Наказ МОЗ України від 16.08.2011 р. № 517

22 Серпня 2011 12:55 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 16.08.2011 р. № 517
Про переліки відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію в МОЗ України

Згідно з вимогами Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон), на виконання пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та Плану організації виконання цього Указу, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 12 травня 2011 року (протокол № 33),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України, що додається.

2. Затвердити Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію в МОЗ України, що додається.

3. Адміністративно-господарському управлінню (Філіппов В.А.) довести цей наказ до відома керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих організацій, установ, підприємств.

4. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих організацій, установ, підприємств:

4.1. Довести Перелік відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України та Перелік відомостей, що містять конфіденційну інформацію в МОЗ України (далі — переліки) до відома (під підпис) підлеглих працівників, які під час виконання своїх службових обов’язків використовують документи з грифом «Для службового користування».

4.2. Забезпечити віднесення документів та матеріалів, що містять службову інформацію, і встановлення грифа «Для службового користування» відповідно до вимог Закону та Переліку.

4.3. Забезпечити віднесення документів та матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, відповідно до вимог Закону та Переліку.

4.4. У разі необхідності надавати відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я пропозиції щодо внесення змін до переліків у встановленому порядку.

4.5. Забезпечити постійний контроль за дотриманням підлеглими працівниками вимог цього наказу.

5. Покласти на Адміністративно-господарське управління (Філіппов В.А.) функцію обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування», що надходять від інших органів влади та місцевого самоврядування.

6. Адміністративно-господарському управлінню (Філіппов В.А.):

6.1. Забезпечити проведення щорічної перевірки наявності в структурних підрозділах МОЗ України документів з грифом «Для службового користування», що надійшли протягом року від інших органів влади та органів місцевого самоврядування після закриття діловодного року.

6.2. Забезпечити перегляд наказу МОЗ України від 18.02.99 р. № 35 з метою приведення його у відповідність до вимог Закону.

7. Сектору режимно-секретної роботи (Муравська І.П.) забезпечити контроль за дотриманням структурними підрозділами МОЗ України правил обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування».

8. Відділу забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я (Лихотоп Р.Й.):

8.1. Забезпечити оприлюднення переліків на веб-сайті Міністерства.

8.2. У разі необхідності подавати пропозиції щодо внесення змін до переліків у встановленому порядку.

9. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.12.2009 р. № 27-рс із змінами (наказ МОЗ України від 01.03.2010 № 5-рс).

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Калішенко Г.М.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров’я України
16 серпня 2011 р. № 517

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію в МОЗ України

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Міністерства або здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерством та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координуються через Міністра охорони здоров’я України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

3. Титульні списки капітального будівництва та титульні переліки капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення.

4. Дані про суб’єктів провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров’я (юридичних осіб) за документами, поданими для отримання ліцензії у встановленому порядку.

5. Інформація, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), яка є комерційною таємницею.

6. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу МОЗ України з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).

7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Міністерства, органів охорони здоров’я, підприємств, закладів, установ, організацій галузі охорони здоров’я:

7.1. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період.

7.2 Відомості із забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період.

7.3. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період.

7.4. Відомості щодо показників із праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами галузі охорони здоров’я на особливий період.

7.5. Відомості про надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я в особливий період;

7.6. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву органів охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я;

7.7. Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції в особливий період в галузі охорони здоров’я.

7.8. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки галузі охорони здоров’я.

7.9. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Міністерством, органами охорони здоров’я, підприємствами, закладами, установами, організаціями галузі охорони здоров’я.

7.10. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу охорони здоров’я, підприємства, закладу, установи, організації галузі охорони здоров’я.

7.11. Відомості про стан мобілізаційної готовності органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я.

7.12. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

7.13. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення, органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я в умовах особливого періоду.

7.14. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу охорони здоров’я.

7.15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органу охорони здоров’я, підприємства, закладу, установи, організації галузі охорони здоров’я.

7.16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я.

7.17. Відомості про основні показники стану цивільного захисту підприємств, закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та їх інженерного захисту.

8. Відомості про роботу з документами, що містять службову інформацію у сфері забезпечення охорони державної таємниці.

8.1. Відомості про надання, оформлення, скасування допуску до державної таємниці, надання грошової компенсації працівникам, які постійно працюють з секретними документами.

8.2. Номенклатура посад працівників МОЗ України (органів системи Міністерства охорони здоров’я), зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, посадові інструкції (функціональні обов’язки) співробітників режимно-секретних органів, номенклатура секретних справ, журнали обліку секретного діловодства, акти на знищення облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці.

8.3. Документи (листи, довідки, висновки та інші матеріали), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

8.4. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці, якщо вони не становлять державної таємниці.

8.5. Документи (акти, протоколи, описи та інші матеріали), які містять відомості щодо перевірки наявності, знищення, перегляду, передачі секретних документів, якщо вони не містять в собі секретної інформації.

8.6. Документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості з питань технічного захисту інформації, категоріювання приміщень, де циркулює інформація з обмеженим доступом, якщо вони не містять в собі секретної інформації.

8.7. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

9. Документи, що містять службову інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

10. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення окремих міжнародних договорів у сфері охорони здоров’я.

11. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України у сфері охорони здоров’я, що зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітету, національної безпеки та громадського порядку.

12. Інформація, яка містить відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та охорону службових приміщень об’єктів із особливим режимом роботи.

13. Відомості про роботу з інформацією в комп’ютерних мережах:

13.1. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється інформація, в тому числі конфіденційного характеру.

13.2. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в органах системи охорони здоров’я України, якщо вони не становлять державної таємниці.

13.3. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

13.4. Відомості щодо стану безпеки зв’язку в системі МОЗ України, якщо вони не становлять державної таємниці.

13.5. Відомості про порушення вимог нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці або захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

13.6. Інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державну таємницю.

13.7. Інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованої інформаційної системи (далі – АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків.

13.8. Відомості щодо архітектури корпоративної мережі МОЗ України.

13.9. Інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС.

13.10. Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні ідентифікаційних номерів осіб Державного реєстру України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших реєстрів співробітників та осіб, хворих на різні захворювання, власником яких є МОЗ України.

13.11. Алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в АІС МОЗ України.

14. План-графік проведення документальних перевірок об’єктів з особливим режимом роботи.

15. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.

Заступник директора Департаменту
з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я —
начальник відділу забезпечення зв’язків
з Верховною Радою України та громадськістю
Р.Й. Лихотоп

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони здоров’я України
16 серпня 2011 р. № 517

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять конфіденційну інформацію в МОЗ України

1. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

2. Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші реєстри співробітників та осіб, хворих на різні захворювання.

3. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.

4. Дані про суб’єктів провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров’я (фізичних осіб) за документами, поданими фізичними особами для отримання ліцензії у встановленому порядку.

5. Відомості щодо заходів із забезпечення режиму секретності на період перебування іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

6. Матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед співробітників, перевірок скарг та заяв громадян, пов’язаних з службовою діяльністю об’єктів зі спеціальним режимом роботи, якщо вони не містять секретних відомостей.

Заступник директора Департаменту
з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я —
начальник відділу забезпечення зв’язків
з Верховною Радою України та громадськістю
Р.Й. Лихотоп
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті