Проект постанови КМУ «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

02 Вересня 2011 4:43 Поділитися

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів на закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 вересня 2011 р.:

підлягають реєстрації оптово-відпускні ціни на:

– лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби);

– медичну техніку та вироби медичного призначення, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково з рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (далі — вироби медичного призначення);

– заклади і установи охорони здоров’я що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020; 2009 р« № 27, ст. 906);

2) внесені до 1 вересня 2011 р. до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби задекларовані зміни таких цін вважаються зареєстрованими оптово-відпускними цінами і підлягають перереєстрації до 1 січня 2012 р. відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

2. Затвердити Порядок реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що додається.

3. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р« № 84, ст. 2825, № 91, ст. 3020; 2009 р. № 27, ст. 906) зміни, що додаються.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2010 р. № 1012 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 85, ст. 2991).

5. Міністерству охорони здоров’я:

1) вжити до 1 січня 2012 р. заходів до запровадження проведення моніторингу цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

2) подати в місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект акта Кабінету Міністрів України стосовно утворення робочої групи з вирішення спірних питань щодо реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, до складу якої обов’язково включити представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Антимонопольного комітету;

проект Указу Президента України щодо внесення до Положення про Міністерство охорони здоров’я України змін стосовно здійснення Міністерством реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3) привести у місячний строк у відповідність із цією постановою власні нормативно-правові акти.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПОРЯДОК
реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації оптово-відпускних цін на:

лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби);

медичну техніку та вироби медичного призначення, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (далі — вироби медичного призначення).

2. Реєстрації підлягає оптово-відпускна ціна на кожну лікарську форму, дозування та споживчу упаковку лікарського засобу, а також на кожен тип, вид і марку виробу медичного призначення:

  • вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;
  • іноземного виробництва — у національній та іноземній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення (далі — заява).

3. Для реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважений представник виробника виробу медичного призначення (далі — заявник) подає МОЗ:

1) заяву за формою, встановленою МОЗ;

2) копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, виданого МОЗ, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, виданого Держлікслужбою;

3) розрахунок оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення за формою згідно з додатком 1;

4) інформаційну довідку про зареєстровані ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення в країні їх походження та країнах СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін, за формою згідно з додатком 2;

5) копію декларації митної вартості лікарських засобів або виробів медичного призначення іноземного виробництва.

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом заявника, скріпленим печаткою, та подаються до МОЗ у двох примірниках. Відповідальність за достовірність зазначеної в таких документах інформації несе заявник.

5. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ надсилає у п’ятиденний строк з дати їх реєстрації один примірник документів на розгляд Мінекономрозвитку для подання протягом 10 робочих днів висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення (далі — висновок).

6. МОЗ приймає у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання позитивного висновку Мінекономрозвитку, наказ про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

7. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ за погодженням з Антимонопольним комітетом.

8. МОЗ розміщує інформацію про реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення на своєму офіційному сайті.

9. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням встановлених вимог та/або Мінекономрозвитку подало негативний висновок, МОЗ повідомляє про це заявника у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дня отримання висновку.

Якщо заявник не усунув виявлені недоліки та/або Мінекономрозвитку подало негативний висновок, відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення не вносяться.

10. Відомості про оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії реєстраційного посвідчення на такий засіб або свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

11. Перереєстрація оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється в порядку, встановленому для її реєстрації, не частіше ніж один раз на півроку за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, курсу іноземної валюти.

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

1. Підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни. При цьому розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу, усі типи, види, марки виробів медичного призначення не повинен перевищувати розмір зареєстрованої у гривнях оптово-відпускної ціни, внесеної до зазначеного реєстру.».

2. В абзаці четвертому слова «за бюджетні кошти» замінити словами «за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

найменування _________________________

місцезнаходження _________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон _________________________

Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:

найменування _________________________

місцезнаходження _________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон _________________________

(торговельне найменування лікарського засобу, лікарська форма, дозування, упаковка, кількість у первинній та споживчій упаковці або найменування, тип, вид, марка виробу медичного призначення)

Статті витрат Одиниця виміру Кількість Ціна, гривень Вартість одиниці лікарського засобу в споживчій упаковці або виробу медичного призначення, гривень Питома вага, відсотків
Сировина та матеріали
Напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливно-енергетичні матеріали на технологічні цілі
Зворотні відходи
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальне страхуванні
Витрати на утримання та експлуатацію устатковання
Загальновиробничі витрати
Збитки від браку
Інші виробничі витрати
Супутня продукція
Виробнича собівартість
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші витрати
Повна собівартість
Прибуток
Ціна
_________________________________ ______ ________________
(представник власника реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб або
свідоцтва про державну реєстрацію
виробу медичного призначення)
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Примітки:
1. Заявник у разі неможливості заповнення цього розрахунку може заповнювати його в довільній формі.
2. Виробнича собівартість визначається за формулою ((рядок 1+рядок 2+рядок 3)—рядок 4 + (рядок 5+рядок 6+рядок 7+рядок 8+рядок 9+рядок 10))—рядок 11.
3. Повна собівартість визначається як сума рядків 12-1-5.
4. Ціна визначається як сума рядків 16-17.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про зареєстровані ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення в країні їх походження та країнах СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін

Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

найменування _________________________

місцезнаходження _________________________

прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, телефон _________________________

Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:

найменування _________________________

місцезнаходження _________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон _________________________

Торговельне найменування лікарського засобу або найменування виробу медичного призначення в Україні Лікарська форма, дозування, упаковка, кількість в первинній та споживчій упаковці або тип, вид і марка виробу медичного призначення в Україні Назва країни походження лікарського засобу або виробу медичного призначення та країн СНД і ЄС, де застосовується державне регулювання цін Торговельне найменування лікарського засобу або найменування виробу медичного призначення в країні його походження та країнах СНД і ЄС Ціна за одиницю лікарського засобу в упаковці або виробу медичного призначення в країні його походження та країнах СНД і ЄС Іноземна валюта
_________________________________ ______ ________________
(представник власника реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб або
свідоцтва про державну реєстрацію
виробу медичного призначення)
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Примітки:
1. У разі коли ціна на лікарський засіб або виріб медичного призначення зареєстрована більш як в одній країні, відомості про таку ціну зазначаються окремо для кожної країни.
2. У графі «Ціна за одиницю лікарського засобу в упаковці або виробу медичного призначення в країні його походження та країнах СНД і ЄС» обов’язково зазначається вид ціни (оптово-відпускна або роздрібна), а також для роздрібної ціни — розмір надбавки.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті