Наказ МОЗ України від 08.06.2011 р. № 347

11 Серпня 2011 4:28 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 08.06.2011 р. № 347

Про затвердження Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

На виконання Указу Президента України від 21 грудня 2010 року № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві (далі — Тимчасовий типовий перелік), що додається.

2. Департаменту фінансово — ресурсного забезпечення забезпечити доведення Тимчасового типового переліку Міністерства охорони здоров’я до управління охорони здоров’я та курортів Вінницької, головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

3. Начальникам управління охорони здоров’я та курортів Вінницької, головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської та Донецької обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації забезпечити використання Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
8 червня 2011 р. № 347

Тимчасовий типовий перелік
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

Програма Первинна медична допомога(Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі — КТКВК) та код функціональної класифікації, що відповідає цьому коду (КФК)
Мета Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
  КТКВК КФК: Центри ПМД/ПМСД
  Завдання Результативні показники
Забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) Показники затрат— кількість Центрів ПМД/ПМСД), од. (звітна форма № 47-здоров);— кількість лікарів, які надають первинну допомогу, осіб (звітні форми № 17, 20, таблиця 1001);— кількість ліжок в денних стаціонарах, од. (звітна форма № 20, таблиця 1004);Показники продукту— кількість прикріпленого населення, осіб — перепис населення «паспорт дільниці»; (для закладів в ЗПСМ ф. № 025-8-1/о);— число пролікованих в денних стаціонарах, осіб (звітна форма № 20, таблиця 1004);Показники ефективності— кількість прикріпленого населення на одного лікаря який надає первинну допомогу штатний розклад, перепис населення (для закладів ЗПСМ додаток № 6 до наказу МОЗ України № 1 від 08.01.2004р.);— частота звертань до лікарів спеціалістів на 100 осіб прикріпленого населення — ф.ф. 025-6-1/о; 025-2/о; 025-6/о; 025-7/о; (для закладів ЗПСМ додаток № 8 до наказу МОЗ України № 1 від 08.01.2004 р.);— частота госпіталізацій до лікарні планового лікування на 100 осіб прикріпленого населення — ф. 025-6/о; для закладів ЗПСМ — 025-6-1/о; додаток № 8 до наказу МОЗ України № 1 від 08.01.2004 р.;— частота викликів ШМД на 100 осіб прикріпленого населення — ф.ф. № 110/о, 114/о; додаток № 8 до наказу МОЗ України № 1 від 08.01.2004 р.;– охоплення прикріпленого населення скринінговими обстеженнями для виявлення: туберкульозу та раку шийки матки (звітна форма № 20, таблиці 2512, 2104).Показники якості— стабілізація повноти охоплення диспансерним наглядом хворих з окремими захворюваннями (звітна форма № 12);— забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями до 95% (окремо дифтерія, гепатит В, краснуха) (ф. № 063/о);— зменшення питомої ваги виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях на 15,0% (звітна форма № 35-здоров);— зменшення питомої ваги виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях на 8% (звітні форми №№ 8, 33-здоров);— зменшення коефіцієнтів смертності по територіях на 7,0% (за даними ЗАГСів)— зменшення випадків малюкової смертності на 10% (звітна форма № 21А).
Програма Вторинна медична допомога(Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі — КТКВК) та код функціональної класифікації, що відповідає цьому коду далі — КФК)
Мета Зменшення смертності та інвалідності населення шляхом поліпшення забезпечення потреб населення в доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі відповідної інтенсивності
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають вторинну стаціонарну допомогу
Підпрограма Інтенсивна медична допомога, яка надається в стаціонарних закладах охорони здоров’я
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення потреб хворих як з гострими станами, так і планових в спеціалізованій стаціонарній медичній допомозі високої інтенсивності лікування та догляду Надання населенню необхідної інтенсивної стаціонарної допомоги вторинного рівня Показники затрат— кількість лікарень, які надають інтенсивну стаціонарну допомогу, од. — (звітні форми № 20, 47-здоров);— кількість штатних одиниць, од (звітна форма № 20, таблиця 1001);— кількість ліжок, од. (звітна форма № 20, таблиця 3100);в тому числі кількість ліжок для анестезіології і реанімації (інтенсивної терапії), од (звітні форми № 20, 47-здоров, таблиця 3100);— кількість ліжок в денних стаціонарах (звітна форма № 20, таблиця 1004);кількість діагностичного обладнання — комп’ютерних томографів, од.; мамографів, од. апаратів УЗД, ендоскопічних апаратів од. (звітна форма № 20, табл. 4100, 4101, 4118).Показники продукту— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі осіб (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров), в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); дітей терапевтичного профілю (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); хворих з інфарктом міокарда, (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 10.6); хворих з інсультом (звітна форма № 20, таблиця 32220, рядок 10.9-10.11), жінок з патологією статевих органів (звітна форма. № 20, таблиця 3100), постраждалих від травм, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 20);— кількість операцій проведених в стаціонарі, осіб (звітна форма №20, таблиця 3500, рядок 1.0), в т.ч. на органах черевної порожнини, (звітна форма № 20, таблиця 3500, рядок 9.0), хворих з гінекологічною патологією (звітна форма № 20, таблиця 3500, рядок 13.0)— кількість прийнятих пологів, од. (звітна форма № 21);— кількість пролікованих ліжок в денних стаціонарах (звітна форма № 20, таблиця 1004).Показники ефективності— частота госпіталізацій хворих без показань (ф. 001/о — необхідна обробка даних по лікарнях);— середня тривалість перебування в стаціонарі днів (звітна форма № 20, таблиця 3100), в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); дітей терапевтичного профілю (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); хворих з інфарктом міокарда, (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 10.6); хворих з інсультом (звітна форма № 20, таблиця 32220, рядок 10.9-10.11), жінок з патологією статевих органів (звітна форма № 20, таблиця 3100), постраждалих від травм, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 20); в пологовому стаціонарі (звітна форма № 20 рядок 16.0);кількість пролікованих хворих на одного лікаря відповідного профілю, в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); дітей терапевтичного профілю (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров); хворих з інфарктом міокарда, (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 10.6); хворих з інсультом (звітна форма № 20, таблиця 32220, рядок 10.9-10.11), жінок з патологією статевих органів (звітна форма № 20, таблиця 3100), постраждалих від травм, осіб — (звітна форма № 20, таблиця 3220 рядок 20); в пологовому стаціонарі (звітна форма № 20 рядок 16.0); кількість операцій на органах черевної порожнини на одного лікаря хірурга (звітна форма № 20, таблиця 3500, рядок 9.0); операцій на жіночих статевих органах на одного лікаря гінеколога, од. (звітна форма № 20, таблиця 3500, рядок 13.0); кількість прийнятих пологів на одного лікаря акушера-гінеколога,од. (звітні форми №№ 20, 21);кількість проведених досліджень на один апарат — комп’ютерний томограф, од.; мамо граф, од. апарат УЗД, ендоскопічний апарат од. (звітна форма № 20, таблиці 4100, 4101, 4110, 4115, 4118, 4119).Показники якості— зменшення летальності в стаціонарі на 10,0%, в т.ч. дорослих від захворювань терапевтичного профілю на 10,0%; дітей від захворювань терапевтичного профілю на 5,0%; від інфаркту міокарда на12,0%; від інсульту на 10,0%; утримання показника летальності постраждалих від травм на стабільному рівні (звітна форма № 20);— зменшення післяопераційної летальності при операціях на органах черевної порожнини на10% (звітна форма № 20);— зменшення перинатальної смертності на 10,0%, ранньої неонатальної смертності, випадків материнської смертності на 10% (звітна форма № 21-А);— зростання задоволеності наданням допомоги в лікарнях для інтенсивного лікування на 20,0% (по даних соціологічного опитування);— зменшення частоти скарг на медичне обслуговування на 30,0%.
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають вторинну спеціалізовану амбулаторну допомогу
Підпрограма Інтенсивна медична допомога, яка надається в спеціалізованих амбулаторних закладах охорони здоров’я
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення потреб хворих як з гострими станами, так і планових у спеціалізованій амбулаторній медичній допомозі Надання населенню інтенсивної консультативно-діагностичної допомоги вторинного рівня Показники затрат— кількість закладів/підрозділів, які надають інтенсивну консультативно-діагностичну допомогу, од. (звітна форма № 47-здоров);— кількість штатних одиниць, од (звітна форма № 20, таблиця 1001);— кількість ліжок в денних стаціонарах — (звітна форма № 20, таблиця 1104);— кількість діагностичного обладнання — флюорографів, од.; мамографів, од. апаратів УЗД, од. (звітна форма № 20, таблиці 4100, 4101).Показники продукту— кількість наданих консультацій в тис. (025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість амбулаторно пролікованих хворих (025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість пролікованих в денних стаціонарах, осіб (звітна форма № 20, таблиця 1104).Показники ефективності— кількість наданих консультацій на одного лікаря за профілями, од. ((025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість пролікованих амбулаторно на одного лікаря (025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість проведених досліджень на один апарат — флюорограф, од.; мамограф, од. апарат УЗД, од. (звітна форма № 20, таблиці 4100, 4101, 4110, 4115).Показники якості— летальність дорослих від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках;— летальність дітей від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках.
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають планову вторинну медичну допомогу
Підпрограма Планова вторинна медична допомога
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення потреб хворих в проти рецидивній терапії та доліковуванні Надання хворим необхідної консультативно-діагностичної допомоги вторинного рівняНадання хворим планової проти рецидивної терапії або забезпечення доліковування після виписки зі стаціонару інтенсивної терапії в стаціонарних з використанням стандартних схем лікування Показники затрат— кількість лікарень для надання планової допомоги вторинного рівня, од.(звітні форми № 20, 47-здоров);— кількість штатних одиниць, од (звітна форма № 20);— кількість ліжок для цілодобового пере, од. (звітна форма № 20);— кількість ліжок в денних стаціонарах, од. (звітна форма № 20, таблиця 1004);— кількість діагностичного обладнання — флюорографів, од., апаратів УЗД, од. (звітна форма № 20, таблиці 4100, 4101).Показники продукту— кількість наданих планових консультацій в тис. (025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість амбулаторно пролікованих планових хворих (025-6/о, 025-7/о — після автоматизованої обробки);— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі осіб, в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю; дітей терапевтичного профілю, які отримали курси проти рецидивної терапії або доліковування після виписки з стаціонару інтенсивної терапії, жінок з патологією статевих органів, які отримали курси проти рецидивної терапії або доліковування після виписки з стаціонару інтенсивної терапії (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров);— кількість пролікованих ліжок в денних стаціонарах (звітна форма № 20, таблиця 1004).Показники ефективності— частота звертань без направлень лікаря за профілями — ф. №066/о;— питома вага госпіталізованих без направлень — ф. № 001/о;— середньорічна зайнятість ліжка — звітна форма № 20;— кількість наданих консультацій в тис. на одного лікаря за профілями — фф. №025/о, 112/о, 025-4/о, 025-5/о, 025-6/о, 025-7/о, 039/о;— кількість амбулаторно пролікованих хворих на одного лікаря — фф. 025-4/о, 025-5/о, 025-6/о, 025-7/о, 039/о;— кількість пролікованих хворих на одного лікаря відповідного профілю, в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю на одного терапевта, осіб; дітей терапевтичного профілюна одного педіатра жінок з патологією статевих органів на одного гінеколога; (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров);— питома вага хворих, пролікованих в денних стаціонарах від загального числа пролікованих в стаціонарі для надання планової допомоги (звітна форма № 20;таблиці 1004, 3100);— середня тривалість перебування в стаціонарі днів, в т.ч. дорослих хворих терапевтичного профілю, осіб; дітей терапевтичного профілю; жінок з патологією статевих органів (звітна форма № 20, таблиця 3100);— кількість проведених досліджень на один апарат — флюорограф, од.; апарат УЗД, од. (звітна форма № 20, таблиці 4100, 4101, 4110, 4115).Показники якості— зменшення частоти переведених хворих в стаціонари інтенсивної терапії, в т.ч. дорослих з захворюваннями терапевтичного профілю, дітей з захворюваннями терапевтичного профілю, жінок з захворюваннями жіночих статевих органів (ф. №016/о);— зростання задоволеності наданням допомоги в лікарнях для інтенсивного лікування на 15, 0% (по даних соціологічного опитування);— зменшення частоти скарг на медичне обслуговування на 30,0%.
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають відновне лікування
Підпрограма Відновне лікування
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення попередження інвалідності та/або реабілітація інвалідів Надання медичної допомоги для відновлення функцій, порушених в результаті захворювання чи травми Показники затрат— кількість лікарень для відновлювального лікування (звітна форма № 47-здоров);— кількість штатних одиниць, од –(звітна форма № 20, таблиця 1001);— кількість ліжок для цілодобового лікування (звітна форма № 20, таблиця 3100);— кількість ліжок в денних стаціонарах — (звітна форма № 20, таблиця 1104).Показники продукту— кількість хворих, що отримали відновне лікування стаціонарно (звітна форма № 20, таблиця 3100)— кількість хворих, що отримали відновне лікування в денних стаціонарах (звітна форма № 20, таблиця 1104);Показники ефективності— кількість хворих, що отримали відновне лікування на одного лікаря в стаціонарі — (звітна форма № 20, таблиця 3100, 47-здоров);середня тривалість перебування в стаціонарі відновного лікування (звітна форма № 20, таблиця 3100);питома вага хворих, пролікованих в денних стаціонарах від загального числа пролікованих в стаціонарі для надання планової допомоги (звітна форма № 20; таблиці 1004, 3100);— частота звертань без направлень лікаря на відновне лікування (ф. № 001/о — за даними лікарень).Показники якості— збільшення питомої ваги пролікованих (хворих або постраждалих або інвалідів) реабілітованих повністю на 10,0% (ф. № 66 — після автоматизації її обробки);— збільшення питомої ваги пролікованих (хворих або постраждалих або інвалідів) реабілітованих частково на 15,0% (ф. № 66 — після автоматизації її обробки);— збільшення задоволеності хворих наданням відновлювальної допомоги на 20% (опитування);— зменшення кількості скарг на 100 хворих.
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають паліативну допомога хворим в термінальному періоді (хоспісну допомога)
Підпрограма Паліативна допомога хворим в термінальному періоді (хоспісна допомога)
Мета Завдання Результативні показники
Надання найкращої можливої допомоги людям, що живуть з термінальними захворюваннями і вмирають від них, попередження і полегшення їх страждань і болю Надання паліативної допомоги та психологічної підтримки термінальним (безнадійним) хворим Показники затрат– кількість хоспісів, од (звітна форма № 47-здоров);– кількість штатних одиниць, од (звітна форма № 20, таблиця 1001);– кількість ліжок (звітна форма № 20, таблиця 3100);Показники продукту– кількість хворих в термінальних станах, яким надається хоспісна допомога (звітна форма № 20, таблиця 3100);Показники ефективностісередня тривалість перебування хворого в закладі (звітна форма № 20, таблиця 3100);– середньорічна зайнятість ліжка (ф. 016/о,, звітна форма № 20, таблиця 3100).Показники якості– підвищення якості життя хворих, що знаходяться в термінальних станах (опитування);– підвищення якості життя родичів хворих, що знаходяться в термінальних станах (опитування).
Програма Швидка (екстрена) медична допомога
Мета Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
  КТКВК КФК: Станції, підстанції, пункти тимчасового перебування бригад ШМД, Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
  Завдання Результативні показники
Надання екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю, на місці події та на шляху прямування до закладу охорони здоров’я Показники затрат– число закладів (станцій, підстанцій, пунктів тимчасового перебування бригад ШМД) (звітні форми №№ 22, 47-здоров);— кількість Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (звітна форма № 47-здоров);— кількість штатних одиниць, (звітна форма № 22);— кількість бригад ШМД (звітна форма № 22).Показники продукту— середньодобове число виїздів бригади ШМД (звітна форма № 22);число осіб, яким надано амбулаторну допомогу при виїздах (звітна форма № 22).Показники ефективності— час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого в сільській місцевості, в міській місцевості (звітна форма № 22);.кількість виїздів на одну бригаду (звітна форма № 22).Показники якості– зниження смертності до приїзду бригади ШМД на 30% (звітна форма №22);– зниження смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД на 15% (ф. № 110/о — після автоматизації її обробки);добова летальність в стаціонарі хворого/постраждалого, доставленого бригадою ШМД (066/о — після автоматизації її обробки);
Програма Третинна медична допомога(Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі — КТКВК) та код функціональної класифікації, що відповідає цьому коду далі — КФК)
Мета Зменшення смертності та інвалідності населення шляхом поліпшення забезпечення потреб населення в доступній та якісній високоспеціалізованій медичній допомозі
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають третинну стаціонарну допомогу
Підпрограма Високоспеціалізована медична допомога, яка надається в стаціонарних закладах охорони здоров’я
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення потреб хворих як з гострими станами, так і планових в високоспеціалізованій стаціонарній допомозі Надання населенню необхідної інтенсивної стаціонарної допомоги третинного рівня Показники затрат— кількість лікарень, які надають високоспеціалізовану стаціонарну допомогу, од. (звітна форма № 47-здоров);— кількість штатних одиниць, од. — штатний розклад (звітна форма № 20);— кількість ліжок, од. — штатний розклад (звітна форма № 20);— в тому числі кількість ліжок для інтенсивної терапії, од. — штатний розклад (звітна форма № 20);— кількість ліжок в денних стаціонарах — штатний розклад (звітна форма № 20).Показники продукту— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі дорослих хворих терапевтичного профілю (звітна форма № 20);— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі хворих дітей терапевтичного профілю, осіб (звітна форма № 20);— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі хворих з інфарктом міокарда, осіб (звітна форма № 20);в т.ч. кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі хворих з інфарктом міокарда з застосуванням раннього тромболізису, осіб — ф. № 003/о;— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі хворих з інсультом, осіб (звітна форма № 20);в т.ч. кількість прооперованих хворих з інсультом, осіб — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;— кількість проведених операцій на органах черевної порожнини звітна форма №20;в т.ч. кількість лапароскопічних операцій проведених на органах черевної порожнини, од. — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;— кількість пролікованих в цілодобовому стаціонарі постраждалих від травм, осіб (звітна форма № 20);в тому числі кількість постраждалих від травм, прооперованих з заміною суглобів, осіб — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;— кількість пролікованих постраждалих від політравм, осіб — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;— кількість прооперованих постраждалих від політравм, осіб — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;— кількість проведених операцій в цілодобовому стаціонарі хворим з гінекологічною патологією, осіб(звітна форма № 20);в т.ч. кількість лапароскопічних гінекологічних операцій, од. — ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о;– кількість прийнятих пологів, од., (звітна форма № 21).
    Показники ефективності– частота госпіталізацій хворих без показань (ф.ф. №№ 001/о, 003/о);– середня тривалість перебування в дорослому стаціонарі хворих терапевтичного профілю (звітна форма № 20);– середня тривалість перебування в стаціонарі хворих дітей терапевтичного профілю (звітна форма № 20);– середня тривалість перебування в стаціонарі хворих з інфарктом міокарда (звітна форма № 20);– середня тривалість перебування в стаціонарі хворих з інсультом (звітна форма № 20);– середня тривалість перебування в стаціонарі хворих з хірургічною патологією органів черевної порожнини (ф.ф. № 003/о, 066/о);– середня тривалість перебування в стаціонарі постраждалих від травм (звітна форма № 20);– середня тривалість перебування в стаціонарі хворих після операцій на жіночих статевих органах (ф.ф. № 003/о, 066/о);– середня тривалість перебування в пологовому стаціонарі (звітна форма № 20);– кількість пролікованих хворих дітей терапевтичного профілю на одного лікаря педіатра на рік (звітна форма № 20);– кількість пролікованих хворих з інфарктом міокарда на одного лікаря кардіолога (ф.ф. № 003/о, 066/о);– кількість пролікованих хворих з інсультом на одного лікаря невропатолога (звітна форма № 20);– кількість пролікованих постраждалих від травм на одного лікаря травматолога (ф.ф. № 003/о, 066/о);– кількість прооперованих хворих з інсультом на одного лікаря нейрохірурга (ф.ф. № 003/о, 066/о);– кількість операцій на органах черевної порожнини на одного лікаря хірурга (звітна форма № 20);– кількість операцій на жіночих статевих органах на одного лікаря гінеколога, од., (звітна форма № 20);– кількість прийнятих пологів на одного лікаря акушера-гінеколога,од., (звітні форми №№ 20, 21);– оперативна активність при патології органів черевної порожнини (ф.ф. № 007/0, 016/о, 066/о);– оперативна активність при лікуванні постраждалих від травм (ф.ф. № 007/0, 016/о, 066/о);– оперативна активність при гінекологічній патології (ф.ф. № 007/0, 016/о, 066/о);
    Показники якості– летальність дорослих від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках (звітна форма № 20);– летальність дітей від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках (звітна форма № 20);– частота ускладнень у дорослих від захворювань терапевтичного профілю (ф.ф. № 003/о, 066/о);– частота ускладнень у дітей від захворювань терапевтичного профілю (ф.ф. № 003/о, 066/о);– частота ускладнень у хворих з інфарктом міокарда (ф.ф. № 003/о, 066/о);– частота ускладнень у хворих з інсультом (ф.ф. № 003/о, 066/о);– частота ускладнень після операцій на органах черевної порожнини (ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о);– частота ускладнень у постраждалих від травм (ф.ф. № 003/о, 066/о);– частота ускладнень після операцій на жіночих статевих органах (ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о);– частота нормальних пологів (звітна форма № 21);– летальність від інфаркту міокарда (звітна форма № 20);– летальність постраждалих від травм (ф.ф. № 003/о, 066/о);– летальність від інсульту (звітна форма № 20);– післяопераційна летальність при операціях на органах черевної порожнини (звітна форма № 20);– післяопераційна у прооперованих постраждалих від травм (ф.ф. № 003/о, 066/о, 008/о);– післяопераційна летальність при операціях на жіночих статевих органах (звітна форма № 20);– перинатальна смертність (ф.ф. № 106-2/о, 106-1/о; звітна форма № 21-А);– рання неонатальна смертність (ф.ф. № 106-2/о, 106-1/о; звітна форма № 21-А);– випадки материнської смертності — (ф.ф. № 106/о, 106-1/о; звітна форма № 21-А);– задоволеність наданням допомоги в лікарнях для інтенсивного лікування;– частота скарг на медичне обслуговування.
  КТКВК КФК: Заклади охорони здоров’я, що надають третинну високоспеціалізовану амбулаторну допомогу
Підпрограма Високоспеціалізована медична допомога, яка надається в амбулаторних закладах охорони здоров’я
Мета Завдання Результативні показники
Забезпечення потреб хворих як з гострими станами, так і планових у високоспеціалізованій амбулаторній допомозі Надання населенню інтенсивної консультативно-діагностичної допомоги третинного рівня Показники затрат– кількість закладів, які надають інтенсивну консультативно-діагностичну допомогу, од., (звітна форма № 47-здоров);– кількість штатних одиниць, од — штатний розклад,(звітна форма № 20);– кількість ліжок в денних стаціонарах — штатний розклад, (звітна форма № 20);Показники продукту– кількість наданих консультацій, тис. од. — ф.ф. 025-4/о, 025-5/о, 025-6/о, 025-7/о, 039/о;– кількість пролікованих амбулаторно, осіб — ф.ф. 025-4/о, 025-5/о, 025-6/о, 025-7/о, 039/о;– кількість пролікованих хворих терапевтичного профілю на одного лікаря терапевта на рік, осіб, (звітна форма № 20);Показники ефективності– кількість наданих консультацій на одного лікаря за профілями, тис. — ф.ф. 025-4/о, 025-5/о, 025-6/о, 025-7/о, 039/о;– кількість пролікованих амбулаторно на одного лікар — ф. 039/о– кількість пролікованих в денних стаціонарах, осіб (звітна форма № 20);Показники якості– летальність дорослих від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках (звітна форма № 20);– летальність дітей від захворювань терапевтичного профілю, у відсотках (звітна форма № 20);– частота ускладнень у дорослих від захворювань терапевтичного профілю — ф.ф.№003/о, 066/о;– частота ускладнень у дітей від захворювань терапевтичного профілю — ф.ф.№ 003/о, 066/о.
Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення І.І. Дєєва
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті