Наказ МОЗ України від 19.08.2011 р. № 522

29 Серпня 2011 4:48 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 19.08.2011 р. № 522
Про затвердження Плану заходів щодо підтримки статусу країни,
вільної від поліомієліту: 2011–2013 рр., Україна

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.06.2010 № 32385/2/1-10 «Щодо затвердження Плану заходів «Про запобігання завезенню та поширенню на території України епідемічного паралітичного поліомієліту» та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту: 2011–2013 рр., Україна (далі — План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ, Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктів з особливим режимом роботи:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів у повному обсязі.

2.2. З урахуванням особливостей місцевих умов розробити та затвердити регіональні плани заходів.

2.3. Подавати узагальнену інформацію про хід виконання заходів та завдань Плану заходів щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, до Управління громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення МОЗ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Пономаренка А.М.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

19.08.2011 р. № 522

План заходів
щодо підтримки статусу країни, вільної від поліомієліту: 2011–2013 рр., Україна

1. Заходи для попередження завезення «диких» поліовірусів або циркуляції поліовірусів вакцинного походження (ПВВП).1.1. Підтримка високого рівня охоплення плановою імунізацією — для попередження розповсюдження «диких» поліовірусів після завезення.

1.1.1. Забезпечити охоплення щепленнями проти поліомієліту (3 дози поліомієлітної вакцини) дітей першого року життя і дітей віком два роки (1-а ревакцинація) вище 95% на адміністративних територіях всіх рівнів. Вказаний показник для дітей інших вікових груп, що підлягають ревакцинації, повинен становити також не менше 95%.

1.1.2. Проводити щомісячний аналіз охоплення щепленнями проти поліомієліту на підставі щомісячної звітності за формою «Укрвак».

1.1.3. Виявляти групи підвищеного ризику (біженці, нелегали, особи, схильні до кочуючого способу життя та ін.) з метою забезпечення охоплення імунізацією проти поліомієліту дітей до 15 років.

1.1.4. Проводити аналіз обґрунтованості медичних протипоказань у дітей, що не отримали вакцинальний комплекс.

1.2. Забезпечення лабораторного контейнменту «диких» поліовірусів.

1.2.1. В Україні відсутні лабораторії, які зберігають штами «дикого» поліовірусу.

1.2.2. Щороку переглядати Національний реєстр лабораторій, що працюють з потенційно інфекційним матеріалом.

1.2.3. Забезпечити контроль за безпечним зберіганням всіх потенційно інфекційних матеріалів.

1.3. Інші профілактичні заходи.

1.3.1. Забезпечити інформування громадян, які прямують до країн, де реєструються випадки поліомієліту, про заходи профілактики.

1.3.2. Спільно з Державною санітарно-епідеміологічною службою України забезпечити проведення інструктажу про епідемічну ситуацію з поліомієліту в країнах, де реєструються випадки поліомієліту, заходи особистої профілактики тощо з екіпажами літаків, працівниками аеропортів, представниками контрольних служб, що здійснюють державні види контролю (митний, прикордонний).

1.3.3. Забезпечити при виїзді до країн, де реєструються випадки поліомієліту, імунізацію дітей та дорослих: дітям проводити імунізацію проти поліомієліту згідно з календарем щеплень, дорослим, які не отримували щеплення проти поліомієліту протягом останніх 15 років, — 1 доза ОПВ не менше ніж за 4 тижні до виїзду.

2. Заходи, необхідні для виявлення та підтвердження завезення «диких» поліовірусів на територію, вільну від поліомієліту, або ПВВП.

2.1. Підтримка високої якості нагляду для швидкого виявлення будь-якого завезення «диких» поліовірусів або циркуляції ПВВП.

2.1.1. Для виявлення будь-якого завезення «диких» поліовірусів або циркулюючих ПВВП постійно підтримувати високу якість епідеміологічного нагляду за гострими в’ялими паралічами (ГВП)/поліомієлітом, об’єктами довкілля.

Показники якості нагляду за ГВП

Показники якості нагляду за ГВП Цільові показники
Реєстрація випадків неполіомієлітних ГВП – ≥ 1 випадку ГВП на 100 000 дітей у віці <15 років;
– ≥ 80% випадків ГВП, розслідуваних протягом 48 годин після первинної реєстрації;
– ≥80% випадків ГВП, класифікованих протягом 90 днів після початку захворювання.
Реєстрація випадків ГВП на субнаціональному рівні – ≥ 1 випадку ГВ на 100 000 дітей у віці <15 років.
Своєчасний відбір проб фекалій – ≥ 80% випадків ГВП з 2 пробами фекалій, відібраними (з інтервалом не менше одного дня) протягом 14 днів після початку симптомів.
Своєчасна доставка проб фекалій – ≥ 80% адекватних проб фекалій від хворих ГВП доставлених в лабораторію, акредитовану ВООЗ, протягом 72 годин після відбору проби.
Якість лабораторної роботи – ≥ 80% вірусологічних досліджень завершених протягом 28 днів після надходження проб до лабораторії;
– ≥ 80% поліовірусів, виділених від хворих на ГВП, класифіковано протягом 60 днів після початку симптомів.

2.1.2. Здійснювати моніторинг всіх «гарячих випадків» з проведенням відповідних оперативних заходів.

2.1.3. Дослідження всіх проб фекалій від дітей з паралітичними захворюваннями проводити в лабораторіях, акредитованих ВООЗ (Центральна і регіональні лабораторії з діагностики поліомієліту — мм. Київ, Одеса, Донецьк).

2.1.4. Направляти всі виділені штами поліовірусу (з будь-якого джерела) для внутрішньотипової диференціації (ВТД) до регіональної референс-лабораторії (РРЛ) ВООЗ, м. Москва, для визначення, чи є виділений вірус «диким» або ПВВП.

2.1.5. Інформувати ВООЗ протягом 24 годин про виявлення будь-якого поліовірусу, що не є штамом Себіна, або про невизначені результати ВТД.

2.1.6. Уточнювати дані щодо чисельності дітей до 15 років з імунодефіцитними станами зі створенням відповідного реєстру з метою моніторингу тривалості носійства поліовірусу серед цих осіб, після припинення використання оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ).

2.2. Додатковий нагляд за поліовірусами — заходи щодо нагляду за ентеровірусними інфекціями та циркуляцією ентеровірусів в об’єктах навколишнього середовища.

2.2.1. Проводити епідеміологічний нагляд за ентеровірусними інфекціями (хворі на нейроінфекцію, у т.ч. серозні менінгіти, гострі кишкові інфекції, здорові діти організованих колективів, дитячих будинків, шкіл-інтернатів).

2.2.2. Здійснювати моніторинг циркуляції ентеровірусів в об’єктах навколишнього середовища (стічна вода). Кількість проб, місце та терміни відбору включати у план роботи вірусологічних лабораторій обласних, міських санепідстанцій окремим пунктом.

2.2.3. Кожен виділений штам поліовірусу направляти до Центральної або регіональних лабораторій.

2.3. При виявленні клінічного випадку, підозрілого на поліомієліт, або при виділенні будь-якого поліовірусу зі специфічними факторами ризику проводити додаткові заходи.

2.3.1. Перший рівень: Підозрілий поодинокий «гарячий випадок» (або «гарячий випадок» ГВП).

а. Визначення «гарячого випадку» ГВП:

1. Наявність клінічних симптомів ГВП у дитини віком <15 років (включаючи недавно померлих хворих) за наявності будь-яких із наступних ознак:

  • отримання <3 доз поліомієлітної вакцини;
  • відвідування регіону, ендемічного щодо поліомієліту;
  • належність до групи ризику.

2. Клінічне поліомієлітоподібне захворювання у пацієнта будь-якого віку.

б. Заходи, які повинні бути проведені при виявленні «гарячого випадку»

1. Протягом 24 годин інформувати Міністерство охорони здоров’я України, а Міністерство інформує ВООЗ відповідно до щотижневої звітності.

2. Для виділення вірусу від кожного хворого необхідно відібрати 2 проби фекалій, з інтервалом у 48 годин і не пізніше 2 тижнів після початку захворювання.

3. При зберіганні і транспортуванні проб фекалій обов’язково використовувати «холодовий ланцюг».

4. При незадовільній якості проби фекалій від «гарячого випадку» для виділення вірусу необхідно взяти проби фекалій у осіб, що контактували з хворим у домашніх умовах або у лікарні.

5. Забезпечити своєчасність транспортування і лабораторного дослідження проб фекалій.

6. Протягом 48 годин після виділення вірусу направити ізольований штам поліовірусу до РРЛ ВООЗ (м. Москва) для внутрішньотипової диференціації.

7. Провести оперативну оцінку вакцинального статусу осіб (за ф. 63), що мали контакти з хворим (наприклад однокласників), та осіб, що оточують хворого. Вирішувати питання про імунізацію дітей згідно з віковими групами.

2.3.2. Другий рівень: Підозрілий поодинокий випадок, викликаний «диким» поліовірусом.

а. Визначення:

Підозрілий поодинокий випадок, викликаний «диким» поліовірусом: поліомієлітоподібне захворювання у пацієнта, від якого лабораторією, акредитованою ВООЗ, виділено поліовірус.

б. Заходи, які повинні бути проведені при виявленні підозрілого поодинокого випадку, викликаного «диким» поліовірусом.

1. При отриманні відповіді з РРЛ ВООЗ (м. Москва) Центральна лабораторія негайно інформує Міністерство охорони здоров’я України, обласні та міські СЕС.

2. Міністерство охорони здоров’я України протягом 24 годин інформує ЄРБ ВООЗ.

3. Центральній лабораторії (м. Київ) отримує інформацію про результати проведення внутрішньотипової диференціації, секвенування та молекулярно-епідеміологічного дослідження з РРЛ ВООЗ.

2.3.3. Третій рівень: Підтверджений випадок виділення «дикого» поліовірусу або циркуляції ПВВП.

а. Визначення:

«Дикий» поліовірус: штам поліовірусу, підтверджений в РРЛ ВООЗ на підставі результатів внутрішньотипової диференціації як «дикий» поліовірус.

Циркулюючий ПВВП (ц ПВВП): штам поліовірусу, підтверджений РРЛ ВООЗ, як поліовірус вакцинного походження (наявність ≥1% відмінностей у ділянці VP1 геному при порівнянні з вакцинними вірусами Себіна), відносно якого є дані про передачу від людини до людини (наприклад ≥2 випадків, включаючи перший випадок паралітичного поліомієліту, обумовлених одним і тим самим варіантом ПВВП).

б. Заходи, які повинні бути проведені при виявленні підтвердженого випадоку виділення «дикого» поліовірусу або циркуляції ПВВП.

1. Після отримання інформації з РРЛ ВООЗ (м. Москва) Центральна лабораторія з діагностики поліомієліту (м. Київ) повинна негайно інформувати Міністерство охорони здоров’я України.

2. Міністерство охорони здоров’я України негайно інформує ЄРБ ВООЗ.

3. Негайно розпочати повне обстеження хворого і контактних осіб.

4. Відібрати проби фекалій від осіб, що мали контакти з хворим.

5. Протягом 72 годин після підтвердження першого випадку Міністерство охорони здоров’я України направляє запит до ЄРБ ВООЗ для оцінювання ситуації міжнародними експертами.

6. З метою проведення розслідування і розробки екстреного плану дій створити Оперативний штаб при Міністерстві охорони здоров’я України.

3. Оперативний штаб3.1. Оперативний штаб повинен:

3.1.1. Провести аналіз охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей до 15 років в Україні в цілому та у розрізі адміністративних територій.

3.1.2. Інформувати про ситуацію, що склалася, заклади охорони здоров’я та санепідслужбу.

3.1.3. Забезпечити доставку всіх виділених в Україні штамів поліовірусів і нетипових агентів, незалежно від лабораторії, що ізолювала вірус, до РРЛ ВООЗ для подальшої ідентифікації та ВТД.

3.1.4. Забезпечити проведення активного епідеміологічного нагляду за випадками паралітичних захворювань та інфекційних захворювань, при яких не можна виключити поліовірусну етіо­логію. Активний епідеміологічний нагляд продовжується, доки не буде припинено циркуляцію «дикого» поліовірусу.

3.2. На адміністративній території, де виділено «дикий» поліовірус, створити комісію у складі головних фахівців управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій і фахівців санепідслужби.

3.2.1. Комісія розробляє план щодо локалізації і ліквідації спалаху, викликаного «диким» поліовірусом, де повинні бути перераховані всі основні елементи заходів щодо імунізації, включаючи:

  • тип вакцини;
  • дати проведення кампанії імунізації;
  • вік і чисельність цільової групи населення;
  • тактика проведення вакцинації (рекомендується тактика «від будинку до будинку»);
  • географічні масштаби заходів.

3.2.2. Протягом 48 годин розпочати здійснення активного епідеміологічного нагляду за випадками паралітичних захворювань та інфекційних захворювань, при яких не можна виключити поліовірусну етіологію.

3.2.3. Забезпечує щоденне надходження інформації про результати активного нагляду в комісію з ліквідації спалаху.

3.2.4. Інформує всі лікувальні заклади області про ситуацію, що виникла.

3.2.5. Організує у неврологічних та інфекційних відділеннях обстеження на поліовіруси дітей у віці до 5 років з неврологічною симптоматикою, що не виключає поліовірусну етіологію.

3.2.6. Забезпечує проведення вірусологічних досліджень проб фекальних мас здорових дітей організованих колективів (дитячі будинки, будинки дитини, дитячі дошкільні заклади).

3.2.7. Забезпечує проведення вірусологічних досліджень проб стічних вод інфекційних лікарень, господарсько-побутових стоків до очищення та після нього.

3.2.8. Забезпечує імунізацію всіх контактних осіб.

3.2.9. Встановлює жорсткий контроль за виявленням ГВП та іншими показниками якості епідеміологічного нагляду.

Рішення про проведення турів імунізації ухвалюється Міністерством охорони здоров’я України залежно від епідемічної ситуації і ризику подальшого розповсюдження вірусу.

Перший тур повинен бути проведений протягом 4 тижнів після підтвердження випадку. Рівень охоплення щепленнями під час проведення турів повинен складати не менше 95% дітей цільової групи.

Цільовою групою для проведення турової імунізації є діти віком від 3 місяців до 5 років включно (у разі, якщо епідемічна ситуація не вимагає іншого).

Дітей, що отримали не менше 1 дози інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ), імунізують тривалентною ОПВ (вакцина для профілактики поліомієліту викликаного поліовірусами типів 1, 2, 3) за рахунок додаткової закупівлі за кошти заходів по боротьбі з епідеміями.

Дітей віком від 3 до 24 місяців включно, що не отримали ні одного щеплення проти поліомієліту, імунізують ІПВ за рахунок вакцини, придбаної для планової імунізації.

4. Заходи в країнах, вільних від поліомієліту, які межують з країнами, де виявлено підтверджене завезення «диких» поліовірусів.

У разі завезення «дикого» поліовірусу в країну, що має загальні межі з Україною, питання про проведення турів додаткової імунізації розглядатиметься Міністерством охорони здоров’я України з урахуванням конкретної епідемічної ситуації.

В.о. начальник Управління громадського здоров’я
та санітарно-епідемічного благополуччя населення
С.В. Протас
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті