Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України»

11 Серпня 2011 5:10 Поділитися

Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з «10» серпня 2011 року на сайті Міністерства юстиції проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» розроблений Державною реєстраційною службою України з метою виконання доручення Першого віце-прем’єр міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Клюєва А.П. від 18 липня 2011 року № 25105/104/1–11 стосовно підготовки законопроекту щодо вдосконалення порядку державної реєстрації.

Основною метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» є завершення запровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік в органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України шляхом визначення єдиного документа — виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців, що підтверджує взяття на облік новоствореного суб’єкта господарювання у відповідних органах.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» просимо надсилати на адресу: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, Державна реєстраційна служба, Департамент державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Адреса електронної пошти: [email protected].

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Державною реєстраційною службою протягом місяця з дня оприлюднення.

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби
І.І. Завальна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документА, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» (далі — проект Закону) розроблено Державною реєстраційною службою України з метою виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Клюєва А.П. від 18 липня 2011 року № 25105/104/1–11 стосовно підготовки законопроекту щодо удосконалення порядку державної реєстрації.

Відповідно до частини першої стаття 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державний реєстратор передає органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб.

Згідно з частиною другою статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» підставою для взяття юридичної особи на облік в органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з Єдиного державного реєстру.

Частиною п’ятою статті 43 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» встановлено, що державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця для взяття фізичної особи — підприємця на облік.

Проте, на сьогоднішній день діють нормативно-правові акти, які ускладнюють започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та якими передбачено застосування довідок про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України при відкритті рахунку у банку, а саме:

4) пунктом 69.1 статті 69 Податкового кодексу України встановлено, що банки та інші фінансові установи відкривають рахунки суб’єктам господарювання лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах;

5) згідно із статтею 24 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» банки під час відкриття рахунків зобов’язані вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб документи, що підтверджують їх взяття на облік в органі Пенсійного фонду як платників єдиного внеску.

Зазначене призводить до додаткових звернень суб’єктів господарювання не лише до державного реєстратора, а й до відповідних органів, що в свою чергу спричинює додаткові матеріальні та часові витрати суб’єктів господарювання.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Основною метою проекту Закону є завершення запровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України шляхом запровадження єдиного документа — виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що підтверджує взяття на облік новоствореного суб’єкта господарювання у відповідних органах.

Для досягнення цієї мети, змінами пропонується у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців зазначати дані про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України та скоротити пакет документів, який подається для відкриття рахунку у банку.

Проектом Закону також пропонується внести зміни в законодавчі акти України, якими регулюється питання видачі довідок про взяття суб’єкта господарювання на облік у органі державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

При відкритті суб’єктами господарювання рахунку у банку, для підтвердження взяття їх на облік у відповідних органах, пропонується використовувати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка видається державним реєстратором при проведенні державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця на наступний робочий день з дати державної реєстрації безкоштовно.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону передбачається:

1) частину першу статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» викласти в новій редакції, з метою розширення функцій виписки та зазначення в ній даних про взяття суб’єктів господарювання на облік в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

2) унести зміни до пункту 69.1 статті 69 Податкового кодексу України щодо можливості надання юридичними особами та фізичними особами — підприємцями (взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців») замість документа, виданого органам державної податкової служби, що підтверджує взяття їх на облік у такому органі, для відкриття рахунку в банку, використовувати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

3) унести зміни до статті 24 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо можливості надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для відкриття рахунку в банку, замість документа, що підтверджує взяття на облік в органі Пенсійного фонду України як платників єдиного внеску.

Введення такої норми надасть можливість спростити процедуру відкриття суб’єктами господарювання рахунку в банку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами, які регулюють відносини у сфері взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України, є Податковий кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону його текст оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Очікувані соціально-економічні, правові та інші наслідки застосування закону після його прийняття

Реалізація положень проекту Закону надасть можливість суб’єктам господарювання підтверджувати взяття їх на облік в органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що спростить та здешевить започаткування підприємницької діяльності в Україні.

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби
І.І. Завальна

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–14, № 15–16, № 17, ст.112):

у статті 64:

пункт 64.1 доповнити абзацом такого змісту:

«Орган державної податкової служби в день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи передає державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи дані про взяття на облік платника податків»;

пункт 64.3 викласти в такій редакції:

«64.3. Документ, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків, передбачених пунктом 64.1 цієї статті, видається (надсилається поштовим відправленням) платникам податків — юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб державним реєстратором у формі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців протягом строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Довідка про взяття на облік платника податків надсилається (видається) платникам податків — юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб, передбачених пунктом 64.2 цієї статті, наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку»;

2) у пункті 65.5 статті 65:

доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Орган державної податкової служби в день взяття на облік фізичної особи — підприємця передає державному реєстратору дані про взяття на облік платника податків.

Документ, що підтверджує взяття на облік фізичних осіб — підприємців як платників податків видається (надсилається поштовим відправленням) фізичним особам — підприємцям державним реєстратором у формі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців протягом строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

у абзаці четвертому слова «фізичній особі — підприємцю або» виключити;

3) пункт 69.1 статті 69 викласти в такій редакції:

«69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків — юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, і фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.

Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків — юридичним особам та їх відокремленим підрозділам, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», за наявності виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

2. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31–32, ст. 263):

1) у статті 17:

у абзаці дев’ятнадцятому частини другої слово «постановки» замінити словом «взяття»;

частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:

«дані про дату взяття на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України;

у абзаці дев’ятому частини четвертої слово «постановки» замінити словом «взяття»;

2) у статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Виписка з Єдиного державного реєстру — документ, що містить інформацію про юридичну особу або фізичну особу — підприємця, підтверджує взяття на облік юридичної особи або фізичної особи — підприємця в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та подається у разі потреби для ідентифікації юридичної особи або фізичної особи — підприємця під час провадження господарської діяльності, а також для відкриття рахунку в банку.

Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі — підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у випадках встановлених цим Законом»;

у частині четвертій:

абзац третій доповнити словами «або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)»;

після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«дані про взяття на облік в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України».

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;

3) абзац другий частини четвертої статті 24–1 викласти в такій редакції:

«Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням) керівнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру»;

4) частину шосту статті 25 викласти в такій редакції:

«Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру».

3. Частину першу статті 24 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2–3, ст.11) після слів «платників єдиного внеску» доповнити словами «або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п’ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, взяття на облік яких в Пенсійному фонді здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»)».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення єдиного документа, що підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України»

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

1.1. Причини та умови виникнення проблеми

Відповідно до частини першої стаття 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державний реєстратор передає органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб.

Згідно з частиною другою статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» підставою для взяття юридичної особи на облік в органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України є надходження до цих органів відомостей з Єдиного державного реєстру.

Частиною п’ятою статті 43 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» встановлено, що державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця для взяття фізичної особи — підприємця на облік.

Проте, на сьогоднішній день діють нормативно-правові акти, які ускладнюють започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та якими передбачено застосування довідок про взяття суб’єкта господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України при відкритті рахунку у банку, а саме:

1) пунктом 69.1 статті 69 Податкового кодексу України встановлено, що банки та інші фінансові установи відкривають рахунки суб’єктам господарювання лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах;

2) згідно із статтею 24 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» банки під час відкриття рахунків зобов’язані вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб документи, що підтверджують їх взяття на облік в органі Пенсійного фонду як платників єдиного внеску.

3) відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Національного банку України від 18.12.98 № 527, суб’єкту господарюванню для відкриття рахунку в банку необхідно подати документи, зокрема:

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку,або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Зазначене призводить до додаткових звернень суб’єктів господарювання не лише до державного реєстратора, а й до відповідних органів та ускладнює порядок відкриття рахунку у банку, що в свою чергу спричинює додаткові матеріальні та часові витрати суб’єктів господарювання.

1.2. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта

Оскільки на сьогоднішній день нормативно-правовими актами України ускладнено отримання суб’єктами господарювання документів, що підтверджують взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України та порядок відкриття рахунку у банку, вищевказана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного акта.

1.3. Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

  • засновники юридичних осіб та фізичні особи, які мають намір стати підприємцями;
  • юридичні особи та фізичні особи — підприємці.

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Проект Закону сприятиме спрощенню процедури державної реєстрації суб’єктів господарювання при взятті їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду та зменшенню витрат часу і пакету документів для відкриття рахунку у банку.

Цілі державного регулювання

Основною метою проекту Закону є завершення запровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України шляхом запровадження єдиного документа — виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що підтверджує взяття на облік новоствореного суб’єкта господарювання в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розробки нормативно-правового акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей :

1. Збереження так званого «статусу-кво», що не розв’яже вищевказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним;

2. Прийняття проекту Закону дозволить спростити процедуру відкриття рахунку у банку та покращить бізнес-клімат. Тому обраний спосіб досягнення встановлених цілей є доцільним способом у вирішені ситуації та відповідає вимогам чинного законодавства і потребам у вирішенні проблеми.

5. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для досягнення поставлених цілей, проектом Закону передбачається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців зазначати дані про взяття суб’єктів господарювання на облік у органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та використовувати її для відкриття рахунку у банку замість документів, що підтверджують взяття на облік суб’єктів господарювання у відповідних органах.

Для цього проектом Закону пропонується внести зміни до статей 64, 65 та 69 Податкового кодексу України, статей 17 та 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», статті 24 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону врегулює питання започаткування підприємницької діяльності при взятті на облік суб’єктів господарювання у органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та відкриття рахунку ними у банку.

Вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог органами державної влади, суб’єктами господарювання висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачає нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує фінансування з Державного бюджету України.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття регуляторного акта забезпечить запровадження єдиного документа — виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що підтверджує взяття на облік суб’єкта господарювання у органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави 1. Реалізація єдиної державної політики.
2. Створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні.
Витрати відсутні.
Інтереси суб’єктів господарювання 1.Спрощення та здешевлення започаткування бізнесу.
2. Зменшення пакету документів для відкриття рахунку в банку.
2. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб’єктам господарювання і обмеження їх прав.
Витрати відсутні.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

Оскільки проект Закону спрямований на спрощення порядку відкриття рахунку в банку, необхідність у його дії є постійною.

Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, що визначені у другому розділі АРВ для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

  • надходження до державного та місцевих бюджетів, пов’язані із дією акта, не передбачені;
  • дія акта буде поширюватись на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
  • час на виконання вимог акту витрачатися суб’єктами господарювання та органами державної влади не буде;
  • рівень інформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта — вище середнього.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, але не пізніше 2-х років, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегулюваних та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегулювані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відповідні відстеження будуть здійснюватись соціологічним методом.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної реєстраційної служби України на відповідний рік.

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби


8 серпня 2011 р.

І.І. Завальна


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті