Проект закону України «Про внесення змін до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»»

09 Вересня 2011 3:01 Поділитися

ПРОЕКТ

Закон України
Про внесення змін до статті 56
Закону України «Про захист
економічної конкуренції»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі зміни до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12; 2003, № 30 (25.07.2003), ст. 247; 2003, № 10-11 (14.03.2003), ст. 86; 2004, № 17-18 (30.04.2004), ст. 250; 2005, № 7-8 (25.02.2005), ст. 162;2005, № 26 (30.06.2005), ст. 348; 2009, № 38 (18.09.2009), ст. 535.):

1. Частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, які разом з особою, на яку накладено штраф, входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.»

2. Доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У разі несплати штрафу у строки, передбачені частинами третьою і шостою цієї статті, та пені особа, на яку накладений штраф, а також юридичні та фізичні особи, які разом з нею входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону, несуть солідарну відповідальність щодо сплати таких штрафу та пені.».

У зв’язку з цим частини сьому — дев’яту вважати відповідно частинами восьмою — десятою.

3. Частину восьму викласти в такій редакції:

«8. У разі несплати штрафу у строки, передбачені частинами третьою і шостою цієї статті, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку. Вимога про таке стягнення може заявлятися до особи, на яку накладений штраф, а також до юридичних та фізичних осіб, які разом з нею входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.»

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 56 Закону України
«Про захист економічної конкуренції»

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції» розроблений Антимонопольним комітетом України за власною ініціативою. Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) у своєму Огляді «Конкурентне право та політика в Україні» надала Уряду України рекомендації щодо змінення процедур стягнення грошових штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України, в частині запровадження дієвих механізмів забезпечення виконання рішення органів Антимонопольного комітету України, що є важливим кроком на шляху до набуття Україною членства в ОЕСР.

2.Мета і шляхи її досягнення

Проект акта передбачає врегулювання порядку забезпечення виконання рішення органів Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» передбачає накладення штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, за такі порушення, як антиконкурентні узгоджені дії (картелі), у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

Однак мета такої суворої відповідальності, яка полягає у попередженні вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції та покаранні за вчинення неправомірної поведінки, нівелюється об’єктивною можливістю суб’єктів господарювання уникнути відповідальності за вчинені дії шляхом реалізації механізмів штучного банкрутства або ліквідації чи інших засобів ухилення від сплати штрафу.

За період з 2003 по 2011 рік Антимонопольним комітетом України прийнято 36 рішень, якими накладено штрафів у розмірі понад 500 000 гривень кожен, що є чинними на сьогодні.

Загальна сума штрафів за такими рішеннями органів Антимонопольного комітету України становить 485 178 801 гривень, з них сплачено до Державного бюджету України 20 700 000 гривень, що становить 4,3 відсотка від загальної суми накладених штрафів. Інші рішення Комітету були оскаржені суб’єктами господарювання до суду, де наразі триває судовий розгляд, або знаходяться на виконанні у Державній виконавчій службі.

При цьому, як свідчить практика діяльності Комітету, до моменту прийняття судом вищої інстанції остаточного рішення, його реалізації Державною виконавчою службою суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф, виводять кошти і майно з активів відповідачів, створюють умови для банкрутства відповідача, здійснюють його ліквідацію, що призводить до того, що штраф не може бути стягнено навіть за наявності рішення суду.

В результаті правове регулювання відносин щодо захисту економічної конкуренції стає неефективним, суб’єкти господарювання набувають упевненості у можливості уникнення покарання і стають ще більше схильними до антиконкурентних змов про встановлення цін, розподіл ринків тощо.

У зв’язку з цим необхідно на законодавчому рівні передбачити ефективний механізм забезпечення виконання рішення органів Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

3. Правові аспекти

Відповідні суспільні відносини регулюються Господарським процесуальним кодексом України, Законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції».

Проект акта передбачає внесення змін і доповнень до Закону України «Про захист економічної конкуренції». Реалізація акта не потребує внесення змін до інших законів України чи актів Кабінету Міністрів України.

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7.Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.

9.Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10.Прогноз результатів

Прийняття законопроекту має підвищити ефективність застосування законодавства про захист економічної конкуренції та рівень сплати до Державного бюджету України штрафів, накладених на суб’єктів господарювання за рішенням Антимонопольного комітету України.

В.о. Голови Комітету Р.І. Кузьмін

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*