х

Х

3. Після завершення клінічного дослідження:

облік досліджуваного лікарського засобу на місці проведення дослідження;

Х

Х

акт щодо знищення невикористаного досліджуваного лікарського засобу;

Х

(у разі, якщо знищено у місці проведення дослідження)

Х

підсумковий список ідентифікаційних кодів досліджуваних (тільки у дослідника/в лікувально-профілактичному закладі);

Х

 

сертифікат аудиторської перевірки (якщо є);

 

Х

звіт монітора про заключний візит;

 

Х

інформація про призначене лікування і розкриття кодів;

 

Х

звіт про клінічне дослідження.

Х

(якщо потрібно)

Х


 

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 4 до пункту 3.10
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів
клінічних випробувань

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

1. Маркування досліджуваного лікарського засобу має бути таким, аби гарантувати захист досліджуваних та ідентифікувати препарат та випробування, а також сприяти правильному застосуванню препарату.

2. Необхідна інформація викладається українською або російською мовою (додатково інформація може надаватись на іншій мові).

На етикетках міститься така інформація (відсутність будь-якої інформації має бути виправдана, наприклад, використання централізованої електронної рандомізаційної системи. У разі відсутності зовнішньої упаковки ця інформація повинна міститись на внутрішній):

а) найменування, місцезнаходження та номер телефону спонсора, виробника або контрактної дослідницької організації, або дослідника для контактів щодо обміну інформацією про лікарський засіб, клінічні випробування та термінового «розсліплення» (місцезнаходження та номер телефону спонсора, контрактної дослідницької організації або дослідника у відношенні до інформації щодо лікарського засобу, клінічного випробування та розкриття коду в невідкладних випадках може не наноситись на етикетку, якщо передбачається надавати дослідженому пам’ятку або спеціальну картку, яка буде містити цю інформацію, та досліджуваний буде проінструктований постійно мати її при собі).

б) лікарська форма, шлях уведення, кількість одиниць дозування (у разі відкритих випробувань — назва/ідентифікатор та сила дії/активність);

в) серія або кодовий номер для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код випробування, що дозволяє ідентифікувати випробування, місце проведення дослідження, дослідника та спонсора, якщо це не зазначено в іншому місці;

ґ) ідентифікаційний номер досліджуваного/номер призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту;

д) прізвище та ім’я дослідника, якщо воно не міститься у інформації у підпунктах «а» або «г»;

е) вказівки з використання (може бути наведене посилання на листок-вкладиш або інший документ, який призначений для досліджуваного або особи, яка буде вводити препарат);

є) позначка «для клінічних випробувань» або інша відповідна позначка;

ж) умови зберігання;

з) період використання («використати до», термін придатності, дата повторного контролю, що прийнятно), визначений у форматі «місяць/рік» у спосіб, що виключає неоднозначність трактування;

і) позначка «зберігати у недоступному для дітей місці» (за виключенням випадків, коли досліджуваний лікарський засіб призначений для застосування в клінічних випробуваннях, у яких досліджувані не беруть препарат додому).

3. У разі, якщо лікарський засіб буде надаватись досліджуваному або особі, яка його вводить, у первинній упаковці разом із зовнішньою (вони мають зберігатися разом) та на зовнішній упаковці, надана інформація відповідно до п. 2, маркування внутрішньої упаковки (або будь-якого запечатаного дозуючого пристрою, що вміщує первинну упаковку) може включати таку інформацію:

а) найменування спонсора, виробника або контрактної дослідницької організації, або прізвище та ім’я дослідника;

б) лікарську форму, шлях уведення (можна не зазначати для твердих лікарських форм для внутрішнього застосування), кількість одиниць дозування та у разі відкритих випробувань — назву/ідентифікатор та силу дії/активність;

в) серію або кодовий номер для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код випробування, що дозволяє ідентифікувати випробування, місце проведення дослідження, дослідника та спонсора, якщо це не зазначено в іншому місці;

ґ) ідентифікаційний номер досліджуваного/номер призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту.

4. Якщо внутрішня упаковка має форму блістерних упаковок або невеликих одиниць, наприклад, ампули, на яких неможливо розмістити інформацію, зазначену в п. 2, досліджуваний лікарський засіб забезпечується зовнішньою упаковкою, на якій надається повна інформація. При цьому внутрішня упаковка містить таку інформацію:

а) найменування спонсора, виробника або контрактної дослідницької організації, або прізвище та ім’я дослідника;

б) шлях уведення (можна не зазначати для твердих лікарських форм для внутрішнього застосування) та силу дії/активність;

в) серію або кодовий номер для ідентифікації складу та операцій з пакування;

г) посилання на код випробування, що дозволяє ідентифікувати випробування, місце проведення дослідження, дослідника та спонсора, якщо це не зазначено в іншому місці;

ґ) ідентифікаційний номер досліджуваного/номер призначеного лікування та у відповідних випадках номер візиту.

5. При маркуванні можуть використовуватись символи та піктограми для уточнення вищезазначеної інформації. Можна включити також додаткову інформацію, застереження та/або інструкції щодо поводження з препаратом.

6. Допускається спрощене маркування досліджуваних лікарських засобів у разі, якщо вони призначені для клінічних випробувань з такими характеристиками:

 • планування клінічного випробування не потребує здійснення спеціальних процесів виробництва або пакування;
 • клінічне випробування проводиться з лікарськими засобами, які зареєстровані в Україні в установленому порядку;
 • досліджувані мають ті ж самі характеристики, як і показання для застосування, згідно з яким лікарських засіб зареєстровано в Україні.

У цьому випадку маркування оригінальної упаковки доповнюється такою інформацією (але воно не повинно закривати оригінальне маркування):

а) найменування спонсора, виробника або контрактної дослідницької організації, або прізвище та ім’я дослідника;

б) посилання на код випробування, що дозволяє ідентифікувати місце проведення дослідження, дослідника та досліджуваного.

7. У разі, якщо необхідно змінити дату «використати до», на упаковку може бути прикріплена додаткова етикетка, на якій зазначена нова дата «використати до» та повторно зазначений номер серії. Її можна накласти на стару дату «використати до», але не на оригінальний номер серії з причин контролю якості. Ця операція проводиться на відповідним чином ліцензованих виробничих ділянках, але, якщо це обґрунтовано, це може проводитись фармацевтом ЛПЗ, де проводиться дослідження, або під його контролем. Якщо це неможливо, цю операцію може здійснити особа, що проводить моніторинг клінічного випробування, яка пройшла спеціальну підготовку. Ця операція здійснюється відповідно до вимог належної виробничої практики, спеціальних та стандартних операційних процедур або за контрактом (якщо це прийнятно). Проведення цієї операції контролюється ще однією особою. Додаткове маркування відповідним чином документується як в документації клінічного випробування, так і в протоколах серій лікарського засобу.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 5 до пункту 4.1.1
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів
клінічних випробувань

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

до заяви для одержання висновку ДФЦ МОЗ України щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу:

до заяви для одержання схвалення Центральної комісії з питань етики МОЗ України щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу:

«___________________________Заявник _________________________»

надає на експертизу/оцінку морально-етичних та правових аспектів (необхідне підкресліть) матеріали клінічного випробування з метою складання висновку/схвалення (необхідне підкресліть) щодо можливості проведення в Україні клінічного випробування:

«___________________________повна назва клінічного випробування ______________________»

Ідентифікаційний номер протоколу:

Лікарський засіб:

Спонсор:

Інша важлива інформація (якщо є):

_____________________________

(Заявник, що подає заяву до ДФЦ МОЗ України)

_______________________

(П.І.Б. — друкованими літерами, повністю)

__________

(дата)

__________

(підпис)

ЗАЯВА

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОГО ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ

ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Для службового користування Державним фармакологічним центром МОЗ України та Центральною етичною комісією:

Дата одержання заяви:

Дата запиту додаткової інформації:

Підстава для відмови в розгляді заяви:

Дата запиту інформації, необхідної для прийняття зави до розгляду:

  так

ні

Якщо «так», укажіть дату:

Дата прийняття заяви до розгляду:

Дата початку процедури:

Дата одержання додаткової/зміненої інформації:

Позитивний висновок/схвалення:

так

ні

Якщо «так», укажіть дату:

Реєстраційний номер, наданий Державним фармакологічним центром МОЗ України (ДФЦ МОЗ України) або Центральною етичною комісією:

Заповнюється заявником:

Дана форма є загальною для одержання висновку від ДФЦ МОЗ України та Центральної етичної комісії. Відзначте будь ласка відповідну мету нижче.

ЗАЯВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ДФЦ МОЗ УКРАЇНИ_______

ЗАЯВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СХВАЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ______

А. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ

Повна назва випробування:

Кодований номер протоколу (привласнений спонсором), версія і дата (1) :

Номер EudraCT (2)

Назва або скорочена назва випробування (якщо застосовується):

Номер ISRCTN (3) (за наявності):

(1) Для будь-якого перекладу протоколу необхідно вказувати ту саму дату і версію, що зазначені в оригінальному документі.
(2) Надається за наявності.
(3) ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trial Number) — Міжнародний стандартний номер рандомизованого контрольованого клінічного випробування.

B. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПОНСОРА

B1. Спонсор

Найменування організації:

П.І.Б. контактної особи:

Місце знаходження:

Телефон:

Факс:

Адреса електронної пошти:

B2. Офіційний представник спонсора в Україні з метою проведення даного випробування (якщо це не сам спонсор)

Найменування організації:

П.І.Б контактної особи:

Місце знаходження:

Телефон:

Факс:

Адреса електронної пошти:

С. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА (відзначте відповідну клітинку)

С1. Заява до ДФЦ МОЗ України

 

С2. Заява до Центральної етичної комісії

 

– Спонсор

 

– Спонсор

 

– Офіційний представник спонсора

 

– Офіційний представник спонсора

 

– Особа або організація, уповноважені спонсором для подання даної заяви. У цьому випадку вкажіть:

 

– Особа або організація, уповноважені спонсором для подання даної заяви. У цьому випадку вкажіть:

 

– Організацію:

 

– Організацію:

 

– П.І.Б контактної особи:

 

– П.І.Б контактної особи:

 

– Місце знаходження:

 

– Місце знаходження:

 

– Телефон:

 

– Телефон:

 

– Факс:

 

– Факс:

 

– Адресу електронної пошти:

 

– Адресу електронної пошти:

 
   

– Дослідника, відповідального за подання заяви:

 
   

• Дослідника-координатора (для багатоцентрового випробування, за наявності)

 
   

• Відповідального дослідника (для одноцентрового випробування)

 
   

Якщо заяву до Центральної етичної комісії подає дослідник, укажіть:

 
   

-П.І.Б:

 
   

– Місце проживання:

 
   

– Телефон:

 
   

– Факс:

 
   

– Адресу електронної пошти:

 

D. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖУВАНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ (ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ), ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИПРОБУВАННІ: ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ АБО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ПРЕПАРАТ ПОРІВНЯННЯ

У цьому розділі необхідно перед початком проведення процедур, які специфічно пов’язані з клінічним випробуванням (процедури для забезпечення сліпого методу дослідження, пакування та маркування досліджуваного препарату, спеціально розроблені для дослідження), надати інформацію про кожний «нерозфасований препарат», незалежно від того чи є даний препарат тим, що досліджується, чи препаратом порівняння. В розділі Е повинна бути надана інформація, що стосується плацебо (якщо це важливо). Якщо при проведенні випробування планується застосування декількох досліджуваних лікарських засобів, використовуйте додаткові сторінки та надайте кожному досліджуваному лікарському засобу порядковий номер. Інформація повинна бути надана про кожний досліджуваний лікарський засіб; відповідним чином, якщо досліджуваний лікарський засіб є комбінованим, то необхідно надати інформацію про кожну активну субстанцію (діючу речовину), що входить до його складу.

Укажіть, що з перерахованого описано нижче, потім за необхідності повторіть інформацію про кожний пронумерований досліджуваний лікарський засіб, який буде використовуватися у дослідженні (надавайте порядковий номер, починаючи з 1):

Інформація відносно досліджуваного лікарського засобу за номером: (……..)

Лікарський засіб, що буде досліджуватися

Лікарський засіб, що використовується як препарат порівняння

D.1. СТАТУС ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ В КЛІНІЧНОМУ ВИПРОБУВАННІ

D.1(a) Чи є реєстраційне посвідчення на досліджуваний лікарський засіб:

Так

Ні

Якщо «так», укажіть таку інформацію

Торговельна назва (4)

Назва власника реєстр. Посвідчення (4)

Номер реєстр. посвідчення (4)

• в Україні

         

• в іншій країні. Якщо відповідь «так», вкажіть в якій:

         

(4) Ця інформація є в Стислій характеристиці лікарського препарату.

D.1(b) Ситуації, коли на досліджуваний лікарський засіб, що буде використовуватися в клінічному випробуванні, має реєстраційне посвідчення в Україні, але за протоколом можливе застосування у досліджуваних будь-якого бренду досліджуваного лікарського засобу, який має реєстраційне посвідчення в Україні, а також неможливо точно ідентифікувати досліджуваний лікарський засіб до початку клінічного випробування:

Так

Ні

У протоколі — чи вказана фармакотерапія тільки за активною субстанцією?

– якщо «так», то переходьте до розділу D.2

   

У протоколі — схеми фармакотерапії допускають використання різних комбінацій препаратів, які реалізуються на ринку лікарських засобів, що застосовуються на деяких або всіх ЛПЗ

– якщо «так», то переходьте то розділу D.2

   

Препарати, які будуть застосовувати як досліджувані лікарські засоби, указані за належністю до групи класифікаційної системи АТС

– якщо «так», укажіть групу АТС (третього або більш високого рівня, який можна встановити для препарату), використовуючи відповідне поле для прийнятого АТС-коду в розділі D.2 цієї форми555

   

Інші: якщо «так», конкретно вкажіть:

   

Чи були раніше дозволені в Україні клінічні випробування з використанням цього лікарського засобу? Так Ні

Чи був даний досліджуваний лікарський засіб, призначений для застосування за даними показаннями, визначений як препарат для лікування рідкісних захворювань? Так Ні

Якщо «так», то вкажіть номер, привласнений йому як препарату для лікування рідкісних захворювань (5) :

D.2. ОПИС ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Назва лікарського засобу (6) :

_____________________________________________________________

Код лікарського засобу (за наявності) (7) :

_____________________________________________________________

Назва кожної активної субстанції (міжнародна непатентована назва або запропонована міжнародна непатентована назва, якщо є, вкажіть — чи є вона запропонована або затверджена):

_____________________________________________________________

Інші назви кожної активної субстанції (номер за регістром CAS (Реферативної служби по хімії), код(ди), привласнені спонсором, інші описові назви та ін.: укажіть усі відомі):

_____________________________________________________________

АТС-код, якщо офіційно зареєстрований (8) :

_____________________________________________________________

Лікарська форма (використовуйте стандартну термінологію):

_____________________________________________________________

Спосіб застосування (використовуйте стандартну термінологію):

_____________________________________________________________

Сила дії (вкажіть кожну силу дії, що буде використана у випробуванні):

_____________________________________________________________

 • концентрація (числове значення):

_____________________________________________________________

 • одиниця концентрації:

_____________________________________________________________

 • вид концентрації (підкресліть відповідне: «точне числове значення», «діапазон», «більш ніж» або «не більш»):

_____________________________________________________________

(5) Відповідно до Регістра Європейського Співтовариства лікарських препаратів для лікування рідких захворювань (Постанова (EC) № 141/2000) http://pharmacos.eudra.org/F2/register/orphreg.htm або іншого міжнародного регістру (зазначити до якого).
(6) При відсутності торговельної назви необхідно вказати назву, яку використовує спонсор для ідентифікації досліджуваного лікарського препарату в документації клінічного випробування (протоколі, брошурі дослідника й ін.).
(7) При відсутності торговельної назви це код, привласнений спонсором, що є назвою, яка використовується спонсором для ідентифікації препарату в документації з клінічного дослідження. Цей код може застосовуватися у разі комбінацій лікарських засобів або лікарських засобів і засобів медичного призначення.
(8) Зазначено в Стислій характеристиці лікарського препарату.

Тип лікарського засобу:

Досліджуваний лікарський засіб містить активну субстанцію:

 • хімічного походження       Так    Ні
 • біологічного/біотехнологічного походження (9)?       Так    Ні

Цей лікарський засіб є:

1) лікарським засобом, призначеним для генної терапії (9)?       Так    Ні

2) радіофармацевтичним лікарськими засобом?       Так    Ні

3) імунологічним лікарським засобом (9)        Так    Ні

4) лікарським засобом рослинного походження?       Так    Ні

5) гомеопатичним лікарським засобом        Так    Ні

6) лікарським засобом, що містить генетично модифіковані організми (9)?       Так    Ні

Якщо «так», то чи отриманий дозвіл на «обмежене використання або вивільнення в навколишнє середовище» такого препарату?       Так   Ні

 • або видача такого дозволу поки знаходиться на етапі розгляду?       Так    Ні

8) іншим типом лікарського засобу?       Так    Ні

Якщо «так», уточніть яким:


(9) Заповніть також розділи D.3, D.4 або D.5.

D.3. ДОСЛІДЖУВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ БІОЛОГІЧНОГО АБО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Тип лікарського засобу:

 • екстракт       Так    Ні
 • рекомбінантний       Так    Ні
 • містить генетично модифіковані організми       Так    Ні
 • препарат крові або плазми крові       Так    Ні
 • інші       Так    Ні

Якщо інші, то вкажіть:

D.4. ДОСЛІДЖУВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ

Задіяний ген(и):

Генна терапія in vivo:

Генна терапія ex vivo:

Тип лікарського засобу, що використовується для переносу гена

 • Нуклеїнова кислота (наприклад плазмида):       Так    Ні

Якщо «так», уточніть

 • чиста:       Так    Ні
 • у комплексі:       Так    Ні
 • Вірусний переносник:       Так    Ні

Якщо «так», уточніть тип: аденовірус, ретровірус, аденоасоційований вірус, ін.:

 • інші:       Так    Ні

Якщо «інші», уточніть які:

Е. ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО ПЛАЦЕБО (якщо застосовується більше одного — повторювати інформацію для кожного)

Чи використовується плацебо:       Так    Ні

Інформація щодо плацебо під № (………)

Для якого лікарського засобу, що досліджується, використовується плацебо? (укажіть номер(и) досліджуваного засобу з розділу D)

Лікарська форма:

________________________________________________________________________

Спосіб застосування:

________________________________________________________________________

Склад, без урахування активної (их) субстанції (ій):

________________________________________________________________________

 • ідентичний досліджуваному лікарському засобу?       Так   Ні
 • якщо «ні», вкажіть основні інгредієнти:

F. ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЧУ ДІЛЯНКУ, ВІДПОВІДАЛЬНУ ЗА ВИПУСК ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Цей розділ стосується досліджуваного лікарського засобу та препарату порівняння, спеціально підготовлених для використання в клінічному випробуванні (виготовлені, рандомізовані, упаковані, маркіровані). При наявності декількох виробничих ділянок або декількох досліджуваних лікарських засобів, використовуйте додаткові сторінки і вкажіть для кожного досліджуваного лікарського засобу номер, приведений у розділі D або в розділі E (для плацебо) і вкажіть, який засіб випускається на кожній з ділянок.

Хто несе відповідальність за випуск готового до клінічного випробування досліджуваного лікарського засобу (зазначте необхідне):

Дана виробнича ділянка несе відповідальність за випуск наступного досліджуваного лікарського засобу (укажіть номер(и), приведений(і) у розділі D для досліджуваного лікарського засобу і розділі E — для плацебо):

 • Виробник
 • Імпортер
 • Виробник і імпортер
 • Найменування організації:
 • Місце знаходження:
 • Укажіть реєстраційний номер ліцензії виробника або імпортера:

Якщо відсутня ліцензія, укажіть причину:___________________________________

Чи проводилася інспекція даної виробничої ділянки уповноваженими органами        Так    Ні

Якщо «так», укажіть ким та дату останньої інспекції:

G. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПРОБУВАННЯ

Досліджуваний патологічний стан або захворювання

Укажіть патологічний стан (у довільній формі):

________________________________________________________________________

Код відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-10) (10):

Код відповідно до класифікації MedDRA (11):

________________________________________________________________________

Чи є це захворювання рідкісним (12)? Так Ні

________________________________________________________________________

(10) Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я.\

(11) Інформація відповідно до класифікацій МКБ-10 і MedDRA(Медичний словник для уповноважених регуляторних органів) указується на вибір. Якщо є коди обох класифікацій, варто вказати тільки один з них; у такому випадку рекомендується вказувати код за класифікацєю MedRA

(12) Положення, які варто взяти до уваги при розрахунку і звітності щодо поширеності патологічного стану з метою присвоєння статусу препарату, призначеного для лікування рідкісних захворювань: COM/436/01 (www.emea.eu.int/htms/comp/orphaapp.htm).

Мета випробування

Основна мета:

________________________________________________________________________

Вторинні цілі:

________________________________________________________________________

Основні критерії включення (укажіть найважливіші)

________________________________________________________________________

Основні критерії невключення (укажіть найважливіші)

________________________________________________________________________

Первинна(і) кінцева(і) точка(и):

________________________________________________________________________

Діапазон випробування — зазначте все необхідне:

 • Діагностика
 • Профілактика
 • Терапія
 • Безпека
 • Ефективність
 • Фармакокінетика
 • Фармакодинаміка
 • Біоеквівалентність
 • Залежність ефекту від дози
 • Фармакогеноміка
 • Фармакоекономіка
 • Інше

Якщо визначено пункт «інше»,уточніть:

Фармакологічне дослідження за участю людини (фаза I)

Чи є дослідження:

Першим уведенням препарату людині

Дослідженням біоеквівалентності

Порівняльним фармакодинамічним дослідженням

Пошукове терапевтичне дослідження

(фаза II)

Підтвердне терапевтичне дослідження

(фаза III)

Дослідження терапевтичного застосування препарату

(фаза IV)

Порівняльне клінічне випробування (генеричних препаратів)

Інше: укажіть яке:

Дизайн випробування

Рандомизоване:

так

Ні

 

Контрольоване:

так

Ні

Якщо «так», уточніть:

 
 

Відкрите:

так

Ні

Просте сліпе:

так

Ні

Подвійне сліпе:

так

Ні

З паралельними групами:

так

Ні

Перехресне:

так

Ні

Інше:

так

Ні

Якщо «так», уточніть:

Укажіть препарат порівняння:

 

– інший(і) лікарський(і) засіб(и)

  так

Ні

– плацебо

так

Ні

– інше

так

Ні

якщо «інше», уточніть:

 

Одноцентрове (див. також розділ I):

так

Ні

Багатоцентрове (див. також розділ I):

так

Ні

Міжнародне випробування:

так

Ні

Максимальна тривалість лікування досліджуваного відповідно до протоколу випробування:

_____________________________________________________________

Максимально припустима доза досліджуваного лікарського засобу (уточніть: на добу або сумарна доза за час усього випробування):

_____________________________________________________________

Визначення моменту завершення випробування та обґрунтування у випадку, якщо це не є останній візит останнього досліджуваного, що бере участь у випробуванні (13):

_____________________________________________________________

Первинна оцінка тривалості випробування (роки і місяці) (14):

_____________________________________________________________

 • в Україні    роки    місяці
 • у всіх країнах, де проводиться випробування роки місяці

(13) Якщо не зазначено в протоколі.

(14) З моменту включення першого досліджуваного до останнього візиту останнього досліджуваного.

Н. ГРУПИ ДОСЛІДЖУВАНИХ

Віковий діапазон:

Молодше 18 років

Якщо «так», то уточніть:

Дорослі (18–65 років)

Літнього віку(> 65 років)

Внутрішньоутробний

Недоношені немовлята (що народилися на терміни вагітності ? 37 тижнів)

Новонароджені (0–27-й день життя)

Немовлята (28- й день життя — 24 міс)

Діти (2 роки — 11 років)

Інші малолітні (12–16 років)

Неповнолітні (16–18 років)

Стать:

Жіноча

Чоловіча

Групи досліджуваних:

Здорові добровольці        Так    Ні

Пацієнти       Так    Ні

Особливо вразливі групи досліджуваних:

 • жінки дітородного віку       Так    Ні
 • вагітні       Так    Ні
 • годуючи груддю       Так    Ні
 • досліджувані в критичному стані       Так    Ні
 • досліджувані, які не в змозі особисто дати інформовану згоду на участь у дослідженні:       Так    Ні

Якщо «так», то уточніть:

 • інші:       Так    Ні

Якщо «так», то уточніть:______________________________________________

Запланована кількість досліджуваних для включення у випробування:

 • в Україні__________________________________________

Для міжнародного випробування:

 • для всього клінічного випробування___________________________________

Заплановане лікування або нагляд за досліджуваними, що завершили участь у випробуванні (15) (якщо воно відрізняється від передбачуваного стандартного лікування при даному патологічному стані):

Уточніть:_______________________________________________

(15) Якщо раніше не зазначено в протоколі

I. ЗАПРОПОНОВАНІ дослідники та місця проведення дослІдження В УКРАЇНІ

I.1. місця проведення дослідження та відповідальні дослідники:

а) Назва ЛПЗ та місця проведення дослідження:

б) адреса:

Відповідальний дослідник

П.І.Б

Кваліфікація

I.2. Дослідник координатор, якщо є:

П.І.Б_________________________________________________________________

Кваліфікація___________________________________________________________

I.3. Централізовані технічні приміщення, що будуть використовуватись для проведення клінічного випробування (лабораторія або інші технічні приміщення), у яких централізовано будуть вимірюватися або оцінюватися основні критерії оцінки (якщо організацій декілька, то повторно заповніть для усіх)

Організація:___________________________________________________________

П.І.Б контактної особи:_________________________________________________

Місце знаходження:____________________________________________________

Телефон:_____________________________

Обов’язки, що виконуються за субконтрактом:______________________________

I.4. Організації, яким спонсор або його офіційний представник делегував свої обов’язки та функції, пов’язані з проведенням випробування (якщо організацій декілька, то повторно заповніть для всіх)

Чи делегував спонсор або його офіційний представник які-небудь основні або всі свої обов’язки і функції, пов’язані з проведенням випробування, іншій організації або третій стороні?       Так    Ні

Якщо «так», уточніть:__________________________________________________

Організація:__________________________________________________________

П.І.Б контактної особи:________________________________________________

Місце знаходження:__________________________________________________

Телефон:__________________________________

Обов’язки/функції, що виконуються за субпідрядом:_______________________

J. ДФЦ МОЗ УКРАЇНИ/ЦЕНТРАЛЬНА ЕТИЧНА КОМІСІЯ

Якщо дана заява адресована ДФЦ МОЗ України, відзначте клітку «Центральна етична комісія» і вкажіть інформацію, що стосується причетної до випробування Центральної етичної комісії, і навпаки:

ДФЦ МОЗ України___________________________________________________

Центральна етична комісія_____________________________________________

Найменування й місцезнаходження:

Дата подачі документів:

 

Висновок/схвалення:

у процесі розгляду буде запитуватися

видано

Якщо висновок/схвалення видано, вкажіть:

Дату висновку/схвалення:

 

дозволено/схвалено:

 

не дозволено/не схвалено.

 

Якщо не дозволено/не схвалено, то вкажіть:

 

– причини

 

– можливу дату повторної подачі заяви

K. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ФОРМИ ЗАЯВИ

Інформація, необхідна ДФЦ МОЗ України (ДФЦ) та Центральній етичній комісії (ЦЕК) України, відповідно до пункту 4.1 та підпункту 5.2.1 пункта 5.2 цього Порядку

ЦЕК

ДФЦ (16)

 

Супровідний лист

Бланк заяви встановленого зразка

Письмове підтвердження одержання номера EudraCT (при його наявності)

Протокол з усіма поточними виправленнями

Брошура дослідника або еквівалентний документ

Досьє досліджуваного лікарського засобу

Скорочене досьє досліджуваного лікарського засобу (для вивчених лікарських засобів)

Стисла характеристика лікарського засобу (для лікарських засобів, зареєстрованих в Україні)

Індивідуальна реєстраційна форма (крім міжнародних клінічних випробувань)

Копія висновку Центральної етичної комісії (за наявності)

Доручення, видане спонсором з чітко делегованими повноваженнями (у випадку, якщо заявником не є сам спонсор)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ СИТУАЦІЙ

 

Копія дозволу на обмежене використання і передбачене вивільнення в навколишнє середовище генетично модифікованих мікроорганізмів (якщо застосовується і є в наявності)

Інформація для досліджуваних

Лист інформування досліджуваного та форма письмової інформованої згоди

Інша письмова інформація для досліджуваного (щоденник, опитувальники, карти для досліджуваних, тощо, перелічіть відповідне):

 

Заходи щодо набору досліджуваних

Інформація щодо протоколу

Стислий виклад протоколу

 

Експертна оцінка клінічного випробування (якщо є)

 

Етична оцінка випробування, проведена відповідальним дослідником/дослідником-координатором

 

Підписані та датовані поточні версії професійної автобіографії відповідальних дослідників на кожному СЛПЗ

Інформація щодо досліджуваного лікарського засобу

Зразок етикетки з інформацією про препарат доступною мовою

Відповідні дозволи, що поширюються на випробування або препарати, що мають особливі характеристики (якщо є), наприклад, генетично модифіковані мікроорганізми (ГМО), радіофармацевтичні препарати

 

TSE-сертифікат (якщо необхідно)

Сертифікати аналізу досліджуваного лікарського засобу

   

Якщо досліджуваний лікарський препарат виробляється за межами України

Письмове підтвердження, що роботи на виробничій ділянці або об’єкті, який зайнятий у виробництві даного лікарського засобу проводяться з дотриманням принципів Належної виробничої практики з наданням сертифікату GMP або письмової офіційної заяви Уповноваженої особи з якості (виробника).

Якщо досліджуваний лікарський препарат виробляється в Україні

 

Копія ліцензії на виробництво, що вказує сферу застосування даної ліцензії;

 

Відомості щодо місця вироблення лікарського засобу, наданого на клінічні випробування

 

Сертифікат походження лікарського засобу

 

Відомості про технологію виготовлення (виробництва) лікарського засобу та документація, за якою здійснювався контроль виготовлення та якості лікарського засобу;

Письмове підтвердження, що роботи на виробничій ділянці проводяться з дотриманням принципів Належної виробничої практики (GMP) або еквівалентним їм

Документи, що характеризують ЛПЗ, дослідників та місце проведення дослідження:

Заява відповідального дослідника

Інформація про ЛПЗ та місце проведення дослідження

Підписані та датовані поточні версії професійних автобіографій дослідників

Інформація щодо фінансування

Документ, що підтверджує страхування життя та здоров я пацієнтів (здорових добровольців)

Інші документи

(16) Відзначте всі відповідні клітинки для того, щоб вказати інформацію, представлену у відповідну Етичну комісію та ДФЦ МОЗ України.

L. ПІДПИС ЗАЯВНИКА В УКРАЇНІ

Я, що підписався нижче, цим підтверджую/підтверджую від імені спонсора, що (непотрібне закреслити):

 • наведена в цій заявці інформація є правильною;
 • випробування буде проводитися відповідно до протоколу, національного законодавства і принципів належної клінічної практики;
 • вважаю, що є підстави для проведення клінічного випробування;
 • зобов’язуюся повідомити ДФЦ МОЗ України та Центральну етичну комісію про фактичну дату початку випробування (17) відразу після того, як вона стала відома.
 • не пізніше 1 року після закінчення випробування (у всіх країнах при проведенні міжнародних випробувань) я зобов’язуюся подати остаточний звіт за цим випробуванням до ДФЦ МОЗ України і до Центральної етичної комісії

Заявник, що подає заяву до ДФЦ МОЗ України

Дата:

Підпис:

П.І.Б. друкованими літерами:

Заявник, що подає заяву до Центральної етичної комісії

Дата:

Підпис:

П.І.Б. друкованими літерами:

(17) Включення у випробування першого пацієнта в Україні (початком уключення вважається момент, коли пацієнт ставить підпис у формі інформованої письмової згоди)

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України

В.Т. Чумак


Додаток 6 до пункту 4.1.3 Порядку
проведення клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИСВІТЛЕНІ У ПРОТОКОЛІ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Протокол клінічного випробування містить розділи, наведені нижче. Деякі з наведених розділів можуть бути складовою інших документів, на які посилається протокол клінічного випробування, наприклад, на брошуру дослідника.

1 Загальна інформація

1.1 Назва протоколу, ідентифікаційний номер протоколу й дата. У кожній поправці до протоколу також повинні бути зазначені її номер і дата прийняття.

1.2 Назва (ім’я) спонсора та прізвище монітора, а також їх адреси (якщо вони відрізняються).

1.3 Прізвище й посада/звання особи (осіб), уповноваженого(их) підписувати протокол і поправки до протоколу від імені спонсора.

1.4 Прізвище, посада/звання, адреса й номер(и) телефону(ів) експерта спонсора в галузі медицини для цього випробування.

1.5 Прізвище й посада/звання дослідника(ів), відповідального(их) за проведення випробування, а також адреса й номер(и) телефону(ів) місця (місць) проведення дослідження.

1.6 Прізвище, посада/звання, адреса та номер(и) телефону(ів) кваліфікованого лікаря, що несе відповідальність за прийняття всіх рішень медичного характеру в місці проведення дослідження (якщо ця особа не є дослідником).

1.7 Назви й адреси клінічних лабораторій та інших медичних і/або технічних відділень, і/або медичних закладів, що беруть участь у випробуванні.

2 Вихідна інформація

2.1 Назва й опис досліджуваного(их) препарату(ів).

2.2 Резюме результатів доклінічних досліджень, що мають потенційно клінічну значимість, а також результатів клінічних досліджень, важливих для цього випробування.

2.3 Стислий опис відомих і передбачуваних ризиків і користі (за наявності) для людей — суб’єктів випробування.

2.4 Опис і обґрунтування шляху введення, дозування, схеми застосування і тривалості лікування.

2.5 Зазначення того, що це випробування буде проводитися з дотриманням протоколу, правил належної практики і діючих регуляторних вимог.

2.6 Опис досліджуваної популяції.

2.7 Посилання на літературу й дані, що мають відношення до випробування і використані для обґрунтування дослідження.

3 Мета й завдання випробування

Докладний опис мети і завдань випробування.

4 Дизайн випробування

Наукова цілісність дослідження і вірогідність даних, отриманих при випробуванні, багато в чому залежать від дизайну випробування. Опис дизайну випробування має містити:

4.1 Точне зазначення основних та другорядних (якщо є) показників, що визначаються у ході випробування.

4.2 Опис виду/дизайну випробування, що планується (наприклад, подвійний сліпий, плацебо-контрольований, дизайн паралельних груп), та схематичне зображення дизайну, процедур і стадій випробування.

4.3 Опис заходів, що дозволяють знизити/уникнути необ’єктивності, включаючи:

а) рандомізацію;

б) сліпий метод.

4.4 Опис лікування при випробуванні, а також дозування і схеми застосування досліджуваного(их) препарату(ів). Розділ також містить опис лікарської форми, пакування та маркування досліджуваного(их) препарату(ів).

4.5 Передбачувана тривалість участі суб’єктів, опис послідовності й тривалості всіх етапів випробування, включаючи період подальшого спостереження (якщо передбачено).

4.6 Опис «правил зупинки» або «критеріїв припинення» для окремих суб’єктів, усього випробування чи його частин.

4.7 Процедури обліку досліджуваного(их) препарату(ів), включаючи плацебо й препарат(и) порівняння (якщо передбачені).

4.8 Збереження рандомізаційних кодів випробування і процедура розкриття кодів.

4.9 Зазначення всіх даних, які повинні бути внесені безпосередньо в індивідуальну реєстраційну форму (тобто даних, яких раніше не було в письмовому чи електронному вигляді) і повинні розглядатися як первинні дані.

5 Вибір і виключення суб’єктів

5.1 Критерії включення суб’єктів.

5.2 Критерії невключення суб’єктів.

5.3 Критерії виключення суб’єктів (тобто припинення лікування досліджуваним препаратом/лікування в ході випробування), а також процедури, що регламентують:

а) коли і як виключати суб’єктів з випробування/припиняти лікування досліджуваним препаратом;

б) терміни отримання і вигляд даних, які повинні бути зібрані щодо виключених суб’єктів;

в) чи мають бути виключені суб’єкти замінені та яким чином;

г) подальше спостереження виключених суб’єктів, які припинили лікування досліджуваним препаратом/лікування в ході випробування.

6 Лікування суб’єктів випробування

6.1 Призначене лікування із зазначенням назв усіх препаратів, доз, схем застосування, шляху/способу(ів) введення, тривалості лікування, в тому числі періодів подальшого спостереження для суб’єктів кожної групи/підрозділу випробування, які отримують лікування досліджуваним препаратом/лікування в ході випробування.

6.2 Лікарські засоби/способи лікування, які дозволені (включаючи життєво важливі препарати) і не дозволені перед випробуванням і/або в ході дослідження.

6.3 Процедури моніторингу за дотриманням суб’єктами інструкцій щодо лікування.

7 Оцінка ефективності

7.1 Докладний опис показників ефективності.

7.2 Методи й терміни оцінки, реєстрації та аналізу показників ефективності.

8 Оцінка безпеки

8.1 Докладний опис показників безпеки.

8.2 Методи й терміни оцінки, реєстрації та аналізу показників безпеки.

8.3 Вимоги для складання звітів про виявлення побічних явищ та інтеркурентних захворювань, їх реєстрації та повідомлення про них.

8.4 Вид і тривалість спостереження за суб’єктами після виникнення побічних явищ.

9 Статистика

9.1 Опис всіх статистичних методів, які будуть застосовуватися, в тому числі строки будь-яких планованих проміжних аналізів.

9.2 Запланована кількість суб’єктів, що включаються. У разі багатоцентрових випробувань має бути окремо зазначена запланова кількість суб’єктів, що включаються, для кожного місця випробування. Обґрунтування розміру вибірки, включаючи оцінку (чи розрахунки) потужності випробування й клінічне обґрунтування.

9.3 Застосовуваний рівень значимості.

9.4 Критерії припинення випробування.

9.5 Процедура обліку відсутніх, незвичайних і фальсифікованих даних.

9.6 Процедури повідомлення про будь-які відхилення від первинного плану статистичної обробки (всі відхилення від первинного плану статистичної обробки повинні бути описані й обґрунтувані в протоколі та/чи остаточному звіті, залежно від ситуації).

9.7 Вибір суб’єктів, дані про яких будуть включені в аналіз (наприклад, всі рандомізовані суб’єкти; всі суб’єкти, які хоча б один раз отримали дозу досліджуваного препарату; всі включені у випробування суб’єкти; суб’єкти, що піддаються оцінці).

10 Прямий доступ до первинних даних/документів

Спонсор має гарантувати, що в протоколі чи іншій письмовій угоді зазначено, що дослідник/медичний заклад буде дозволяти проводити пов’язані з випробуванням моніторинг, аудити, перевірки з боку експертної ради/незалежного етичного комітету й інспекції з боку регуляторних органів, надаючи при цьому прямий доступ до первинних даних/документів.

11 Контроль якості та забезпечення якості

12 Етика

Опис етичних аспектів, що стосуються випробування.

13 Обробка даних і зберігання документів

14 Фінансування та страхування

Питання фінансування та страхування, якщо вони не розглядаються в окремій угоді.

15 Політика щодо публікацій

Політика щодо публікацій, якщо вона не розглядається в окремій угоді.

16 Додатки

(Примітка. Оскільки протокол і звіт про клінічне випробування/дослідження тісно взаємозв’язані, як важливе джерело додаткової інформації слід використовувати керівництво ICH «Структура та зміст звіту про клінічне випробування»).

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 7 до пункту 4.1.6 Порядку
проведення клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

СТРУКТУРА БРОШУРИ ДОСЛІДНИКА

До складу брошури дослідника входять:

1. Титульна сторінка.

2. Зміст брошури дослідника:

2.1. Зміст (типовий зміст).

2.2. Резюме.

3. Вступ.

4. Фізичні, хімічні й фармацевтичні властивості та склад
лікарської форми.

5. Доклінічні дослідження:

5.1. Експериментальна фармакологія.

5.2. Фармакокінетика і метаболізм досліджуваного лікарського засобу у тварин.

5.3. Токсикологія.

6. Клінічні випробування.

6.1. Фармакокінетика і біотрансформація досліджуваного лікарського засобу в людини.

6.2. Безпека та ефективність.

6.3. Післяреєстраційний досвід.

6.4. Висновок та рекомендації для дослідника.

6.5. Додатки (якщо є).

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 8 до пункту 4.1.7 Порядку
проведення клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ДОСЬЄ ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Досьє на досліджуваний лікарський засіб містить інформацію у обсязі, визначеному відповідними документами, затвердженими МОЗ України за наступними розділами:

Лікарська речовина (для лікарських препаратів, що містять більше однієї лікарської речовини, інформація надається в повному обсязі щодо кожної з них):

 • загальна інформація
 • виробництво
 • характеристика
 • контроль лікарської речовини
 • стандартні зразки або речовини
 • система упаковки/закупорки
 • стабільність

Лікарський препарат:

 • опис і склад лікарського препарату
 • фармацевтична розробка
 • виробництво
 • контроль допоміжних речовин
 • контроль лікарського препарату
 • стандартні зразки і речовини
 • система упаковки/закупорки
 • стабільність

Доповнення:

технічні засоби й устаткування

оцінка безпеки щодо сторонніх мікроорганізмів

нові допоміжні речовини

розчини для відновлення та розчинники

Доклінічні фармакологічні та токсикологічні дані:

 • фармакодинаміка
 • фармакокінетика
 • токсикологія

Дані по клінічному вивченню (якщо проводились):

 • клінічна фармакологія
 • клінічна фармакокінетика
 • вплив на людину
 • оцінка користі та ризику.

Якщо окремі частини документації не включені до матеріалів, то слід у відповідному місці зазначити причину відсутності інформації під відповідним заголовком.

Для лікарських препаратів тваринного походження має бути надана така додаткова інформація:

 • дані щодо виду, віку, раціону тварин, від яких отримана сировина;
 • дані про характер (категорію) тканини, з якої одержується сировина для виробництва лікарського засобу, з точки зору її небезпеки щодо вмісту пріонів;
 • технологічна схема обробки сировини із зазначенням екстрагентів, температурного режиму тощо;
 • методи контролю вихідної сировини, включаючи методи виявлення пріонів у кінцевому продукті (за потреби).
Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 9 до пункту 4.1.17 Порядку
проведення клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ДОКУМЕНТИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД, ДОСЛІДНИКІВ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Заява відповідального дослідника

Я, ____________________ (П.І.Б. — повністю), що працюю ______________________________ (зазначити місце роботи та посаду), прошу дозволити мені приймати участь у клінічному випробуванні:

(зазначити назву клінічного випробування та номер протоколу)

Я ознайомлений з умовами протоколу клінічного випробування та підтверджую, що маю відповідний професійний рівень, необхідний штат кваліфікованих співробітників, можливість залучати інших фахівців, за необхідністю. Крім того, маю необхідні приміщення та устаткування, які будуть використовуватись протягом усього клінічного випробування для проведення його належним чином.

Я ознайомлений з діючими нормативними вимогами України щодо проведення клінічних випробувань, з правилами Належної Клінічної Практики (GCP ІСН) та зобов’язуюсь їх виконувати. Не маю конфлікту інтересів.

Я підтверджую, що клінічне випробування буде розпочате тільки за умови наявності договірно-правових відносин між усіма юридичними та фізичними особами, залученими до проведення випробування, у відповідності до діючого законодавства(*).

(*)при цьому, складовими кошторису таких досліджень передбачаються витрати за утримання приміщень і амортизацію обладнання, на придбання витратних матеріалів, на оплату праці всіх фахівців, які приймають участь у випробуванні, тощо

Я зобов’язуюсь надати всю необхідну інформацію щодо клінічного випробування до локальної комісії з питань етики.

Візи погодження:

1. Керівник спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) (заповнюється обов’язково)

______________________________________

(зазначити посаду керівника та назву ЛПЗ)

_________________

(П.І.Б. — повністю)

__________

(дата)

__________

(підпис)

2. Керівник вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) (заповнюється в разі залучення ВМНЗ)

_____________________________________

(зазначити посаду керівника та назву ВМНЗ)

________________

(П.І.Б. — повністю)

__________

(дата)

__________

(підпис)

Відповідальний дослідник:

(П.І.Б.)________________(підпис) ______________(дата)

Форма 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кодований номер протоколу клінічного випробування:

1. Загальна інформація про ЛПЗ та місце проведення клінічного дослідження:

1.1. Спеціалізований лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ), де планується проведення КВ:

1.2. Адреса ЛПЗ, де розташована КБ:

1.3. П.І.Б керівника ЛПЗ (повністю), телефон, факс, e-mail:

1.4.Місце проведення дослідження (наприклад відділення, відділ тощо) (9):


(9)вказати повну назву відділення, відділу, тощо

1.5. П.І.Б зав. відділенням/відділом (повністю), телефон, факс, e-mail:

1.6. Вкажіть № ліцензії ЛПЗ на медичну практику (копію додати до карти):

1.7. Вкажіть № акредитаційного сертифікату МОЗ України для ЛПЗ (копію додати до карти):

У разі, якщо до проведення КВ залучається кафедра вищого навчального медичного закладу заповніть пп. 1.8–1.13

1.8. Вищий медичний навчальний заклад:

1.9. Адреса вищого медичного навчального закладу:

1.10. П.І.Б ректора (повністю), телефон, факс, e-mail:

1.11. Кафедра вищого медичного навчального закладу:

1.12. П.І.Б зав. кафедрою (повністю), телефон, факс, e-mail:

1.13. Наявність договору про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, де розташована кафедра та термін його дії:

так; ні; термін дії:

2. Персонал дослідження:

2.1. Відповідальний дослідник (10):

П.І.Б (повністю):

посада:

телефон:

факс:

e-mail:

2.2. Члени дослідницької групи, яких планується залучатися для виконання важливих функцій КВ (11):

П.І.Б

Основні плановані обов’язки під час КВ


(10) Додайте СV відповідального дослідника

(11) Додайте СV членів дослідницької групи, які будуть залучатися до КВ

3. Характеристика ЛПЗ, в якому планується проведення КВ:

3.1. Чи проводиться в ЛПЗ лікування пацієнтів з захворюванням відповідним до протоколу КВ: так; ні;

Якщо відповідь «так», зазначте:

можливість стаціонарного лікування пацієнтів, відповідно профілю КВ: так; ні інше:

профіль пацієнтів:

можливість амбулаторного лікування, наявність поліклініки: так ні інше:

можливість лікування пацієнтів в умовах денного стаціонару (за необхідності): так; ні інше:

можливість надання невідкладної допомоги (відділення реанімації/інтенсивної терапії): так; ні; інше:

Якщо відповідь «ні» у вищезазначених пунктах, зазначте, яким чином буде відбуватися спостереження за пацієнтами на весь термін, передбачений протоколом випробування:

_________________________________________________________________

3.2. Зазначте наявність у ЛПЗ:

місця зберігання матеріалів дослідження під час КВ: так; ні; інше:

місця зберігання досліджуваного ЛЗ: так; ні; інше:

місця архівування матеріалів КВ після його завершення: так; ні; інше:

4. Інформація про проведення клінічних випробувань в ЛПЗ на момент заповнення карти (12):

Код (номер) протоколу КВ та фаза

Профіль

пацієнтів

Стан (етап) КВ (планується, триває, завершене), заплановані терміни проведення

Дата та № протоколу засідання ДФЦ МОЗ України, коли затверджено клінічне випробування

5. Лабораторно-інструментальне забезпечення

5.1. Зазначте, які лабораторії будуть залучатися до даного КВ:

№ п/п

Назва лабораторії

5.2. Яке інструментально-діагностичне обладнання буде використовуватися при проведенні КВ відповідно до протоколу:

у ЛПЗ:

в інших установах (13):


(12) вказувати тільки активні на даний момент клінічні дослідження

(13)Якщо планується використовується інструментально-діагностичне обладнання в інших установах, до початку КВ необхідно укласти договір з іншою установою та зберігати його у файлі дослідника.

6. Наявність локальної комісії з питань етики при ЛПЗ (дата створення, № наказу):

7. Інші відомості про діяльність ЛПЗ:

Підпис відповідального дослідника____________________________

П.І.П-б. (повністю)_____________________________________________________

Підпис керівника спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу

___________ _________

(дата, підпис) (П.І.Б.)

МП

Форма 2

ПРОФЕСІЙНА АВТОБІОГРАФІЯ (CV) ДОСЛІДНИКА

1. Прізвище: ____________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________

По батькові: ___________________________________________________________

2. Рік народження: ________________________________

3. Освіта: ______________________________________________________________

3.1. Базова (зазначити назву вищого медичного навчального закладу):____________

_______________________________________________________________________

Дата отримання диплому:__________________________________________________

3.2. Спеціалізація (якщо є, зазначте, за якою спеціальністю):_____________________

3.3. Післядипломна підготовка (інтернатура, ординатура, аспірантура, курси підвищення кваліфікації):

_______________________________________________________________________

3.4. Категорія (якщо є, зазначте, за якою спеціальністю):________________________

4. Місце роботи :

4.1.На теперішній час:____________________________________________________

4.2.За сумісництвом (якщо є):______________________________________________

4.3. Місце знаходження та адреса місця роботи:______________________________

4.4. Контактні телефони:_________________________________________________

Факс:________________________________

e-mail:________________________________

5. Посада: ____________________________________________________________

6. Стаж роботи: _______________________________________________________

загальний: ___________________________________________________________

за спеціальністю: _____________________________________________________

7. Науковий ступінь, вчене звання (якщо є): _____________________________

8. Наукові праці (перелік основних монографій, статей, методичних рекомендацій за профілем клінічного дослідження, що планується проводити):

Назва

Дата

9. Чи приймали участь в семінарах, тренінгах з питань проведення клінічних випробувань, тощо: «так», «ні», якщо «так», то зазначте:

Назва

Місце проведення

Дата

10. Чи приймали Ви участь у клінічних випробуваннях раніше: «так», «ні», якщо «так», то зазначте:

Загальну кількість КВ:_________________________________________________________________

та вкажіть, в яких саме клінічних випробуваннях Ви приймали участь, та які обов’язки виконували:

Фаза випробування

Профіль пацієнтів

Обов’язки під час проведення КВ (головний дослідник, співдослідник, координатор, інше)

Заплановані терміни проведення клінічного випробування

11. Зазначте кількість клінічних випробувань, в яких ви приймаєте участь на теперішній час:

_________________________________________________________________________

12. Інші відомості: ________________________________________________________

____________ ________________

(дата, підпис) (П.І.Б.)

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 10 до пункту 4.1.21 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ОКРЕМІ ВИМОГИ
до страхування життя та здоров’я пацієнтів (здорових добровольців) при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів щодо належного забезпечення етичних принципів у відповідності з чинними положеннями Гельсінкської декларації Всесвітньої Медичної Асоціації та Міжнародного Кодексу Медичної Етики

І. Загальні положення

 • Cтрахова компанія, що уклала договір, повинна мати ліцензію на страхування відповідальності перед третіми особами та належним чином розроблені і затверджені Правила (Особливі умови) страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічних випробувань,
 • страховому захисту підлягають усі особи (кожен пацієнт чи здоровий доброволець), які мають прийняти участь у клінічних випробуваннях і які, у встановленому порядку, підписують інформовану згоду,
 • тривалість періоду дії договору страхування має визначатися особливостями протоколу клінічного випробування та фармакологічними характеристиками лікарського засобу, зокрема, можливою наявністю у нього кумулятивних властивостей, тощо, але, в будь-якому випадку, не може бути меншою тривалості самого дослідження,
 • не допускається дострокове розірвання сторонами договору страхування без узгодження із Центральною комісією з питань етики та Державним фармакологічним центром МОЗ України,
 • розрахунки тарифів страхування мають ґрунтуватися на достовірній статистичній базі щодо побічних реакцій досліджуваного лікарського засобу на попередніх фазах випробувань (за їх наявності) та подібних лікарських засобів щодо інноваційних препаратів і референтних лікарських засобів щодо генериків. При цьому мають бути також враховані такі фактори як походження препарату (біологічного, хімічного), його відношення до груп радіофармацевтичних, біотехнологічних препаратів, гомеопатичних лікарських засобів тощо. Слід звертати увагу на імідж розробника та виробника препарату, їх досвід та стратегію, відгуки спеціалістів. Тарифи страхування повинні також враховувати тривалість випробування та віковий ценз пацієнтів (здорових добровольців), в тому числі участь жінок фертильного віку,
 • при встановленні ліміту відповідальності на одну особу за мінімальну рекомендується сума, не нижча встановленої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2002 р.№ 1535 для авіапасажирів при виконанні польотів у межах України (еквівалент 20 000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку),
 • не допускається застосування франшизи,
 • перелік виключень із страхових випадків має конкретно відповідати предмету договору страхування і не містити будь-яких необґрунтованих обмежень щодо виплати страхового відшкодування при наявності зв’язку між застосуванням лікарського засобу (засобів) згідно протоколу дослідження та завданої шкоди життю та здоров’ю пацієнта (здорового добровольця),
 • не допускається встановлення договором страхування штучних перешкод у виплаті страхового відшкодування шляхом визначення нереальних строків повідомлення страхової компанії про страховий випадок, вимог обов’язкового попереднього підтвердження його та розміру збитків рішенням суду, висновками органів управління охорони здоров’я тощо.

Рекомендованою нормою є наявність у складі страхової компанії, що на законних підставах займається страхуванням клінічних випробувань, кваліфікованого фахівця з вищою медичною освітою, ознайомленого з вимогами GCP.

ІІ. Порядок дій при виникненні в процесі клінічного випробування побічних реакцій, що можуть розцінюватися як страхові випадки

1. При виникненні побічної реакції відповідальний дослідник невідкладно, але не більше ніж протягом 2-х днів, інформує спонсора (контрактну дослідницьку організацію за наявності делегованої спонсором функції співпраці зі страховою компанією).

2. Спонсор (контрактна дослідницька організація за наявності делегованої спонсором функції співпраці зі страховою компанією) протягом 7 календарних днів з моменту, коли це стало відомо, направляє відповідне повідомлення до страхової компанії.

3. Подальші дії спонсора (контрактної дослідницької організації за наявності делегованої спонсором функції співпраці зі страховою компанією), відповідального дослідника та страхової компанії визначаються положеннями чинного законодавства у сфері проведення клінічних випробувань лікарських засобів та страхової діяльності.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 11 до пункту 4.6 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ В УКРАЇНІ

№ з/п

Назва лікарського засобу (1)

Форма випуску

Виробник, країна

Заявник КВ

Термін дозволу до застосування ЛЗ в Україні

Код (номер) протоколу КВ

1.

           

2.

           

3.

           

(1)«Назва лікарського засобу» — включає назву досліджуваного лікарського засобу або код, та/або набори досліджуваних лікарських засобів, та/або плацебо з визначеним дозуванням

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 12 до пункту 6.3 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ФОРМА 1
У ДЕРЖАВНУ МИТНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ

Державний фармакологічний центр МОЗ України підтверджує, що

_____________________________________________________

(представництво, фірма, підприємство, тощо)

здійснює ввезення досліджуваних лікарських засобів дозволених до застосування для проведення клінічних випробувань в Україні на підставі Наказу МОЗ України від «__»_____20__р. № ____:

_______________________________________________________

(походження, фірма — виробник, тощо)

№ з/п

Торговельна назва (міжнародна непатентована назва)

Лікарська форма

Доза

Кількість

1

2

3

4

5

(Розділ 2 включає назву досліджуваного лікарського засобу або код, та/або набори досліджуваних лікарських засобів, та/або плацебо. При ввезенні стандартних зразків чи зразків діючих речовин у розділі 3 «Лікарська форма» наводиться відповідна інформація, а у розділі 4 — відповідні дані, якщо такі є)

Наведені зразки призначені для проведення:

_________________________

(мета ввезення)

Без права реалізації

(При ввезенні досліджуваних лікарських засобів для доклінічних та клінічних випробувань, може наводиться перелік супутніх матеріалів, які використовуються при цих випробуваннях — пробірки, голки, поживні середовища, тест-системи тощо)

Дані досліджувані лікарські засоби не містять наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які перебувають під спеціальним контролем Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

форма 2

Державна митна служба України

Державний фармакологічний центр МОЗ України підтверджує, що

_________________________________________________________

(представництво, фірма, підприємство, тощо)

Здійснює ввезення супутніх матеріалів для проведення клінічного випробування:

__________________________________________________________

(назва протоколу та код)

Схваленого:________________________________________________

(дата та номер протоколу засідання НЕР ДФЦ МОЗ України)

Затвердженого:_____________________________________________

(Дата затвердження Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України)

Наведені матеріали призначені для проведення:

__________________________________________________________

(мета ввезення)

Без права реалізації

Назва супутніх матеріалів

Назва виробника і країна

Кількість

1

2

3

Дані матеріали не містять наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які перебувають під спеціальним контролем Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

форма 3

У ДЕРЖАВНУ МИТНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ

Державний фармакологічний центр МОЗ України підтверджує, що

________________________________________________________

(представництво, фірма, підприємство, тощо)

здійснює вивезення з України невикористаних досліджуваних лікарських засобів, дозволених до застосування для проведення клінічних випробувань в Україні на підставі Наказу МОЗ України від «__»_____20__р. № ____:

________________________________________________________

(походження, фірма — виробник, тощо),

Країна, в яку вивозяться невикористані зразки:_______________________

№ з/п

Торговельна назва (міжнародна непатентована назва)

Лікарська форма

Доза

Кількість

1

2

3

4

5

(Розділ 2 включає назву досліджуваного лікарського засобу або код, та/або набори досліджуваних лікарських засобів, та/або плацебо. При ввезенні стандартних зразків чи зразків діючих речовин у розділі 3 «Лікарська форма» наводиться відповідна інформація, а у розділі 4 — відповідні дані, якщо такі є)

_____________________________________

(назва протоколу та код)

Схваленого:___________________________________________

(дата та номер протоколу засідання НЕР ДФЦ МОЗ України)

Затвердженого:________________________________________

(Дата затвердження Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України)

Дані досліджувані лікарські засоби не містять наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які перебувають під спеціальним контролем Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

форма 4

У Державну митну службу України

ДФЦ МОЗ України дозволяє

_______________________________________________

(представництво, фірма, підприємство, тощо)

Вивезення з України______________________________

________________________________________________

(країна в яку вивозяться лабораторні зразки)

__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

(назва та код протоколу клінічного випробування)

Схваленого:________________________________________

(дата та номер протоколу засідання НЕР ДФЦ МОЗ України)

Затвердженого:_____________________________________

(Дата затвердження Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров`я МОЗ України)

Запланована кількість та перелік лабораторних зразків для вивезення:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дані зразки не є сировиною, компонентами донорської крові, готовим лікарським або діагностичним засобом, не мають комерційної вартості, а також не підлягають продажу і будуть знищені після проведення лабораторних аналізів.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 13 до пункту 6.4 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ

Для службового використання:

Дата отримання:

Реєстраційний номер, наданий Державним фармакологічним центром МОЗ України (ДФЦ МОЗ України):

Центральною етичною комісією:

Заповнюється заявником

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Кодований номер протоколу, привласнений спонсором:_____

Номер EudraCT (за його наявності):_______________________

Повна назва випробування:_____________________________

Висновок ДФЦ МОЗ України надано:

Дата –/–/– (ДД/ММ/РР)

Схвалення Центральною етичною комісією надано:

Дата –/–/– (ДД/ММ/РР)

Назва комісії:__________________________________________

Місце знаходження:____________________________________

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА (відмітьте відповідні пункти)

Повідомлення про початок випробування до ДФЦ МОЗ України Повідомлення про початок випробування до Етичної комісії

– Спонсор

– Спонсор

– Офіційний представник спонсора

– Офіційний представник спонсора

– Особа або організація, уповноважена спонсором для подання даного повідомлення.

  – Особа або організація, уповноважена спонсором для подання даного повідомлення.  

В цьому випадку, укажіть:

У цьому випадку, укажіть:

– Організацію:   – Організацію:  
– П.І.Б. контактної особи:   – П.І.Б. контактної особи:  
– Місце знаходження:   – Місце знаходження:  
– Телефон:   – Телефон:  
– Факс:   – Факс:  
– Адресу електронної пошти:   – Адресу електронної пошти:  
    – Дослідника, відповідального за подання даного повідомлення:
    – Дослідника-координатора (для багатоцентрового випробування)
    – Відповідального дослідника (для одноцентрового випробування)
    Якщо повідомлення подає дослідник, укажіть:  
    – П.І.Б.:  
    – Місце проживання:  
    – Телефон:  
    – Факс:  
    – Адресу електронної пошти:  

Початок випробування в Україні

(ДД/ММ/РР):

Дата включення першого пацієнта в Україні

–/–/–

 

Вкажіть місце проведення дослідження, де був включений перший пацієнт:

Назва:______________________________________________

Місце знаходження:___________________________________

Відповідальний дослідник:_____________________________

Я, що нижче підписався, цим підтверджую/підтверджую від особи спонсора, що надана вище інформація є вірною.

ЗАЯВник, що подає повідомлення про початок випробування до ДФЦ МОЗ України (як це вказано на першій сторінці):

ЗАЯВник, що подає повідомлення про початок випробування до Етичної комісії (як це вказано на першій сторінці):

Дата:

Дата:

Підпис:

Підпис:

П.І.Б. печатними буквами:

П.І.Б. печатними буквами

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 14 до пункту 7.1.2 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПЕРЕЛІК АСПЕКТІВ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ЯКИХ СПОНСОР МОЖЕ ВНЕСТИ СУТТЄВІ ПОПРАВКИ

Описані нижче заголовки розділів є прикладами тих аспектів клінічного випробування, що можуть вимагати внесення змін і, про які саме необхідно повідомляти як про суттєві. Можуть бути й інші аспекти випробування, поправки до яких відповідають критеріям суттєвих.

1. Поправки, пов’язані з протоколом:

 • ціль дослідження;
 • дизайн дослідження;
 • інформована згода;
 • процедура набору пацієнтів;
 • показники ефективності;
 • графік добору проб для лабораторних тестів;
 • додавання або виключення тестів або показників;
 • віковий діапазон досліджуваних;
 • критерії включення;
 • критерії виключення;
 • моніторинг безпеки;
 • тривалість впливу досліджуваного лікарського засобу(ів);
 • поправки дозування досліджуваного лікарського засобу(ів);
 • зміна лікарського препарату порівняння;
 • статистичний аналіз.

2. Поправки, пов’язані з організацією клінічного випробування:

 • зміна відповідального дослідника або залучення нового відповідального дослідника/місця проведення дослідження;
 • зміна кількості досліджуваних в Україні;
 • зміна дослідника-координатора;
 • зміна спонсора або офіційного представника спонсора;
 • зміна контрактної дослідницької організації, відповідальної за виконання важливих завдань у рамках випробування;
 • зміна визначення щодо завершення випробування;

3. Поправки, пов’язані з досліджуваним лікарським засобом.

Поправки даних щодо якості досліджуваного лікарського препарату, що стосуються:

 • поправки назви або коду досліджуваного лікарського засобу;
 • матеріалу первинного пакування*;
 • виробника(ів) діючої речовини*;
 • виробничого процесу діючої речовини*;
 • специфікацій діючої речовини*;
 • виробництва лікарського засобу*;
 • специфікації лікарського засобу*;
 • специфікацій допоміжних речовин у тих випадках, які здатні вплинути на дію лікарського засобу*;
 • терміну зберігання, уключаючи збереження після першого розкриття і розведення*;
 • суттєвих змін складу лікарського засобу*;
 • умов зберігання*;
 • методик досліджень діючої речовини*;
 • методик досліджень лікарського засобу*;
 • методик досліджень нефармакопейних допоміжних речовин*.

4. Поправки даних доклінічних фармакологічних і токсикологічних досліджень у випадках, що стосуються поточних клінічних випробувань (тобто зміна оцінки співвідношення ризик/користь). Наприклад, щодо:

 • результатів нових фармакологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих фармакологічних досліджень;
 • результатів нових токсикологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих токсикологічних досліджень;
 • результатів нових досліджень лікарських взаємодій.

5. Поправки в клінічному випробуванні, а також даних, що відображають досвід застосування препарату людиною, що є важливими для поточних випробувань (тобто зміна оцінки співвідношення ризик/користь). Наприклад, щодо:

 • безпеки, пов’язаної з клінічним випробуванням або досвідом застосування досліджуваного лікарського препарату;
 • результатів нових клінічних фармакологічних досліджень;
 • нової інтерпретації існуючих клінічних фармакологічних досліджень;
 • результатів нових клінічних випробувань;
 • нової інтерпретації існуючих даних клінічних випробувань;
 • нових даних з досвіду застосування досліджуваного лікарського засобу;
 • нова інтерпретація існуючих даних щодо досвіду застосування досліджуваного лікарського засобу.

(*)відповідні поправки надаються тільки до ДФЦ МОЗ України

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 15 до пункту 7.1.3 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

до заяви для одержання висновку ДФЦ МОЗ України щодо суттєвих поправок до матеріалів клінічного випробування:

_________________________________________________________

до заяви для одержання схвалення Центральної комісії з питань етики МОЗ України щодо суттєвих поправок до матеріалів клінічного випробування:

«____________________ Заявник ____________________________»

надає на експертизу/оцінку морально-етичних та правових аспектів (необхідне підкресліть) суттєві поправки до матеріалів клінічного випробування:

«_______повна назва клінічного випробування _______________

Ідентифікаційний номер протоколу:_________________________

Лікарський засіб:________________________________________

Спонсор:______________________________________________

Підстави для визначення поправок, як суттєвих:_____________

Інша важлива інформація (якщо є):__________________________

_____________________________

(Заявник, що подає заяву до ДФЦ МОЗ України)

____________________________

(П.І.Б. — друкованими літерами, повністю)

__________

(дата)

__________

(підпис)

ЗАЯВА ПРО ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОГО ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ ТА СХВАЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ ЕТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ СУТТЄВИХ ПОПРАВОК ДО МАТЕРІАЛІВ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для службового користування:

Дата отримання заяви:

Підстава для відмови в розгляді/негативного висновку:

Є Немає

Якщо «є», укажіть дату:

Дата початку процедури:

Висновок/схвалення:

Так Ні

Дата:

Реєстраційний номер клінічного випробування, наданих Державним фармакологічним центром МОЗ України (ДФЦ МОЗ України):

Етичною комісією

А.Заповнюється заявником:

Ця форма є загальною для одержання висновку з боку ДФЦ МОЗ України й схвалення з боку Центральною етичною комісії. Укажіть, будь ласка, відповідну мету в клітинці нижче.

ЗАЯВА ПРО ОДЕРЖАННЯ ВИСНОВКУ ДФЦ МОЗ УКРАЇНИ:

______________________________________________________

ЗАЯВА ПРО ОДЕРЖАННЯ СХВАЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ ЕТИЧНОЮ КОМІСІЄЮ:

______________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ З МЕТОЮ ІНФОРМУВАННЯ ТІЛЬКИ:

 • ДФЦ МОЗ України
 • Етичну комісію

А1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ (Якщо суттєва поправка відноситься більше ніж до одного протоколу для конкретного досліджуваного лікарського засобу, спонсор може зробити узагальнене повідомлення Центру та Центральній етичній комісії за умови, що в супровідному листі та заяві зазначено перелік всіх протоколів, до яких має стосунок поправка.)

Повна назва клінічного випробування:

Кодований номер протоколу, привласнений спонсором, версія і дата:

Номер EudraCT (за його наявності):

A2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОПРАВКИ

Поправки до «протоколу»

Якщо відзначено даний пункт, то вказати кодований номер поправки, привласнений спонсором, версію і дату

Зміни до «початкової заяви про одержання дозволу»

Якщо відзначено даний пункт, то вказати кодований номер зміни, привласнений спонсором, версію і дату

B. ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПОНСОРА, ЩО ПОДАЄ ДАНУ ЗАЯВУ

B1. Спонсор

Організація:________________________________________________

П.І.Б. контактної особи:______________________________________

Місце знаходження:_________________________________________

Телефон:__________________________________________________

Факс:_____________________________________________________

Адреса електронної пошти:__________________________________

B2. Офіційний представник спонсора в Україні з метою проведення даного клінічного випробування (якщо це не сам спонсор)

Організація:_______________________________________________

П.І.Б контактної особи:______________________________________

Місце знаходження:________________________________________

Телефон:_________________________________________________

Факс:____________________________________________________

Адреса електронної пошти:_________________________________

С. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА (позначте відповідні клітинки)

С1. Заява до ДФЦ МОЗ України   С2. Заява до Центральної етичної комісії  
– Спонсор – Спонсор
– Офіційний представник спонсора – Офіційний представник спонсора
– Особа або організація, уповноважені спонсором для подання даної заяви. У цьому разі, вкажіть: – Особа або організація, уповноважені спонсором для подання даної заяви. У цьому разі, вкажіть:
– Організацію:   – Організацію:  
– П.І.Б контактної особи:   – П.І.Б контактної особи:  
– Місце знаходження :   – Місце знаходження :  
– Телефон:   – Телефон:  
– Факс:   – Факс:  
– Адресу електронної пошти:   – Адресу електронної пошти:  
    – Дослідника, відповідального за подання даної заяви:  
    – Дослідника-координатора (для багатоцентрового випробування)
    – Відповідального дослідника (для одноцентрового випробування)
    Якщо заяву до Центральної етичної комісії подає дослідник, укажіть:  
    – П.І.Б:  
    – Місце проживання:  
    – Телефон:  
    – Факс:  
    – Адресу електронної пошти:  

D. ТИП ПОПРАВОК (позначте відповідну клітинку)

Дані зміни належать переважно до вже прийнятих термінових заходів для забезпечення безпеки

Причини внесення поправки:

 • поправки, пов’язані з безпекою або благополуччям досліджуваного
 • зміни в інтерпретації наукової документації/значення випробування
 • зміни в складі досліджуваного(их) лікарського(их) засобу(ів)
 • зміни в організації проведення або керівництві випробування
 • зміна або включення додаткового місця проведення дослідження/відповідального дослідника(ів), дослідника-координатора
 • зміна спонсора, його офіційного представника, заявника
 • зміни в розподілі основних обов’язків у ході проведення випробування
 • зміни в розподілі основних обов’язків у ході випробування

якщо «так», уточніть:__________________________________________

 • інша зміна

якщо «так», уточніть:__________________________________________

 • інший випадок

якщо «так», уточніть:__________________________________________

Зміст поправки:

 • зміни до інформації у формі заявки
 • поправки до протоколу
 • зміни до інших прикладених документів

якщо «так», уточніть:__________________________________________

 • інший випадок

якщо «так», уточніть:__________________________________________

E. ПРИЧИНИ ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК (одним-двома реченнями)

F. КОРОТКИЙ ОПИС ПОПРАВОК

G. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ПРИКЛАДЕНИХ ДО ЗАЯВИ

Надайте, будь ласка, документи, що стосуються даного повідомлення, та/або (у відповідних випадках) чіткі посилання на інші документи, що вже були надані. Надайте точні посилання на всі зміни в нумерації окремих сторінок та старий і новий варіанти текстів. Позначте відповідну(і) клітинку(и).

Супровідний лист, у якому зазначено тип поправки і причину(и) її (їх) унесення

Короткий виклад суті внесеної поправки

Перелік змінених документів (ідентифікація, версія, дата)

Якщо може бути застосовано, сторінки зі старим і новим формулюваннями

Додаткова інформація

Якщо може бути застосовано, нову версію файла у форматі Word і копію первинної форми заявки з відзначеними зміненими даними

ПІДПИС І ІМ’Я ЗАЯВНИКА В УКРАЇНІ

Я, що підписався нижче, цим підтверджую/підтверджую від імені спонсора, що (непотрібне закреслити):

 • наведена в цій заявці інформація є правильною;
 • випробування буде проводитися відповідно до протоколу, національного законодавства і принципів належної клінічної практики;
 • – вважаю, що є підстави для впровадження пропонованих змін.

ЗАЯВНИК, що подає дану заяву до ДФЦ МОЗ України (як зазначено в розділі С1):

ЗАЯВНИК, що подає дану заяву до Центральної етичної комісії (як зазначено в розділі С2):

Дата:

Дата:

Підпис:

Підпис:

П.І.Б друкованими літерами:

П.І.Б друкованими літерами:

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 16 до пункту 8.1 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для службового використання:

Дата отримання:

Реєстраційний номер, наданий Державним фармакологічним центром МОЗ України (ДФЦ МОЗ України):

Центральною етичною комісією:

Локальною етичною комісією:

Заповнюється заявником

Ідентифікація клінічного випробування

Кодований номер протоколу, привласнений спонсором:

________________________________________________

Номер EudraCT (за його наявності):

________________________________________________

Повна назва клінічного випробування:_______________

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЯВНИКА (відмітьте відповідні пункти)

Повідомлення про завершення випробування до ДФЦ МОЗ України
Повідомлення про завершення випробування до Етичної комісії

– Спонсор

– Спонсор

– Офіційний представник спонсора

– Офіційний представник спонсора

– Особа або організація, уповноважена спонсором для подання даного повідомлення.

  – Особа або організація, уповноважена спонсором для подання даного повідомлення.  

В цьому випадку, укажіть:

У цьому випадку, укажіть:

– Організацію:   – Організацію:  
– П.І.Б. контактної особи:   – П.І.Б. контактної особи:  
– Місце знаходження:   – Місце знаходження:  
– Телефон:   – Телефон:  
– Факс:   – Факс:  
– Адресу електронної пошти:   – Адресу електронної пошти:  
    – Дослідника, відповідального за подання даного повідомлення:
    – Дослідника-координатора (для багатоцентрового випробування)
    – Відповідального дослідника (для одноцентрового випробування)
    Якщо повідомлення подає дослідник, укажіть:  
    – П.І.Б.:  
    – Місце проживання:  
    – Телефон:  
    – Факс:  
    – Адресу електронної пошти:  

Завершення випробування

Дата завершення випробування (ДД/ММ/РР):

– Це завершення випробування тільки в Україні?

Так

Ні

–/–/–

– Це завершення всього випробування у всіх країнах, де воно проводилося?

Так

Ні

–/–/–

Чи є дане завершення клінічного випробування достроковим?

Так

Ні

 
       

Якщо «так», заповніть відповідні поля:

     

• Яка(і) причина(и) дострокового завершення випробування:

     

– безпека

Так

Ні

 

– низька ефективність

Так

Ні

 

– випробування не почалося

Так

Ні

 

– інше

Так

Ні

 

Якщо «так», уточніть:

     

Число пацієнтів, які продовжують отримувати терапію до моменту дострокового завершення в Україні:

____________________________________________

• Стисло опишіть у додатку (у довільній формі):

 • обґрунтування дострокового завершення клінічного випробування
 • передбачуване спостереження пацієнтів, що отримують терапію в момент тимчасового призупинення випробування або його дострокового завершення
 • вплив дострокового завершення випробування на оцінку результатів випробування та загальну оцінку ризиків та очікуваної користі від застосування досліджуваного лікарського засобу

Я, що нижче підписався, цим підтверджую/підтверджую від особи спонсора, що надана вище інформація є вірною

Заявник, що подає повідомлення про завершення випробування до ДФЦ МОЗ України:

Дата: Підпис: П.І.Б. друкованими літерами:

Заявник, що подає повідомлення про завершення випробування до Центральної етичної комісії:

Дата: Підпис: П.І.Б. друкованими літерами:

Дослідник, що подає повідомлення про завершення випробування до локальної етичної комісії:

Дата: Підпис: П.І.Б. друкованими літерами:

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 17 до пункту 8.4 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ
ПРО СТАН ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ в Україні

Направляється до:

Державного Фармакологічного Центру*__

Центральної етичної комісії*__

Локальної комісії з питань етики**__


(*)надає спонсор

(**)дослідник надає інформацію до локальної етичної комісії ЛПЗ про стан проведення дослідження в даному ЛПЗ

1. Інформація про клінічне випробування (КВ)

Кодований номер протоколу, привласнений спонсором:

Фаза дослідження:

Повна назва випробування:

Спонсор випробування:

Офіційний представник спонсора в Україні з метою проведення даного випробування (назва, П.І.Б. контактної особи, телефон, факс, адреса електронної пошти):

Дозвіл ДФЦ МОЗ України надано (дата (дд/мм/рр) та номер протоколу засідання):

Схвалення Центральної комісії з питань етики надано (дата (дд/мм/рр) та номер протоколу засідання):

Якщо в КВ вносилися суттєві поправки, надайте інформацію по кожній з них (номер, дата, дозвіл ДФЦ та схвалення ЦЕК):

2. Дати початку та завершення КВ

Чи почалося випробування в Україні ТАК НІ

Якщо «НІ», то з яких причин:__

Якщо «ТАК», то:

Дата включення першого пацієнта (здорового добровольця) (1) в Україні (дд/мм/рр)

Дата включення останнього пацієнта (здорового добровольця) (1) в Україні (дд/мм/рр)

Дата завершення (2) випробування в Україні (дд/мм/рр)


(1) Дата підписання його інформованої згоди

(2)Дата завершення випробування або планованого завершення для поточних випробувань, якщо ця дата змінилася з моменту подачі заяви

3. Інформація про місця проведення дослідження, заявлені для проведення даного клінічного випробування в Україні:

Номер місця проведення дослідження, привласнений спонсором

Ідентифікація місця проведення дослідження (назва, місцезнаходження, відповідальний дослідник)

Статус:

(1) ініційована та набраний хоча б один пацієнт;

(2) ініційована, але не набраний жоден пацієнт;

(3) в резерві/чекає ініціації;

(4) вилучена/вибула/закрита без ініціації

(5) вилучена/вибула/закрита після ініціації

4. Інформація про досліджуваних в Україні:

Номер місця проведення дослідження, привласнений спонсором

Кількість досліджуваних в місці проведення дослідження:

Скриновано

Рандомізовано

Продовжують дослідження

Завершили дослідження

Вибуло(*)

(*) Для досліджуваних, що вибули, вкажіть причини: (1) — відкликання згоди пацієнтом; (2) — безпека; (3) — низька ефективність; (4) — інші причини

5. Інформація щодо підозрюваних серйозних непередбачуваних побічних реакцій в Україні:

Номер місця проведення дослідження, привласнений спонсором

Підозрювані серйозні непередбачувані побічні реакції:

(Інформація повинна містити щонайменше:код досліджуваного, код випадку, дати початку та завершення, діагноз, наслідки)

6. Інформація щодо суттєвих відхилень(*) від протоколу клінічного випробування в Україні:

Номер місця проведення дослідження, привласнений спонсором

Суттєві відхилення від протоколу дослідження:

(Інформація повинна містити щонайменше: короткий опис суті відхилення, дату, код досліджуваного, наслідки/вжиті заходи)

   

(*) Обов’язковими для звітування є всі суттєві відхилення, які стосуються безпеки досліджуваних.

7. Інша важлива інформація (за наявності)

8. Інформація про особу, що подає звіт (П.І.Б., організація, посада, контактний телефон):

9. Дата складання звіту, підпис:

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 18 до пункту 8.6 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО КЛІНІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Структура звіту про клінічне випробування є узагальненою. Вона придатна для опису випробування будь-якого терапевтичного, профілактичного або діагностичного засобу, проведеного на пацієнтах (здорових добровольцях), у якій зібрано клінічний та статистичний опис, аналіз даних, які супроводжуються таблицями і малюнками в основному тексті або після нього. Крім того, у додатках надаються відомості про досліджуваних та детальна статистична інформація. Основні принципи складання звіту та його структуру можна використовувати для різних видів випробувань (наприклад клініко-фармакологічні випробування). Рекомендовано до структури звіту включати такі позиції.

1. Титульна сторінка

Назва звіту; назва лікарського засобу; ідентифікація випробування; якщо не зазначено в назві, стислий опис дизайну, порівняння, тривалість випробування, дозування лікарського засобу і контингент досліджуваних; назва спонсора; ідентифікація протоколу; вид/фаза; дата початку, дата закінчення випробування; положення, яке доводить, що випробування виконано відповідно до GCP (якщо виконувалось); дата звіту. Прізвище відповідального або дослідника-координатора, або відповідального представника спонсора.

2. Резюме (стислого опису клінічного випробування з числовими даними для ілюстрації результатів).

3. Зміст звіту (уключаючи перелік і розташування додатків, таблиць ІРФ)

4. Перелік скорочень і визначення термінів.

5. Етичні питання.

6. Дослідники та адміністративна структура випробування (назва, місцезнаходження, контактний телефон).

7. Вступ.

8. Мета випробування.

9. План випробування.

9.1. Загальний план (дизайн) і план-опис випробування; схематичне зображення етапів і процедур випробування.

9.2. Обґрунтування плану (дизайну) випробування, у тому числі вибір контрольних груп.

9.3. Вибір популяції, що вивчається:

 • критерії включення;
 • критерії невключення;
 • виключення досліджуваних з випробувань або аналізів.

9.4. Лікування:

 • призначене лікування;
 • ідентифікація лікарських засобів, що досліджуються;
 • методи розподілу досліджуваних за групами (рандомізація);
 • вибір доз для вивчення;
 • вибір доз й часу прийому лікарського засобу для кожного досліджуваного;
 • «сліпий» метод (якщо використовується);
 • попередня і супутня терапія;
 • дотримання досліджуваним режиму лікування.

9.5. Дані щодо ефективності та безпеки (оцінка й графік визначення показників ефективності й безпеки).

9.6. Дані щодо гарантії якості (сертифікат аудиту, якщо проводився).

9.7. Заплановані в протоколі статистичні методи.

9.8. Зміни щодо запланованого проведення випробування або аналізу.

10. Інформація щодо досліджуваних.

10.1. Розподіл досліджуваних.

10.2. Відхилення від протоколу.

11. Оцінка ефективності.

11.1. Ряди даних, які аналізуються.

11.2. Демографічні та/чи інші вихідні характеристики.

11.3. Показники щодо дотримання досліджуваними режиму лікування.

11.4. Результати оцінки ефективності та складання таблиць даних на кожного пацієнта:

 • аналіз ефективності;
 • статистичні/аналітичні питання;
 • надання індивідуальних даних реакції досліджуваних на лікування у таблицях;
 • доза, концентрація лікарського засобу та їх взаємозв’язок з реакцією пацієнта на лікарський засіб;
 • взаємодія: ліки — ліки, ліки — хвороба (якщо вивчалась);
 • висновки щодо ефективності.

12. Визначення безпеки.

12.1. Побічні явища:

 • стисле резюме щодо побічних явищ;
 • надання інформації щодо побічних явищ;
 • аналіз побічних явищ;
 • перелік побічних явищ, які спостерігались у кожного пацієнта.

12.2. Смерть, інші серйозні побічні явища, а також серйозні побічні реакції.

12.3. Оцінка клініко-лабораторних показників:

 • перелік індивідуальних лабораторних показників досліджуваних і значення кожного патологічно зміненого лабораторного показника;
 • оцінка кожного показника лабораторних досліджень;
 • лабораторні значення за весь період дослідження;
 • індивідуальні зміни показників у хворих;
 • індивідуальні клінічно значимі патологічні відхилення показників.

12.4. Параметри життєво важливих функцій організму, дані об’єктивного дослідження та інша інформація обстеження, яка стосується питань безпеки.

12.5. Висновки щодо безпеки.

13. Обговорення та узагальнені висновки.

14. Таблиці, малюнки, графіки, на які дані посилання, але які не ввійшли до тексту.

14.1. Демографічні дані (зведені малюнки, таблиці).

14.2. Дані щодо ефективності (зведені малюнки, таблиці).

14.3. Дані щодо безпеки (зведені малюнки, таблиці):

 • надання даних про побічні явища;
 • перелік випадків щодо серйозних побічних явищ;
 • опис випадків тяжких побічних явищ;
 • перелік патологічно змінених показників лабораторних досліджень (на кожного досліджуваного).

15. Список літератури.

16. Додатки.

16.1. Інформація щодо випробування:

 • протокол та поправки до протоколу;
 • зразок індивідуальної реєстраційної форми;
 • сторінки із зазначенням етичних моментів та висновок комісії з питань етики, зразки письмової інформації для пацієнтів і форми інформованої згоди;
 • перелік та характеристики дослідників та інших відповідальних осіб;
 • підписи відповідального дослідника або керівника клінічного випробування;
 • аналітична документація — сертифікати аналізу лікарського засобу, що досліджується;
 • схема рандомізації та коди (ідентифікація пацієнтів та призначене лікування);
 • сертифікати аудиту (якщо проводилися);
 • документація щодо статистичних методів;
 • документація щодо лабораторної стандартизації методів і забезпечення якості процедур, якщо застосовувались;
 • публікації, що базуються на випробуванні;
 • важливі публікації, на які посилаються у даному звіті.

16.2. Перелік даних щодо досліджуваних:

 • досліджувані, які вибули з випробування;
 • відхилення від протоколу;
 • досліджувані, яких виключено з аналізу ефективності;
 • демографічні дані;
 • дотримання режиму лікування та/або дані з концентрації лікарського засобу (якщо є);
 • індивідуальні дані щодо ефективності;
 • перелік побічних явищ (на кожного з досліджуваних);
 • перелік індивідуальних показників лабораторних досліджень у досліджуваних, якщо вимагає Центр.
 • 16.3. Індивідуальні реєстраційні форми (далі — ІРФ):
 • ІРФ на випадки смерті, інших серйозних побічних явищ та випадкам виведення з дослідження у зв’язку з розвитком побічних явищ;
 • інші ІРФ, подані на розгляд.

16.4. Перелік даних на кожного досліджуваного.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 19 до пункту 9.2.1 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРЮВАНУ НЕПЕРЕДБАЧЕНУ СЕРЙОЗНУ ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ

1. Ідентифікація клінічного випробування

Ідентифікація клінічного випробування (номер протоколу спонсора, за наявності — номер EudraCT).

2. Інформація про досліджуваного

2.1. Ідентифікаційний номер досліджуваного.

2.2. Ініціали.

2.3. Стать.

2.4. Вік та/або дата народження.

2.5. Вага.

2.6. Зріст.

3. Інформація про підозрюваний лікарський засіб

3.1. Назва досліджуваного лікарського засобу (або торговельна/брендова назва).

3.2. Міжнародна непатентована назва.

3.3. Номер серії.

3.4. Покази для призначення або вивчення.

3.5. Лікарська форма, дозування.

3.6. Добова доза та режим призначення.

3.7. Спосіб призначення.

3.8. Дата та час початку терапії.

3.9. Дата та час припинення терапії або тривалість терапії.

3.10. Розкриття маскування: так/ні/не застосовувалось, результати:

 • оцінка причинно-наслідкового зв’язку, що надана дослідником;
 • оцінка причинно-наслідкового зв’язку, що надана спонсором;
 • коментарі, якщо необхідно (наприклад, якщо оцінка спонсора зв’язку з серйозною побічною реакцією не збігається з оцінкою дослідника, підозра, що супутні лікарські засоби відіграють роль у розвитку реакції безпосередньо або в наслідок взаємодії).

4. Супутнє лікування

Для супутніх лікарських засобів (враховуючи безрецептурні лікарські засоби) та немедикаментозних засобів лікування надається та ж сама інформація, що і для досліджуваного лікарського засобу, враховуючи виробника, якщо відомо.

5. Інформація про підозрювану серйозну непередбачену побічну реакцію

5.1. Повний опис реакції.

5.2. Дата та час початку реакції.

5.3. Дата та час припинення або тривалість реакції.

5.4. Інформація про відміну та повторне призначення підозрюваного лікарського засобу.

5.5. Місце розвитку реакції (клініка, поліклініка, вдома тощо).

5.6. Наслідок: інформація про видужання або будь-які наслідки, будь-які проведені специфічні тести та/або лікування та їх результати.

У разі летального кінця — причина смерті та коментарі щодо можливого причинно-наслідкового зв’язку з досліджуваним лікарським засобом.

5.7. Будь-яка інша інформація, що може бути корисна для оцінки підозрюваної серйозної непередбаченої побічної реакції (супутні захворювання, алергологічний анамнез, алкогольна залежність тощо).

6. Дані про особу, що надала первинну інформацію

6.1. П.І.Б.

6.2. Місце знаходження.

6.3. Номер телефону.

6.4. Професія (фах).

7. Інформація про спонсора/заявника та адміністративні дані

7.1. Дата даного повідомлення.

7.2. Джерело інформації: клінічне випробування (надати повну назву клінічного випробування, якщо воно не проводиться в Україні), література (надати копію), спонтанні повідомлення, тощо.

7.3. Дата отримання повідомлення спонсором/заявником.

7.4. Країна, де виникла реакція.

7.5. Тип повідомлення (первинне, додаткове).

7.6. Назва та місцезнаходження спонсора (заявника)/виробника/компанії.

7.7. Назва, місцезнаходження, номер телефону та факсу контактної особи, відповідальної за подання інформації про побічні реакції у спонсора/заявника.

7.8. Ідентифікаційний номер серйозної непередбаченої побічної реакції, наданий спонсором/заявником (номер має бути єдиним для первинного та наступних повідомлень про один і той самий випадок).

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 20 до пункту 9.2.2 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ ЩОДО БЕЗПЕКИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

Щорічний звіт щодо безпеки досліджуваного лікарського засобу складається з трьох частин:

1. Аналіз безпеки

Спонсор забезпечує стислий аналіз ості та оцінку співвідношення ризик/користь щодо КВ.

Спонсор має подати в звіті інформацію, щодо змін з безпеки досліджуваного лікарського засобу, враховуючи дані про інше лікування, що використовувалось в КВ та дані, пов’язані з процедурами лікування.

Інформувати щодо будь-якої нової інформації з безпеки, внесеної до брошури дослідника чи загальної характеристики досліджуваного лікарського засобу протягом періоду звіту. (Подавати всю оновлену інформацію, що стосувалась всіх даних з безпеки не наведених в БД на початку звітного періоду).

У підсумку надати рекомендації та інформацію про те які заходи були вжиті для усунення ризиків та можливих несприятливих наслідків дії ЛЗ.

Спонсор звертає увагу на наступні пункти:

 • Залежність побічної реакції від дози, тривалості, часу лікування.
 • Відновлення стану пацієнту після відміни чи тимчасового припинення лікування.
 • Докази попередньої токсичності ЛЗ для пацієнтів.
 • Підвищена частота випадків токсичності.
 • Передозування ЛЗ і його лікування.
 • Взаємодія лікарських засобів та інші пов’язані з нею ризики.
 • Специфічні зміни безпеки, по відношенню до особливої популяції пацієнтів (люди похилого віку, діти, інші групи ризику).
 • Позитивні чи негативні дані застосування у вагітних та під час лактації.
 • Зловживання.
 • Ризики, виникнення яких пов’язане з дослідними та діагностичними процедурами.
 • Ризики, що можуть бути пов’язані з недостатньою якістю досліджуваного лікарського засобу.
 • Звертати увагу на всі дані з безпеки та ефективності лікарського засобу, отримані з неклінічних досліджень.

Додатково мають бути запропоновані засоби попередження та мінімізації ризиків, пропозиції з внесення нової інформації з безпеки до інформованої згоди пацієнтів, брошури дослідника тощо.

2. Перелік всіх підозрюваних побічних реакцій, що були виявлені під час даного КВ має містити наступну інформацію по кожному випадку:

 • Код КВ.
 • Номер пацієнта в КВ.
 • Номер випадку.
 • Країна в якій стався випадок.
 • Вік і стать пацієнта.
 • Доза ДЛЗ.
 • Дата повідомлення про ПР.
 • Дата лікування.
 • Опис побічної реакції.
 • Наслідок.
 • Коментарі (зв’язок випадку з ДЛЗ).
 • Результати розсліплення, якщо проводилось.

3. Узагальнені підсумкові таблиці

Узагальнені підсумкові таблиці систематизують серйозні непередбачені побічні реакції за їх проявами, симптомами та/або діагнозами. У них визначається кількість повідомлень:

а) для кожної системи організму людини;

б) для кожного прояву побічної реакції;

в) для кожного періоду та виду лікування.

Якщо спонсор проводить декілька клінічних випробувань з тим самим досліджуваним лікарським засобом, можна надавати єдиний щорічний звіт відповідно до цих клінічних випробувань. У цьому випадку надається загальний аналіз профілю безпеки досліджуваного лікарського засобу, а також аналіз співвідношення користь/ризик для кожного окремого клінічного випробування.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Додаток 21 до пункту 10.8 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів
та експертизи матеріалів клінічних випробувань

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАУВАЖЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО АУДИТУ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕНТРОМ

У разі виявлення під час клінічного аудиту випробування Центром критичних зауважень , виконання клінічного випробування певним відповідальним дослідником може бути повністю зупинено. До критичних відносяться зауваження, які негативно впливають на права, безпеку або добробут досліджуваних та/або впливають на якість та цілісність даних дослідження. Критичні зауваження є абсолютно неприпустимими та потребують негайного вживання відповідних заходів. Критичні зауваження включають в себе чисельні суттєві зауваження, невідповідні данні та/або відсутність первинних документів. Фальсифікація відноситься до критичних зауважень.

У разі виявлення під час клінічного аудиту випробування Центром суттєвих зауважень , виконання клінічного випробування певним відповідальним дослідником може бути тимчасово зупинено до їх виправлення. До суттєвих відносяться зауваження, які можуть негативно вплинути на права, безпеку та добробут досліджуваних та/або можуть вплинути на якість та цілісність даних дослідження. Суттєві зауваження включають в себе відхилення від протоколу та/або чисельні несуттєві зауваження. Суттєві зауваження є серйозним недоліком і потребують вчасного виправлення.

Якщо, під час клінічного аудиту Центром виявлені несуттєві зауваження , які не впливають на права, безпеку та добробут досліджуваних та/або не можуть вплинути на якість та цілісність даних дослідження, то їх необхідно усунути в робочому порядку. Чисельні несуттєві зауваження можуть вказувати на недостатню якість виконання клінічного випробування, а їх сума може дорівнювати суттєвому зауваженню.

Директор ДП «Державний фармакологічний центр»
МОЗ України
В.Т. Чумак

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті