Витяг з проекту закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» (реєстр. № 5000)

Витяг з проекту закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» (реєстр. № 5000)

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування
державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

2300000

 

Міністерство охорони здоров’я України

4 806 346,9

4 696 567,4

1 671 337,1

146 353,4

109 779,5

1 486 157,2

1 319 985,2

165 976,9

57 740,8

166 172,0

6 292 504,1

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров’я України

4 695 346,7

4 605 567,2

1 633 309,9

144 341,9

89 779,5

1 486 157,2

1 319 985,2

165 976,9

57 740,8

166 172,0

6 181 503,9

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я

22 179,5

22 179,5

15 092,6

1 131,5

0,0

5 089,0

4 999,0

1 353,7

392,0

90,0

27 268,5

2301020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

13 783,7

0,0

0,0

0,0

13 783,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 783,7

2301050

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

41 744,0

0,0

0,0

0,0

41 744,0

20 648,2

0,0

0,0

0,0

20 648,2

62 392,2

2301060

0750

Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини

101,1

101,1

0,0

65,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101,1

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

598 092,9

598 092,9

0,0

0,0

0,0

866 354,1

795 340,5

0,0

0,0

71 013,6

1 464 447,0

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я

95 633,1

95 633,1

63 682,9

3 025,8

0,0

39 283,7

36 015,9

17 231,2

3 694,3

3 267,8

134 916,8

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

712,7

712,7

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

712,7

2301100

0731

Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості

61 285,2

61 285,2

38 111,8

3 287,0

0,0

8 169,0

7 124,0

3 245,0

182,0

1 045,0

69 454,2

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я

559 663,1

549 663,1

299 913,5

50 426,8

10 000,0

24 846,8

21 128,4

5 733,8

950,1

3 718,4

584 509,9

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

3 415,7

3 415,7

0,0

0,0

0,0

4 699,9

4 469,9

0,0

0,0

230,0

8 115,6

2301130

0763

Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я

924,0

924,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

924,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України

244 525,1

239 525,1

112 916,0

14 300,9

5 000,0

9 614,0

8 341,7

2 661,6

893,6

1 272,3

254 139,1

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

173 840,1

173 840,1

66 672,6

20 551,2

0,0

21 290,1

16 266,1

2 387,3

2 880,3

5 024,0

195 130,2

2301190

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

133 908,9

133 908,9

57 447,9

15 905,7

0,0

47 002,3

37 646,4

4 825,9

6 614,8

9 355,9

180 911,2

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

29 796,0

29 796,0

20 142,5

1 299,1

0,0

4 246,0

3 927,6

1 894,1

43,5

318,4

34 042,0

2301230

0723

Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах

29 049,6

29 049,6

18 456,4

1 568,8

0,0

6 388,4

5 980,1

2 981,2

326,8

408,3

35 438,0

2301250

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи

1 309 041,7

1 309 041,7

921 350,3

32 327,1

0,0

426 610,2

376 948,1

123 016,2

41 681,7

49 662,1

1 735 651,9

2301260

0740

Заходи по боротьбі з епідеміями

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

2301270

0740

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

237 738,3

237 738,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237 738,3

2301310

0763

Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин

35 821,3

35 821,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 821,3

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я

16 907,7

16 907,7

10 892,9

206,7

0,0

1 440,0

1 366,0

543,6

18,0

74,0

18 347,7

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

15 066,6

15 066,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 066,6

2301370

0763

Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих

595 648,0

585 648,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

595 648,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

379 298,0

379 298,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

379 298,0

2301410

0825

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки

6 921,8

6 921,8

4 883,3

78,2

0,0

170,0

126,0

30,0

0,0

44,0

7 091,8

2301420

0826

Збереження та популяризація історії медицини

4 627,0

4 627,0

3 224,2

167,2

0,0

305,5

305,5

73,3

63,7

0,0

4 932,5

2301450

0763

Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

2301520

0763

Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

61 369,8

61 369,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 369,8

2301880

0732

Завершення реконструкції Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії

8 751,8

0,0

0,0

0,0

8 751,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 751,8

2302000

 

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

111 000,2

91 000,2

38 027,2

2 011,5

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111 000,2

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів

108 500,2

88 500,2

38 027,2

2 011,5

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108 500,2

2302020

0763

Заходи по боротьбі з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів

2 500,0

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

6560000

 

Академія медичних наук України

950 597,9

742 814,7

308 990,7

45 335,4

207 783,2

56 612,0

21 422,3

2 575,9

5 043,8

35 189,7

1 007 209,9

6561000

 

Академія медичних наук України

950 597,9

742 814,7

308 990,7

45 335,4

207 783,2

56 612,0

21 422,3

2 575,9

5 043,8

35 189,7

1 007 209,9

6561020

0140

Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини

66 156,9

0,0

0,0

0,0

66 156,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 156,9

6561040

0750

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів

113 763,5

0,0

0,0

0,0

113 763,5

32 369,6

0,0

0,0

0,0

32 369,6

146 133,1

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України

747 160,0

719 360,0

301 894,7

44 717,8

27 800,0

24 056,3

21 256,0

2 539,9

5 043,8

2 800,3

771 216,3

6561070

0722

Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України

15 214,5

15 214,5

4 325,4

412,4

0,0

177,1

157,3

36,0

0,0

19,8

15 391,6

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України

8 104,2

8 104,2

2 770,6

101,0

0,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

8 113,2

6561100

0750

Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Академії медичних наук України

198,8

136,0

0,0

104,2

62,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198,8

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

27 668,5

27 268,5

14 191,2

2 229,3

400,0

597,6

553,6

310,0

30,7

44,0

28 266,1

0301170

0731

Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

122 795,4

114 395,4

67 316,2

9 284,0

8 400,0

7 700,0

6 700,0

825,7

914,0

1 000,0

130 495,4

0301190

0721

Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади

91 540,5

86 540,5

54 840,3

3 131,1

5 000,0

4 000,0

3 310,0

935,0

0,0

690,0

95 540,5

0301200

0740

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об’єктах органів державної влади

5 432,7

5 432,7

3 716,5

231,2

0,0

2 620,0

2 320,0

630,0

12,0

300,0

8 052,7

0301230

0950

Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами

165,1

165,1

121,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,1

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ

264 356,8

264 356,8

157 565,4

20 649,3

0,0

78 593,1

75 916,8

12 586,6

12 180,4

2 676,3

342 949,9

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України

499 839,9

499 839,9

312 110,5

6 200,0

0,0

258 494,4

227 100,1

69 795,7

31 422,7

31 394,3

758 334,3

3104040

0731

Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

534 474,4

534 474,4

378 524,0

15 951,5

0,0

121 345,6

114 202,6

25 039,6

16 061,8

7 143,0

655 820,0

3104050

0762

Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту

4 781,3

4 781,3

3 377,0

123,1

0,0

2 473,9

2 458,9

361,2

262,3

15,0

7 255,2

3201300

0721

Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та чл

6 520,8

6 520,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 520,8

3513060

1020

Допомога пенсіонерам на придбання ліків

3 000 000,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

6521050

0734

Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України

83 581,1

83 581,1

52 521,3

4 863,2

0,0

77 170,7

69 364,3

14 257,7

9 678,3

7 806,4

160 751,8

6621020

0734

Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України

1 790,0

1 790,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 790,0

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті